VERVOLG: De parallel tussen Kamp Breendonk en de corona totalitaire staat | CASSANDRA…

Bram Christiaens (Medestichter en voormalig Secretaris Viruswaanzin VZW) op Facebook:

Beste vrienden, veel mensen in mijn omgeving reageerden toen afkeurend op mijn vergelijking met Kamp Breendonk en de corona totalitaire staat.

Vergis u niet we zitten in de nieuwe jaren ’30 welke de aanloop was tot verschrikkelijke toestanden waar het slechtste, het meest lelijke aspect van de humane psychologie tot uiting kwam.

Ik ga het nu eens anders formuleren voor de slechte of de goede verstaander met een analogie naar het Griekse drama Cassandra.

Wie was Cassandra?

Wat is de boodschap van dit machtig Grieks mythologisch drama? Cassandra was de mooiste vrouw van Troje, zij werd ten huwelijk gevraagd door de Griekse afgod Apollo, de meester van het orakel met de gave van helderziendheid.

Cassandra stelde een voorwaarde voor het huwelijk opdat zij ook de gave van clairvoyance, het kunnen kijken in de toekomst zou krijgen als bruidsschat.

Apollo stemde toe en gaf haar de “goddelijke” gave waarna Cassandra meteen haar rug keerde naar het beloofde huwelijk.

Wetende dat zelfs een “god” eenmaal een gave als geschenk gegeven heeft aan een sterveling dit niet kan ongedaan maken pleegde Apollo een verschrikkelijk daad van wraak…

Hij gaf Cassandra nog een gave, de gave dat nooit niemand ter nimmer haar zou geloven in haar helderziendheid waardoor de eerste gave der helderziendheid in feite totaal nutteloos werd.

Cassandra waarschuwde Paris dat zijn plan om Helena, de mooiste vrouw van Griekenland te ontvoeren uiteindelijk de val van Troje zou bewerkstelligen.

Niemand geloofde Cassandra de rest is geschiedenis… Troje viel ironisch genoeg met het iconische verhaal welke wij allemaal goed kennen via het paard van Troje. De sluipmoordenaars die zich binnen de muren van de Trojaanse onneembare vesting bevonden en vervolgens de poorten openden voor het aanstormende Griekse legioen.

Wie is vandaag in onze moderne corona dictatuur de huidige Cassandra?

Dat zijn de ‘wappies’, de niet gevaccineerden, de mondmaskerwijgeraars, de betogers, de verzetshelden, de complotdenkers, de dwarsliggers, de waarschuwers, de onheilsprofeten in al hun vormen van 9/11 tot Bilderberg en WEF.

Wie is het aanstormende Griekse leger?

De globalisten, het NWO/WEF/UN/GATES cabal, de supra nationale organisaties, de bankiers, de multi nationals, het military industrial complex, het fake progressief media complex, de ngo’s enfin u weet het zelf.

Wat is de huidige symboliek van Troje het bastion dat moet afgebrand worden?

De hearts and minds van ons aller, ons sociaal weefsel, de gezelligheid met een gitaar rond een kampvuur in de natuur. Onze faculteiten, ons gezond verstand en vooral onze liefde voor mekaar.

Wie zit er in nu het paard van Troje?

De VRT/DPG/Mediahuis, de media, academici, politici en de viroleugenaars met hun valse status als helderzienden de vleesgeworden farmaspuit.

Wij zijn allen Cassandra met de uitzondering dat we nooit een huwelijk beloofd hebben aan de valse god Apollo.

Ik wens iedereen gelukkige feestdagen in de donkerste der donkere periodes van onze generatie.

Dit is ONZE strijd wij gaan winnen de gifspuit van Troje komt er niet in!

VOLHOUDEN BROEDERS EN ZUSSEN!

U kan mijn originele post hier nog eens na lezen en de foto/audio compilatie van mijn recent bezoek aan Breendonk bekijken. Oordeel zelf denk zelf na en begin mekaar terug graag te zien gevaxxed niet gevaxxed of eender welke arbitraire kwalificatie waar men ons MENSEN mee probeert te verdeel en heersen.

#neveragain

https://www.facebook.com/bram.christiaens.77/posts/4675860949109456

Lees ook:

De parallel tussen Kamp Breendonk en de corona totalitaire staat

identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

35 thoughts on “VERVOLG: De parallel tussen Kamp Breendonk en de corona totalitaire staat | CASSANDRA…

 1. Misselijkmakend dit artikel en de eerdere vergelijking. Met dit soort artikelen komt steeds meer het duistere karakter naar voren van sommige aanwezigen hier op dit forum. De schijver heeft het over de katholieke vrijheid. God is alles. In het hele artikel komt niks religieus door. Als alleen een volkomen ongepaste vergelijking. Is dit een FVD gedreven site (geworden)?

 2. @: juuls..

  Je wordt inder-daad misselijk van je eigen blindheid..jij bent het die van kwaad goed maakt… je bent dus blind ..en je ziet 🤣..😂..😭..😱..het niet.😉
  Moet ik je een 💆‍♂️ geven.?!

