Meer en meer jonge Vlaamse ouders gebruiken cocaïne
Actualiteit & Opinie / 28 juni 2017

Volgens een interessant artikel in de Knack van deze week, stijgt het cocaïnegebruik onder jonge ouders. Het zijn vaak mensen die heel normaal lijken te functioneren in de maatschappij, met kinderen en een werk. Maar van tijd tot tijd “gaan ze helemaal los” met cocaïne. Of dat goed is voor hun kinderen, is natuurlijk nog maar de vraag. Iemand vertelt dat ze af en toe hun kinderen een weekend naar de grootouders brengen om “tot s’ochtends te kunnen doorfeesten”. Ze doet ook eens per jaar een zogeheten “kasteelweekend”: dan gaan de kinderen mee, en is er een beurtrol van wie er die avond niets gebruikt. Er zijn mensen die cocaïne gebruiken na een drukke dag op het werk om te ontsnappen “zoals andere mensen een glas wijn drinken” . Een koppel vertelt dat ze het doen om “tijd met elkaar van de slaap te kunnen stelen” en dat ze dan “de hele nacht aan elkaars lippen hangen”. We kunnen Knack er niet echt van beschuldigen dit fenomeen te promoten, want er wordt duidelijk gesproken over de grote gezondheidsrisico’s van cocaïne. Het heeft een zeer verslavend effect en het kan leiden tot hartkloppingen, hoge bloeddruk of een hartinfarct. Er is bovendien…

Bloedigste Ramadanmaand in de recente geschiedenis: 1627 doden
Actualiteit & Opinie / 26 juni 2017

Islamitische extremisten hebben meer dan 1.620 mensen vermoord tijdens de “heiligste maand” van dit jaar voor moslims, waardoor het één van de dodelijkste Ramadans in de moderne geschiedenis is geweest. Aan het einde van de Ramadan op zaterdag was het totale aantal slachtoffers over de hele wereld tijdens de hele maand gekomen op 3.451 (1.627 moorden en 1.824 gewonden). Dit is meer dan de 1,150 slachtoffers (421 sterfgevallen en 729 gewonden) van 2016, dat beschouwd werd als de dodelijkste Ramadanmaand in de recente geschiedenis. De 1.627 dodelijke slachtoffers van dit jaar waren bijna vier keer meer dan de 421 overlijdens van vorig jaar.Er waren ongeveer 160 terroristische incidenten in bijna dertig overwegend moslimlanden tijdens de Ramadan van 2017. Op het jaarlijkse Suikerfeest, dat het einde van de Ramadan betekent, probeerden de jihadisten de Grote Moskee in Mekka aan te vallen die de heiligste plaats voor moslims, de Kabaa, omringt. Veiligheidstroepen van Saoedie-Arabië konden de aanval voorkomen, maar een van de verdachten in de geplande aanval blies zichzelf op, waardoor zes buitenlanders en vijf van de troepen van Saoedie-Arabië werden gewond. Tussen vrijdag en zaterdag hebben islamitische extremisten 141 mensen vermoord en 387 anderen gewond. De meerderheid van de slachtoffers (84 overlijden en…

“Ons geweten dwingt ons…”
Actualiteit & Opinie / 22 juni 2017

  De vier Kardinalen die eerder al de Dubia aan de Paus richtten naar aanleiding van de verwarrende exhortatie Amoris Laetitia, hebben in de Paastijd opnieuw een brief gericht tot hem. In deze brief halen ze voorbeelden aan van de verdeeldheid die de exhortatie teweegbracht, en vragen ze om een audiëntie. Ook op deze brief is er (tot op dit moment) nog geen antwoord gekomen. Na een uiting van hun trouw, respect en toewijding, schrijven de Kardinalen: Heilige Vader, Er is nu één jaar verlopen sinds de publicatie van Amoris Laetitia. In deze periode zijn er publiekelijk objectief dubbelzinnig interpretaties van bepaalde passages van de postsynodale exhortatie gegeven, niet voortkomend uit, maar in tegenstelling tot het permanente leergezag van de Kerk. Hoewel de prefect van de Geloofsleer herhaaldelijk heeft verklaard dat leer van de Kerk niet veranderd is, is er een groot aantal verklaringen van individuele bisschoppen, Kardinalen, en zelfs bisschoppenconferenties verschenen die goedkeuren wat het leergezag van de Kerk nooit heeft goedgekeurd . Niet alleen de toegang tot de Heilige Eucharistie van degenen die objectief en openlijk in een situatie van zware zonde leven en van plan zijn om daar te blijven, maar ook een opvatting van het morele geweten…

