Poolse Katholieken bidden aan hun landsgrenzen om “Polen en de wereld te redden” van de “islamisering van Europa”
Actualiteit & Opinie , Islam / 10 oktober 2017

Poolse Katholieken kwamen zaterdag massaal bijeen aan de landsgrenzen, gewapend met Rozenkransen, om samen te bidden voor wereldvrede en om een verdere verspreiding van de Islam te voorkomen. In onze pers grotendeels verzwegen of als een “islamofobe” hysterie geduid. Ook ‘Kerknet of ‘Katholiek Nieuwsblad’ hebben vooralsnog nog niks bericht over deze gigantische gebeurtenis… Duizenden Poolse Katholieken vormden zaterdag menselijke kettingen op de grenzen van hun land, om bij God af te smeken “Polen en de wereld te redden” in een gebeurtenis die door velen wordt gezien als een geestelijk wapen tegen de “islamisering van Europa”. De “Rozenkrans aan de Grenzen” reciterend, baden ze om beschermd te worden tegen de gevaren die hen tegemoet komen. De Bisschop drong erop aan dat het een louter godsdienstig initiatief was. Het doel was om zoveel mogelijk gebedspunten in te richten over de 3.511-kilometerlange Poolse grens met Duitsland, Tsjechië, Slowakije, Oekraïne, Wit-Rusland, Litouwen, Rusland en de Baltische Zee. Vissersboten hebben zich bij het evenement op zee aangesloten, terwijl kajaks en zeilboten ketens op Poolse rivieren vormden, aldus lokale media. “Het is noodzakelijk om naar de Christelijke wortels terug te keren.” Tijdens Heilige Mis die live door de traditioneel-Katholieke ‘Radio Maryja’ werd uitgezonden, heeft Aartsbisschop Marek Jedraszewski…

Duitsland: De opmars van de Islam
Actualiteit & Opinie , Islam / 19 september 2017

Turkije controleert 900 moskeeën in Duitsland en voelt zich vrij om te zeggen dat een “liberale moskee” in Duitsland “onverenigbaar” is met de Islam. Kunt u zich voorstellen dat Duitsland aan Irak, Syrië en Egypte aanbiedt om “200 nieuwe kerken” te bouwen om de verlaten en onteigende Christelijke gemeenschappen daar te herstichten? Neen, want in het Midden-Oosten zijn Christenen uitgeroeid in een gedwongen ontchristelijking. Christenen in Duitsland zullen in de komende 20 jaar een minderheid worden, volgens Die Welt. We lopen het risico om niet alleen onze kerken te verliezen, maar meer nog, onze culturele kracht en zelfs het vertrouwen in de waarden van onze eigen beschaving. Jan Fleischhauer, een journalist van het weekblad Der Spiegel, bedacht een uitdrukking om de vrije val van het Duitse Christendom te definiëren: Selbstsäkularisierung (“zelf-secularisatie”). Wordt de Kerk geliquideerd? De Duitse Bisschoppenconferentie heeft net de cijfers over de afname van het Katholicisme in Duitsland voor 2016 vrijgegeven. In één jaar verloor de Duitse Katholieke Kerk 162.093 kerkgangers en werden 537 parochies gesloten. Van 1996 tot vandaag, werd een kwart van de Katholieke gemeenschappen opgedoekt. “Het geloof is verdampt”, zei Kardinaal Friedrich Wetter, die de Aartsbisschop van München en Freising was van 1982 tot 2007….

Human Rights Watch: “Handboeken Islamonderricht Saoedie-Arabië zijn haatdragend”
Actualiteit & Opinie , Islam / 18 september 2017

