Schneider: Vaccins vervaardigd uit cellen van vermoorde kinderen zijn apocalyptisch van aard en merkteken van het beest

Videoconferentie Mgr. Athanasius Schneider Stille Zaterdag 3 April 2021

“Vaccins vervaardigd uit cellen van wreedaardig vermoorde ongeboren kinderen zijn duidelijk apocalyptisch van aard en mogelijk een voorbode van het merkteken van het beest (zie Apocalyps 13:16).”

https://rumble.com/vfny5v-tainted-vaccines-conference-with-msgr-schneider.html

https://forumvitae.blogspot.com/2021/04/conference-on-aborted-tainted-vaccine.html

Ondertussen op YouTube:

 

identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

47 thoughts on “Schneider: Vaccins vervaardigd uit cellen van vermoorde kinderen zijn apocalyptisch van aard en merkteken van het beest

 1. Maar dat is nu juist wat de wetenschap totaal ontkent. er worden geen cellen van foetussen gebruikt in de vaccins? Moge we dat geloven? Dat is nu juist iets wat de leek niet weet! Ik heb geen medische studies genoten, mijn wetenschap is van een heel andere aard. Maar mensen in mijn omgeving verzekeren mij, dat er geen cellen van foetussen worden gebruikt. En daar neem ik genoegen mee. We moeten niet aan bangmakerij doen.

  1. Er is geen enkele aanwijzing dat de wetenschappelijke uitleg over sommige vaccins niet klopt. Er zijn geen foetussen ‘vermoord’ of worden ‘vermoord’ om de vaccins te kunnen maken. Wat er gebeurd is dat er weefsels worden gekweekt op basis van een cellijn van een foetus. Deze foetus was niet levensvatbaar en stamt uit de jaren 70 van de vorige eeuw.

  2. 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL
   Vaxzevria suspensie voor injectie
   COVID-19-vaccin (ChAdOx1-S [recombinant])

   2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING
   Dit zijn injectieflacons voor meervoudige dosering die 8 of 10 doses van 0,5 ml per injectieflacon
   bevatten (zie rubriek 6.5).
   Eén dosis (0,5 ml) bevat:
   Chimpansee-adenovirus coderend voor de spike-glycoproteïne (ChAdOx1-S) van SARS-CoV-2*, niet minder dan 2,5 × 108 infectieuze eenheden (Inf.U).
   *
   Geproduceerd in genetisch gemodificeerde menselijke embryonale 293-niercellen (human embryonic kidney, HEK) en door recombinant-DNA-technologie.
   Dit product bevat genetisch gemodificeerde organismen (GMO’s, genetically modified organisms).

   Hulpstof(fen) met bekend effect
   Elke dosis (0,5 ml) bevat ongeveer 2 mg ethanol.
   Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

   Bronnen:
   College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, Geneesmiddeleninformatiebank:
   “COVID-19 Vaccine AstraZeneca, suspensie voor injectie”
   European Medicines Agency:
   “Vaxzevria (previously COVID-19 Vaccine AstraZeneca) : EPAR – Product information”

 2. Met of zonder gediscrimineerde video, nu komt de aap uit de mouw, nu wordt het volgende grote oordeel voorbereid, nu kan iedereen zien wie de eindeloos twijfelende kleingelovigen zijn, wie de ongelovigen zijn en wie vervolgd zal worden omdat hij God getrouw wil blijven !!!

  Wij leven in een sterke tijd. Zoals de tijd van Abraham, Noach, Mozes, en zovele anderen. Jezus toonde ons hoe belangrijk het is nooit de wereldse heersers te geloven en altijd getrouw Gods Geboden te blijven respecteren, ook indien we er voor moeten sterven door de hedendaagse communistische leugens en bedreigingen !

 3. You Tube heeft al toegeslagen:
  Wie de video probeert af te spelen, krijgt de volgende tekst te zien:
  Deze video is verwijderd wegens schending van de servicevoorwaarden van You Tube.

 4. Wikipedia:
  Athanasius Schneider is een bisschop van de Katholieke Kerk. Hij geldt als een van de felste critici van paus Franciscus. In 2008 schreef hij het boekje Dominus Est, een pleidooi voor de herwaardering van de tongcommunie.

  De verwijdering van de video toont aan, hoe ‘gevaarlijk’ You Tube de ware R.K. leer vindt.
  De verwijdering van de video toont tevens aan hoe belangrijk de tongcommunie is (knielend, dus deemoedig eer en eerbied tonen aan God).