 3. “Forum voor Democratie” heeft documenten naar buiten gebracht die connecties aantonen tussen het Nederlands bewindsapparaat en het Wereldeconomisch Forum van de transhumanistische zot, Klaus Schwab, die de mens wil fuseren met de machine. De Great Reset van die Schwab (Joodse achternaam, nota bene) is een poging tot installatie van een wereldsysteem van Lucifer waar mensen onder totale controle staan van zijn oligarchische dienaren via technologie; de propaganda van de Joodse Mark Zuckerberg voor een “Metaverse” zit in die context. Zij zijn luciferianen en beweren dat de christelijke God Adonaï, de Schepper van de wereld, een duistere demiurg is en dat zij met de hulp van Lucifer Zijn werk moeten corrigeren. Zij verspreiden transgenderisme omdat zij beweren dat Adam oorspronkelijk een androgeen wezen was dat door Adonaï gesplitst werd in man en vrouw; zij willen de mens androgeen maken en beweren dat zulks een stap zou zijn in kosmisch herstel door judeo-kabbalistische “tikkun olam”. De bafomet van de magiër Eliphas Levi verwijst naar diezelfde godslasterlijke leer. Door te proberen de mens te fuseren met de machine en door het transgenderisme te verspreiden willen zij alles transformeren tot een monistisch geheel, een concept dat de gnostici een terugkeer naar “het pleroma” noemen.

  Het vals wereldbeeld van de moderne mens is gebouwd op het pantheïsme dat die luciferianen aanhangen; velen weten dat de gepretendeerde maanlandingen decennia geleden nep waren, maar minder mensen beseffen dat het bedrog occultistische symboliek betrof. Volgens het pantheïstisch wereldbeeld van de satanische oligarchen zijn maan en planeten hogere bewustzijnsniveaus en zijn “ruimtereizen” pogingen om die hogere niveaus te bereiken. De copernicaanse “ruimte” van NASA bestaat in werkelijkheid niet, en om dat in te zien moet men de waarheid van het terraplanisme beseffen, het nec plus ultra van complotkennis.

  Het sciëntisme is de luciferiaanse pseudoreligie verpakt in een modern jargon dat de moderne mens captiveert in oude leugens. Het is dan ook niet toevallig dat “de wetenschappers” op de voorgrond gestaan hebben in de uitrol van de Great Reset via het covidbedrog.

  Christenen dienen Adonaï en erkennen Hem als de enige en de ware God; Zijn bisschoppen moeten dus hun kennis uitbreiden omtrent de luciferiaanse achtergrond van het sciëntistisch wereldbeeld waarin de moderne wereld gedrogeerd ligt om beter strijd te kunnen voeren tegen de dienaren van Lucifer, die gevallen engel, die oude, infernale slang van duisternis.

  Alexander De Omicroo, eerste sinister hier in ons land, is een “Young Global Leader” van Schwab zijn WEF. De giftige injecties die hij probeert op te dringen aan ons volk zijn onderdeel van de transhumanistische plannen van die Schwab en zijn clandestiene meesters.

  1. Jack Parsons was een sleutelfiguur achter de valse “maanlandingen”; hij was een satanische magiër die lid geweest is bij de “Ordo Templi Orientis” van Aleister Crowley. Ook in die sekte is het concept van “ruimtereizen” als overgang naar “hogere bewustzijnsniveaus” aanwezig; het is de judeo-kabbalistische sefirot-leer die pretendeert dat de planeten wereldbollen zijn die samen een kabbalistische “Boom des Levens” vormen en dat iemand die de verste planeet bereikt gnostische zelfvergoddelijking bereikt. De bewering dat mensen zich zoals goden kunnen maken is de oude gnostische leugen van de slang in de Gaard van Eden waarmee die onze proto-ouders ten val bracht.

   De sterren zijn in werkelijkheid geen buitenaardse wereldbollen; zij zijn lichtobjecten binnen het firmament, binnen de aardwereld.

   “DNA”, atomen, het zijn allemaal leugens; die dingen bestaan niet maar zijn hermetisch-alchemistische, monistische symboliek. Ook virussen bestaan niet, en indien de meerderheid van de mensheid dit zou beseft hebben, dan zouden de prikpooiers de mensen zo niet kunnen misleid hebben met hun doodsprik zoals helaas geschied is. Daarom is het belangrijk dat het modern gnostisch wereldbeeld van het sciëntisme in het geheel bestreden wordt en dat het christelijk wereldbeeld van het Boek Genesis verspreid wordt.

   Het sciëntisme is het oud gnostisch pantheïsme gewikkeld in een modern jargon dat mensen bedriegt.

