Kardinaal Zen kritisch tegenover de onderhandelingen van het Vaticaan met het Chinese regime
Actualiteit & Opinie / 22 mei 2017

Kardinaal Joseph Zen zegt dat het lijkt alsof de pauselijke adviseurs “tegen elke prijs succes willen hebben”  in hun wanhoop om een overeenkomst te bekomen met het communistisch regime in Beijing. Het Salesiaanse Studiehuis is niet veel veranderd sinds het in de jaren 1930 op een heuvel in Hong Kong werd gebouwd. Maar de stad rondom is onherkenbaar veranderd. appartementsblokken, grote wegen en scholen zijn als paddenstoelen uit de grond gekomen en omcirkelen nu het missiehuis. Het achtergrondgeluid in het vermoedelijk eens rustige toevluchtsoord is nu een symfonie van voortdurende boren, haastig verkeer en roepende werkmannen. Kardinaal Joseph Zen begroet me bij de deur van het missiehuis. Het bescheiden gebouw is de plek waar hij in 1948 zijn studies begon, nadat hij naar het eiland gereisd was vanuit zijn huis in Shanghai een jaar voor Mao Zedong de controle over het vasteland greep. Nadat hij in 2009 is afgetreden als bisschop van Hong Kong, is hij teruggekeerd naar de plaats waar het allemaal begonnen is voor hem. Het is niet alleen het landschap rond het missiehuis dat getransformeerd is tijdens de afwezigheid van Zen. Op 1 juli 1997 vond de overdracht van het Britse grondgebied naar de Chinese regering plaats…

Franciscus heeft twijfels over de authenticiteit van Medjugorge
Actualiteit & Opinie / 15 mei 2017

Terwijl de onderzoeken naar de eerste vermeende verschijningen in Medjugorge nog bezig zijn, heeft Paus Franciscus gezegd dat hij twijfels heeft over de claims dat Maria nog steeds verschijnt in het dorp in Bosnië-Herzegovina. Gevraagd op 13 mei over de authenticiteit van de Mariaverschijningen, die in 1981 begonnen zouden zijn, verwees de paus naar de bevindingen van een commissie die onder leiding staat van Kardinaal Camillo Ruini, de gepensioneerde pauselijke vicaris van Rome. “Het verslag heeft er twijfels over, maar persoonlijk sta ik er nog een beetje erger tegenover”, vertelde de Paus aan verslaggevers die met hem vanuit Fatima reisden (volledige tekst). “Ik verkies Onze-Lieve-Vrouw als Moeder, onze Moeder, en niet Onze-Lieve-Vrouw als hoofd van het postkantoor dat op een bepaalde tijd een bericht stuurt.” “Dit is niet de Moeder van Jezus,”, zei hij. “En deze vermeende verschijningen hebben niet veel waarde. Ik zeg dit als een persoonlijke mening, maar het is duidelijk. Wie denkt dat Onze-Lieve-Vrouw zegt: ‘Kom, want morgen zal ik op die tijd een boodschap geven aan die ziener?’ Nee!” Drie van de zes jonge mensen die oorspronkelijk beweerden dat ze in juni 1981 Maria in Medjugorje hadden gezien, zeggen dat ze nog steeds elke dag aan…

Amerikaanse staat Oklahoma verklaart dat abortus moord is
Werkgroep Stop Abortus / 15 mei 2017

