All Lives Matter

Heden is er veel te doen rond racisme en de beweging ‘Black Lives Matter’. Maar ‘zwarte levens doen ertoe’ is geen katholieke ingesteldheid, want dat lijkt te impliceren dat andere levens er ineens niet meer toe doen. En dan krijg je omgekeerd racisme, dat zeer duidelijk in Zuid-Afrika te zien is. Denken we ook aan wat er in Rwanda gebeurd is in 1994. Dat was racisme en haat van zwarten tegen andere zwarten, dat leidde tot een gruwelijke slachtpartij. Alle levens doen ertoe. Ieder leven is kostbaar in de ogen van God, omdat God de rechtstreekse Schepper van iedere ziel is. 

Alle mensenlevens doen ertoe:

 • De levens van alle mensen van alle kleuren, rassen en talen;
 • De levens van alle mensenrassen in de moederschoot, zowel als het een aandoening heeft, of als het gezond is, maar “ongewenst”;
 • De levens van de bejaarden van alle mensenrassen, zelfs als ze volledig dement of doodziek zijn:
 • De levens van de armen die honger moeten lijden, en de welgestelden die in overvloed leven;
 • De levens van de geleerden en de laaggeschoolden;
 • De levens van de misdadigers en de ‘brave’ burgers
 • De levens van de koningen, presidenten, daklozen en het uitschot van de maatschappij;
 • De levens van de drugsverslaafden, de alcoholici, de prostituees en de hoerenlopers;
 • De levens van de travestieten, de transgenders, de homoseksuelen, de pedofielen en de verkrachters;

God de Vader is de Schepper van iedere ziel, ieder nieuw mensenleven. Het leven is een geschenk. Alle levens zijn kostbaar. Dat wil niet zeggen dat iedereen goed leeft, of goed bezig is. Uiteindelijk is niemand op zichzelf goed. Allemaal zijn we zondaars, ongeacht kleur of ras of taal, rijk of arm, ziek of gezond. Allemaal zijn we slecht, door de zondeval en onze persoonlijke zonden.

Slechts de Heilige Maagd was zonder zonde; zij die de Zoon van God heeft gebaard, onze Redder, die eveneens zonder zonde was, maar zich heeft overgeleverd om te worden mishandeld en gekruisigd, zodat iedereen – van elke ras en taal, waar ook ter wereld, zou kunnen worden gered. Enkel in Hem worden we gerechtvaardigd. Niemand komt tot de Vader, tenzij door Hem. Hij is voor iedereen gestorven, zodat iedereen zou kunnen binnengaan in de Hemel. Dat is waarom alle levens ertoe doen.

Author: Dekee Michaël

Michaël Dekee schrijft op verschillende websites over geloof en wetenschap. Hij is tevens auteur van diverse boeken, waaronder "Zie het Lam Gods" en "De evolutietheorie ontkracht." Cruxavespesunica.org   Evolutietheorie-ontkracht.com Eerherstelheiligsacrament.org

48 thoughts on “All Lives Matter

 1. Het tegen-antwoord kan beter zijn: lives matter (= levens zijn belangrijk).
  Dit geldt – ongeacht ras, soort, grootte enz. – voor planten + dieren + mensen.
  God heeft dat alles geschapen, om de mensen ’n waar paradijs op aarde te geven.

  Wij mensen hebben zuurstof nodig om te leven.
  Vele planten en dieren maken de benodigde zuurstof (van de modder tm de zee).
  De draaiende aarde werkt als een airco: (door de draaiing ontstaan diverse soorten weer zoals regen, wind en vol-automatische verversing van de lucht).
  Ook zorgt de draaiende aarde voor de benodigde rust: samen met de zon en de maan wordt er gezorgd voor dag en nacht, zodat onze hersens en zelfs ieder der beide neusgaten tot rust komen.

  Diverse rassen zijn noodzakelijk ter overleving. Zo kunnen planten, dieren en mensen overleven in moerassen, woestijnen tm de ijskoude noord en zuidpool toe.
  Dus welk weer er ook is, er zal te allen tijde volop leven mogelijk zijn.

  In het klein:
  Vele dieren en mensen zouden zijn uitgestorven en vele mensen zouden van honger omgekomen zijn, als er geen boeren of nertsenfokkerijen waren.

  Zo is ook élke mens waardevol, of ie werkt, volledig dement is tm het sterven toe.
  Als ’n mens totaal afhankelijk is van anderen, dan geeft ie andere mensen mogelijkheden om sociaal bezig te zijn zonder tegenprestatie te verwachten (versterking van sociale gevoelens), waardoor samenwerking met anderen aangemoedigd wordt.
  Zo is ook ’n afstervende boom nodig om groei en leven mogelijk te maken voor ándere bomen en dieren.

  Anders gezegd: alles en iedereen is van elkaar afhankelijk. De gehele door God geschapen natuur is feitelijk één organisme. De een kan niet leven zonder de ander.

  Wéér anders gezegd: levens zijn belangrijk, zelfs levensbelangrijk: lives are vital.

