35 thoughts on “Video: Voormalig hoofd van de CIA verklaart de oorlog aan Christenen / Libertariërs in Amerika

 1. Tja, beetje vervelend vast en zeker. Maar moet dit alles niet gebeuren om zoveel mogelijk zielen te doen ontwaken en te redden? Laat ons er op vertrouwen dat dit uiteindelijk “His game” is om Zijn wil te doen geschieden. Ondertussen kunnen we zoeken naar wegen om elkaar op lokaal niveau te helpen.

  1. Bart schreef: “Ondertussen kunnen we zoeken naar wegen om elkaar op lokaal niveau te helpen.”

   Het belang van lokaal dingen opbouwen mag niet onderschat worden. Door op het internet te posten verandert men niet veel, maar men kan wel lokaal gemeenschap opbouwen om sterker te staan tegen de schaduwregering.

   Het vervangen van de armen uit de mouwen steken in de echte wereld met roepen te midden van de kakofonie in het wespennest van het internet brengt tandeloze leeuwen voort. Men denkt dat men meer geconnecteerd is dan ooit door in de valse realiteit van het internet, in stand gehouden door de moderne technologie als motor, te blijven hangen, maar in werkelijkheid is men geïsoleerder dan onze voorouders vroeger.

   1. Theudmer,
    hoe u het bekijkt begrijp ik niet goed omdat de weinige katholieken die de voorbije jaren nog naar de Tridentijnse Mis gingen allemaal erg verspreid zijn over het land, ruim de helft dan ook nog te oud om echt de armen uit de mouwen te steken.
    Ik kan nog steeds beschikken over een open stuk grond en hoopte de voorbije jaren dat mijn familie dat als een uitkomst zou beschouwen maar nu blijkt dat ze zich nog liever vol gif laten spuiten.

    Dan zie ik als mogelijke uitkomst dat er nog Vlaamse ( en andere Belgische en Nederlandse ? ) gezinnen bestaan met jongvolwassen ‘kinderen’ die de geschiedenis van de Kartuizers kennen : ze trokken de Alpen in om zelfvoorzienend en heel erg sober een primitief kloostertje te bouwen. Ik weet niet of we met z’n allen naar Frankrijk moeten verhuizen maar wat mij betreft is hier wel mogelijkheid in (de resten van) de oude boerderij waarin ik nog steeds verblijf samen met een ouderling.
    Ik kan me wel nog goed behelpen en ook die ouderling kan ik ondersteunen, ik vraag niet om hulp, maar ik beeld me in dat de meeste mensen niet beschikken over open grond om een grote moestuin aan te leggen.

    Wie begrijpt waar we naartoe evolueren en ernstig op God vertrouwt is hier hartelijk welkom.

    Waarschuwing : hier is geen moderne luxe beschikbaar, integendeel, het leven hier is hard.

    1. Men moet werken met de mensen die men in de gemeente heeft. Er zijn er die op godsdienstig niveau niet op de juiste weg wandelen maar die de overheidsmensen niet vertrouwen met hun krankzinnige dictaten en die dus bereid zijn om bepaalde voorzorgen te nemen tegen de plannen van het bewind. Ook is het goed om te proberen de mensen van uw parochie alert te maken, hoe moeilijk het ook is om voorbij hun koppigheid te geraken.

 2. Het begint misschien al reeds de scheiding van de schapen en de bokken te worden. Helpt elkaar en laat ze maar doen, ze stoppen er niet mee omdat ze al doof zijn voor elke redelijkheid. Ze geloven niet, dat is het hele punt.

 3. Het Rooms Katholieke geloof vindt zijn oorsprong in het Jodendom. Het Oude testament van zowel van het Jodendom als de Rooms Katholieken is gelijk. Tot het jaar 70 na Christus konden alleen Joden, Rooms Katholiek worden. Antisemitische en antikatholicisme hebben altijd bestaan en zullen niet verdwijnen. Het geloof van beide godsdiensten brengt met zich mee dat de gelovigen een hogere kwaliteit van leven hebben, door hun geloof weten ze wat het doel van het leven op deze aarde is. Daardoor zijn ze veel gelukkiger en leven daardoor langer. Op economisch vlak zijn de gelovigen van beide godsdiensten superieur, dit wekt natuur jalousie op bij andere groepen in de samenleving. Zowel Joden als Rooms katholieken werden in het vooroorlogse Duitsland niet geaccepteerd. Protestantse kerkgenootschappen namen daardoor afstand van het oude testament. Hitler wilde na de Joden ook de Rooms Katholieken naar de gaskamers brengen. Antisemitische en antikatholicisme gaan altijd hand in hand.