Commissie opgericht door Franciscus om Humanae Vitae te “herinterpreteren” in het “licht van Amoris Laetitia”
Actualiteit & Opinie / 19 juni 2017

Monseigneur Gilfredo Marengo, professor aan het pontificale instituut van Johannes Paulus II, wordt de coördinator van een commissie die door Paus Franciscus benoemd is om de Encycliek Humanæ Vitæ van Paus Paulus VI te herinterpreteren in het licht van Amoris laetitia. Dit zal gebeuren ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van Humanae Vitae, die volgend jaar zal plaatsvinden. We kunnen bevestigen dat er een commissie bestaat. De leden zijn: Monseigneur Pierangelo Sequeri, hoofd van het pontificale instituut van Johannes Paulus II; Professor Philippe Chenaux, lector in de kerkgeschiedenis aan de pontificale universiteit van Lateranen en Monseigneur Angel Maffeis, hoofd van het Paul VI-instituut in Brescia. De coördinator is Marengo, docent in Theologische Antropologie bij het Johannes Paulus II-Instituut en lid van het bestuurscomité van het tijdschrift CVII-Centro Vaticano II Studi e ricerche. De commissie benoemd door Paus Francisus heeft de taak om in het Vaticaanarchief de documentatie op te zoeken in verband met het voorbereidende werk voor Humanæ Vitæ, dat plaatsvond over een periode van drie jaar, tijdens en na het Tweede Vaticaanse Concilie. De eerste studiegroep over de kwestie van “geboorteregulatie” werd gevormd door Johannes XXIII in maart 1963 en groeide tot 75 leden onder Paulus VI. In 1966 leverden…

Paus Franciscus benoemt abortusvoorstander tot lid van de Pontificale Adacemie voor het Leven
Actualiteit & Opinie / 14 juni 2017

Onder de 45 nieuwe leden die Paus Franciscus heeft aangeduid aan de Pontificale Academie voor het Leven is een Anglicaanse minister die de stelling heeft verdedigd dat abortus toegestaan moet zijn tot 18 weken na de conceptie. Nigel Biggar, professor van de Universiteit van Oxford, is voor een periode van vijf jaar aangesteld aan de Academie. Hij heeft in 2011 tijdens een dialoog met de ethicus Peter Singer, die vindt dat abortus na de geboorte toegestaan moet zijn, verklaard dat een ongeboren baby “niet … hetzelfde is als een volwassene of een volgroeide mens” en daarom niet “exact dezelfde behandeling” verdiend. Hij heeft gezegd: “Ik zou geneigd zijn om de lijn voor abortus te trekken op 18 weken na de bevruchting, wat ongeveer het vroegste moment is dat er een bewijs is van hersenactiviteit en dus van bewustzijn”. Dit is gerapporteerd door Standpoint magazine. Een jaar later, toen hij de hoofdspreker was voor een evenement op de Mayo Clinic in Minnesota, zei hij: “het is niet waar dat alle abortussen gelijkwaardig zijn aan moord.” Toen LifeSiteNews aan Biggar vroeg of zijn aanstelling aan de Academie een aanduiding was dat de Kerk onder Franciscus zijn standpunt over abortus aan het veranderen…