Het Huis van Vertegenwoordigers van Oklahoma heeft deze week een resolutie aangenomen waarin wordt verklaard dat abortus moord is en ertegen moet opgetreden worden door de staatsleiders. In de resolutie dragen de wetsgevers elke openbare ambtenaar in Oklahoma op “om hun gezag uit te oefenen om de moord op ongeboren kinderen door abortus te stoppen.” Zij richten zich ook tot de rechters van Oklahoma om niet tussenbeide te komen in beslissingen om ongeboren kinderen te beschermen. Resolutie 1004 van het huis werd geïntroduceerd door de Republikeinse volksvertegenwoordiger Chuck Strohm, R-Jenks. Het heeft ​​niet het gewicht van een wet, maar wordt beschouwd als een verklaring van officieel beleid. De resolutie probeert ambtenaren ertoe te zetten het ongeboren leven te beschermen. Met ambtenaren bedoelen ze “sheriffs, districtbestuurders, rechters, de (staats-)procureur-generaal en de gouverneur.” In zijn preliminaire ‘Whereas’-sectie grondt de resolutie haar autoriteit in het feit dat “Elk menselijk leven beschermd wordt door Gods wet en door de hoogste wetten van het land.” De wetgevers verwijzen naar de Onafhankelijkheidsverklaring, die bevestigt dat “alle mensen zijn gecreëerd in het beeld van God, en dus door hun Schepper gemaakt worden met het onvervreemdbare recht op het leven.” In de resolutie wordt ook de Amerikaanse grondwet…

Aanklacht van een priester: “We verhongeren in Venezuela. De stilte van Paus Franciscus is erg”
Actualiteit & Opinie / 8 mei 2017

In Venezuela bevindt de “Bolivariaanse revolutie” zich in de grootste crisis. De situatie is dramatisch verslechterd. Het regime is in crisis en probeert de controle te behouden door middel van geweld en spraakverboden. Het nieuwste “idee” van vice-president Diosdado Cabello is het ophangen van borden in alle openbare kantoren waarop geschreven staat: “Hier spreken we niet slecht over Chavez”. Socialistische personencultus rond de eerste “Bolivariaanse” President Hugo Chavez, die regeerde van 1998 tot 2013. De regering reageert hard op de groeiende protesten.  Vorige maand zijn er 33 doden gevallen. Vanuit het verzet tegen het “Castristische Narkoregime”, zoals hij het noemt, reageert een Katholieke priester. De Paus ontvangt onderdrukkers in plaats van de onderdrukten De regering van het “Bolivariaans socialisme” zocht onder leiding van president Nicolas Maduro zelfs toevlucht bij Paus Franciscus in het Vaticaan in oktober vorig jaar, toen het moeilijk begon te worden. Tot dan was het regime de Kerk echter altijd zeer vijandig geweest. De Paus ontvangt “onderdrukkers in plaats van onderdrukten”, luidde toen de kritiek. De pauselijke sympathie voor linkse regeringen en bewegingen is bekend. In de lijn hiervan heeft de Katholieke kerkleider Maduro ondersteund. Hierbij gaat het er niet slechts om “de vrede te bewaren”, zoals…

Protestantse theologen bevestigen dat de Kerk door Jezus Christus gesticht is
Werkgroep Kerstening / 8 mei 2017

 De una sancta Catholica et apostolica is de Rooms-Katholieke Kerk in continuïteit met de Apostolische oerkerk. Toen de opstandige Augustijner Maarten Luther en zijn volgelingen ernaar streefden om met hun nieuwe geloofsgemeenschap de plaats van de verketterde Kerk over te nemen in het Duitse Rijk, moesten ze hun breuk met de Kerk te legitimeren. Daarom bedachten ze de zogenaamde decadentietheorie: De Rooms-Katholieke Kerk zou in de Hoge Middeleeuwen afgedwaald zijn van het Christelijke pad en zo verworden zijn tot het Katholicisme. De protestanten van de Reformatie zouden de traditie van de ware (oer-) Kerk weer verderzetten, die slechts bestaan ​​ zou hebben tot het begin van het millennium. Latere protestanten duwden de datum van de oorsprong van het Katholicisme verder terug: naar de Constantijnse omwenteling in 313, toen de Kerk begon de kerk van de Romeinse staat te worden. De ware Kerk van de Apostelen zou slechts in de eerste twee eeuwen bestaan hebben. De protestantse theoloog Adolf von Harnack (+ 1930) plaatste de geboorte van het Katholicisme nog verder terug, namelijk aan het begin van de tweede eeuw: “Als we onder ‘katholieke’ de kerk van de leer en de wet bedoelen, dan is ze ontstaan tijdens de strijd met…