  1. Wat U hier zegt, beste Joseph, klopt niet dat tot het jaar 70, enkel Joden, als volgeling van Christus, katholiek konden worden. Het bekende dispuut van St. Paulus tegenover de eerste Paus, St. Petrus, over de niet noodzakelijke besnijdenis van de bekeerde heidenen, vond plaats in Antiochië.
   St. Paulus bepleitte de rechtstreekse bekering tot Christus, en niet via de omweg van het jodendom, gedomineerd door de Farizeeërs, de moordenaars van Christus. Zij, de zich niet bekeerde Joden, werden afgesneden van het heil en de nieuwe Christelijke wereldorde die gestart was op Golgotha en drie dagen later met Christus Verrijzenis, op Pasen. Petrus vertegenwoordigde op dat moment nog de politiek correcte, philosemitische vleugel binnen de groep Apostelen en Leerlingen. St. Paulus voorkwam dat er eerste klas en tweede klas Christenen kwamen. Dat hadden de Joden natuurlijk prachtig gevonden.
   Dus ergens ver vòor het jaar 67 is die historische omwenteling gebeurd, toen beiden door keizer Nero, in Rome, werden vermoord. Wij hebben niks te maken met de Joden. U kunt wel zeggen dat de eerste Christenen, Joden waren die voor Christus kozen. Maar sinds mensenheugenis is er niets meer genetisch of fysiek, terug te vinden van het oorspronkelijke Jodendom zoals dat was ten tijde van Christus. Verder ter info, Antiochië is te vinden in Syrië, aan de Middelandse zee, bij de Golf van Alexandrië, West van Aleppo.

 4. @@@

  Beste mensen: ..in Nederland waren op de eerste dag van de avondklok demonstraties in een dorp van nog geen [20.000] inwoners , iemand had mij een email doorgestuurd met foto’s; ..er zouden 2000 mensen komen en uiteindelijk waren er nog géén 100 mensen gekomen.. er was toch een aardige politiemacht opgetrommeld, zelfs ook met honden om straten af te zetten ..compleet zelfs met helikopter.

  Ik ga iedere dag om 22.00 uur wandelen om nog wat te kunnen slapen en ook gisteren kwam er een politieauto aan mij voorbij en wilde stoppen maar reed uiteindelijk toch door.
  Ik denk omdat het pas de eerste dag van de avondklok was want anders hadden ze de demonstranten ook allemaal moeten verbaliseren.

  Bij het verbaliseren bij een overtreding vragen ze in Nederland altijd het waarom van de overtreding, daar een antwoord op geven is niet verplicht.. maar voor mij dus een gelegenheid om hun dus op de andere kant van de medaille te wijzen..
  Ik ga niet extra doorgaande wegen opzoeken waar ze sneller voorbij komen.
  Mijn betoog heb ik in mijn [gemoed] ongeveer rond. ..en bij een boete duurt het nog maanden voor het bij de rechter komt (bij het niet betalen van de boete).. en kan ik die ook nogeens mijn inzicht verkondigen.. en kan ik als eenling 🤺 ook mijn zegje doen.
  Het blijkt dat het hun dus heel wat waard is om het volk de mond te snoeren 🤐

 5. Neen er is geen wettige wet van avondklok op virus bestaat gewogen niet.
  Als politie zoals mij toen zeiden wij kunnen u een boete opleggen van € 250 onmiddelijk te betalen, gaan jullie mij proberen mij af te persen, dat maffia dit doet kennen wij.
  Maar fat politie dat doet is totaal onwettig en burgers angstig maken is totaal onwettig.
  Waarom omdat hun immuumiteit naar beneden gaat en moet ze omhoog krijgen.

  Van de media de Croo en pollitiie doen is onwettig en hoort thuis bij internationaal Trubinaal van Neurenberg,
  Politiekers verliezen hun rechten als ze burgers handelen.

  Tegen de politie die mij afdreigen zei ik het volgende, dames u moet werk doen, maar we mogen zelf nog wel denken of dit wel kan.
  Ik zeg nu neen dit volledig onwettig en ga naar het parket van Antwerpen, hun toon was direct wat kalmer.
  Waarom omdat een parket magistraat boven de korpschef staat en nooit pv of zelf € 250 betaald.
  Meer deze week was weer van de partij en de opzichter v d gemeente was weer en liet mijn attest zien en zei ik ben maar een uitvoerder.
  Ja René je moogt nog zelfs denken dat goed is of niet, we zijn openlucht waar zelfs geen mondmasker verplicht is.
  Het goed komen de dames van liefde politie en zeg a weer paraat en liet mijn attest zien, het is in orde dank
  In open lucht moeten geen mondmaskers gedragen worden en werkt niets, ja maar bevel van de burgemeester en ik zei hij overtreed internationale wetten De Rechten van de Mens en kan hij nooit met onwettige wet van de Croo opleggen en is ook hij vervolgbaar en waren svel weg.

  Geeft jullie gelijk ik met wat alles waar jullie voor staan aan God en zult nooit schrik en angst kennen want angst komt van beest en nooit van God daar moet vrees voor hebben en zoek maar eens op.

  Politie mijnheer mevrouw uw gaat mij onmiddelijk € 750 betalen, zegt u gewoon kalm u bent toch politie Ja en probeert mij op toelichten.
  Ik ga naar het parket v Antwerpen en ga daar klacht neerleggen en uw namen zijn ……
  Niet gevenbzie op je uurwerk hoe laat het was en geeft aan het parket door.
  Parket magistraat staat boven de korpschef en zullen zwijgen

 6. Jammer dat de waardevolle info van Brennan komt in verband met Info-wars. Infowars verpakt kleine stukjes ware info in een grote stroom van snelle statements die alleen maar verwarren . Hoogstens ingevoerden als Dr van Rooijen kunnen daarin waardevol en niet, wáar van niet-waar onderscheiden . Schíjnbaar steunen op kanaal Info-wars is geen reclame voor Katholiek forum .

