Video: De H. Eucharistie: Deel 1: introductie (verbeterd)

Na alle kritiek op de eerste video, een nieuwe video als introductie in een reeks van video’s die zullen handelen over de H. Eucharistie. De videoreeks is vooral bedoeld voor mensen die weinig weten over het Katholiek Geloof. 

Wat doet u om de liefde en de eerbied tot het H. Sacrament te bevorderen?

Eerherstelheiligsacrament.org

Author: Dekee Michaël

Michaël Dekee schrijft op verschillende websites over geloof en wetenschap. Hij is tevens auteur van diverse boeken, waaronder "Zie het Lam Gods" en "De evolutietheorie ontkracht." Cruxavespesunica.org   Evolutietheorie-ontkracht.com Eerherstelheiligsacrament.org

59 thoughts on “Video: De H. Eucharistie: Deel 1: introductie (verbeterd)

 1. Deze video is beter dan de vorige proefsessie, maar toch … . Deze video brengt een begrafenisstemming, terwijl het een féést moet zijn (De H. Mis en dus een kérk mondt uit in Paasfeest). Als het vervolg niet véél levendiger wordt gebracht, dan zal de video geen succes hebben bij mensen die meer over het R.K. geloof willen weten.
  Ikzelf heb ‘n 25 jaar kindernevendienst gegeven en heb een boek proberen uit te geven (daar is het nooit van gekomen).
  De video is veel, veel te lang. Het moet in één aflevering verteld zijn.

  Ik zou beginnen met een intro van een kerkgebouw, waarvan de deuren zich uitnodigend wijd openen.
  Onderwijl een introductie te geven door het volgende te vertellen:

  Er is één God. Wij geloven dat God bestaat uit drie Personen: God de Vader + God de Zoon
  + God de H. Geest.
  Een kerk is een huis waar God in woont. Om heel precies te zijn: In het tabernakel woont God de Zoon in de vorm van hosties.
  Er komt een tijd dat U en ik dood zijn. Alle mensen hier op aarde gaan ooit dood. Maar … dat is niet áltijd zo geweest.

  God heeft áltijd in de hemel gewoond en Hij was ál-gelukkig, gelukkiger kán niet.
  Omdat God dit al-geluk aan anderen wilde doorgeven, heeft God de aarde, de zon, de maan, de sterren met dieren en planten gemaakt.
  Toen dat alles er was, heeft God de mensen gemaakt.

  De eerste mensen, Adam en Eva, waren in ’n hele mooie Tuin, de Tuin van Ede. Wij weten niet wáár die Tuin lag; wij weten alleen dat die tuin ergens op aarde was. De mensen waren al-gelukkig – gelukkiger kán niet – en zij zouden voor altijd blijven leven.
  Op ’n bepaald moment lieten Adam en Eva zich verleiden door de duivel. En ohh… zij vonden het zelfs leúk om iets te doen wat God verkeerd vond voor hun geluk.

  Adam en Eva kregen kinderen. En net zoals je een rechte of kromme neus erft, erfden de kinderen nóg iets anders van hun ouders: de kinderen vonden het leúk om te zondigen, om aan iets te denken of door iets te doen wat God verkeerd vindt voor hun geluk.
  De mensen werden zelfs zó stout, dat ze ruzie met elkaar gingen maken en elkaar gingen vermoorden.
  Zo leefden de mensen niét meer al-gelukkig. Zij werden zelfs verdriétig en gingen allemaal ooit dóód!!

  Maar God had de mensen niet gemaakt om verdriétig te worden en om dóód te gaan.
  Daarom kwam God de Zoon naar de aarde.
  Hij kwam op aarde als baby’tje. Zijn verjaardag vieren wij met Kerstfeest.
  Toen Hij groot en volwassen was, heeft Hij in heel Israël verteld, dat zij ná het leven hier op aarde door blijven leven en hoe zij voor áltijd ál-gelukkig konden worden.
  Jezus koos 12 apostelen uit. Hij koos hen uit, om Hem na Zijn aardse dood te helpen om mensen weer gelukkig te maken.

  Maar … wát Jezus ook deed en vertelde: vele mensen geloofden Hem niet.
  Toen Jezus WIST, dat Hij de volgende dag – één dag vóór het Joodse paasfeest – ter dood gebracht zou worden en Hij zei dat ook tegen de apostelen.
  Hij was ongeveer 33 jaar oud was, – was een donderdag – toen Hij voor de laatste keer het ’s avonds met de apostelen ging eten.
  Terwijl zij aten, bedankte Jezus Zijn Vader; nam het brood Jezus, zegende het en zei:
  “Dit Brood is MIJN Lichaam dat voor U.”
  Daarna zegende hij wijn, zegende het en zei:
  “Deze wijn is MIJN Bloed van het Verbond, dat voor U en vele mensen vergoten wordt voor velen tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om Mij te gedenken (= om niet te vergeten wat Ik voor jullie gedaan heb).”
  Toen hebben niet-gelovige leiders van Israël Hem op de dag erna – het was op een vrijdag – om 15.00 uur, op gruwelijke manier doodgemaakt; Hij stierf aan een kruis.
  Na drie dagen is Hij verrezen, werd Hij weer levend. Dat feest vieren wij met Paasfeest.
  Na 40 dagen ging Hij weer terug naar Zijn Vader in de Hemel. Dát feest vieren wij op Christus Hemelvaart.

  Zoals Jezus gevraagd heeft, wordt dit alles élke dag in een H. Mis herdacht in de kerk; in het bijzonder het ’s zondags.
  Alleen bloedt Jezus nu niet écht meer; wat nu gebeurd in de kerk is het ónbloedig offer van Jezus.

  Ik wens iedereen veel en diepgaande devotie.

 2. Ook kan het volgende nog verteld worden:
  In die tijd leefde er een heel lieve vrouw op aarde: Maria. Zij was de liefste vrouw die ooit op aarde geleefd heeft en die ooit op aarde zál leven. Maria was getrouwd met een lieve man: H. Jozef.
  Terwijl Maria dus getrouwd was, kwam er geen mán over Maria, neen; God de H. Geest kwam over Maria (‘n geest = ‘n spook, iemand die geen lichaam heeft).
  Zo werd Maria zwanger. Het kind werd geboren en zij noemden het kind: Jezus.

  1. Weet je Derks. misschien moet je, net als Michaël, zelf een blog beginnen. Daar kan je dan zelf filmpjes maken zoveel je wil en daar kan je dan alles insteken wat je zelf wil.

   Nu gewoon effe je vreselijk betweterige irritante bek houden!

   Michaël, thanks voor het geestelijk voedsel dat je ons aanreikt. Trek je verder niet te veel aan van onze eeuwige criticaster die niet verder komt dan aan de zijlijn wat te staan schreeuwen…

   1. Trouwens Derks, volgens de meeste historici is Jezus niet geboren in het jaar nul, maar in het jaar “3 voor Christus”. Maar het gaat hier niet over de ‘historische Jezus’, het gaat over de Messias, DE Christus. Dus uw geneuzel is voor de zoveelste keer oeverloos zinloos geleuter. Stop daar eindelijk een keer mee. En probeer voor één keer iets toe te voegen aan dit forum als je reageert. Iets positiefs. Zo niet, gewoon zwijgen. (Al vrees ik dat dat niet in dat botte verstand van je te krijgen is…)

    1. Kurt, om preciezer te zijn -7 (rekening houdend met het feit, dat jaar 0 niet gebruikt wordt).
     Maar zó precies hoeft het filmpje niet te zijn.

