Over het Wijdingssacrament

  Zoals we paus Bergoglio kennen, probeert hij op een slimme manier te doen alsof de vraag aangaande de wijding van vrouwen nog ‘open’ zou zijn en géén vast punt van de Katholieke Leer zou zijn, dat allang afgesloten en beslist is. Het is een geopenbaarde Waarheid – die bijvoorbeeld al in de afgelopen eeuw […]

Diaconessen: opportuniteit of nieuwe schakel in kerkelijke afbraakmachine?

Sinds de verkiezing van Paus Franciscus, is de discussie over het herinvoeren van vrouwelijke diaconessen en de vrouwenwijding in het algemeen weer opgeflakkerd. In de vroege Kerk waren er inderdaad vrouwen die de rol van diacones op zich namen. Meestal ging het om mature vrouwen, weduwen of maagden, die zich inzetten voor de gemeenschap en […]

Prof. De Mattei: “Het meest vreselijke schisma die de wereld ooit gezien heeft”

Artikel door Kerkhistoricus en Vaticaankenner Prof. dr. Roberto De Mattei. Op 4 februari 2019 tekenden ‘paus’ Franciscus en de Groot-Imam van Al Azhar, Ahmad Al-Tayyeb in Abu Dhabi het document over “Menselijke broederlijkheid voor Wereldvrede en Samenleven.” De verklaring begint in de naam van een God, die, indien hij een algemene God moet zijn voor […]

De lakse houding t.o.v. misdaden van de criminele wereld

Naar aanleiding van het geval Julie van Espen. Verleden weekend vond een manifestatie plaats in Antwerpen, door burgers die de lakse houding van justitie en overheid aanklaagden inzake recidivisten. Het was zowat een kleinere uitgave van de uiting van verontwaardiging – de Witte Mars – toen de gruwel van Dutroux aan het licht kwam. De […]

Godsdienstvrijheid in het Westen: enkel voor “witte mensen”?

In West-Europa wordt godsdienstvrijheid, waaronder de vrijheid om zich te bekeren tot een ander geloof, vaak gezien als een verworven recht. Toch geldt dit recht in de praktijk vaak niet voor migranten uit de Islamitische wereld, die na hun bekering tot het Christendom, vaak bedreigd of verstoten worden door hun familie, vrienden en/of voormalige religieuze […]

Trop is te veel, Bergoglio!

Sommigen onder ons zullen zich zeker nog deze boutade van oud-premier Van den Boeynants herinneren: “trop is te veel”… De maat is vol. De ziekelijke obsessie van paus Bergoglio, die niet ophoudt te pleiten voor ongebreidelde immigratie, en zijn permanente knieval voor de islam, loopt de spuigaten uit. Dit is nogmaals gebleken tijdens zijn officieel […]

De gevolgen van de handcommunie

Op Pasen gebeurde er in Trieste, Italië een heiligschennis van de H. Communie door een vermeende drugsverslaafde. Die kwam de kerk binnen, ging in de rij staan en ontving de H. Communie, terwijl hij alles filmde met een kleine camera. Vervolgens begon hij beledigende opmerkingen te maken zoals “Hoe kan men een aardappelschijfje in het […]

Het “overweldigend veel bewijsmateriaal” dat de evolutie van de mens zou aantonen

Tijdens mijn lezing in november (en op andere lezingen ook) vertelde ik dat ‘Lucy’ (Australopithecus afarensis) het enige bewijs is dat wetenschappers hebben om aan te tonen dat er rechtop lopende apen waren, waar wij zouden van afstammen. Lucy is, zoals ik liet zien, een vervalst samenraapsel. Ik kreeg van bepaalde evolutionisten vrij bitsige reacties, […]

De ziekelijke obsessie van Bergoglio: de heilige migrant

Nu met Beloken Pasen de paastijd wegdeemstert, behalve voor onze orthodoxe broeders, die vorige zondag Pasen vierden, komen wij nog even terug op wat Paus Franciscus en zijn entourage van deze dagen gemaakt heeft: een viering van de migrant, die in de plaats van Jezus Christus wordt gesteld. Zelfs tijdens de Goede week komt de […]