 2. De hier genoemde reden om zich als katholiek af te zetten tegen de slogan ‘Black Lives Matter’ acht ik volstrekt niet overtuigend. De bewering:” ‘zwarte levens doen ertoe’ is geen katholieke ingesteldheid, want dat lijkt te impliceren dat andere levens er ineens niet meer toe doen”, is onzin. Het is weer eens zo’n stereotype uiting van wij-zij denken dat discriminatie en minderwaardigheidsgevoelens bij de ander opwekt én in stand houdt. Daar moeten we nu juist eens van af als samenlevingen/mensheid. Dat wij-zij denken moeten we aan de kant zetten teneinde mensen ongeacht kleur, geslacht enz. te gaan waarderen naar hun karakter, geest en daden.

  De slogan “Black Lives Matter” moeten we daarom vooral zien als een noodkreet; als schreeuw om aandacht en erkenning. Mensen met een kleurtje willen gezien worden als gelijkwaardig medemens en niet gebruikt als object c.q. als vloermat waaraan men ongeïnteresseerd maar steeds zijn voeten afveegt. Mensen met gedachten en gevoelens waar men niet achteloos overheen moet walsen, maar die men dient te respecteren!

  Is dat nou zo moeilijk te begrijpen, en positief tegemoet te treden?

  1. Beste,
   Ik begrijp wat je bedoelt maar je ziet het helemaal verkeerd:
   Je schrijft: ‘’De slogan Black Lives Matter moeten we vooral zien als een noodkreet, als schreeuw om aandacht en erkenning’’
   Natuurlijk is dit een schreeuw. De werkelijke oorzaak van al het geweld is niet die éne dode, maar zit veel, veel dieper. Elke mens met (een beetje) gezond verstand, ziet duidelijk wat er gaande is in de wereld. Het contrast tussen rijk en arm blijft toenemen, en dat is zeer verontrustend. Wat wij via beelden te zien krijgen zijn niets anders dan symptomen van een (geestelijk) ongezonde wereld. Hebzucht en hoogmoed, blijven de grootste zonden, duidelijk zichtbaar bij zovele machthebbers. Laat ons daar niet aan twijfelen.
   Maar een ware Christen eerbiedigt alle leven. Hij pleegt geen geweld, en doet niet mee aan (geweldadige) betogingen, noch vóór de zwarten, noch tégen de zwarten.

   Met de woorden ‘’All Lives Matter’’ wil de schrijver zich in de eerste plaats richten tot katholieken, met als boodscbap: hou uw hart op de juiste plaats, en doe niet mee met al wat gewelddadig is (verbaal en/of fysiek), want daarmee “verlaag” je jezelf tot het niveau van de (zielige) hoogmoedigen, nl. met WOEDE, óók een doodzonde!
   (Hoogmoed komt voor de val, vandaar zielig)
   Persoonlijk vind ik de armoede in Africa verschrikkelijk. Africa heeft nochtans veel moois te bieden. Maar wat we zien is dat velen van hen slechts één doel hebben: hun land ontvluchten, richting… Mammon !! En als het dan net die mensen zijn die voor eigen land iets kunnen betekenen, ja… dan wordt het heel erg. Allemaal logisch en begrijpelijk, maar fout.

   Met uw reactie is het alsof de schrijver een betogingsbord naast hem heeft staan met de woorden “NO… All Lives Matrer’’, klaar om als tegenbetoger op straat te gaan. Deze gedachte is compleet fout , omdat u op deze manier van de schrijver een persoon maakt die hij helemaal niet is. Dat zien we in rechtbanken ook gebeuren: tot op het bot vernederd worden door de tegenpartij, en wat er overschiet is net ‘een monster’’

   Neen, het artikel heeft niets boosaardigs (dat voel je, of dat voel je niet), en is in de eerst plaats gericht naar de lezers van “het Katholiek Forum”,
   Uw reactie is in elk geval niet katholiek. Dat is duidelijk. Maar dat mag !! Jezus zei: Laat de kinderen tot Mij komen, en daarmee bedoelde Hij werkelijk ALLE kinderen, en Hij zal geen onderscheid maken tussen een christenkind of een gebrainwasht kind van welke godsdienst of levenshouding ook. Eveneens laat God toe dat mensen zijn zoals ze zijn…ZOLANG men het KIND niet met het badwater weggooit. God houdt niet van foute levenshoudingen, maar Hij is en blijft vergevingsgezind.

   Echter, als onze levenshouding TEGEN de Schepper zelf is, aan wie wij ons leven te danken hebben, dan is dat NIET zonder gevolgen, en die gevolgen kunnen niets anders zijn dan de hel. Dat staat in de sterren geschreven.
   Een warme groet vanuit Z-O Azië

 3. @Basilius minor,
  Dat U zich tegen katholieken verzet is allang duidelijk. U kunt zelfs het woord ‘God’ niet over Uw lippen krijgen. Zelfs met typen weigert het toetsenbord ineens bij het woord God. Dan schrijft U: G’d.

