Open brief aan niet-gevaccineerden

U bent niet alleen! In de VS en in de Europese Unie is minder dan de helft van de bevolking volledig gevaccineerd, en zelfs in Israël, het ‘lab van de wereld’ volgens Pfizer, blijft een derde van de mensen volledig niet gevaccineerd. Politici en de media hebben een uniform standpunt ingenomen en hebben de niet-gevaccineerden tot zondebok gemaakt voor de problemen die zijn ontstaan ​​na achttien maanden van angstzaaierij en lockdowns. Het is tijd om het één en ander recht te zetten.

Het is volkomen redelijk en legitiem om ‘neen’ te zeggen tegen onvoldoende, geteste vaccins waarvoor geen betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek bestaat. U hebt het recht om het zelfbeschikkingsrecht over uw lichaam te doen gelden en om medische behandelingen te weigeren als u dat nodig acht. U zegt terecht ‘neen’ tegen een schending van uw waardigheid, uw integriteit en uw lichamelijke autonomie. Het is uw lichaam en u heeft het recht om te kiezen. U heeft gelijk dat u voor uw kinderen vecht tégen hun massale vaccinatie op school.

U vraagt ​​zich terecht af of vrije en geïnformeerde toestemming onder de huidige omstandigheden wel mogelijk is. Effecten op lange termijn als gevolg van het COVID-19-vaccin zijn niet bekend. Transgenerationele effecten zijn niet bekend. Vaccin-geïnduceerde deregulering van de natuurlijke immuniteit is niet bekend. Mogelijke schade is niet bekend, aangezien de melding van ongewenste voorvallen vertraagd, onvolledig en inconsistent is.

U wordt het doelwit van de reguliere media, van social engineering-campagnes van de overheid, onrechtvaardige regels en beleid, samenwerkende werkgevers en de sociale media-menigte. Er wordt u verteld dat u nu het probleem bent en dat de wereld niet meer normaal kan worden tenzij u zich laat vaccineren. U wordt op een gemene wijze tot zondebok gemaakt door propaganda en onder druk gezet door de anderen om u heen. Denk eraan; er is niets mis met u.

U wordt er ten onrechte van beschuldigd een fabriek te zijn voor nieuwe SARS-CoV-2-varianten, terwijl uw natuurlijke immuunsysteem volgens vooraanstaande wetenschappers in feite immuniteit genereert tegen meerdere componenten van het virus. Dit bevordert uw bescherming tégen een breed scala aan virale varianten en heft verdere verspreiding naar iemand anders op.

U hebt het recht om onafhankelijke peer-reviewed onderzoeken te eisen, die niet worden gefinancierd door multinationale farmaceutische bedrijven. Alle collegiaal getoetste onderzoeken naar veiligheid op korte termijn en werkzaamheid op korte termijn zijn gefinancierd, georganiseerd, gecoördineerd en ondersteund door deze ondernemingen met winstoogmerk; en geen van de onderzoeksgegevens is openbaar gemaakt of beschikbaar voor onderzoekers die niet voor deze bedrijven werken.

U hebt gelijk om de voorlopige resultaten van de vaccin-trials in twijfel te trekken. De beweerde hoge waarden van relatieve werkzaamheid berusten op kleine aantallen nauwkeurig vastgestelde “infecties”. De onderzoeken waren ook niet blind, waarbij mensen die de injecties gaven weliswaar wisten of konden afleiden of ze het experimentele vaccin of de placebo injecteerden. Dit is geen aanvaardbare wetenschappelijke methode voor vaccinproeven.

U hebt gelijk in uw oproep om ​​diversiteit in wetenschappelijke meningen. Net als in de natuur hebben we een poly-cultuur van informatie en zijn interpretaties nodig. En dat hebben we nu niet. Kiezen om het vaccin niet te nemen, creëert ruimte voor rede, transparantie en verantwoordingsplicht. U heeft gelijk als u zich afvraagt: “Wat gebeurt er als we de autoriteit over ons eigen lichaam weggeven?”

Laat u niet intimideren. U toont veerkracht, integriteit en doorzettingsvermogen. U komt samen in uw communities, maakt plannen om elkaar te helpen en staat ​​voor wetenschappelijke verantwoording en vrijheid van meningsuiting, die allemaal nodig zijn om de samenleving te laten bloeien. Wij zijn één van de velen die naast u staan. En vergeet niet, dat de gevolgen van vaccinatie levenslang en onomkeerbaar zijn!

Angela Durante, PhD
Denis Rancourt, PhD
Claus Rinner, PhD
Laurent Leduc, PhD
Donald Welsh, PhD
John Zwaagstra, PhD
Jan Vrbik, PhD
Valentina Capurri, PhD

Bron: OCLA

Link:

https://ocla.ca/a-letter-to-the-unvaccinated/

Vertaling: KAV

identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

49 thoughts on “Open brief aan niet-gevaccineerden

 1. Paus Franciscus: “Vaccineren manier om voor elkaar te zorgen”
  Paus Franciscus heeft in een videoboodschap (zie hieronder) gelovigen opgeroepen om zich te laten vaccineren. “Dat is een daad van liefde”, verklaarde de kerkelijke vader.

  Hij prees het werk van wetenschappers. “Dankzij de gratie van God en de inspanningen van velen, hebben we vaccins om ons te beschermen tegen COVID-19 (…) Het is een simpele maar doeltreffende manier om voor elkaar zorg te dragen. Elk van ons kan dit kleine gebaar stellen.”