Het leerplan voor het Islamonderricht van de scholen van Saudie-Arabië bevat haatdragende en opzwepende taal tegenover andere religies en tegenover islamitische tradities die de Soennitische interpretatie van de Islam niet aanhangen, bericht Human Rights Watch. De teksten minachten de religieuze praktijken van de Sufieten en de Sjiieten en noemen joden en Christenen “ongelovigen”, waarmee moslims niet zouden mogen omgaan. Uit een uitgebreid onderzoek van Human Rights Watch van de schoolboeken Islam van het schooljaar 2016-17, die uitgegeven zijn door het ministerie van onderwijs, blijkt dat een deel van de inhoud die in de nasleep van 9/11 controversie heeft uitgelokt vanwege haar gewelddadig en intolerant karakter ondanks de beloften van Saoedische gezagsdragers om haatdragende taal te elimineren, in de tekstboeken is gebleven. “Al in het eerste jaar worden leerlingen in Saoedische scholen haat aangeleerd jegens alle mensen die een ander geloof of gedachtegang aanhangen,” zei Sarah Leah Whitson, directeur van het Midden-Oosten van Human Rights Watch. “De lessen in haat worden elk jaar nog versterkt.” Dit onderzoek maakte deel uit van een bredere studie naar het gebruik van haattaal en aansporing tot geweld door Saoedische ambtenaren en geestelijken voor een komend rapport van Human Rights Watch. Het herziene curriculum, getiteld al-tawhid,…

12 september 1683 , Koning Jan III Sobieski verslaat bij de poorten van Wenen de Turks-Ottomaans-Islamitische invasielegers
Actualiteit & Opinie , Islam / 12 september 2017

Vandaag, 12 september, is het de 334ste herdenkingsdag van de ongelofelijke Europese overwinning op de massale Turks-Ottomaans-Islamitische invasielegers. Het ‘Beleg van Wenen’ van 1683 was een poging door het Ottomaanse Rijk om de hoofdstad van Oostenrijk in te nemen. En aangezien dat Rijk toentertijd vrijwel het hele reilen en zijlen van het continent bepaalde, is het dus niet overdreven te stellen dat als Wenen destijds gevallen was, Europa gevallen was en zowel u als al uw kinderen nu op hun knieën naar Mekka gelegen zouden hebben. De Turkse Sultan Süleyman I had een enorm leger opgetrommeld van 138.000 manschappen, bestaande uit Turken maar ook Krim-Tartaren en andere moslims. Deze immense troepenmacht stond tegenover een klein garnizoen dat zich dapper verzetten tegen de invasie. Het was echter een kwestie van tijd voordat deze kleine groep soldaten een wisse dood tegemoet zouden gaan. Het liep echter anders doordat precies op het kritieke punt er een ontzettingsleger opdook aan de horizon. Het was een tachtigduizend-man sterk leger van Duitse vorsten onder het bevel van de legendarische Poolse Koning Jan III Sobieski. Op 12 september braken deze geallieerde troepen na felle strijd door de verdedigende Turkse linies waarna de Turkse hoofdmacht op de vlucht…

Het verraad van Taizé
Actualiteit & Opinie , Islam / 6 september 2017

Volgens Père Michel Viot, Katholiek priester van het Diocees van Versailles en nationaal aalmoezenier van de Franse oud-strijders (hij is zelf strijdvaardig, maar zeker geen oude man), organiseert de gemeenschap van Taizé “koranlessen voor migranten”. Meer nog, er wordt zelfs een imam uit de nabijgelegen stad Chalon-sur-Saône uitgenodigd om de moslimmigranten te komen uitleggen dat de wetten van de Franse republiek niet onverenigbaar zijn met de wetten van de Islam. Wat moeten de djihadstrijders hiervan denken? Zij lachen in hun vuistje: “Kijk eens, die brave Fransen, eerst gaan zij de straat op om hun solidariteit met de redactie van het weekblad “Charlie” te betuigen en koesteren zij zich in hun slachtofferrol en daarna laten zij hun geestelijken de Koran onderwijzen…” Is dit de uiting van medeleven met onze Christenbroeders uit het Midden-Oosten , die als martelaars gestorven zijn om geweigerd te hebben wat de monniken van Taizé met zoveel geestdrift en media-publiciteit verkondigen…?! Moeten wij hierover nog verwonderd zijn, wanneer wij lezen dat de prior van de monniken van Tibhrine (wiens gemeenschap grotendeels uitgemoord werd in Algerië), Christian de Chergé, twijfelachtige verklaringen aflegt, gaande van “de mogelijkheid van een lectio divina van de Koran” tot het voorstel ” om in…

