7 oktober: Gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans

Op 7 oktober 1571 werden de Turken door de Christenen in de zeeslag van Lepanto volkomen verslagen.

Uit dankbaarheid en ter herinnering aan deze reddende overwinning stelde de heilige paus Pius V een feestdag in, ter ere van Onze Lieve Vrouw der Overwinning.

Deze feestdag werd al spoedig vervangen door Onze Lieve Vrouw van de Allerheilige Rozenkrans.

Gebed:

God, wiens eniggeboren Zoon door zijn leven, dood en verrijzenis
ons de beloning van de eeuwige zaligheid heeft voorbereid, verleen,
bidden wij U, dat wij deze geheimen door de allerheiligste Rozenkrans
van de heilige Maagd Maria overdenkend, mogen navolgen wat zij
bevatten en verwerven wat zij beloven.
Dat vragen wij U, door Christus onze Heer. Amen.

Maria van de Rozenkrans; 1571 Feest 7 oktober

Rond 1570 bedreigden de oprukkende Turken het christelijke westen. Met de grootst mogelijke moeite wist paus Pius V († 1572; feest 5 mei) de christenstaten te bewegen de krachten te bundelen en een gezamenlijk leger op de been te brengen. Zo voer op 7 oktober 1571 een Spaans-Italiaanse vloot, onder leiding van Don Juan van Oostenrijk († 1578) de Turken tegemoet voor een beslissend treffen. Deze zeeslag is de geschiedenis ingegaan als de Slag bij Lepanto (het huidige Navpaktos, ten noorden van de Griekse stad Patras aan de Golf van Korinte).
Intussen had de paus de christenen opgeroepen het gebed van de heilige rozenkrans te bidden en daarbij Maria’s voorspraak af te smeken. Als de christenen zouden winnen – zo beloofde hij – zou hij een officieel feest van de rozenkrans instellen. En zo geschiedde.
Het feest werd nog eens door paus Clemens XI († 1721) voor de hele kerk bekrachtigd, toen Prins Eugen op 5 augustus 1716 nogmaals een schitterende overwinning behaalde op de Turken bij Peterwardein (bij Neusatz aan de Donau ten noordwesten van Belgrado); hij plaatste het op de eerste zondag van de maand oktober.
Paus Pius X († 1914; feest 21 augustus) plaatste het feest op 7 oktober. Op aanraden van de heilige karmelietes en mystica Katharina Filtjung († 1915; feest 4 augustus) wijdde paus Leo XIII († 1903) de maand oktober toe aan Maria als Koningin van de Heilige Rozenkrans.
Overigens was de rozenkrans als gebedssnoer al veel ouder. Het waren vooral de dominicanen die de devotie voor de rozenkrans verspreidden. Bekend is de afbeelding dat Maria vanuit de hemel het gebedssnoer toevertrouwt aan Sint Dominicus († 1221; feest 8 augustus), vaak tegelijk ook aan Sint Catharina van Siena († 1380; feest 29 april). Zo behoorde de dominicaan Alanus a Rupe († 1475; feest 8 september) tot de bevorderaars van het rozenkransgebed.

De Rozenkrans

De volledige rozenkrans is een gebedssnoer, samengesteld uit vijftien keer tien kralen, telkens afgewisseld met één aparte, meestal grotere kraal. De series van tien kralen noemt men ‘tientjes’. Terwijl men de kralen door de vingers laat glijden, bidt men telkens een Wees-gegroet; bij de grotere kraal tussen de tientjes in bidt men een Onze Vader en een Eer aan de Vader. Aan het begin van elk tientje wordt een geloofsgeheim uitgesproken om tijdens het ritmische bidden van de Weesgegroeten te overwegen.
Van oudsher zijn er drie series geheimen: de blijde, droevige en glorievolle geheimen.

De Blijde Geheimen

1 De engel Gabriël brengt de Blijde Boodschap aan Maria
2 Maria bezoekt haar nicht Elisabeth
3 Jezus wordt geboren in een stal van Bethlehem
4 Jezus wordt in de tempel opgedragen
5 Jezus wordt in de tempel wedergevonden

De Droevige Geheimen

1 Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader
2 Jezus wordt gegeseld
3 Jezus wordt met doornen gekroond
4 Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië
5 Jezus sterft aan het kruis

De Glorievolle Geheimen

1 Jezus verrijst uit de doden
2 Jezus stijgt op ten hemel
3 De Heilige Geest daalt neer over zijn apostelen
4 Maria wordt in de heel opgenomen
5 Maria wordt in de hemel gekroond
Het was Josemaría Escriva, grondlegger van Opus Dei († 1975; feest 16 juni), die vijf geheimen samenstelde, ontleend aan het openbaar leven van Jezus. Hij noemde ze de Geheimen van het Licht. Paus Johannes Paulus II nam ze over en beval ze aan in de devotie van de rozenkransbidders.