  1. Zou het niet kunnen dat juist het verwijderen van de video het gevaar van desinformatie verkleint? Ik denk het wel. Feitelijke onjuistheden dienen ten alle tijden vermeden worden. Als men denkt dat YouTube te video ten onrechte heeft verwijderd staat de gang naar de rechter voor iedereen open….

  2. Als de video alleen zou pleiten voor het toestaan van de Tridentijnse Ritus zou hij echt niet verwijderd zijn Derks. Dat weet u maar al te goed.

   1. @juuls,
    Jezus zou waarschijnlijk zeggen: “satan, zwijg”.
    Daarmee bedoelde Jezus niet Petrus, maar satan die even de overhand kreeg in Petrus.

    Ik heb de door Bart (hartelijk bedankt) verstrekte site bekeken.
    Ik vraag mij werkelijk af, waarom dat filmpje door You Tube is verwijderd.
    Het – volgens mij – ergste wat mgr. Schneider vermeldt, is:
    Het doden van onschuldige menselijke wezens, zelfs als ze worden uitgevoerd om anderen te helpen, is een absoluut onaanvaardbare daad. ” (Encycliek Evangelium vitae, 62-63)

    Het bloed van vermoorde ongeboren kinderen schreeuwt tot God door vaccins en medicijnen die hun overblijfselen op welke manier dan ook gebruiken.

    Mgr. Schneider heeft slechts ons dierbaar R.K. geloof verkondigt! En … @juuls, (om bij Úw woorden te blijven) dat weet U maar al te goed.

 5. anders gezegd:
  Al eeuwenoude katholieke getuigenissen worden als leugen door You Tube verwijderd.
  Er is er maar één die dit beweert: Satan met zijn volgers.

 6. De video is helaas verwijderd maar de informatie is gelukkig nog wel beschikbaar, o.a. op onderstaande link:
  ___https://restkerk.net/2021/04/02/mgr-schneider-het-bloed-van-vermoorde-ongeboren-babys-schreeuwt-tot-god-vanuit-de-door-abortus-bezoedelde-vaccins-en-medicijnen/___

  1. Feitelijk dus onjuist. Er wordt gesproken over vermoorde ongeboren babys. In die drie worden zitten al 3 moeilijkheden. Immers een baby is een baby als deze geboren is. Daarnaast wordt voor sommige vaccins een weefselkweek gebruikt. De weefselkweek is gebaseert op foetale cellen van een foetus die niet levensvatbaar was in de jaren 70 uit de vorige eeuw. Eenieder die denkt of weet dat dit niet klopt zie ik graag met echte bewijzen…

   Het is ONJUIST dat de indruk wordt gewekt dat er abortussen worden uitgevoerd met dit doel. Het is een LEUGEN

   1. Hoe denkt u dat men aan die eeuwigdurende cellijnen komt? Die eeuwigdurende cellijnen kunnen alleen maar gebouwd worden op een LEVENDE foetus, dus met een zorgvuldig uitgevoerde abortus provocatus, om dan de cellen te oogsten waarmee eeuwigdurende cellijnen gemaakt. Abortus provocatus is KINDERMOORD. Dit gaat LIJNRECHT in tegen de 10 geboden die u in gelijk welke bijbelvertaling kan terugvinden in het boek Exodus.
    Als de foetus afgestorven zou zijn, dan kunnen deze cellen niet meer gebruikt worden om een eeuwige cellijn mee op te bouwen.

    1. @Bart,
     Elk woord van U, is 100% correct.
     @juuls, bestudeer vooral die eerste twee zinnen van @Bart.
     Die baby moet dus zeer welbewust gedood zijn met het doel om eeuwigdurende cellijnen te maken.

     1. Derks u spreekt Bart al tegen in uw reactie. Bart heeft het over een levende foetus en u over een gedode foetus met de opzet. In de basis klopt het allebei al niet. Deze foetus is niet geaborteerd met het doel om. Maar deze foetus was niet levensvatbaar (u kunt dat op diverse sites nalezen) en men heeft de cellen van deze foetus gebruiks als basis. En deze zelfde cellen worden nog steeds gebruikt. Er een dramaverhaal van maken alsof alle (nou ja veel) abortussen worden uitgevoerd met het doel om deze voor de wetenschap te gebruiken, is een onzin verhaal. Er is geen werkelijk geen enkel bewijs voor en berust alleen op verdachtmakingen. Kom met steekhoudende bewijzen dat er abortussen worden gepleegd om cellen te kunnen oogsten.

