Wat valt er te ‘dialogeren’ Mgr. de Korte?

Op 11 oktober 2017 laatstleden vond er een gesprek plaats tussen de bisschop van ‘s-Hertogenbosch, Gerard de Korte, en het zogenaamde ‘Werkverband van Katholieke Homo-Pastores’. Het WKHP had de bisschop uitgenodigd naar aanleiding van de commotie rond de gebedsdienst tijdens de ‘Roze Zaterdag’ in Den Bosch. De bisschop liet toen weten, dat een gebedsdienst in de Sint-Janskathedraal een brug te ver was, maar dat hij de ‘dialoog’ met de holebi-gemeenschap zocht en daarom graag op de uitnodiging van de homo-pastores inging. Bisschop Gerard de Korte voelt echter, dat hij in een spagaat terecht is gekomen, omdat hij enerzijds begrip heeft voor het verlangen, dat de Kerk homorelaties zou erkennen en anderzijds dat hij “zich geroepen weet, hoeder van de Leer te zijn”. Dat staat in een verslag van een “openhartig” gesprek tussen de bisschop van Den Bosch en het ‘Werkverband van Katholieke Homo-Pastores’. Het gesprek vond dus plaats op 11 oktober in een ruimte bij de Bossche Annakerk, naar aanleiding van de commotie rond de afgelaste gebedsdienst op Roze Zaterdag (24 juni) in de Sint-Janskathedraal. Het WKHP verenigt homoseksuele priesters, religieuzen en anderen die pastoraal werkzaam zijn in de rooms-katholieke of in de niet-katholieke ‘oud-katholieke’ gemeenschap. De groep telt ongeveer…

Fake News: “Graf van Sinterklaas gevonden in Turkije”

Volgens ‘De Standaard’ en andere media beweren Turkse ‘archeologen’, dat ze in Myra een crypte hebben ontdekt waarin de stoffelijke resten zouden kunnen liggen van de Heilige Nicolaas van Myra, ook gekend als Sinterklaas. De ontdekking werd gedaan in een kerk in het Turkse Demre, de huidige naam van Myra, de geboorteplaats van Sint-Nicolaas. Naar eigen zeggen hebben de onderzoekers een tempel en begraafplaatsen gevonden onder de oude Sint-Nicolaaskerk in Demre. ‘We vermoeden dat het graf ongeschonden is, maar het wordt moeilijk om erbij te geraken met al die mozaïeken op de vloer’, legt Cemil Karabayram, hoofd van Anyalya’s Monument Authority uit. “We hebben al veelbelovende resultaten geboekt, maar het echte werk begint nu pas. Als we de bodem bereiken, vinden we misschien wel het onaangeroerde lichaam van Sint-Nicolaas”. Turkse archeologen suggereren nu dat destijds de foute botten werden ‘weggeroofd’ en dat de ‘relikwieën’ in Bari aan een anonieme priester toebehoren. Het absurde verhaal, dat de Turkse ‘archeologen’ hier proberen op te dissen is werkelijk een kaakslag voor de Archeologie. Dit is géén wetenschap, maar ideologie. Om te beginnen is Myra niet de geboorteplaats van Sinterklaas zoals door hen en de media wordt beweerd. De Turkse ‘archeologen’ hebben blijkbaar een…

De these van een ‘ketterse paus’