  1. Infowars is gecontroleerde oppositie, zoals “QAnon” en Trump zelf, om resistente gedeelten van het publiek te manipuleren en inactief te houden jegens de schaduwregering; met Trump is het de cryptocraten gelukt om vier jaar lang mensen te misleiden met de valse belofte dat hij de schaduwregering ging omverwerpen. Vier jaar later heeft hij dat niet gedaan, en er is weinig verzet opgebouwd omdat een grote schare van Amerikanen er vanuit ging dat Trump het wel ging oplossen; ondertussen rollen de cryptocraten hun God-hatende, misantropische plannen verder uit. “QAnon” gaf gedeeltelijk echte informatie (over de satanische aard van de schaduwregering) om, wanneer Amerikaanse betogers zich zouden tooien met “Q”-symboliek, dezen gemakkelijk te identificeren als mensen die iets weten over het satanisme van de “diepe staat” en hen gemakkelijk te kunnen arresteren onder de aanklacht van “domestiek terrorisme”. Het binnenvallen van het Capitool recentelijk werd georkestreerd om mensen zoals de eerdergenoemden in te kaderen als “domestieke terroristen”.

   Zo werkt gecontroleerde oppositie. Zie “Operation Trust” van de bolsjewisten voor een eerder voorbeeld.

   Alex Jones is ooit de Bohemian Grove “binnengedrongen” om het jaarlijks druïdisch zomerritueel daar te filmen. Indien hij daar werkelijk niet uitgenodigd was geweest, dan zouden ze hem toen rap als dusdanig geïdentificeerd hebben. De man is een bedrieger en een agent van de vijand; het is dan ook gemakkelijk om te zien vanwaar zijn onderdanige houding jegens de zionisten, gedurende de Trump-administratie, kwam.

   1. “Het binnenvallen van het Capitool recentelijk werd georkestreerd om mensen zoals de eerdergenoemden in te kaderen als “domestieke terroristen”.”

    Id est, om hen zo in te kaderen door hun aanwezigheid bij de betoging alleen al, of ze nu het Capitool mee binnengegaan zijn of niet.