  2. Een geselecteerde groep van vrijmetselaars van de 33ste graad weet dat de aarde geen vliegende bol is, maar een vlak terrein; de inrichting van hun logetempels is een maçonnieke corruptie van de bijbelse kosmografie. De vier hoeken verwijzen naar de vier hoeken der aarde; Sint Johannes zegt in het Boek der Apocalyps dat Gog en Magog over de breedte der aarde zullen optrekken tegen de Heilige Stad: “Et ascenderunt super latitudinem terræ, et circuierunt castra sanctorum, et civitatem dilectam.” [Apocalyps 20, 8]. De aarde heeft dus een breedte en is geen bol. Sint Johannes spreekt in de gewijde tekst ook over de vier hoeken der aarde: “Post hæc vidi quatuor angelos stantes super quatuor angulos terræ, tenentes quatuor ventos terræ, ne flarent super terram, neque super mare, neque in ullam arborem.” [Apocalyps 7, 1]

   In de logetempel gaat de grootmeester in het oostelijk gedeelte zitten; dat verwijst naar de wil van de antropocentrische mens om de Troon van God te usurperen. In Psalm 67 staat het volgende: “Qui ascendit super cælum cæli, ad orientem : ecce dabit voci suæ vocem virtutis.”
   Dat verwijst naar de Hemelvaart van Christus vanop de Olijfberg oostwaarts ten hemel; Christus is dus Zijn hemelse glorie binnengegaan via een Oostelijke Poort. Daarom mocht in de Tempel van Jerusalem niemand dan alleen de Messias door de Oostpoort gaan, want de Tempel en de Ark des Verbonds waren gebouwd volgens de Israëlitische kosmografie. Archeologische vondsten tonen zelfs aan dat de Israëlieten hun eigen huizen volgens die kosmografie bouwden, met de deuren naar het oosten gericht; een artikel met de titel “Israelite Cosmology and the Orientation of Iron Age Houses” door Marek Dospěl (21 november 2017) gaat daarover. Volgens Sint Thomas van Aquino in de Summa bidden christenen naar het oosten gericht omdat de Gaard van Eden in het oosten lag en Christus oostwaarts ten hemel gevaren is en vanuit het oosten zal wederkeren [Secunda Secundæ, Q84, art. 3].

   Volgens oude overlevering was Jerusalem het fysiek middelpunt van de geschapen wereld; Christus werd gekruisigd op het middelpunt van de wereld. In Psalm 73: “Deus autem rex noster ante sæcula : operatus est salutem in medio terræ.” In medio terræ, in het midden der aarde. De Gelukzalige Katharina Emmerick heeft ook gezien hoe de plaats van de Kruisiging het centrum der aarde was; dat staat in het boek over haar visioenen over het smartelijk lijden van de Heer Jezus Christus, in het hoofdstuk over de naam van Golgotha.

   Piloten houden bij het vliegen geen rekening met gepretendeerde aardkromming, en militairen gebruiken een “square grid”-systeem om afstanden te berekenen; dat is zo omdat de aarde een vierhoekige geometrische vorm heeft, ook al beseffen de meeste militairen dat niet en staan zij er niet bij stil, zoals dat ook het geval is in andere afdelingen van de georganiseerde samenleving. De vrijmetselarij gebruikt een vierkant als symbool voor het maçonniek geometrisch esoterisme. De luciferiaan Albert Pike, vrijmetselaar van de 33ste graad, schreef in zijn boek “Morals and Dogma”: “The SQUARE is an instrument adapted for plane surfaces only, and therefore appropriate to Geometry, or measurement of the Earth, which appears to be, and was by the Ancients supposed to be, a plane.”

   Omtrent terraplanisme, zoals met andere dingen, gebruiken de judeo-maçonnieke krachten hun “hidden in plain sight”-tactiek; in het “Illuminati”-kaartspel van Steve Jackson, predictieve programmering, zit een “flat-earthers”-kaart waarop staat geschreven: “People laugh, but the Flat Earthers know something.”

   De vliegende bol-gedachte is een kosmologisch kader voor het religieus en moreel relativisme; door mensen te doen denken dat er geen vaststaand fysiek omhoog en omlaag bestaat en dat de kardinale richtingen geen fysieke, ruimtelijke realiteit betreffen wil de satan het psychologisch effect teweegbrengen dat mensen geen vaststaande religieuze en morele beginselen meer zouden erkennen. Wat Lucifer de mensheid wil doen geloven is: “Boven is beneden, onrecht is recht, slavernij is vrijheid, duisternis is licht en het kwaad is goed.”

 4. Laten wij niet zeuren ..het wordt nog erger, maar door de Waarschuwing wordt alles hersteld in de nieuwe hemel en Nieuwe aarde in zijn éérste fase ..Jesaja 65:17-20+ ..en 66:14-22+ …omdat daar de dood nog aanwezig is ..in Openb.21 is dat niet zo.
  Maar voor sommigen is dat Thais Turks.😱

 5. @: Theudmer..

  Citaat:▪︎Volgens het pantheïstisch wereldbeeld van de satanische oligarchen zijn maan en planeten hogere bewustzijnsniveaus en zijn ‼️“ruimtereizen” 🙉 pogingen om die hogere niveaus te bereiken▪︎

  Wat een onzin verklaar je hierboven ..om het wat grof te zeggen.
  Ook A.K.Emm heeft het over de niet zo zwaar gezondigde gevallen engelen die op en vanuit de planeten hun invloed op de mensheid uitoefenen ..de juiste bewoording in deze ga ik niet opzoeken.

