Het heden is de enige tijd waarin God ons Zijn genade schenkt en wij met Hem kunnen samenwerken om Zijn wil te volbrengen

De duivel verscheen aan drie monniken en zei tegen hen: als ik jullie de macht gaf om iets uit het verleden te veranderen, wat zou je dan veranderen?

De eerste van hen, iemand met grote apostolische vurigheid, antwoordde: “Ik zou u beletten Adam en Eva in zonde te doen vallen, opdat de mensheid zich niet van God zou kunnen afkeren.”

De tweede, een man vol barmhartigheid, zei tegen hem: “Ik zou u van God afhouden en gij zult uzelf eeuwig verdoemen”.

De derde was de eenvoudigste en in plaats van op de verleider in te gaan, ging hij op zijn knieën, maakte het teken van het kruis en bad, zeggende: “Heer, bevrijd mij van de verleiding van wat kon zijn en niet was.”

De duivel, die een gierende kreet slaakte en sidderde van pijn, verdween.

De twee anderen, verbaasd, zeiden tot hem: “Broeder, waarom heb je zo gereageerd?”

Hij antwoordde: “Ten eerste: wij mogen NOOIT met de duivel in dialoog gaan. Ten tweede: NIEMAND ter wereld heeft de macht om het verleden te veranderen. Ten derde: Satans BELANG was niet om onze deugdzaamheid te bewijzen, maar om ons in het verleden gevangen te houden, zodat wij het heden verwaarlozen, de enige tijd waarin God ons Zijn genade schenkt en wij met Hem kunnen samenwerken om Zijn wil te volbrengen”.

Van alle demonen is de demon die de meeste mensen grijpt en hen belet gelukkig te zijn, die van “Wat had kunnen zijn en niet was.”

Het verleden wordt overgelaten aan de Barmhartigheid van God en
de toekomst aan zijn Voorzienigheid. Alleen het heden ligt in onze handen. “Leef in het moment.”

identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

14 thoughts on “Het heden is de enige tijd waarin God ons Zijn genade schenkt en wij met Hem kunnen samenwerken om Zijn wil te volbrengen

 1. @@ @: ..

  In een eerdere reactie plaatste ik de link met een fragment uit de Illuminati film: de -Tomb Raider- ..waar verleden EN heden in een een-heid geraken..
  Dit is ook wat in de Waarschuwing in het 6e zegeloordeel gebeurt.. voorbij aan tijd en ruimte..de relativiteit van de afgelegde weg = be-oordeling.. oordeel.

  Dit is ook wat ze in de deeltjesfysica met de deeltjesversnellers proberen te bereiken.
  Die wetenschappers zeggen het al vooruit: Ze veronderstellen de [consistentie] in het vinden van de fundamentele subtiele bouwsteen van het atoom.
  Het enige dat ik daarvan weet is dat de veronderstelde CONSISTENTIE de scheppings[orde] is van vóór de zondeval van Adam en Eva.. want de IN-consistentie ontstond door de zondeval.

  Dus door de CONSISTENTIE te veronderstellen erkennen die wetenschappers feitelijk wat de bijbel leert. Maar dat er een fundamentele bouwsteen van het atoom zou bestaan is ONJUIST want dat veronderstelt de oerknal theorie.. het uit een punt “openspringen”.
  Daarbij vermeldt de h.Schrift dat het zichtbare ((de materie)) ontstaan is uit het ON-zichtbare.

  Met de deeltjesversnellers willen de wetenschappers dus God na-apen.. middels de hulp van buitenaardsen, de gevallen engelen-demonen..
  Er komt steeds meer informatie over de werking, c.q. beinvloeding van de gevallen engelen in onze tijd, niet alleen in profetieën maar ook door mensen die achtergrond kennis inzake hebben.

 2. Het volgende van Nostradamus is dan ook niet moeilijk om te begrijpen…
  ▪︎De goden zullen zich aan de mensen vertonen
  ▪︎Als de bewerkers van het grote conflict.
  ▪︎Tevoren worden aan de HELDERE hemel degen en lans gezien.
  ▪︎Aan de [linkerkant] zal de grootste toestoot zijn.

  Dat de goden de buitenaardsen demonen zijn is duidelijk voor wie de profetieën volgen en wat o.a. de new-agers zelf ook aan informatie aandragen.. zoals b.v. de Nederlandse occulte Helma Broekman..te vinden ook op YouTube.. maar dat is niet !!! voor iedereen geschikt om zich daarin te verdiepen.

 3. @Jo,
  Is dat werkelijk álles wat U in dit aardse leven bereikt heeft?
  Het is veiliger + beter om U op de Wil van de Allerheiligste Drieëenheid te concentreren.

 4. Idem, een prachtig verhaal, Andreas. Het zou mooi zijn als de priesters dit eens zouden willen opnemen in hun preek.
  @ P. Derks: je hebt volkomen gelijk, mijnheer Derkx wat Jo betreft. En altijd schermt die arme Jo maar met het boek van de grote waarschuwing, de valse boodschappen van een valse Ierse zienster. Hij heeft het nog altijd niet begrepen. En voor de rest, ja … louter hekserij. Jammer dat hij zo de lauwe gelovigen wil misleiden.