     Ik ben zelf niet meer in staat om zelf ‘n filmpje te maken, maar ik ben wél in staat om inzake dit onderwerp goede adviezen te geven. Dat heb ik bij deze gedaan.

 3. Als de auteur op deze manier doorgaat, dan steekt hij nodeloos veel tijd en geld in dit project.
  Ik heb 25 jaar ervaring met uit circa 20 tot 30 personen bestaande groepen kinderen van drie jaar tot zestien jaar met soms ouders erbij.
  Elke bijeenkomst werd door mij vele uren voorbereid om het begrijpelijk, leuk en conform de R.K. bijbel te kunnen brengen. Ik weet dus waarover ik praat.
  Een voorlichtingsfilmpje mag niet langer duren dan pakweg 5 minuten.
  In feite heb ik mijn totale kennis inzake dit onderwerp in een notendop hier al vermeld.
  De auteur doet zichzelf ‘n groot plezier als hij mijn opmerkingen ter harte neemt.
  Auteur Dekee Michaël mag contact met mij opnemen. Dit kan hij zowel via email als via telefoon.

 4. De bedoeling van dit filmpje is echt uitstekend. Een goede film zou vele zoekenden kunnen helpen.

  Omdat de auteur geen enkele blijk geeft ‘n goed verteller te zijn, adviseer ik de auteur om een professioneel R.K. verteller in te huren; iemand die zich goed kan inleven in het werkelijk gruwelijk lijdensverhaal met een glorieus einde (Ondanks de tegenwerking van de duivel en vele mensen, heeft Jezus voor de volle 100% gedaan wat de Vader wenste en heeft daardoor de dood is overwonnen), tegelijkertijd een glorieus vooruitzicht voor degenen die in Jezus Christus geloven: een altijd durend al-geluk bij God de Vader.

  Verder blijf ik bij mijn voorgaande reactie alhier.

  Inzake @kurt:
  Al doet Uw baas volledig foute dingen: U blijft al hielenlikkend (= kruiperig en onderdanig) achter Uw baas staan. U zult dus blijven zeggen: “Baas, dat heeft U goed gedaan. Trek U niets aan van Uw ondergeschikten.”
  @Kurt: Ik zou dus nimmer – het moge zijn wat het wil – enig advies aan U vragen.

 5. Tjonge Derks, buiten het feit dat uw reactie over hielenlikken totaal nergens op slaat (wat heeft dit hier in Godsnaam mee te maken??), is het echt overduidelijk dat jij héééél veel aandacht te kort komt. Doe hier iets aan kerel. Je stelt je aan als een mopperend kind. Het wordt ronduit zielig.

  Einde discussie.

  1. Idd Bart. Intussen heb ik een aantal interessante you tube kanalen ontdekt waar ik enorm veel inspiratie en begeestering vind. Er was een tijd dat ik nog iets bijleerde van de reacties op dit forum. Ook al was ik het niet altijd eens met de forumleden, geregeld stak ik nog wel iets op van hen.

   De artikelen zelf op dit forum worden hoe langer hoe meer politiek, en daarvoor ben ik hier niet terecht gekomen. Ook de reacties worden dikwijls erg politiek.
   En dan heb je ook nog een forumvervuiler als Derks…

   Het geeft dat ik hoe langer hoe minder op dit forum zit. Ik (en ik spreek nu effe voor mezelf, ieder is daar anders in) ben niet op zoek naar politieke statements, ik ben op zoek naar geestelijk voedsel. Krachtig voedsel. Voedsel dat me naar Christus leidt. No nonsense dingen, dingen die ik dagelijks in mijn leven kan toepassen, die me een beter mens maken, in een ware navolging van Christus.
   Michaël is zowat de enige die dat soort dingen hier nog neerpent. Een inspirerend Heiligenverhaal, een indrukwekkende getuigenis…
   En dan heb je een betweter die eindeloos op alles en iedereen moet reageren met nietszeggende commentaar. Ik denk dat ik dit forum effe helemaal achter me ga laten. ik volg de artikelen van Michaël sowieso via zijn blog. De tijd die ik nu steek in het (eigenlijk compleet zinloos) reageren op iemand als Derks, kan ik nuttiger besteden.
   Ik volg het forum al heel wat jaren, en we hebben hier al wel wat rare kwibussen zien komen en gaan, maar een forumvervuiler als Derks had ik nog niet meegemaakt. Het is in elk geval geen meerwaarde, alleen schijnt hij het zelf niet te begrijpen. Hij mag mensen belachelijk maken, denegrerende opmerkingen maken etc… Maar o wee als iemand hem op zijn plaats zet…

   Soit, het zij zo.

   Fijne avond nog Bart! 🙂

   1. Kurt,

    Spiritualiteit is zeker zeer belangrijk (ik lees zelf graag heiligenlevens), maar het is ook belangrijk dat katholieken in de politieke arena treden (en dan bedoel ik niet de systemische partijpolitiek). We missen hier in Vlaanderen een katholieke politieke beweging die militant kampt voor de rechten van Christus Koning, een politieke beweging op een hoog intellectueel niveau. Er lopen grote scharen van zielen op dwaalwegen die ter helle leiden, en de maatschappij zit hier zo ineen dat het streven naar persoonlijke heiligheid vanop alle lagen van de temporale samenleving tegengewerkt wordt. In een katholieke maatschappij wordt er nog gezondigd, maar de maatschappij zit dan wel zo ineen dat het streven naar heiligheid geholpen en bevorderd wordt door de omgeving en de instituties. In een staat waarin de soevereiniteit van Christus erkend wordt gaan er minder zielen verloren. Het is dus noodzakelijk dat er katholieke strijd gevoerd wordt, gedreven door de politieke theologie van de Roomse Kerk, tegen de huidige status quo van samenwerking tussen loge en staat.

    Dit is even terzijde van uw ruzie met P. Derks, maar ik wilde de gelegenheid nemen om te reageren op wat u zei betreffende politiek.

