Op de dag van ons doopsel waren we heilig

  Het heilig Doopsel is het fundament van heel het Christelijke leven. Het is de ‘Toegangspoort tot het leven in de Geest’ (= Vitae Spiritualis Ianua) en de deur die toegang verleent tot de andere Sacramenten. Door het Doopsel zijn wij van de zonde bevrijd en – herboren tot kinderen van God – worden wij […]

Professor Kroonenberg: “Er is nog niets aan de hand met het klimaat”

Professor Salomon Kroonenberg (Leiden, 13 maart 1947) is een Nederlands geoloog die tot 2009 hoogleraar in de toegepaste geologie was aan de TU Delft. Wat betreft de klimaatverandering geldt Kroonenberg als een criticus van het Kyoto-protocol. Hij relativeert de positie en de tijdsspanne van de mens binnen de geologische geschiedenis en wijst op de constante […]

Stierf koning Herodes de Grote werkelijk in het jaar 4 v.Chr?

Koning Herodes de Grote had van de Wijzen uit het oosten vernomen, dat de nieuwe Koning der Joden in Bethlehem was geboren. Herodes, die beducht was voor mogelijke bedreigingen voor zijn heerschappij, liet toen voor alle zekerheid alle jongens van twee jaar oud en jonger uit deze plaats vermoorden tijdens de zogenoemde ‘Kindermoord van Bethlehem’. […]

Zalig Kerstmis

Op de door God vastgestelde tijd is de enige Zoon van de Vader, het eeuwig Woord, d.w.z. het Woord en het wezenlijke beeld van de Vader, mens geworden: zonder de goddelijke natuur te verliezen heeft Hij de menselijke natuur aangenomen. Jezus Christus is ware God en ware mens, in de eenheid van zijn goddelijke persoon; […]

Kerstmis een feest met ‘heidense wortels’?

  Het woord ‘Kerstmis’ is afkomstig van het Middelnederlandse Kerstmisse, hetgeen ‘Christus-mis’ betekent. ‘Kerst’ is een normale metathese uit het Latijn waardoor het woord ‘Christus’ als ‘Kerst’ wordt uitgesproken. Metathese is een fonologisch proces waarbij er transpositie (verwisseling van plaats) van klanken (fonemen) in woorden plaatsvindt. Dat ‘Kerst’ uit ‘Christus’ is ontstaan, wordt geïllustreerd door […]

De Vlaamse Identiteit

  In ‘De afspraak op vrijdag’ van 14 december 2018 beweerde Bart De Wever (N-VA), dat de N-VA een partij is die, de Vlaamse identiteit “als instrument van identificatie, maar ook als instrument van emancipatie tot de Verlichting, zeer belangrijk vindt. Dat is ons DNA”. Kortom, volgens Bart De Wever gaat de Vlaamse identiteit dus […]

Het links-liberale zelfbedrog

Multiculturele scholieren ‘rellen’ op 5 december 2018 in Mantes-la-Jolie, Frankrijk In naam van dé vrijheid, dé democratie en dé mensenrechten – die volgens onze links-liberale politieke ‘leiders’ een universele aantrekkingskracht zouden hebben – permitteren zij het zich om een grote stap in het ongewisse te zetten. De zelfverzekerdheid van onze links-liberale elite doet de wenkbrauwen fronsen. […]

Nieuwe minister van BZ van Brazilië noemt de antropogene ‘klimaatverandering’ een ‘marxistische hoax’

De nieuwe president van Brazilië Jair Bolsonaro koos Ernesto Araújo als nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Ernesto Araújo beweert, dat de antropogene ‘klimaatverandering’ een complot is van de ‘cultuurmarxisten’. Op zijn blog Metapolitia Brasil beweert Araújo, dat het zijn doel is om “Brazilië en de wereld te helpen zichzelf te bevrijden van de globalistische ideologie”. In […]

Vincent Kemme van ‘Biofides’: “Ik heb bewondering voor Teilhard de Chardin”

  In een reactie op ons artikel ‘De onheilige alliantie tussen ‘Radio Maria’ en het heterodoxe ‘Biofides’ stelt Vincent Kemme van ‘Biofides’, dat wij “op zijn best, een karikatuur maken van de katholieke visie op biologische evolutie”. Volgens Kemme bestaat er dus blijkbaar zoiets als een ‘katholieke visie op biologische evolutie’. Het punt is nu […]