“We zullen de tijd van de Apocalyps binnentreden”, zo waarschuwt Bisschop Schneider voor vaccinatieplichtingen

Bisschop Schneider zei tegen LifeSite dat als er een wereldwijd verplicht vaccin komt tegen het coronavirus dat is afgeleid van cellijnen van geaborteerde baby’s, “we dan de tijd van de Apocalyps zullen binnengaan.”

Featured Image

In een interview met LifeSiteNews in oktober 2020, schetste bisschop Athanasius Schneider een “apocalyptisch” scenario met betrekking tot gedwongen wereldwijde vaccins afgeleid van geaborteerde baby’s. Nu regeringen over de hele wereld, waaronder Frankrijk, Italië, Australië, Canada en de Verenigde Staten, om er maar een paar te noemen, het met abortus besmette COVID-vaccin beginnen verplicht te stellen of dat al hebben gedaan, hadden de woorden van Zijne Excellentie niet profetischer kunnen zijn.

Klik hier om het volledige interview te bekijken.

Bisschop Schneider zei tegen LifeSite dat als er een wereldwijd verplicht vaccin komt tegen het coronavirus dat is afgeleid van cellijnen van geaborteerde baby’s, “we dan de tijd van de Apocalyps zullen binnengaan.”

Hij legde het zo uit. Hij zei:

Misschien heb ik het mis, maar ik heb het vermoeden dat deze COVID-situatie gedeeltelijk in het leven is geroepen, niet alleen om een nieuwe dictatuur en controle over de bevolking in te voeren, maar op de een of andere manier om abortus wereldwijd te legaliseren – het doden van ongeboren baby’s – zodat de hele planeet zal meewerken aan het proces van het doden van baby’s door middel van het vaccin dat gebruik zal maken van delen van geaborteerde baby’s. Het vaccin zal worden opgedrongen en verplicht – zodat je niet kunt werken, reizen of naar school gaan zonder het, waardoor de hele bevolking verplicht zal zijn het vaccin te krijgen, maar het enige vaccin zal dat zijn dat is gemaakt met cellen van geaborteerde baby’s. Misschien zullen ze andere vaccins niet accepteren en zullen ze liegen, zeggende dat deze niet effectief zijn, dat het enige effectieve vaccin dat van geaborteerde baby’s zal zijn. Ik beweer nu niet dat dit zal gebeuren, maar het is mijn vermoeden: het lijkt mij realistisch dat dit zou kunnen gebeuren. Dit is voor mij de laatste stap van het Satanisme: dat Satan en de wereldregering – uiteindelijk de vrijmetselaarswereldregering – allen, zelfs de Kerk, zullen dwingen om abortus op deze manier te aanvaarden. En daarom moeten we ons hier heel sterk tegen verzetten, als het komt. We moeten zelfs aanvaarden om martelaars te worden.

“En daarom moeten we ons hier heel sterk tegen verzetten, als het komt. We moeten zelfs aanvaarden om martelaars te zijn.” Wow. Zijn we hier klaar voor? De enige voorbereiding kan zijn ervoor te zorgen dat we in staat van genade zijn met vurig gebed en boetedoening.

Maar het is nadat hij dit zei dat bisschop Schneider tot het meest wrange deel komt. Hij zegt: “Helaas komen sommige bisschoppen, zelfs goede bisschoppen en priesters, nu al met wat voor mij een drogreden is, door te rechtvaardigen dat je dit vaccin van geaborteerde baby’s volgens morele principes kunt accepteren.”

Een drogreden is “een slim maar vals argument, vooral één dat opzettelijk gebruikt wordt om te misleiden.”

Zo zegt bisschop Schneider dat sommige bisschoppen, zelfs goede, “op een voor mij sofistische manier een enorme uitleg geven van het principe van de morele samenwerking alleen, zonder je instemming, zonder je toestemming. Maar dit is voor mij een drogreden die niet kan worden toegepast op dit concrete geval, omdat het voor een eenvoudig gezond verstand duidelijk is dat wanneer je dit weet – dat dit vaccin afkomstig is van geaborteerde baby’s – dan kun je dit morele principe, of deze theorie, niet toepassen op dit concrete geval. En daarom moeten we heel voorzichtig zijn dat we ons niet laten verleiden tot dwaling door dit sofistische argument, zelfs als het afkomstig is van goede, traditionele priesters. Dat is het gevaar, en daar moeten we ons tegen verzetten.”