    1. Laten we hopen dat U zich nog tijdig bedenkt, beste Kurt.
     Ik begrijp uw streven wel, maar uw vraag gaat om de richting van het Forum, een kerkblad, enkel voor geestelijke zaken, of een katholiek Forum dat maatschappelijke problemen in de katholieke context plaatst.
     Dat laatste heeft prioriteit, omdat er nauwelijks of geen aanbod op dat vlak meer is in het NL taalgebied. Voor geestelijke steun moet U elders zijn, vooral in blad/boekvorm, in meerdere talen. FR, Dui, Eng, aanbod is in voldoende mate aanwezig. Abonneert U zich bijvoorbeeld, op het Duitse Mitteilungsblatt van de PX Priesterbroederschap, of op de beide Franse webstekken van de Priesterbroederschap. In de VS heeft U de Remnant, en in FR is ook Le Salon Beige te vinden, min of meer er tussen in, geestelijk en maatschappelijk, maar vooral geestelijk. Deze heeft echter als nadeel de redactionele besmetting van de Vaticaan 2 geest, en proza. Traditionele reacties dringen nauwelijks door bij de V2 moderator. Verdere geestelijke inspiratie vindt U vooral in boeken over Heiligen levens, vooral het Franse aanbod (ed. ESR) is overweldigend. Maar verander niet de aard van dit voortreffelijke katholieke Forum, beste Kurt, want zij is uniek in een inmiddels verheidenste wereld, waar de katholieke stem compleet is weggedrukt. Zelfs de bisschoppen dringen niet meer door bij het publiek. Er zijn nu generaties die zelfs nauwelijks meer besef hebben van hun bestaan, de opvolgers van de apostelen. Deze zijn onderling verdeeld, zij hebben geen leider meer, zij houden de koppen weg, angsthazen die niet meer naar buiten durven treden. We zijn terug geworpen in de tijd van het Arianisme (rond 4de eeuw) toen de katholieke wereld heen en weer werd geslingerd werd door kerkelijke, joodse infiltranten, zowel rond de Romeinse keizer als in de top van de Kerk, en het verraad van de lokale bisschoppen. Wij zitten nu met eenzelfde V2 verdeeldheid, die is killing ! De katholieke orthodoxie heeft geen stem meer behoudens de kleine groep rond Mgr. Vigano. Zo was dat indertijd ook met Mgr. Athanasius, de heldhaftige bisschop van Alexandrië. Ook toen durfden de lokale bisschoppen de confrontatie niet aan, om zijn voorbeeld te volgen. Mgr. Vigano is de nieuwe Athanasius, die als enige de katholieke orthodoxie tegenover de wereldwijd opererende, almachtige, joods-maçonnieke politieke correctheid, durft te verdedigen. Als ex-nuntius in Washington, heeft hij ook blijk gegeven precies te weten waar het kwaad vandaan komt. Hij moet kennis hebben van het werk van geheime diensten. Ook kent hij ongetwijfeld het beroemde boek van Maurice Pinay (de penvoerder van kard. Ottaviani), “2000 ans de complot contre l’Eglise”, over de subversieve joods-vrijmetselaar ondermijning van de Christelijke beschaving. Zijn strijd voert Mgr. Vigano niet vanaf de kansel, maar publiek in het openbaar, voor iedereen te horen. Welnu, dit voortreffelijke katholieke Forum heeft dezelfde rol, niet weggedoken achter de preekstoel, maar in het volle licht van de publieke media. Laten we de hier geboden mogelijkheden niet onbenut, maar laten we ons inzetten, beste Kurt, om, met de redactie, hier onze beste krachten aan te wijden.

     1. Best Jules en Theudmer. Ik sluit me bij jullie aan. En het is inderdaad fijn een forum als dit te hebben om ‘de wereld rondom ons’ met andere, Katholieke ogen te bekijken.
      Dit was dan ook geenszins kritiek op het katholiek Forum op zich, gewoon een overweging voor mezelf.

      Daarom ook dat ik schreef: ” Ik (en ik spreek nu effe voor mezelf, ieder is daar anders in) ben niet op zoek naar politieke statements, ik ben op zoek naar geestelijk voedsel. Krachtig voedsel. Voedsel dat me naar Christus leidt. No nonsense dingen, dingen die ik dagelijks in mijn leven kan toepassen, die me een beter mens maken, in een ware navolging van Christus.”

      Dat neemt natuurlijk niet weg dat ik blij en dankbaar ben met een Forum als dit. Doch soms mis ik toch een klein beetje de oproep tot spiritual warfare, het eeuwige gevecht met onszelf, de oproep tot overgave aan de heilige Geest, kortom, dingen die je enthousiast maken om je geloof ten volle te beleven. Om ten volle een goeie soldaat te zijn voor Christus en zijn Kerk.
      Voor mij persoonlijk mag dit best iets meer aan bod komen. Want je kan dan wel weten wat er allemaal fout loop in de wereld, maar als je niet eens weet hoe tegen jezelf te vechten, hoe kan je dan vechten tegen een wereld die compleet van God los is, begrijp je?

      Verder niks dan lof voor alle medewerkers van dit Forum. Nogmaals, dit is geen verwijt, gewoon een (zeer persoonlijke) verzuchting.

      Vriendelijke groet en fijne avond nog!

 6. @Kurt,
  U heeft nu niet alleen ‘n wit voetje gehaald bij Dekee Michaël, maar zelfs ‘n witte reúzenvoet.
  Maar als hij Uw reacties opvolgt, dan zal hij zijn doel NIET behalen.
  Zijn doel is: informatie, vooral bedoeld voor mensen die weinig weten over het Katholiek Geloof.

  @Kurt, U probeert constant(!) om mij belachelijk te maken. Juist die doelgroep is mijn hierboven vermelde 25 – jarige ervaring.
  Het verstrekken van informatie kan niet alleen maar saai zijn; het kan zelfs zeer kort en zeer levendig zijn. En zelfs dan nóg zal die informatie hooguit bij 1 op de 100 geïnteresseerden succes hebben/

 7. Even reageren: mijn bedoeling is niet om een kinderpubliek aan te spreken, maar volwassenen en de ‘oudere’ jongeren. Over de H. Eucharistie kan men uren vertellen. Vele heiligen hebben er grote boeken over geschreven. In 1 video kun je dus onmogelijk alles gezegd hebben. Maar als ik een video voor kids maak, wil ik de suggestie van de heer Derks gerust ter harte nemen. Vriendelijke groeten en nog een fijne zondagavond.

 8. Ik heb in de loop der jaren geleerd, dat publiek alleen getrokken kan worden met zeer eenvoudige woorden ik zeg altijd: basisschool – woorden).
  Zelfs als men onder deskundigen (dit geldt élk vak of professie) meent te zijn, dient men tóch zeer eenvoudige woorden te gebruiken.
  Alleen onder zeer directe betrokken medewerkers kan men ‘geleerde’ woorden gebruiken.
  Er was één politicus in Nederland, die dit goed beheerste: Wiegel (van de VVD, waar ik nimmer op gestemd heb).

 9. Correctie:
  @Dekee Michaël, bedankt voor Uw reactie.

  Ik heb in de loop der jaren geleerd, dat je pas interesse kunt wekken met zeer eenvoudige woorden; ik zeg altijd: basisschool – woorden.
  Voor élk vak of professie geldt: Zelfs als men onder deskundigen meent te zijn, dient men tóch zeer begeesterd (= vol van geest) te zijn + dient men eenvoudige woorden te gebruiken.
  Alleen onder zeer directe betrokken medewerkers kan men ‘geleerde’ woorden gebruiken.

  Er was één politicus in Nederland, die dit goed beheerste: dhr. Wiegel (van de VVD, waar ik nimmer op gestemd heb).

 10. @Dekee Michaël,
  Uw film beoogd een uitstékend onderwerp met vele mogelijkheden.
  Maar …met deze film (ook deze ‘verbeterde’) overdrijft U op een geweldige manier Uw mogelijkheden.
  Ongeacht hoe ongemanierd + grof + fanatiek @Kurt en @Bart U ook verdedigen:
  U bént geen verteller en u zult het nooit worden.

 11. @ P. Derks,

  beste man, doe a.u.b. eens het volgende :

  wanneer het filmpje begint klik je onderaan rechts op dat vierkantje en dan wordt heel het scherm VOLLEDIG gevuld met het levende beeld, en dan moet je hoofd er ook nog dicht bij komen, ca. 50 cm lijkt me ideaal.

  (volledige beeldvulling krijg je ook wanneer je eerst eenmaal met de muis in het beeld klikt en dan de toets f indrukt)

  Ik gebruik een niet al te groot scherm van 22 inch, dat is groter dan de meeste portables, en met vol-scherm beeld en met je hoofd op 50 cm krijg je Michaël te zien zoals hij echt is, en dat is echt levendig en heel goed.