  1. De paus heeft een punt, maar hij vergeet er bij te zeggen dat er slechte en goede vaccins zijn, en dat het beter is om onder de huidige om standigheden niet massaal maar doelgroepsgewijs in te enten.

   1. De paus heeft absoluut g e e n punt.
    —-
    Hieronder een copy- paste van de Stand van zaken / dd 3 december 2020 /katholieke artsenvereniging Sint Lucas
    —-
    Coronavirus-vaccins en het gebruik van cellen van geaborteerde foetussen: stand van zaken

    ——
    Gepost op 3 december 2020 by cathmed
    POSTED IN belgië
    This post is also available in: Français

    Nu de ontwikkeling van vaccins tegen Covid-19 in een versneld tempo gaat, is het belangrijk goed geïnformeerd te zijn over hoe deze vaccins worden ontworpen, geproduceerd en getest. Er stellen zich namelijk ethische vragen bij het mogelijk gebruik, in elk stadium van het proces van ontwikkeling, van cellijnen die afkomstig zijn van geaborteerde foetussen. Het Charlotte Lozier Institute in de Verenigde Staten stelde op basis van een grondige analyse van de wetenschappelijke literatuur en de resultaten van klinische proeven, een nauwkeurig overzicht op van de farmaceutische bedrijven die dergelijke ethisch omstreden cellijnen al dan niet gebruiken. Het instituut wil de lezer in staat stellen met kennis van zaken keuzes te maken over Coronavirusvaccins.

    Laat ons eerst kijken waaruit zo’n foetale cellijn bestaat. Die wordt verkregen door een cel van een foetus te nemen (in dit geval een geaborteerde foetus) en deze cel te vermenigvuldigen tot meerdere identieke cellen. Deze cellen kunnen worden gekweekt en vermenigvuldigd gedurende tientallen jaren, waardoor “cellijnen” ontstaan, die vaak worden gebruikt in wetenschappelijke experimenten. Sommige van die foetale cellijnen, die inderdaad tientallen jaren oud zijn, worden aangewend voor het ontwikkelen van nieuwe vaccins. Dit is onder meer het geval voor de cellijnen HEK293 en PER.C6. Het gebruik van deze cellen vereist dus geen nieuwe abortussen. Zij gaan terug op de abortussen die plaatsvonden in de jaren zestig, zeventig en tachtig, ongeacht het farmaceutische doel.

    De vraag die zich stelt is of deze foetale cellijnen absoluut noodzakelijk zijn voor het ontwikkelen van vaccins, met name het Covid-19-vaccin. Het antwoord is nee. Het is mogelijk om op ethische verantwoorde wijze vaccins te ontwikkelen zonder cellen, of op basis van dierlijke cellen, kippeneieren of gist. Dit is in feite wat verschillende farmaceutische bedrijven doen.

    De volgende stap is het verwerven van inzicht in de verschillende ontwikkelingsstadia van een vaccin, waarin cellijnen van geaborteerde foetussen kunnen worden aangewend.

    De Ontwerpfase
    omvat de conceptvorming, de voorbereidende experimenten en de omschrijving van hoe het vaccin zal worden geproduceerd.

    Farmaceutische bedrijven en onderzoeksinstituten die in deze fase gebruik hebben gemaakt van cellijnen afkomstig van geaborteerde foetussen:

    Altimmune (VS)
    Astra Zeneca & University of Oxford (VK, VS)
    CanSino Biologics, Inc. Beijing Institute of Biotechnology, Academy of Military Medical Sciences, PLA of China (China)
    Gamaleya Research Institute (Rusland)
    Janssen Research & Development, Inc. Johnson & Johnson (VS)
    Vaxart (VS)
    Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical/Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences (China)
    University of Pittsburgh (VS)

    De Productiefase:
    het uiteindelijke vaccin wordt geproduceerd.

    Farmaceutische bedrijven en onderzoeksinstituten die in deze fase gebruik maken van cellijnen van geaborteerde foetussen:

    Altimmune (VS)
    Astra Zeneca University of Oxford (VK, VS)
    CanSino Biologics, Inc. Beijing Institute of Biotechnology, Academy of Military Medical Sciences, PLA of China (China)
    Gamaleya Research Institute (Rusland)
    Janssen Research & Development, Inc. Johnson & JohnsonVaxart (VS)
    Vaxart (VS)
    University of Pittsburgh (VS)

    Testfase
    van het vaccin in het laboratorium, voordat het op grote schaal wordt verspreid.

    Farmaceutische bedrijven en onderzoeksinstituten die in dit stadium cellijnen van geaborteerde foetussen aanwenden:

    Sinovac Biotech Co., Ltd. (China)
    Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical/Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences (China)
    Medicago (Canada)
    Novavax (VS)
    Moderna, Inc. avec le National Institute of Health (VS)
    Pfizer et BioNTech (VS, Duitsland)
    Sanofi Pasteur et Translate Bio (VS, Frankrijk)
    Inovio Pharmaceuticals (VS)
    Farmaceutische bedrijven die geen gebruik maken van foetale cellijnen in één van de drie stadia zijn (per 10 november 2020, rekening houdend met het stadium van de ontwikkeling van het vaccin):

    Beijing Institute of Biological Products/ Sinopharm (China)
    Wuhan Institute of Biological Products/ Sinopharm (China)
    John Paul II Medical Research Institute (VS)
    Institut Pasteur and Themis and Merck (VS, Frankrijk)
    Shenzhen Geno-immune Medical Institute (China)
    Merck and IAVI (VS)
    Clover Biopharmaceuticals, Inc. (China)
    Sanofi and GSK Protein Sciences (VS, Frankrijk)
    Sorrento (VS)
    University of Queensland and CSL Ltd. (Australïe)
    CureVac (Duitsland)
    Genexine (Korea)
    Symvivo Corporation (Canada)
    NB: Verschillende farmaceutische bedrijven hebben nog niet alle stappen in het proces doorlopen.

