Human Rights Watch: “Handboeken Islamonderricht Saoedie-Arabië zijn haatdragend”
Actualiteit & Opinie , Islam / 18 september 2017

Het leerplan voor het Islamonderricht van de scholen van Saudie-Arabië bevat haatdragende en opzwepende taal tegenover andere religies en tegenover islamitische tradities die de Soennitische interpretatie van de Islam niet aanhangen, bericht Human Rights Watch. De teksten minachten de religieuze praktijken van de Sufieten en de Sjiieten en noemen joden en Christenen “ongelovigen”, waarmee moslims niet zouden mogen omgaan. Uit een uitgebreid onderzoek van Human Rights Watch van de schoolboeken Islam van het schooljaar 2016-17, die uitgegeven zijn door het ministerie van onderwijs, blijkt dat een deel van de inhoud die in de nasleep van 9/11 controversie heeft uitgelokt vanwege haar gewelddadig en intolerant karakter ondanks de beloften van Saoedische gezagsdragers om haatdragende taal te elimineren, in de tekstboeken is gebleven. “Al in het eerste jaar worden leerlingen in Saoedische scholen haat aangeleerd jegens alle mensen die een ander geloof of gedachtegang aanhangen,” zei Sarah Leah Whitson, directeur van het Midden-Oosten van Human Rights Watch. “De lessen in haat worden elk jaar nog versterkt.” Dit onderzoek maakte deel uit van een bredere studie naar het gebruik van haattaal en aansporing tot geweld door Saoedische ambtenaren en geestelijken voor een komend rapport van Human Rights Watch. Het herziene curriculum, getiteld al-tawhid,…

Christenvervolging in Noord-Korea

In de Noord-Koreaanse arbeidskampen, die met recht concentratiekampen genoemd kunnen worden, bestaat een groot deel van de gevangenen uit Christenen. Zij worden opgesloten omdat zij een Bijbel bezitten of een gebedsbijeenkomst bijwonen. In de Westerse media wordt er aan deze vervolging tot nu toe echter nauwelijks aandacht besteed. Het regime van Kim Jong-un houdt momenteel de hele wereld in spanning. Daarom moet er ook herinnerd worden aan iets dat niet gemeld wordt in de meeste media. In het laatste rapport van Kerk in Nood over godsdienstvrijheid wordt er gemeld dat Noord-Korea een van de ergste landen ter wereld is wat betreft godsdienstvervolging. Elke Christen, en zelfs elke afstammeling van Christenen, wordt geregistreerd als lid van een “vijandige” klasse. Zij behoren tot de laagste van de drie sociale klassen, die volgens hun loyaliteit tegenover het regime gerangschikt worden. Het toebehoren tot het Christendom wordt door het regime als een verbintenis met de Westerse vijand gezien. Sinds 2014 bekritiseert een onderzoekscommissie van de VN de “onuitsprekelijke wreedheden” die het communistische regime van Noord-Korea begaan heeft. Daartoe behoort ook een brutale Christenvervolging. Wat er erkend en getolereerd mag worden door de religie wordt voorgeschreven door de staat en staat onder strikt toezicht van…

Nieuw motu proprio geeft grotere vrijheid aan bisschoppenconferenties voor vertaling van liturgische teksten

Paus Franciscus heeft Magnum Principium gepubliceerd: een nieuw motu proprio waarin bisschoppenconferenties meer controle krijgen over de vertaling van liturgische teksten. Tot op vandaag heeft Canon 838 van het Canoniek Recht verklaard dat “De beslissingen over de heilige liturgie uitsluitend afhangen van het gezag van de Apostolische Stoel en, volgens de norm van de wet, van de diocesane Bisschop.” In de tweede alinea werd gezegd dat het de taak was “van de Apostolische Stoel om de heilige liturgie van de universele Kerk te ordenen, liturgische boeken te publiceren, vertalingen in de volkstaal na te kijken, en erop te waken dat de liturgische voorschriften getrouw worden waargenomen.” Volgens de nieuwe formulering heeft de Apostolische Stoel de taak om “de goedgekeurde aanpassingen te bekijken volgens de wet van de bisschopsconferentie, evenals om ervoor te zorgen dat liturgische normen overal trouw worden waargenomen.” Met andere woorden, de Curie heeft niet meer de macht om goedkeuring te geven aan de vertalingen van de bisschopsconferenties, ze mogen ze nog slechts inkijken. Het motu proprio vraagt aan de bischopsconferenties om “getrouw” liturgische boeken in de lokale taal op te stellen, die op de juiste wijze moeten worden aangepast binnen de gedefinieerde grenzen en die gepubliceerd worden…