  Nu ter zake:
  De demonstraties hebben tot nu toe alleen ellende met zich meegebracht. De demonstraties hebben het puur en alleen over de arme negers die steeds maar weer slachtoffer zij: vroeger zowel als nu.
  Dat is niet alleen bezijden de waarheid; het is zelfs leugenachtig.
  Er is geen enkele administratie in Europa, die bijhoudt of iemand blank of negroïde is (Buiten Europa heb ik onvoldoende kennis).
  Er zijn niet alleen negers als slaaf afgevoerd maar ook blanken (zij het in mindere mate).
  Slaven bestonden al ten tijde van het Oude Testament. Dat had niets met kleur te maken, maar gewoon met overwonnen zijn bij een of ander uitgevochten geschil.

  Mijn eigen voorouders stamden af van in de jaren 1850 letterlijk straatarme molenaarsknechten en straatarme boeren. Hoe het gezin van de molenaarsknechten heeft overleefd, is mij ‘n raadsel. Mijn andere oma heeft gewerkt als paard voor de handploeg.
  Het is hoog tijd dat gekleurden ophouden met ‘slachtoffertje spelen’ en eindelijk ‘kerels’ worden (ongeacht of je man of vrouw bent’). Dus, waar je op kunt bouwen en niet alleen maar afbreken.
  Afbreken kan ‘n baby al; om op te bouwen dient men volwassen te zijn.

  Trouwens niet alle blanken en negroïde personen zijn hetzelfde. Zo heb ik negroïde kennis die voor priester studeert (is dit jaar klaar) en ‘n gemixte vriend (van Nederlandse en Indische ouders) met (klein)kinderen. Nooit heb ik iemand van hen horen klagen over discriminatie.
  Discriminatie kan in Europa hooguit tussen de oren zitten, dus wat men zichzelf wijsmaakt.

  1. Uw brutaliteit en kwaadwilligheid wordt hier wederom gedemonstreerd door niet terzake opmerkingen om mij negatief te framen. Kinderachtig. De ‘christelijke liefde’ straalt er vanaf!
   U moet zich schamen!

 4. Tegenwoordig kan iedereen zich binnen één generatie (= 20 á 30 jaar) ontworstelen van zijn/haar eventueel rottig verleden.

  1. U kunt bovendien niet eens kritisch en begrijpend lezen. Niet ik verzet me immers tegen de “Black Lives Matter” beweging, maar de auteur van het hoofdartikel Dekee Michaël met zijn onterechte vraagteken.
   Zet uw negatief gekleurde bril dus eens af meneer Derks, en ontdoe U van de rode waas voor uw ogen als U mijn naam tegenkomt, want alleen dan kan er een zinnige dialoog ontstaan. Ik ben namelijk uw vijand niet. U (en uw vriendjes) bent het die mij tot vijand blijft omdopen!

 5. @Basilius minor,
  Sorry, als ik U degouteer, maar ik ben gewend om nergens omheen te draaien en dus om rechtstreeks te zijn.
  Inzake G’d verwijs ik U naar bijvoorbeeld(!) het volgend artikel van deze site:
  Sacramentsdag – een bezinning van de Heilige Pièrre-Julien Eymard: ‘Eerherstelling door de H. Communie’ (Uw reactie van 12 juni, om 12.00 uur).
  Eerlijk zijn is benevens ‘n eigenschap, maar ook absoluut christelijk. Of heeft U liever, dat ik lieg
  (liegen = bewust niet de waarheid spreken)?
  Liegen gebeurt nu ook al bij de demonstraties inzake ‘Black Lives Matter’.

  1. “Inzake G’d verwijs ik U…”

   Dit is inderdaad een gebruikelijke wijze van schrijven onder de nakomelingen van Asjkenaz, zoon van Gomer, zoon van Japhet. Zij hebben Jezus verworpen en laten zich erop voorstaan de rituele voorschriften uit de Wet van Mozes te onderhouden. Maar in het verborgene permuteren ze deze Wet en misbruiken ze God’s heilige NAAM opdat de vader der leugen hun macht over de schepping geve.

 6. Correctie (ten behoeve van betere leesbaarheid)
  @Basilius minor,
  Sorry, als ik U degouteer, maar ik ben gewend om nergens omheen te draaien en dus om rechtstreeks te zijn.
  Inzake G’d verwijs ik U naar bijvoorbeeld(!) het volgend artikel van deze site:
  Sacramentsdag – een bezinning van de Heilige Pièrre-Julien Eymard: ‘Eerherstelling door de H. Communie’ (Uw reactie van 12 juni, om 12.00 uur).
  Eerlijk zijn is benevens ‘n eigenschap, maar is ook absoluut christelijk. Of heeft U liever, dat ik lieg?(liegen = bewust niet de waarheid spreken)?
  Liegen gebeurt nu ook al bij de demonstraties inzake ‘Black Lives Matter’.