 7. Die video, beste Andreas Eriksson, is niet zo interessant.
  Sinds mensen heugenis worden Christenen in het algemeen, en traditionele katholieken in het bijzonder, al of niet sluiks, maatschappelijk gediscrimineerd. Dat zal in de links communistisch gedomineerde VS, sinds 6 Januari, alleen maar duidelijker tot uiting komen. Het zal wel een hele kluif zijn, want er zijn in de VS, ongeveer 80 miljoen katholieken op een bevolking van 350 miljoen. En ze zijn bewapend, ze weten dus van wanten. Maar ik denk dat dat zo’n vaart niet zal lopen, want de joods maçonnieke bazen achter de schermen zijn er op uit, om het liefst twee partijen in een burgeroorlog te lokken. Dat is de truc, laat de tegenstanders zichzelf en elkaar uitmoorden, dat zijn ze gewend. In Europa is dat 2 keer (plus 1) gelukt, in 1914 en in 1940, en daarna nog een keer in ex-Yougoslavië, met Servië en Kosovo, jaren 1990. Deze burgeroorlog was het kroonjuweel van het criminele vrijmetselaar echtpaar-president Clinton. Vervolgens lukte het de VS, in de jaren 1990 tot en met 2016, om de Arabische wereld en Noord-Afrika, in een permanente oorlog te storten, inclusief Israël. De CIA, geholpen door de Mossad, de uitermate machtige joodse geheime dienst, waren daarbij van doorslaggevend belang, met het opzetten van diplomatieke en militaire valkuilen, en door het creëren van “terroristen” groepen. Trump heeft dat proces gestopt. Dat is zijn grootste verdienste geweest. De CIA was dan ook zijn vijand, evenals de andere geheime diensten, 6 zijn bekend. De directeur van de CIA is altijd een vrijmetselaar, momenteel is de naam Cohen bekend. De joodse vrijmetselaar president Truman (eind jaren 1940) heeft na WO II, de CIA opgericht als een staat in de staat, een copie van de Britse geheime dienst. De leden genieten politieke en diplomatieke immuniteit. Zij zijn de moderne “onaantastbaren”, zij staan boven de wet, en worden ingezet voor “False Flag” operaties als de “Twin Towers”, of de bom aanslag in Boston. Doel was/is, om de Amerikaanse bevolking in een permanente staat van angst te drukken, om hen in de gewenste politieke richting te manipuleren, en tenslotte, om het argument te krijgen een eeuwige oorlog tegen “terreur”, te kunnen starten. Met het vertrek van Trump zal die draad van de crimineel president Obama, weer worden opgepakt. En de CIA zal weer de hoofdrol krijgen, inclusief de geld stromen waarmee die geheime diensten zichzelf in stand kunnen houden. Indertijd was president Kennedy van plan die staat in de staat, de CIA, de nek om te draaien. Hij wilde de CIA in “duizend snippers”, verscheuren en opheffen. Ook wilde hij de FED, de Federale Bank, kortwieken, en met het ministerie van Financiën staats obligaties uitgeven. Dat waren zijn plannen, maar hij wist niet waar hij aan begon. Een jaar later werd hij vermoord door 2 schutters, in 1962, in Dallas. De toenmalige CIA directeur, de oude Bush, lid van de Skull and Bones, een top vrijmetselaar sekte, is gefilmd op de hoek van een straat, vlak bij de scene van de moord in de passerende auto. Twee jaar later werd ook de intieme vriendin van JFK, de chique Mary Pinchot Meyer vermoord, in het park toen ze haar hond uitliet. Zij wist te veel van JFK. De schrijver Peter Janney heeft meer dan 30 jr. gewerkt om de tragische gebeurtenissen te achterhalen, in zijn boek, “Mary’s Mosaic, The CIA conspiracy to murder John F. Kennedy, Mary Pinchot Meyer, and their vision for world peace.” (Ed. Skyhorse Publ. Inc. NY) Hij kon wel zijn boek afmaken ! Maar een andere onderzoeker, Leo Damore, startte zijn boek over de moord op Mary, in 1989. Maar in 1995 werd hij op de leeftijd van 56 jr. , ‘vermoedelijk’ vermoord.
  Peter Janney heeft op het eind van zijn boek, oog in oog gestaan met de professionele moordenaar van Mary. Staande achter de geopende voordeur van zijn huis aan de Amerikaanse Westkust, werd Peter te woord gestaan door de moordenaar. Hij kon niets beginnen. De politieke en civiel rechtelijke immuniteit was het onzichtbare scherm waartegenover Peter machteloos stond. Die immuniteit is het pantser van velen in de Amerikaanse politieke en maffiose elites. Trump heeft zijn tanden op hen stuk gebeten, en op het systeem dat hen beschermt. Maar laten we niet denken dat die Amerikaanse ellende ons in Europa bespaard blijft. De Duitse schrijver Udo Ulfkotte, heeft in zijn boek, “Gekaufte Journalisten, wie Politiker, Geheimdienste und Hochfinanz Deutschlands Massenmedien lenken.” (Ed. Kopp Verlag) Zelf werd hij als journalist bij de Frankfurter Zeitung (FAZ) vorstelijk door de CIA betaald. Hij verhaalt ook dat ongeveer 500 top journalisten in de Europese landen op de CIA loonlijst staan, en in alles de Nato, en de Amerikaanse belangen dienen, zonder ook maar ooit het nationale belang voorop te stellen. Voor honderden Europarlementariërs geldt hetzelfde recept. Dat geldt ook voor de EU-Brussel, het maçonnieke Amerikaanse paard van Troje. Het verraad is dermate ingeburgerd in de grote media, de politieke wereld, justitie en de rechterlijke macht, dat er voor ons burgers geen ontkomen meer aan is. Misschien heeft de CDA politicus Pieter Omtzicht, dat het beste verwoord op YouTube, in een korte video van 5.48 minuten. Een aanrader !

  1. Pieter Omtzicht bestaat helemaal niet. U die dan zo precies is in de geschiedenis maakt daar de laatste fout in de reactie. Het gaat om Pieter Omtzigt waarschijnlijk. De beweringen over de Twintowers, Boston en JFK. Zijn sowieso al niet bewezen beweringen uwerzijds. Het gaan geeneens vergezeld van een naar mijn mening. En het ampele feit dat er iemand op de hoek staat lijkt al genoeg voor bewijs voor betrokkenheid bij een aanslag. Zoals het feit dat iemand vrijmetselaar zou zijn ook voor u al bewijs van de meeste rare onbewezen zaken. 500 topjournalisten op de payroll van de CIA etc etc… Het is allemaal weer suggestie suggestie..
   Trump heeft in elk geval voor volksmenner gespeeld. Een leugen maar zo vaak herhalen dat het volk die vanzelf gaat geloven. Het is een verademing nu die charlatan is vertrokken en de democratie heeft gewonnen.

   1. juuls
    U laat zich steeds beter kennen als niet praktiserende katholiek + als iemand die stront heerlijk vindt (zowel om zélf te eten als om rond te strooien.
    juuls, eet smakelijk.

    1. Derks of ik wel of geen praktizerend Katholiek bent doet in de reactie naar de leugens verspreidende van Rooijen niet ter zake.
     Sites als Niburu en martin vrijland zijn sites waarin leugens worden verspreid. En dat is gewoon meermalen bewezen. Sites als deze of reguliere media hebben niks met katholicisme te maken. Katholicisme heeft te maken met je geloof en het beleiden daar. Het geloof in God, Zijn Zoon en de leer die Zijn Zoon heeft verspreid. Praktizerende Katholieken laten zich niet in met complotgekkies.