Nieuwe studie toont schadelijkheid aan van anticonceptiva

Uit een nieuwe studie blijkt dat vrouwen die orale anticonceptiva nemen het risico lopen op een vermindering van de gezondheid en van het welbevinden. Zweedse onderzoekers hebben ontdekt dat stemming, zelfbeheersing en energieniveau allemaal beïnvloed worden door anticonceptiva. De vrouwen die de geboortecontrolepillen voor de studie hebben genomen zeiden dat hun levenskwaliteit “significant lager” was dan diegene die een placebo toegediend hadden gekregen. Ondanks het groot aantal vrouwen overal ter wereld dat de pil inneemt, zei een van de onderzoekers dat de effecten ervan op de gezondheid van vrouwen nog grotendeels onbekend zijn. “Ondanks het feit dat ongeveer 100 miljoen vrouwen over de hele wereld contraceptieve pillen gebruiken, weten we vandaag verrassend weinig over het effect van het pil op de gezondheid van vrouwen,” zegt dr. Angelica Linden Hirschberg, hoogleraar aan de afdeling vrouwen- en kindergeneeskunde aan het Karolinska Institut In Stockholm. “De wetenschappelijke kennis is zeer beperkt als het gaat over het effect van de anticonceptieve pil op de levenskwaliteit en op depressie, en er is een grote behoefte aan gerandomiseerde studies waar het wordt vergeleken met placebo’s,” zei ze. Het Karolinska Institut heeft de studie uitgevoerd in samenwerking met de Stockholm School of Economics. Het werd vorige week…

Euthanasie niet langer taboe bij Broeders van Liefde in België
Actualiteit & Opinie / 24 april 2017

Tot op heden is euthanasie in de psychiatrische centra van de Broeders van Liefde onmogelijk geweest. Vorige maand is er echter  brief van het Belgische bestuur aan haar directies en artsenkorpsen verstuurd waarin dit gewijzigd werd. Dit tot uitdrukkelijk ongenoegen van de generale leiding van de congregatie in Rome. Het weekblad Tertio heeft achterhaald dat het Belgisch provincialaat euthanasie nu toch gaat toestaan en hiermee een andere koers gaat volgen dan de Broeders van Liefde in de rest van de wereld. Dat betekent dat er nu in de Belgische zorgcentra zo goed als geen plaatsen meer gaan zijn waar euthanasie onmogelijk is. Deze koerswijziging slaat zelfs op wie psychisch lijdt in een niet-terminale situatie. Dit kan concreet gaan over mensen die lijden aan schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen, depressie, autisme, eenzaamheid of het onvermogen sociale contacten te onderhouden. De ommezwaai van het Belgische provincialaat moet voor de Vlaamse broeder René Stockman, die sinds jaren het hoofdbestuur leidt en zich altijd fel tegen euthanasie heeft gekant, een bittere pil zijn. Bron: Tertio – tragische illusie

De invloed van Invanka Trump op haar vader
Actualiteit & Opinie / 24 april 2017

Na de recente, zeer plotse en drastische wijziging in de buitenlandse politiek van Trump, kunnen er vragen gesteld worden over de rol van zijn oudste dochter, Ivanka Trump, en haar echtgenoot, Jared Kushner. Niet zo lang geleden is ze officieel gaan werken in het Witte Huis. Het blijkt echter dat ze allebei voorvechters zijn van abortus en homohuwelijk.  In een artikel van Lifesitenews wordt de vraag gesteld hoe dit te rijmen valt met hun Orthodox Joods geloof. “Pro familie-actievoerders kunnen niet begrijpen hoe een koppel dat publiekelijk een religie belijdt die gebonden is aan de bijbelse traditie tegelijkertijd kan vechten voor het revolutionaire idee van het creëren van ‘rechten’ –  waaronder ‘huwelijk’ – gebaseerd op homoseksualiteit. De Orthodoxe Joodse leer, geworteld in de Torah, de goddelijke openbaring aan Mozes in de eerste vijf boeken van het Oude Testament, beschouwt homoseksuele handelingen als een “gruwel” voor een heilige God. homoseksuele verbintenissen, waaronder de genderloze herdefiniëring van het “huwelijk”, worden beschouwd als voldoende kwaad om Gods vernietiging op te roepen over hele samenlevingen, die hen toestaan.” Verderop vertelt het artikel over Ivanka’s rol inzake de abortuskwestie. Blijkbaar had ze een geheime ontmoeting met Planned Parenthood vlak nadat haar vader tot president werd…

