Het Interdiocesaan Pastoraal Beraad trekt ten strijde tégen het ‘populisme’

Het thema van het IPB Forum op zaterdag, 14 oktober in het Antwerpse TPC luidde: “Politiek bewustzijn in tijden van populisme”, met als gastspreker prof. em. Emmanuel Gerard. In zijn inleiding toonde gastspreker Emmanuel Gerard, historicus, emeritus hoogleraar van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven en hoofdredacteur van ‘De Gids op Maatschappelijk Gebied’, zich een uitstekend observator en analist. Prof. Gerard leerde dat het populisme ontstond in 1980, in de zoektocht naar een geschikt label voor de opkomst van het FN met eerst vader Jean-Marie en later dochter Marine Le Pen in Frankrijk. Politicologen en journalisten raakten het volgens Prof. Gerard toen eens over de term ‘nationaal populisme’, die niet alleen door Le Pen en de zijnen/haren binnen de kortste keren als een geuzennaam werd aangenomen, maar ook in de rest van Europa gretig aanhang won, bv Silvio Berlusconi in Italië en wijlen Pim Fortuyn in Nederland. Ook was er even nog aandacht voor de “eenmanspartij van Geert Wilders” in Nederland. Het antwoord van Prof. Gerard op de vraag wat de rol kan zijn van het (christelijke) middenveld, situeerde prof. Gerard tegen de achtergrond van het primaat van de politiek, een stelling die Wim Kok in 1994 in…

Wat valt er te ‘dialogeren’ Mgr. de Korte?

Op 11 oktober 2017 laatstleden vond er een gesprek plaats tussen de bisschop van ‘s-Hertogenbosch, Gerard de Korte, en het zogenaamde ‘Werkverband van Katholieke Homo-Pastores’. Het WKHP had de bisschop uitgenodigd naar aanleiding van de commotie rond de gebedsdienst tijdens de ‘Roze Zaterdag’ in Den Bosch. De bisschop liet toen weten, dat een gebedsdienst in de Sint-Janskathedraal een brug te ver was, maar dat hij de ‘dialoog’ met de holebi-gemeenschap zocht en daarom graag op de uitnodiging van de homo-pastores inging. Bisschop Gerard de Korte voelt echter, dat hij in een spagaat terecht is gekomen, omdat hij enerzijds begrip heeft voor het verlangen, dat de Kerk homorelaties zou erkennen en anderzijds dat hij “zich geroepen weet, hoeder van de Leer te zijn”. Dat staat in een verslag van een “openhartig” gesprek tussen de bisschop van Den Bosch en het ‘Werkverband van Katholieke Homo-Pastores’. Het gesprek vond dus plaats op 11 oktober in een ruimte bij de Bossche Annakerk, naar aanleiding van de commotie rond de afgelaste gebedsdienst op Roze Zaterdag (24 juni) in de Sint-Janskathedraal. Het WKHP verenigt homoseksuele priesters, religieuzen en anderen die pastoraal werkzaam zijn in de rooms-katholieke of in de niet-katholieke ‘oud-katholieke’ gemeenschap. De groep telt ongeveer…

De Facebookende Aartsbisschop

De voorbije dagen nam Jozef De Kesel, zoals hij op zijn Facebook-pagina laat weten, in Rome deel aan een congres over de opleiding en de vorming van priesters. Dit congres werd georganiseerd door de Congregatie voor de Clerus. Aan het eind van het congres werden de deelnemers ontvangen door paus Franciscus. Hij stelde de deelnemers onder meer deze indringende kernvragen: “Welke priester wil ik zijn? Een tekenkamerpriester, kalm en ordelijk, of een missionaris wiens hart brandt voor de Meester en voor het volk van God? Iemand die comfortabel groeit in zijn eigen welzijn of een discipel die op weg is? Iemand die lauwwarm is en liever een rustig leventje leidt, of een profeet die het verlangen naar God in het hart van de mens wekt?” In een typische Bonnyaanse stijl beantwoordt De Kesel geen enkele vraag en verwijst hij kortaf naar de volledige toespraak van paus Franciscus waarin deze o.a. over de ‘Goddelijke Pottenbakker’ spreekt. Graag hadden we nu eens zelf van Jozef De Kesel vernomen welke priester hij eigenlijk wil zijn en wie zijn ware ‘Meester’ is. Maar, we krijgen hier zoals gewoonlijk van onze ‘bisschoppen’ géén antwoord op. Toch zeggen daden ook veel. We kunnen ons dan ook…

