Voorzitster Zwitserse dochteronderneming van Planned Parenthood uitgenodigd om te spreken in het Vaticaan

De Pontificale Academie voor het Leven is medeorganisator geweest van een conferentie over kwesties rond het levenseinde. De conferentie had verschillende sprekers die zich verzetten tegen de leerstellingen van de Katholieke Kerk over het recht op leven. Onder de sprekers zaten de voorzitster van de raad van bestuur van de Zwitserse partner van Planned Parenthood en de voorzitter van de pro-euthanasie vereniging Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. De conferentie, getiteld ‘WMA European Region Meeting on End-of-Life Questions’, werd gezamenlijk georganiseerd door de World Medical Association, die zich officieel verzet tegen euthanasie, de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en de Pontificale Academie voor het Leven. Het vond plaats in de Aula vecchia del Sinodo in het Vaticaan van 16 tot 17 november. Volgens de World Medical Association bestond het doel van de conferentie eruit om “vooraanstaande Europese medische professionals, juridische autoriteiten, deskundigen in palliatieve zorg en medische ethiek, theologische geleerden en filosofen te verzamelen om te debatteren over de verschillende beleidslijnen met betrekking tot deze kwesties, om de rechten van patiënten en behandelingsbeperkingen te onderzoeken, en om de publieke opinie over vragen rond het levenseinde beter te begrijpen.” Paus Franciscus heeft de deelnemers van de conferentie een…

Kardinaal Müller ertegen dat de Bisschoppenconferenties de eindbeslissing over liturgische vertalingen krijgen

In een recent interview heeft Gerhard Kardinaal Müller gezegd dat de eenheid van de Kerk “vernietigd” zou worden als de bisschoppenconferenties, en niet het Vaticaan, het laatste woord zouden hebben over de vertalingen van liturgische teksten. De voormalige prefect van de Congregatie voor de Doctrine van het Geloof uitte zijn bedenkingen in een interview met Passauer Neue Presse over de recente liturgische hervorming van Paus Franciscus, waardoor bisschoppen toezicht konden houden over het vertalen en vertalingen konden goedkeuren. Het interview is afgelopen woensdag gepubliceerd. “De ultieme autoriteit in geval van twijfel kan niet liggen bij de bisschoppenconferenties. Dit zou immers de eenheid van de Katholieke Kerk in geloof, belijdenis en gebed vernietigen”, zei de Kardinaal, zoals gerapporteerd door Catholic Herald. Müller heeft deze opmerking gemaakt ondanks het feit dat Paus Franciscus Robert Kardinaal Sarah publiekelijk had gecorrigeerd voor het maken van een soortgelijke verklaring vorige maand. Sarah, prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten, had in een artikel beweerd dat de nieuwe richtlijnen van de Paus over de liturgie niet de bisschoppenconferenties, maar het Vaticaan het laatste woord heeft gegeven voor liturgische vertalingen. Hij las gewoon de richtlijnen van de Paus door de…

VN-Mensenrechtenraad sluit ongeboren kinderen formeel uit van het recht op leven
Abortus , Actualiteit & Opinie / 6 november 2017

Afgelopen week heeft het Mensenrechtencomité van de VN in Genève ongeboren kinderen uitgesloten van het recht op leven in het internationaal recht, ondanks verschillende pleidooien hiertegen van meer dan honderd regeringen en pro-life-organisaties, van onder meer de Verenigde Staten en Polen. “Ik maakte me een minuutlang zorgen dat we zouden gaan discussiëren over de woordlimiet voor afzonderlijke meningen,” grapte Yuval Shany. De Israëlische hoogleraar recht bespotte pro-life-bezorgdheden toen de commissie een tweede lezing doornam van een controversieel conceptcommentaar over het recht op leven in wat misschien wel het belangrijkste VN-mensenrechtenverdrag is. Shany, die twee jaar de leiding heeft gehad over het ontwerp, wist dat er geen tegenstemmen zouden zijn. De 18 leden van de commissie waren het unaniem eens over een tekst die in sommige opzichten extremer is dan de vorige. Het comité voegde regels toe over toegang tot abortus. Er staat niet alleen dat het een recht zou zijn, maar ook dat het “betaalbaar” en “effectief” moet zijn, zoals abortusgroepen aan de commissie hebben aanbevolen. De Amerikaanse professor Sarah Cleveland zei dat dit nodig was om het voor verkrachtingsslachtoffers gemakkelijker te maken om abortussen te krijgen. Geen enkele expert uitte zijn bezorgdheid over het feit dat kinderen in de…

Kardinaal Sarah: “Sommigen misbruiken het Woord van God om multiculturalisme te promoten”