  Ook verklaart Maria in Amsterdam: ..het is para dit en para dat, maar het is de Paracleet (de Heilige Geest) die het in Zijn werk stelt. ..Ook zegt A.K.Emm. dat zo iemand de kuisheid moet betrachten als je die gave bezit en anders komt de duivel er tussen.

  En nee.. ik ben totaal niet paranormaal.. mocht die gedachte soms in je opkomen.
  Maar wat Aristoteles zegt over de fijnstoffelijke voertuigen van ziel vindt ik zeer waarschijnlijk..ook de daarmee corresponderende niet zichtbare sferen is zeer waarschijnlijk en aannemelijk.

  Aan te raden is te googlen: {De ziel en haar voertuig}: Aristoteles’ psychologie geherinterpreteerd en de eenheid van zijn oeuvre gedemonstreerd. ..Door dr. A.P Bos 11.95 euro.. 142 blz.

  De ontkenning van de preëxistentie van de ziel door de kerk had zijn context maar ik geloof in wat over de preëxistentie verklaart wordt bij de Heilig Hoofd devotie ..hetgeen een afronding en aanvulling betreft van het Heilig Hart devotie..is allemaal te googlen.

  Over het volgende: ▪︎ Zij zijn luciferianen en beweren dat de christelijke God Adonaï, de Schepper van de wereld, een duistere demiurg is en dat zij met de hulp van Lucifer Zijn werk moeten corrigeren▪︎..heb ik al eerder op gewezen bij de ex-katholieke occulte new-ager Helma Broekman..ook gewoon te googlen en op YouTube.

  Wie ook aannam in zijn tijdschrift over A.K.Emm..dat het lichaam van Adam als een Lichtkleed was was J.Leysen uit Bonheiden.
  Ik ben bij hem thuis geweest en hij was ook geïnteresseerd wie toch die Monarch zou worden..hij, de kroonprins zat dus bij hem aan tafel.. en hij besefte het niet.😂..🤣..🤭..🤫

 6. @: ….

  De onnozele😱 theorieën🤯 van @: alias Theudmer heeft ook gevolgen voor het besef inzake de manifestatie van de religieuze “antichrist” ..de valse profeet maitreya. ..Zijn manifestatie impliceert het bestaan van etherische sferen ..waaruit hij zijn “lichaam” van manifestatie creëerde. .. Alias Theudmer denkt het beter te weten dan de tegenstander van deze ROOF-vogel (Jesaja 46:11) uit het Oosten.

  De macht over het leven betreft ook de macht over de materie en maitreya geeft naar Openb.13:15 een geest van leven aan dat gemanifesteerde “lichaam” ..uit de ETHERISCHE SFEREN ..ook Nostradamus voorzegt het.

  De antichrist die later een zekere tijd voor het laatste oordeel komt en dus na het symbolische 1000jarig VredeRijk, (Openb.20..Jesaja 24:21-23)..is een mens van vlees en bloed ..maitreya is dat NIET, want hij heeft op luciferische occulte wijze de dood “overwonnen, hij was zelfs aanwezig, zoals uit hun geschriften blijkt toen Jezus Christus gedoopt werd.. de afrekening vindt in het aanstaande 6e zegel plaats.
  De volgende profetie https://youtu.be/S3hzvClKJPo onthuld het optreden van deze “👹kosmische” Christus.

  De ontkenning van een aantal zaken die @; alias Theudmer doet heeft dus weer verstrekkende gevolgen voor andere aanverwante onzichtbare werkelijkheden.

 7. Citaat::
  ••DNA”, atomen, het zijn allemaal leugens; die dingen bestaan niet maar zijn hermetisch-alchemistische, monistische symboliek••

  Volgens @:alias Theudmer bestaan er -dus- geen kerncentrales..geen atoombommen..geen atoomonderzeeërs.. en hebben we dus ook niets te vrezen van een atoomoorlog ..en moeten de profetieën daarover als vals verklaard worden

  De atoombom is dan gewoon een grote brandbom met een paddenstoelwolk.
  Het DNA bestaat ook niet …dan kunnen de vaccinaties dus ook niet ons DNA schaden.. dat virussen niet zouden bestaan ..dat wil ik (als leek) dan nog wel enigszins aannemen..naar de uitleg van alias Martin Vrijland.