  Het enige dat ik kan vinden om op te merken is dat hij misschien een beetje te snel spreekt, MISSCHIEN, maar dat mag gerust want Michaël spreekt vanuit een werkelijke beleving en dat is vlot en goed te zien bij vol-beeld dat het scherm geheel vult.

  Het ongeluk wil dat wanneer je de website opent je slechts een klein beeldje te zien krijgt in die grote pagina en dat is spijtig want dat veroorzaakt afstand en dan zie je Michaël niet zoals hij is.

  Het is heel gemakkelijk om van Michaël te houden op voorwaarde dat je hem duidelijk en van dichtbij ziet.

 12. @eric-b-l ,
  Ik héb gedaan wat U aanbeveelt, edoch mijn beeld van hem blijft hetzelfde.
  Het te snelle praten: ook dát valt mij óók op.
  Waarschijnlijk dat een paar maanden toneelschool hem verder op weg kan helpen.
  Daar leer je hoe je correct overdreven je bedoelingen kunt weergeven. Dit heeft ie echt nodig bij dit filmpje en zelfs misschien bruikbaar in het dagelijks leven.
  @eric-b-l ,
  Met mijn opmerkingen bedoel ik het écht goed mijn opmerkingen zijn mijns inziens correct en bedoeld en dienen om evangelisatie op gang te brengen (wat ik 25 jaar lang óók gedaan heb; ik ben dus geen groentje op dit gebied). Daarnaast heb ik pakweg 5 jaar bedevaarten mee georganiseerd.

  Bovendien valt mij op, dat mensen veel + veel te veel verwachten van dit filmpje. Evangelisatie duurt echt tientallen jaren vooraleer er van enig succes sprake kan zijn. Bovendien is er – zachtjes gezegd – geen medewerking van geestelijken (tm bisschoppen toe). Het evangelisatie – klimaat is ons dus niet gunstig gezindt.

 13. Sorry voor mijn taalfouten (het is nog vroeg).
  Zo het begin van de 2e alinea beter te begrijpbaar:
  Met mijn opmerkingen bedoel ik het écht goed. Mijn opmerkingen zijn mijns inziens correct en zijn bedoeld om evangelisatie op gang te brengen (wat ik 25 jaar lang óók gedaan heb; ik ben dus geen groentje op dit gebied).

  Echter, @Dekee Michaël lijkt mij een eigenwijs (= denken wijzer te zijn dan anderen).
  Hij moet blijkbaar op dit geloofsgebied nog op zijn bek vallen. Het is voor hem te hopen dat die val niet te stevig zal zijn. Anders gezegd: hij heeft veel gebed nodig.

 14. @ P. Derks,
  twee dingen :

  1. kijken en zien, niet hetzelfde, ogen kijken uiterlijk, maar de ziel ziet binnenin en merkt dan ook de uitstraling.

  2. de volgende heren, (youtube), spreken ook snel en zelfs hartstochtelijk snel, maar het is vooral het spreken van hun hart, hun innerlijke bezorgdheid om de zielen, dat telt :

  Anthony Stine van “Return To Tradition”
  Troy Black van “Troy Black”

  Vele jaren geleden werkte ik een heel jaar in de distributie als chauffeur, goed betaald en veel overuren, totdat ik plots een vreselijk benauwende ademstoring onderging, waarna ik innerlijk veel minder gevoelig werd en dat is nooit meer goedgekomen, maar ik kan nog wel iemands uitstraling inschatten.
  Dat was dan weer de zoveelste goeie job waar ik nooit meer aan kon.

  Indien je van jezelf weet dat je ergens in je leven een stuk innerlijk gevoel verloor dan kun je dat door bepaalde gevoelige vrouwen laten onderzoeken en ik hoop tenminste dat je begrijpt hoe goed dergelijke schepselen van God daartoe in staat zijn. Als zij tot de conclusie komen dat je innerlijk gevoel onder het gemiddelde ligt dan heb je niet meer het recht te oordelen over mensen als Michaël.
  wees dus consequent en zoek enkele gevoelige vrouwen op bij je kennissen, familie en geburen. Ik weet natuurlijk niet hoe eerlijk je voor jezelf wil zijn.

 15. @eric-b-l,
  Inzake vrouwen ben ik beter voorzien dan bijna iedereen: Ik ben omgeven door twee vrouwen die zijn afgestudeerd en gepromoveerd als psycholoog. (Echter, zij zijn beiden niét gelovig.)

  1. @ P. Derks,
   wat weet je over vrouwen? Zij kunnen psychologe o.i.d. worden omdat ze gewoon de intelligentie daartoe bezitten en het is dan vrijwel zeker dat zij vormelijk zoals ambtenaressen kunnen blijven, daar heb je niets aan, maar het is ook mogelijk dat zij psychologe werden om hun geestelijke kracht te verbergen achter die vormelijke titel, net zoals helderzienden hun helderziendheid verbergen achter bijvoorbeeld het maken van horoscopen die op zichzelf nietszeggend zijn, want geen van hen zullen je ooit openlijk helpen.

   Daarom kan je alleen terecht bij spontane kennissen, familie, geburen, maar dan moet je wel weet hebben van de innerlijke diepte waarover sommigen beschikken.

   Heb je geen weet van de diepere kennis des levens wil dan a.u.b. zo goed zijn om ZWIJGZAAM te worden en vooral op zeer waakzame wijze te OBSERVEREN en op die wijze heel veel bij te leren.

   Akkoord ?

 16. @eric-b-l,
  Is mijn eigen gezin direct genoeg? Mijn zoons hebben – of u het gelooft of niet – spontaan kennis met hen gekregen en zijn met hen gaan hokken.
  Maar blijkbaar vindt U óók, dat mensen van @Dekee Michaël moeten afblijven. Zeg dat dan rechtstreeks, Nou, dan zal hij zijn eigenwijsheid wel tegenkomen.
  @eric-b-l, U valt mij vies tegen en dan ook nog met scherpe psychologische aanvallen tegen mij zonder dat U mij kent. Dat had ik niet van Uw kant verwacht. Dus dat U mij niet mag, is blijkbaar wederzijds. Pakweg hetzelfde geldt voor @Kurt en @Bart.
  Maar dat alles mág ook: gelukkig hoeven wij niet met elkaar in bed.
  Er is maar één Persoon die ons in leven houdt: God – Zélf.
  En ons aller grote moeilijkheid = evangelisatie, zelfs binnen onze eigen gezinnen + evangelisatie op onze eigen site alhier.

  @Juuls in antwoord op Uw reactie van 14 september 2020 om 10:07 uur:
  “Dus jij beweert dat Maria en Jozef het huwelijk nooit geconsumeerd hebben?”
  Hierin kan ik zéér kort zijn: Ja, dat beweer ik (conform ons R.K. geloof: Maria altijd Maagd).
  U bent blijkbaar protestant.
  Maar dat is ons standpunt is ook zeer logisch te begrijpen. Maar dat is hier niet de plaats om daarover te discussiëren.

 17. @eric-b-l,
  Blijkbaar wordt (of IS) dit een club geworden van ouwe wijven. Daar pas ik voor.
  De enige die een normale reactie heeft gegeven, is @juuls met zijn vraag op 14 september 2020 om 10:07 uur. Die vraag heb ik dan ook beantwoord.