Frankrijk en Europa: naar de onderwerping?
Actualiteit & Opinie , Islam / 5 september 2017

Het boek “Soumission” (“Onderwerping” of “Islam” in het Arabisch) zou gelanceerd worden op 7 januari 2015. Toen greep de aanslag op Charlie Hebdo plaats. Een schandaalboek? Na de aanslag werd de promotie onmiddellijk teruggedraaid. Het is geen makkelijke roman, de denkwereld van een Franse academicus (de Sorbonne). Volgens de Amazon-recensies zochten Amerikaanse lezers een antwoord op: “Wat is er gebeurd met Frankrijk?” François komt moeilijk in verbinding met zijn Katholieke roots. De hoofdpersoon, François, werkt aan de Sorbonne. Het onderwijs trekt hem niet aan. Hij is een specialist van Huysmans, schrijver, kunsthistoricus en Kaholieke bekeerling (eind 19de eeuw of het “fin de siècle”). Het is 2022 en er zijn dagelijks rellen in de studentenbuurt tussen “identitairen” en “salafisten”. Affectief gaat het de professor niet goed. Dan wordt de charismatische Ben Abbes tot president verkozen, voorzitter van een partij die schijnbaar uit het niets opgerezen is (zoals de partij van Macron). Hij wint omdat de andere partijen in de tweede ronde blok vormen tegen Le Pen en opnieuw oproepen “antifascistisch” te stemmen. De Sorbonne wordt geïslamiseerd en de professoren moeten moslim zijn. Maar dat valt eigenlijk nog mee. De concurrentie aan de Sorbonne is weggevallen, de vrouwen zijn uit het arbeidsproces…

Wanneer kleuters leren haten is er geen plaats meer voor cultuurrelativisme
Actualiteit & Opinie , Islam / 25 augustus 2017

Deze week lazen we in ‘Het Laatste Nieuws’ een nieuwsbericht over “geradicaliseerde” Moslim-kleuters in Ronse. Volgens een intern verslag van de Dr. Ovide Decroly-scholen zouden kleuters er niet enkel “Arabische verzen uit de Koran citeren tijdens de speeltijd” en thuis blijven wanneer de schoolactiviteit “niet past binnen de geloofsovertuiging”. Ook “ongelovigen” werden er varkens genoemd en aan de hand van keelbewegingen met de dood bedreigd. Het is niet het eerste soortgelijke rapport, dat door de pers aan het licht gebracht wordt. Kinderen en jongeren worden steeds nauwer betrokken bij het Moslimradicalisme van hun ouders, entourage of pikken het op via het Internet. Zelfs de jonge terroristen die vorige week in Barcelona en Cambrils zoveel slachtoffers maakten,  waren in sommige gevallen nog te jong om een rijbewijs te bezitten. Als inwoner van een multiculturele buurt aan de rand van Brussel, maakt dit me grote zorgen. Wat bezielt volwassenen om hun kinderen een volk te leren haten, dat hen zo gastvrij ontvangen heeft? Islam-les op school, jeugdhuizen, culturele en sociale initiatieven, educatieve projecten allerhande, sociale woningen, halal-schoolmaaltijden: er werd geld noch moeite bespaard om gezinnen met een migratie-achtergrond op een adequate wijze in ons land te ontvangen.  Wir haben es nicht gewusst……

Frankrijk: kerken verdwijnen, moskeeën ontspringen
Actualiteit & Opinie , Islam / 8 augustus 2017