    Het ethisch oordeel over de voorgestelde vaccins kan op verschillende elementen gebaseerd zijn:

    Het al dan niet bestaan van alternatieven voor vaccins die ontwikkeld zijn op basis van cellijnen van geaborteerde foetussen: als er ethisch ontwikkelde vaccins bestaan en als zij verkrijgbaar zijn, moeten deze de voorrang krijgen.
    De mate van afstand, in de tijd maar vooral in de verantwoordelijkheid, tussen de abortus in kwestie en de gevaccineerde patiënt. Zo is de verantwoordelijkheid van de patiënt die gevaccineerd wordt, laag in vergelijking met die van de onderzoeker die deze cellijnen gebruikt en aldus de productie van gelijkaardige cellijnen stimuleert.
    De fasen van het ontwikkelingsproces van het vaccin, waarvoor foetale cellijnen zijn gebruikt. Als het vaccin dat de patiënt krijgt, geproduceerd is op basis van deze foetale cellijnen (fase 2), stimuleert dit de productie van nieuwe foetale cellen. Deze relatie is minder evident wanneer het farmaceutisch bedrijf slechts bepaalde kopieën test van het vaccin op foetale cellen (fase 3).
    Auteur / Bron : C. du Bus (IEB) ; Charlotte Lozier Institute ; Europees Instituut voor Bio-ethiek.

    1. @Andre,
     Werkelijk bedankt voor Uw uitgebreid + mijns inziens 100% correct commentaar.
     Dit geeft ons de mogelijkheid om precies en deskundig te reageren op onverlaten (= op booswichten, deugnieten, ellendelingen)

 2. @Robbe + @Yukio,
  De huidige persoon die zich uitgeeft als onze paus:
  Achter élk gezegde van deze paus dient ‘n weldenkend gelovige zich af te vragen, wat achter dat gezegde steekt: verdere opstand tegen God of ‘n toenadering tot God.

 3. Hierboven worden belangrijke gegevens niet gemeld.
  De vaccinatie bijwerkingen worden officieel bijgehouden op Europees niveau.
  Kennelijk kennen weinigen de stand van zaken dit jaar : ongeveer 20.000 overledenen als gevolg van de “kojona” vaccinatie, en ongeveer 2 miljoen ernstige ziekte bijwerkingen, en/of gehandicapten. Maar het circus draait door.
  In mijn directe omgeving van brede familie en bekenden, zijn 2 direct-overledenen te tellen en ik heb 2 slachtoffers van dichtbij meegemaakt, aan de zomerse FR zuidkust, in zee, bij het kleine strand.
  Beide gezonde mannen, pats boem dood in het water, waarvan 1 onder water als sport duiker.
  Beiden hebben het niet gered, ondanks het tijdige bijstaan van FR pompiers.
  Voorts hebben in mijn omgeving 2 zelfmoorden van jonge vrouwen plaats gevonden, zwaar depressief door de “kojona” propaganda, tirannie en maatregelen. De afschuwelijke details zal ik U besparen.

  1. De letsel stand van de gifprik in Engeland is nu, volgens de regering, 1.135.579 ernstig zieken en gehandicapten, en 1559 overledenen.
   Hoe durft hierboven, op dit voortreffelijke katholieke Forum, iemand nog te beweren dat de alias paus B. “een punt heeft” !!
   Het moet nu toch duidelijk zijn dat wij te maken hebben met een staatsgreep van de zittende regeringen, tegen de volken, teneinde hen te kunnen elimineren, volgens het grote New Age plan om de “draagkracht van de aarde”, te ontlasten van overbevolking !!
   Diezelfde volken betalen nu de prijs voor de ontchristelijking van hun beschaving. Als God is weggezet, als Hij is dood verklaard, neemt Lucifer zijn plaats in. We worden geregeerd door een judeo-maçonnieke kliek van Lucifer aanbidders. Zij verschuilen zich niet eens meer, noch maken ze een geheim van hun duivelse plannen. Al diegenen die het WEF van de joodse Klaus Schwab frequenteren, zijn collaborateurs van de ergste soort.

   1. Het is niet katholiek om tegen vaccinaties te zijn. Het is tezelfdertijd ook dom om voor vaccins te zijn waarvan de gevolgen niet duidelijk zijn. Het is voorts ook zeer onverstandig om voor massale (i;p.v. doelgroepgerichte) vaccinaties te zijn tijdens de aanwezigheid van een wijdverbreid, dynamisch zich muterend virus. Het is voorts onkatholiek en onwetenschappelijk om beweringen te zijn die niet gestaafd worden door serieus, valide onderzoek (zoals bijvoorbeeld de aantallen doden a.g.v. de vaccinaties met genomische vaccins (daarvoor zijn systematische obducties nodig). Voorts is de paus gekozen door een ruime meerderheid van de kardinalen, dit alles onder leiding van de H.Geest. Alle mensen die de paus voor anti-christus uitmaken geloven dit niet en zijn gewoon in Opstand tegen de katholieke Kerk. Zij geloven niet dat God de geschiedenis en de Kerk leidt.
    Waar wij wel zeker tegen moeten zijn is een democratisch beslissysteem (= volkssoevereiniteit i.p.v de soevereiniteit van God). Ook moeten wij ophouden met het koesteren van haat tegen ons eigen erfgoed.
    Dat de katholieken veel moeten versterven onder deze paus is uiteraard ook waar. Maar alleen door versterving van het restlijden (dus niet niets doen!) wordt het gat in Hemel – door de val van de engelen – gedicht. Wat wij in het algemeen in de aardse dimensie moeten doen is handelen alsof alles van ons afhangt, en bidden alsof alles van God afhangt. Maar trouw blijven aan de Heilige katholieke Kerk gaat daarbij voorop.

