Professor John Lennox | God DOES exist

John C. Lennox (7 november 1943) is een Brits wiskundige, professor aan de Universiteit van Oxford. Lennox is een autoriteit op het gebied van de relatie tussen geloof en wetenschap. Hij ziet geen conflict tussen moderne wetenschap en de Bijbel. Als christen en wetenschapper gaat hij regelmatig in debat met bekende atheïsten zoals Richard Dawkins, […]

Evolutietheorie zou wiskundig onmogelijk zijn. Klopt dat?

  De bovenstaande stelling en vraag stamt van Dominique Adriaens van de Vakgroep Biologie van de Universiteit Gent. Hij schreef er op de website ‘evolutietheorie.be’ een kort stukje over, dat een verbazingwekkend inzicht geeft in de gedachtegang van de gemiddelde evolutiebioloog. Het zal u natuurlijk niet verbazen, dat Adriaens het niet eens is met de […]

Wetenschappelijke reactie op onze post ‘Evolutie in de klas’:

Gisteren ontvingen we een interessante reactie van een bioloog naar aanleiding van onze post  ‘Evolutie in de klas‘: “Uw punt is in zekere zin niet echt een punt in de wetenschappelijke wereld. Daar bestudeert men evolutie vooral op zichzelf (wat u micro-evolutie noemt).” De kwestie ‘micro-evolutie’ was eigenlijk geen reactie op een punt van mij, […]

‘Evolutie in de klas’, de ‘filmpjes van de juf’ en ‘methodische indoctrinatie’

Op de website ‘Evolutietheorie.be’ van de Universiteit Gent vonden we enkele dagen geleden een artikeltje van Johan Braeckman, hoogleraar wijsbegeerte aan diezelfde Universiteit Gent. Braeckman nam enkele jaren geleden blijkbaar deel aan een studienamiddag over ‘evolutie en religie’ in één of ander Gents atheneum. Braeckman steekt in zijn artikeltje meteen van wal met de volgende […]

Het project ‘Naar een beter begrip van de Evolutietheorie in Vlaanderen’ van de Universiteit Gent toonde aan dat de Darwinisten ten einde raad zijn

Op de website  ‘Naar een beter begrip van de Evolutietheorie in Vlaanderen’ claimen de projectleden, dat de Evolutietheorie één van de krachtigste theorieën in de wetenschap is. Volgens hen verklaart de Evolutietheorie onder meer “de ontwikkeling en de samenhang van het leven, het ontstaan van soorten en adaptaties, de verspreiding van de soorten en de […]

Het Eeuwige Leven – wat is dat?

  Het is duidelijk, dat voor veel Katholieken de Blijde Boodschap tegenwoordig het leven zélf géén speciale ‘vorm’ geeft, maar dat de Blijde Boodschap nog maar louter ‘informatie’ is, die door velen intussen terzijde is geschoven en die door ‘nieuwere’ informatie achterhaald lijkt. Op zoek naar een antwoord op de vraag wat het betekent om […]

Gelovig protest tégen Marcello Semeraro, de bisschop van het suburbicair bisdom Albano Laziale, Italië

Marcello Semeraro, die naast bisschop van Albano Laziale, ook de secretaris van het pauselijke adviescollege van kardinalen is, de zogenaamde G9 van paus Franciscus, organiseerde op zaterdag, 20 januari 2018 een zogenaamde ‘oecumenische’ wake in de kathedraal van Albano Laziale. De ‘oecumenische’ samenkomst die blijkbaar geen groot succes was, aangezien de meeste inwoners van Albano […]

Zijn Geloof en wetenschap compatibel?

Sommigen beweren, dat er geen werkelijk conflict bestaat tussen Geloof en wetenschap. Anderen bestrijden deze visie en stellen, dat er voortdurend conflicten zijn tussen de ontdekkingen van wetenschappers en de Heilige Schrift. Het klopt inderdaad, dat wat de Heilige Schrift zegt, ogenschijnlijk niet altijd strookt met de (voorlopige) resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Hoe dan ook […]

De Paus van Sankt Gallen, Zwitserland

  Het is een verouderd idee te denken, dat de Romeinse Curie zou bestaan uit conservatieve ‘prelaten’ die zich enkel maar tot doel hebben gesteld de pauselijke macht te verdedigen door zich tegen elke ‘liberale’ hervorming te verzetten. Dat is ooit zo geweest, maar daarvoor moeten we terug naar de jaren ’50 van de vorige […]