Volgens de Poolse krant wPolityce en andere Poolse publicaties heeft de Kardinaal Sarah het verzet van Polen tegen een bepaalde “logica” van migratie die buitenlandse krachten proberen op te leggen, ondersteund. “Hoe is het mogelijk om het recht van een natie af te nemen om onderscheid te maken tussen politieke of religieuze vluchtelingen, die uit hun vaderland moeten vluchten, en economische migranten, die van adres willen veranderen zonder zich aan te passen, zonder zicht te identificeren met de cultuur van het land waarin ze gaan leven en deze te accepteren?”, vroeg Sarah zich af. “Om verder te gaan (hoe is dit mogelijk), als deze migrant van een andere religie en cultuur is en een voorwendsel vormt voor de relativisering van de absolute waarde die het gemeenschappelijk goed van de natie is?” Sarah verklaarde dat de ideologie van liberaal individualisme het “vermengen” van culturen promoot, waardoor de natuurlijke grenzen van thuislanden en culturen uitgewist worden. Hij waarschuwde dat dit kan leiden tot een “post-nationale, eendimensionale wereld” waarin “de enige criteria die ertoe doen consumptie en productie zijn.” Terwijl hij de menselijke waardigheid van ieder mens handhaaft, benadrukt Sarah de rechten van volkeren in hun eigen thuislanden: “Ik zeg het nogmaals dat…

Trump-administratie wil Christenen in het Midden-Oosten direct helpen in plaats van via “onefficiënte” VN-programma’s

Vice-President Pence heeft woensdag aangekondigd dat de Verenigde Staten rechtstreeks steun zullen verlenen aan vervolgde Christenen in het Midden-Oosten via USAID , in plaats van via “ineffectieve” programma’s van de Verenigde Naties. “Het is mijn voorrecht om aan te kondigen dat president Trump de staatssecretaris heeft verordend om te stoppen met de financiering van ondoeltreffende hulpverlening via de Verenigde Naties,” vertelde Pence op een bijeenkomst van In Defense of Christians. “Vanaf deze dag zal Amerika direct steun geven aan vervolgde gemeenschappen via USAID.” USAID is een overheidsinstelling die buitenlandse hulp verleent. Pence merkte op dat de Obama-administratie “weliswaar ruim een miljard dollar aan humanitaire hulp in het Midden-Oosten besteedde”, maar dat het meeste van dat geld via de VN ging, die “te vaak niet de meest kwetsbare gemeenschappen, met name religieuze minderheden, heeft geholpen.” Pence zei dat van de meer dan 160 projecten waarvan de VN claimt dat ze in Christelijke gebieden zijn, dit bij “een derde” ervan niet het geval is. Veel VN-projecten die als volledig operationeel zijn gemerkt, “hebben weinig meer dan een VN-vlag die buiten een onbruikbaar gebouw hangt, in veel gevallen een school”, zei Pence. “De Verenigde Staten zullen vanaf vandaag hand in hand werken met…

Radicale feministen vallen Kathedraal in Argentinië aan

In de nacht van zaterdag op zondag [van vorige week] heeft een menigte van duizenden feministen de Kathedraal van de Noord-Argentijnse stad Resistencia aangevallen. Ze probeerden het gebouw in brand te steken, het te bedekken met verf en gekleurde tampons en het te bekogelen met stenen. Dit blijkt uit videodocumentatie en rapporten in de lokale media. De vrouwen, die door de Argentijnse pers “ultra-feministen” en “femi-nazi’s” werden genoemd, hebben de deur van de Kathedraal in brand gestoken met een stapel brandend afval en hebben een standbeeld van de Heilige Maagd Maria voor het gebouw beschadigd. Velen ervan droegen maskers in de stijl van “Antifa” en waren topless, met slogans op hun lichaam geschreven. De vrouwen hebben ook andere gebouwen en monumenten in de stad aangevallen, waaronder scholen, bedrijven en een standbeeld van een lokale historisch figuur. Ze hebben graffiti achtergelaten met slogans als “Dood je vader, je vriendje en je broer,” “Verbrand de Paus,” “Misbruikende priesters,” “Aborteer mannen,” “Dood aan mannen” en “Dood je verkrachter.” Twee mannen die op een vredevolle manier probeerden zich te plaatsen tussen de vrouwen en de Kathedraal werden aangevallen door een bende gemaskerde vrouwen die hen beschilderden en voorwerpen naar hen wierpen totdat ze zich…

Abortus-overleefster schrijft boek over haar leven
Actualiteit & Opinie , Bio-ethiek / 16 oktober 2017

In een boek dat begin januari van dit jaar verscheen, vertelt Melissa Ohden over haar leven. Ze is een overleefster van abortus. Wanneer ze dit ontdekte, ging ze op zoek naar haar biologische ouders. Het boek heeft als titel ‘You Carried Me: A Daughter’s Memoir’. In de korte inhoud van het boek lezen we: Melissa Ohden is veertien wanneer ze leert dat ze overleefster is van een mislukte abortus. In deze openhartige biografie vertelt ze voor het eerst over haar zoektocht naar haar biologische ouders, en over haar eigen reis van woede en schaamte tot geloof en bevrijding. Na een decennium lange zoektocht vindt Melissa eindelijk haar biologische vader en schrijft ze om vergiffenis aan te bieden, maar dan verneemt ze dat hij gestorven is – zonder haar brandende vragen te beantwoorden. Daarna zeggen de ouders van haar biologische moeder dat ze de brief van Melissa niet kunnen doorgeven. Jaren later, wanneer ze eindelijk hoort van de vrouw die haar heeft gedragen en haar het leven geschonken heeft, ontdekt ze waarom. Maar de schokkende waarheid is meer dan ze kan dragen. De krant ‘Het Laatste Nieuws’ heeft ook geschreven over dit verhaal. We kunnen lezen: Zij [mijn moeder] wilde mij…

