Posted in Actualiteit & Opinie

Een politieke justitie met activistische rechters

Dat justitie in België gepolitiseerd is, zal maar weinigen verbazen. Verschillende arresten uit het verleden hebben duidelijk aangetoond, dat de vonnissen politiek geïnspireerd waren. Justitie…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

Duits schisma: na de zegening van homo-koppels, de priesteressen…

De provocaties gaan van kwaad naar erger in de Duitse Kerk. Het de facto schisma breidt zich uit. In verschillende Duitse parochies werden godslasterlijke ”…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

Het racialisme, een virus gevaarlijker dan corona

De racialistische revolutie is ook bij ons in opmars. Nog maar een tiental jaren geleden, werd de term ‘ras’ uit het woordgebruik verbannen, omdat volgens…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

10 mei: de dag waarop het Duitse schisma realiteit wordt

Het schisma van de Duitse Kerk met de universele katholieke Kerk lijkt onafwendbaar. Het kantelmoment nadert. Op 10 mei zullen in het hele land ”…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

Mystieke ervaring van Colombiaanse priester

Een Colombiaanse priester, Fredy Leonardo Herrera Fuentes heeft een mystieke ervaring gehad toen hij op 22 februari jl. de heilige mis opdroeg in zijn parochie…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

Europees Hof voor de rechten van de Mens: partijdig en corrupt!

Het heeft meer dan een jaar geduurd, maar uiteindelijk heeft de Raad van Europa, bij monde van de ambassadeurs van de 47 lidstaten die er…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

Frankrijk verwerpt euthanasie-voorstel

In Frankrijk werd vorige week een wetsvoorstel weggestemd, dat euthanasie wettelijk wou maken. Van VRT of VTM zal u dit belangrijke nieuws zeker niet vernomen hebben….

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie Werkgroep Levant

Vaticaan onderwerpt zich aan ecologisme en eugenisme

Het Vaticaan onderwerpt zich volledig aan het ecologisme, de ecologische ideologie, die een mythische” moeder aarde”, de godin Gaia,  wil redden van een apocalyptische, verzonnen,…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

Paus Franciscus tot Franse milieu-activisten: Zet de boel op stelten!

Paus Franciscus staat bekend om zijn ongenuanceerde uitspraken als het er op aan komt conservatieve katholieken te schofferen. Hij profileert zich graag als “progressieve ”…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

Wij zijn woedend!

Ja, wij  Rooms-katholieken zijn woedend over het verraad van ” bisschop” Bonny. Mijnheer Bonny spuwt in de media zijn gal uit over de nota van…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

‘God kan en zal zonde niet zegenen.’

De progressieve Vlaamse media( vrijwel allemaal) kunnen het maar niet verkroppen. Ze zijn geschokt!  Ondanks al hun propaganda, bewust verdraaide informatie en indoctrinatie, blijft de…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

Het biechtgeheim onder druk gezet

Het is mode geworden. Sinds enige tijd trachten sommige staten , voorlopig zonder succes , om wetten uit te vaardigen tegen het biechtgeheim. Er zijn…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

Een oproep tot weigering van “foute” vaccins

Enkele dagen geleden riep bisschop Johan Bonny van Antwerpen, samen met  staatsviroloog Steven Van Gucht de katholieke gemeenschap op zich zonder aarzelen te laten vaccineren….

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

Aartsengelen als brug tussen Christendom en Islam?

Over de engelen en aartsengelen wordt door de huidige katholieke Kerk niet meer, of alleen maar meewarig  gesproken. Zij zijn folklore geworden, juist zoals de…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie Kerkcrisis

Frankrijk: dramatische terugval van de priesterwijdingen, behalve…

In Frankrijk is het aantal priesterwijdingen tot een dramatisch laag peil gezakt. Slechts 91 Franse priesters werden in 2020 gewijd! Daarvan zijn 46 priesters verbonden met…

Lees verder...