Het Interdiocesaan Pastoraal Beraad trekt ten strijde tégen het ‘populisme’

Het thema van het IPB Forum op zaterdag, 14 oktober in het Antwerpse TPC luidde: “Politiek bewustzijn in tijden van populisme”, met als gastspreker prof. em. Emmanuel Gerard. In zijn inleiding toonde gastspreker Emmanuel Gerard, historicus, emeritus hoogleraar van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven en hoofdredacteur van ‘De Gids op Maatschappelijk Gebied’, zich een uitstekend observator en analist. Prof. Gerard leerde dat het populisme ontstond in 1980, in de zoektocht naar een geschikt label voor de opkomst van het FN met eerst vader Jean-Marie en later dochter Marine Le Pen in Frankrijk. Politicologen en journalisten raakten het volgens Prof. Gerard toen eens over de term ‘nationaal populisme’, die niet alleen door Le Pen en de zijnen/haren binnen de kortste keren als een geuzennaam werd aangenomen, maar ook in de rest van Europa gretig aanhang won, bv Silvio Berlusconi in Italië en wijlen Pim Fortuyn in Nederland. Ook was er even nog aandacht voor de “eenmanspartij van Geert Wilders” in Nederland. Het antwoord van Prof. Gerard op de vraag wat de rol kan zijn van het (christelijke) middenveld, situeerde prof. Gerard tegen de achtergrond van het primaat van de politiek, een stelling die Wim Kok in 1994 in…

De Facebookende Aartsbisschop

De voorbije dagen nam Jozef De Kesel, zoals hij op zijn Facebook-pagina laat weten, in Rome deel aan een congres over de opleiding en de vorming van priesters. Dit congres werd georganiseerd door de Congregatie voor de Clerus. Aan het eind van het congres werden de deelnemers ontvangen door paus Franciscus. Hij stelde de deelnemers onder meer deze indringende kernvragen: “Welke priester wil ik zijn? Een tekenkamerpriester, kalm en ordelijk, of een missionaris wiens hart brandt voor de Meester en voor het volk van God? Iemand die comfortabel groeit in zijn eigen welzijn of een discipel die op weg is? Iemand die lauwwarm is en liever een rustig leventje leidt, of een profeet die het verlangen naar God in het hart van de mens wekt?” In een typische Bonnyaanse stijl beantwoordt De Kesel geen enkele vraag en verwijst hij kortaf naar de volledige toespraak van paus Franciscus waarin deze o.a. over de ‘Goddelijke Pottenbakker’ spreekt. Graag hadden we nu eens zelf van Jozef De Kesel vernomen welke priester hij eigenlijk wil zijn en wie zijn ware ‘Meester’ is. Maar, we krijgen hier zoals gewoonlijk van onze ‘bisschoppen’ géén antwoord op. Toch zeggen daden ook veel. We kunnen ons dan ook…

Belgische bisdommen beleggen ‘groen’ en hangen vervolgens een dode walvis op in de Sint-Baafskathedraal te Gent

In ‘De Standaard’ konden we vandaag lezen, dat de Kerk voortaan alleen nog ‘groen’ belegt. De Belgische bisdommen trekken zich nu blijkbaar terug uit investeringen in fossiele brandstoffen. Ze hebben hun bankiers gevraagd hun geld te herbeleggen in duurzame energiewinning. Met die divestering geven ze gehoor aan de oproep tot ‘ecologische bekering’ die paus Franciscus twee jaar geleden deed in zijn ‘groene’ encycliek Laudato si. Hoeveel geld uit de koolstofeconomie wordt weggehaald, werd natuurlijk niet bekendgemaakt. “Maar in België alleen al kan het in de miljoenen lopen”, zegt Geert De Kerpel, woordvoerder van de Belgische bisschoppenconferentie. “Die beleggingen zijn grotendeels bij de grootbanken ondergebracht. Onze economen gaan samen met hun fondsenbeheerders inventariseren over welke fossiele investeringen en welke bedragen het gaat, en bekijken hoe we daar kunnen uitstappen om het geld ‘groen’ te herinvesteren”. ‘Groen’ beleggen, investeringen, bankiers, miljoenen, grootbanken… Zoals bekend zitten onze ‘groene’ bisschoppen er warmpjes bij. Maar, weten zij – die op een goedkope manier bij het volk willen scoren – dan niet, dat de Katholieke Middeleeuwer geen geld kon lenen op de manier die wij vandaag kennen? Interest vragen op uitgeleend geld was immers ‘woeker’ en door de Kerk verboden. De Heilige Lucas schreef in zijn…