 7. Volgens de katholieke moraaltheologie is het voor de temporale macht geoorloofd om bepaalde delicten tegen het goddelijk recht te bestraffen met de dood, hetgeen uiteraard wel inhoudt dat het via wettige rechtspraak moet geschieden, maar om het fysiek levensbehoud van kinderschenders en verkrachters in dit aards leven gelijk te stellen met dat van iemand van een bepaald ras zonder zware delicten klopt dus niet. God schenkt geen gelijke rechten op fysiek levensbehoud in dit aards leven voor bepaalde misdadigers en onschuldigen; God slaat sommigen zelfs rechtstreeks, zonder menselijke tussenkomst, met de dood om hun wandaden te bestraffen.

  In anticipatie van vrijzinnigen die misschien hierop zullen reageren: Neen, Paus Franciscus is geen god die de christelijke moraliteit kan aanpassen door de geoorloofdheid van de doodstraf af te schaffen, geoorloofdheid die een christelijk dogma is.

  1. Kort samengevat: Voor het zijn van een blanke, een neger of een mongoloïde mens verdient men niet de doodstraf. Voor kinderschenderij wel.

 8. ‘t is goed in ‘t eigen hert te kijken
  Nog even voor het slapen gaan
  Of ik van dageraad tot avond
  Geen enkel hert heb zeer gedaan.
  Of ik geen ogen heb doen schreien
  Geen weemoed op een wezen lei
  Of ik aan liefdeloze mensen
  een woordeke van liefde zei.
  En vind ik in het huis mijns herten
  Dat ik één droefenis genas
  Dat ik mijn armen heb gewonden
  Rondom één hoofd, dat eenzaam was…
  Dan voel ik, op mijn jonge lippen
  Die goedheid lijk een avond-zoen…
  ‘t is goed in ‘t eigen hert te kijken
  en zo z’n ogen toe te doen.

  Alice Nahon

 9. @Robbe,
  Ik heb de indruk, dat U het over mij heeft inzake racisme.

  racisme = ‘n groep vanwege het ras minderwaardig behandelen of daarover vernederende uitspraken doen.
  Praat a.u.b. rechtstreeks en onomwonden.

  Sinds wanneer staat eerlijkheid gelijk aan racisme?
  +
  over welk ras praat U + over welke groep praat U?

 10. Het zijn écht niet alleen de donker gekleurden, die vroeger zware tijden gekend hebben.
  Vanaf de jaren 1700 tm de jaren van WOII woedde in Europa de ene grote oorlog na de andere.
  Bovendien was de armoede in Europa zó groot, dat men al blij was, als men ’t letterlijk overleefde. De Amerikanen, dus ook de slaven daar, mogen allang blij zijn, dat zij al die tijd niet in Europa woonden.
  Uit dankbaarheid voor wat wij nú hebben, mogen wij echt wel bidden voor de zielenrust van onze voorouders.

  Zo kent iedereen – ongeacht ras en anderszins – verschrikkelijke verhalen uit het verleden. Laat ons niet terugkijken (dat heeft geen enkele zin), maar vooruitdenken. Wat men vroeger goed vond, vindt men nu verkeerd en andersom. Achteraf praten is altijd gemakkelijk.

  En eerlijk = eerlijk: voor zover ik weet, is er in Europa geen enkele administratie, die bijhoudt van welk ras iemand is. Het is hoog tijd dat donker gekleurden ophouden met ‘slachtoffertje spelen’ en eindelijk ‘kerels’ worden (ongeacht of je man of vrouw bent’). Dus, waar je op kunt bouwen en niet alleen maar afbreken.

 11. Op de agenda voor morgen lijken weer negerrellen te staan. Benieuwd of Robbe en Louis mee op plundertocht zullen gaan.

  Diegenen tegen wie de CIA-operatie “Mockingbird” het wapenwoord “complot-theoristen” ontketende om complot-onderzoek te saboteren weten uiteraard al lang dat de weishauptianen, die zichzelf “Illuminati” noemen, rassenconflict zaaien om hun bouwplan voor de NWO verder uit te voeren. Voor dat doeleinde werden de negers hier gevestigd, en dan zijn er gefeminiseerde mannen die hun eigen ras haten en de sleutels van de stadspoorten der blanke landen op een gouden dienblad de neger-supremacisten willen aanbieden met een knieval.

  1. Een citaat uit het artikel “They Were Forecasting BLM Upheaval Even Fifty Years Ago” (12 juni 2020) op de blog “Forge and Anvil”:

   “So I found something very interesting today. Listen to this excerpt from a 50-year old book:

   The subject herein is a condensation of reference material not available to the lay public. In fact, the history about “the Jews and slavery” has been cleverly and cunningly suppressed these many years inasmuch as it has been on the Jews’ ‘planning board’ for many years to eventually arouse the Negro so that the Black Race could be used as revolutionists with the ultimate aim of “One World Jewry Government” becoming a reality, after which, their plan is to enslave the Negro once more — after the Negroes’ usefulness has been exhausted.

   This passage is from a booklet titled “Who Brought the Slaves to America?”, written in 1968 by a man named Walter White, who was apparently a white former Secretary for the NAACP. He even has an FBI file.”