En dit is werkelijk het geval. Over de hele wereld hebben we vandaag de dag de overgrote meerderheid van bisschoppen die aandringen op een vaccin, ongeacht of het is afgeleid van de cellijnen van geaborteerde baby’s of niet. Zoals LifeSite heeft gemeld, heeft de gehele Bisschoppenconferentie van Engeland en Wales verklaard dat katholieken een “prima facie plicht hebben om gevaccineerd te worden”, verwijzend naar een vaccin tegen het Coronavirus. ”De katholieke kerk is een groot voorstander van vaccinatie en is van mening dat katholieken een prima facie plicht hebben om zich te laten vaccineren, niet alleen omwille van hun eigen gezondheid, maar ook uit solidariteit met anderen, in het bijzonder de meest kwetsbaren,” aldus de brief die donderdag 30 juli is vrijgegeven. “Wij zijn van mening dat er een morele verplichting bestaat om de vaccinatiegraad te waarborgen die nodig is voor de veiligheid van anderen. Dit is vooral van belang voor de ontdekking van een vaccin tegen COVID-19,” vervolgen de bisschoppen.

De gecorrumpeerde Vaticaanse Pauselijke Academie voor het Leven bracht in 2017 een document uit waarin wordt beweerd dat er een “morele verplichting is om de vaccinatiedekking te garanderen die nodig is voor de veiligheid van anderen,” en voegt eraan toe “dat alle klinisch aanbevolen vaccinaties met een zuiver geweten kunnen worden gebruikt en dat het gebruik van dergelijke vaccins niet betekent dat er een soort samenwerking is met vrijwillige abortus.”

Anderzijds hebben verschillende katholieke kardinalen en bisschoppen onder leiding van voormalig pauselijk nuntius aartsbisschop Carlo Maria Viganò en de kardinalen Gerhard Ludwig Mueller, Joseph Zen en Janis Pujats in een in mei gepubliceerde open brief verklaard dat “het voor katholieken moreel onaanvaardbaar is vaccins te ontwikkelen of te gebruiken die zijn afgeleid van materiaal van geaborteerde foetussen”.

Bron: LifeSiteNews.com

Noot van de redactie: De belangrijkste vaccins, gebaseerd op mRNA technologie, zijn wel degelijk NIET volledig synthetisch. Dus effectief ook gebaseerd op celculturen van geaborteerde foetussen. Bron: https://www.nebraskamed.com/COVID/you-asked-we-answered-do-the-covid-19-vaccines-contain-aborted-fetal-cells?fbclid=IwAR0GNc1Swe2l_hLUH8FpuI-BKHJ_B0ff4ayKt4cmu5DGZnhblhaxFY0QBgs

identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

13 thoughts on ““We zullen de tijd van de Apocalyps binnentreden”, zo waarschuwt Bisschop Schneider voor vaccinatieplichtingen

 1. Duidelijk verhaal, iedere Rooms Katholiek is het met de visie van Mgr. Schneider eens.
  Maar de afgelopen week werd duidelijk dat het maakbaarheidsdenken van de westerse landen failliet is. De westerse wereld is niet meer in staat een oorlog te winnen. De wereld is opgebouwd uit vijf werelddelen: de imperialistische Communistische liberale westerse maatschappij, de Moslimlanden, het Chinese Communisme, het Europese Communisme en het zuid Amerikaanse Communisme. De Moslimlanden zullen zich nooit overgeven aan welke vorm van Communisme ook. De Great Reset is afkomstig van de vier Communisten werelddelen.

 2. Mocht de kerk niet zo verdeeld zijn en mochten vele katholieke autoriteiten zich niet in hun hoogmoed verheffen boven een traditie van 2000 jaar oud die het ontluikend leven in de moederschoot resoluut verdedigt, het covid-theater zou misschien gemakkelijker kunnen worden blootgelegd en de coronacrisis gecounterd. Precies omdat onze hoogste kerkelijke autoriteiten verwekelijkt zijn en/of buigen voor geld, macht en eer en daarbij de mensenrechten van de meest kwetsbaren en de rechten van God vertrappelen en vergeten, kunnen de zogenaamde experts wereldwijd hun leugens blijven verkondigen en de politici in hun kielzog hun spelletjes blijven spelen. Beseffen de paus en de bisschoppen dan niet dat zij het been moeten stijf houden? Nu geven zij vrij spel aan Satan himself, om wereldwijd het leven te doden, de vrijheid en de creativiteit van mensen te vernietigen, in alle naties ter wereld de bevolking overdreven angst in te boezemen en zo het pad naar een alomvattende, medische, technocratische dictatuur te effenen. Want corrupte politici, mediamagnaten, bankiers en gifhandelaars maken graag gebruik van angst om dan met een schijnoplossing het laken helemaal naar zich toe te trekken.

 3. @:….

