Steeds meer euthanasie onder kankerpatiënten

Uit een enquête over beslissingen omtrent het levenseinde bij Vlaamse kankerpatiënten is gebleken dat meer dan één op de tien sterfgevallen (10,4%) het gevolg was van euthanasie of zelfdoding bijgestaan door een arts. De studie, gepubliceerd in The British Journal of Cancer, was gebaseerd op een vragenlijst die naar Vlaamse artsen was gestuurd die een […]

China bant Bijbels uit online winkels

De Chinese overheid heeft de online verkoop van Bijbels via distributeurs zoals Amazon verboden. Dit lijkt de nieuwste ontwikkeling te zijn in de maatregelen van China om de invloed van het Christendom in het land te beperken. Bijbels zijn alleen legaal verkrijgbaar in kerkboekhandels, niet in boekwinkels. Dit maakt het Christendom de enige grote religie […]

Katholieken van de Chinese ondergrondse Kerk voelen zich verraden en verlaten door de Vaticaanse deal met China

Leden van de ondergrondse kerk in China voelen zich verraden door de onderhandelingen van het Vaticaan met Beijing over bisschoppelijke benoemingen in China. De South China Morning Post (SCMP) schrijft zelfs dat Katholieken zich “verraden en verlaten” voelen zoals Jezus op Goede Vrijdag. Het Christelijk geloof neemt een merkwaardige positie in in de Chinese samenleving: […]

De verschijning van Jezus Christus aan zijn Heilige Moeder na Zijn Verrijzenis

  Na zijn Verrijzenis is Jezus het eerst verschenen aan de H. Maagd Maria. Hoewel de H. Schrift er geen melding van maakt, geeft ze ons genoeg informatie om het te veronderstellen door te zeggen dat Hij aan zoveel anderen is verschenen. Ze veronderstelt dat wij het begrip hebben en dat wij niet hetzelfde verwijt […]

Vaticaan spreekt zich in de VN uit tegen “ideologische kolonisatie onder het mom van ontwikkelingssamenwerking” door het Westen

Aartsbisschop Bernardito Auza, Apostolische nuntius en permanente observator van de Verenigde Naties voor het Vaticaan, heeft zich op 19 maart uitgesproken tegen het misbruik dat het Westen van ontwikkelingshulp maakt om zaken zoals abortus door te drukken in landen die hier niet van willen weten. Hierbij had hij het over contraceptie en abortus. Hij noemde […]

Aartsbisschop Fulton Sheen over de H. Jozef

Vandaag, op 19 maart, viert de H. Kerk het Hoogfeest van de H. Jozef. Ter gelegenheid van dit belangrijk feest volgt hieronder een korte tekst van Aartsbisschop Fulton Sheen over de H. Jozef. De tekst is genomen uit zijn boek The world’s first love. Mary, Mother of God (p. 92 e.v.). Bij deze wensen we […]

Kerken in Madrid aangevallen op Internationale Vrouwendag

Verschillende kerken in Madrid zijn besmeurd met graffiti tijdens een “feministische aanval” als onderdeel van de Internationale Vrouwendag. De kerken Espíritu Santo en San Cristóbal werden bedekt met pro-abortus leuzen, feministische symbolen en godslasterlijke berichten. Hierdoor heeft het Aartsbisdom van Madrid een sterke veroordeling van de “aanval op het erfgoed van de gelovigen” uitgevaardigd. “Het […]

Blasfemische campagne voor abortus in Ierland drijft de spot met de H. Maagd Maria

Zoals vermeld in een eerder artikel, zal Ierland eind mei een referendum over abortus organiseren, waarmee de premier Leo Varadkar hoopt abortus te legaliseren. Ondertussen wordt er in het land campagne gevoerd langs beide zijden. De campagne van het pro-abortuskamp is echter vaak openlijk godslasterlijk. Een van de blasfemische excessen van de Ierse pro-abortusbeweging is […]

Kardinaal Sarah: Handcommunie is deel van de aanval van Satan op de H. Eucharistie

Het hoofd van de afdeling van het Vaticaan dat toezicht houdt op de liturgie roept de Katholieke gelovigen op om terug te keren naar het ontvangen van de Heilige Communie op de tong en geknield. In het voorwoord van een nieuw boek over dit onderwerp, schrijft Robert Kardinaal Sarah, prefect van de Congregatie voor de […]