Mexicaanse staat wil het grootste standbeeld van de H. Maagd Maria ter wereld bouwen

Ambtenaren in de noord-centrale Mexicaanse staat Zacatecas hebben plannen onthuld om het grootste beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe, de nationale beschermheilige, te bouwen – in de hoop dat het reusachtige beeld het aantal toeristische bezoeken zal verhogen. Het voorgestelde standbeeld zou 47 meter groot worden, iets groter dan het Virgin of Peace-monument in Venezuela, dat momenteel het hoogste standbeeld van Mary ter wereld is. Het zal ook veel groter zijn dan andere beroemde religieuze bezienswaardigheden in Mexico, zoals de Christ the King-standbeelden in de staten Aguascalientes en Guanajuato. In 2012 vloog Paus Benedictus XVI langs het Christus Koningbeeld in Guanajuato en droeg de H. Mis in de buurt op. Het standbeeld zou ook groter zijn dan een standbeeld van Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe in de stad Xicotepec de Juarez in de staat Puebla, ten oosten van Mexico City. Het standbeeld in Puebla werd ook gebouwd met het idee om toeristen aan te trekken, aldus persberichten. Lokale ambtenaren ramen de kosten van het standbeeld in Zacatecas tot 4,233 miljoen dollar, waarbij 62,5 procent van het geld uit de private sector komt, aldus de krant El Universal. De uitgaven van overheidsmiddelen voor religieuze bezienswaardigheden zijn controversieel in Mexico, waar de relaties tussen de…

Amnesty International spendeert het grootste deel van haar geld aan pro-abortus campagnes

Amnesty International doet zich voor als een goede liefdadigheidsinstelling die zich inzet voor mensenrechten. Dit blijkt echter niet waar te zijn. Hun grootste bezorgdheid is het legaliseren van moorden op ongeboren kinderen via abortus. Vorig jaar besteedde de organisatie maar liefst 275.463 euro aan pro-abortus campagnes. Dit is een aanzienlijk hoger bedrag dan werd gereserveerd voor andere acties, zoals het tegengaan van martelingen (89.370 euro), het bestrijden van discriminatie (55.537 euro) en het afschaffen van de doodstraf (34.983 euro). Van het bedrag zou 160.687 euro zijn uitgegeven aan een campagne die wees op de noodzaak van het legaliseren van abortus in Ierland, de human rights compliment abortion law. 114.776 euro ging naar een actie genaamd My body, My rights, waarmee wordt gestreden voor “reproductieve rechten” voor vrouwen in landen zoals Ierland, Nepal, Marokko en Tunesië. Volgens het hoofd van Amnesty International in Ierland, Colm O’Goldman, zou het wettelijk verbieden van abortus een schending van de mensenrechten zijn: “Vrouwen en meisjes hebben het mensenrecht om toegang te hebben tot veilige en legale abortus”. Over de mensenrechten van de ongeboren kinderen wordt natuurlijk weer niet gesproken: zij zijn de untermenschen die zomaar vermoord mogen worden, en het is zelfs een schending van…

Pro-abortusprotesten in Polen gefinancierd door Soros

Polen houdt van haar baby’s, maar buitenlanders willen ze vermoorden. De zwart gekleedde pro-abortusprotesten die in oktober door Polen gingen waren niet spontaan en zijn ook niet uitgegaan van de basis van de samenleving, maar werden door het buitenland gefinancierd. In een uitgebreid rapport dat op 3 oktober is gepubliceerd, heeft het Ordo Iuris-instituut van Polen zijn bewijsmateriaal gepresenteerd waaruit blijkt dat de marginale feministische beweging van het land “enorme financiering uit het buitenland heeft ontvangen”. Het rapport kon het grootste deel van het geld koppelen aan organisaties die direct of indirect door de Hongaars-Amerikaanse miljardair George Soros worden gefinancierd. De Poolse pro-abortusgroeperingen ontvingen ongeveer een miljoen Poolse złoty om de poging van de Poolse regering om abortus volledig te verbieden tegen te houden. Ordo Iuris zegt dat de publieke universiteiten van Polen, die worden verondersteld neutraal te zijn, ook actief betrokken waren bij de pro-abortusprotesten. Het Global Fund for Women (GFW) is een partner van George Soros’ Open Society Foundations, die gefinacierd wordt door deze Open Society Foundations. Het GFW, dat de toegang tot abortus wereldwijd bevordert, heeft op zijn officiële website bekend dat zij de zogenaamde ‘zwarte protesten’ van Polen heeft gefinancierd: “De unieke aanpak van Global Fund…