Oremus pro Ecclesia

Op verschillende plaatsen op het internet worden brieven en documenten gepubliceerd om het moreel relativisme van paus Franciscus aan te klagen en te “corrigeren”. In ons land heerst grote verwarring binnen de Kerk, waarbij een steeds verder liberalisme en moreel relativisme wordt geprezen, en een allesoverheersend eigenbeschikkingsrecht en individualisme als “Katholiek” wordt beschouwd. Het parochieblad prees deze week een erg controversiële jezuïet die het zogenaamde “homohuwelijk” propageert. Broeder René Stockman lijkt niet de onvoorwaardelijke steun te krijgen van het Belgische episcopaat die hij verdient. Bepaalde “paters” pappen aan met ongeloofwaardige “bisschoppen” om hun hachje te redden. Hypocrisie alom. Etc. Bidden wij voor de Kerk, in deze tijd van diepe crisis. En bidden wij, dat Onze-Lieve-Vrouw van Fatima, God kan bewegen om de wereld niet te hard te slaan. Noveen tot Onze Lieve Vrouw van Fatima Noveengebed tot O.L.V. van Fatima, te bidden van 4 tot 12 mei (de dag vóór het Feest van O.L.V. van Fatima). Meest Heilige Maagd, die zich verwaardigd heeft om naar Fatima te komen om aan de drie kleine herdertjes de schatten van genade, verborgen in het bidden van de Rozenkrans, te openbaren, inspireer ons hart met oprechte liefde voor deze devotie. Mogen we door het…

Een ‘humanistische’ Jozef De Kesel zegt: “We zoeken ALLEMAAL naar een meer rechtvaardige en een meer menselijke samenleving”

Is dit de essentie van het Christendom? Zoeken naar “een meer menselijke samenleving”? Is dit geen ‘Christelijk’ humanisme? Iets wat ze in de loge vertellen? Want, het humanisme vervangt als filosofie en opvatting van de werkelijkheid, het bovennatuurlijke verklaringsmodel van de Kerk, door het concept van de mens als maat van alle dingen. Jozef De Kesel als spreekbuis van de vrijmetselarij! Wat is een Christen écht? “Christen, erken uw waardigheid. Aangezien u nu deel hebt aan de goddelijke natuur, onteer u niet door terug te keren naar de aftakeling van uw vroeger leven. Roep u in herinnering tot welk Hoofd u behoort en van welk Lichaam u lid bent. Herinner u dat u ontrukt bent aan de macht van de duisternis om te worden overgebracht naar het licht en het Koninkrijk van God”. Leo de Grote, Serm 21,2-3

Overlijden Lemmens blijft nazinderen

Wie de Kerknet-pagina van het Aartsbisdom raadpleegt, valt het meteen op, dat er zo weinig nieuws uit het Aartsbisdom komt. De hele zomer konden we de homilie van Jozef De Kesel naar aanleiding van 60 jaar priesterschap van Godfried Danneels nalezen, en het bericht naar aanleiding van de benoeming van Geert De Kerpel tot de Nederlandstalige woordvoerder van Jozef De Kesel en de Belgische bisschoppenconferentie. Maar, de voorbije weken werd echter niets vernomen noch van Jozef De Kesel, noch van Geert De Kerpel. Maar hét nieuws van de zomer, op de website van het Aartsbisdom, was de uitvaart van Mgr. Leon Lemmens. Eerder verscheen hier een bericht over “Hulpbisschop Leon Lemmens, de Heilige Geest en de Tridentijnse Mis“. Het overlijden van Lemmens blijft nazinderen en blijkbaar zijn er heel wat mensen ontgoocheld in de ‘veelbelovende’ Leon Lemmens. Het is duidelijk, dat nog niet alle informatie boven water is en dat de gelovigen op hun honger blijven zitten. Waarom heeft Leon Lemmens zo gefaald in de ogen van velen? Een aantal weken geleden werden wij benaderd door iemand uit de directe omgeving van de familie van Leon Lemmens. Na lang wikken en wegen, hebben wij dan toch maar besloten om deze…

