Verschijningen van Fatima gereduceerd tot “uiting van diepe geloofservaring”
Actualiteit & Opinie / 13 mei 2017

In het VRT nieuws van deze ochtend werd dan toch enkele seconden bericht over de heiligverklaring van Francesco en Jacintha, twee van de drie zieners van Fatima. Enkele seconden, waarin de “theoloog” en vroegere woordvoerder van kardinaal Danneels, Hans Geybels, de tijd vond de visie te verkondigen die ze bij de vrijzinnige staatsradio zo graag horen: “de verschijningen passen in de tijd van honderd jaar geleden en zijn slechts uitingen van een diepere geloofservaring…” Wij denken  dat Geybels met die visie niet alleen staat en dat een flink deel van de Belgische Kerk ermee besmet is. Van Fatima 1917 tot Fatima 2017, is dit nog een en dezelfde Kerk? Laten wij hier even dieper op ingaan… Een moeder die haar drie kinderen, die goed en braaf zijn, onder de arm neemt en hen de hel toont! Ondenkbaar in deze tijd! Een dergelijke moeder zou vandaag voor het gerecht gesleept worden. De Heilige Maagd heeft zich honderd jaar geleden niet zoveel vragen gesteld: zij heeft hen de verdoemden getoond, de vlammen en al wat er bij hoort. Er wordt dikwijls gezegd dat de wereld in honderd jaar tijd helemaal veranderd is, maar de Kerk zelf is ook helemaal veranderd. Vandaag wordt…

Een duidelijke waarschuwing van Benedictus XVI
Actualiteit & Opinie / 27 april 2017

De krachtige boodschap van Benedictus XVI op de vooravond van de reis van Paus Franciscus naar Egypte kan geen toeval zijn! Ter gelegenheid van zijn negentigste verjaardag, op Paaszondag, werd te Warschau op 19 april een colloquium georganiseerd over “het concept van de Staat in het perspectief van de leer van Jozef Ratzinger-Benedictus XVI”. Voor die gelegenheid heeft Benedictus een korte boodschap verstuurd , die eens temeer het politiek correcte verhaal over de relaties tussen het Westen en de islam aan flarden schiet. Hij stelt dat “de confrontatie tussen radicaal atheïstische opvattingen van de Staat en de opkomst van een radicaal religieuze Staat in de islamitische wereld, onze tijd in een explosieve situatie heeft gebracht, waarvan de gevolgen elke dag erger worden.Deze twee radicale stromingen vereisen dat wij dringend een overtuigend concept van de Staat ontwikkelen, dat de confrontatie met deze uitdagingen aankan en ze weet te overstijgen.” Benedictus herhaalt dus eens temeer zijn les van Regensburg, de toespraak die hij op 12 september 2006 hield en die vooral in het Westen op sarcasme en onbegrip onthaald werd. Er werd toen zelfs in de media een valse polemiek op gang gebracht, om een woeste reactie van de islamitische wereld  uit te kunnen…

Paus Franciscus schetst het beeld van “een goede “biechtvader”
Actualiteit & Opinie / 19 maart 2017

“Biecht horen is een pastorale prioriteit… iedere keer dat iemand er om vraagt!” Dit heeft Paus Franciscus op 17 maart jl. benadrukt bij zijn ontmoeting met de deelnemers aan de achtentwintigste cursus over de “innerlijke mens” die jaarlijks door de Apostolische Penitentiarie georganiseerd wordt. Volgens de Paus moet “een goede biechtvader” een innige verhouding hebben met Christus, beschikken over een goed onderscheidingsvermogen en altijd klaar staan om te evangeliseren. De Paus spoort de priesters aan om zich dagelijks te begeven in “de uithoeken van het kwaad en van de zonde”. En zeker geen plakkaten met de vermelding “Biecht alleen op maandag en woensdag van twee tot drie! De biechtvader moet steeds beschikbaar zijn!” Wij komen even terug op de drie kenmerken van “een goede biechtvader”: het is eerst en vooral een “echte vriend van Jezus”, wat vereist “het gebed te koesteren”. Inderdaad, “een biechtvader die bidt weet heel goed dat hij zelf de eerste zondaar is en de eerste aan wie vergeven wordt. Men kan in het sacrament niet vergeven wanneer men niet beseft dat men eerst zelf vergiffenis verkregen heeft. En het gebed is dus de eerste garantie om te verhinderen dat er een starheid ontstaat die onnodig een oordeel…

Bisschop slaat alarm: dictatuur van het politiek correcte denken ook binnen de Kerk!
Actualiteit & Opinie / 1 maart 2017