     1. @juuls,
      U bent niet ter zake gebleven met Uw reactie van 26 januari 2021 om 13:47 uur.
      Dát was de reden van mijn pinnige reactie naar U toe. Probeer in het vervolg rechtstreeks. Probeer dus a.u.b. om in het vervolg niet met algemene uitspraken te komen die alleen provocaties oproepen.
      Ondanks dat mijn reactie naar U toe weinig vleiend was, bent U tóch gewoon ter zake gebleven. Daarvoor mijn dank. (Dit was dus een goede hernieuwde start van U.)

  2. Jules van Rooyen schreef: “Zelf werd hij als journalist bij de Frankfurter Zeitung (FAZ) vorstelijk door de CIA betaald. Hij verhaalt ook dat ongeveer 500 top journalisten in de Europese landen op de CIA loonlijst staan, en in alles de Nato, en de Amerikaanse belangen dienen, zonder ook maar ooit het nationale belang voorop te stellen.”

   Zie de CIA-operatie “Mockingbird”.

 8. Aan @ Jules van Rooyen.. {25 januari 2021 om 19:44}..

  Een reactie van een lezer die het een en ander had opgemerkt..én die van martinvrijland.nl lijkt mij een goede aanvulling op jouw reactie, omdat het ook nu dichter bij huis is.. en komt.
  https://niburu.co/lezersbrieven/15937-de-politie-valt-volledig-door-de-mand
  Het artikel van martinvrijland is op zijn site te lezen.

  Het grote bedrog ook dus bij de politie die het volk verraden en wat mogelijk is door de infiltratie van Illuminati-vrijmetselarij in de top van de politie.. maar een politieagent kan ook zelf nadenken en afstand doen opdat hij niet medeschuldig wordt.

  1. Ik heb het gelezen op die voortreffelijke webstek “niburu”, beste Jo. Van zo nabij kan ik er niet over oordelen, maar het verbaast me niet. De politie en het systeem zijn nauw met elkaar verweven. De politie voert uit. Reken maar dat de politie top, plus de justitie top, plus de Binnenlandse zaken top, en de politieke top, allemaal handen op één buik zijn. Daar is ongetwijfeld wel voor gezorgd door de NL vrijmetselarij, met “bevorderingen” en “nuttige” top overplaatsingen van ministerie naar ministerie. Sinds enkele tientallen jaren is dat mogelijk gemaakt door de maçonnieke regeringen .:. Lubbers//.:. Van den Broek en vervolgens .:. Kok. Ik heb het begin daarvan meegemaakt ; dat was een minirevolutie in de ambtelijke wereld. Naast vrijmetselaar Rutte en .:. De Jonge, zijn er ongetwijfeld vele anderen op de belangrijkste sleutelposten in de ministeries neergezet, om het grote bedrog van de griep hysterie in gang te kunnen zetten. Die verwevenheid van alom aanwezige corruptie, wordt door Pieter Omtzigt in zijn 5.48 minuten video, aangekaart. Zie hierboven mijn verwijzing.
   Los daarvan, ik weet nog van de gele hesjes in Frankrijk, dat zij, in Parijs, wilden verhinderen dat er een winkelruit zou worden ingeslagen op een grote boulevard. Tot hun verbazing werd de betreffende crimineel, verkleed als geel hesje, beschermd door de politie. Dat was ook te zien op een video. Die “plunderaar” bleek inderdaad een politie man in “burger” te zijn. De politie werkt in opdracht, net zoals tijdens de Duitse bezetting, er is niets veranderd. ((Adviseer je kinderen nooit bij de politie te gaan werken.)) Nu is de politie er ongetwijfeld ook op uit om het corrupte politieke systeem in staat te stellen, de demonstranten te kunnen beschuldigen van wandaden. Maar, ik vermoed wel, beste Jo, dat, hoewel geweld altijd afkeurenswaardig blijft, het desondanks, de meeste mensen geen worst uitmaakt of er wandaden gepleegd worden of niet. “Waar gehakt wordt, vallen spaanders”. De grote meerderheid van het volk zijn het bedrog en de despotische “maatregelen” meer dan spuugzat. Iedere reactie tegen de dictatuur van een corrupt regiem is welkom, en ik ben opgelucht dat de jeugd eindelijk in het geweer is geklommen, de afgelopen dagen.

 9. @ Jules van Rooyen

  Ik zag een demonstrant op de buik liggen met zijn handen op de rug gebonden met die kabelbinders ..maar dat was niet genoeg ook zijn enkels kregen kabelbinders ..ze namen hem onder de armen en trokken hem zo naar de auto.
  Bij arrestaties op de tv heb ik nog nooit gezien dat ook de benen gebonden werden.
  Het was gewoon om de mens te vernederen 🙉 en de opinie te bespelen.

