Het verraad van Taizé
Actualiteit & Opinie , Islam / 6 september 2017

Volgens Père Michel Viot, Katholiek priester van het Diocees van Versailles en nationaal aalmoezenier van de Franse oud-strijders (hij is zelf strijdvaardig, maar zeker geen oude man), organiseert de gemeenschap van Taizé “koranlessen voor migranten”. Meer nog, er wordt zelfs een imam uit de nabijgelegen stad Chalon-sur-Saône uitgenodigd om de moslimmigranten te komen uitleggen dat de wetten van de Franse republiek niet onverenigbaar zijn met de wetten van de Islam. Wat moeten de djihadstrijders hiervan denken? Zij lachen in hun vuistje: “Kijk eens, die brave Fransen, eerst gaan zij de straat op om hun solidariteit met de redactie van het weekblad “Charlie” te betuigen en koesteren zij zich in hun slachtofferrol en daarna laten zij hun geestelijken de Koran onderwijzen…” Is dit de uiting van medeleven met onze Christenbroeders uit het Midden-Oosten , die als martelaars gestorven zijn om geweigerd te hebben wat de monniken van Taizé met zoveel geestdrift en media-publiciteit verkondigen…?! Moeten wij hierover nog verwonderd zijn, wanneer wij lezen dat de prior van de monniken van Tibhrine (wiens gemeenschap grotendeels uitgemoord werd in Algerië), Christian de Chergé, twijfelachtige verklaringen aflegt, gaande van “de mogelijkheid van een lectio divina van de Koran” tot het voorstel ” om in…

Breukmis in Veurne
Werkgroep Vox Populi / 4 september 2017

Veurne, een mooie stad vol geschiedenis, in de Westhoek. Een stad vol religie en mystiek, met zijn bekende Boeteprocessie. De straten ademen het “Rijke Roomse Leven” uit en wij raden dan ook iedereen aan hier enkele uren te vertoeven. Veurne is altijd een Katholieke stad geweest , alles getuigt ervan, kerken, kapellen, beelden… zelfs de hoffelijkheid van zijn bewoners is waarschijnlijk een restgetuigenis van de Katholieke omgangsvormen die het dagelijks leven doorkneedden. Vermits ik het voorrecht geniet sinds enkele maanden in de Westhoek te wonen en op zoek ben naar een H.Mis die naam waardig, schuimen mijn echtgenote en ikzelf de streek af om een liturgische viering te vinden, die nog Katholiek te noemen is. Zo kunnen wij al de Sint-Godelieve-abdij te Gistel aanbevelen, waar de liturgische muzikale omlijsting weliswaar niet in ieders smaak zal vallen, maar waar toch echt geloof te vinden is; er is ook de maandelijkse tridentijnse H.Mis in de H.Bloedkapel te Brugge en wat verder , in Frankrijk, niet ver van St. Omer is er de abdij van Wisques, een vestiging van de beroemde abdij van Fontgombault. Een unieke liturgische belevenis! Na een bezoek aan de prachtige Sint Walburgakerk te Veurne, een indrukwekkende gotische kerk waarvan…

De Judaskus, verblinding of cynisme van Paus Franciscus?

In Egypte knuffelt Paus Franciscus de fundamentalistische groot-imam al-Tayyeb, die zelfmoordaanslagen goedkeurt Is het verblinding of cynisme van Paus Franciscus? Dat is de vraag die wij ons stellen, wanneer wij de boodschap van de Paus van 21 augustus jl., door het Vaticaan gepubliceerd ter gelegenheid van de werelddag van de migrant en de vluchteling in januari 2018, wat van naderbij bekijken. De Paus pleit daarin voor een brede opvang van migranten en vluchtelingen. Hij onderstreept dat hun “persoonlijke veiligheid” voorrang heeft op de “nationale veiligheid”. Franciscus doet er nog een schepje bovenop; hij roept op tot “een aangepaste en waardige” opvang en vraagt een “uitbreiding en vereenvoudiging van de afgifte van humanitaire visa”. Hij pleit daarbij ook voor de”gezinshereniging” (die bv in ons land geleid heeft tot een explosieve toename van de moslimbevolking).Hij vraagt aan de Staten aan alle minderjarigen een erkenning te verlenen en is voorstander van integratie, tegen “assimilatie”, die volgens hem leidt tot de” vernietiging van de eigen culturele identiteit “. Hij houdt echter geen rekening met de culturele identiteit van de Europese volkeren en pleit voor een grenzeloze instroom van alle bevolkingsgroepen , zonder rekening te houden met de culturele kloof die velen van hen van…

