Posted in Actualiteit & Opinie

Duitse Kerk op drift

Het weefsel van de Katholieke Kerk is aangetast door het falen van het Leergezag. Sinds Paus Franciscus  met de hulp van een aantal sluwe kardinalen…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

De dolk in de rug

In tegenstelling tot landen als Frankrijk en Duitsland, waar de openbare eredienst, na een klacht bij de Raad van State, heeft kunnen hervatten, is dit…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

Het cynische spel van de geneesmiddelenindustrie

Sommige artikelen die verschijnen op onze site lokken soms heel wat controverse en bitsige reacties uit, die hun doel soms voorbijschieten. Misbruik binnnen de Kerk…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

Genderideologie: het totalitaire opgedrongen éénrichtingsdenken

Wij zien dagelijks hoe onverdraagzaam en venijnig de politiek correcte opgedrongen mening is. Iedereen die durft afstand nemen van dat opgelegde vrijzinnige en anti-christelijke denkpatroon…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

Kardinaal Sarah in ongenade ?

Kardinaal Sarah wordt al een tijdje nauwlettend in de gaten gehouden door Bergoglio en zijn hofhouding. Deze kardinaal, die het aandurft spijkers met koppen te…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

Bergoglio, de paus van de mondialisten

Wie denkt dat de corona-pandemie ook positieve gevolgen zal hebben en tot een geestelijke verdieping, een bezinning en een loutering zal leiden, heeft het wellicht…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

Twee maten en twee gewichten

Terwijl de aangekondigde versoepeling van de corona-maatregelen voor verhitte discussies zorgt tussen diegenen die eerst het gevaar van besmetting voor de bevolking substantieel willen doen…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

De pestepidemie van 1576 te Milaan : de heilige Carolus Borromeus neemt dezelfde maatregelen als nu!

    De maatregelen die door de overheid genomen worden om de verspreiding van het gevaarlijke Covid-19 virus tegen te gaan, lijken voor sommigen te…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

De twee steden

Er heerst algemene verwarring. Niemand weet met zekerheid hoe het Coronavirus ontstaan is, wanneer het zal verdwijnen en hoe het moet bestreden worden. Noch de…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie Kerk in Nederland en België

Een snoodaard als bisschop

Hoe laf kan een bisschop zijn. In Brussel wordt eens temeer een bloeiende katholieke gemeenschap vernietigd. Niet door het toedoen van vrijmetselaarsloges of omdat er…

Lees verder...
Posted in Vaticaan en Wereldkerk

Coronavirus, de onverwachte bondgenoot van de Aarde…

Vorige maandag, laat op de avond, verscheen op de engelstalige Twitteraccount van de informatiedienst van het Vaticaan, Vatican News, een verbijsterend bericht, dat voor heelwat…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

COVID-19: Niets zal nog zoals vroeger zijn…

” Niets zal nog zoals vroeger zijn “, dat verklaarde vorige zondag Mgr Giancarlo Crepaldi, aartsbisschop van Triëst,  tijdens zijn homelie in de kathedraal over de…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

Coronavirus: het fatale stilzwijgen van de Katholieke Kerk

Rome ligt er verlaten bij. Het Sint-Pietersplein is leeg. De Paus zwijgt. Hij heeft het wel nog gehad over de migranten uit de Syrische provincie…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

Amnesty : de pro-abortus NGO

Het Grondwettelijk Hof van Colombia heeft besloten geen enkele maatregel te nemen om abortus uit de strafwet te halen. Dit is voor de NGO Amnesty…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

Duitse en Spaanse bisschoppenconferenties kiezen voor doodlopend straatje

De Duitse en Spaanse bisschoppenconferenties hebben vorige dinsdag nieuwe voorzitters gekozen  .Het zijn allebei  progressieve figuren, in de lijn van de huidige paus, Bergoglio. Bätzing,…

Lees verder...