 18. recap reacties:
  1. Er is een persoon die gereageerd heeft op deze film gaf: ikzelf (en die reactie is ronduit negatief)
  2. Één persoon stelde ‘n vraag: @juuls
  3. Alle overigen hebben mij aangevallen vanwege mijn negatieve reacties
  4. Al die reacties heb ik naar eer en geweten beantwoord zonder terug aan te vallen

  Anders gezegd: niémand heeft positief gereageerd.
  @Dekee Michaël, dit moet zelfs Ú opgevallen zijn.

 19. Beste P. Derks,
  ik heb helemaal geen haat tegen je, dat zou je toch al gemakkelijk kunnen begrepen hebben!

  Ik ken hier in mijn dorp nog een oude schoolkameraad die ik indertijd in het lager onderwijs enkele keren moest verdedigen tegen kwajongens die het op hem gemunt hadden. Hij is dat vergeten maar ik denk daar bijna dagelijks aan terug. Nooit in zijn leven was hij in staat eens te lachen, steeds loodzware ernst. Wanneer je iets humoristisch in zijn nabijheid zegt reageert hij nogal kwaad omdat hij altijd denkt dat men hem haat of uitlacht.

  Ik krijg daar altijd hartpijn van, echt waar P.Derks, het raakt me elke keer dat hij alles zwart ziet en nooit komt er een lichtje in zijn ogen en zijn vrouw komt hem daar altijd moedig in tegemoet, ik weet niet hoe zij dat klaarspeelt want zij zijn beiden niet godsdienstig.

  Het wordt nu stilaan wel duidelijk dat jij ook ononderbroken op zwaarwegende ernstige manier denkt. Dat kwetst me diep omdat ik me dan radeloos voel omdat ik niet weet hoe je te helpen.

  Een erg pijnlijk voorbeeld was onze aller zeer bekende Vlaamse filosoof Etienne Vermeersch. Het gaat om een karaktertype dat ik nogal goed ken wegens veel over nagedacht. Mensen worden gemakkelijk kwaad op dit karaktertype en dan wordt het steeds maar erger en zwartgalliger om en in je zieltje.

  Ik heb echt met je te doen, P.Derks, ik weet dat je die loodzware last niet kunt loslaten, en ik kan je daar niet van bevrijden, ook niet met humor.

  Misschien zou je toch zo goed willen zijn om wat minder kritiek te geven, zovelen begrijpen je niet en reflecteren jou eigen loodzware ernst terug en dat maakt het altijd nog erger.
  P.Derks, geloof me, dat is het echt niet waard.

  1. Beste Eric,

   Bedankt voor dit schrijven. Je verwoordt het veel mooier en fijngevoeliger dan ik, daarom ook dat ik zo getroffen ben door je liefdevolle aanpak. Die zie ik telkens opnieuw terug komen bij jou. Ik besef dan weer even ten volle hoeveel ik nog te leren heb. Dank daarvoor. U lijkt me een oprecht integer mens. Zo kom je ze niet vaak meer tegen. Ook al ben ik het niet altijd ten volle eens met al jouw reacties, toch tover je telkens weer een oprechte glimlach op m’n gezicht door de manier waardoor je de dingen bekijkt en schrijft. Bedankt! 🙂

 20. Aan @juuls ….inzake zijn vraag op 14 september 2020 om 10:07 uur.

  Aan @ P.Derks.. aangaande 14 september 2020 om 16:16
  Ik Citeer: ▪︎@eric-b-l,
  Blijkbaar wordt (of IS) dit een club geworden van ouwe wijven. Daar pas ik voor.
  De enige die een normale reactie heeft gegeven, is @juuls met zijn vraag op 14 september 2020 om 10:07 uur. Die vraag heb ik dan ook beantwoord.▪︎

  Blijkbaar ben jij al voorzitter (ergens) van een ouwe wijven club…uitgaande van dit “antwoord”😭 ..je schreef:: ▪︎Maar dat is ons standpunt is ook zeer logisch te begrijpen. Maar dat is hier niet de plaats om daarover te discussiëren.▪︎..een non-antwoord dus..maar daar ben je superieur in.

  Daarom zal ik @Juuls [wel] een antwoord geven en dat volgens de H.Schrift.
  In Lucas 1:34 staat: (Petrus Canisius vert.) ..•Hoe kan dit (dat) geschieden, daar ik geen man beken?•
  Het {dit} impliceert al die inhoudelijke opgesomde gegevens in vers 31-32-33.. die constatering is geen hogere wiskunde..maar wel blijkbaar voor de Reformatie en hun sola Scriptura. Het is -gewoon- een kwestie van begrijpend lezen van hetgeen er [werkelijk staat] ..dus vanuit de natuurlijke context.

  Het betekent dan ook dat het antwoord van Maria op die inhoud van vers 31-31-33 een reactie betreft met een [beslist] antwoord vanuit Haar [vrije.. wil].. hoe kan -dit- (hetgeen naar vers 31-31-33) geschieden, (gebeuren) daar ik geen man beken.. hetgeen dus een besliste wils-keuze betreft. Dus heeft Ze in het verleden al gekozen om alleen de dienstmaagd des Heren te [willen] zijn en te [willen blijven]..in haar maagdelijkheid.. en om geen omgang met een man te hebben in echtelijke zin. Ook sprak ze niet over haar toekomstige man Josef maar was Josef -een- ‘n man ..dus sprak Ze over de man in het algemeen.. alle mannen sloot ze dus uit om de dienstmaagd des Heren te -kunnen- zijn, vers 38.

  De Statenvertaling met kanttekeningen zegt het volgende..

  34)) En Maria zeide tot den engel: Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man beken?
  Dit vraagt zij overmits de engel haar, maagd zijnde, zulks aanzeide zonder gewag te maken van haar toekomenden man; en zij verstond uit de woorden van den engel dat zulks dadelijk zou geschieden, zodat deze vraag van Maria niet voortkwam uit enig ongeloof, gelijk de vraag van Zacharias, vers 18, maar alleen uit een begeerte om in dezen nader onderricht te worden.

  Deze exegese van de Statenvertaling.. geld feitelijk voor de gehele sola Scriptura christenheid vanaf het begin van de “reformatie” ..en dewelke ook in deze exegese dus geen rekening houdt met de -taalkundige- natuurlijke context..waardoor het SchriftWoord verdraait wordt. Het zich beroepen op het sola Scriptura is dan ook als het ware een [bezwering] tot hun gelijk.. tegenover de kerk gesticht op Petrus.

  Deze -valse- exegese van de “reformatie” geeft hun tevens de mogelijkheid om zich vast te bijten in het veronderstellen dat Maria later wel met Jozef echtelijke omgang zou hebben gehad.
  Terwijl Maria dus al, in -en met- Haar Goddelijke Zoon, feitelijk al het allerhoogste al alles bezat ..zou Ze dat dan nog willen aanvullen met het lagere en het mindere. ..wat dan dus in tegenstrijdigheid zou zijn met Haar oorspron(g)kelijke wil ..als uitgangspunt… tot Dienstmaagd des Heren.

  Én zoals het bovenstaande een simpele “taalkundige” ontleding betreft ((en dat terwijl ik beslist geen taalkundige ben, maar hulparbeider was bij metselaars)) ..heb ik dat begrijpend lezen, (zoals het altijd zou moeten), eerder ook al toeggepast op 2Thess.2:2-8 (zo’n 50 jaar geleden toen ik die tekst voor het éérst las)) ..en tot de ((taalkundige)) ..conclusie kwam dat de persoon in vers 3 en 4 NIET de antichrist was maar de valse profeet.. en het [die] was die moest gaan verdwijnen en niet degene die het zou [tegenhouden] ..vers 7.

