“Virga Jesse-Ommegang: tussen vervreemding en verlangen” of hoe Kolet Janssen haar ongeloof uitschreeuwt

“De stem van tientallen mensen klinkt luid door de Hasseltse straten. En ze citeren Bijbelteksten, stokoude zinnen die opeens een heel nieuw leven krijgen. De Virga Jessestoet is er om de zeven jaar. Telkens als hij door de stad trekt, staan er vele duizenden toeschouwers. Is dit Tomorrowland voor gelovigen? Een kunstmatige wereld, los van de realiteit? “Het is niet meer van deze tijd, maar ze doen het toch maar”, zegt een man vlak achter me. Hij verwoordt wat velen denken. Het besef dat de oude verhalen over Maria niet meer echt een rol spelen in ons hedendaagse leven. En tegelijk een gevoel van bewondering vermengd met een tikkeltje jaloezie: “Als je zo zou kunnen leven, is alles mogelijk”. Dit zijn de bedenkingen van Kolet Janssen in een artikel op ‘Kerknet’ van 16 augustus l.l. Je vraagt je dan toch wel af of het voor ‘Kerknet’ nu werkelijk totaal onmogelijk is om eens een gelovige redacteur in dienst te nemen? Liep zondag, 13 augustus Jozef De Kesel nog in groot rood – maar toch een beetje schuw en onzichtbaar – prevelend door de straten van Hasselt, dan werd op dinsdag, 15 augustus de ‘Virga Jessestoet’ drastisch ingekort niet omwille van…

Voormalig voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy (CD&V), en lid van de v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde, op ramkoers met Paus Franciscus
Actualiteit & Opinie , Bio-ethiek / 13 augustus 2017

In een reactie op een tweet van Dr. Kurt Martens schrijft voormalig voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy (CD&V), en lid van de v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde, het volgende: “De tijd van ‘Roma locuta, causa finita‘ is al lang voorbij.” Het zou wel zeer toevallig zijn, moest Herman Van Rompuy deze zin niet uit ons artikel ‘Euthanasie: Draait het Vaticaan de klok terug?’ geciteerd hebben. Wij schreven immers: “Roma locuta, causa finita blijft onverminderd van kracht”. Het antwoord van Van Rompuy “De tijd van ‘Roma locuta, causa finita’ is al lang voorbij.” is een directe ontkenning van onze claim. Hoe dan ook, voormalig voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy (CD&V), en lid van de v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde, stelt zichzelf met deze uitspraak buiten de Kerk en gaat hiermee de confrontatie aan met Paus Franciscus!

Euthanasie: Draait het Vaticaan de klok terug?
Actualiteit & Opinie , Bio-ethiek / 13 augustus 2017

Filosoof en ‘ethicus’ Ignaas Devisch van de Universiteit van Gent schreef op 10 augustus 2017 in een opiniestuk in ‘De Standaard’ het volgende: “Als de Belgische tak van de Broeders van Liefde ingaat op de vraag van het Vaticaan, om euthanasie toch opnieuw te verbieden in hun psychische centra, dan zetten we een grote stap terug in de tijd. Met deze vraag aan de Belgische tak van de Broeders van Liefde stelt de Kerk zich eigenlijk buiten de hedendaagse, seculiere samenleving”. Dixit ‘ethicus’ Ignaas Devisch. Vanuit gelovig perspectief is het telkens weer merkwaardig om te moeten vaststellen hoe onlogisch bepaalde vrijzinnigen lijken te redeneren. Ignaas Devisch was in het verleden toch ook nog vijf jaar lang gastonderzoeker aan de (Katholieke) Radboud Universiteit van Nijmegen, maar heeft daar blijkbaar weinig meegekregen van het ‘Rijke Roomse Leven’. Devisch die voorzitter is van ‘De Maakbare Mens’ – een Belgische vrijzinnige non-profitorganisatie die werkt rond bio-ethiek – moet toch weten, dat elke Katholiek gericht moet zijn op Rome en dat dit evenzeer geldt voor de Broeders van Liefde. Devisch moet toch ook weten, dat wanneer Rome (in het verleden) gesproken heeft, de zaak beslist is. Roma locuta, causa finita blijft onverminderd van kracht. Het…

