Posted in Actualiteit & Opinie Kerk in Nederland en België

Probeert het Christelijke Europa zelfmoord te plegen?

  De Katholieke Kerk wordt door de wereld belegerd. Men probeert de Kerk intern te verdelen door de gelovigen tégen elkaar uit te spelen. De…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie Kerk in Nederland en België

VRT schendt systematisch de ‘scheiding tussen Kerk en staat’

Naar aanleiding van een vrij ordinair artikeltje op VRT-NWS waarin Louis Van Dievel – voor de zoveelste keer – zijn gal spuwt over de Katholieke…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie Kerk in Nederland en België

Theoretische haatboodschap met Pasen

  Op Paaszaterdag 20. april verscheen er een artikel in Gazet van Antwerpen, om een aantal geloofspunten “zogenaamd op hun waarheid” te toetsen. Verleden jaar…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie Kerk in Nederland en België

De stenen roepen het uit

  Sinds het Tweede Vaticaans Concilie wordt de Kerk geconfronteerd met een verontrustende leegloop van de kerken. De kerkdeuren zijn vandaag de dag steeds vaker…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie Kerk in Nederland en België

De eeuwige rebel – Godfried kardinaal Danneels – is niet meer

  Godfried Danneels overleed deze voormiddag bij hem thuis in Mechelen. Danneels was dertig jaar lang aartsbisschop van Mechelen-Brussel en was destijds het belangrijkste gezicht…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie Kerk in Nederland en België

Jürgen Mettepenningen lijdt aan klimatologische tunnelvisie

  In een wat bevreemdend opiniestuk met de titel “Hoop heeft geen andere handen dan de onze, ook wat het klimaat betreft” schrijft Jürgen Mettepenningen…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie Kerk in Nederland en België

De terugkeer van de Mechelse Catechismus of ‘hedendaags’ syncretisme?

    Louis van Dievel, schrijver en journalist, maakte op 16 januari 2019 op VRT NWS een karikatuur van de nieuwe invulling van het vak…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie Kerk in Nederland en België

Johan Bonny stelt ‘nieuw’ leerplan Rooms-Katholieke Godsdienst voor, maar weet zélf niet waar de klepel hangt

Vanaf 1 september 2019 wordt er een nieuw leerplan voor de lessen Rooms-Katholieke Godsdienst in het secundair onderwijs ingevoerd. Er wordt vanaf nu weer méér…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie Kerk in Nederland en België

Brugse parochie verkoopt 5 kerken om met opbrengst een (hyper)moderne kerk te bouwen

Een federatie uit Brugge zal vijf kerken sluiten en verkopen, en met de opbrengst een nieuwe moderne kerk bouwen. Dat doet ons denken aan het…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie Kerk in Nederland en België Klimaatreligie Wetenschap

Het waanzinnig geschreeuw van de klimaatreligie

Nu de Belgische bisschoppen op een volledig fiasco afstevenen inzake evangelisatie en overdracht van het Katholieke Geloof, dat zij schijnbaar allang hebben afgeschreven, zijn zij…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie Kerk in Nederland en België

Islamitische oproep tot gebed in Sint-Romboutskathedraal? 

Deze zondag zal er in de Sint-Romboutskathedraal, zetel van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel en de Belgische kerkprovincie, een Islamitische oproep tot gebed gezongen worden. Deze oproep…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie Kerk in Nederland en België

Ook bisschop Johannes Ter Schure van Den Bosch valselijk beschuldigd door het NRC

  Gisteren schreven we dat uit eigen ‘onderzoek’ van het NRC Handelsblad zou blijken, dat “twintig van de negenendertig Nederlandse kardinalen, bisschoppen en hulpbisschoppen tussen…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie Kerk in Nederland en België

Schaduwspel: ‘Chaos, Leugens en Omertà’

  Het is duidelijk, dat wij in merkwaardige tijden van fake-news leven. Aan de ene kant hemelen de seculiere media paus Franciscus op, terwijl aan…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie Kerk in Nederland en België

Is de vermeende bisschopswijding van Koen Vanhoutte een zonde tégen de Heilige Geest?

  Op 18 mei 2018, benoemde paus Franciscus, Koen Vanhoutte tot hulpbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen. De wijding van…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie Kerk in Nederland en België

Oirschot: Groot-Seminarie ‘Bijsterveld’ van de paters Montfortanen tegen de vlakte

  In 1903 kwamen op het landgoed ‘Bijsterveld’ te Oirschot (Noord-Brabant, Nederland) de paters Montfortanen wonen om er hun Groot-Seminarie in te richten. De paters…

Lees verder...