    1. Beste Yukio,

     1.
     “Het is voorts ook zeer onverstandig om voor massale (i;p.v. doelgroepgerichte) vaccinaties te zijn tijdens de aanwezigheid van een wijdverbreid, dynamisch zich muterend virus”

     Vreemd dat veel virologen dat dan niet door zouden hebben. Er zullen er toch wel zijn die niet tot “het Satanisch Netwerk” behoren?

     2.
     “Het is voorts onkatholiek en onwetenschappelijk om beweringen te zijn die niet gestaafd worden door serieus, valide onderzoek (zoals bijvoorbeeld de aantallen doden a.g.v. de vaccinaties met genomische vaccins (daarvoor zijn systematische obducties nodig).”

     Juist. Jules maakt de fout iets temporeels als causaal aan te merken. De lijst doden betreft mensen die gestorven zijn kort na een vaccinatie. Daarmee is uiteraard niet aangetoond dat dit door de vaccinatie kwam.

     1. Beste Rinse:

      Ad (1) Je ziet nu dat in de optimaal gevaccineerde landen (m.n. Israel), de infectie met nieuwe mutanten het hoogst zijn. En dat daar ook de werkzaamheid van Pfizer en Moderna achteruit holt. Ik heb daar een verklaring voor, maar dat voert nu even te ver. Wat de MSM-virulogen hiervan vinden is niet zo interessant. Het gaat om wat epidemiologen/statistici waarnemen in de werkelijkheid (tellen, meten etc). Sowieso het het Covid-probleem op macroniveau een besliskundig probleem. HEt probleem is dat in de gremia teveel medici zitten en te weinig wiskundigen (want epidemiologen zijn natuurlijk ook te weinig kundig in de matematische statistiek).
      Ad (2) Klopt als een bus. JvR is niet koel genoeg voor wetenschap. Causaliteitsonderzoek is heel moelijk. Causaliteit is sowieso een moeilijk onderwerp. Om dit te snappen moet je meer weten van methodologie en wetenschapsfilosofie. Op dit forum ontbreekt het daaraan nogal.

 4. Aan Yukio..

  Je schreef: ••Voorts is de paus gekozen door een ruime 😤 meerderheid van de kardinalen, dit alles onder leiding 😱 van de H.Geest.•• …daar was de Heilige Geest niet bij..maar satan zelf.
  En hoe de Heilige Geest (“eventueel”) werkt bij paus keuzes heeft Jules van Rooyen of Alias Theudmer ook allang uitgelegd.

  Bergoglio behoorde bij de maffiaclub van kardinaal Danneels..zoals Danneels het zelf noemde.. en is op deze site meermaals ter sprake gebracht.
  Bergoglio is dus een bedrieger op de stoel van Petrus…maar ik wil hem nog meer decoreren met dergelijke gepaste titels.. want het is allang bekend tot welk doel die vaccinaties moet dienen.
  Bergoglio is veel meer dan een smeerlap..maar die woorden schieten allemaal te kort om uit te drukken wat hij doet inzake.

  Die informatie die ons bekend is is hem natuurlijk ook bekend.. maar zou hij aan de geloven vertellen de gifspuit niet te nemen, of zich twee keer zouden moeten bedenken.. dan was hij geen lang leven beschoren en lag hij zo op zijn rug.
  Maar als actief lid.. dat hij is van de vrijmetselaars bende offer je liever (massaal) andere mensen dan jezelf. Hij, Bergoglio.. is dus schuldig aan de dood van al die mensen die gehoorzamen aan het “gezag” van zijn positie… dus eigenlijk moord in opdracht want het betreft een middel dat de dood kan brengen of verminking.. wat dat in het hiernamaals oplevert daar wil geen mens zich in inleven.. een voorstelling daarvan maken is trouwens ook niet mogelijk..zo afschuwelijk en grootst

  Judas verraadde alleen Jezus Christus maar Bergoglio ook nog eens daarbij de gelovigen.. de volgende paus zou volgens de hedendaagse profetieën nog erger als Bergoglio zijn.. dus voor een ter linker zijde en de andere voor ter rechterzijde ..dunkt mij.

  Wat Jules van Rooyen aanhaalt ..zou volgens andere bronnen nog veel erger zijn.
  Jij bent voor Bergoglio dan maak je jezelf tot collaborateur aan zijn zaak..willens en wetens.
  Jouw standpunt over de vaccinaties is allang weerlegd door andere deskundige geleerden, maar die komen in de media niet aan bod.. ook Jezus Christus bevestigd in de profetieën wat deze geleerden verklaren.
  Dat de [werkzaamheid] van Pfizer en Moderna achteruit holt is totale onzin zij en andere vaccinaties zijn juist de oorzaak van al die ellende in Israël en elders ..en het wordt nog veel erger en dat is ook de bedoeling van de vriendjes van Bergoglio..de andere geleerden hebben dat allang vooruit gezegd.
  Maar doe maar wat je niet laten kunt ..om je verderfelijke gedachte”goed” in je eigen omgeving verder te verspreiden.. ze zullen je zeker belonen…HIERONDER.😱

  1. Heeft Christus dan niet de Helper gezonden om de Kerk voor de poorten van hel weg te halen? Gelooft u Christus niet? Maakt u zelf uit wanneer de H.Geest wel zijn werk doet? En of hij dat Goed doet. Weet u het beter dan de paus en de kardinalen. Bent u protestants?