         1. @juuls,
          U kunt niet lezen ÓF U heeft de reactie van @Bart nog niet gelezen: zie diens reactie van 15 april 2021 om 13:20 uur.

        1. @juuls Denkt u werkelijk dat men met één enkele abortus provocatus toekomt voor deze gruwelijke experimenten? Hieronder enkele links, gewoon gevonden via Google (zoekstring = HEK 293) :
         ___https://nl.wikipedia.org/wiki/HEK_293-cellen___
         … Deze embryonale niercellen zijn afkomstig van een foetus die in 1972 om niet-medische redenen is geaborteerd in Leiden. …
         ___https://horizondiscovery.com/en/engineered-cell-lines___
         ___https://bitesizebio.com/45489/what-the-hek-a-beginners-guide-to-hek293-cells/___
         ___https://www.sinobiological.com/search?keywords=HEK%20293___

         1. Een beetje verder lezen Bart. Dat de gebruikte cellen zijn gekloond vanuit die uit de vorige eeuw verkregen cellen. Daarom kunnen ze er gebruik van maken.
          Dus met een enkele abortus is dat best mogelijk. Heeft u bewijzen voor iets anders?

          1. @juuls Hoe lang duurde het vooraleer men succevol kon klonen? 293 experimenten en dan alleen nog maar op de niercellen van één enkele foetus?

       1. Een baby is een geboren kind Derks. Maar u noemt het maar zoals u wil.

        Bart heeft het over levend u over dood… NIET IK!
        Wordt het eerst maar eens met Bart. U beide weet al niet wat nu de grondslag is voor deze zgn HEK cellen..U beiden blijft maar volhouden dat er steeds abortussen worden gepleegd om die cellen te kunnen winnen. Dat is absoluut onwaar.

        1. @juuls Uit wat ik gelezen heb, leid ik af dat P.Derks en ik op dezelfde morele lijn staan.
         (@P.Derks Corrigeer mij indien nodig).

         Ik stel mij alleen maar de vraag of men 293 experimenten kon uitvoeren op de niercellen van die ene foetus die vermeld wordt? Dat lijkt mij erg onwaarschijnlijk, er moeten voorafgaand ook al vergelijkbare experimenten gebeurd zijn op andere foetussen. En op hoeveel andere types cellen zou er eerst getest geweest zijn voordat men bij de niercellen terechtkwam?

         Stel nu nog dat het maar die ene foetus zou geweest zijn. Zou het daarom moreel meer aanvaardbaar zijn?

         En nu de kennis er toch is, wat zou de pharma tegenhouden om vandaag op gelijkaardige wijze (met verbeterde procedures) cellen te oogsten om een reservevoorraad aan te leggen? Wie zal zeggen of ze dat toen maar één keer gedaan hebben en nadien nooit meer?

         1. @Bart, wij staan moreel op precies dezelfde lijn.
          Daarbij denk ik aan Kaïn die zijn broer Abel doodde. Kaïn had nog volledig besef van goed en kwaad. Ondanks die moord bleef hij praten met God + dééd Kaín wat God hem opdroeg: weggaan van het land dat het bloed van Abel had opgezogen.
          Zo zit dat ook met de moord op baby’s (meervoud of enkelvoud).

          @juuls zit zeer welbewust op een kwaadaardige gedachtegang.

          1. @Juuls,
           Als Uw eigen vrouw/vriendin zwanger van U is, vraagt U dan tegen haar: “Voel je de baby al bewegen?” ÓF ‘Voel de de foetus al bewegen?”
           Ik denk, dat U zult vragen: “Voel je ons kind al bewegen?”

         2. Dat u op dezelfde morele lijn zit is duidelijk en ook niet ter discussie.
          Weer lees ik in uw verhaal…..Ik stel mij….dit lijkt mij… u probeert zonder daadwerkelijke bewijzen te verdedigen dat er wel meerdere abortussen zijn en worden gepleegd.
          Nu nog steeds… Overtuig mij met keihard bewijs.

          En u stelt die ene vraag waar het juist om gaat zonder poespas of drama… Is het moreel aanvaardbaar als die ene foetus aan gaat?
          Nee als de foetus bewust is ‘gemaakt’ voor dit doel.
          Nu deze abortus toch al uitgevoerd zou worden vind ik het wel nuttig dat het levensreddend kan zijn voor vele anderen…

          1. @juuls,
           Één of meer baby’s is niet van belang voor mij.
           Ook is voor mij niet van belang, of die baby(‘s) extra zijn gemaakt voor dat doel (Dat zou ik zelfs nóg immoreler vinden).
           Het feit van babymoord is voor mij méér dan voldoende.
           (Voor zover bekend is, had Kaïn óók ‘maar’ één moord gepleegd.)