Nieuw interview: Franciscus onthult invloed van een communistische vrouw

In een recentelijk gepubliceerd interviewboek onthult Paus Franciscus dat een communistische vrouw een uitgesproken invloed heeft gehad op zijn politieke denken. “Zij leerde mij denken over politieke realiteit”, zegt Franciscus over Esther Ballestrino De Careaga. “Ik heb zo veel aan deze vrouw te danken.” Franciscus begon te spreken over Bellastrino toen de interviewer, Dominique Wolton, hem vroeg naar vrouwen die een belangrijke invloed in zijn leven hebben gehad. “Ze was communistisch”, geeft Franciscus zonder problemen toe, en hij voegt eraan toe: “ze gaf me boeken, allemaal communistische.” Vanmorgen werden er exclusieve uittreksels uit het interview gepubliceerd in Le Figaro. Het boek, Politiek en samenleving: Paus Francis spreekt met Dominique Wolton, zal op 6 september in het Frans worden uitgegeven. George Neumayr, de auteur van een diepgaand boek over Paus Franciscus getiteld The Political Pope, merkt op dat Ballestrino de baas was van Jorge Bergoglio in het laboratorium waar hij werkte toen hij nog jong was. “Ze introduceerde hem in de communistische tijdschriften en literatuur,” vertelde Neumayr aan LifeSite in een interview. “Toen ze in de problemen kwam met de autoriteiten, verborg hij haar Marxistische tractaten in een Jezuïetenbibliotheek.” “De verslaggever John Allen zegt dat Bergoglio de vraag van haar familie of…

Foto van Griekse kerk met verwijderde kruisen op yoghurt van Lidl
Actualiteit & Opinie , Bizar / 1 september 2017

Eridanous is een Griekse yoghurt die verkocht wordt door Lidl. Op de verpakking staat de foto van een prachtig Grieks landschap met een mooie kerk uit Santorini. Maar een pikant detail: ze hebben de kruisen op de kerk verwijderd om “de neutraliteit van alle religies te behouden”. Op de foto is het duidelijk te zien: bovenaan staat de kerk in de werkelijkheid, onderdaan het potje yoghurt met exact dezelfde kerk, alleen zonder kruisen. Dit is opgemerkt door een klant genaamd Anton, die zijn beklag heeft gedaan bij RTLF Info. Als antwoord kreeg hij van Lidl dat ze niemand wilden kwetsen, maar dat ze de “neutraliteit van de religies” wilden bewaren. Ondertussen zijn er al veel klachten gekomen. Wat zit hierachter? Dit lijkt een geschifte daad van minachting voor het Christelijk geloof, minachting voor historische feiten en minachting voor onze cultuur.  Zouden ze angst hebben voor de Islam? Dan zit de dhimmitude al heel diep geworteld… Of zouden ze het Christendom zo hard haten dat ze ervoor aan geschiedenisvervalsing moeten doen? Hoe dan ook, is dit weer een volgende stap in de zelfvernieting van onze cultuur, die sommigen bewust of onbewust willen doorvoeren.

Het hellend vlak van euthanasie: euthanasie en levensmoeheid
Actualiteit & Opinie , Bio-ethiek / 29 augustus 2017

Is euthanasie voor bejaarden die een gevoel van levensmoeheid hebben een goed idee? Jean-Jacques De Gucht vindt alleszins van wel. Voorlopig vindt hij niet bijzonder veel medestand, al ziet Ettienne Vermeersch zijn idee wel zitten. Een artikel uit de Knack van deze week ging over de kwestie. Ook al komt het idee van De Gucht er misschien nog niet direct door, het toont wel aan dat euthanasie een hellend vlak is, dat steeds verder gaat… Volgens het artikel zijn er veel bejaarden tegenwoordig zeer ongelukkig, zo ongelukkig dat sommigen hun leven als “voltooid” zien en willen sterven: “Ook vandaag worden we steeds dwingender geconfronteerd met het doodsverlangen van tachtigers en negentigers. Ze willen niet meer verder omdat ze eenzaam zijn, zich nutteloos voelen of het hier zo onderhand wel hebben gezien. […] Het is een verzuchting waar zowel beleids- als opiniemakers oren naar hebben, in een tijd dat het recht op zelfbeschikking ons bijzonder dierbaar is.” Als we een beetje verder in het artikel de volgende woorden van Wim Distelmans lezen, wordt het echter duidelijk hoe cynisch het allemaal is: “Vinden we euthanasie of zelfdoding echt het beste antwoord? Moeten we niet eerst proberen om zijn leefomstandigheden te verbeteren? De…

De link tussen klimaatorganisaties en pro choice-activisme
Abortus , Actualiteit & Opinie / 28 augustus 2017

De miljardair en milieu-activist Tom Steyer wilde van klimaatverandering het belangrijkste punt van de congresverkiezingen van 2014 maken, maar in werkelijkheid waren slechts 3% van de mensen bezorgd om de kwestie. Dus hebben zijn campagnevoerders gepraat over abortus en schoon water. Dit was geen toeval. Er is een opzettelijke strategie om abortus met de groene beweging te verbinden. De link tussen de klimaatbeweging en pro abortus-activisme komt niet uit het niets. In de wintereditie van 2006 van Policy Review bekloeg het Guttmacherinstituut, dat zich sterk inzet voor abortus, zich over de traagheid bij het vormen van een dergelijke alliantie. Ze verklaarden dat het een “ een gouden kans is voor de voorvechters van reproductieve rechten [abortus] en milieurechtvaardigheid om zich te verenigen rond gemeenschappelijke doelen.” In datzelfde artikel verwelkomde Bruce Wood, een klimaatactivist, het idee: “Pro choice-groepen hebben uitgebreide ervaring in het organiseren van grootschalige, gerichte campagnes, en ze kunnen lokale milieu-activisten helpen om middelen te ontwikkelen om hun boodschap naar het grote publiek over te brengen.” Een recente studie beweert dat een sleutel tot het tegengaan van klimaatverandering erin bestaat minder kinderen te hebben, en dat zal waarschijnlijk enthousiasme bij voorstanders van abortus opwekken. De inzet van Steyer om…

