Abortus: wat met de rechten van het ongeboren kind?
Abortus , Actualiteit & Opinie / 27 september 2017

Op donderdag 28 september (morgen) zal in Brussel een internationale betoging doorgaan voor het recht op abortus. Dat initiatief gaat uit van feministische organisaties die hun discours militant links en antikapitalistisch inkleuren. Onder de actiegroepen vind je ook vakbonden, politieke partijen en allerlei gesubsidieerde ngo’s, tot Oxfam en Amnesty International toe. Hun eisen zijn krachtig: abortus is een recht en een puur persoonlijke keuze. Mijn lichaam behoort mij toe en ik kies mijn leven. Abortus moet integraal deel uitmaken van de vorming van medisch personeel. De gewetensclausule voor datzelfde medisch personeel moet verdwijnen. De staat moet abortuscentra financieren. En de wetgeving in de EU moet aangepast worden aan de meest ‘progressieve’ landen. Liberale steun voor abortus Voor abortus vinden diezelfde radicale linkse militanten geestesverwanten bij de liberalen. Die willen als regeringspartij van de regering verkrijgen dat de Belgische abortuswet van 1990 verder geliberaliseerd wordt, precies zoals het eisenpakket van de komende betoging het formuleert: ‘De wet is 27 jaar oud en het is tijd om hem aan de tijdgeest aan te passen’. Het gaat hier om de wet die destijds met een wisselmeerderheid goedgekeurd werd omdat de christelijke partij niet meestemde. Ook koning Boudewijn had gewetensbezwaren. Om de wet er…

Abortus, besparingen en kafkaiaanse hervormingen: de communicerende vaten van een egoïstische prestatiemaatschappij
Abortus , Actualiteit & Opinie / 1 september 2017

Vandaag is het opnieuw 1 september, officieel de eerste schooldag. Er werd dit jaar door ouders van schoolgaande kinderen weer veel geklaagd over computergestuurde inschrijvingssystemen of kampeergedrag aan de schoolpoort. Je kind op een school inschrijven is namelijk niet langer een evidente zaak, vooral niet in de stad en al zeker niet wanneer je kind met een beperking kampt. Scholen voor buitengewoon onderwijs, instellingen, ze zijn tegenwoordig allemaal overvol. Het M-decreet voor inclusief onderwijs moet mogelijkheid bieden om kinderen met een beperking naar het gewoon onderwijs te sturen, maar geen enkele leerkracht staat te wachten om nog eens extra belast te worden door hun bijzondere pedagogische behoeften.  De kafkaiaanse toestanden stoppen trouwens niet wanneer onze mindervalide medeburgers volwassen worden. Ook op latere leeftijd blijven ze kampen tegen ontelbare administratieve, financiële en logistieke hindernissen. Vaak blijven mindervaliden daarom langer bij hun bejaarde ouders, een situatie die voor velen als bijzonder zwaar en soms zelfs onhoudbaar ervaren wordt. Voor jonge volwassenen zonder familie, al dan niet met een beperking, zijn de vooruitzichten nog erger. Vorig jaar stierf een licht autistische jongeman van ontbering in een Gents stadspark, omdat hij na zijn ontslag uit zijn jeugdinstelling het leven “buiten” niet aankon. Welzijnssector toont…

De link tussen klimaatorganisaties en pro choice-activisme
Abortus , Actualiteit & Opinie / 28 augustus 2017

De miljardair en milieu-activist Tom Steyer wilde van klimaatverandering het belangrijkste punt van de congresverkiezingen van 2014 maken, maar in werkelijkheid waren slechts 3% van de mensen bezorgd om de kwestie. Dus hebben zijn campagnevoerders gepraat over abortus en schoon water. Dit was geen toeval. Er is een opzettelijke strategie om abortus met de groene beweging te verbinden. De link tussen de klimaatbeweging en pro abortus-activisme komt niet uit het niets. In de wintereditie van 2006 van Policy Review bekloeg het Guttmacherinstituut, dat zich sterk inzet voor abortus, zich over de traagheid bij het vormen van een dergelijke alliantie. Ze verklaarden dat het een “ een gouden kans is voor de voorvechters van reproductieve rechten [abortus] en milieurechtvaardigheid om zich te verenigen rond gemeenschappelijke doelen.” In datzelfde artikel verwelkomde Bruce Wood, een klimaatactivist, het idee: “Pro choice-groepen hebben uitgebreide ervaring in het organiseren van grootschalige, gerichte campagnes, en ze kunnen lokale milieu-activisten helpen om middelen te ontwikkelen om hun boodschap naar het grote publiek over te brengen.” Een recente studie beweert dat een sleutel tot het tegengaan van klimaatverandering erin bestaat minder kinderen te hebben, en dat zal waarschijnlijk enthousiasme bij voorstanders van abortus opwekken. De inzet van Steyer om…