  De Illuminati film deel uit de tomb Raider: https://youtu.be/AaC2pEtXyrU ..waar verleden en heden samenvallen en dat betreft de Waarschuwing van Garabandal..tegelijkertijd zullen de 9 planeten op lijn staan..ze hebben dus een bepaalde mate van inzicht in wat gaat gebeuren..

 4. @Jo
  U BLIJFT maar naar profeten zoeken. En daarbij maakt het U absoluut geen bal uit van welk geloof zij zijn.
  Er is maar één waar geloof: het Rooms-Katholieke geloof.
  Of heeft God via Zijn Zoon Jezus Christus meerdere geloven gegeven om onze ziel te redden?
  God heeft Zijn Zoon niet naar de aarde gezonden om verdeeldheid te zaaien, maar om ons de Weg te wijzen naar Zijn Koninkrijk (IK ben de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh 14,6).

  OF @Jo U WAS de Weg kwijtgeraakt in het aan U geschonken leven OF U bent die weg NU kwijtgeraakt.

  Maar ik bid u, broeders, door den Naam van onzen Heere Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt, en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt in eenzelfden zin, en in een zelfde gevoelen … (1 Korintiërs 1:10-16).

 5. @Jo
  Door steeds weer naar profeten van ándere geloven te verwijzen, maakt U duidelijk, dat Uzélf zoekende bent.
  En ondanks dat Uzélf zoekende bent, probeert U mensen de Weg te wijzen.

  Jezus zei:
  ‘IK ben de weg en de waarheid en het leven’, (Johannes 14,1vv)
  Opdat zij allen één zijn – (Johannes 17, 20-24)
  Er is één Here en één lichaam (1 Korintiërs 12)

 6. @Jo,
  Dáár zegt U het gehéél zélf: Schoenmaker blijf bij je leest!!!
  Dus BLIJF bij Uw R.K. leest. (Dit houdt in: niet steeds naar ‘profeten’ van ándere geloven verwijzen.)

 7. @: P.Derks

  Thomas van Aquino onderzocht de geschriften van Aristoteles..dus stond hij dan ook buiten de kerk-leest….op een andere manier heb ik dat ook gedaan en overtref ik Thomas van Aquino op bepaalde punten en de tijd kan niet ver meer zijn dat de kerk mijn inzichten overneemt ..ik ben dus ook niet voor niets de Maleachi 3:1 bode..

  Hier dan nog eens een profetie van Nostradamus..
  ▪︎De stem van een vogeltje. De ene daad van ontucht na de andere ,
  ▪︎Van het verlaten vat is uitgezonderd de moedige en de bremstruik
  ▪︎Het geschrift van de keizer de phoenix ( of de 🦋),
  ▪︎Wordt gezien in diegene, wat aan niemand anders geven is..

  Dit is ook een goede raad aan Benjamin e-alias @:Theudmer en Jules van Rooyen en @:eric-b-l

  Vanuit je domme ratio denk je dat het voldoende is om te “denken” en dat je het dan weet.. alsof je een optel en aftrek som maakt.. dat blijkt ook uit je monotone reacties, het heeft veel weg van dwangmatig [eenkennig] denken.🤯.. 🙉 … laat je eens goed 💆‍♂️ ..daar wordt je 🥳 van.
  En om je geheugen op te frissen ..De valse profeet maitreya uit occulte Oosten is mijn tegenstander zoals 2Thess.2:7 duidelijk maakt en die het tegenhoudt is de Maleachibode.
  En dat is dus mijn leest…en die leest is niemand anders gegeven en zeker niet Z-P.Derks.
  Man..man man ga eens van die rotonde 🔄 af om eens een andere weg in te slaan.

  1. @ Uw opvatting over de positie van Thomas is onjuist. Lees a.u.b. Fides en Ratio. Paus Benedictus XVI heeft ook eens tijdens een audientie ook een fraaie toelichting gegeven op het werk van Thomas. [Dat in feite een correctie was op (te) grote invloed van Plato die de positie van Kerk geheel ten goede kwam.]
   De Kerk is nooit tegen wetenschap geweest, nu niet en toen niet, ook niet in het geval van Gallileo. [Het punt bij Gallileo was eigenlijk meer de koppigheid en brutaliteit van Galileo (die overigens tegen de communis opinio van toen inging en met zijn mening – naar we nu weten – ongelijk had.] Voor de Kerk zijn wetenschap autonome gebieden die complementair zijn.
   Uw neerbuigende taal inzake het begrip ‘ratio’ deel ik niet. U zou eens moeten definieren wat u daaronder verstaat.
   Uw positie over Theudmer, JvR en Eric-b-l is volkomen juist. Zij hebben allemaal- in meer of mindere mate een onkatholieke afkeer van wetenschap/empirie. Uw advies aan ZeurPiet Derks is overigens ook volstrekt correct.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.