   Het woord “racisme” is verzonnen door antichrist-Juda als psychologisch-manipulatief wapenwoord tegen de blanke Europese volkeren, maar velen zouden nogal ogen trekken indien zij zouden horen hoe de Judazonen onder elkander over de negers praten. De zonen van Juda weten dat negers gemakkelijker te manipuleren zijn dan blanken, en daarom willen zij hen gebruiken om de blanke volkeren uit de vroegere Christenheid te breken en uiteindelijk tot in het onherkenbare te vermengen, terwijl de Judaïsche oligarchen nordide vrouwen zullen selecteren voor hun zonen. Zij beschouwen de blanke Europeanen als hun meest geduchte tegenstanders om hun katholieke geschiedenis en hun raciale kwaliteiten van leiderschap, en zij noemen hen “Edom”. Zij denken dat zij hun Antichrist niet kunnen krijgen in Jerusalem zolang “Edom” met Rome als opperpriesterlijke zetel van het Christendom niet vernietigd is. Het is uit die Judaïsche gedachte dat het Kalergi-plan voortgekomen is voor een wereldwijd raciaal vermengd slavenvolk onder de heerschappij van een Judaïsche ‘adel’; de vrijmetselaar Kalergi is zelf gehuwd geweest met een joodse, Ida Roland.

 12. @Theudmer,
  Wij zijn sowieso té gefrustreerd (= ontgoocheld) om daaraan mee te WILLEN doen (@Louis).

  ‘gefrustreerd’ is trouwens voor mij ‘n nieuwe titel (ik had vroeger al de titels schijnheilig en antiekeling).
  Maar wij zijn gewone stervelingen, die slechts de afwijking hebben, om regelmatig ter kerke proberen te gaan.
  Of de titel ‘gefrustreerde christenen’ iets met die afwijking te maken heeft?

 13. Welke eretitel zouden zij hebben, als wij al die aanvallen op ons zouden accepteren als makke lammetjes?
  Zou die eretitel dan bijvoorbeeld kunnen zijn: entrecote (= ‘n stukje lende van ‘n geslachte, dus dode koe)?

 14. correctie:
  Welke eretitel zouden wij hebben, als wij al die aanvallen op ons zouden accepteren als makke lammetjes?
  Zou die eretitel dan bijvoorbeeld kunnen zijn: entrecote (= ‘n stukje lende van ‘n geslachte, dus dode koe)?

 15. Zonder mij te willen moeien met het hele opgeklopte “racisme” gebleir (Ik zie vooral veel omgekeerd racisme, maar daar mag niet over gepraat worden van de heersende linkse poco-club…), is er toch weer iets dat me opvalt.

  Eén zwarte die omkomt door politiegeweld. Resultaat: Héél de mainstream media ontploft, dagen, weken aan één stuk. Binnen de kortste keren halen linkse rakkers duizenden mensen bijeen op betogingen wereldwijd…

  Ondertussen worden 250 miljoen Christenen dagelijks vervolgd vanwege hun geloof. Uit hun huis gezet, gemarteld, verkracht, leven verbrand of in mootjes gehakt… De gruweldaden kennen geen grenzen en geen eind. Resultaat: geen woord in heel de mainstream media, niet één linkse rakker die zijn mond opendoet, laat staan een betoging organiseert.

  De eerste echter die zijn mond opendoet over de islam (in meer dan 90 procent van de gevallen hiervoor verantwoordelijk) wordt nog net niet gelyncht.

  Kwestie van twee maten en gewichten…

  Christian lives matters too, eender van welke kleur ze zijn…

 16. PS: exact hetzelfde met abortus. Miljoenen kinderen worden letterlijk “onverdoofd geslacht” in de moederschoot.

  Mainstream media: complete stilte.

  Linkse ‘activisten’: idem dito…

 17. @Kurt,
  racisme = ‘n groep vanwege het ras (= de etniciteit) minderwaardig behandelen of daarover vernederende uitspraken doen.
  Sorry, maar beide door U genoemde gevallen hebben niéts met ras te maken, dus beide gevallen is géén racisme, maar discriminatie (dit is trouwens net zo erg als racisme).
  Het 2e geval – abortus – mag ook gewoon genoemd worden: gelegaliseerde babymoord (= door bevoegde autoriteiten legale en dus toegestane babymoord).

  Ikzelf ben óók zwaar gediscrimineerd: toen Vaticanum II uitkwam + in 2001 door een officiële(!) instantie. De reden was in beide gevallen overduidelijk: Zij vonden het niet normaal dat ik, zowel als mijn kinderen – trouwe kerkgangers waren. (Dat heb ik zelfs op papier staan).
  Echter, de discriminatie van Vaticanum II was verreweg ‘t ergste en langdurigste: de gehele buurt (dus volwassenen + kinderen) + de geestelijkheid(!).

  Maar nógmaals: dat heeft met het betreffende hoofdartikel niets te maken.