Antwerpen: Lutherstad?
Werkgroep Volksverlichting / 6 augustus 2017

De beruchte website van de Katholieke Kerk in Vlaanderen, het zogenaamde ‘Kerknet’, berichtte gisteren over de tentoonstelling ‘Lutherse lente in Antwerpen’ die in de Sint-Andrieskerk te Antwerpen wordt georganiseerd. Volgens ‘Kerknet’ zou Antwerpen een “cruciale rol gespeeld hebben tijdens de beginperiode van de Reformatie”. Volgens ‘Kerknet’ kan de stad Antwerpen er terecht aanspraak op maken “een Lutherstad te zijn” ook al heeft Maarten Luther Antwerpen nooit persoonlijk bezocht. Volgens ‘Kerknet’ was Antwerpen het ‘Wittenberg aan de Schelde’. Volgens Lutherkenner Thorsten Jacobi, die door ‘Kerknet’ wordt aangehaald, is de cruciale rol die Antwerpen voor heel Europa, als drukkerscentrum voor de vroege Reformatie speelde, nauwelijks bekend. Ook al probeert ‘Kerknet’ de rol, die Antwerpen tijdens de Reformatie gespeeld heeft op te hypen, toch lijkt het er eerder op, dat Antwerpen een zeer bescheiden bijrolletje gespeeld heeft. Dat Antwerpen tegenwoordig een rebels bisdom is, met Johan Bonny en zijn ‘Los-van-Rome-beweging’, is alom geweten. Ook de locatie van de tentoonstelling die door de Antwerpse protestanten georganiseerd wordt, nota bene in de Katholieke Sint-Andrieskerk, is dan ook niet toevallig. Hier stond 500 jaar geleden het klooster van de Augustijnen, waarvan nog fundamenten bewaard zijn en waar tegenwoordig de Antwerpse Raad van Kerken vergadert. Antwerpen was…

‘Mars’ of ‘Venus’? Of hoe het feminisme de liefde doodt

Mars was bij de oude Romeinen de god van de strijd en de oorlog die in het Romeinse Rijk trouwens ook de meest vereerde god was, waarschijnlijk omdat zijn zonen – Romulus en Remus – gezien werden als de stichters van Rome. Venus was de Romeinse godin van de liefde en de beschermster van tuinen en wijngaarden. Mannelijkheid wordt dus primair geassocieerd met strijd en oorlog en bij uitbreiding met de verdediging van de woonst en het scheppen van een veilige thuis. Vrouwelijkheid wordt primair gedefinieerd door de liefde; liefde voor de kinderen en liefde voor haar man. De liefde van de vrouw wordt uitgedrukt in vertrouwen in haar man. Binnen het natuurlijke huwelijk tussen man en vrouw wordt de macht van de vrouw dus uitgedrukt in liefde voor haar man, want door de man lief te hebben, vergroot zij ook haar macht en middelen om de kinderen een goede opvoeding te kunnen geven. Dit vergt vertrouwen van de vrouw in haar man, zodanig dat de vrouw zich ten volle kan wijden aan de zorg voor haar kinderen, terwijl de macht van de man de veilige thuis in stand houdt. De vrouw vertrouwt voor haar veiligheid en die van haar…

Wetenschap is ook ‘maar een mening’

Op maandag, 17 juli 2017 was de Vlaamse professor Karen Maex, rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam, te gast in het radioprogramma ‘De ochtend’ op Radio 1 (VRT). Naast enige beschouwingen aangaande de (slechte) kwaliteit van het Engels in het universitair onderwijs in Nederland en Vlaanderen, brak zij ook een lans voor de stelling, dat “wetenschap niet ‘zomaar een mening’ is”. Dat “wetenschap niet ‘zomaar een mening’ is”, is een debat dat momenteel heel erg leeft in Nederland. “Het is gevaarlijk wetenschap te wantrouwen”, schreven José van Dijck en Wim Saarloos, respectievelijk president en vice-president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, op 2 januari 2017 in een opiniestuk in NRC Handelsblad. Beiden maakten zich toen grote zorgen omwille van het feit, dat in het jaar 2016 een aantal ‘machthebbers met sterke meningen’ op het wereldtoneel waren verschenen, die volgens van Dijck en Saarloos, “lak hebben aan feiten”. Vervolgens namen van Dijck en Saarloos Donald Trump en Geert Wilders op de korrel en besloten, dat steeds meer mensen slechts het eigen gelijk accepteren als bewijs voor feitelijkheid. Ondanks het feit, dat van Dijck en Saarloos grote nadruk leggen op de feiten, gaan ze in hun artikel al snel uit…

De perceptie van de werkelijkheid in Europa is dusdanig verstoord, dat men nu zijn eigen ondergang omarmt

Liberalisme, darwinisme, materialisme, globalisme, feminisme, abortus, echtscheiding, hedonisme, seksuele ontaarding, gender – de afschaffing van de geslachten, de vernietiging van het gezin, euthanasie, islamisering en de liquidatie van het Christendom tout court, zijn de nieuwe Westerse ‘normen en waarden’. Maar, mensen die gehersenspoeld zijn, in casu de Europeanen, begrijpen niet, dat in de nieuwe ‘normen en waarden’ die ze toch zo graag omarmen, hun eigen destructie is voorgeprogrammeerd. Pas wanneer ze zélf aan fysiek lijden onderworpen zullen worden, zullen zij het ‘licht’ zien, maar dan zal het waarschijnlijk te laat zijn. Reeds sinds vele jaren is het Westen blootgesteld aan ideologische subversie en psychologische oorlogsvoering. Het uiteindelijke doel is om de perceptie van de werkelijkheid van elke Europeaan in die mate te veranderen zodanig dat niemand nog in staat is om tot zinnige conclusies te komen die van belang zijn ter verdediging van zichzelf, hun gezinnen, hun gemeenschappen, hun land en hun eigen beschaving. Daartoe worden de Europeanen met een tsoenamie van informatie overspoeld, zodanig dat ze tussen de bomen door het bos niet meer kunnen zien. Het proces van hersenspoeling is een traag proces, dat heel langzaam verloopt en uit meerdere fasen bestaat, en dat vrijwel onomkeerbaar is. Volgens…

