Meer en meer jonge Vlaamse ouders gebruiken cocaïne
Actualiteit & Opinie / 28 juni 2017

Volgens een interessant artikel in de Knack van deze week, stijgt het cocaïnegebruik onder jonge ouders. Het zijn vaak mensen die heel normaal lijken te functioneren in de maatschappij, met kinderen en een werk. Maar van tijd tot tijd “gaan ze helemaal los” met cocaïne. Of dat goed is voor hun kinderen, is natuurlijk nog maar de vraag. Iemand vertelt dat ze af en toe hun kinderen een weekend naar de grootouders brengen om “tot s’ochtends te kunnen doorfeesten”. Ze doet ook eens per jaar een zogeheten “kasteelweekend”: dan gaan de kinderen mee, en is er een beurtrol van wie er die avond niets gebruikt. Er zijn mensen die cocaïne gebruiken na een drukke dag op het werk om te ontsnappen “zoals andere mensen een glas wijn drinken” . Een koppel vertelt dat ze het doen om “tijd met elkaar van de slaap te kunnen stelen” en dat ze dan “de hele nacht aan elkaars lippen hangen”. We kunnen Knack er niet echt van beschuldigen dit fenomeen te promoten, want er wordt duidelijk gesproken over de grote gezondheidsrisico’s van cocaïne. Het heeft een zeer verslavend effect en het kan leiden tot hartkloppingen, hoge bloeddruk of een hartinfarct. Er is bovendien…

Pastoor Cor Mennen in Trouw: “De bisschoppen zijn verschrikkelijk laf.”
Actualiteit & Opinie / 28 juni 2017

Met felle kritiek op progressieve collega’s en op de kerkleiding die in zijn ogen veel te slap is, werd de Brabantse pastoor Cor Mennen een bekende Katholiek. Onlangs ging hij met pensioen, maar hij blijft zeggen wat hij denkt. “De bisschoppen zijn verschrikkelijk laf.” Cor Mennen woont tegenwoordig in een modern appartementencomplex, onder de rook van Den Bosch. De inrichting van zijn woning is eenvoudig te noemen, misschien zelfs een tikkeltje saai. Aan de muur hangt een schilderij waarop een priester en een misdienaar door de sneeuw op weg zijn naar een parochiaan. Ernaast hangt een antieke klok die stilstaat. Op tafel het in klerikale kringen onvermijdelijke roodbruine kleedje. Mennen, emeritus pastoor: “Wij priesters zijn nou eenmaal burgerlijk.” Het afscheid van de parochie in Oss waar hij sinds 2003 werkte, was feestelijk. “Zelfs het Brabants Dagblad was positief verbaasd dat er zoveel mensen waren. Alsof ze dachten dat alle Katholieken in Oss waren weggelopen.” Een van zijn laatste wapenfeiten als pastoor was zijn kerstpreek van vorig jaar die nou niet echt aansloot bij het algemeen heersende kerstgevoel van “Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen”. Mennen ageerde daarin tegen abortus, euthanasie en het homohuwelijk. Het leidde allemaal tot de…

Zweedse regering wil Katholieke priesters dwingen om holebikoppels te “trouwen”
Actualiteit & Opinie / 27 juni 2017

De Zweedse premier Stefan Lofven heeft aangekondigd dat hij alle Zweedse priesters zal dwingen holebikoppels te “trouwen”. “Geen enkele priester van een Zweedse kerk mag weigeren holebi’s in de echt te verbinden.” Immers… “als je beroep vroedvrouw/man is dan mag je ook niet weigeren abortussen uit te voeren. Datzelfde principe telt voor priesters – als dat je niet aanstaat, moet je maar een ander beroep kiezen.” Tot nu toe heeft slechts de evangelisch-lutheriaanse Zweedse kerk toegestemd. Hoewel ze officieel over deze eis hun zegen gegeven hebben, liet de kerk aan hun priesters de mogelijkheid open te weigeren als dit niet met hun overtuiging of geweten in overeenstemming was. Premier Stefan Lofven bindt nu samen met zijn sociaal-democratische partij de strijd aan tegen religieuze onverdraagzaamheid. Benieuwd hoe de imams op het “goede nieuws” van de premier zullen reageren. In Zweden mogen holebi’s sinds 2009 trouwen. De Zweedse kerk geldt als de meest link(s)e en progressieve ter wereld. Hun lesbische bisschopin, Eva Brunne, bestond het te eisen dat alle kruisen van de kerken verwijderd worden want “ze zijn een belediging voor de moslims”. Bron: Golfbrekers + Journalistenwatch