  1. @P. Derks:
   Ik snap niet wat U leest en hoe U leest… Op deze site is zelfs een aparte “werkgroep stop abortus”, die ziet U standaard rechts bovenaan uw scherm als U op deze site zit. Als U deze aanklikt, dan zit U daar alle artikelen die verschenen zijn de afgelopen jaren inzake abortus.

   Dus waar uw reactie: “Hopelijk komt er ooit nog ‘n artikel op deze site inzake abortus. Maar, of de directie dát aandurft” vandaan komt is me een raadsel.

   Wat betreft mijn reactie, ook hier mist U de point weer compleet. Of iets racisme genoemd wordt of discriminatie, daar gaat het helemaal niet over. Het punt is dat heel deze hetze nog maar eens pijnlijk duidelijk maakt hoe ongelooflijk geïndoctrineerd onze mainstream media is door links politiek correct denken, naar alle waarschijnlijkheid (en Jules weet daar allemaal veel meer over) gestuurd door machten die achter de schermen aan de touwtjes trekken.
   Wij krijgen enkel te horen wat men ons wil laten horen. Laat ze horen wat wij willen dat ze horen…
   Als ik de jonge mensen in onze familie hoor over immigratie en islam bijvoorbeeld, dan is het overduidelijk hoe gebrainwashed ze zijn op het college en nadien unief. (Beiden Katholiek, tenminste bij naam…) Voor geen realistisch gesprek vatbaar als het over deze thema’s gaat.

   Spreek hen niet over abortus, want dan ‘oordeel’ je mensen. Als ik dan zeg dat ik helemaal geen vrouwen ‘veroordeel’, dat zij net dikwijls (samen met hun geaborteerde baby) het grootste slachtoffer zijn, dan is dat niet waar. Als ik hen zeg dat het de gehele ontwrichte maatschappij is met een compleet waanzinnige seksuele moraal, in combinatie met een op geld beluste abortus-industrie, dan zie ik volgens hen spoken…

   Zo worden onze jongeren dus geïndoctrineerd, vanop de schoolbanken, vanop social media, vanop kranten en TV.

   Breng bij een groepje goed opgeleid jongeren het item ‘islamisering’ maar eens ter sprake en je weet wat ik bedoel. Elk scheef word dat valt over de islam als verovering-ideologie wordt onmiddellijk gecounterd met een berg aan PoCo praatjes.

   En nu dus ook over rassendiscriminatie…

   In onze kennissenkring zitten een aantal mensen met een al dan niet zware lichamelijke beperking. Moesten zij evenveel aandacht krijgen als het gaat over ‘discriminatie’ dan de ‘gekleurden’, het zou mooi zijn. Niet dus.
   Zij moeten zich overal dubbel zo hard bewijzen om als vol aanzien te worden. Toch hoor je hen zelden klagen. Misschien zijn zij opgegroeid in een sfeer van ‘komaan, laat je niet kisten, niet in je slachtofferrol kruipen, laat zien wat je kan, vechten maar!’. In tegenstelling tot een aantal andere bevolkingsgroepen die zich van jongs af zeer comfortabel nestelen in een slachtofferrol….

   PS: Hou a.u.b. eens op met uw ‘woordverklaringen’. Ik ga er van uit dat de meeste mensen hier wel een aardig stukje kunnen lezen en schrijven, en dus ook wel kennis hebben van de Nederlandse taal. U doet alsof U schrijft voor een stel domme analfabeten…

   1. Beste Kurt,
    Ik geloof niet dat de huidige gemiddelde relatief jonge generaties vandaag zo fel gebrainwasht worden door media of door onderwijs, of door een bepaalde (geloofs)ideologie.
    Eeuwenlang was dit wel de rol van o.a. de Katholieke Kerk en zij was daar aardig in gelukt, maar nu is geloof in al haar vormen (in onze contreien) overduidelijk in vrije val. U en velen op dit forum zullen dit ongetwijfeld betreuren, maar het is een vaststelling. Hoe komt dit toch?

    Ik wil hier zeker niet profetisch overkomen maar als men de vraag aan bv jonge weldenkende zeer kritische univ. studenten stelt: nl ” heeft die neerwaartse geloofstrend onze westerse samenleving vandaag slechter of beter gemaakt?” Dan zijn de meeste jongeren daar snel uit hoor: Beter !
    Een andere vraag in dit kader die bij regelmaat in de studenten aula gelanceerd wordt: “in welke tijdsperiode zou u het liefste leven en motiveer?” Voor mezelf ben ik er lang uit en als ik met jonge generaties daar over spreek, zijn die er ook snel uit: Vandaag anno 2020 !
    De eerder onderlinge vraag: “of wetenschap of eerder dagelijks bidden het corona virus zal verdrijven”, durft men zelfs niet meer stellen. Dat zeg al veel, toch?
    Hoe komt dat toch?
    Dat komt voor (een klein stukje) omdat jonge kritische weldenkende univ. studenten vandaag wereld bestsellers lezen als “De Home Deus” van Y.N Harari: daarvan moeten zij niets geloven, noch verheerlijken, maar de inhoud gewoon kritisch voor zichzelf analyseren.