Belgische bisdommen beleggen ‘groen’ en hangen vervolgens een dode walvis op in de Sint-Baafskathedraal te Gent

In ‘De Standaard’ konden we vandaag lezen, dat de Kerk voortaan alleen nog ‘groen’ belegt. De Belgische bisdommen trekken zich nu blijkbaar terug uit investeringen in fossiele brandstoffen. Ze hebben hun bankiers gevraagd hun geld te herbeleggen in duurzame energiewinning. Met die divestering geven ze gehoor aan de oproep tot ‘ecologische bekering’ die paus Franciscus twee jaar geleden deed in zijn ‘groene’ encycliek Laudato si. Hoeveel geld uit de koolstofeconomie wordt weggehaald, werd natuurlijk niet bekendgemaakt. “Maar in België alleen al kan het in de miljoenen lopen”, zegt Geert De Kerpel, woordvoerder van de Belgische bisschoppenconferentie. “Die beleggingen zijn grotendeels bij de grootbanken ondergebracht. Onze economen gaan samen met hun fondsenbeheerders inventariseren over welke fossiele investeringen en welke bedragen het gaat, en bekijken hoe we daar kunnen uitstappen om het geld ‘groen’ te herinvesteren”. ‘Groen’ beleggen, investeringen, bankiers, miljoenen, grootbanken… Zoals bekend zitten onze ‘groene’ bisschoppen er warmpjes bij. Maar, weten zij – die op een goedkope manier bij het volk willen scoren – dan niet, dat de Katholieke Middeleeuwer geen geld kon lenen op de manier die wij vandaag kennen? Interest vragen op uitgeleend geld was immers ‘woeker’ en door de Kerk verboden. De Heilige Lucas schreef in zijn…

Lessenpakket van IJD n.a.v. “Jongerensynode” promoot heiligschennis van kerkgebouwen

IJD is de jeugddienst van de Katholieke Kerk in Vlaanderen. Deze organisatie heeft op de website van Kerknet een lessenpakket gezet, bedoeld voor leerlingen van de 3de graad secundair onderwijs. Daarin zitten een heel aantal uiterst storende elementen, waarvan we er nu één uitpikken. Op pagina 29 van de pdf gaat het over hoe de kerk de jongeren met de blijde boodschap kan bereiken en hoe de kerk de jongeren kan nabij zijn. Er wordt voorgesteld om een eigen “project” in te dienen bij Mgr. Hoogmartens, bisschop-referent voor de jongerenpastoraal. Als voorbeeld worden er enkele zwaar heiligschennende evenementen of initiatieven opgesomd. Eén daarvan is “blokken in de kerk“, waarbij niet-gelovige studenten in de kerk komen om hun cursussen in te studeren. Van bidden komt er uiteraard niets in huis, evenmin van eerbied betonen voor Christus in het Tabernakel. Een kerk is geen studentenhome, maar een huis van gebed! Een nog erger voorbeeld is het project “YOT” in de Magdalenakerk van Brugge. Deze kerk is nevenbestemd tot een soort “ontmoetingsplaats” waar regelmatig tentoonstellingen en feestjes worden gehouden. De kerk is permanent opgesmukt met moderne kunstelementen. Ook worden er nog regelmatig Missen in gevierd en is Christus er aanwezig in het tabernakel,…

Oremus pro Ecclesia

Op verschillende plaatsen op het internet worden brieven en documenten gepubliceerd om het moreel relativisme van paus Franciscus aan te klagen en te “corrigeren”. In ons land heerst grote verwarring binnen de Kerk, waarbij een steeds verder liberalisme en moreel relativisme wordt geprezen, en een allesoverheersend eigenbeschikkingsrecht en individualisme als “Katholiek” wordt beschouwd. Het parochieblad prees deze week een erg controversiële jezuïet die het zogenaamde “homohuwelijk” propageert. Broeder René Stockman lijkt niet de onvoorwaardelijke steun te krijgen van het Belgische episcopaat die hij verdient. Bepaalde “paters” pappen aan met ongeloofwaardige “bisschoppen” om hun hachje te redden. Hypocrisie alom. Etc. Bidden wij voor de Kerk, in deze tijd van diepe crisis. En bidden wij, dat Onze-Lieve-Vrouw van Fatima, God kan bewegen om de wereld niet te hard te slaan. Noveen tot Onze Lieve Vrouw van Fatima Noveengebed tot O.L.V. van Fatima, te bidden van 4 tot 12 mei (de dag vóór het Feest van O.L.V. van Fatima). Meest Heilige Maagd, die zich verwaardigd heeft om naar Fatima te komen om aan de drie kleine herdertjes de schatten van genade, verborgen in het bidden van de Rozenkrans, te openbaren, inspireer ons hart met oprechte liefde voor deze devotie. Mogen we door het…

