Mensenrechten versus burgerrechten

Op zoek naar dé ‘Vlaamse identiteit’ verscheen helemaal bovenaan de gegoogelde resultaten één of andere VRT-pagina waarop de publieke omroep claimt een bijdrage te leveren aan de ondersteuning en de versterking van dé ‘Vlaamse identiteit’. Wat die ‘Vlaamse identiteit’ dan inhoudt, wordt op de VRT-pagina niet vermeld. Wel maakt de VRT gewag van het “stimuleren […]

Stand van zaken na de verkiezingen: Christenen in de verdrukking

Laat me beginnen met de stelling dat ik de scheiding van Kerk en staat volledig onderschrijf. Dat een strikt religieuze partij, uitgaande van bvb. de Katholieke kerk niet meer realistisch is. Doorheen de jaren hebben velen in Vlaanderen met gelijkgezinden samengewerkt, die daarom niet strikt religieus waren. De ethisch conservatieve krachten hebben de steun nodig […]

Verkiezingen: einde van traditionele partijpolitiek en hokjesdenken?

Tijdens het voorbije verkiezingsweekend, hebben onze landgenoten hun walging voor de politiek krachtig geuit met een resoluut neen aan de traditionele partijen, ten voordele van radicaal rechts en (in mindere mate) extreem links. Het is een duidelijk neen aan eindeloze besparingen op de rug van de gewone man, aan het opdrogen van onze pensioenen, aan […]

De lakse houding t.o.v. misdaden van de criminele wereld

Naar aanleiding van het geval Julie van Espen. Verleden weekend vond een manifestatie plaats in Antwerpen, door burgers die de lakse houding van justitie en overheid aanklaagden inzake recidivisten. Het was zowat een kleinere uitgave van de uiting van verontwaardiging – de Witte Mars – toen de gruwel van Dutroux aan het licht kwam. De […]

We leven in interessante tijden

Enkele dagen na de  Belgische regeringssoap rond het omstreden migratiepact in Marrakesh was het opnieuw zover: een Moslimterrorist schoot lukraak een aantal mensen neer op de kerstmarkt te Straatsburg. Het zoveelste falen van het (migratie)beleid van de laatste decennia. Meer dan ooit tevoren zijn we de getuigen van de onoverbrugbare kloof tussen de burger en […]

Een Afrika-museum met blinde vlekken

Het vernieuwde Koninklijk museum voor Midden-Afrika werd met veel tam tam-geroffel heropend Het oude museum was al langer een doorn in het oog van linkse (blanke)activisten, aangevuld met enkele Congolese meelopers en schreeuwers, die in het museum een verheerlijking zagen van de koloniale periode . Er werd dus gezwicht voor dat geschreeuw en het museum […]

Wanneer we binnenkort naar het stemhokje gaan….

Binnenkort moeten we weer met z’n allen naar het stemhokje. Voor velen onder ons gebeurt dit met weinig enthousiasme. Waarom ook? De kloof tussen de bevolking en politiek is nog nooit zo groot geweest.  Volgens een recente rondvraag van de VRT, gelooft maar liefst een kwart van de Vlaamse jongeren niet meer in het democratische […]

Was de H. Paulus een seksist?

De progressieve goegemeente in Vlaanderen stond vorig weekend weer in rep en roer, toen er tijdens een TV-Eucharistieviering in de Abdij van Grimbergen de bekende tekst uit de Brief van Paulus aan de Efesiërs (5: 22-33) werd voorgelezen. Het ging om de Brief, waarin Paulus vrouwen aanspoort om onderdanig te zijn aan hun man. Ongehoord […]

Hoofddoeken 2, vrouwenrechten 0

In dit seizoen van zon, zee en voetbalwedstrijden, werd Gent de achtergrond van een heus hoofddoekendrama. Toen onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen) met een wereldvreemd glimlachje op haar eentje besliste om vanaf 1 september de hoofddoek in alle Gentse scholen toe te laten, werd het stadhuis te klein. Ook een gerechtelijke beslissing om de boerkini, een […]

Over fake slachtoffers, valse empathie en opgedrongen schuldgevoelens

Christenen worden geroepen tot barmhartigheid en naastenliefde, maar ook deze basiswaarden kunnen door progressieve ideologieën ten gronde verdraaid en corrumpeerd worden.  Dit is dan vooral het geval, wanneer mensen onder invloed van deze ideologieën op basis van hun achtergrond de facto in de categorie “slachtoffer” ingedeeld worden, terwijl anderen bij definitie als “onderdrukker” worden geïdentificeerd.  Mawda, […]