  Dat de valse profeet (maitreya) als de ▪︎1e▪︎antichrist-elijke persoon zal moeten verdwijnen wordt bevestigd in Dan.7:11 ..en hetgeen gebeuren zal in het VOORLAATSTE oordeel..het 6e zegel dat weergegeven wordt in vers Dan.7:9..de Dag des Heren in 2Thess.2:2….en In Openb.20:4.
  De ▪︎2e▪︎ antichristelijke persoon is de antichrist zelf in vers 8 ..maar die komt pas later ten tijde van het laatste oordeel. Van de bijbelse eindtijd verdrukking van 7 jaar is dus 3½ jaar toebedeeld aan de valse profeet ((dus vóór het 6e zegel ..die de Grote Waarschuwing van Garabandal impliceert)) ..en 3½ jaar is voor de antichrist, Openb. 13:5.

  Dus in 2Thess.2 gaat het om 2 antichristelijke personen; de valse profeet maitreya in vers 3 en 4.
  Én de antichrist zelf in vers 8.. komende op het einde van het Messiaanse tijdperk van Vrede van ongeveer 40 Jaar ..volgens de gegevens uit Fatima. ..het symbolische “1000”jarig Vrederijk in de H.Schrift en dat het vaticaan weerstaat, ontkent zoals blijkt in de geschriften van Vassula Ryden.

  Omdat ik hieromtrent het juiste inzicht heb ben ik dan ook voorbestemd als de tegenhouder, de katechon in 2Thess.2:7. … nog nooit heeft iemand 2Thess.2 exegetische kunnen ontleden als ik doe.. en dit terwijl mijn arbeidszaam verleden niets of zeer weinig voorstelde.
  Maar zoals de een zegt ik ben professor, arts, of ruimtevaarder of wat dan ook ..zeg ik nu ik ben die katechon.

 21. @eric-b-l ,
  U van alles en nog wat over mij zonder dat wij elkaar ooit ontmoet hebben.
  Ik noem Uw opmerkingen over mij: hoogmoed (= eigenwaan, een grote, té grote dunk van zichzelf hebben).
  Maar nu wordt ik té persoonlijk, doch U dwingt mij daartoe.

  1. P. Derks,
   eigenlijk heb je gelijk, hoog vliegen met mijn erg kleine vleugeltjes lijkt sterk op hoogmoed, ‘t is maar dat je zou zien en begrijpen dat ook jouw ziel vleugeltjes heeft maar je denkt duidelijk niet aan vliegen, dus waar is dan die hoogmoed ? die is er niet, alleen vreugde om meer licht, dat licht is er voor iedereen, ook voor jou P.Derks, vlieg gewoon omhoog en lach, lach, lach, beseffende dat een of andere zwartkijker je met plezier zal afschieten en zonder te beseffen dat het hem zal vergeven worden zoals Jezus ons dat toonde, het echte kruis komt nog wel, ook voor jou 🙂 alles op z’n tijd, van protestantse hippies 1976 de beruchte Children of God leerde ik dat we elkaar zuiver broederlijk en zuiver zusterlijk, mogen zegenen, dus zegen ik je, beste broertje, of je dat lief is of niet, in dat laatste geval keert de zegen naar me terug want zegen gaat nooit verloren, maar het is je van harte gegund, neem het dus aan, a.u.b.

   1. @eric-b-l, Bedankt voor Uw vriendelijke woorden en voor Uw zegen. Graag zegen ik U ook.
    Wat dat kruis betreft: daar ben ik al zeer open over geweest op elders op deze site:
    waaronder oorlogsechtscheiding + zelfmoord van ‘n zoon + niet-kerkgang andere zonen + al vele jaren een gedwongen celibaat + vele hersenbloedingen. Dus: élk huisje heet z’n kruisje.

 22. @Jo,
  Bedankt voor Uw uitleg. Voor zover ik kan zien op dit late tijdstip, is Uw uitleg is 100% correct tot U begint met de volgende zin:
  ‘Én zoals het bovenstaande een simpele “taalkundige” ontleding’

  Dan beginnen onze verschillen:
  Voor zover ik kan overzien, is de antichrist de duivel-zélf.
  Maitreya heeft te maken met het boeddhistische geloof; daar hou ik mij niet mee bezig.
  Vassula Ryden is uitdrukkelijk NIÉT erkend als profeet; daar hou ik mij dus óók niet mee bezig.

  katechon = Dit is niét – katholieke benaming. Voor zover ik heb kunnen nagaan, diegene waardoor de duivel tegengehouden wordt.
  Éen opmerking daarover: Ikzelf zou nimmer, maar dan ook NIMMER (NEVER en NOOIT) durven beweren, dat IK de duivel ergens van tegenhou; Als Mens (God en Mens) was uitsluitend en alleen JEZUS sterker dan de duivel.

 23. Aan alle kritikasters:
  Kennen jullie de uitdrukking: Waar het hart van vol is, loopt de mond van over?
  Ik heb jullie al verteld dat ik onder andere 25 tropenjaren godsdienstonderricht gegeven. Dat was één van mijn levenswerken.
  (Dat geleuter van jullie slaat totaal nérgens op: het was mijn lévenswerk.)
  Bij @Dekee Michaël mis ik dat het evangelisatie – filmpje deel uitmaakt van zijn levenswerk.

  @Paul: Een werkelijk prachtige site inzake evangelisatie. Zoiets zou het óók prima doen

  Zo had ik ook hierboven ook al een mooi evangelisatie – voorbeeld gegeven:
  https://www.youtube.com/watch?v=rtWuA_dU2C4&feature=emb_rel_end

  @Dekee Michaël, ik zou willen zeggen: er is ‘n hele hoop werk aan de winkel.

  1. MIJN filmpje is al niet meer te zien: die begon met het zicht op ‘n kerk, waarvan de deuren opengingen bij het naderen.
   @Paul: UW site is wél nog te zien.

 24. @Paul, in mijn enthousiasme heb ik helemaal vergeten om U te bedanken voor Uw werkelijk prachtige site. En … zoals Uzelf al meldt: nu is inderdaad iedereen weer blij en tevreden.

  1. @ P.Derks,
   wow !!! ik moet me vasthouden aan m’n stoel !!! Dit is HET ! Daar ben ik nu al weken achter aan het zoeken in ontelbare filmpjes over Jeruzalem en de bouw van de derde tempel en de ondergrondse valse “derde tempel” van de zionistische vrijmetselarij !!! en dat ene korte filmpje waarin gewag wordt gemaakt van het stilleggen van een archeologische site waarna bulldozers de hele grot vol aarde en stenen duwden en er een peperdure stalen poort voor die grot werd geplaatst en dan nog eens grote rotsen tegen die poort, zelfs een worm kan er niet meer in en zeker geen mens want de zionisten zitten nu met hun staart tussen de benen van angst !

   P.Derks je bent een engel !
   Nu kan ik je doorzettende kracht begrijpen want DIT MOEST UITEINDELIJK UITKOMEN EN VERKONDIGD WORDEN !!!
   Dank je, P.Derks.

 25. Nu rijzen tal van vraagtekens.

  Waarom een dure 3D-animatie ? Kon men niet eenvoudig filmen tijdens de zoektocht ? Men erkende toch vooraf het grote belang van dat werk ?