Er zijn nog moedige bisschoppen! In deze voor Katholieken moeilijke tijden, met verraad binnen de Kerk tot in de hoogste echelons, komt er af en toe eens een positief nieuwsitem balsem op de wonde leggen. Ditmaal komt het goede nieuws uit de stad Alessandria, in de Italiaanse provincie Piemonte. De bisschop van de stad, Mgr. Guido Gallese heeft er opmerkelijke en moedige woorden gesproken, die iedereen – binnen en buiten de Kerk – tot nadenken zouden moeten stemmen. “Als bisschop – schrijft Mgr. Gallese – heb ik de plicht verder te kijken dan mijn neus lang is en ik zie dikwijls dingen die niet enkel de Katholieken aanbelangen, maar heel de burgerlijke maatschappij. Ik sla een alarmkreet, nu het nog mogelijk is, zolang de de haat het nog niet gehaald heeft op het gezond verstand.  Ik richt mij tot alle mensen van goede wil, wat ook hun politieke kleur of hun godsdienst is. Ik schrijf omdat ik duistere wolken zie aan de horizon. “Duistere wolken zijn er genoeg: In Frankrijk heeft het parlement een wet goedgekeurd die straffen oplegt van twee jaar cel en een boete die kan oplopen tot 30.000 euro voor wie op internet opkomt voor het leven en…

Stalinistische zuiveringspraktijken binnen Brusselse kerk: een nieuw slachtoffer!
Actualiteit & Opinie / 22 februari 2017

Na de schandalige opheffing van de Fraterniteit van de Heilige Apostelen en de verguizing van hun bloeiende apostolaat rond het Sint Katelijneplein te Brussel door Mgr. De Kesel en zijn paladijnen van het Brusselse vicariaat, is het de beurt aan een andere dynamische gemeenschap om buiten geschopt te worden, onder het mom van een op til zijnde herstructurering: de Monastieke Gemeenschappen van Jeruzalem (Fraternités monastiques de Jérusalem). Deze religieuze gemeenschap, opgericht in 1975 door Pierre-Marie Delfeux,  is opgesplitst in twee instituten, van broeders en zusters,  die in de “woestijn van de stad” oasen van gebed, stilte en vrede wensen aan te bieden en die daarbij verwijzen naar de woestijnvaders en naar het voorbeeld van Charles de Foucauld. De monastieke en Apostolische gemeenschappen tellen samen zo’n 200 leden van 30 nationaliteiten. Zij zijn o.a actief in Vézelay en Lourdes en hebben de wegkwijnende abdij van de beroemde Mont Saint-Michel tot nieuw leven gebracht. In 2001 kregen zij in hartje Sint-Gillis, intussen een multiculturele en multi-ethnische probleembuurt geworden, de kerk aan het Sint-Gillis Voorplein toegewezen, waar zij heel vlug een sterk apostolaat uitbouwden en veel gelovigen aantrokken, niet in het minst door hun mooie, op Byzantijnse gezangen gebaseerde liturgie en hun stijlvolle…

Paus Franciscus bedankt deelnemers aan March for Life te Washington
Actualiteit & Opinie / 1 februari 2017

In een boodschap van Radio Vaticaan, gepubliceerd daags na de Mars voor het Leven van 27 januari te Washington, bedankt paus Franciscus de jongeren die eraan deelgenomen hebben voor hun “indrukwekkend getuigenis”. De boodschap is getekend door de kardinaal staatssecretaris Pietro Parolin en moedigt de jongeren aan “onze meest kwetsbare broeders en zusters te verdedigen”. De paus haalt “Amoris laetitia “(83)aan: “De waarde van een menselijk leven is zo groot en het recht op leven van het onschuldig kind dat groeit in de moederschoot  is zo onaantastbaar, dat de mogelijkheid om beslissingen te nemen over dit leven nooit als een recht kan beschouwd worden.” De politici van ons land, die ons belastinggeld willen gebruiken om abortus wereldwijd te propageren moeten dit eens goed overwegen, als zij daar tenminste nog toe in staat zijn! De paus wenst dat deze mars, “waar vele Amerikaanse burgers het woord nemen in naam van onze meest kwetsbare broeders en zusters, bijdraagt tot een mobilisatie ten gunste van het recht op leven en tot het nemen van doeltreffende maatregelen om de wettelijke bescherming ervan te verzekeren.” In deze tijden van opgeklopte selectieve verontwaardiging en eenzijdige berichtgeving, nog even vermelden dat ook Amerikaans vice-president Mike Pence aan…

Vice-president van Amerika neemt vandaag deel aan Mars voor het Leven te Washington
Actualiteit & Opinie / 27 januari 2017

Een nooit geziene gebeurtenis sinds 44 jaar! De vice-president van de Verenigde Staten, Mike Pence, zal vandaag deelnemen aan de Mars voor het Leven te Washington. Dat heeft het Witte Huis bevestigd. Verder wordt de aanwezigheid aangekondigd van de kardinaal van New York, Timothy Dolan en van Kellyanne Conway, adviseur van de president en moeder van vier kinderen, zeer bekend om haar inzet voor de bescherming van het ongeboren leven. Honderdduizenden zijn naar Washington afgezakt om aan deze mars deel te nemen. Benieuwd of de Amerikaanse mainstream-media en onze media,VRT op kop, die klakkeloos de berichtgeving van de grote Amerikaanse nieuwsbureaus (allemaal progressief, “liberals” en met nauwe banden met de democratische partij) deze gebeurtenis op dezelfde manier zullen “duiden” als zij gedaan hebben met de “vrouwenmars” van vorige week. Die berichtgeving was desinformatie puur, openlijke propaganda voor een demonstratie van al wat libertair, links, anti-katholiek, pro-abortus, anti-gezin en natuurlijk anti-Trump (zij kunnen hun nederlaag maar niet verkroppen…) was. Meer en meer moeten wij ons zelf via onafhankelijke media (internet) of zelfstandige en objectieve nieuwsbureaus zoals Fox News en TV-kanalen zoals EWTN, informeren, willen wij weten wat er in de wereld en in de Kerk werkelijk aan de hand is. En…

