Over het Wijdingssacrament

  Zoals we paus Bergoglio kennen, probeert hij op een slimme manier te doen alsof de vraag aangaande de wijding van vrouwen nog ‘open’ zou zijn en géén vast punt van de Katholieke Leer zou zijn, dat allang afgesloten en beslist is. Het is een geopenbaarde Waarheid, dat alleen gedoopte mannen, de enige subjecten zijn, […]

Pasen: het lege Graf

  “Wat zoekt ge de Levende bij de doden? Hij is niet hier, Hij is verrezen” (Lc. 24, 5-6). In het kader van de gebeurtenissen van Pasen is het eerste element waar men op stuit, het lege graf. Dat is op zich geen direct bewijs. De afwezigheid van het lichaam van Christus in het graf […]

De Heilige Doornenkroon van Christus; werktuig onzer verlossing

  De Heilige Doornenkroon (Marcus 15:17, Matteüs 27:29, en Johannes 19:1-5) is de kroon die werd gemaakt van de takken van een doornstruik en die Jezus Christus werd opgezet na de geseling in opdracht van Pontius Pilatus. Samen met de scharlakenrode mantel die Hem werd omgehangen en de rietstok die Hem in de rechterhand werd […]

De stenen roepen het uit

  Sinds het Tweede Vaticaans Concilie wordt de Kerk geconfronteerd met een verontrustende leegloop van de kerken. De kerkdeuren zijn vandaag de dag steeds vaker gesloten. Soms worden er kerkgebouwen afgebroken – of érger nog – kerken worden voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor ze zijn gebouwd. De stille leegloop van de kerken en het […]

Met de viering van Palmzondag begint de Liturgie van de Kerk, de Goede Week

  Hoe gaat Jeruzalem zijn Messias ontvangen? Hoewel Jezus zich altijd onttrokken had aan de pogingen van het volk om Hem tot koning te maken, kiest Hij wel zorgvuldig het tijdstip uit van zijn Messiaanse intocht in de stad. Hij wordt toegejuicht als de Zoon van David, Hij die het heil brengt. Hosanna wil letterlijk […]

‘Judica’ – vijfde zondag in de Veertigdagentijd

  Judica (Latijn voor ‘Verschaf mij recht’) is de vijfde zondag in de Veertigdagentijd, een periode van bezinning in het Christendom als voorbereiding op het Paasfeest. Deze zondag ontleent zijn naam aan de beginwoorden van het introïtusgezang, Judica me, Deus (Psalm 43,1) en staat in de liturgische kalender volgens de Tridentijnse liturgie bekend als Passiezondag, […]

Sacerdotalis Caelibatus: over het priestercelibaat

Voor het priesterschap in de Katholieke Kerk volgens de Latijnse ritus is het celibaat een vereiste, net zoals voor intrede in een kloosterorde. Het idee is dat, doordat een persoon zich niet aan een aardse persoon bindt, een dichtere binding en een betere wijding van het leven aan God kan worden bereikt. De vereiste van het […]

De eeuwige rebel – Godfried kardinaal Danneels – is niet meer

  Godfried Danneels overleed deze voormiddag bij hem thuis in Mechelen. Danneels was dertig jaar lang aartsbisschop van Mechelen-Brussel en was destijds het belangrijkste gezicht van de Kerk in België. Danneels begon op zijn achttiende aan de priesteropleiding aan het seminarie van het bisdom Brugge en viel toen al op door zijn rebelse gedrag. In […]

Waarom niemand Michael Jackson nog zou mogen verdedigen

  Naar aanleiding van Leaving Neverland – de beruchte HBO-documentaire waarin twee mannen vertellen dat ze als kind door popster Michael Jackson werden misbruikt – schrijft freelance journaliste Margot Kennis vandaag in een opiniestuk op vrtNWS, dat ze in het verleden een grote fan was van Michael Jackson, maar dat zij zich nu tégen haar […]

De Sint-Jacobskerk in Luik

Video 360° met navigeerbare foto’s   De Sint-Jacobskerk, of de Église Saint-Jacques in het Frans, in de Belgische stad Luik, is een kerk die gewijd is aan Jacobus de Mindere. De kerk is een ware, architectonische parel die als kerk voor de Benedictijnerabdij ‘Sint-Jacobus de Mindere’ vanaf 1015 werd gebouwd en verbouwd. De kerk was […]