Bloedigste Ramadanmaand in de recente geschiedenis: 1627 doden
Actualiteit & Opinie / 26 juni 2017

Islamitische extremisten hebben meer dan 1.620 mensen vermoord tijdens de “heiligste maand” van dit jaar voor moslims, waardoor het één van de dodelijkste Ramadans in de moderne geschiedenis is geweest. Aan het einde van de Ramadan op zaterdag was het totale aantal slachtoffers over de hele wereld tijdens de hele maand gekomen op 3.451 (1.627 moorden en 1.824 gewonden). Dit is meer dan de 1,150 slachtoffers (421 sterfgevallen en 729 gewonden) van 2016, dat beschouwd werd als de dodelijkste Ramadanmaand in de recente geschiedenis. De 1.627 dodelijke slachtoffers van dit jaar waren bijna vier keer meer dan de 421 overlijdens van vorig jaar.Er waren ongeveer 160 terroristische incidenten in bijna dertig overwegend moslimlanden tijdens de Ramadan van 2017. Op het jaarlijkse Suikerfeest, dat het einde van de Ramadan betekent, probeerden de jihadisten de Grote Moskee in Mekka aan te vallen die de heiligste plaats voor moslims, de Kabaa, omringt. Veiligheidstroepen van Saoedie-Arabië konden de aanval voorkomen, maar een van de verdachten in de geplande aanval blies zichzelf op, waardoor zes buitenlanders en vijf van de troepen van Saoedie-Arabië werden gewond. Tussen vrijdag en zaterdag hebben islamitische extremisten 141 mensen vermoord en 387 anderen gewond. De meerderheid van de slachtoffers (84 overlijden en…

De Evolutietheorie: het typevoorbeeld van ‘kameleon-wetenschap’
Actualiteit & Opinie / 25 juni 2017

Twee weken geleden werden we door ‘De Redactie’ weer eens bijgespijkerd aangaande de zogenaamde ‘evolutie van de mens’. Toen stond er de volgende titel te lezen: “Wij mensen zijn 100.000 jaar ouder dan gedacht, en leefden overal in Afrika.” Blijkbaar tonen “nieuwe vondsten in Marokko aan dat Homo sapiens, de ‘Moderne mens’, niet 200.000 jaar geleden op de aarde verscheen, maar minstens 300.000 jaar geleden. En dat hij niet enkel in een ‘Tuin van Eden’ in Ethiopië leefde, maar toen al verspreid was over het hele continent”. Marokko als ‘de bakermat van de mensheid’ lijkt echter zeer onwaarschijnlijk. Ook de gelijkschakeling Homo sapiens / ‘Moderne mens’ is zeer problematisch en wordt door vele wetenschappers niet aanvaard. Verder hebben mensen niet de gewoonte om te ‘verschijnen’. En als klap op de vuurpijl zou de ‘Tuin van Eden’ in Ethiopië gelegen hebben. Waarom worden in de vulgarisering van een schijnbaar ‘wetenschappelijke’ ontdekking, Bijbelse elementen geïntroduceerd? Op basis van Ezechiël 31:16 weten we, dat de Hof van Eden in een Syrisch-Libanees gebied zou gelegen moeten hebben. Want “de bomen van Eden” worden daar als “de mooiste van de Libanon” beschreven. De Libanon is een gebergte in het midden van Libanon en in het…

Waarom ik in dit tijdperk van secularisering toch kies voor het Christelijk geloof
Actualiteit & Opinie / 23 juni 2017

In de commentaren van mijn vorige artikel over de “Nieuwe Atheïsten” werd me gevraagd, waarom ik had gekozen voor het Katholieke geloof. Inderdaad geen voor de hand liggende keuze in onze geseculariseerde Westerse maatschappij, waar het Christelijk geloof, en het Katholicisme in het bijzonder, wel vaker door de media belachelijk wordt gemaakt of tot een cliché herleid wordt.  Het Christelijk geloof is zeer rijk en complex. Daarom was het ook een moeilijke oefening om de allerbelangrijkste redenen voor mijn keuze samen te vatten. Hierbij toch een aantal punten, die hopelijk voldoende duidelijkheid zullen bieden: Reden 1: God als liefhebbende Vader Een belangrijke reden, waarom ik het Christelijk geloof zo aantrekkelijk vind, is dat onze God in al Zijn almacht, oneindigheid en tijdloosheid, toch dicht bij de mens wil zijn. Je zal weinig godsdiensten vinden met een Schepper die zich “Abba” (Aramees voor Papa) laat noemen. God is een liefhebbende Vader die zijn kinderen vrijlaat, maar zijn deur laat openstaan, zodat ze steeds kunnen terugkomen, ook wanneer ze zich verdwalen. God is de leidende hand die over de mensheid waakt;  in de palm van die hand zijn ook onze namen opgetekend. Inderdaad, voor Hem zijn we meer dan betekenisloze levensvormen in…

