Posted in Actualiteit & Opinie

Franciscus krijgt deksel op de neus

Het blitsbezoek van paus Franciscus aan Hongarije( zes uren) , heeft nogmaals aangetoond hoezeer deze paus bewust politiek, ideologie en geloof verwart. Toen journalisten hem…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

Afghaanse christenen: ideologie leidt de keuzes van de Vlaamse media

De Vlaamse media, en vooral dan de VRT , zijn als het ware behekst door al wat met homoseksualiteit, homo’s en lesbiennnes, transgenders en aanverwanten,…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

Afghanistan: hoe beelden, woorden en waarden gemanipuleerd worden

De sensationele beelden vanuit Afghanistan overspoelen ons. De commentaren puilen uit van sentimentalisme en gespeelde menslievendheid. Kleine kinderen worden gebruikt om medelijden op te wekken,…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie Kerkcrisis

Franciscus ontketent burgeroorlog in de Kerk

De malaise, het onbehagen , dat in de katholieke Kerk ontstaan is sinds het aantreden van paus Franciscus, heeft steeds grotere proporties aangenomen . Na…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

6 augustus: Gedaanteverandering van Jezus Christus

De post-conciliaire Kerk zit verveeld met de vele wonderen, die getuigen van de goddelijke kracht die in de persoon Jezus Christus tot uiting komt en…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie Kerkcrisis

Wat heilig was voor de vorige generaties, blijft ook voor ons groot en heilig!

“Wat heilig was voor de vorige generaties blijft voor ons groot en heilig en kan niet zomaar verboden of als schadelijk beschouwd worden”. Dat zijn niet…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

Afbraakbeleid van Bergoglio maakt de Kerk ziek en de gelovigen misselijk

Een federatie van katholieke groeperingen, die de traditionele latijnse mis verdedigt, heeft in een open brief, gepubliceerd in de linkse Italiaanse krant La Repubblica (de lievelingskrant…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

Homoseksueel offensief: jonge Italiaanse priester roept op tot verzet

De omkering van alle waarden is in de Europese gemeenschap werkelijkheid geworden. Het recht op leven van een kind, wordt het recht om een kind…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie Bio-ethiek

Abortus als mensenrecht: slechts één Vlaamse partij weigert deze schande!

Het Katholiek Forum heeft geen enkele binding met welke partij dan ook en doet ook niet aan politiek. Het Forum verdedigt de katholieke Kerk als…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

Brussel, hoofdstad van het Europese kalifaat in 2030

Alles wijst erop dat in 2030, binnen negen jaar dus, Brussel de hoofdstad van het Europese kalifaat zal zijn. Na veertig jaar ononderbroken islamitische immigratie…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

Neen, De Kesel en Lobet, uw katholicisme is het onze niet!

De drieënzeventigjarige kardinaal Jozef De Kesel heeft een boek gepubliceerd over de plaats van het christendom in Europa: “Geloof en godsdienst in een seculiere samenleving”. Hij…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

Een politieke justitie met activistische rechters

Dat justitie in België gepolitiseerd is, zal maar weinigen verbazen. Verschillende arresten uit het verleden hebben duidelijk aangetoond, dat de vonnissen politiek geïnspireerd waren. Justitie…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

Duits schisma: na de zegening van homo-koppels, de priesteressen…

De provocaties gaan van kwaad naar erger in de Duitse Kerk. Het de facto schisma breidt zich uit. In verschillende Duitse parochies werden godslasterlijke ”…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

Het racialisme, een virus gevaarlijker dan corona

De racialistische revolutie is ook bij ons in opmars. Nog maar een tiental jaren geleden, werd de term ‘ras’ uit het woordgebruik verbannen, omdat volgens…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

10 mei: de dag waarop het Duitse schisma realiteit wordt

Het schisma van de Duitse Kerk met de universele katholieke Kerk lijkt onafwendbaar. Het kantelmoment nadert. Op 10 mei zullen in het hele land ”…

Lees verder...