  Om die grot terug te kunnen openen heeft men militaire macht nodig.
  Dat betekent dat de dagen van het zionisme geteld zijn.

  Dit alles is een overweldigend mirakel.

 26. Aan P.Derks..

  Je schreef hier ergens iets over 100% bijbel.. maar nu schrijf je opeens: • Voor zover [ik kan overzien], is de antichrist de duivel-zélf• …toen ik dat las kreeg ik plaatsvervangende schaamte.. je [overziet] het dus echt niet.. daar de antichrist, als het beest en de valse profeet volgens de bijbel levend in de hel gesmeten zullen worden.. met je 100% bijbel zal het je dan géén moeite kosten om alsnog het een en ander op te zoeken.

  Wat betreft de valse profeet maitreya, [zichzelf de Christus noemende], het volgende:: ..
  Anna Katharina Emmerick heeft gezegd dat voor de wederkomst van Christus het Oosten in duisternis zal zijn… het occulte Oosten is altijd in duisternis geweest, maar in deze tijd zal het zich opdringen aan de gehele mensheid; maitreya de valse profeet is in hun “rangen” de hoogste “gevorderde” ..om het zo te zeggen …met de val van maitreya zal het gehele duistere “Oosten” vallen… en hetgeen gebeuren zal door de komst van Jezus Christus en Zijn Vader in het VUUR van de Heilge Geest in het reinigings-oordeel van het 6e zegel, Jesaja 66:15-17 ..Maleachi 3:1-5- o.a.

  Wat Vassula Ryden betreft zijn de onthullingen, ontvangen van Jezus Christus, juist ..maar ze is NU op de verkeerde weg en dat doet schade aan de betreffende Zaak van Jezus Christus.
  Ze bewijst die verkeerde weg door achter de huidige usurpator paus, nep paus te staan….een verschrikkelijk mens en verrader van de ergste soort.. een 2e judas.
  Positieve boodschappen die ze ontvangt over deze nep paus kunnen dan ook niet van Jezus Christus zijn.. dat logisch is..

  Én wat betreft de katechon, de tegenhouder of weerhouder in 2Thess.2:7 het volgende…..
  Dat je veronderstelt dat de antichrist de duivel zou zijn ..is absurd ..in het licht van de H.Schrift.
  Én wat je daar verder over veronderstelt blijkt dus niet van toepassing.. om te beantwoorden.

  Juist door de [onthullingen] in de geschriften van Vassula Ryden had het vaticaan haar standpunt over de antichrist en het tijdperk van Vrede kunnen bijstellen.
  De onthullingen in haar geschriften hebben het over de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde ..hetgeen in overeenkomstigheid te vinden is in Isaias.

  De grote Waarschuwing van Garabandal wordt in haar geschriften duidelijk in het 6e zegel en Openb.19:11 gesitueerd.. maar dat (die informatie) kwam de vrijmetselaars in het vaticaan duidelijk niet gelegen.

 27. @Jo,
  Alleen Openbaringen 20.10 is duidelijk. Daarin wordt gesproken over de duivel + het beest en de valse profeet (dus daar wordt niét over de antichrist gepraat). Dat alles vind ik wat magertjes, vooral daar de bijbel toch enige wel/niet bewuste vertaalfouten kent.
  Maar hoe dan ook: veel verschil tussen de duivel en het beest zal er niet zijn.

  De naam ‘maitreya’ komt in de hele bijbel niét voor. Mijn overige opmerkingen inzake de ‘tegenhouder’ blijven recht overeind (kan ik U nóg meer waarschuwen???)

  De naam ‘katechon’ komt eveneens in de hele bijbel niét voor.

  Garanbandal: daarmee hou ik mij niét bezig; Medjugorje neem ik wél ietwat serieus, maar zijn uitdrukkelijk geen dogma. Mensen kunnen dus goede katholieken zijn zonder te geloven in Garanbandal en Medjugorje (bij profeten zit téveel kaf tussen het koren om zélf onderscheid te kunnen maken).

 28. Aan P.Derks..

  1.Joh.2:18 betreft de antichrist die in 2Thess.2:8 de goddeloze is. In Openb.13:11 is de valse profeet het 2e beest dat in 2Thess.2:3-4 de man der goddeloos-HEID is. In Openb.19:20 impliceert de valse profeet het 2e beest in Openb.13:11- ..het beest kan dus beide ..een persoon zijn en algemene wereldse machten uitdrukken, maar alléén een mens kan in de hel geworpen worden, het beest in dit geval is dan ook de antichrist in persoon. Het beest in Openb.20:10 is als vanzelf als de antichrist begrepen.. en ook doorheen de kerk traditie.

  Als je dus vooraf niet op een pijnlijke manier (vooraf al overdenkende) ..geconfronteerd wilt worden met jezelf ..zoals dat in de Waarschuwing gebeurt met de eventuele aanwezige zonden van jezelf ..kun je inderdaad de Waarschuwing beter VOORAF al negeren, en je verder in slaap sussen.. met een of ander excuus om de Waarschuwing niet hoeft serieus te nemen.. terwijl ze overal bij de zieners een onderdeel uitmaakt van hun boodschappen.. en de Waarschuwing staat wel meer dan tien keer direct of indirect aangegeven in de bijbel, hetgeen ik hier al meerdere keren aangegeven heb. Ik ben dan ook niet voor niets de persoon in Jesaja 49:4 en vers 8 de katechon en eindtijd Cyrus…en Malakias 3:1 persoon.

  Die moet verdwijnen in 2Thess.2:7 is dan niet de (katechon) die -het- ((voortwoekerende kwaad)) ..tegenhoudt of weerhoudt, dus de katechon …maar is de persoon in vers 3 en 4, de valse profeet die verdwijnen moet..in dit geval maitreya die ook door verschillende zieners al aangekondigd is.. en die in Daniël 7:11 apart los van de antichrist in de hel gesmeten wordt ..wat in tegenspraak LIJKT met Openb.19:20 ..maar het NIET is, maar dat heb ik hier ergens al verklaart en ga ik niet nogeens herhalen.

  De katechon (uit het Grieks : τὸ κατέχον , ‘datgene wat inhoudt ”, of ὁ κατέχων , ‘degene die achterhoudt’) is een bijbels concept dat zich vervolgens heeft ontwikkeld tot een begrip van politieke filosofie.

  De term komt voor in 2 Tessalonicenzen 2: 6-7 in een eschatologische context: christenen moeten zich niet gedragen alsof de dag des Heren morgen zou plaatsvinden, aangezien de zoon des verderfs (de antichrist van 1 en 2 Johannes) eerder geopenbaard moet worden. . Paulus voegt er vervolgens aan toe dat de openbaring van de Antichrist afhankelijk is van de verwijdering van “iets / iemand dat hem weerhoudt” en verhindert dat hij volledig gemanifesteerd wordt. Vers 6 gebruikt het onzijdige geslacht, τὸ κατέχον; en vers 7 het mannelijke, ὁ κατέχων.

  Omdat St. Paul niet expliciet de [identiteit] van de Katechon vermeldt, is de interpretatie van de passage onderwerp van dialoog en debat

 29. @Jo,
  U bent onverbeterlijk: eigen interpretaties van de bijbel + Uw interpretaties zijn onbegrijpelijk (waardoor U Uw interpretaties altijd nog kunt aanpassen). Dit alles vermengd benaming van diverse geloven + vermengd met zieners/profeten van diverse geloven.
  Anders gezegd: er is geen touw aan vast te knopen (= er is niets van te begrijpen).