Zoals bekend hebben 62 Katholieke academici en geleerden op 11 augustus 2017 een Correctio Filialis uitgegeven aan het adres van paus Franciscus voor het “propageren van ketterij”. ‘Kerknet’, het zogenaamde ‘portaal van de Katholieke Kerk in Vlaanderen’, stelde op 28 september 2017, dat “de massieve kritiek op paus Franciscus slechts de heimwee van een kleine minderheid naar de tijd van vóór Vaticanum II weerspiegelt”. ‘Kerknet’ citeerde vervolgens de Italiaanse aartsbisschop Bruno Forte, die van 2015 tot 2016 secretaris van de Bisschoppensynode over het Gezin was. Forte stelt, dat zij die Franciscus willen terechtwijzen, een absolute minderheid zijn, omdat zij Amoris Laetitia, het pauselijke schrijven over het huwelijk en het gezin, ‘slecht’ begrepen hebben en dat zij geen oog hebben voor de ‘diepgang’ ervan. Hoe een veroordeling van Amoris Laetitia “de heimwee van een kleine minderheid naar de tijd van vóór het Tweede Vatciaans Concilie zou weerspiegelen”, is ons echter niet geheel duidelijk. LifeSiteNews had trouwens onlangs een interview met één van de initiatiefnemers van de Correctio Filialis, Claudio Pierantoni, professor Middeleeuwse filosofie aan de Faculteit Filosofie van de Universiteit van Chili, in Santiago. Daaruit blijkt, dat deze correctie er kwam omdat Raymond Kardinaal Burke – die ook met een Correctio…

Van de ‘interreligieuze dialoog’ naar de ‘anti-dialoog’ van Bonny
Werkgroep Volksverlichting / 24 september 2017

Op een persconferentie, die op 21 september in het Interdiocesaan Centrum in de Guimardstraat te Brussel doorging, is de brochure: ‘Het vak r. -k. godsdienst: op het kruispunt van samenleving, onderwijs & kerkgemeenschap’ voorgesteld. De brochure is een publicatie van de Vlaamse bisschoppen en de ‘Erkende Instantie rooms-katholieke godsdienst’. De ‘Erkende Instantie’ is verantwoordelijk voor de inhoud van het vak rooms-katholiek godsdienst en voor de inspectie en begeleiding van de godsdienstleerkrachten in alle onderwijsnetten op alle niveaus. Zij is aanspreekpunt van de Vlaamse Overheid die haar met dit doel erkend heeft. De nota bundelt vragen over het vak rooms-katholieke godsdienst vanuit de samenleving, het onderwijs en de kerkgemeenschap. Ze geeft de relevantie van het vak op die terreinen aan en formuleert richtlijnen en verwachtingen opdat het vak die relevantie waar kan maken. Wij lazen de bochure voor u door en konden vaststellen, dat het enige probleem met de brochure is – dat in typische Bonnyaanse stijl – er zeer veel vragen gesteld worden, maar dat er géén antwoorden komen, tenzij alleen maar bekrompenheid van een ‘bisschop’ die de Metropool onwaardig is! De Vlaamse bisschoppen en de ‘Erkende Instantie r.-k. godsdienst’ schrijven het volgende in hun brochure: P. 5 De angst…

Mgr. Matthias Hovius: ‘Vader van het Aartsbisdom Mechelen’
Werkgroep Volksverlichting / 17 september 2017

Met Jozef De Kesel beleven we op dit ogenblik de vierde aartsbisschop sinds de naamsverandering van het aartsbisdom ‘Mechelen’ in het aartsbisdom ‘Mechelen-Brussel’ op 8 december 1961. Zijn voorgangers zijn Leo-Jozef Suenens (1962-1980), Godfried Danneels (1980-2010) en André-Jozef Léonard (2010-2015). Op Mgr. André-Jozef Léonard na, wordt het bestuur van het aartsbisdom Mechelen-Brussel hoofdzakelijk gekenmerkt door een politiek van kerkafbraak, zonder dat er ook maar het minste initiatief genomen wordt om op een behoorlijke manier te evangeliseren. Integendeel, tegenwoordig heeft het woord ‘Katholiek’ zelfs een kwalijke reputatie in het Mechelse. Op 8 december 1961 werd ook het bisdom Antwerpen heropgericht. Maar ook het heropgerichte bisdom Antwerpen is onder Johan Bonny nu ook niet echt een ‘katholieke’ hoogvlieger. Echter, bisschoppen komen en gaan, en voor het tijdperk van de kosmopolitische Leo-Joseph Suenens, voor wie Mechelen natuurlijk ‘te klein’ was, waren er nog 17 aartsbisschoppen van Mechelen. De eerste aartsbisschop van Mechelen was de legendarische Antoine Perrenot de Granvelle die onder moeilijke omstandigheden het aartsbisdom moest leiden. De reputatie van Granvelle werd door de protestantse propagandisten en de vrijmetselaars ten onrechte grondig besmeurd. Granvelle was niet speciaal Spaansgezind en was eerder tot terughoudendheid geneigd. Andere aartsbisschoppen zoals Mgr. Matthias Hovius hadden meer geluk…