Een ‘humanistische’ Jozef De Kesel zegt: “We zoeken ALLEMAAL naar een meer rechtvaardige en een meer menselijke samenleving”

Is dit de essentie van het Christendom? Zoeken naar “een meer menselijke samenleving”? Is dit geen ‘Christelijk’ humanisme? Iets wat ze in de loge vertellen? Want, het humanisme vervangt als filosofie en opvatting van de werkelijkheid, het bovennatuurlijke verklaringsmodel van de Kerk, door het concept van de mens als maat van alle dingen. Jozef De Kesel als spreekbuis van de vrijmetselarij! Wat is een Christen écht? “Christen, erken uw waardigheid. Aangezien u nu deel hebt aan de goddelijke natuur, onteer u niet door terug te keren naar de aftakeling van uw vroeger leven. Roep u in herinnering tot welk Hoofd u behoort en van welk Lichaam u lid bent. Herinner u dat u ontrukt bent aan de macht van de duisternis om te worden overgebracht naar het licht en het Koninkrijk van God”. Leo de Grote, Serm 21,2-3

Nieuwe ‘designkerk’ van paters Redemptoristen in Gent: “strak en tijdloos” (UPDATE 30/09)

UPDATE 30/09: VRT Nieuws: Paters redemptoristen in Gent pakken uit met nieuw en hip kloostergebouw De mensen die beweerden dat de redactie van Katholiekforum.net dingen zag die er niet zijn, waren grandioos verkeerd! Of leugenachtig?! Het staat nu buiten kijf dat het glasraam een homokoppel afbeeldt, waarover men nu zegt: “Je moet een basisrespect hebben voor elke mens die op je pad komt.” Correct, maar hier kan alleen misleiding het doel zijn, want men gooit onmogelijke zaken op één hoopje.  Basisrespect voor zondaars betekent niet de zonde afficheren. Het is nu overduidelijk dat het opzet van dit bewuste glasraam erin bestaat om sodomie te promoten. Als het dan blijkbaar toch is toegestaan om lukraak zaken op één hoopje smijten:  Zouden de paters Redemptoristen dan ook bijvoorbeeld swastika’s en bruine slogans op hun gevels dulden uit “basisrespect” voor nazi-zondaars? Dries Goethals 14 september 2017 In 2010 besloot bisschop Van Looy dat de paters Redemptoristen, die toen nog met vijf waren, hun klooster moesten sluiten en verkopen. De vijf oude paters verkasten naar een rusthuis en de panden van het klooster werden verkocht. Het klooster werd gesloopt, maar Stad Gent wilde de kerk behouden, om die te herbestemmen. Projectontwikkelaar Arch & Teco ontwierp een…

Overlijden Lemmens blijft nazinderen

Wie de Kerknet-pagina van het Aartsbisdom raadpleegt, valt het meteen op, dat er zo weinig nieuws uit het Aartsbisdom komt. De hele zomer konden we de homilie van Jozef De Kesel naar aanleiding van 60 jaar priesterschap van Godfried Danneels nalezen, en het bericht naar aanleiding van de benoeming van Geert De Kerpel tot de Nederlandstalige woordvoerder van Jozef De Kesel en de Belgische bisschoppenconferentie. Maar, de voorbije weken werd echter niets vernomen noch van Jozef De Kesel, noch van Geert De Kerpel. Maar hét nieuws van de zomer, op de website van het Aartsbisdom, was de uitvaart van Mgr. Leon Lemmens. Eerder verscheen hier een bericht over “Hulpbisschop Leon Lemmens, de Heilige Geest en de Tridentijnse Mis“. Het overlijden van Lemmens blijft nazinderen en blijkbaar zijn er heel wat mensen ontgoocheld in de ‘veelbelovende’ Leon Lemmens. Het is duidelijk, dat nog niet alle informatie boven water is en dat de gelovigen op hun honger blijven zitten. Waarom heeft Leon Lemmens zo gefaald in de ogen van velen? Een aantal weken geleden werden wij benaderd door iemand uit de directe omgeving van de familie van Leon Lemmens. Na lang wikken en wegen, hebben wij dan toch maar besloten om deze…