Onderzoek toont aan dat ongeboren baby’s de vorm van gezichten herkennen
Werkgroep Stop Abortus / 12 juni 2017

 Ongeboren baby’s vertoonden een grotere neiging om hun hoofden te draaien naar een vorm als deze op een gezicht leek. Onderzoekers van de Lancaster University hebben vastgesteld dat ongeboren baby’s in het derde trimester onderscheid maken tussen vormen die op een gezicht lijken en vormen die niet op een gezicht lijken. Met behulp van 4D-echografie waren de onderzoekers in staat om te testen of er een voorliefde voor gezichten ontwikkelt als de baby’s nog in de baarmoeder zijn. Negenendertig kinderen werden getest. Vormen die op een gezicht lijken –  drie punten die een omgekeerde piramide vormen –  en vormen die niet op een gezicht lijken – drie punten die een piramide vormen –  werden in de baarmoeder gesponnen. Onderzoekers traceerden vervolgens de hoofdbewegingen van de foetussen in reactie op deze lichten. Baby’s vertoonden meer neiging om hun hoofd te draaien in reactie op gezichtsvormige vormen, wat een visuele voorkeur voor gezichtsfuncties aangeeft. Vincent Reid, een professor psychologie aan de Lancaster University, heeft gezegd dat het onderzoeksteam heeft aangetoond dat “de foetus onderscheid kan maken tussen verschillende vormen.” “Deze voorkeur is al vele decennia in baby’s herkend,” zei Reid in een interview met News Medical Life Sciences, “maar tot nu toe…

Per ongeluk(?) propaganda voor homoseksualiteit op de website van het Vaticaan
Actualiteit & Opinie / 5 juni 2017

De oorsprong van de Denarius Sancti Petri, beter bekend als de Pieterspenning, dateert uit de 8e eeuw. Deze donatie wordt wereldwijd geheven op het hoogfeest van Petrus en Paulus bij de collecte en brengt de verbondenheid met de plaatsvervanger van Christus op aarde tot uiting. De Pieterspenning kan ook worden gedoneerd via de website van het Vaticaan. Daar was er gisteren een verrassing. Het bevoegde Vaticaanse agentschap maakt gebruik van de mogelijkheden van het internet en is actief op Facebook en Twitter. Er wordt geworven onder het motto: “Geef met vreugde.” Gisteren werd er geadverteerd op het Twitter-account met een foto van de Poolse ex-priester Krysztof Charamsa en zijn mannelijke levenspartner. Charamsa outte zich op 3 oktober 2015 net voor de start van de tweede bisschoppensynode over het gezin en riep op tot een erkenning van homoseksualiteit door de Kerk. Op een persconferentie beschuldigde hij de Katholieke Kerk ervan homoseksuelen te “discrimineren”. Charamsa werd uit al zijn taken in het Vaticaan gezet, waar hij werkte voor de Geloofscongregatie. Zijn Poolse thuisbisschop schorste hem van het priesterschap. De ex-priester schreef een boek dat in acht talen vertaald is en wordt uitgegeven door de grootste uitgeverijen. Wie de zogezegd “juiste” mening verdedigt,…

Pastorale brief van de Belgische bisschoppen over Amoris Laetitia gaat in tegen de traditie van de Kerk
Werkgroep Vox Populi / 29 mei 2017