  1. Vraag: bevat ‘het boek van de grote waarschuwing’ ook profetieën over en waarschuwingen tegen een wereldwijde vaccinatie? Of verwar ik met een ander boek, met name dan: ‘het boek der Waarheid’? Indien het om twee verschillende boeken gaat, zijn er dan soms overlappingen tussen beide? In de hoop op een grondig antwoord van iemand die dit boek / beide boeken volledig las. Alvast bedankt.

 5. @;Marie-Elisabeth: nav. [13 september 2021 om 20:19],

  Dat is niet zo slim om met P.Derks in te stemmen, herhaaldelijk heb ik naar Jesaja 11:3 gewezen om de juiste houding aan te geven in zo’n zaken, maar helaas ook jij kiest 🙉 ..🙈 voor de gemakkelijkste weg..net zoals P.Derks doet: ..zich afsluiten voor allerlei zaken die tijd en mentale energie kosten om inzicht te verkrijgen en daar zijn zelfs jaren mee gemoeid.. vandaar het –schoenmaker blijf bij je leest–

  ..en om met Maxima te zeggen: ” het is een beetje dom” ..maar in mijn ogen een beetje veel dom.
  Feitelijk moet ik vooral op P.Derks en zijn bekrompenheid van geest niet reageren en van nu af ga ik dat ook niet meer doen, egaal wat hij schrijft.. want deze man zit vast in zijn bolwerk van dom “rationeel” denken, dat zie je ook als hij woorden gaat “vertalen” ..als een rationeel 🙉 rekensommetje..💆‍♂️+ 💆‍♂️ enz. helpt ..misschien.

  Dat hij de inleving niet kan opbrengen is een punt ..maar dan moet hij anderen niet ergeren met zijn onkunde.. waar hij zelf in zijn gemakzuchtige onverschilligheid voor gekozen heeft.
  En dan een ander kwaad ..daaraan gelieerd is, dat men niet om een [toelichting] vraagt om het een en ander van mijn beweringen eventueel beter te kunnen begrijpen.. niets dus van dat alles.
  @: Theudmer..@:eric-b-l .. Jules van Rooyen en natuur P.Derks hebben zich daar allen aan schuldig gemaakt ..en nu ook jij nog….leer toch eens om toelichting-en te vragen ..dan krijg je een heel ander niveau van communiceren en kun je iets zinvols uitdiepen..

  Het is hier verworden tot een kat en muis spel..en mij daarvan toch bewust deed ik ondanks mee met dat “spel” in de hoop dat ze de spiegel-ing begrepen ..maar een weg om het een en ander uit te diepen is het niet geworden..helaas.

  En dan wat MDM betreft: de grote Waarschuwing is al enkele eeuwen eerder voorzegd in allerlei profetieën.. en in onze tijd al door heelwat andere personen dan MDM aangekondigd.
  Op de site restkerk • net staat ook een verweer aangaande de valse verdachtmakingen zoek het zelf maar op.
  In de volgende link –https://www.google.com/amp/s/docplayer.nl/amp/13281844-Over-het-boek-der-waarheid-en-maria-van-de-goddelijke-barmhartigheid.html– onderaan in transcriptie wordt er een beter inzicht aangegeven.

  En dan wat betreft de profetieën over de Waarschuwing op YouTube ..die zijn ook afkomstig van anderen dan van MDM.. en om daar een mening over te hebben kom je er niet onderuit om zich daarin te verdiepen en vaak ontgaat het mij van wie ze afkomstig zijn en luister ik alleen naar de inhoud en is me dat tot be-oordeling..ook heb ik mij niet echt verdiept in MDM, maar heb weleens domme vooringenomen argumenten en andere verwijzingen gelezen.. zoals op deze site.

  Je (of u) schreef ook:: ▪︎Hij heeft het nog altijd niet 😱 begrepen. En voor de rest, ja … louter hekserij 😱. Jammer dat hij zo de [lauwe 🙉 gelovigen] wil misleiden.😲▪︎
  Dit slaat echt alles …hoe kun je zo bevooroordeeld zijn..daar sla je toch je eigen ruiten mee in.
  Ja ..Marie-Elisabeth ..je was hard in je vooroordeel en nu houd ik je een spiegel voor.

  Juist (maar zij niet alleen) lauwe gelovigen kunnen in de profetieën (b.v.) op YouTube de nabijheid proeven van de Geest van God..
  …Jammer dat hij zo lauwe gelovigen wil mis-leiden.. hoe kom je erbij 😱.
  Je hebt een grote eer, je kunt binnenkort ? zeggen: ik heb in 🙈 gestreden 🤺 tegen de Maleachibode, de eindtijd Cyrus. …maar dat was een beetje 🤫 dom van mij..