Aartsbisschop van Paraguay: “Het is onmogelijk tegelijk Katholiek en vrijmetselaar te zijn.”
Actualiteit & Opinie / 19 april 2017

Op Witte Donderdag heeft de Aartsbisschop van Asuncion, Edmundo Valenzuela bevestigd dat het onmogelijk is om tegelijkertijd Katholiek en vrijmetselaar te zijn.  In 2015 hadden de Vrijmetselaars van dit Latijns-Amerikaanse land publiekelijk geprobeerd om Paus Franciscus te kunnen bezoeken tijdens diens bezoek in Paraguay. Edgar Sanchez Caballero, de Grootmeester van de Grootloge van Paraguay, had in de lente van 2015 in alle discretie manieren afgezocht om een ontmoeting met de Paus te organiseren. Zoals de Paraguayaanse krant Ultima Hora meldde op 10 april 2015, had de grootmeester dit initiatief ondernomen “omdat we Paus Franciscus bewonderen voor de manier waarop hij zijn functie als hoofd van de Kerk uitoefent.” De logegrootmeester had Franciscus al bij de inauguratie in maart 2013 als een “boodschapper van vrede” aangeduid, die – zoals hij hoopte – “Op de kerkelijke hiërarchie zou inwerken om hun denken te veranderen naar een grotere openheid en verbroedering van de Katholieke Kerk met anderen(met de vrijmetselaars)”. Het denken van de logebroers en de Katholieke Kerk zou niet zo verschillend zijn, heeft Sanchez Caballero in 2015 gezegd: “Wij geloven dat we samen een betere maatschappij kunnen bouwen”. Nu al kunnen we “niet langer worden gescheiden als gevolg van tegenstellingen die voortkomen…

Pasen 2017 – Christenen de meest vervolgde bevolkingsgroep ter wereld
Werkgroep Levant / 17 april 2017

In veel delen van de wereld verzamelen Christenen zich om de Verrijzenis van Christus te vieren met de wetenschap dat hun geloof hun elke dag het leven kan kosten, zoals het geval is geweest voor duizenden van hun broeders en zusters. Op Palmzondag hebben bomaanslagen op twee Egyptische kerken door jihadisten minstens 45 gelovigen gedood en meer dan 100 anderen verwond. Deze aanval is deel van een lange reeks dodelijke aanvallen op Christenen over de hele wereld. De aanvallen werden specifiek gericht op Christenen in hun gebedshuizen om elke dubbelzinnigheid betreffende de intentie te vermijden. Zoals opgemerkt, was dit “een aanval op Christenen simpelweg omdat ze Christen zijn.” Op zaterdag heeft het Pakistaanse leger gezegd dat het een “grote terroristische aanslag” tegen Christenen gedwarsboomd heeft na een succesvolle inval enkele uren na de diensten voor Goede Vrijdag. De aanval was gepland voor Paaszondag Op Paaszondag 2016 heeft een islamitische militant het leven genomen van meer dan 70 mensen en meer dan 320 mensen verwond door zijn zelfmoordvest te laten afgaan in een park in Lahore dat vol Christelijke gezinnen zat die het feest aan het vieren waren. Onder de slachtoffers waren meer dan 30 kleine kinderen, die op het moment…