Geheimen van het Licht

1 Jezus wordt gedoopt in de Jordaan
2 Jezus openbaart zich op de bruiloft van Kana
3 Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering
4 Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor
5 Jezus stelt de eucharistie in

Het Rozenhoedje

In het dagelijks gebruik van de gelovigen word meestal niet een complete rozenkrans van 150 Weesgegroeten gebeden, maar een derde ervan: 50 Weesgegroeten: het ‘rozenhoedje’.
Er bestaat ook een rozenkrans die is opgebouwd uit zeven keer zeven wees-gegroeten, de zogeheten franciscaanse rozenkrans van zeven vreugden:
De geloofsgemeenschap viert in Maria’s leven zeven ‘vreugde’, zeven momenten van (intens grote) vreugde’, zeven keer een ‘Laetitia’:
1 De aankondiging van de engel Gabriël, dat zij de moeder zal worden van onze Heer Jezus Christus
2 Het bezoek dat zij brengt aan haar bejaarde nicht Elisabeth over wie zij van de engel Gabriël verneemt dat zij op haar oude dag al zes maanden in verwachting is, terwijl zij eigenlijk geen kinderen kon krijgen
3 Jezus’ geboorte in Bethlehem
4 De aanbidding van de wijzen uit het oosten
5 De terugvinding van de 12-jarige Jezus in de tempel na drie dagen smartelijk zoeken
6 De verrijzenis of opstanding van Jezus uit de doden
7 Maria’s ten hemel opneming
Zo horen we van de franciscaan Gabriele Ferretti († 1456; feest 12 november) dat hij de devotie tot de franciscaanse rozenkrans van de zeven vreugden verspreidde.
Geen fotobeschrijving beschikbaar.
1770. Plafondschildering
Duitsland, Arnstein, Pfarr-und Wallfahrtskirche
Slag bij Lepanto (7 okt 1571) waarbij Don Juan aan het hoofd van de Spaans-Italiaanse vloot de Turken versloeg.
Kan een afbeelding zijn van 3 mensen
Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans van Valle di Pompeï (bij Napels in Italië) Het waren vooral de dominicanen die de devotie voor de rozenkrans verspreidden. Bekend is de afbeelding dat Maria vanuit de hemel het gebedssnoer toevertrouwt aan Sint Dominicus († 1221; feest 8 augustus), vaak tegelijk ook aan Sint Catharina van Siena († 1380; feest 29 april). Zo behoorde de dominicaan Alanus a Rupe († 1475; feest 8 september) tot de bevorderaars van het rozenkransgebed.
Kan een afbeelding zijn van 3 mensen
Maria van de Rozenkrans
< 1800. Schilderij
Ecuador, Quito, Museo de Arte Colonial.
Kan een afbeelding zijn van 1 persoon
1619. Altaarretabel door Johannes de Pay (?)
Duitsland, Heiligkreuztal, klooster
De vijftien geheimen van de rozenkrans.
Geen fotobeschrijving beschikbaar.
< 1800. Plafondschildering.
Duitsland, Schloss Zeil, Pfarrkirche Maria Himmelskönigin
Maria overhandigt rozenkrans aan Dominicus en Catharina van Siena.
Geen fotobeschrijving beschikbaar.
Dit vaandel is een eerbetoon aan Maria, ‘overwinnares van de harten van de mensen’.
Een mooie ombuiging van betekenis.
Immers het hoort thuis in de kerk van Maria de Victoria (Maria van de Overwinning) te Ingolstadt.
Opgericht uit dankbaarheid voor de overwinning op de Turken bij Lepanto in 1571.
identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

4 thoughts on “7 oktober: Gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans

 1. Twee militaire veroveringspogingen van de Turken/Islamieten op het Westen werden met verenigde Europese krachten afgeslagen.
  Blijkbaar leerden de eersten WEL en de Europeanen NIET hun les. Islamieten komen “in burger”, eisen alle voorrechten, onze aanpassing en zeggenschap en de bestaande “Europese Unie(?)” staat er bij en …helpt hen nog een handje!
  Bovendien werden/worden diegenen die onze ondergang al jaren zien aankomen ook nog eens in het verdomhoekje gezet.
  Wanneer gaan we eindelijk het juk van een niet-verkozen Europees bestuur, een niet-goedgekeurde Europese grondwet en een Belgische regering van niet- verkozenen – die door hieraan mee te werken eigenlijk volksverraad plegen! – op de schop gooien?

 2. Door de H. Rozenkrans heeft Sint Dominicus succesvol albigenzers bekeerd; de albigenzers waren gnostische dienaren van de duivel Bafomet en hebben na de kruistocht tegen hun gruwelijke sekte de Tempeliersorde en de metsersgilden geïnfiltreerd, waaruit de sekte der rozenkruisers gegroeid is die in de 18de eeuw de vrijmetselarij geworden is.

  Een machtig wapen in de geestelijke oorlogvoering dus; het is niet voor niets dat de Onbevlekte Vrouwe de gelovigen herhaaldelijk op het hart gedrukt heeft om dat gebed te bidden.

  1. Het is natuurlijk nooit verkeerd. Bidden doet iets, bewerkt iets. Is het niet tegen een echte of denkbeeldige vijand, dan wel met de bidder zelf die zich gaat inhouden en zijn/haar (on)terechte oppositie of strijd (voor enige tijd) staakt. Zonder tegenstand vergaat tegenstanders t.z.t. immer de moed om hun actie voort te zetten. We zijn immers allemaal gebrand op een heerlijk, rustig, ongestoord leven in ons eigen home. De lont uit een kruitvat halen door rust te bewerkstelligen is misschien wel het eigenlijke effect van gebed: men dient de liefde door ze zelf als eerste weer op te roepen en in praktijk te brengen, m.n. in de geestelijke, mentale sfeer, en God en de goddelijkheid z’n invloed te laten gelden.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.