Posted in Actualiteit & Opinie Kerk in Nederland en België Kerkcrisis

Bisschoppen in de ambtenarij: een verouderd concept? 

Nu de coronamaatregelen sterk worden versoepeld, wordt het tijd om te werken aan een post-Covid tijdperk. Katholieken krijgen niet alleen te maken met de invoering…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie Kerk in Nederland en België

In Nederland opnieuw publieke H. Missen vanaf 1 juni, maar de ‘protocollen’ grenzen aan het waanzinnige

In Nederland kunnen gelovigen vanaf 1 juni opnieuw een H. Mis bijwonen. De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft – in samenwerking met de overheid (!) – protocollen…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie Kerk in Nederland en België

Een snoodaard als bisschop

Hoe laf kan een bisschop zijn. In Brussel wordt eens temeer een bloeiende katholieke gemeenschap vernietigd. Niet door het toedoen van vrijmetselaarsloges of omdat er…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie Kerk in Nederland en België

Onze bisschoppen werden afgelopen weekend opnieuw met de neus op de feiten gedrukt m.b.t. het ‘Onze Vader’

Afgelopen weekend werd in alle parochies in Nederland en Vlaanderen het Evangelie van Lukas 11,1-13 voorgelezen. Daarin leert Jezus zijn leerlingen bidden, en zegt Hij…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie Kerk in Nederland en België

Theoretische haatboodschap met Pasen

  Op Paaszaterdag 20. april verscheen er een artikel in Gazet van Antwerpen, om een aantal geloofspunten “zogenaamd op hun waarheid” te toetsen. Verleden jaar…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie Kerk in Nederland en België

Brugse parochie verkoopt 5 kerken om met opbrengst een (hyper)moderne kerk te bouwen

Een federatie uit Brugge zal vijf kerken sluiten en verkopen, en met de opbrengst een nieuwe moderne kerk bouwen. Dat doet ons denken aan het…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie Kerk in Nederland en België Klimaatreligie Wetenschap

Het waanzinnig geschreeuw van de klimaatreligie

Nu de Belgische bisschoppen op een volledig fiasco afstevenen inzake evangelisatie en overdracht van het Katholieke Geloof, dat zij schijnbaar allang hebben afgeschreven, zijn zij…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie Kerk in Nederland en België

Islamitische oproep tot gebed in Sint-Romboutskathedraal? 

Deze zondag zal er in de Sint-Romboutskathedraal, zetel van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel en de Belgische kerkprovincie, een Islamitische oproep tot gebed gezongen worden. Deze oproep…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie Kerk in Nederland en België

Café in de kerk, blokken in de kerk, festival in de kerk… De voortgaande hemeltergende desacralisering van de Godshuizen in Vlaanderen

Het gaat van kwaad naar erger met de kerken in Vlaanderen. Zo kan men nu koffie of bier drinken in de Kathedraal van Antwerpen, wordt…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie Kerk in Nederland en België

Vechten om de rotste appel

Een mooie en diepzinnige homilie van kardinaal Sarah, uitgesproken tijdens de slotplechtigheid van de bedevaart van Parijs naar Chartres, vorige maandag in de kathedraal van…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie Kerk in Nederland en België

De roze kardinaal

De kleurloze, altijd grijze aartsbisschop van Mechelen-Brussel heeft plotseling kleur gekregen. Hij is ineens felroze gekleurd, een merkwaardige kleur maar het is tegenwoordig wel een…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie Kerk in Nederland en België

Franciscus en Judas

  Sommigen onder u kennen waarschijnlijk de Franse priester Guy Pagès. Hij klaagt de wantoestanden in de Kerk aan en neemt geen blad voor de…

Lees verder...
Posted in Kerk in Nederland en België

Kemel van de Dag: zelfbediening bij H. Communie (Leuven)

Op een dag was ik de crypte bij het graf van H. Pater Damiaan in Leuven. Ik zocht om een H. Misoffer bij te wonen…

Lees verder...
Posted in Kerk in Nederland en België

Kemel van de dag: catechiste begrijpt niet wat “onbevlekte ontvangenis” betekent (Vlaanderen)

… Een tijd geleden was er een toeristische gids die terecht uitlegde dat “onbevlekt ontvangen” betekende dat Maria niet bezwaard was met de erfzonde. ……

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie Kerk in Nederland en België

Kemel van de dag: boudoirs als kinderhostie en communiegangers met handen in broekzak (Vlaams-Brabant)

In onze Vlaams-Brabantse parochie wordt, tijdens de communie, aan de kinderen die hun eerste communie nog niet hebben gehad, een koekje (“Boudoirke”) aangeboden. Is dit…

Lees verder...