  Dan vraag ik mij wel af of @: alias Theudmer geen vangnetpion is naar de uitleg van alias Martin Vrijland.
  De vraag kan dan zijn😁: ..wanneer komt @: alias Theudmer…uit de kast 🙉..🤣..😂
  En hoe zit het dan ook weer met Jules van Rooyen 🤭 geloofde die niet in een platte aarde, hopelijk vergis ik mij en was het “gewoon” @:Theudmer..
  “goed” dat ik een slecht geheugen heb.🤫..😲

  1. Jo,

   Dat men bepaalde wapens en technologische constructies namen geeft met het woord “atoom” erin betekent niet dat atomen daadwerkelijk bestaan. Atomisme is een oude esoteristische leer uit het Grieks paganisme, monistisch omdat die leer beweerde dat alles en iedereen één en hetzelfde zijn, één geheel; het was onderdeel van het pantheïsme dat beweert dat de universele stoffelijke wereld goddelijk is. De occultistische magiërs van de vrijmetselarij en andere gnostische sekten zijn pantheïstisch en hun spiritualisme is dus tegelijkertijd materialistisch; zij ontkennen het bovennatuurlijke en beweren dat godheid binnen de natuur vervat ligt. Zij beweren dat zij dat gepretendeerd god-niveau in de materie (modern sciëntistisch jargon: “kwantumniveau van de materie”) kunnen hanteren en dat zij zich zo doende vergoddelijken.

   Tijdens de geloofseeuwen (“middeleeuwen”) werd hier in West-Europa het atomisme algemeen afgewezen, maar subversieve filosofen zoals Descartes hebben het atomisme geherintroduceerd en de Babylonische sciëntistische witjassen hebben de mensen misleid met dat esoterisme door te doen alsof er atomen ontdekt zouden zijn; in werkelijkheid heeft nog nooit iemand een atoom gezien, en ze geven dat ook toe. Atomen bestaan niet.

   Tijdens de geloofseeuwen hield men de leer dat geheel de aardse schepping gemaakt was uit de vier elementen, vuur, water, aarde en lucht, en niet uit atomen. Die vier elementen werden door God geschapen als primordiale stoffen en met die basisstoffen heeft Hij de aardse schepselen gemaakt. Ether was de benaming voor de stof waaruit de bovenaardse hemelse regionen bestaan; volgens de oude leer was de hemel der gezegenden, de empyreaanse hemel, immers een fysieke plaats en niet louter een geestestoestand waarin de heiligen zich bevonden.

    1. De existentie van God is bewijsbaar door de natuurlijke rede, door Zijn ingrijpen in de mensengeschiedenis en door het bovennatuurlijk geloof dat de menselijke ziel in staat stelt om met bovennatuurlijke zekerheid de christelijke dogmata te belijden.

     Voor een bestaan van atomen waren en zijn er geen bewijzen. Zich beroepen op een universitair diploma en beweren dat atomen bestaan constitueert geen bewijsvoering.

     1. Kom aan man. Zeg gewoon dat je fout zit.. Ik geloof ook in God, En juist de wetenschap (wat de rede is) heeft aangetoond dat atomen bestaan, dat DNA bestaat. Het gaat hier om gedegen onderzoek wat door iedereen gelezen en bestudeerd kan worden. Een beetje minderwaardig doen over een diploma etc…Ik had u en uw kennis hoog zitten ondanks dat we het niet eens zijn. Maar dit slaat echt alles. Daarmee zie je maar weer dat intelligentie niet alles goed maakt. Waanbeelden kunnen zelfs de slimste mensen hebben. Dat bewijst u maar weer.

      1. Juuls: “En juist de wetenschap (wat de rede is) heeft aangetoond dat atomen bestaan, dat DNA bestaat.”

       Zeggen dat “De Wetenschap” iets bewezen heeft is geen bewijsvoering. Het gaat hier over een orde van esoteristische priesters die eigenlijk beweren een verborgen gnosis te bezitten en dat iedereen hen blindelings moet volgen. Neen, een bestaan van atomen is nooit bewezen, van virussen ook niet en van “DNA” ook niet. De sciëntisten beelden hun copernicaans zonnestelsel uit als een rondwentelen van wereldbollen rondom een zon in de vorm van de “dubbele helix” van Francis Crick; die “dubbele helix” is geen fysieke realiteit in de biologische organismen maar is een hermetisch-alchemistisch symbool genaamd “de Staf van Hermes”. Het betreft hier de pantheïstische valse leer van een code die doorweven zit in alles en volgens hetwelk het copernicaans zonnestelsel in “dubbele helix”-beweging en de gepretendeerde structuur van DNA in wezen één en hetzelfde zijn (monisme). “Ruimtereizen” is dan ook een codewoord voor het occultistisch concept van “astrale reizen”.

       Die eerder vernoemde Jack Parsons was het brein achter de nepmaanlandingen; dat is geen toeval.

       De moderne mens leeft in een waanwereld, en om de realiteit van de geschapen wereld te kennen zoals die is moet hij zijn vals wereldbeeld, diepgeworteld in zijn psyche door toedoen van psychologische conditionering reeds in de kindertijd, in stukken verbrijzelen. Velen zijn niet bereid om dat te doen, en tegenover terraplanisme is de eerste reactie bij velen spotternij, en dat komt door die conditionering en de irrationele angst om daaruit los te breken. We leven echter in een tijd waar mensen zelf apparatuur kunnen kopen om experimenten mee te doen die hun voorvaderen honderd jaren geleden niet konden doen; doorheen de recente jaren hebben velen video’s op het internet geplaatst met imiteerbare experimenten die het oud aardkromming-narratief weerleggen. Velen waren terraplanisme aan het aannemen daardoor; “Big Tech” zag dat en greep in, en ik weet nog hoe enkele jaren geleden opeens het algoritme van YT aangepast werd om “Flat Earth”-video’s te verbergen en om degenen die ernaar zochten te overspoelen met de meest achterlijke video’s om mensen afkerig te houden van het onderwerp van terraplanisme.