De Heilige Martelaren van Gorcum (9 juli): over heiligen en watergeuzen, waterstaatskerken, schuilkerken, schuurkerken, Leopoldskerken en recognitiegelden

Hoewel het waarschijnlijk niet in de bedoeling lag van Willem van Oranje om tot een regelrechte katholieken-vervolging over te gaan, schiep hij door het omarmen van de bloeddorstige watergeuzen daar wel zélf de gelegenheid toe. In de door de geuzen veroverde steden werd steeds hardhandig ‘afgerekend’ met de lokale, Katholieke geestelijkheid. Velen ondergingen martelingen en werden vermoord. De haatdragendheid en wreedheid van de geuzenleiders Willem Lumey (van Lummen) en Diederik Sonoy speelde hierin een grote rol. Tijdens de opstand tégen koning Filips II namen de geuzen op 26 juni 1572 eerder toevallig de stad Gorcum (Gorinchem in Zuid-Holland) in. Hoewel door de geuzen – die in alliantie met Willem van Oranje stonden – godsdienstvrijheid was toegezegd, werden zeventien priesters, zowel seculieren als regulieren, alsmede twee lekenbroeders uit Gorcum gevangengenomen en gefolterd. Op 9 juli 1572 werden zij bij Den Briel opgehangen in een turfschuur waarna hun lichamen werden verminkt. Een belangrijk deel van de relieken van deze martelaren bevindt zich thans in de Sint-Niklaaskerk aan de Boterstraat in Brussel. Hoewel iets later, de 17de eeuw, of de ‘Gouden Eeuw’ in Nederland, de geschiedenis zou ingegaan als een ‘tolerante’ tijd, was er van echte verdraagzaamheid van de kant van de calvinisten…

De Evolutietheorie: het typevoorbeeld van ‘kameleon-wetenschap’

Twee weken geleden werden we door ‘De Redactie’ weer eens bijgespijkerd aangaande de zogenaamde ‘evolutie van de mens’. Toen stond er de volgende titel te lezen: “Wij mensen zijn 100.000 jaar ouder dan gedacht, en leefden overal in Afrika.” Blijkbaar tonen “nieuwe vondsten in Marokko aan dat Homo sapiens, de ‘Moderne mens’, niet 200.000 jaar geleden op de aarde verscheen, maar minstens 300.000 jaar geleden. En dat hij niet enkel in een ‘Tuin van Eden’ in Ethiopië leefde, maar toen al verspreid was over het hele continent”. Marokko als ‘de bakermat van de mensheid’ lijkt echter zeer onwaarschijnlijk. Ook de gelijkschakeling Homo sapiens / ‘Moderne mens’ is zeer problematisch en wordt door vele wetenschappers niet aanvaard. Verder hebben mensen niet de gewoonte om te ‘verschijnen’. En als klap op de vuurpijl zou de ‘Tuin van Eden’ in Ethiopië gelegen hebben. Waarom worden in de vulgarisering van een schijnbaar ‘wetenschappelijke’ ontdekking, Bijbelse elementen geïntroduceerd? Op basis van Ezechiël 31:16 weten we, dat de Hof van Eden in een Syrisch-Libanees gebied zou gelegen moeten hebben. Want “de bomen van Eden” worden daar als “de mooiste van de Libanon” beschreven. De Libanon is een gebergte in het midden van Libanon en in het…

Gaat de Evolutietheorie op de schop?
Actualiteit & Opinie / 18 juni 2017

Vorig jaar vond er bij de Royal Society in Londen van 7 tot 9 november 2016 een belangrijk congres plaats met als thema ‘New Trends in Evolutionary Biology’. Meer dan 300 topwetenschappers uit de hele wereld vergaderden er om de nieuwe trends binnen de evolutionaire biologie te evalueren. Het lijkt erop, dat ook de Royal Society in Londen inziet, dat het Neo-Darwinistisch paradigma (= mutatie gevolgd door natuurlijke selectie) – om het ontstaan van nieuwe soorten te verklaren – in een grote crisis verkeert en dat de ‘klassieke’ Evolutietheorie door steeds meer wetenschappers wordt verworpen. De congressisten arriveerden met twee grote bezorgdheden; ofwel zal het Neo-Darwinisme definitief worden afgevoerd, ofwel zal men het Neo-Darwinisme blijven handhaven. Op het einde van de derde dag van het congres bij de Royal Society in Londen waren vele onderzoekers het er over eens, dat ‘the puzzle of life’s novelties’ (= het ontstaan van nieuwe (morfologische) kenmerken in nieuwe soorten) onopgelost blijft. Alle elementen van de ‘Extended Synthesis’ (= de Nieuwe of Moderne Synthese), met andere woorden, de algemeen geaccepteerde theorie die kennis uit meerdere takken van de biologie, zoals paleontologie, populatiegenetica, de erfelijkheidsleer van Mendel en de evolutietheorie van Charles Darwin, evenals de biologie…