De feitelijke macht rond Paus Franciscus

Volgens Sandro Magister, befaamd Italiaans Vaticaanwatcher, berust de feitelijke macht rond Paus Franciscus in handen van slechts drie mensen: Antonio Spadaro, Marcelo Figueroa en Victor Manuel Fernandez. De eerste is Italiaan en Jezuïet, hij is de directeur van “La Civita Cattolica”. De twee anderen zijn Argentijnen en de tweede is zelfs geen Katholiek, maar een presbyteraanse dominee. Desondanks werd hij door Paus Franciscus benoemd als hoofdredacteur van de Argentijnse uitgave van de “Osservatore Romano”. Spadaro heeft de “Civita Cattolica” omgevormd tot de spreekbuis van de Paus. Samen met Figueroa heeft hij in het laatste nummer van dit tijdschrift een artikel ondertekend dat in de Verenigde Staten insloeg als een bom. De conservatieve stromingen, zowel Katholieke als protestantse, worden er namelijk in beschuldigd te denken volgens een logica “die nauw verwant is met degene die het islamitisch fundamentalisme inspireert”, zoals dat van Osama Bin Laden of het Kalifaat. Waarom zouden Katholieken en protestanten zoals ”nieuwe kruisvaarders” samenspannen? Omdat zij het over bepaalde thema’s zoals ”abortus, het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht, het godsdienstonderwijs in de school” volkomen eens zijn, met andere woorden, zij beoefenen ”een bepaalde vorm van verdediging van de godsdienstvrijheid”. Met als resultaat, volgens de twee auteurs van…

Uitspraken van Paus Franciscus over migratie en politiek onder vuur

Iedereen kent stilaan de denkpatronen van Paus Bergoglio over migratie en politiek. Deze kunnen ronduit bestempeld worden als ultra-progressief, zonder enige nuance. Zij zijn een afdruk van de ideeën van de bevrijdingstheologie, die Zuid-Amerika in vuur en vlam heeft gezet. Marcello Pera, filosoof , oud-voorzitter van de Italiaanse senaat en persoonlijke vriend van Paus Benedictus XVI, haalt zwaar uit naar de herhaalde stellingnames van Paus Franciscus over ongebreidelde migratie en over de politieke druk die hij wil uitoefenen. Marcello Pera vindt het waanzin dat Paus Franciscus voortdurend oproept om zonder enig onderscheid en zonder enige voorwaarde alle migranten op te nemen, daarbij blijk gevend van een totaal gebrek aan realisme. Er is een kritieke grens die niet overschreden mag worden. Wanneer de Paus dat niet doet, is daar zeker een rede toe. Wat is het werkelijke doel van zijn uitspraken? Volgens de filosoof Pera is er slechts één antwoord: deze Paus doet dat omdat hij het Westen verafschuwt. Hij wil het Westen vernietigen en doet alles om dat doel te bereiken. Juist zoals hij de Katholieke Traditie wil vernietigen, het Christendom zoals zich dat in de geschiedenis ontwikkeld heeft. Indien hij geen rekening houdt met de kritieke grens waarboven onze…

Verschijningen van Fatima gereduceerd tot “uiting van diepe geloofservaring”
Actualiteit & Opinie / 13 mei 2017

In het VRT nieuws van deze ochtend werd dan toch enkele seconden bericht over de heiligverklaring van Francesco en Jacintha, twee van de drie zieners van Fatima. Enkele seconden, waarin de “theoloog” en vroegere woordvoerder van kardinaal Danneels, Hans Geybels, de tijd vond de visie te verkondigen die ze bij de vrijzinnige staatsradio zo graag horen: “de verschijningen passen in de tijd van honderd jaar geleden en zijn slechts uitingen van een diepere geloofservaring…” Wij denken  dat Geybels met die visie niet alleen staat en dat een flink deel van de Belgische Kerk ermee besmet is. Van Fatima 1917 tot Fatima 2017, is dit nog een en dezelfde Kerk? Laten wij hier even dieper op ingaan… Een moeder die haar drie kinderen, die goed en braaf zijn, onder de arm neemt en hen de hel toont! Ondenkbaar in deze tijd! Een dergelijke moeder zou vandaag voor het gerecht gesleept worden. De Heilige Maagd heeft zich honderd jaar geleden niet zoveel vragen gesteld: zij heeft hen de verdoemden getoond, de vlammen en al wat er bij hoort. Er wordt dikwijls gezegd dat de wereld in honderd jaar tijd helemaal veranderd is, maar de Kerk zelf is ook helemaal veranderd. Vandaag wordt…

Een duidelijke waarschuwing van Benedictus XVI
Actualiteit & Opinie / 27 april 2017

De krachtige boodschap van Benedictus XVI op de vooravond van de reis van Paus Franciscus naar Egypte kan geen toeval zijn! Ter gelegenheid van zijn negentigste verjaardag, op Paaszondag, werd te Warschau op 19 april een colloquium georganiseerd over “het concept van de Staat in het perspectief van de leer van Jozef Ratzinger-Benedictus XVI”. Voor die gelegenheid heeft Benedictus een korte boodschap verstuurd , die eens temeer het politiek correcte verhaal over de relaties tussen het Westen en de islam aan flarden schiet. Hij stelt dat “de confrontatie tussen radicaal atheïstische opvattingen van de Staat en de opkomst van een radicaal religieuze Staat in de islamitische wereld, onze tijd in een explosieve situatie heeft gebracht, waarvan de gevolgen elke dag erger worden.Deze twee radicale stromingen vereisen dat wij dringend een overtuigend concept van de Staat ontwikkelen, dat de confrontatie met deze uitdagingen aankan en ze weet te overstijgen.” Benedictus herhaalt dus eens temeer zijn les van Regensburg, de toespraak die hij op 12 september 2006 hield en die vooral in het Westen op sarcasme en onbegrip onthaald werd. Er werd toen zelfs in de media een valse polemiek op gang gebracht, om een woeste reactie van de islamitische wereld  uit te kunnen…