       De sciëntisten hebben doorheen eeuwen ongegronde beweringen gebouwd op ongegronde beweringen, gebouwd op nog meer ongegronde beweringen; sciëntisten in latere eeuwen verwezen dan naar ongegronde beweringen van vorige eeuwen om die van hen te “bewijzen”. Maar het is allemaal onzin, onzin die een herverpakking in modern jargon is van het esoterisme van oude mysteriereligiën uit het paganisme. De Renaissance was een revanchisme van dat paganisme tegen het Christendom waarmee Lucifer het verloren terrein wilde heroveren dat Christus hem ontnomen had door de geloofsverkondiging van Zijn heilige apostelen en hun opvolgers.

    2. @ Juuls

     Theudmer heeft misschien God niet gezien, maar hij voelt wel Zijn aanwezigheid.
     Op 24 september 2019 is de H. Maagd van Barmhartigheid naar me toegekomen MET een boodschap. Ik had nog nooit zo een prachtige vrouw gezien. P. Derks herinnert het zich waarschijnlijk nog dat ik dat heb geplaatst op het forum. Omdat ik toen nog op de hand te communie ging, kreeg ik een verwittiging van de Hemel, dat Jezus daadwerkelijk aanwezig is in de vorm van de H. Hostie. Enkele weken na de verschijning van de Moeder Gods ontving ik de H. Communie in de hand. Ik kreeg toen te maken met een Eucharistisch Wonder: de elevatie van de H. Hostie. Deze dwarrelde tot 40 tot 50 cm hoog om zachtjes in een dwarrelende beweging terug in mijn hand te komen. De diaken vroeg: “Heb je Hem?” Dit wonder was voor ons beiden bedoeld, maar de diaken heeft er niets van begrepen. Het was ook de laatste keer dat ik nog de Communie op de hand ontving.
     Misschien heeft Jo hier ook weer commentaar op, alsook Juuls.

     1. @Marie-Elisabeth,
      Dat wonder had ik goed in mijn hersens geprent. Daarover heeft U inderdaad geschreven. Het is trouwens prima en is waarschijnlijk ook de bedoéling), dat U daarover schrijft + praat.

 8. ….🙉

  De smerigheid, misdadigheid en verraad van de WEF-regeringen.. kan niet op.
  Let op de informatie in dit artikel https://niburu.co/binnenland/16994-het-leger-tegenover-de-burgers-op-2-januari ..en hoe de hazen lopen.

  Stel: ..het gebeurt zoals beschreven in het artikel..dan is het is opmerkelijk dat opeens in Nederland de ME gaat staken.. zoals Pieter Omtzigt de aanzet was dat Mark Rutte nog meer macht kreeg..tot misbruik.
  Dan krijgt alias Martin Vrijland weer gelijk.

 9. ..🙉.. Theudmer
  Citaat……
  Rusland reageerde dat een militaire reactie daardoor onvermijdelijk is. Het land sloot de handelsroute door de Noordelijke IJszee, activeert nog dit jaar twee Yars ICBM regimenten, en heeft daarnaast radarsystemen opgericht die de Amerikaanse‼️ ‘over de horizon’ radar, 😱bedoeld om vroegtijdig de lancering van kernraketten te detecteren, kunnen verstoren

  .. https://www.xandernieuws.net/algemeen/wordt-oekraine-nieuwe-cuba-crisis-kernoorlog-in-60-jaar-tijd-niet-zo-dichtbij-geweest/ 🤔

 10. @ Jo
  Ik citeer hier wat je schreef: “Volgens @:alias Theudmer bestaan er -dus- geen kerncentrales..geen atoombommen..geen atoomonderzeeërs.. en hebben we dus ook niets te vrezen van een atoomoorlog ..en moeten de profetieën daarover als vals verklaard worden.”

  Ik heb nog nooit een profetie gelezen van een échte heilige of gestigmatiseerde dat er iemand ergens in de wereld op de knop van de atoombom zal drukken. Dat zou Onze Lieve Heer niet toestaan, De wereld zou zichzelf dan totaal vernietigen en dat zou Onze Heer niet willen. Dan grijpt de Schepper in met de 3 dagen duisternis, voorafgegaan door ….? De atoombommen liggen in onze achtertuin. Hier heb ik helemaal geen angst voor.

  Burgeroorlogen zullen blijven bestaan. De wereld zal alsmaar onrustiger worden. Er komt meer armoede door de stijging van de prijzen, oogsten zullen mislukken, als ze een effectief middel vinden om Corona te genezen, dan komt er een andere ziekte. (Pest?), insectenplagen …, honger, … en nog meer natuurcatastrofen.

