Schandaalprediker voor de vastenretraite van de Paus

Om zijn vastenretraite te prediken, heeft Paus Franciscus dit jaar een Portugese “priester-dichter” uitgekozen, José Tolentino Calaça de Mendonça,  bekend als fervent voorstander  van de ” kritische theologie” van Theresa Forcades  ,een Spaanse kloosterlinge, die door de BBC “de meest radicale kloosterzuster van Europa ” wordt genoemd.Zij verdedigt de legalisatie van abortus, de erkenning door […]

Naar een breuk binnen de Portugese Kerk?

De meesten kennen de Portugese kerk slechts van Fatima, de plaats waar de Heilige maagd Maria honderd jaar geleden verschenen is.Een bijzonder land, Portugal, vol culturele en religieuze schoonheid, en met bijzonder vriendelijke  mensen.Werd dit land daarom uitverkoren? Deze mooie kijk op de dingen wordt nu echter vertroebeld door een zware crisis binnen de Portugese […]

Aartsbisschop van Bamberg spreekt duidelijke taal!

Vele kerkleiders( kijk maar naar onze bisschoppen) beschouwen de massale immigrantenstroom als een manna uit de hemel en zetten  volgzame en goedgelovige katholieken aan om al deze “vluchtelingen” met open armen te verwelkomen .Zij zijn blind voor de vele negatieve aspecten en om hun boodschap te verspreiden maken zij soms zelfs misbruik van de evangelische […]

Pius IX zet Spielberg schaakmat

De bekende Amerikaanse filmproducer, Steven Spielberg, praktiserende jood, stond op het punt een film te draaien over “de zaak Mortara”.Het draaiboek van de film(die wereldwijd in alle bioscopen zou vertoond worden), was  natuurlijk gebaseerd op het door vrijmetselaarskringen en joodse gemeenschappen deskundig verspreide verhaal , volgens hetwelke de kleine Edgardo Mortara,  toen hij zeven jaar […]

Dank U, Donald Trump!

De naam Donald Trump doet al direct de ogen knipperen van de brave burger, geconditioneerd door de dagelijkse lading mest die door de linkse Amerikaanse media en door hun volgelingen in Europa en zeker bij ons, zonder enige nuance over de Amerikaanse president wordt uitgestort.Voor wie niet geblinddoekt door de wereld loopt, is de manipulatie […]

Schizofrenie aan de top van de Kerk ?

Het nieuws sloeg in als een bom en zorgde reeds wereldwijd voor verontwaardigde reacties en commotie. Zoals reeds eerder op onze site vermeld, werd door Paus Franciscus het Kruis van de Pauselijke orde van Sint Gregorius de Grote toegekend aan de Nederlandse Liliane Ploumen, oud-minister voor de socialistische Pvda en fanatieke voorvechtster van abortus en […]

Onfeilbaarheid van de Paus wordt misbruikt voor politieke doeleinden

Met verbazing stellen wij dikwijls vast dat diegenen die vol lof zijn over de Paus wanneer hij het opneemt voor de migranten (luister eens hoe bepaalde politieke partijen in dit land dit maar al te graag doen…), in alle talen zwijgen wanneer hij gewoon herhaalt wat de Kerk sinds altijd zegt over de verhouding man/vrouw […]

West-Vlaamse Kerk: tussen Drewermann en new age

De West-Vlaamse Kerk, ooit de bakermat van talloze vurige priesters en missionarissen, is in diep verval.Het misbruikschandaal rond de Brugse bisschop  Van Gheluwe , met een enorme weerklank in de media, heeft diepe wonden geslagen en de neergang nog versneld.De benoeming van bisschop “Lode” heeft daar niets aan veranderd. Vele kerkgangers hebben afgehaakt en overal […]

Na de Heilige Apostelen,nu ook Opus Dei ongewenst?

      Wordt het Opus Dei het volgende slachtoffer van de zuiveringsactie in de Brusselse Kerk?Nadat de Fraterniteit van de Heilige apostelen , door Mgr Leonard naar de Sint Kathelijnekerk gebracht om er in de stadskern van Brussel een succesvolle nieuwe evangelisatie op gang te brengen, door zijn opvolger De Kesel met schijnheilige en […]

Het visioen van Johannes-Paulus II: “Islam zal Europa overspoelen”

In de “Nuova Bussola Quotidiana” verscheen een uiterst belangrijk artikel, waarover in de media en de Kerk het grootste stilzwijgen wordt bewaard: het buitengewone profetische visioen van de heilige Johannes-Paulus II in 1993 , dat enkele dagen geleden door een persoonlijke vriend van deze Paus,  Mgr Mauro Longhi van de Prelatuur van het Opus Dei,  werd bekendgemaakt […]