Aartsbisdom München (van kardinaal Marx) zonder seminaristen
Actualiteit & Opinie / 24 januari 2017

Het aartsbisdom München, in Beieren, telt bijna twee miljoen gedoopten. In 1959 waren er 390 seminaristen, vandaag 0! Neen, wij vergissen ons niet en u hebt goed gelezen, nul! Het aartsbisdom heeft onlangs een document gepubliceerd, waarin de cijfers van 1959 (het jaar waarin Johannes XIII het concilie aankondigde) en van 2015 vergeleken worden. Deze cijfers zijn onverbiddelijk en indrukwekkend: Priesters: 7000 tegenover 2015 vandaag. Kerken: 3139 tegenover 1200 vandaag. Officieel geregistreerde katholieken in 1959, toen Beieren nog beschouwd werd als een historisch bastion van het katholicisme: 99,8%, tegenover 48% vandaag. Het diocesaan document informeert verder dat de helft van de kerken die nog open zijn binnen vijf jaar zullen sluiten.”Indien deze tendens zo verder gaat, dan kan het voortbestaan van het bisdom nog slechts voor 10 jaar gegarandeerd worden”, zo besluit het document. Aan het hoofd van dit bisdom staat sinds 10 jaar kardinaal Reinhard Marx, die als “progressist” beschouwd wordt en in 2013 door paus Bergoglio opgenomen werd in de kring van kardinalen die hem moeten adviseren in het bestuur van de wereldkerk. De situatie van bijna-doodstrijd van de Kerk van München past als gegoten in het plaatje van de crisis die wij ook hier meemaken. Men kan zich…

Amoris Laetitia toegepast door de bisschoppen van Malta
Actualiteit & Opinie / 15 januari 2017

De bisschoppen van Malta hebben een document gepubliceerd waarin zij hun toepassingscriteria van hoofdstuk VIII van “Amoris Laetitia” uitleggen. De tekst zet de deur groot open voor al diegenen die uit de echt gescheiden en “hertrouwd” zijn en wiens eerste huwelijk niet door de Kerk nietig verklaard werd, om de heilige communie te ontvangen. Dit is het eerste schandaal. Het tweede is de publicatie van de tekst, zonder enig voorbehoud, door de ” Osservatore Romano”, wat impliciet een erkenning ervan inhoudt. De tekst van de Maltese bisschoppen stelt dat “indien het aan hertrouwd gescheidenen menselijkerwijze onmogelijk is de leer van de Kerk te volgen, die eist dat zij in onthouding “als broer en zus” leven en wanneer zij niet uit elkaar kunnen gaan, zij toch de communie mogen ontvangen indien zij zich in vrede met God voelen.” Dit klinkt mooi, maar het is een louter subjectief begrip ,dat alleen maar een gevoelen uitdrukt. De tekst van de bisschoppen van Malta gaat verder dan die van de Argentijnse bisschoppen door te stellen dat de priesters niets mogen weigeren aan katholieken die menen dat zij “in vrede met God” zijn , ook al relativeert dit de hele leer van de Kerk over…

Tachtig jaar later, naar een nieuwe Kerkvervolging in Spanje?…
Actualiteit & Opinie / 2 januari 2017

In een uitstekend artikel op de site “Aleteia ” waarschuwt Philippe Oswald voor de uitingen van een agressief anti-katholicisme, die in Spanje steeds talrijker worden. Er is een geloofsvervolging in de maak…Tachtig jaar na de bloedige Spaanse burgeroorlog, waarin meer dan twaalfduizend priesters en religieuzen om hun geloof vermoord werden, zijn dezelfde antigodsdienstige krachten er in opmars. Zij richten zich niet tegen de islam, die ook in Spanje steeds machtiger wordt, maar tegen de katholieke kerk. Kerststallen en religieuze symbolen moeten het ontgelden In juli 2014 werd opgeroepen om alle religieuze symbolen uit de universiteit van Granada te verwijderen. In Valencia bood de plaatselijke vereniging van vrijzinnigen 5 euro voor elk religieus symbool dat verwijderd werd. Zoals vorig jaar verbood de burgemeester van Madrid, lid van het uiterst-linkse Podemos, ook in 2016 jaar  de plaatsing van een kerststal aan de beroemde Poort van Alcala. Als reactie, kwamen honderden inwoners van Madrid er hun eigen kerststal plaatsen! Er gaat geen dag voorbij, of een katholiek gebouw of symbool wordt aangevallen. In juni 2014 hebben femen zich vastgeketend aan de Almudena kathedraal van Madrid. In november 2014 hebben leden van dezelfde fanatieke groepering de begraafplaats van Paracuellos del Jarama in Madrid onteerd. Daar liggen…