 5. Aan @;Rinze …

  Oriënteer je eens verder bv. in de volgende link –https://www.xandernieuws.net/algemeen/ook-vakblad-journal-of-infection-waarschuwt-nu-voor-gevaarlijke-ade-reacties-in-gevaccineerden/– of de volgende link…
  –https://niburu.co/gezondheid/16527-gevaarlijke-spike-eiwitten-nog-steeds-actief-5-maanden-na-vaccinatie–

 6. Aan @; Rinze..

  Ben ik dan nu zo “slim” of ben jij zo onnozel (“dom”).. dat je niet begrijpt dat Bergoglio de kerk juist aan de rand van de afgrond brengt, man..man man, doe je ogen open 🙈 ..van je geestelijke vermogens VAN je ziel.
  De Heilige Geest kan “niet” werken waar er gecomplotteerd wordt tegen de zittende paus ..man waar is je verstand 🙉..🤭 ..😒..🤯 ..Laat dat eens goed 💆‍♂️..
  De meesten hier weten het inderdaad beter als Bergoglio en zijn kardinaal 👹 vriendjes.

  En of ik protest-ants ben …dat ik protesteer is duidelijk ..maar ik ben meer een leeuw die pas wakker is en een beetje humeurig ..dat ze mij gewekt hebben..want wat ik om mij heen ..over de wereld zie.. is toch wel in zekere zin traumatisch ..waardoor ik mij getergd 😤 voel (Zach.2:12(8))..wat mij doet brullen 2:13(9)..van ergernis..want ik ben 😎 2:5(1)..🤺 ..🤫
  Ook voel ik mij als een raspaard dat aan aan de startlijn staat ..op en neer springend..vol ongeduld ..om van start.. te schieten.. en om mijn energie kwijt te willen..

  De protestanten begrijpen dat een bedrijf of instelling of wat dan ook..een directeur van node heeft
  ..maar verwerpen de noodzakelijke “directeur” van Christus de Heer ..in Petrus ..en zijn noodzakelijk voortbestaan in zijn opvolgers.. dus ik kan nooit een protestant worden ..of zijn.
  Daarom vind ik de protestanten.. een beetje dom.. dat mag ik zeggen omdat Maxima dat ook vond..in een andere situatie 😁

 7. De cryptocratie is wereldwijd een bewerking van grafiet aan het inspuiten bij mensen; dat is giftig voor mensen en een geleider van elektriciteit. Dat staat in het plan om de volkeren in slavernij te brengen via elektromagnetische frequentie; men betracht menselijke antennes te creëren, en in die context staat ook de 5G-uitrol. En om te voorkomen dat mensen de tirannie zouden proberen te ontvluchten door in bossen of in berggebied te gaan wonen wordt de klimaatpropaganda uitgebouwd met de bedoeling om uiteindelijk een in aantallen gereduceerde mensheid in “smart cities” op te sluiten met een totale surveillantie en zware bestraffingen voor diegenen die “het klimaat bedreigen” door uit de openluchtgevangenissen te ontsnappen en enkele grassprieten plat te trappen in de open natuur.

  Er moet nu werk gemaakt worden door verzetsmensen om parallelle samenlevingen op te bouwen in de landen waar zij wonen; de aanvang van dat werk had al lang geschied moeten zijn. In Nederland zijn banken al personen aan het blokkeren die als “dissidenten” beschouwd worden (het artikel “Nederlandse banken en betaaldiensten blokkeren rekeningen van coronacritici” door Carl Deconinck, 18 augustus 2021, op PAL NWS gaat hierover). Vlamingen, hier, moeten een eigen munt introduceren om de occulte geldmacht te omzeilen en een gesloten stam gaan vormen; hoe ver, immers, zullen de generationele gevolgen van de gifspuit reiken in het nageslacht van die ingespotenen die het gif overleven? Gedenk dat door de vorming van koppels er alsnog schade terecht kan komen in het nageslacht van gifweigeraars; wie die spuit ontvangt maakt zich tot een gevaar voor de bloedlijnen van het volk; het is misdadig.

