Theoretische haatboodschap met Pasen

  Op Paaszaterdag 20. april verscheen er een artikel in Gazet van Antwerpen, om een aantal geloofspunten “zogenaamd op hun waarheid” te toetsen. Verleden jaar hebben ze dit in een bepaalde vorm, met Pasen, ook gedaan. Als aanleiding bespreken zij een boek van een zogenaamde professor Willie Van Peer, uit München. Hij wordt als professor […]

De stenen roepen het uit

  Sinds het Tweede Vaticaans Concilie wordt de Kerk geconfronteerd met een verontrustende leegloop van de kerken. De kerkdeuren zijn vandaag de dag steeds vaker gesloten. Soms worden er kerkgebouwen afgebroken – of érger nog – kerken worden voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor ze zijn gebouwd. De stille leegloop van de kerken en het […]

De eeuwige rebel – Godfried kardinaal Danneels – is niet meer

  Godfried Danneels overleed deze voormiddag bij hem thuis in Mechelen. Danneels was dertig jaar lang aartsbisschop van Mechelen-Brussel en was destijds het belangrijkste gezicht van de Kerk in België. Danneels begon op zijn achttiende aan de priesteropleiding aan het seminarie van het bisdom Brugge en viel toen al op door zijn rebelse gedrag. In […]

Jürgen Mettepenningen lijdt aan klimatologische tunnelvisie

  In een wat bevreemdend opiniestuk met de titel “Hoop heeft geen andere handen dan de onze, ook wat het klimaat betreft” schrijft Jürgen Mettepenningen – tegenwoordig bisschoppelijk afgevaardigde voor het onderwijs in het aartsbisdom Mechelen-Brussel – vandaag op de website van VRTNWS, dat “onze ongeboren achter-achterkleinkinderen ons opvorderen om een fundament te leggen voor […]

De terugkeer van de Mechelse Catechismus of ‘hedendaags’ syncretisme?

    Louis van Dievel, schrijver en journalist, maakte op 16 januari 2019 op VRT NWS een karikatuur van de nieuwe invulling van het vak Rooms-Katholieke Godsdienst, wanneer hij beweert, dat “alles terugkomt en dus ook de in vergetelheid geraakte Mechelse Catechismus die een simpel antwoord heeft en geeft op iedere vraag die een Katholiek […]

Brugse parochie verkoopt 5 kerken om met opbrengst een (hyper)moderne kerk te bouwen

Een federatie uit Brugge zal vijf kerken sluiten en verkopen, en met de opbrengst een nieuwe moderne kerk bouwen. Dat doet ons denken aan het scenario in Gent, bij de Redemptoristen. Daar werd de oude kerk verhuurd als feestzaal, en werd een nieuw, modernistisch gebouw opgetrokken achter die kerk. De vijf parochies uit Sint-Andries en […]

Het waanzinnig geschreeuw van de klimaatreligie

Nu de Belgische bisschoppen op een volledig fiasco afstevenen inzake evangelisatie en overdracht van het Katholieke Geloof, dat zij schijnbaar allang hebben afgeschreven, zijn zij koortsachtig op zoek naar nieuwe goden. Hun nieuwe geloof baseert zich op de (omstreden stelling) dat de opwarming van de aarde het gevolg is van de CO2-uitstoot door de mens. […]

Islamitische oproep tot gebed in Sint-Romboutskathedraal? 

Deze zondag zal er in de Sint-Romboutskathedraal, zetel van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel en de Belgische kerkprovincie, een Islamitische oproep tot gebed gezongen worden. Deze oproep komt er in het kader van een “vredesconcert” ter nagedachtenis van WO I, geschreven door de Welsche componist Karl Jenkins. Niet minder dan 5 koren met zo’n 180 zangers zullen […]

Ook bisschop Johannes Ter Schure van Den Bosch valselijk beschuldigd door het NRC

  Gisteren schreven we dat uit eigen ‘onderzoek’ van het NRC Handelsblad zou blijken, dat “twintig van de negenendertig Nederlandse kardinalen, bisschoppen en hulpbisschoppen tussen 1945 en 2010 betrokken waren bij misbruikdossiers in de Katholieke Kerk. Vier van hen misbruikten zelf kinderen, zestien anderen plaatsten pedofiele priesters over die zo elders nieuwe slachtoffers konden maken. […]