  Voor de rest wil ik er u op wijzen dat er op dit ogenblik veel beker Zingen plaats hebben. (Zie ook mijn verhaal van 24 december). Ook gestigmatiseerden over de gehele wereld bekomen veel bekeringen op dit moment, vooral door een exorcisme te laten uitvoeren door een goede priester.
  Niet enkel gestigmatiseerden brengen heil, maar ook vaste gebedsgroepen die de oproep van Onze Lieve Vrouw wel begrijpen. Er zijn ook steeds meer gelovigen die elke dag of enkele keren in de week een Stille Aanbidding van het Heilig Sacrament houden. Hier gaat heel veel kracht van uit.

  Als er nog meer gelovigen zich hierbij aansluiten, dan is het zelfs mogelijk dat O.L.H. de drie duistere dagen inkort. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Vraag niet naar de datum, maar stel je zelf de vraag: “Ben ik er klaar voor?” De levenden zullen dan de doden benijden. 2/3de van de mensen zullen het niet overleven.

  Ik geef je één raad: ga elke dag naar de Stille Aanbidding en de Eucharistie. Daar heeft je ziel écht nood aan. Dat is beter dan hier op het forum mensen lastig te vallen, onzin uit te bazuinen, een dwaalleer verkondigen. Je bent hier echt een storend duiveltje of beter duivel.

 11. Voor zover we nu de stand van zaken kennen, beste Marie-Elisabeth, zijn er twee atoombommen gegooid op Hiroshima en Nagasaki, in Japan, in Augustus 1945, door vliegtuigen van de Amerikaanse Luchtmacht. OLH heeft vanuit de hemel de vliegtuigen niet tegen gehouden !!
  Van één vliegtuig heeft een vlieger zich bekeerd en is priester geworden.

  De opdracht kwam van de joodse, Amerikaanse president vrijmetselaar Truman (graad 32). Hij was de stroman van zijn minister van Defensie, Henry Stimson, een Skull and Bones vrijmetselaar. Deze was dus de werkelijke machthebber en opdrachtgever. Hij was de meerdere van Truman. Japan wilde zich al overgeven en een wapenstilstand afsluiten, in Februari 1945, maar de judeo-maçonnieke VS elite wilde de oorlog rekken, omdat de bommen nog niet klaar waren voor gebruik. Met de bommen wilde de judeo maçonnieke VS elite hun oppermacht als heerser van de wereld demonstreren. Dat was vanaf 1913, het streven. In dat jaar werd de private Federale Bank (Fed) opgericht, in handen van banken van de Rothschilds en andere superrijke bankiers. De oprichting was in de aanloop van de geplande WO I, in Augustus 1914. De Amerikaanse regering die geen schulden had, moest geld gaan lenen bij de Fed, om de oorlog te kunnen financieren.

  Truman was de opvolger van de joodse, (graad 33) vrijmetselaar Roosevelt. Deze was de belangrijkste aanstichter van WO II. Churchill was zijn “handyman”. In April 1945, pleegde hij zelfmoord met zijn jachtgeweer. Hij schoot zijn hoofd eraf, omdat de joodse Stalin, hem niet wilde erkennen als de opper baas van de internationale vrijmetselarij, zoals Mazzini was in de 19de eeuw.
  Truman werd bevorderd tot graad 33, als beloning voor zijn daad.

  1. Nog ter aanvulling, Hiroshima en Nagasaki waren de twee enige katholieke steden in het heidense Japan. Nagasaki beschikte zelfs over een kathedraal. Dit was de reden waarom minister .:. Stimson deze twee steden heeft uitgezocht. Want verder waren de steden onbeduidend en hadden geen militaire betekenis.

   1. Wat een onzin. Nagasaki was het alternatieve doelwit. Het eigenlijke doelwit kon niet gebombardeert worden door de weersomstandigheden. En hoezo katholieke steden? U ziet ook werkelijk overal een complot in. Ik leef met uw naasten mee.

 12. @: Marie-Elisabeth

  Op een andere manier toon je dezelfde [blinde] redeneertrant als @; juuls ten opzichte van zijn blinde redeneren over de weldaad van het vaccineren..en zijn blind vertrouwen in misdadige overheden en misdadige wetenschappers.

  Maar “goed” …je blijkt geïnspireerd te zijn door een begenadigd persoon die geen 3e wereldoorlog met atoombommen veronderstelt.. c.q. verwacht.
  Wat kan ik nog meer zeggen over zoveel onnozele naïviteit.

  1. @Jo,
   Vaccineren tegen corona is zonder meer fout volgens mijn overtuiging.
   Mijn redenatie: de mens is niet bevoegd om z’n eigen lichaam ándere eigenschappen mee te geven en juist dát doen de zogenaamde vaccinaties.