Jennifer Lawrence: “Orkanen zijn straf voor ontkenning klimaatsopwarming”
Werkgroep Volksverlichting / 10 september 2017

Naar aanleiding van haar nieuwe film ‘Mother!’ gaf de Amerikaanse Oscarwinnares Jennifer Lawrence afgelopen woensdag een interview waarin ze zich onder meer uitte over de natuurrampen waar de VS op het eigenste ogenblik mee worden geconfronteerd. In het interview met de Britse TV-zender Channel 4 zei Jennifer Lawrence, dat de orkanen die de VS op dit moment teisteren “de toorn en woede zijn van Moeder Natuur omdat de Amerikanen de klimaatsopwarming blijven ontkennen”. Jennifer Lawrence claimde, dat “ondertussen wetenschappelijk is bewezen, dat de klimaatsverandering door de mens is veroorzaakt en dat we die maar blijven negeren. “Het is moeilijk – zeker nu ik de nieuwe film aan het promoten ben – in de orkanen niet de toorn en de woede van Moeder Natuur te zien” aldus Lawrence. Interviews met jonge, blonde, Amerikaanse filmsterren zijn altijd erg interessant, omdat ze weerspiegelen wat er in Hollywood allemaal achter de schermen leeft en welke verborgen boodschappen er in de films worden meegegeven. De informatie van Lawrence is werkelijk zéér interessant, aangezien zij blijkbaar weet heeft van een ‘Moeder Natuur’ die wraak neemt op de mensheid, omwille van het feit, dat de mensen niet in een door de mens veroorzaakte klimaatsopwarming geloven. Wij vragen…

Luk Vanmaercke blèrt: “Fundamentalisme”

In een merkwaardig opiniestuk, dat op woensdag, 30 augustus 2017 tegelijkertijd in ‘Kerk en leven’ (p. 5) en op ‘Kerknet’ verscheen, laat Luk Vanmaercke, de hoofdredacteur van ‘Kerk en leven’ zijn licht schijnen over hét “Fundamentalisme”. Vanmaercke zet een boompje op over Etienne Vermeersch, die volgens hem hét kopstuk is van het ‘vrijzinnig fundamentalisme’ in Vlaanderen. Maar, Luk Vanmaercke is in dit geval zélf de ‘pot’ die de ‘ketel’ – in dit geval Etienne Vermeersch – verwijt, dat hij zwart ziet. Want net zoals Wilfried Martens, Herman Van Rompuy en Yves Leterme, is ook Luk Vanmaercke van de CD&V en die politieke partij houdt er ook een pro-euthanasie, een pro-abortus en een pro-homo agenda op na. Vanmaercke schijnt niet te beseffen, dat hijzelf – met zijn libertaire ideeën – ook tot het ‘vrijzinnig fundamentalisme’ in Vlaanderen behoort. In zijn stukje mocht natuurlijk ook het “islamitisch fundamentalisme” niet ontbreken en Vanmaercke – die blijkbaar een verwoede VRT-kijker is – heeft blijkbaar ook iets tégen “extreemrechtse groepen in de VS die racisme en wrok verkondigen”. Ook hier is Vanmaercke blind voor de extreemlinkse groepen in de VS die – op een nog véél ergere manier – ook racisme en wrok verkondigen. Luk…

De wil van het Duitse Volk is gebroken
Werkgroep Volksverlichting / 27 augustus 2017