 7. Blijkbaar moet het toch nog eens herhaald worden :

  de elitairen die zich hoog boven alle wetten geplaatst weten lieten jaren geleden in Amerika de granieten Georgia Guidestones plaatsen met daarop gebeiteld de tien geboden van de vrijmetselarij.
  Gebod 1: “Maintain humanity under 500,000,000”
  “Niet meer dan een half miljard mensen toegelaten op aarde”.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones

  Super trotse elitair Bill Gates plande jaren geleden al “dat men de overbevolking moest te lijf gaan met een vaccin.” Hij heeft die woorden nooit teruggenomen, integendeel.
  Nu al in twee youtube filmpjes beantwoord hij sarcastisch de interviewer en telkens blijkt hij nauwelijks zijn duivelse lach te kunnen onderdrukken.

  Gelukkig zijn er nog velen die begrijpen dat het de mens niet toekomt iets toe te voegen aan het door God geschapen lichaam, dus ook geen willekeurige stoffen inspuiten in de aders. Dergelijke duivelse handelingen kan men niet als ‘wetenschap’ bestempelen.

  Niet alleen dat er meer dan drieduizend abortussen PER DAG plaatsvinden in de USA, maar men blijft ontkennen dat de zogenaamde ‘vaccins’ des doods gebaseerd zijn op cellen geoogst uit levende baby’s in de moederschoot omdat men geen levende cellen kan oogsten van een gedood kind.

  De woorden van ‘paus’ Franciscus gooien olie op het vuur :”het gaat slechts om enkele celletjes.”
  Dergelijke woorden zijn een paus onwaardig.

  1. Volslagen onzin. Uit zijn verband gerukte uitspraak. Wat jij vergeet erbij te zeggen is dat Gates erbij zei dat door een pokken en kinderpolio vaccin (waar het hierbij om ging) de bevolkingsgroei af zou nemen.
   En misschien vinden er in de USA zoveel abortussen per dag plaats. Alleen is er helemaal geen bewijs dat er iets van deze abortussen voor de medische wetenschap wordt gebruikt. U liegt dus. Wat men op dit moment gebruikt zijn de cellen van foetus van 50 jaar geleden. Doen alsof er op grote schaal abortussen worden uitgevoerd voor dit doel is een grove LEUGEN en dat moet ophouden. God zal u straffen voor het verspreiden van dit soort onzin.

   1. Er worden op grote schaal abortussen uitgevoerd, dat is een feit. Wat het doel daarvan mag zijn, laat ik in het midden. Baas in eigen buik? Er zijn er die zulks claimen. Bevolkingsreductie? Ja, elke abortus draagt bij tot bevolkingsreductie. Abortus provocatus kan op een zorgvuldige manier worden uitgevoerd om nadien op die LEVENDE foetus te experimenteren, er cellen van te oogsten en daarvan eeuwigdurende cellijnen te maken. Ik zie daarin een ernstige gewetenskwestie.

 8. Nooit gehoord van LifeNews.com ?
  Dan wordt het de hoogste tijd om daar uiterst belangrijke kennis te vergaren.

  Een Amerikaanse rechter verbiedt David Daleiden om video materiaal vrij te geven waarmee onomstotelijk bewezen werd dat de meer dan tweehonderdvijftig abortusslachthuizen onder de misleidende naam “Planned Parenthood” hun vieze zaken verhandelen als een ware abortusindustrie. Dit is niet overdreven! Het is waarachtig gebleken! Nu kwam ook aan het licht dat deze federale rechter banden heeft met deze smerigste van alle soorten industrie.

  Bovenop deze vuile koop toe durft de zelfbenoemde “faithful Catholic”, president J.Biden, het ook nog aan om COVID vaccins te willen verbinden met abortus en hij vindt dat een “Godly Thing to Do”, een goddelijke handelswijze.
  Kan het nog erger ???

  En ja, het begon allemaal schijnbaar onschuldig net de eerste voorbehoedsmiddelen in de jaren zestig. Met bittere dank aan de nog steeds ‘vernieuwende’ bisschoppen !

  1. Ja de video’s zijn afgewezen omdat ze geedit zijn. De makers van de video zijn ook voor het gerecht geweest vanwege valsheid in geschrifte.

   Het verhandelen van weefsel van geaborteerde kinderen is illegaal en terecht!