Duitse bisschoppen loochenen de transsubstantiatie
Actualiteit & Opinie / 23 juni 2017

De nieuwspagina van de Duitse bisschoppen ontkende op donderdag dat de consecratiewoorden brood en wijn omzetten in het lichaam en bloed van Christus. Verwijzend naar de Duitse liturgist, vader Albert Gerhards, waarschuwt ze voor een vermeend “magisch begrip” van het Eucharistisch Gebed. Volgens hem gebeurt de consecratie niet op het moment van deze woorden. Voor Gerhards hebben de consecratiewoorden slechts een “catechetische functie”. Als Gerhards gelijk had, dan zijn de woorden “dit is Mijn Lichaam” en “dit is Mijn Bloed”, die de priester tijdens de Mis in naam van Christus uitspreekt, leugens. Gerhards sprak ook de Catechismus van de Katholieke Kerk (1377) tegen: “De eucharistische aanwezigheid van Christus begint op het moment van de consecratie”. Het zijn ook de Duitse bisschoppen die gezegd hebben dat hertrouwde gescheidenen de Communie mogen ontvangen. Bron: Gloria.tv/nl.news

Samoa wordt een Christelijke natie
Actualiteit & Opinie / 23 juni 2017

Begin juni stemden 43 van de 49 vertegenwoordigers in het parlement van Samoa voor het veranderen van artikel 1 van de grondwet, dat nu luidt: “Samoa is een christelijke natie gebaseerd op God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.” Samoa is een republiek in Polynesië, de eilandengroep die ten oosten van Australië ligt, in de Stille Oceaan. Het parlement heeft de grondwet gewijzigd om het land van een seculiere naar een christelijke staat te transformeren. Een belangrijke motivatie voor deze stap was om het land te beschermen tegen het westerse culturele imperialisme. Ruim 98 procent van de bevolking van Samoa identificeert zich als christelijk, ongeveer 20% is Katholiek. Bron: Gloria.tv/nl.news

“Pastorale aanpak” van Tweede Vaticaans Concilie leidde tot homoseksuele misbruikcrisis
Actualiteit & Opinie / 22 juni 2017

Priester Peter Smith, de voormalige kanselier van het aartsbisdom van Glasgow, vertelde de Catholic Observer dat de hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie bijgedragen hebben aan de kerkelijke homoseksuele misbruikcrisis. In de jaren zeventig werden priesters die beschuldigd waren van homoseksueel misbruik niet gestraft, maar naar therapie gestuurd. Volgens Fr Smith heeft het Tweede Vaticaans Concilie ons gevraagd om pastoraal verder te gaan en “voor mensen te zorgen” in plaats van de eerdere “legalistische” benadering. Dezelfde dichotomie wordt nu sterk bevorderd door Paus Franciscus op alle vlakken van de Kerk. Bron: gloria.tv/nl.news

“Ons geweten dwingt ons…”
Actualiteit & Opinie / 22 juni 2017

  De vier Kardinalen die eerder al de Dubia aan de Paus richtten naar aanleiding van de verwarrende exhortatie Amoris Laetitia, hebben in de Paastijd opnieuw een brief gericht tot hem. In deze brief halen ze voorbeelden aan van de verdeeldheid die de exhortatie teweegbracht, en vragen ze om een audiëntie. Ook op deze brief is er (tot op dit moment) nog geen antwoord gekomen. Na een uiting van hun trouw, respect en toewijding, schrijven de Kardinalen: Heilige Vader, Er is nu één jaar verlopen sinds de publicatie van Amoris Laetitia. In deze periode zijn er publiekelijk objectief dubbelzinnig interpretaties van bepaalde passages van de postsynodale exhortatie gegeven, niet voortkomend uit, maar in tegenstelling tot het permanente leergezag van de Kerk. Hoewel de prefect van de Geloofsleer herhaaldelijk heeft verklaard dat leer van de Kerk niet veranderd is, is er een groot aantal verklaringen van individuele bisschoppen, Kardinalen, en zelfs bisschoppenconferenties verschenen die goedkeuren wat het leergezag van de Kerk nooit heeft goedgekeurd . Niet alleen de toegang tot de Heilige Eucharistie van degenen die objectief en openlijk in een situatie van zware zonde leven en van plan zijn om daar te blijven, maar ook een opvatting van het morele geweten…