Pro-abortus politica die door Paus Franciscus geprezen werd gaf lezing in kerk; pro-life demonstranten buitengegooid
Abortus , Actualiteit & Opinie / 1 augustus 2017

Ondanks luid protest gaf op 19 juli de notoire Italiaanse abortusvoorstander Emma Bonino een lezing in een Katholieke parochie, terwijl pro-life demonstranten buitengesloten, monddood gemaakt of buitengegooid werden. Woensdag gaf Bonino naar aanleiding van ‘Wereld Vluchtelingendag 2017’  een presentatie over immigratie in de kerk van San Defendente in San Rocco di Cossato, van het bisdom van Biella in het noorden van Italië. Bonino zei dat de migratie uit Afrika en het Midden-Oosten noodzakelijk is voor de overleving van Italië vanwege de lage geboortecijfers. Een pro-life demonstrant die toen riep dat zijzelf de oorzaak hiervan is door haar steun voor abortus en contraceptie, werd zonder pardon aan de deur gezet. Buiten stond er ook een groep Katholieken de Rozenkrans te bidden. Bonino is lid van ‘Open Society Foundations‘ (Stichting Open Samenleving), waar George Soros de voorzitter van is. De parochiepriester, vader Mario Marchiori, gaf het groen licht voor de presentatie, die gesponsord was door de lokale tak van Caritas Italiana, onderdeel van de internationale humanitaire hulporganisatie van de Kerk. De bisschop, Gabriele Mana, deed alsof zijn neus bloedde. Hij kreeg verschillende klachten en hij zou naar verluidt gezegd hebben dat hij niet akkoord ging om Bonino te laten spreken, maar hij…

Kentucky kan de eerste staat in de VS worden zonder abortuskliniek
Abortus , Actualiteit & Opinie / 28 juli 2017

De Amerikaanse staat Kentucky zou wel eens de eerste staat kunnen worden waar geen abortuskliniek meer te vinden is. De politieke druk is toegenomen sinds de Republikeinen aan de macht kwamen in de regering van de staat en vrij snel nieuwe beperkingen op abortus doorvoerden. De Republikeinse gouverneur Matt Bevin verontschuldigt zich niet voor het voeren van een wetgevend gevecht tegen een kliniek in Louisville die de laatste overblijvende faciliteit in de staat is die abortussen uitvoert. Afgelopen weekend was er opnieuw een manifestatie van Operation Save America, een christelijke organisatie die honderden activisten mobiliseerde om te protesteren tegen ‘EMW Women’s Surgical Center‘, de abortuskliniek van Louisville. De leiders van de organisatie stellen hun doel als uit één mond: Kentucky ontdoen van z’n laatste abortuskliniek. Sommige volgers van de groep werden gearresteerd tijdens een protest vóór EMW in het voorjaar. Een federale rechter besliste dat er een bufferzone moest komen om de betogers weg van de nabije omgeving van de kliniek te houden, om toegang te verzekeren tot de kliniek voor zij die een abortus willen. “We hebben nog nooit zo onder vuur gelegen zoals nu,” vertelt Dr. Ernest Marshall, medeoprichter van de kliniek die sinds de vroege jaren ’80…

Feministe: “Blanke vrouwen moeten hun blanke zwangerschappen aborteren.”
Abortus , Actualiteit & Opinie / 18 juli 2017

Is het dieptepunt bereikt, of blijft de cultuur-marxistische waanzin verder onze verbeelding tarten? Zo schreef een feminste onlangs dat het racistisch is als blanke vrouwen blanke kinderen krijgen. Niet-racistisch zijn betekent dat je gekleurde gezinnen gaat helpen met opvoeden De feministe Nicole Valentine doet het echt: in een uitvoerig artikel vrouwen oproepen abortus te plegen op hun ongeboren nageslacht. Ze roept nog niet eens op voor het ter wereld brengen van halfbloed kinderen. Neen, de blanke vrouwen en hun partners moeten maar een gekleurd gezin uitkiezen en die kinderen gaan helpen een voorspoedige maatschappelijke carrière te maken. << White women should be encouraged to abort their white children, and to use their freed-up time and resources to assist women of color who have no other choice but to raise their children. Women of color are in need of financial and humanitarian resources. (…) Of course, the best choice is to act preventatively to ensure that white children are not at risk of being born. But in circumstances in which termination and generation are the options, it is best to take advantage of your right to choose, and abort in favor of assisting women of color. >> Die Endlösung voor het blankenvraagstuk Het artikel van…