 9. @juuls,
  Een baby, gemaakt voor het doel om dat kind vervolgens te doden met het doel om daar medisch gebruik van te maken, zou ik zelfs nóg immoreler vinden.
  Redenen te over:
  1. dat deden de Duitsers óók tijdens WOII;
  2. dat noem ik misbruik maken van betreffende vrouw;
  3. dat noem ik misbruik maken van betreffende man;
  4. ‘n kind – al bij voorbaat – niet de gelegenheid geven om volwassen te worden, is 1000% immoreel.
  Dat kind werd niéts gevraagd. Al was het ‘n diér, dan nóg zou ik het compleet immoreel vinden.

 10. @juuls,
  Lees eens goed wat @eric-b-l schreef op 15 april 2021 om 11:40 uur:
  Men kan geen levende cellen oogsten van een gedood kind.

  @juuls, Laat dat echt eens tot U doordringen!

 11. @Robbe, i.v.m. Uw reactie van 16 april 2021 om 21:57:
  Daar laat U zich (opnieuw) kennen als gemene uitdager.
  Ook bij Ú hoort mijn reactie conform @juuls (zijn jullie broertjes van elkaar?):
  Jezus zou waarschijnlijk zeggen: “satan, zwijg”.
  Daarmee bedoelde Jezus niet Petrus, maar satan die even de overhand kreeg in Petrus.

  God is geen mens; Hij is álmachtig en álliefde. Bij Hém hoop ik na mijn aardse dood te mogen wonen.

 12. Jammer dat de video niet meer te zien is, maar zo gaat dat met kritiek die niet past in het straatje van de globalisten.
  Alle wetenschappers en artsen die kritiek hebben op het “vaccin”, ik spreek liever van de spuit omdat het genetische manipulatie is, worden van youtube of facebook of zelfs van linked.In verwijderd.
  We leven onder een enorme censuur.
  Voormalig ceo van Pfizer, dr Mike Yeadon, noemt het zelfs een moordwapen !
  Deze spuit is een moordwapen, niet alleen indirect omdat het geaborteerde kindertjes betreft, maar ook om de wereldbevolking terug te brengen tot er een half miljard.
  Mensen die abortus goed praten, zouden eens moeten weten hoe het in zijn werk gaat.
  In de staat NY en ook in Zwitserland is abortus al toegestaan t/m 9 maanden !
  Kijk op ninefornews.nl en huiver hoe adrenochrome wordt afgetapt van onschuldige kinderen en ook van pas geboren baby’s en wie weet van geaborteerde kinderen.
  Dit is duivels werk.
  Er valt ontzettend veel geld mee te verdienen. Aborteurs verdienen kapitalen !
  Als het om geld gaat, zit de duivel er diep in.
  Schneider en ook Viganò durven te zeggen waar het op staat en de “paus ” blaft met de VN mee.

  1. Ik spreek liever over dat leugens worden verwijderd. Dat jij tegen abortus bent is jouw keuze en die keuze mag jij overal op elk medium duidelijk maken en verspreiden. Wat je niet mag is dat ondersteunen met leugenachtig beeldmateriaal. En dat dergelijke zaken verwijderd worden is meer dan terecht. Het is bovendien raar dat jij iedereen en alles wantrouwd en dat wat jouw mening vertegenwoordigd zonder enig voorbehoud accepteert als waar. Iets wat jij de ‘schapen’ verwijt.
   En nee ik ben niet voor abortus in alle omstandigheden etc. Maar ook niet helemaal tegen. Wat mij betreft is abortus toegestaan als het medisch noodzakelijk is (leven van de moeder) of als het kind een uitkomst is van incest en/of verkrachting. Daar ligt de grens wat mij betreft. Een vaccin is geen genetische manipulatie in het lichaam. De vectorvaccins al helemaal niet. Het heeft niks te maken met ongewenste kritiek. Het heeft te maken met het verspreiden van leugens. En dat is verwerpelijk

  1. Mag je anders niks posten? Is een mening afhankelijk van hoe je grammatica is?

   Voor de rest ik ken die beelden. Natuurlijk worden de heftigste meest smerige dingen getoond. Hoe denkt u dat de beelden eruit zien van het priesterlijk misbruik van kinderen. Dat zijn vast ook geen lieve praatjes. Ik ken al die sites. Een ding daarover, verwijt MSM nooit meer een gebrek aan objectiviteit als je die sites voor je meningsvorming gebruikt.

 13. @juuls
  “Dat jij tegen abortus bent is jouw keuze”

  Voor u is er geen moraal, geen natuurwet, geen God. Alleen de eigen keuze. Dat is satanisme.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.