    Leest u even mee wat zij lezen en probeer in hun plaats te denken; Ik citeer uit het boek van Harari:

    “Bij het krieken van het derde millennium wordt het mensdom wakker, rekt zich uit en wrijft zijn ogen uit. De mens loopt naar de badkamer, wast zijn gezicht, inspecteert zijn rimpels in de spiegel, zet een kop koffie en slaat de agenda voor vandaag erop na. ‘Eens kijken wat er voor vandaag op het programma staat.’
    Duizenden jaren was het antwoord op die vraag altijd hetzelfde. Iedereen hield zich bezig met dezelfde drie problemen: mensen uit het twintigste- eeuwse China, mensen uit het middeleeuwse India en die uit het oude Egypte. Honger, ziekte en oorlog stonden altijd boven aan het lijstje. Generatie na generatie baden mensen tot alle mogelijke goden, engelen en heiligen en vonden ze talloze werktuigen, instellingen en sociale systemen uit, maar ze bleven met miljoenen tegelijk sterven aan hongersnood, epidemieën en geweld.

    Veel denkers en profeten kwamen tot de slotsom dat honger, ziekte en oorlog ongetwijfeld een integraal deel uit moesten maken van Gods kosmische plan of onze gebrekkige aard, en alleen het einde der tijden zou ons er ooit van bevrijden.

    Maar aan het begin van het derde millennium wordt de mensheid wakker met een ongelooflijk inzicht. De meeste mensen staan er nauwelijks bij stil, maar in de laatste paar decennia is het ons gelukt om honger, ziekte en oorlog in te dammen. Deze problemen zijn natuurlijk niet helemaal opgelost, maar ze zijn van onbevattelijke, onbeheersbare natuurkrachten veranderd in hanteerbare uitdagingen. We hoeven niet tot goden of heiligen te bidden om ervan gered te worden. We weten eigenlijk tamelijk goed wat er gedaan moet worden om honger, ziekte en oorlog te voorkomen en meestal lukt dat ook.
    Soms mislukt het weliswaar nog steeds grandioos, maar dan halen we niet meer domweg onze schouders op met de woorden: ‘Ach ja, zo gaat dat nu eenmaal in onze onvolmaakte wereld’ of ‘Gods wil geschiede’.
    Nee, als honger, ziekte of oorlog onbeheersbaar wordt, krijgen we het gevoel dat iemand er een zooitje van heeft gemaakt, we zetten er een onderzoekscommissie op en beloven onszelf dat we het de volgende keer beter zullen aanpakken. En het werkt ook nog.

    Dergelijke calamiteiten komen inderdaad steeds minder voor. Voor het eerst in de geschiedenis sterven er meer mensen aan te veel eten dan aan te weinig eten, er sterven meer mensen van ouderdom dan aan infectieziekten en er plegen meer mensen zelfmoord dan er in totaal gedood worden door soldaten, terroristen en criminelen. ”
    Einde citaat;
    Dergelijke inzichten beste Kurt, dergelijke lectuur (zijn eigenlijk nog maar feiten) kan je toch geen brainwashing noemen, laat staan het werk van de Duivel?
    Maar het zet wel generaties wereldwijd aan het (zelf kritisch) kunnen en mogen denken…stap voor stap weliswaar.
    Zijn hiermee alle wereldzorgen opgelost? Natuurlijk niet, maar dat is niet mijn boodschap hier.
    Maar ik kan wel begrijpen waarom eerder ‘waanzinnige praatjes’: als bv dat wie de R.K. dogma’s zal verwerpen, eeuwig zal verdoemd zijn ..enz..”; de toekomstige generaties al lang niet meer kan bekoren. Ik weet het: zij vergissen zich, of toch niet?
    Maar misschien moet ik de vraag hier op het forum gooien; in welke tijd zou u willen leven?

    1. Ach, die Hariri. De nieuwe ster aan het atheïstische schrijversfirmament. Die lezingen geeft voor tienduizenden euro’s… Waarvan Bill Gates en Mark Zuckerberg fan van zijn… Moet ik onder de indruk zijn van zijn boeken? Niet in het minst.

     Weet je wanneer ik onder de indruk geraak? Bij het lezen van biografieën van Pater Damiaan, Moeder Theresa, Pater Kolbe, Richard Wurmbrand… Denk je dat ze hadden kunnen doen wat ze deden zonder geloof?

     Die vraag mag U me eens beantwoorden.

    2. Wie alleen uitgaat van wat in de kerken sinds de Oudheid als christelijke leer/ideologie is geloofd, komt bedrogen uit want stuit onherroepelijk op bijgelovige bezwering van angst voor onheil. Vrijheid en geluk wordt daarin door de clerus onherroepelijk ontzegt aan mensen. Je vindt daar meer puur negativisme dan guluitstralend positivisme. God is daar een sadistische, toornige man die mensen psychologisch knevelt en in blinde willekeur straft. Alleen de clerus kan dat plaatsvervangend in zijn tegendeel veranderen. Gevolg: bange, scrupuleuze, neurotische gelovige karakters, terwijl wij toch het leven gekregen hebben om gemotiveerd door gelukservaringen anderen – en daardoor jezelf – gelukkig te maken en levenszin te (doen) ervaren.

