Posted in Actualiteit & Opinie

Europees Hof voor de rechten van de Mens: partijdig en corrupt!

Het heeft meer dan een jaar geduurd, maar uiteindelijk heeft de Raad van Europa, bij monde van de ambassadeurs van de 47 lidstaten die er…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

Frankrijk verwerpt euthanasie-voorstel

In Frankrijk werd vorige week een wetsvoorstel weggestemd, dat euthanasie wettelijk wou maken. Van VRT of VTM zal u dit belangrijke nieuws zeker niet vernomen hebben….

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie Werkgroep Levant

Vaticaan onderwerpt zich aan ecologisme en eugenisme

Het Vaticaan onderwerpt zich volledig aan het ecologisme, de ecologische ideologie, die een mythische” moeder aarde”, de godin Gaia,  wil redden van een apocalyptische, verzonnen,…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

Paus Franciscus tot Franse milieu-activisten: Zet de boel op stelten!

Paus Franciscus staat bekend om zijn ongenuanceerde uitspraken als het er op aan komt conservatieve katholieken te schofferen. Hij profileert zich graag als “progressieve ”…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

Wij zijn woedend!

Ja, wij  Rooms-katholieken zijn woedend over het verraad van ” bisschop” Bonny. Mijnheer Bonny spuwt in de media zijn gal uit over de nota van…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

‘God kan en zal zonde niet zegenen.’

De progressieve Vlaamse media( vrijwel allemaal) kunnen het maar niet verkroppen. Ze zijn geschokt!  Ondanks al hun propaganda, bewust verdraaide informatie en indoctrinatie, blijft de…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

Het biechtgeheim onder druk gezet

Het is mode geworden. Sinds enige tijd trachten sommige staten , voorlopig zonder succes , om wetten uit te vaardigen tegen het biechtgeheim. Er zijn…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

Een oproep tot weigering van “foute” vaccins

Enkele dagen geleden riep bisschop Johan Bonny van Antwerpen, samen met  staatsviroloog Steven Van Gucht de katholieke gemeenschap op zich zonder aarzelen te laten vaccineren….

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

Aartsengelen als brug tussen Christendom en Islam?

Over de engelen en aartsengelen wordt door de huidige katholieke Kerk niet meer, of alleen maar meewarig  gesproken. Zij zijn folklore geworden, juist zoals de…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie Kerkcrisis

Frankrijk: dramatische terugval van de priesterwijdingen, behalve…

In Frankrijk is het aantal priesterwijdingen tot een dramatisch laag peil gezakt. Slechts 91 Franse priesters werden in 2020 gewijd! Daarvan zijn 46 priesters verbonden met…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

YouTube censureert LifeSiteNews

YouTube wordt steeds agressiever in zijn pogingen om alles te censureren wat niet in het politiek correcte plaatje past. Iedereen, die maar enige kritiek heeft…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

Verwarring zaaien : een sluwe strategie vanuit en tegen de Kerk?

Verwarring zaaien, om zo het geloof te ondermijnen en de Kerk verder uit te hollen, is dit de  strategie waarmee de kringen rond paus Franciscus…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

Het Heilige Gelaat van Manopello: “een uniek getuigenis” van de Verrijzenis van Christus

Georg Gänswein, persoonlijk secretaris van Benedictus XVI, zegt dat het “Heilig gelaat van Manopello” een uniek getuigenis is van de Verrijzenis. Bron: Catholic News Agency…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

Vandaag, 10 uur, Kerkvervolging in Gent

De beperkingen van onze vrijheid onder het voorwendsel van de bestrijding van de Covid-19 epidemie, zijn in België legio. Terecht moeten er maatregelen genomen worden…

Lees verder...
Posted in Actualiteit & Opinie

Het zieke Amerika wordt totalitair

Wij leven in heel bijzondere tijden, gekenmerkt door het absolute overwicht van  suggestie op logica. Met gezond verstand wordt geen rekening meer gehouden. Alle waarden…

Lees verder...