  De satanisten van het Wereldeconomisch Forum hebben op 17 augustus een video geplaatst op hun website met als titel: “5 Ways The Pandemic Could Reshape Our Lives In The Long-Term”. Onder de video wordt de volgende vraag gesteld: “What pandemic-era changes would you like to become permanent?” U ziet, lezers; “het is maar voor even” was een leugen; permanente veranderingen wil het WEF van de tekenfilmschurk Klaus Schwab. De video toont wat zij willen, namelijk de vervanging van fysieke marktlocaties door “cloud markets”; eerst hebben ze kleine zaken verdrongen ten gunste van gezichtsloze supermarktketens, en nu worden die verdrongen ten gunste van Amazon. De oligarchen willen elk aspect van uw leven digitaliseren, opdat zij dat leven dan ook met een druk op een knop kunnen blokkeren wanneer u uiting geeft aan het bezitten van een eigen wil. Ook op de wensenlijst van het WEF, zoals de video aantoont: De macht hebben tot directe elektronische identificatie van personen ter plaatse, met of zonder de instemming van de personen. Let op het gejammer dat mondmaskers dikwijls elektronische gezichtsherkenning zouden verhinderen en de boodschap dat zij daarom liever identificatie op basis van hartslag met behulp van lasers willen, duidelijk implicerend dat zij het mondmasker, uitwendig teken van de NWO-slavernij, als blijvend beschouwen. Weet u nog toen er gezegd werd dat de mondmaskers maar voor een korte tijd bedoeld waren? Dat was een leugen. Doormiddel van elektronische identificatietechnologie willen de Judaïsche cryptocraten het Oog van Horus zijn in de maçonnieke piramide, speurend en zoekend naar “dissidenten” om hun weerstand te breken en te verpulveren.

  Zelfs zogenaamde “normalen” zeggen nu dat men in een dystopisch filmscenario beland is; dus niet alleen meer “de complotdenkers”. Dystopische films werden vroeger dan ook uitgebracht als predictieve programmering op voorhand voor de toestanden die de occulte machten met hun hermetisch priesterschap van witjassen nu proberen op te bouwen.

  1. Dit is de best geslaagde synthese die ik tot nu toe kon vinden. De grafietbewerking had ik nog niet begrepen maar alles wijst daar inderdaad op. Dank.

 8. @Yukio,
  U bent juist degene die traag van begrip bent.
  Jules van Rooyen (de door U genoemde JvR): zou volgens U niet koel genoeg zijn voor wetenschap.
  Dat komt natuurlijk, omdat U op afstand kunt bepalen wie waarom aan Uw standaarden voldoet.
  Over hoogmoed gesproken: daarvan bent Ú ‘n sprekend voorbeeld.
  U heeft natuurlijk(?) universiteit gehad? Of heeft U alleen ‘n grote mond?.

  causaliteit = oorzaak en gevolg.
  Als ik U op de neus sla, dan heeft U pijn aan Uw intussen scheve neus.
  oorzaak van die pijn = die slag op de neus;
  gevolg = scheve neus.

  Dit is toch niet moeilijk te volgen?
  Hoewel ik het lang niet altijd eens ben met Jules van Rooyen (Uw JvR), voel ik mij gedwongen om hem terzijde te staan. Dat doe ik dus bij deze.

  1. @P. Derks
   Yukio bezit de doctorstitel en heeft onder andere geneeskunde gestudeerd. Dus hij zal van medische zaken toch wel beter op de hoogte zijn dan jij of ik. Overigens begrijp ik niet dat Jo tot twee maal toe tegen mij tekeer gaat over zaken die Yukio betreffen. Ik zet dit maar even recht, want voor je het weet, heb je een slechte naam.

   1. @Rinze,
    Dan is het hoog tijd, dat er iemand is die hem op z’n plaats zet.
    Hij is compleet ongemanierd en kijkt op anderen neer.
    Waar haalt hij die onbeschoftheid vandaan?
    Dat kan maar op vier manieren: van zijn vader, van zijn moeder, van béide ouders, of hij heeft zich die rot-gewoonte zelf eigen gemaakt.

    1. @Rinze,
     En voordat ik het vergeet:
     Ik hoop werkelijk om hem eens in levende lijve tegen te komen.
     Hij is écht niet de enige die goed op de hoogte is.
     (PS: de gemiddelde opleiding van mijn directe (nog levende) familie = minimaal HBO.)

     1. @Rinze,
      En voor het geval U nog verdere privé – opmerkingen in petto heeft:
      Mijn moeder was huisvrouw met na de basisschool alleen ‘n goede naaiopleiding; mijn vader was ondergronds mijnwerker.
      De ouders van mijn vader waren zelfstandige boeren, de vader van mijn moeder was opzichter in de mijn.
      U bemerkt: ik maak van mijn hart geen moordkuil (= ik smoor mijn gevoelens niet en zeg ronduit wat ik meen, weet of denk).

      Wil U ook weten hoe laat ik naar bed ga? Ook dát kan ik U vertellen: ergens na 02.00 uur.

      1. @Rinze,
       U zult bemerken, dat U mij werkelijk pissig gemaakt heeft.

       U kunt het zélf onderzoeken: ooit zal ik wel ergens gelogen hebben (= bewust niet de waarheid vertellen), doch op deze site heb ik nóóit(!) iets onwaars verteld (hoe ver U ook teruggaat in de tijd).

       1. @Rinze,
        Bedankt voor Uw niet(!) – verontschuldiging. U heeft daartoe al ruimschoots de gelegenheid voor gehad.
        Het is áltijd zeer gemakkelijk om iemand zwart te maken, maar mensen (zoals Uzelf en @Basilius Minor) vinden het zéér moeilijk om zich te verontschuldigen.
        Dat noem ik: zéér jammer en een gemiste kans om iets goed te maken.

 9. Aan Rinze nav. {19 augustus 2021 om 15:09],

  Sorry..neem het mij niet kwalijk maar mijn reactie op 19 augustus 2021 om 15:09 was INDERDAAD voor doctor Yukio bedoeld.. die andere reactie was gewoon info.

 10. @Jo,
  @Rinze kan ook doctorandus (afkorting: drs.) zijn.
  Maar … U schenkt hem téveel eer door U te verontschuldigen.
  Hij is niets anders dan ‘n botte, ongemanierde boer.