In de afgelopen 30 jaar werden er meer moskeeën en moslimgebedscentra gebouwd in Frankrijk dan alle Katholieke kerken samen die in de vorige eeuw werden gebouwd. De kerk van Santa Rita stond vroeger in het vijftiende arrondissement van Parijs. Een paar weken nadat E.H. Hamel door islamitische terroristen vermoord werd, heeft de Franse politie de kerk leeggemaakt. Het is nu een parkeerplaats. De politie sleepte de priesters aan hun benen naar buiten terwijl een Mis gecelebreerd werd. In Frankrijk zijn er wetten die oude bomen beschermen. Maar de staat is vrij om oude christelijke kerken met de grond gelijk te maken. De leegtes die in het Franse landschap werden gecreëerd, worden nu al gevuld door de bloeiende moskeeën. De laffe Franse autoriteiten zouden de islam nooit behandelen, zoals ze het christendom nu behandelen. “Frankrijk is geen willekeurige plaats.. vijftien eeuwen geschiedenis en aardrijkskunde bepalen haar persoonlijkheid. In de diepten van haar landschap bepalen de kerken, kathedralen en andere pelgrimsoorden betekenis en vorm aan haar patriottisme. Laten we aan onze civiele autoriteiten eisen om dit te respecteren.” Zo presenteerde twee jaar geleden de Franse journalist Denis Tillinac zijn protest, ondertekend door tientallen Franse prominenten, nadat sommige Franse imams de ombouwing van…

Verjaardag van de moord op priester Jacques Hamel
Actualiteit & Opinie , Islam / 27 juli 2017

Gelovigen en hoogwaardigheidsbekleders verzamelden gisteren in de kerk van Saint-Étienne-du-Rouvray om de eerste verjaardag te herdenken van de brutale moord van père Jacques Hamel door de handen van islamitische terroristen. Aartsbisschop van Rouen, Dominique Lebrun, ging voor in de Mis in de kerk waar de priester het leven liet. Opmerkelijk detail: Père Hamel zette zich sinds 2015 in voor de interreligieuze oecumene met moslims. Een jaar geleden, op 26 juli, werd priester Jacques Hamel samen met enkele gelovigen tijdens de Mis gegijzeld. Eén parochiaan werd zwaargewond en een andere kon vluchten, maar père Hamel werd vóór het altaar op zijn knieën gedwongen en de keel overgesneden. Zijn laatste woorden waren naar verluidt “Ga weg, Satan!”. Opmerkelijk detail: Père Hamel zette zich sinds begin 2015 in voor een interreligieus comité, samen met de lokale imam Mohammed Karabila, president van de regionale raad van moslims van Normandië. En Paus Franciscus’ eerste reactie was: “Hij is een martelaar!” Het proces voor zijn zaligverklaring is reeds aan de gang. De lokale moslimgemeenschap veroordeelde de “barbaarse daad” en ze zeiden dat deze daad “tegen het geloof van de Islam” ingaat en weigerde dan ook de doodgeschoten terroristen te begraven. Een plaatselijke imam omschreef de Islam als “een religie van…

Soros en de EU streven naar “gemengd, geïslamiseerd Europa”, zegt de Hongaarse premier Orbán
Actualiteit & Opinie , Islam / 25 juli 2017

De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft uitgehaald naar George Soros en de Europese Unie, waardoor de staatmans woordenoorlog met de Hongaars-Amerikaanse miljardair blijft escaleren. Tijdens een staatsbezoek in Roemenië beschuldigde Orbán Soros ervan de EU te gebruiken om een “nieuw, gemengd, geïslamiseerd Europa” te creëren, aldus AP. De premier zei dat Soros nu machtiger in Brussel is dan in Washington of Tel Aviv en hij beweerde dat de Europese instellingen moeten vechten om zijn invloed te beperken, meldde de Hongaarse krant Magyar Nemzet. “De Europese Unie moet haar onafhankelijkheid terugwinnen op het Soros-Rijk, voordat de miljardair zijn programma voor de vernietiging van het continent voltooit,” zei Orbán in een toespraak op de 28ste ‘Bálványos Zomer Universiteit’ in het zuiden van Roemenië. De Hongaar verklaarde dat Europa hervormen alleen kan beginnen met het stoppen van de illegale migratie naar de EU en dat de grensverdediging van Hongarije zal bijdragen aan die inspanning. Tijdens de toespraak heeft Orbán ook gezegd dat Hongarije Polen zal steunen in het conflict met de EU over haar controversiële gerechtelijke hervormingsplannen. Lees ook: Hongaarse Premie Orbán belooft Polen te steunen tegen de ‘Europese inquisitie’ “Het inquisitie-offensief tegen Polen kan nooit slagen, omdat Hongarije alle juridische opties in de…