Sodoma: Een homo-pamflet tegen de Kerk

“Sodoma”, dat is de titel van het boek van de Franse homo-activist Frédéric Martel, dat volgende donderdag 21 februari verschijnt. Het wordt op dezelfde dag uitgebracht in twintig landen en in acht talen. Het moet een bom worden, die de traditionele leer van de Kerk en zijn verdedigers, zoals kardinaal Burke, in diskrediet moeten brengen. […]

Soros, de filantroop…

Zondagavond had de VRT-correspondent voor Oost-Europa, Stefan Blommaert, het letterlijk over de “filantroop” Soros, naar aanleiding van de “State of the Union”-speech van de Eerste minister van Hongarije, de stoute Victor Orban, waarin deze het aangedurfd had deze grote weldoener te bekritiseren om zijn ontwrichtende politieke beïnvloeding en inmenging, met name in Hongarije. Wij kennen […]

Kardinaal Müller doorprikt valse oecumene

In een ophefmakend gesprek met de befaamde Italiaanse Katholieke journalist Ricardo Cascioli heeft kardinaal Müller enkele dagen geleden de puntjes op de “i” gezet. Geen enkel onderwerp werd onberoerd gelaten: homoseksualiteit binnen de Kerk, celibaat, onfeilbaarheid van de Paus, hij windt er geen doekjes om… Zo stelt hij dat velen vandaag de mening van de […]

Het pontificaat van Franciscus: een bedreiging… en niet alleen voor de Kerk?

Het wordt met de dag duidelijker dat het beleid van Paus Franciscus voor de volkeren van Oost en West een groot probleem vormt en zelfs op termijn hun voortbestaan bedreigt. Sinds het begin van zijn pontificaat, heeft deze paus een abnormale en obsessionele interesse getoond voor de illegale immigranten, die  in Italië aankomen. Het is […]

Fake news: VRT op heterdaad betrapt

In Washington stapten vorige vrijdag vele tienduizenden mensen in een ijzige kou op in de Amerikaanse “Mars voor het Leven”. Het was voor de zesenveertigste keer dat deze mars door de straten van Washington trok. Zij vindt elk jaar plaats om het omstreden arrest van het Amerikaanse Opperste Gerechtshof aan te klagen, dat abortus wettigde. […]

De dubia van een vervolgde priester

In Italië is een  priester voor zes maand door de overste van zijn congregatie “a divinis” geschorst, omdat hij het in enkele van zijn zondagspreken gewaagd heeft zijn verbazing uit te drukken over bepaalde standpunten van Paus Franciscus inzake doctrine en moraal. Dat schrijft de befaamde Katholieke Italiaanse journalist Aldo Maria Valli, aan wie deze […]

Spaanse Vrijmetselarij vol lof over Paus Franciscus

In tegenstelling tot zijn voorgangers, Paus Johannes-Paulus II en Paus Benedictus, die door de Vrijmetselarij en hun kanalen binnen en buiten de Kerk, genadeloos werden aangevallen en zwart gemaakt, kan  Paus Bergoglio bij diezelfde vrijmetselaars op veel bijval rekenen, zowel in Europa als in de Verenigde Staten. Zo liet de Grootloge van Spanje enkele dagen […]

Nog meer controversiële uitspraken van Paus Franciscus

Op enkele dagen tijd heeft Paus Franciscus drie controversiële uitspraken gedaan, die de verwarring binnen de Katholieke Kerk nog  doen toenemen. Wij zijn van hem gewoon dat hij een taal gebruikt, die dikwijls bewust dubbelzinnig is en soms kwetsend en agressief tegenover geloofsgetrouwe katholieken. Hij doet er ditmaal nog maar een schepje boven op. In […]

De politiek correcte kerststal

Het woord migratie is nog nooit zo nadrukkelijk op ieders lippen geweest dan de jongste weken. In de meeste Europese landen kwam eindelijk de discussie over de meestal illegale immigratie op gang, zeer tegen de wil in van de linkse krachten in politiek, Kerk en media. Tot voor kort was ieder debat over de massale […]

Een Afrika-museum met blinde vlekken

Het vernieuwde Koninklijk museum voor Midden-Afrika werd met veel tam tam-geroffel heropend Het oude museum was al langer een doorn in het oog van linkse (blanke)activisten, aangevuld met enkele Congolese meelopers en schreeuwers, die in het museum een verheerlijking zagen van de koloniale periode . Er werd dus gezwicht voor dat geschreeuw en het museum […]