De Apostolische Exhortatie Amoris Laetitia heeft al voor grote verwarring binnen de Kerk gezorgd. Volgens sommigen geeft het document impliciet de toestemming tot het uitreiken van de Communie aan hertrouwde gescheidenen – een praktijk die tegen de kerkelijke traditie in zou gaan. De Bisschoppen van België hebben zich achter deze interpretatie geschaard met een pastorale brief. Een merkwaardig aspect aan deze brief, is dat het goede argumenten tegen het uitreiken van de Communie aan hertrouwde gescheidenen geeft, dat het dan geen echt antwoord geeft op deze argumenten, maar dat het vervolgens als het ware volledig los daarvan pastorale argumenten geeft en een beetje uit de lucht besluit dat er geval per geval geoordeeld moet worden. De doctrinaire argumenten worden gewoon genegeerd; het objectieve wordt genegeerd voor puur subjectivisme. Laat ons de brief nader bekijken. Het stuk over de hertrouwde gescheidenen begint onder de titel ‘omgaan met de gebrokenheid’ (p. 9). Na een situatieschets, begint de brief met de woorden van de H. Apostel Paulus die zeer duidelijk wijzen op het gevaar van een onwaardige Communie: “Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de kelk des Heren drinkt, bezondigt zich aan het Lichaam en Bloed des Heren. Laat dus…

Kardinaal Zen kritisch tegenover de onderhandelingen van het Vaticaan met het Chinese regime
Actualiteit & Opinie / 22 mei 2017

Kardinaal Joseph Zen zegt dat het lijkt alsof de pauselijke adviseurs “tegen elke prijs succes willen hebben”  in hun wanhoop om een overeenkomst te bekomen met het communistisch regime in Beijing. Het Salesiaanse Studiehuis is niet veel veranderd sinds het in de jaren 1930 op een heuvel in Hong Kong werd gebouwd. Maar de stad rondom is onherkenbaar veranderd. appartementsblokken, grote wegen en scholen zijn als paddenstoelen uit de grond gekomen en omcirkelen nu het missiehuis. Het achtergrondgeluid in het vermoedelijk eens rustige toevluchtsoord is nu een symfonie van voortdurende boren, haastig verkeer en roepende werkmannen. Kardinaal Joseph Zen begroet me bij de deur van het missiehuis. Het bescheiden gebouw is de plek waar hij in 1948 zijn studies begon, nadat hij naar het eiland gereisd was vanuit zijn huis in Shanghai een jaar voor Mao Zedong de controle over het vasteland greep. Nadat hij in 2009 is afgetreden als bisschop van Hong Kong, is hij teruggekeerd naar de plaats waar het allemaal begonnen is voor hem. Het is niet alleen het landschap rond het missiehuis dat getransformeerd is tijdens de afwezigheid van Zen. Op 1 juli 1997 vond de overdracht van het Britse grondgebied naar de Chinese regering plaats…

Franciscus heeft twijfels over de authenticiteit van Medjugorge
Actualiteit & Opinie / 15 mei 2017

Terwijl de onderzoeken naar de eerste vermeende verschijningen in Medjugorge nog bezig zijn, heeft Paus Franciscus gezegd dat hij twijfels heeft over de claims dat Maria nog steeds verschijnt in het dorp in Bosnië-Herzegovina. Gevraagd op 13 mei over de authenticiteit van de Mariaverschijningen, die in 1981 begonnen zouden zijn, verwees de paus naar de bevindingen van een commissie die onder leiding staat van Kardinaal Camillo Ruini, de gepensioneerde pauselijke vicaris van Rome. “Het verslag heeft er twijfels over, maar persoonlijk sta ik er nog een beetje erger tegenover”, vertelde de Paus aan verslaggevers die met hem vanuit Fatima reisden (volledige tekst). “Ik verkies Onze-Lieve-Vrouw als Moeder, onze Moeder, en niet Onze-Lieve-Vrouw als hoofd van het postkantoor dat op een bepaalde tijd een bericht stuurt.” “Dit is niet de Moeder van Jezus,”, zei hij. “En deze vermeende verschijningen hebben niet veel waarde. Ik zeg dit als een persoonlijke mening, maar het is duidelijk. Wie denkt dat Onze-Lieve-Vrouw zegt: ‘Kom, want morgen zal ik op die tijd een boodschap geven aan die ziener?’ Nee!” Drie van de zes jonge mensen die oorspronkelijk beweerden dat ze in juni 1981 Maria in Medjugorje hadden gezien, zeggen dat ze nog steeds elke dag aan…