  1. @Jo,
   of nóg erger:
   @Rinze kan ook zijn universiteitsstudie niet hebben afgerond.
   Maar … U schenkt hem téveel eer door U te verontschuldigen.
   Hij is niets anders dan ‘n botte, ongemanierde boer.

 11. P.Derks

  Doctor (Yukio) was meer bedoeld in de zin van 🥱…..nou en 🤭.. in mijn werkzaam leven was ik hulparbeider ..nou en ….die moeten er ook zijn ..eenmaal niet moeder slimste 😱..🙉..🤣..😂 en toch mede-mens.

  1. @Jo,
   Wij zijn geheel verschillend van elkaar en wij hebben elkaar onze waarheid meegedeeld.
   Maar wij heben elkaar nóóit kunnen betichten van botheid of ongemanierdheid.
   Hoog of laag geschoold-zijn heeft niéts te maken met bot of ongemanierd zijn.
   Dat is ‘n kwestie van opvoeding door ouders + een kwestie van accepteren wat je ouders voorgedaan hebben.
   Of de oúders van @Yukio fout hebben gedaan met de opvoeding, is onbekend.
   Maar hoe het ook zij, intussen is @Yukio volwassen en is dus(!) verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag.

   Overigens: De betekenis van @Yukio is: `God zal koesteren`

 12. @@@

  Ik lees dat in België vaccineren voor zorgpersoneel verplicht wordt ..dat wordt dus minder ic-personeel ..zo er zijn die geen vaccinatie willen ..en van het een komt dan weer het andere 🙉 enz.

 13. Aan @; @@

  Zionist en geïnfiltreerde mossad-agent https://dutchturks.nl/video-geert-wilders-getraind-israel/ Geert Wilders had, in een debat met [beroep]sleugenaar en volksverrader-landverrader Markske Rutte, een een-tweetje over vaccinatieplicht..met de opzet ‼️ om alvast te doen [ge-wennen] dat het later {gewoon} doorgedrukt wordt.. de geesten die er nu al rijp voor zijn vinden dat “natuurlijk” een zeer goed voornemen .. zie ook de site niburu • co.

  @; Theudmer schreef het al:: ..(maar ook op andere sites te vinden)▪︎En om te voorkomen dat mensen de tirannie zouden proberen te ontvluchten door in bossen of in berggebied te gaan wonen wordt de klimaatpropaganda uitgebouwd met de bedoeling om uiteindelijk een in aantallen gereduceerde mensheid in “smart cities” op te sluiten met een totale surveillantie en zware bestraffingen voor diegenen die “het klimaat bedreigen” door uit de openluchtgevangenissen te ontsnappen en enkele grassprieten plat te trappen in de open natuur▪︎

  Maar Mozes zal opnieuw.. maar dan Nederland, uit Egypte leiden, Jesaja 52:7>>12 ..Zacharia 2:11(7)+
  Jammer dat e-lias Theudmer geen vertrouwen in de Nw. Mozes heeft..maar wel als we de Belgen tot Nederlanders maken..revindiceren .. opeisen 🙉 ..zoals het al eens was.🤭 ..en worden we misschien ook wereldkampioen voetballen ..dat maar niet wil lukken.
  Maar een Nederlanderse 🤴 keizer in Duitsland, koning over Europa.. Grootvorst inFrankrijk ………koning over de Grieken compenseert..etc..🤭 ..dacht ik zo..en maakt alles weer goed.
  De Illuminati-👹herders moet men laten zien wie de eigenlijke baas is..Dan.7:9-14 ‼️

 14. @P. Derks

  “Word niet spoedig vergramd in uw geest, want gramschap huist in de boezem der dwazen,” staat in Ecclesiastes 7,9, mijnheer Derks. U eist op hoge toon excuus, terwijl ik toch niet meer heb beweerd dan dat een gedoctoreerd medicus toch wel meer van geneeskunde zal weten dan u of ik. Dat betekent uiteraard niet dat hij in deze zaken altijd gelijk heeft. Dat beweer ik ook nergens.

  U bent ook nog eens boos ben, omdat ik niet meteen reageer. Terwijl u aan uw computerschem gekluisterd zat, was ik de hongeren aan het voeden, de dorstigen aan het laven, de naakten aan het kleden etc.
  Ik beveel u aan de draad nog eens te lezen wanneer u bij zinnen gekomen bent, en dan nogmaals te reageren. Anders volg ik in dezen maar het advies: “Sluit geen vriendschap met een driftkop, laat u niet in met een heethoofd;” (Spreuken 22,24).

  1. @ Rinze

   Aanvullend op uw terechte reactie vraag ik mezelf af:
   Zijn de schrijvers op dit forum – uitzonderingen daargelaten – wel slim genoeg voor democratie?

 15. @Rinze,
  Nu verkoopt U totale onzin.

  i.v.m. Uw gezegde: “was ik de hongeren aan het voeden, de dorstigen aan het laven, de naakten aan het kleden etc.”:
  Dat alles zie ik U ECHT niét doen; dit is gewoon letterlijk(!) overgenomen uit de bijbel, doch heeft niéts te maken met Uw innerlijk.

  Voor Uw en mijn gemak, herhaal ik hierbij mijn reactie aan U (van 20 augustus 2021 om 13:43 uur:)

  @Rinze,
  Bedankt voor Uw niet(!) – verontschuldiging. U heeft daartoe al ruimschoots de gelegenheid voor gehad.
  Het is áltijd zeer gemakkelijk om iemand zwart te maken, maar mensen (zoals Uzelf en @Basilius Minor) vinden het zéér moeilijk om zich te verontschuldigen.
  Dat noem ik: zéér jammer en een gemiste kans om iets goed te maken.