In de Verenigde Staten van Amerika zien we, dat met president Donald Trump, er nog steeds een stevige oppositie tégen de (cultureel) Marxistische agenda bestaat. Deze agenda is gebaseerd op de ideeën die ontwikkeld werden door de Frankfurter Schule, die er fundamenteel op uit was om de Christelijke, Westerse waarden en cultuur te vernietigen, tegenwoordig al dan niet in samenwerking met de islam. Wanneer we dan naar Europa kijken en naar Duitsland in het bijzonder, dan zien we meteen, dat daar van enig verzet tégen de (cultureel) Marxistische agenda, geen sprake meer is. Misschien, dat in de VS, God een prominentere rol speelt dan in Europa, en dat in de VS het Christelijke geloof nog steeds als een schild fungeert tégen de Post-moderne cultuur. De enige ‘religie’ van belang in Duitsland is tegenwoordig het Ecologisme, dat verder gaat dan alleen maar het loutere milieu-denken, waarvoor bijvoorbeeld de windmolens de nieuwe ‘heilige koeien’ zijn. De ‘Groene politiek’ die hieruit voortvloeit, is vaak principieel pacifistisch en gaat regelmatig ook samen met de strijd voor emancipatie en de strijd voor de minderheden in de samenleving. Wie bijvoorbeeld eens een bezoek brengt aan Dresden, de hoofdstad van Saksen, én geboorteplaats van PEGIDA, moet al…

“Virga Jesse-Ommegang: tussen vervreemding en verlangen” of hoe Kolet Janssen haar ongeloof uitschreeuwt

“De stem van tientallen mensen klinkt luid door de Hasseltse straten. En ze citeren Bijbelteksten, stokoude zinnen die opeens een heel nieuw leven krijgen. De Virga Jessestoet is er om de zeven jaar. Telkens als hij door de stad trekt, staan er vele duizenden toeschouwers. Is dit Tomorrowland voor gelovigen? Een kunstmatige wereld, los van de realiteit? “Het is niet meer van deze tijd, maar ze doen het toch maar”, zegt een man vlak achter me. Hij verwoordt wat velen denken. Het besef dat de oude verhalen over Maria niet meer echt een rol spelen in ons hedendaagse leven. En tegelijk een gevoel van bewondering vermengd met een tikkeltje jaloezie: “Als je zo zou kunnen leven, is alles mogelijk”. Dit zijn de bedenkingen van Kolet Janssen in een artikel op ‘Kerknet’ van 16 augustus l.l. Je vraagt je dan toch wel af of het voor ‘Kerknet’ nu werkelijk totaal onmogelijk is om eens een gelovige redacteur in dienst te nemen? Liep zondag, 13 augustus Jozef De Kesel nog in groot rood – maar toch een beetje schuw en onzichtbaar – prevelend door de straten van Hasselt, dan werd op dinsdag, 15 augustus de ‘Virga Jessestoet’ drastisch ingekort niet omwille van…

Voormalig voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy (CD&V), en lid van de v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde, op ramkoers met Paus Franciscus
Actualiteit & Opinie , Bio-ethiek / 13 augustus 2017

In een reactie op een tweet van Dr. Kurt Martens schrijft voormalig voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy (CD&V), en lid van de v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde, het volgende: “De tijd van ‘Roma locuta, causa finita‘ is al lang voorbij.” Het zou wel zeer toevallig zijn, moest Herman Van Rompuy deze zin niet uit ons artikel ‘Euthanasie: Draait het Vaticaan de klok terug?’ geciteerd hebben. Wij schreven immers: “Roma locuta, causa finita blijft onverminderd van kracht”. Het antwoord van Van Rompuy “De tijd van ‘Roma locuta, causa finita’ is al lang voorbij.” is een directe ontkenning van onze claim. Hoe dan ook, voormalig voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy (CD&V), en lid van de v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde, stelt zichzelf met deze uitspraak buiten de Kerk en gaat hiermee de confrontatie aan met Paus Franciscus!