 6. Aan @; Vraagstaart: nav. {14 september 2021 om 02:34},

  –Het [boek] van de grote Waarschuwing– dat bestaat volgens mij niet..maar hier een link over die Waarschuwing https://youtu.be/qL3j8pJT1RA die plaats zal vinden in het 6e zegeloordeel Openbaring 6:12-17 ..je kunt dit ook googlen.
  De volgende link kun je in de adresbalk plakken –https://youtu.be/1yQGa42WhU4– en die gaat over het vaccineren ((bij het plaatsen van meerdere links wordt de reactie -soms- niet geplaatst))
  Als je op de smartphone op de -Balk- abonneren klikt kun je direct bij die andere video’s.
  Helaas heb ik op het internet nog niet –Het boek der Waarheid– in het geheel gelezen..maar toch ben ik wat betreft het onderwerp goed op de hoogte.
  ••••••

 7. @Jo,
  Ik ben zeer welbewust (dus na goede zelfstudie en vervolgens (onder deskundige(!) leiding van het bisdom) + nadenken) tot mijn conclusies gekomen.
  Vervolgens heb ik de bijbel (ten behoeve van voorbereiding van kindernevendiensten) de bijbel duizenden uren bestudeerd.
  Daar ik intussen het nodige mankeer, heb ik heb geen tijd te verliezen. Ik voel mij dus gedwongen, om U te pareren zolang ik ‘t nog kan.

  Als méns acht ik U (dit, vooral vanwege Uw moeite die U zich getroost om DÉ Waarheid wereldkundig te maken), doch als gelovige verfoei ik U.

 8. @: ….

  De volgende link: https://www.wimjongman.nl/nieuws/2016/keizer/de-laatste-keizer-deel6.html ..toont aan hoe de evangelicals de katholieke profetieën verdraaien, gefundeerd in hun afkeer jegens de katholieke leer.

  Maar zelfs @: Theudmer begrijpt NIET dat de ene grootvorst de kroon aanvaart om hem later door te geven aan de rechtstreekse afstammeling, in lijn, van Koning David en Lodewijk XVI en XVII.. zoals trouwens minstens 2 keer vermeldt in de profetieën.
  O.a. !!! Jeremia 23:5-6 en Jer.33:15-16 betreffen de eerste grootvorst..totaan de komst van de antichrist en geeft dan zijn kroon door aan een nakomeling van Lodewijk XVII.

  En dan nog een link: ..https://vaticaankatholiek.com/de-grote-geloofsafval-en-een-namaakkerk/.. over het ergerlijk gedrag van de Poolse paus.

 9. @;…

  De grote vergissing van de evangelische Tom Horn in de volgende punten.

  VOOR HUN LAATSTE TOEGANG TOT HET 4-JARIGE ONDERZOEK ZULLEN DE AUTEURS ONTHULLEN:

  De grootste voorspelling van Tom Horn tot nu toe (dit zal de grondvesten van de wereld doen schudden!)
  1)▪︎De massavernietigingswapens die ISIS zal gebruiken en hoe dit tot een Apocalyps zal leiden
  2)▪︎Petrus Romanus, Albert Pike, de Islamitische Staat en het komende ‼️Armageddon Openb.16:16
  3)▪︎Paus Franciscus wordt de Vernietiger (of komt er nog een?) ‼️..inderdaad
  4)▪︎The Last Crusade Agenda, verborgen in het volle zicht
  5)▪︎De profetie van de ‘laatste Romeinse keizer’ in de gewelven van het Vaticaan
  6)▪︎De profetie van de Cumaean Sibille op de Mahdi . van de moslim
  7)▪︎Reuzen, een verborgen deuropening van het Vaticaan en de komende strijd om de ‼️ kosmische berg‼️ …((Psalm 48..Jesaja 14:14))
  8)▪︎Waarom veel christenen, moslims en joden de ‘laatste keizer’ als Messias zullen accepteren?
  9)▪︎Voorbereidingen door de occulte elite nu voor hun visie op de laatste Romeinse keizer

  De kosmische berg in punt 7 zien we ook bij Nostradamus::
  ▪︎Met de zwarte, roofzuchtige en bloeddorstige, ((de valse profeet maitreya))
  ▪︎Afkomstig uit het bed van de onmenselijke Nero. …((verwijzing naar de antichrist))
  ▪︎TUSSEN TWEE RIVIEREN een militaire linkerhand.
  ▪︎Hij ((de valse profeet maitreya)) zal worden gedood door Joyne (John de vrolijke) de kale.

  De kosmische strijd betreft …TUSSEN DE TWEE RIVIEREN ..daarom komt de Monarch terug ..uit het Oosten vandaan.. volgens de profetieën..ook @:Theudmer weet dat.
  Johannes de Doper ging volgens Anna Katharina Emmerick naar de Himalaya en kwam hij in het aardsparadijs buiten de aarde in het hoge “Noorden”.

  Het aardsparadijs is opgedeeld door “twee rivieren”. 🤭..🤔..💆‍♂️

 10. @Jo,
  U moet compleet doldraaien van al die papieren (of computer gestuurde berichten) die U leest.
  Dat U écht dolgedraaid bent, is – zelfs als 100% leek – zeer goed te merken.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.