Virga Jesse-Feesten 2017: Nieuwe voorzitter ziet toekomst “rooskleurig tegemoet”

In Kerknet lazen we, dat de organisatoren van de Virga Jesse-Feesten in Hasselt “met grote tevredenheid terugblikken” op de voorbije editie. Ruim 95.000 belangstellenden woonden de vier ommegangen bij in de binnenstad van de Limburgse hoofdstad. Luc Smeets, de nieuwe voorzitter, wil ook in de toekomst op de ‘succesformule’ voortbouwen en belooft om het in het vervolg nog beter te doen. Smeets is vooral heel erg trots op de “twintig bisschoppen uit binnen- en buitenland” die de Virga Jesse-Feesten bezochten. Ook Mgr. Patrick Hoogmartens, de bisschop van Hasselt, blikt tevreden terug op de voorbije Virga Jesse-Feesten in Hasselt. “Of om het met de ritmische woorden van de rappende deelnemers te zeggen: Open ons hart voor een nieuw begin”, zo besluit Mgr. Hoogmartens. Als je Smeets en Hoogmartens zo hoort, zou je ervan uitgaan, dat deze Virga Jesse-Feesten de beste editie ooit waren. Echter, de waarheid is een gans andere. Voor de vier ommegangen kwamen zo’n 95.000 mensen op de been. Helaas is dit een officieel ‘opgepimpt’ cijfer. Intussen spreekt het Feestcomité zelf van nog maar van 90.000 bezoekers. Zeven jaar geleden kwamen er nog 300.000 mensen opdagen en de editie daarvoor zelfs meer dan een half miljoen. Luc Smeets, de…

Mgr. Hoogmartens gaat “daten” bij ‘Chez Marie’ terwijl het geblinddoekte Maria-beeld blijkbaar de ogen moet sluiten

Eén van de “drempelverlagende” activiteiten, die tijdens de Virga Jesse-Feesten in Hasselt voor jongeren werden georganiseerd, was een speeddate met bekende Hasselaren bij Chez Marie in het klooster van de Minderbroeders. Mgr. Patrick Hoogmartens was ook van de partij. Marie met de koksmuts stond de bezoekers buiten al op te wachten, terwijl Mgr. Hoogmartens binnen al aan zijn eerste date bezig was. Pikant detail, het “gepimpte” Maria-beeld staat links tegen de muur in het midden van de zaal. Mgr. Hoogmartens heeft zowel buiten als binnen niets gezien, terwijl vele gelovigen buiten op straat geschokt reageerden.  

Bisschop Hoogmartens van Hasselt en ‘Kerknet’ reageren op kritiek met vervalste cijfers en foto’s

In het artikel van Mgr. Hoogmartens, dat vandaag (21-08-2017) door ‘Kerknet’ werd gepubliceerd, toont men onderstaande foto. De foto pretendeert het Virga Jesse-beeld te tonen tijdens de avondstoet van 15 augustus 2017. Pikant detail, met deze foto van 7 jaar geleden probeert men de fictieve bezoekersaantallen wat op te “pimpen“. Op de achtergrond ziet men het gebouw op de hoek van de Schiervellaan en de Bampslaan. Op de bewuste avond is de stoet daar NIET gepasseerd. En trouwens, anno 2017 wordt het Virga Jesse-beeld (dat ook al kopie is) op de schouders gedragen door het dragersgilde en niet op een wagen rondgereden zoals hier wordt afgebeeld. Ook het door ‘Kerknet’ genoemde cijfer van “95.000 bezoekers” is ronduit absurd. De publieke belangstelling op 15 augustus 2017 was dermate dramatisch, dat de route van de stoet drastisch werd ingekort. Als bewijs een foto van de mager bezette tribunes op de avond van de 15de augustus 2017.