  Ik heb altijd geleerd: leef alsof elke dag je laatste dag is op aarde.
  Voordelen zijn velerlei, waarvan de mijns inziens de belangrijkste zijn: je hebt niet alle tijd van de wereld (je verschuift dus niet naar morgen wat je vandaag al kunt doen) + je probeert om niet te zondigen + innerlijke rust.

 30. @ P.Derks..

  Het is duidelijk uit je reacties op te merken dat je niet het [geestelijk] vermogen bezit om de hoedanigheden van mijn betogen op waarde in te schatten..

  De onderwerpen waar ik het hier over heb daar ken ik genoeg exegeses over omdat me dat juist zeer interesseert en die onderwerpen zijn trouwens ook gemakkelijk te googlen ..maar juist jij bent de persoon die maar wat vanaf de zijlijn roept.. met geneuzel, en je er met een kort commentaar van afmaakt zonder ook nogeens werkelijk inhoudelijk te zijn en daarom is mijn uitleg dan voor jou ook onnavolgbaar.. en als ik je iedere keer had moeten weerleggen als het eigenlijk zo nodig was was ik uren en uren bezig geweest.. sowieso is uitwisseling met jou verloren tijd, hetgeen steeds blijkt.

 31. algemene info inzake de derde tempel :
  Zoals velen zullen weten, hebben de Israëliërs in het verleden twee keer ‘n tempel gebouwd.
  Beide keren is de tempel verwoest.
  De bijbel vermeldt een derde tempel. (Paulus vermeldt dit het duidelijkst. Zie daartoe 2 Thessalonicenzen 2:4)
  De tempel was de enige plaats waar levende offers (in de vorm van dieren) aan God werden opgedragen.
  JEZUS-ZÉLF is die tempel (de best mogelijke tempel: God-Zélf).
  Jezus wordt ook wel genoemd: offerlam en tempel van de H. Geest.

  Over het hierna volgende heb ik uitdrukkelijk géén diepgaande studie gevolgd. Mocht iemand het dus niet eens zijn, dan verneem ik dat graag:
  Messiaans Joodse leiders willen van geen derde tempel weten. Dat zou in strijd zijn met het volbrachte werk van Christus. Als ik het goed heb, zijn álle christenen het hiermee eens.
  Een derde tempel bouwen kan dus alleen maar van de duivelse vrijmetselarij afkomstig zijn. De duivel doet álles stiekem. Het kan dus geen verwondering wekken, dat die derde tempel in het geheim gebouwd wordt. Diegenen die zich in die derde tempel in ‘n geloofsfunctie laten installeren, moeten de antichrist (= tegen Christus)/het beest/of de valse profeet zijn waarover de bijbel spreekt.

 32. Algemene info inzake [Gods] tempel in 2Thess.2:4…

  Het woord -Gods- zegt het al, een tempel [van] God.. en dat is de St.Pietersbasiliek in Rome.. en het is die die overgenomen zal worden door de [1e] antichrist uit 2Thess.2:3-4 .. de valse profeet (maitreya) ..en andere “meesters” uit het occulte Oosten ..onder leiding van de bijbelse goden, die de gevallen engelen zijn. .. In hun boeken over maitreya zeggen ze zelf dat ze het vaticaan zullen overnemen. Het dagelijks offer in Daniël 12:11 betreft dan ook het H.Misoffer van de RKK.. geïmpliceerd in Malakias 1:11.

  In Zacharias 3:8 zien we het [voorteken] dat later na de Waarschuwing van Garabandal in wekelijkheid zal gebeuren en wat dan zal gebeuren zien we 6:11-15.
  In vers 11 zien we de toekomstige hogepriester de zeer Heilige engelachtige, Franse Paus (Hand.6:15)..in Zach. vers 12 en 13 betreft het de toekomstige priester-koning en zal er harmonie zijn tussen beide, tussen de geestelijke macht en de tijdelijke aardse macht.

  Die toekomstige koning zien we ook in [o.a.] in Jeremia 23:5-6 en 33:15-16 ..geboren in onze tijd, de tijd tevens van het geestlijk herstel van Israël.. middels de Grote Waarschuwing in het 6e zegel..de Dag des Heren in 2Thess.2:2 en Openb.20:4..[o.a.].
  In Jeremias 33:18 LIJKT het of in de eindtijd ten tijde van die koning in vers 15 en 16..die dus NIET Jezus Christus is.. het oudtestamentische schaduw-offerdienst hersteld wordt.
  Dat zien we ook in Malakias 3:3-4 waar het ook LIJKT of die oudtestamentische offerdienst..{dat naar het Offer van Jezus Christus wees} ..zal worden hersteld.

  Men had in die tijd geen referentie kader om het toekomstige mysterie van het heilig Misoffer te kunnen plaatsen vandaar dat God teruggreep op wat ze wel kenden.
  De Joden zouden zich dan ook niet tot Jezus Christus bekeerd hebben als ze de oudtestamentische offerdienst cultus nog nodig hadden.. hetgeen voor de Christenen ook niet te aanvaarden zou zijn ..en zou er van eenheid in Christus dan ook geen sprake kunnen zijn.

  Malakias 1 geeft dan ook uitkomst om dat goed te begrijpen, met vers 11 als middelpunt ..inbijzonder dus voor de “joden”.
  God gaat de Joden heus niet plezieren om hun de oude offerdienst cultus terug te geven.
  Maar ik verval in herhalingen en daar begin ik mijzelf aan te storen ..in de zin van Jesaja 49:4>>8..de eindtijd Cyrus.
  Als men zich niet vaker inleest in betreffende onderwerpen dan kan men ook niet groeien in het geestelijk verstaan ..hetgeen de geestelijke vermogens [van] de ziel betreft en kan men ook geen [samenhang>> zien] en verslapt dan ook gauw de aandacht en wordt men er onverschillig in ..de dood in de pot.

 33. @P.Derks..

  Malakias betreft het gebruik in de Petrus Canisius vertaling en Maleachi kom je vooral tegen in de
  protestantse vertalingen..zoals ook bv. Jesaja en Isaias….zie dan ook de inleidingen van de hoofdstukken ..als hulp voor de leek.. wat ik ook “maar” ben.

 34. @Jo,
  Tjonge, een bijbel van de Petrus Canisius vertaling. U bent waarschijnlijk een van de weinigen die dié bijbel nog gebruikt.
  Die bijbel gebruik ik óók nog (van mij ouders geërfd, mijn overgebleven zussen hadden daar geen interesse in) en gebruik die bijbel naast de Willibrord vertaling.

 35. Beste Michaël,

  Misschien moet u eens overwegen de video door iemand anders te laten inspreken of te ondertitelen. U praat nogal binnensmonds en af en toe snel. Dat maakt het lastig te volgen. Verder staat in de inleiding “De videoreeks is vooral bedoeld voor mensen die weinig weten over het Katholiek Geloof.” Maar uw verhaal veronderstelt nogal wat kennis vooraf. De mirakels waar u het over heeft zijn voor een buitenstaander volstrekt onbegrijpelijk. Transsubstantiatie in een eerste inleidende video lijkt mij velen bruggen te ver.

  Misschien moet u uw doelgroep eens overwegen. Stel uw zelf eens voor dat u een inleiding moet geven over de eucharistie voor een groep moslims met geen andere kennis van het katholicisme dan dat het bestaat. Misschien moet u uw inhoud daarop sturen.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.