   Dat de wereld nog zeer veel ellende staat te wachten (bijv. oorlog en hongersnood): daarvan ben ik overtuigd. Ik ben daarvan overtuigd, omdat de mens aan het belangrijkste deel van de Schepping aan het tornen is: namelijk de méns. Preciezer: de eigenschappen van de mens. Mijn redenatie is heel simpel: God is wél goed, maar Hij laat niet met Zich sollen.
   God heeft de gehele Schepping juist gemaakt ten behoeve van de Mens.
   De mens is nu ontevreden hoe ie geschapen is. DÁT is de opstand tegen God.

   Vaccinatie met verandering van rNA (= deel van ons DNA) is dus ‘gewoon’ ZÓNDIG.

   Volgens mijn eenvoudige redenatie (zie de vorige laatste zin) mogen wij dus nog zeer veel ernstige rampen verwachten. De rampen zullen zódanig lang duren + heftig zijn, totdat de mens stopt met de opstand tegen God.

 13. Het zogenaamde paard van Troje is altijd aanwezig op aarde.
  Niet zo lang geleden werd verklaard dat men ‘atomen’ kon ‘zien’ in een der eerste electronen microscopen alsof het bolletjes waren. Naargelang die microscopen verbeterden kon men geen bolletjes meer zien. Uiteindelijk spreekt men nog slechts van ‘energieveldjes’. Laat men het dan ‘energieveldjes’ noemen om het een naam te gunnen maar ze zijn hoe dan ook niet fysiek aanraakbaar. Dus tracht men ‘het’ te bombarderen met electromagnetische energie, hetgeen op zijn beurt ook weer ontastbaar en onzichtbaar is.

  Voorlopige conclusie: ‘wetenschappers’ zijn ver afgedwaald van de ware wetenschap in de bijbel. Zij dwalen omdat het voor hen een prettige dwaaltocht werd en zij zich belangrijk kunnen voelen als een soort overheersende ‘priesters’ en zich inbeelden dat zij de wereld in hun handen dragen.

  Maar ware wetenschap is de wijsheid in het Woord van God.
  Omdat God Geest is bevinden God en Zijn Geestelijke wereld Zich ver boven ons louter suggestief wereldje dat wij nochtans op bijzonder harde wijze als een onontkoombare leerschool moeten en zullen ondergaan.

  Alles wat we zien en kunnen ervaren heeft een Geestelijke oorsprong.
  Want God is overal en in alles aanwezig.

  Naar ziel en naar lichaam zijn we volkomen ondergeschikt aan God en aan Zijn Natuurlijke Wetten.

  In de mens is ook Geest aanwezig omdat we zonder de band met God niet eens kunnen bestaan.

  Wereldse ‘wetenschap’ heeft meer weg van vijandschap met God.
  Men moet zich niet bezig houden met mythologie want dat is de ‘bijbel’ van hekserij en occultisme. Het paard van Troje en de sluipmoordenaars zijn ononderbroken aanwezig in onze harde en tastbare realiteit ook al zijn die krachten geestelijk van oorsprong. God wilde blijkbaar dat er ook een duistere geestelijke macht zou heersen over de aarde. Het is aan de mens om het onderscheid te maken en te kunnen kiezen voor de zuivere Geest van God.

  Ook de sociale “gezelligheid met een gitaar rond een kampvuur in de natuur” mag men niet idealiseren, veel beter kan men het kloosterleven als ideaal voorbeeld nemen. De heilige Franciscus van Assisi beleefde in de eenzaamheid van de natuur een geestelijk ervaren van de alomtegenwoordigheid van God. Dichter tot God naderen is een geestelijke beleving, niet een sociaal gezellig spel, maar wel geestelijke arbeid, bidden en Gods Woord overwegen.

 14. @: eric-b-l “werkt” in de straat waar @:Theudmer woont.. alias Theudmer maakt een fundamentele fout uitgangspunt..door de onthullingen van Anna Katharina Emmerick over de schepping van Adam verkeert te interpreteren.

  Adam zou in het vlees geschapen zijn en [waaromheen]🥱 de glorie zou uitstralen..
  Ik beweer iets geheel anders ..maar daar heb ik onlangs al het een en ander over gezegd..ter aanvulling hetgeen bij Vassula te vinden is over de Maleachibode..maar dus [voor] dat ze geen kwaad zag in de Judas Bergoglio.

  DEEL 9 blz. 138 of op haar site met de datum van die boodschap 2002-13 september ..daar wordt niet Vassula bedoelt maar de Maleachi bode..want de boodschap op 7 Augustus 1994 impliveert de man van Vrede de Maleachibode..de Vreugdebode in Jesaja 52:7-12.
  En staat er: ..Ik heb in mijn boodschappen passages die goed verborgen zijn en moeilijk te begrijpen ..en die betreffen mezelf.. vandaar dat alleen ikzelf ze opmerk.🤭

  En wat betreft blz.138 het volgende: .. Mijn bruid, terwijl ik je in mijn armen sluit, de odes van Mijn schepping voor je zingend..en over hoe je tot ‼️zijn bent gekomen..zal Ik de ‼️mysteries voor je ontvouwen van ‼️voordat de aarde tot zijn kwam, van voordat de natuur werd geboren..etc.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.