 10. Het politie geweld, beste Jo, staat niet in verhouding tot de demonstraties. Helaas, ook bij de politie vindt je sadisten die niet van ophouden weten. Zij staan boven de wet. Zij mogen mensen verrot slaan die weglopen of anderszins geen agressie vertonen, of die ter zelfverdediging, terug slaan. Zij zijn dan zelf het haasje en worden ingerekend. De ware, sadistische aard van de meeste politie mensen komt nu boven drijven. De corrupte regering maakt daar misbruik van, zij gebruikt de politie door die tegen demonstrerende mensen in te zetten. Dat is nu de regel in de nieuwe, sanitair afgedwongen dictatuur, dat is het “nieuwe normaal”. Daarbovenop leent de politie top zich voor misbruik. De politie beschermt niet de burgers, zij jaagt op en terroriseert mensen die van hun demonstratie recht gebruik maken. Maar de corrupte regering verbiedt demonstraties tegen dat “nieuwe normaal”. Vergeet niet, beste Jo, en alle lezers, we moeten “samen” knokken om onze vrijheden terug te krijgen. Van geen enkele regering in Europa zal dat als vanzelf gaan. Zij gunnen je geen millimeter vrijheid, je moet wennen aan de nieuwe dictatuur voor de grote “reset” van het maçonnieke Economic Forum in Davos, olv. de joodse vrijmetselaar Schwab. Dat vergt inzet en strijd. De politie stuurt zelfs provocateurs in burger, onder de menigte, om te provoceren en tot geweld aan te zetten. Dat begon al op het Malieveld in Den Haag, afgelopen zomer. Zonder empathie, zijn ze niet geïnteresseerd in het volk. Vermoedelijk worden ze daarop ook geselecteerd bij de keuring. De corrupte maçonnieke regeringen willen slavendrijvers. En daarvoor worden ze betaald. Maar nu met die stomme “Sperrzeit” regel uit de oorlog 40/45, de avondklok, pikken demonstranten en demonstrerende jongeren dat niet meer en gaan ze over de schreef. Geweld is altijd fout, zowel van demonstranten als van de politie. Maar enkel de eersten worden door de media gebrandmerkt, niet het politie geweld, noch de inzet van de “Romeo’s”, de verraderlijke provocateurs. En als die vroegtijdig ontdekt worden door slimme demonstranten, die hen omringen, en geweldloos terug drijven in de politie auto, zoals op het Museum plein in Amsterdam gebeurd is, is plotseling Leiden in last. De politie top was daarover “zeer” misnoegd, hoe durven ze, hij zou ze wel “krijgen” en streng straffen ??? Maar waarvoor ??? De moedige jonge mannen die dit deden, gebruikten geen geweld, maar imposant, weerden ze zich tegen het verraderlijk gedrag van de politie. In lang vervlogen tijden probeerden ze de mensen wijs te maken, dat “de politie is je vriend”, nou best Jo, daar ben ik nooit ingetrapt.

  1. Gelukkig weet de overgrote meerderheid van Nederland dat het verhaal over de Romeo’s die geweld uitlokken een verzinsel is van de relschoppers om hun eigen laffe gedrag te verhullen. Bewijzen te over. De vergelijking met de “sperrzeit’ slaat ook nergens op. De straf op het overtreden was een standrechtelijke executie van overtreders. En de opzet was repressie van de bevolking. Hier hebben we het over een veiligheidsmaatregel. Over het nut kan je van mening van verschillen. Maar een vergelijking met de oorlog slaat nergens op. Waarom maak je je zo druk over je vaderland als je toch in Frankrijk woont?

   1. @juuls,
    Dit was wéér een provocatie van U.
    U heeft over de oorlog alleen gehoord, middels verhalen van Uw overgrootouders,
    Ik heb ze gehoord van rechtstreeks betrokkenen uit WOII.
    Er werd – toen al – gebruik gemaakt van Romeo’s.
    Daarvan wordt ook nú weer gebruik gemaakt. De politie-top vroeg om dit toe te staan, waarop de ministers (inclusief de minister-president) toestemming heeft gegeven. (ik kan betreffend artikel niet meer terugvinden.) Echter, justitie is regelmatig door de rechter teruggefloten wegens niet toegestane uitlokking.
    Protesteren is een récht, welke in de wet is vastgelegd.
    Proberen om dat recht teniet te doen, is alwéér een welbewuste inperking van de burgers.

    Echter, protesteren mag niemand onnodig belemmeren en mag ook niet provocerend zijn naar ándere burgers. Denk hierbij aan bijv. pro life bijeenkomsten bij abattoirs (slachthuizen) waar zeer welbewust kindermoorden plaatsvinden). Men noemt zulke slachthuizen tegenwoordig zeer vriendelijk: abortusklinieken.
    Men mag aldaar wel protesteren, maar men mag daarbij niemand lastigvallen (hoe pijnlijk ook, is dit zeer terecht).
    Verder is het volledig overbodig om te melden, dat protesteren zónder geweld dient te gaan (zelfs als dat geweld door zogenaamde Romeo’s uitgelokt wordt).

    1. De inzet van burgereenheden door de politie bij betogingen of oproer wordt ook niet ontkend. Doel is om de aanjagers van rellen etc sneller te kunnen oppakken. Er is werkelijk geen enkel bewijs dat er bewust geweld wordt uitgelokt door de undercover eenheden. Elke zogenaamde waarneming daarvan wordt gestart ” ik heb met eigen ogen gezien”. In een huidige tijd dat iedereen een camera heeft zo dat ook onmogelijk zijn. Protesteren is een grondrecht.

