Onverwacht vertrek directeur Grote Moskee verrast Dewael
Werkgroep Levant / 13 mei 2017

Jamal Saleh Momenah is niet langer directeur van het Islamitisch en Cultureel Centrum in Brussel. ‘Zijn contract was afgelopen.’ Patrick Dewael (Open VLD), voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie 22/3, valt uit de lucht. Het was een klein bericht in het Belgisch Staatsblad van gisteren: Jamal Saleh Momenah heeft op 28 maart zijn activiteiten als directeur van het Islamitisch en Cultureel Centrum (ICC) stopgezet, zijn opvolger is Tamer Abou El Saod. Momenah zit inmiddels alweer in zijn thuisland Saudi-Arabië, bevestigt een woordvoerder van het ICC. De enigszins mysterieuze Saudi, die een verleden heeft bij de koninklijke marine in de oliestaat, bestierde sinds twaalf jaar de administratieve poot van de Grote Moskee in het Jubelpark. Die niet-erkende moskee wordt gezien als de bron vanwaaruit het wahabisme zich in ijltempo over ons land heeft verspreid. Begin dit jaar berichtte De Standaard over een recept rapport van het Ocad, het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, dat waarschuwt voor het snel oprukkende wahabisme. Midden maart moest Momenah getuigen voor de parlementaire onderzoekscommissie 22/3 over de handel en wandel van de Grote Moskee – niet het minst op financieel vlak. De geldstromen vanuit Saudi-Arabië zijn allesbehalve doorzichtig. ’s Mans passage liet de parlementsleden perplex achter: hij legde…

Salafisme rukt op in België
Werkgroep Levant / 11 februari 2017

Op 08/02/2017 vermeldt De Standaard op de voorpagina dit huiveringwekkend bericht. Wij citeren: “Het wahabitisch salafisme, een radicale vorm van de islam, verdringt stilaan de gematigde islam in ons land. Dit wordt vastgesteld door het Ocad (Orgaan voor de coördinatie van de dreiging).” De redacteur, Mark Eeckhaut, schrijft dat “een groeiend aantal moskeeën en islamitische centra in België onder invloed staan van het wahabitische, salafistische missioneringsapparaat. Tegelijkertijd zien wij dat ook de imams van reguliere moskeeën in toenemende mate salafiseren of al gesalafiseerd zijn”. Het is een van de verontrustende conclusies uit het rapport van het Ocad. Het wahabisme waar in het Ocad voor waarschuwt, is een door Saudi-Arabië gesponsorde stroming in de islam die een terugkeer naar de ‘zuivere’ islam voorstaat. Wahabieten beschouwen alle theologische ontwikkelingen in de islam die dateren van na het jaar 661, als ontoelaatbare vernieuwingen. Het wahabisme is, met steun van Saudisch geld, al vele jaren aan een wereldwijde bekeringscampagne bezig. Het Ocad stelt vast dat het machtige wahabistische missioneringsapparaaat erin slaag om vanuit een extreem -puriteins en intolerant denkkader de moslims in het Westen te doen afkeren van de Europese waarden en de normen die zij percipiëren als in strijd met de koran. Volgens…