Brugse surprise: Koen Vanhoutte hulpbisschop van het Aartsbisdom

Op vrijdag, 18 mei 2018 maakte Jozef De Kesel – de bisschop die respect heeft voor homoseksuele daden – bekend, dat paus Franciscus, kanunnik Koen Vanhoutte, priester van het bisdom Brugge, ter vervanging van Leon Lemmens, tot de nieuwe hulpbisschop van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen heeft benoemd. Kanunnik Koen Vanhoutte is geboren […]

Schisma binnen de Nederlandse bisschoppenconferentie

Acht maanden geleden kondigde bisschop Frans Wiertz van Roermond zijn afscheid aan en startte de zoektocht naar een opvolger. Die procedure is als volgt: het kapittel van het Roermondse bisdom maakt een kandidatenlijstje op met daarop drie namen. Wie erop staan, is geheim. Dit namenlijstje gaat dan naar de Nederlandse bisschoppenconferentie voor advies. Vervolgens is […]

De roze kardinaal

De kleurloze, altijd grijze aartsbisschop van Mechelen-Brussel heeft plotseling kleur gekregen. Hij is ineens felroze gekleurd, een merkwaardige kleur maar het is tegenwoordig wel een kleur waardoor je van je doet spreken in het publieke debat. En daar gaat het toch om: gevierd zijn in de seculiere media, nu gevierd zijn in de Kerk nog […]

Heiligdomsvaart Maastricht 2018

  Maastricht maakt zich op voor de viering van de 55e Heiligdomsvaart. Op 24 mei 2018 is het zover. Het thema van deze Heiligdomsvaart is ‘Doe goed en zie niet om’. Een thema waarmee eenieder aan de slag kan gaan. Een thema dat gelegenheid geeft tot ontmoeting. De oudst bekende Heiligdomsvaart te Maastricht is in […]

Nederlandse Katholieken in opstand

“Bisschoppen moeten Franciscus terecht wijzen”     Op 9 april dienden prominente Nederlandse katholieken bij hun bisschoppen een petitie in tegen de “destructieve richtlijnen” van paus Franciscus, dat meldt Radio Maria Nederland. Intellectuelen en priesters hebben de petitie ondertekend, waaronder de beroemde psychiater Gerard Aardweg en gepensioneerd professor Wilhelmus Witteman van de Technische Universiteit Twente. […]

Belgische bisschoppen blij met dode mus

“Look at this stone, it has been lying in the water for a very long time, but the water has not penetrated it. Look, perfectly dry. The glistening water on the outside had not seeped in. The same thing has happened to men in Europe. For centuries they have been surrounded by Christianity, but Christ […]

Franciscus en Judas

  Sommigen onder u kennen waarschijnlijk de Franse priester Guy Pagès. Hij klaagt de wantoestanden in de Kerk aan en neemt geen blad voor de mond. Onlangs verscheen van hem ook een boek dat ingaat op de redenen van de geloofsafval: het verzwijgen van essentiële geloofspunten, die de kern van het geloof uitmaken: “Judas est-il […]

Kemel van de Dag: zelfbediening bij H. Communie (Leuven)

Op een dag was ik de crypte bij het graf van H. Pater Damiaan in Leuven. Ik zocht om een H. Misoffer bij te wonen en ja, er was er één die dag in de crypte. Ik kwam terug op het aangekondigde uur en zag daar een groep met Spaanse vrouwen allen ook rond het […]