Recensie: “Mag ik? Dank je. Sorry. Vrijmoedige dialoog over relaties, huwelijk en gezin”

Recensie:  Johan Bonny, Roger Burggraeve & Ilse Van Halst. 2016. “Mag ik? Dank je. Sorry. Vrijmoedige dialoog over relaties, huwelijk en gezin”. Lannoo, Tielt Inleiding Naar aanleiding van de dubbelsynode over het huwelijk en het gezin, die in 2014 en 2015 te Rome plaatsgreep, schreef paus Franciscus in de postsynodale exhortatie Amoris Laetitia (‘De vreugde […]

Ingezonden open brief aan CD&V

Vandaag bereikte ons deze brief, die gericht werd aan de CD&V omwille van haar deelname aan de gaypride. Hoewel de brief niet van eigen makelij is, willen we u de inhoud zeker niet onthouden. De auteur is, net zoals vele katholieken, verontwaardigd dat “de partij van God”, zoals ze vroeger wel eens werd genoemd, blijkbaar […]

Subsidieverdeling Kerk-islam: Géén onrechtvaardigheid

      De Standaard bericht vandaag over het feit dat de katholieke Kerk in Vlaanderen “jaarlijks bijna 76 miljoen subsidie” krijgt, terwijl de islam “maar” 350.000 euro krijgt van de Vlaamse belastingbetaler. De zelfverklaarde “kwaliteitskrant” doet de perceptie ontstaan dat dit een flagrante onrechtvaardigheid is: de “neutrale” overheid bevoordeelt immers de katholieken, terwijl de […]

Te Deum laudamus

Vandaag was uw voorzitter aanwezig tijdens het Te Deum in aanwezigheid van zijne Majesteit de Koning. Het was de eerste maal dat het Te Deum voor de nationale feestdag werd opgedragen door Aartsbisschop Mgr. De Kesel. Bij de intrede onderscheidde de Aartsbisschop zich door zijn sobere, doch afgewerkte kledij. Tijdens de viering vroeg hij in […]

Kardinaal Sarah spreekt over de liturgie in Londen

Kardinaal Robert Sarah, die door het Vaticaan bevoegd is voor de liturgie, sprak eergisteren in een conferentie te Londen nogmaals over het celebreren ‘ad Orientem’. Hij vroeg priesters en Bisschoppen ditmaal uitdrukkelijk om de Mis naar het Oosten te lezen, en hij vroeg de gelovigen om de H. Communie al knielend te ontvangen. Wij verblijden […]

Situatie van de Christenen in het Nabije – Oosten sinds 2015

Wij schetsen u de volgende situatie aan de hand van een getuigenis, gegeven door Dhr. Dibo Habbabé, PHD. kandidaat in Oosterse Filologie en Godsdienstwetenschappen aan de K.U.L. Zie hier de huidige actualiteit, namelijk de crisis van migranten in Europa. Deze crisis is het gevolg van een onophoudelijke oorlog die reeds vijf jaar in Syrië duurt. […]

Bidden voor roepingen in het Waasland

Zondag 5 juni van 15.00 tot 16.00 uur is er in de Grafkapel van de Zalige Priester Poppe een gebedsuur met uitstelling van het Heilig Sacrament met als bijzondere intentie te bidden voor roepingen. “De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst om arbeiders te zenden” (Mt. […]

Sacramentsprocessie 2016

Vorige Zondag werd op verschillende plaatsen in het land een Sacramentsprocessie gehouden. Eén daarvan was, misschien een beetje onverwacht, in Brussel. Immers, sinds meer dan dertig jaar was de Sacramentsprocessie die vanuit de Miniemenkerk door de Marollen trok afgeschaft. Dankzij de moedige inzet van EH. pastoor Hygonnet van de St.-Petrusbroederschap is deze mooie en volkse […]

Kindergeld

Vandaag lazen we in de kranten dat de Vlaamse regering een akkoord heeft bereikt over de hervorming van de kinderbijslag. Sinds kort immers is de bevoegdheid over die kinderbijslag overgegaan van het federale niveau naar het niveau van de gemeenschappen. Zonder enige politieke voorkeur (God is immers niet links, noch rechts, maar Boven) betreuren wij […]

Kardinaal Sarah roept op om “ad Orientem” te vieren

Katholieknieuwsblad.nl bericht ons over de oproep van kardinaal Robert Sarah om de Mis ‘ad orientem’ (naar het oosten) te celebreren. Eerst en vooral moet vooropgesteld worden dat deze uitspraak van de kardinaal op zichzelf genomen goed is en enkel maar toegejuicht kan worden. Ook zijn onderliggende bedoeling is op het goede gericht. Toch lezen we […]