     1. @Raphaël ,
      Ik geef hem voer uit om opvoedkundige redenen.
      @juuls is nog jong (puber plus) en moet zich niet laten opnaaien + hij is nog opvliegend + hij geeft al commentaar terwijl hij zich nog niet heeft verdiept in onderwerpen.

      Verdieping in onderwerpen bestaat uit: studie + ervaring. Zowel Studie als ervaring kost iedereen (ongeacht de slimheid) vele jaren.

      @juuls is een correcte jongen, maar die veel te vroeg zijn mond opentrekt.
      Zijn juiste houding zou zijn: luisteren en lezen, Over 10 – 15 jaar heeft hij meer achtergrond/ondergrond. Dán kan hij pas meepraten.
      In de tussentijd probeer ik hem dus te matigen in zijn reacties.

  2. Betogingen zijn valstrikken om resistente mensen in moeilijkheden te brengen; zie bijvoorbeeld in de VS Charlottesville en recentelijk de Capitoolbetoging. Agenten, dikwijls politiemensen, worden ingezet om bijeenkomsten te manipuleren waarna de media de gebeurtenissen vervolgens inkaderen volgens het script van de schaduwregering. Uiteindelijk is er dan de kans dat mensen gearresteerd worden om hun aanwezigheid alleen al bij een betoging, of ze nu zelf geweld gebruikt hebben of niet. Reeds jaren geleden ten tijde van de betogingen tegen sodomitisch ‘huwelijk’ in Frankrijk werd het fenomeen besproken van politiemannen die, verkleed als burgers, de toestand manipuleerden.

   Dat politiemensen serviele beveluitvoerders zijn van hun broodmeesters wordt aangetoond wanneer Vlamingen op straat komen tegen de gevolgen van de door de Europese regeringen gecoördineerde islamitische invasie; die worden gelijk stukken vuil behandeld door de blauwe “vrienden van de burger”, door politiemensen. Reeds voor het dragen van een Vlaamse leeuwenvlag wordt men lastiggevallen, en wanneer iemand enigszins afwijkt van de rituelen der coronacultus, de staatsreligie in Europa, staan ze klaar om boetes te schrijven, maar Marokkanen die Brussel teisteren laat men begaan. Wie zijn verstand gebruikt kan zien dat daar een plan achter schuilt.

   Als ik de profetieën van Marie-Julie Jahenny goed begrijp, dan is de chronologie van gebeurtenissen als volgt: De maçonnieke regeringen voeren een plan uit om de bevolking zonder werk te zetten. Daarna ontketenen zij gecontroleerde gewelddadige revoluties. Daarna verliezen zij de controle doordat de islamieten in de EU de revoluties gewapenderhand overnemen en staatsgrepen plegen. De regeringsleiders slaan op de vlucht en West-Europa zal verdeeld zijn in gebieden die in de macht van Europeanen zijn en gebieden in de macht van islamieten. Oorlog tussen de Europeanen en de islamieten op Europese bodem. De Fransmannen gaan over tot monarchie met de bedoeling om te kunnen weerstaan aan de islamieten die het centrum van Frankrijk in hun macht hebben, maar degene die ze tot koning kiezen is niet uitverkoren door God om te regeren. Uiteindelijk zendt God de uitverkorene, de erfgenaam van Faramund, Hlodowig, Karel en de Capetingers om tot koning gezalfd te worden in Reims, zijn land uit de greep van de heidenen te trekken en het tij te keren tegen de dienaren der duisternis in het Westen.

   Tijdens het vorig jaar hebben we gezien hoe de regeringen het plan uitvoerden om de mensen zonder werk te zetten en zo de kleine handelszaken en kleine bedrijven te vernietigen. Mogelijk zijn de rellen tegen de coronacultus het begin van de volgende fase, de maçonniek gecontroleerde gewelddadige revolutie.

   1. @Theudmer,
    Met de gehele 1e alinea zegt U zeer omslachtig, dat in de VS gebruik is gemaakt van Romeo’s.
    Romeo’s zijn politieagenten die zeer welbewust onlusten uitlokken.
    Als dag gelukt is, dan is zeer welbewust op de juiste plekken media aanwezig om van dat (uitgelokte) geweld publiekelijk verslag te doen.

    Welnu, dat gebeurt ook in Nederland.

    Mijn goed bedoeld aan ieder die demonstreert: laat U niet verleiden om mee te doen met geweld. Met geweld straft U hooguit Uzelf en straft U de goede zaak (waarvoor U demonstreert). Geef de overheid geen kans om U + de goede zaak af te straffen.
    Dus, als geweld uitbreekt, maak dat U wegkomt.

 11. Aan Jules van Rooyen …vanwege {26 januari 2021 om 15:19}..

  Wat me opviel aan het hetgeen van het volgende dat je schreef: .. “Daar is ongetwijfeld wel voor gezorgd door de NL vrijmetselarij, met “bevorderingen” en “nuttige” top overplaatsingen van ministerie naar ministerie” ..was het laatste, namelijk: “[nuttige” top overplaatsingen van ministerie ‼️ NAAR ministerie].