  Nógmaals:
  Het is áltijd zeer gemakkelijk om iemand zwart te maken, maar mensen (zoals Uzelf en @Basilius Minor) vinden het zéér moeilijk om zich te verontschuldigen.
  Dat noem ik: zéér jammer en een gemiste kans om iets goed te maken.

 16. @Rinze,
  U heeft volgens mij al Uw conclusies getrokken.
  U zult t.z.t. bemerken wie er gelijk had. Ik hoop voor U, dat het dan niet te laat is.

  Mijn advies aan U:
  Laat Yukio toch zélf praten (hij bezit toch ‘n doctorstitel?). Of heeft ie zijn mond ineens verloren?

  1. So I tell you this, that for every unfounded word people utter they will answer on Judgement Day,
   since it is by your words you will be justified, and by your words condemned.’

   Mat.12, 36-37

 17. @Yukio i.v.m. Uw reactie van 19 augustus 2021 om 13:53 uur:
  “Heeft Christus dan niet de Helper gezonden om de Kerk voor de poorten van hel weg te halen? Gelooft u Christus niet? Maakt u zelf uit wanneer de H.Geest wel zijn werk doet? En of hij dat Goed doet.”

  MIJN reactie hierop:
  Gelooft U niet, dat God de mens goéd (lees: correct) heeft geschapen?
  De mens bezit álles wat noodzakelijk is om te leven (wij hebben geen God van doden, maar wij hebben ‘n God voor levenden) (Lucas (20,27-40).
  Álle eigenschappen van de mens zitten in ons DNA.
  God heeft de mens goéd geschapen. God wist wat Hij deed. Dus blijf 100% af van onze DNA.

  Wat de wetenschap ons nu probeert wijs te maken:
  God heeft de mens NIET goed geschapen. De schepping had beter gekund en dat zullen wij BEWIJZEN met DNA-veranderende geneesmiddelen.

  De hamvraag is dus voor iedereen: Geloven wij God of geloven wij de geneesmiddelen-industrie?

 18. @Yukio,
  Bent U ineens wél weer aanwezig?
  Heeft U steeds erger last van Uw eigen hoogmoed? Bent U het Nederlands ineens vergeten? Wij wonen in Nederland! Ik weiger gewoon om Uw Engelse taal te lezen.
  Dus a.u.b. Uw reactie gewoon in het Nederlands.

 19. @Yukio,
  Kort: U heeft enorme last van eigenwaan (- hoogmoed inzake Uzelf).
  U bent écht niet méér waard dan anderen.
  Mijn advies aan U: werk aan Uzélf (als U daarmee klaar bent) en werk dan pas aan ánderen.

 20. @Yukio,
  Mocht U last hebben van geheugenverlies, dan adviseer ik U om naar Uw huisarts te gaan.
  De reden is zéér eenvoudig: U vergeet geheel plotseling Uw moedertaal (= een taal die tijdens de jeugd, zonder formeel taalonderwijs, wordt verworven).

  Mocht U géén last hebben van geheugenverlies, dan blijft over: enorme eigenwaan (op het waanzinnige af).

 21. @ heren P.Derks en Yukio,
  mag ik u vriendelijk verzoeken dit onderwerp a.u.b. te laten vallen en deze pagina te laten voor wat het is.
  A.u.b ?
  Ik ben er zeker van dat u beiden ook voor elkaar bidt.

   1. Jarenlang had ik te maken met ouderen, gehandicapten en jongeren die niet meekonden met het ‘normale’ leven en ik oefende mij om hen altijd het laatste woord te gunnen.
    De heer P. Derks daarentegen is een fijne heer, gelieve hem te ontzien.

 22. @Yukio,
  Nú kan Yukio ineens in het Néderlands schrijven. Het is volgens mij de voor hem de hoogste tijd om een arts (liefst ‘n psycholoog) te raadplegen.

 23. @Yukio, i.v.m. Uw wél en toch niét-antwoord aan eric-b-l :
  “Mijn instemming heeft u. Niettemin geven de epistels van Derks tegen Yukio en Rinze wat inzicht in Derks ‘state of mind’ (in gewoon Nederlands: gemoedstoestand).”

  Het probleem van @Yukio is Uw enorme hoogmoed. Die hoogmoed grenst écht aan waanzin (dus: op het waanzinnige af).
  De oplossing van hoogmoed is in princiepe zeer eenvoudig: daal af tot de begane grond (zoals ieder normaal mens). En als het nodig mocht zijn, ga door tot ietwat ónder de grond.

 24. inzake @Yukio:
  Als ’n buitenlander Nederlands leest, dan kán diens geest in feite niet anders dan óók ’n Nederlands antwoord geven. Dat ligt dus gewoon aan de mind – set (Een mindset is een manier van denken of een mentale houding die iemand aanneemt.)

  In de mindset van @Yukio bevindt hij zich niet onder de Nederlanders. Anders gezegd: hij is nog stééds opstandig (= dwars, kwaadwillig, bewust(!) willens(!) en wetens(!) bedoeld om iemand te benadelen of te kwellen).

  @Yukio is dus bewúst(!) kwaadwillig bezig met de bedoeling om anderen te vernederen.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Laat een reactie achter op Robbe Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.