Wat is de rol van Ivanka Trump bij het ontslag van Steve Bannon?

Een artikel uit Daily Mail citeert bronnen waaruit zou blijken dat Ivanka Trump ervoor gezorgd heeft dat Steve Bannon het Witte Huis moest verlaten. In het artikel wordt verwezen naar “bronnen uit Washington” die gezegd zouden hebben dat Trumps dochter Ivanka Bannon weggewerkt heeft heeft vanwege diens “extreem-rechtse visies”, die botsen met haar Joodse geloof. De Daily Mail schrijft dat Bannon is moeten vertrekken “om het presidentschap te redden”. Dit zou blijken uit een bron dicht bij Ivanka Trump, die beweert dat het vertrek van Bannon “alles verandert” aan het presidentschap van Trump. Maar volgens een bericht van de journalist Jonathan Swan van Axios had Bannon “de president niet echt geadviseerd over zijn reactie op Charlottesville”, hoewel ze elkaar in het weekend telefonisch gesproken hebben. Trump verdedigde zijn opmerkingen [over de gebeurtenissen in Charlottesville] tijdens een persconferentie dinsdag: hij zei dat er “goede mensen aan beide zijden” van de protesten waren en hij veroordeelde de radicale groeperingen die aanwezig waren. Na de persconferentie van Trump prees Bannon de prestaties van de president om zich zich te verzetten tegen de “kakelende bende journalisten”, volgens Axios. Bannon heeft tijdens een interview met The American Prospect ook de witte nationalisten, neo-nazi’s en KKK-leden…

Interview met Kardinaal Burke – de volgende stap is een formele verklaring

[Recentelijk heeft Kardinaal Burke een interview gegeven met The Wanderer. In dit interview gaat hij onder andere in over het mogelijke vervolg van de dubia. Het interview wordt in drie delen uitgegeven. Hieronder volgt een vertaling van de belangrijkste zaken van het tweede deel.] In feite lijkt het alsof sommige interpretaties [van Amoris Laetitia] tegengesteld zijn aan wat er in paragraaf 1650 van de Cathechismus van de Katholieke Kerk wordt geleerd. Heeft u, in het licht van de huidige situatie, vandaag advies voor getrouwe bisschoppen, priesters, religieuzen en leken die naar duidelijkheid verlangen? Mijn raad is eenvoudig. We weten wat de kerk leert en praktiseert. Het staat opgeschreven in de Catechismus van de Katholieke Kerk; Het is omvat in het constante Onderwijs van de Kerk. Dit is hetgeen waarvan we vasthouden dat het waar is. Sinds de publicatie van Amoris Laetitia vind ik dat de situatie verslechterd is. Ik reis vaak en waar ik ook ga vind ik altijd grote groepen van de gelovigen (ook priesters en zelfs Bisschoppen) die mij in vertrouwen nemen over deze situatie – ze zijn bijna wanhopig. Ik zeg vaak dat priesters degenen zijn die het meest lijden. Zij zijn het die direct contact hebben…

Homilie van H. Johannes van Damascus voor Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart
Werkgroep Evangelisatie / 15 augustus 2017

[Hier volgen delen van de derde homilie van de H. Johannes van Damascus over de Hemelvaart van Maria.] Vandaag is de levende Ladder in de Hemel opgenomen, de Ladder waarlangs de Allerhoogste nedergedaald is en op de aarde werd gezien en met mensen heeft gesproken. Vandaag is de hemelse Tafel in de Hemel opgenomen, de Tafel die het Brood des Levens bevatte, het vuur van de Godheid, en dit zonder een man te bekennen, en de poorten van de Hemel werden wijd geopend om de Poort van God uit het Oosten te ontvangen. Vandaag wordt de levende stad van God overgebracht van het aardse naar het hemelse Jeruzalem, en zij, die haar eerstgeboren en enige Zoon ontvangen heeft, de Eerstgeborene van de hele schepping, de Eniggeboren van de Vader; zij rust in de Kerk van de Eerstgeborene: de ware en levende Ark van de Heer wordt genomen tot de vrede van haar Zoon. De poorten van de Hemel worden geopend om de drager van God te ontvangen, die de ongehoorzaamheid van Eva en Adams doodstraf vernietigde door de Boom des Levens voort te brengen. En Christus, de oorzaak van al het leven, ontvangt de gekozen Spiegel, de berg van waaruit…