Paus Franciscus schetst het beeld van “een goede “biechtvader”
Actualiteit & Opinie / 19 maart 2017

“Biecht horen is een pastorale prioriteit… iedere keer dat iemand er om vraagt!” Dit heeft Paus Franciscus op 17 maart jl. benadrukt bij zijn ontmoeting met de deelnemers aan de achtentwintigste cursus over de “innerlijke mens” die jaarlijks door de Apostolische Penitentiarie georganiseerd wordt. Volgens de Paus moet “een goede biechtvader” een innige verhouding hebben met Christus, beschikken over een goed onderscheidingsvermogen en altijd klaar staan om te evangeliseren. De Paus spoort de priesters aan om zich dagelijks te begeven in “de uithoeken van het kwaad en van de zonde”. En zeker geen plakkaten met de vermelding “Biecht alleen op maandag en woensdag van twee tot drie! De biechtvader moet steeds beschikbaar zijn!” Wij komen even terug op de drie kenmerken van “een goede biechtvader”: het is eerst en vooral een “echte vriend van Jezus”, wat vereist “het gebed te koesteren”. Inderdaad, “een biechtvader die bidt weet heel goed dat hij zelf de eerste zondaar is en de eerste aan wie vergeven wordt. Men kan in het sacrament niet vergeven wanneer men niet beseft dat men eerst zelf vergiffenis verkregen heeft. En het gebed is dus de eerste garantie om te verhinderen dat er een starheid ontstaat die onnodig een oordeel…

Bisschop slaat alarm: dictatuur van het politiek correcte denken ook binnen de Kerk!
Actualiteit & Opinie / 1 maart 2017

Er zijn nog moedige bisschoppen! In deze voor Katholieken moeilijke tijden, met verraad binnen de Kerk tot in de hoogste echelons, komt er af en toe eens een positief nieuwsitem balsem op de wonde leggen. Ditmaal komt het goede nieuws uit de stad Alessandria, in de Italiaanse provincie Piemonte. De bisschop van de stad, Mgr. Guido Gallese heeft er opmerkelijke en moedige woorden gesproken, die iedereen – binnen en buiten de Kerk – tot nadenken zouden moeten stemmen. “Als bisschop – schrijft Mgr. Gallese – heb ik de plicht verder te kijken dan mijn neus lang is en ik zie dikwijls dingen die niet enkel de Katholieken aanbelangen, maar heel de burgerlijke maatschappij. Ik sla een alarmkreet, nu het nog mogelijk is, zolang de de haat het nog niet gehaald heeft op het gezond verstand.  Ik richt mij tot alle mensen van goede wil, wat ook hun politieke kleur of hun godsdienst is. Ik schrijf omdat ik duistere wolken zie aan de horizon. “Duistere wolken zijn er genoeg: In Frankrijk heeft het parlement een wet goedgekeurd die straffen oplegt van twee jaar cel en een boete die kan oplopen tot 30.000 euro voor wie op internet opkomt voor het leven en…

Stalinistische zuiveringspraktijken binnen Brusselse kerk: een nieuw slachtoffer!
Actualiteit & Opinie / 22 februari 2017

Na de schandalige opheffing van de Fraterniteit van de Heilige Apostelen en de verguizing van hun bloeiende apostolaat rond het Sint Katelijneplein te Brussel door Mgr. De Kesel en zijn paladijnen van het Brusselse vicariaat, is het de beurt aan een andere dynamische gemeenschap om buiten geschopt te worden, onder het mom van een op til zijnde herstructurering: de Monastieke Gemeenschappen van Jeruzalem (Fraternités monastiques de Jérusalem). Deze religieuze gemeenschap, opgericht in 1975 door Pierre-Marie Delfeux,  is opgesplitst in twee instituten, van broeders en zusters,  die in de “woestijn van de stad” oasen van gebed, stilte en vrede wensen aan te bieden en die daarbij verwijzen naar de woestijnvaders en naar het voorbeeld van Charles de Foucauld. De monastieke en Apostolische gemeenschappen tellen samen zo’n 200 leden van 30 nationaliteiten. Zij zijn o.a actief in Vézelay en Lourdes en hebben de wegkwijnende abdij van de beroemde Mont Saint-Michel tot nieuw leven gebracht. In 2001 kregen zij in hartje Sint-Gillis, intussen een multiculturele en multi-ethnische probleembuurt geworden, de kerk aan het Sint-Gillis Voorplein toegewezen, waar zij heel vlug een sterk apostolaat uitbouwden en veel gelovigen aantrokken, niet in het minst door hun mooie, op Byzantijnse gezangen gebaseerde liturgie en hun stijlvolle…