  Ik heb daar een primitieve idee en vermoeden over ..en waarom dat eigenlijk niet moet.. maar een toelichting zou ik zeker appreciëren. ….waarschijnlijk om de [onderscheiden] werkterreinen tot één machtsblok te maken.. waardoor op hun effectieve werking wordt ingeboet, een soort scheiding der machten.. of zoiets dergelijks 🤔 ..ik ben benieuwd naar je toelichting.

  1. Alvorens je vraag te beantwoorden, beste Jo, nog dit op mijn bovenstaande reactie. Het maken van een “goede” politieman, vergt ongeveer 10 jr. Daartegenover in de krijgsmacht, vergt het aanmaken van een onderofficier of een officier, ongeveer 5 à 7 jr. na de opleiding. En, afgezien van mensen kennis, is daar een grote kennis noodzakelijk van diverse sensoren en het rijdend, varend, of schietend materieel, plus de navigatie in de alles overheersende natuur. Die 10 jr. zijn er niet voor het materieel of de techniek die tijd vergen bij de politie, of het pistool schieten, de wet kennis, of het paard rijden ? Neen, dat kan allemaal in veel kortere tijd, maar de kwestie is, de “juiste” politie mentaliteit. Mensen zijn in principe loyale groepswezens. Dus tegen hun natuurlijke aard in, moeten ze worden geherprogrammeerd, en aangeleerd om, “gezagsgetrouw”, zonder empathie, of zelfs vijandig, tegenover hun medemens te staan, om hen te kunnen bekeuren, bedreigen, of oppakken, binnen de grenzen van de wet, of net erbuiten. Lang niet iedereen is daarvoor geschikt. Bijvoorbeeld het stiekem infiltreren van Romeo’s, provocateurs, dat ik zelf heb meegemaakt hier in Den Haag op het Malieveld, de afgelopen zomer, is aankomende politie mensen vreemd. Eén in opleiding wilde dat niet aannemen. Hij was sprakeloos. Maar over tien jaar vindt hij dat “normaal”. Tijdens de oorlog, op de fiets, belden ze bij mensen aan de deur om naar onderduikers te zoeken, de goedwillenden onder hen uitgezonderd, want die waren er ook.
   Nu je vraag naar dat switchen van hoge sleutel posten tussen ministeries. In vroeger jaren kon dat niet. Een ambtenaar maakte carrière binnen zijn ministerie, hij bouwde daar expertise op en kon bevorderd worden naar verdienste. Politieke benoemingen waren gangbaar, maar altijd uit het kader van de betreffende ministeries. Dat is losgelaten onder de maçonnieke regeringen, zoals hierboven aangegeven. De vrijmetselarij is een klein clubje, met dun gezaaide “kundige” mensen, merendeels mannen, en niet in alle ministeries flink vertegenwoordigt. Dus de truc is “horizontale” instroming, van buiten af. Dan kunnen er corrupte vrijmetselaars vanaf buiten, horizontaal naar binnen gebracht worden op belangrijke sleutelfuncties, zonder veel af te weten van het betreffende ministerie. Die praktijken hebben vele schandalen veroorzaakt. Maar de betrokken top ambtenaren kwamen er zonder meer mee weg, en werden geparachuteerd op een top functie op een ander ministerie. Daar zijn wel kamer vragen over gesteld, maar de kern van de zaak bleef onbesproken, omdat die parlementariërs de geheime macht der vrijmetselarij achter de schermen niet kennen. Zo is, of was er een aller hoogste politie baas benoemd, enkele jaren terug, die nooit een politie uniform gedragen had en die niks wist van het politie werk op straat. Dat had hij nooit gedaan. Hij kwam van buiten, horizontaal ingestroomd, naar de top. Daar werden in het parlement geen vragen over gesteld !! Dat instromen gebeurt soms ook binnen vakgroepen van bijvoorbeeld de krijgsmacht. Ik heb meegemaakt dat in een krijgsmachtdeel, een administratie figuur, dus een wethouder of boekhouder, een hoge functie kreeg toegewezen die in vroegere tijd enkel gereserveerd was voor operationele officieren met een commando achtergrond. Ik herinner me nog dat de vroegere Franse president Giscard, een vrijmetselaar, bij zijn aantreden na de periode van generaal De Gaulle, ongeveer 900 top ambtenaren verving in alle ministeries. De Gaullisten eruit, en de Grand Oriënt erin. Praktizerende katholieken vindt je niet op top niveau, noch op de ministeries, noch in de universiteiten, noch in het grote bedrijfsleven.

   .

 12. @ Jules van Rooyen..

  Dank voor het antwoord .. Urban uit Hongarije doet het omgekeerde.. én dat ook nog zonder geweld en weet die linkse rakkers juist weg te filteren uit de instellingen.. en die zijn dan op hun beurt zeer verontwaardigd.🤣
  Ooit heb ik eens een filmpje gezien over een agent die met engelen geduld een vrouw liet uitrazen na een aanhouding …die agent bleeft net zo lang kalm tot uiteindelijk die vrouw moe werd van haar eigen razernij.. en handelde toen in alle rust de zaak af.. misschien was die agent een praktiserend christen…of een echte Engel 🤭.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.