Brugse surprise: Koen Vanhoutte hulpbisschop van het Aartsbisdom

Op vrijdag, 18 mei 2018 maakte Jozef De Kesel – de bisschop die respect heeft voor homoseksuele daden – bekend, dat paus Franciscus, kanunnik Koen Vanhoutte, priester van het bisdom Brugge, ter vervanging van Leon Lemmens, tot de nieuwe hulpbisschop van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen heeft benoemd. Kanunnik Koen Vanhoutte is geboren […]

Gerard de Korte, de ‘Roze Bisschop’ van Den Bosch, veroordeelt Kardinaal Eijk

Zonder kardinaal Eijk bij naam te noemen heeft de Bossche en Roze bisschop Gerard de Korte alsnog afstand van hem genomen. ‘Sommige gelovigen, ook hoge geestelijken, menen dat de paus ruimte laat voor verwarring. Maar is het niet beter te spreken over een pauselijke bereidheid tot blijvende dialoog?’, schrijft De Korte in zijn vaste column […]

Schisma binnen de Nederlandse bisschoppenconferentie

Acht maanden geleden kondigde bisschop Frans Wiertz van Roermond zijn afscheid aan en startte de zoektocht naar een opvolger. Die procedure is als volgt: het kapittel van het Roermondse bisdom maakt een kandidatenlijstje op met daarop drie namen. Wie erop staan, is geheim. Dit namenlijstje gaat dan naar de Nederlandse bisschoppenconferentie voor advies. Vervolgens is […]

Heiligdomsvaart Maastricht 2018

  Maastricht maakt zich op voor de viering van de 55e Heiligdomsvaart. Op 24 mei 2018 is het zover. Het thema van deze Heiligdomsvaart is ‘Doe goed en zie niet om’. Een thema waarmee eenieder aan de slag kan gaan. Een thema dat gelegenheid geeft tot ontmoeting. De oudst bekende Heiligdomsvaart te Maastricht is in […]

De Heilige Gregorius van Nazianze over de Heilige Drievuldigheid

  “Behoudt bij dit alles en vóór alles de kostbare geloofsschat, waarvoor ik leef en strijd, en die ik op mijn laatste tocht als reisgenoot zou willen meenemen, die mij alle smarten doet verdragen en alle genot doet geringschatten. Ik bedoel hiermee het belijden van het Geloof in de Vader en de Zoon en de […]

I Claudius

  Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus werd op 1 augustus 10 v. Chr. geboren in Lugdunum in Gallië als zoon van de populaire generaal Nero Claudius Drusus. Hij was lichamelijk enigszins gehandicapt, want hij liep mank, stotterde en was waarschijnlijk ook nog eens licht spastisch. Hierdoor werd hij door veel van zijn tijdgenoten als achterlijk […]

Luitenant-Kolonel Arnaud Beltrame van Trèbes bezocht regelmatig de abdij van Sainte-Marie de Lagrasse

  Luitenant-Kolonel Arnaud Beltrame (44), die de plaats had ingenomen van een gewonde gijzelaar, raakte donderdag levensgevaarlijk gewond als gevolg van blinde islam-terreur. Beltrame kreeg in de nacht van donderdag op vrijdag de Laatste Sacramenten toegediend door Pater Jean-Baptiste uit de abdij van Sainte-Marie de Lagrasse (Aude) nabij Les fesses de Charlemagne. Pater Jean-Baptiste kende […]

Professor John Lennox | God DOES exist

John C. Lennox (7 november 1943) is een Brits wiskundige, professor aan de Universiteit van Oxford. Lennox is een autoriteit op het gebied van de relatie tussen geloof en wetenschap. Hij ziet geen conflict tussen moderne wetenschap en de Bijbel. Als christen en wetenschapper gaat hij regelmatig in debat met bekende atheïsten zoals Richard Dawkins, […]