     In de al bijna twee millennia bestaande kerkelijke geloofsopvatting zijn God en zijn Zoon nog steeds goden die ingrijpen in de geschiedenis. Dat heeft alleen ‘n positieve uitkomst als de gelovigen afzien van .. , dus offers brengen, het liefst dagelijks. Dat is echter een voortzetting van het voorchristelijke geloof van van de natuur en haar grillen afhankelijke veetelers en landbouwers: hun God is een wegens wangedrag straffende God die oogsten laat mislukken, plagen doet ontstaan enz. Die straffen zijn alleen te voorkomen als men zichzelf beperkingen oplegt c.q. goederen/geld offert in tempels (voor priesters, die zo in eigen onderhoud voorzien). De profeten- en priesterstand houden de bevolking zodoende op een vooral patriarchaal gewenste sociale en economisch morele koers.

     Dat is evenwel niet de Blijde Boodschap van Jezus van Nazareth. Dat heeft men ervan gemaakt m.b.v. de religieuze interpretaties van de werkelijkheid door zieners, filosofen en theologen die samenhang zochten tussen de vaak angstwekkende werkelijkheid en veelal louter letterlijk gelezen en begrepen teksten van sacrosanct verklaarde lieden als de apostelen en evangelisten, wier werken opgenomen werden in een eveneens sacrosanct verklaarde canon. Wie daaraan tornde en tornt roept angst op en sociale sancties. Onderdanigheid en gehoorzaamheid was en is in de tribale wereld de norm, want wie afweek van de groepsmoraal, die zou de oorzaak van onheil kunnen worden dat de stam, je volk overkomt.

     Weldenkende mensen met open ogen en harten hebben al lang in de gaten dat dit een onhoudbare opvatting is over wat Jezus wilde zeggen; Hij doorbrak de cultuur van de angst en het wetticisme. Echter, als wij de rituele cargo-cult scheiden van het gangbare katholieke geloven, dan blijft er volgens reactionaire gelovigen niets over, en daarom houden ze coûte que coûte krampachtig vast aan achterhaalde Schriftinterpretaties en steriele vormen van viering. Van hen mag dus niet gesproken worden over andere interpretaties van het oergegeven: de Blijde Boodschap van Jezus zelf, want dat roept angst op. Waarheid en wijsheid worden voor hen slechts langs geheime heilige handelingen doorgegeven aan lieden die in de apostolische traditie staan en gewijd zijn. Echt begeesterde en begeesterende priesters zijn echter zéér zeldzaam. Vroeger werden velen van hen dan ook gekscherend ‘sacramentenboer’ genoemd.

     Gevolg: veelal zinledige, esoterische ritualisering. (En wie de volgens de voorgeschreven regels bijna perfecte, maar emotie-, ja passieloze eucharistischevieringen op tv wel eens volgt, voelt dat aan zijn water: je leert niets, het begeestert niet, en het werft dus ook niet voor de Blijde Boodschap met impact op ons persoonlijk en collectieve leven, want de spirituele waarheid en waarde kan niet of nauwelijks ervaren worden!) Alleen oud-ingewijden en de clerus weten er nog wel raad mee, zodat er steeds meer mensen weglopen/wegblijven en er nauwelijks nieuwe aanwas van gelovigen te zien is. Je mag daar helaas veelal niets van zeggen, noch met voorstellen tot verbetering komen, want de reactionairen hebben de boel gekaapt. De meeste priesters en bisschoppen wandelen echter toch steeds beter zichtbaar in de ‘nieuwe kleren van de keizer’ c.q. zij gaan naakt, want hebben niets te zeggen of te bieden dat nog verstaan of gewenst wordt. De oplettende buitenstaander ziet en voelt dat; houdt de blijvers misschien soms gewild of ongewild een spiegel voor, waarin men helaas recalcitrant weigert te kijken. Dat is eeuwig zonde voor wie in de kerk toch een bruikbaar platvorm ziet om de toch nog steeds relevante Boodschap van Jezus Christus aan mensen te brengen. De kerk der reactionairen zo haar eigen graf.

     KERN van het probleem is m.i.: verkeerde interpretatie van de Oerbron. In plaats van te kijken waarheen de tekstuele richtingwijzers wijzen (Jezus woorden in de evangeliën), is de kerk de richtingwijzers zelf gaan vereren als onaantastbaar heilige realiteiten die los van mensen iets zouden bewerken. Dat is geloven in hocus pocus! Dat geloof past nog enkel in theaters, maar vrijwel niet meer in het gewone leven van de westerse mens. De vinger die naar de maan wijst is immers niet de maan! En om die ‘maan’ gaat het nu juist; in het geval van het christendom is dat: Jezus Christus.

     Het goddelijk/Jezus geheim is m.i. namelijk: door waarachtig ultiem en onthecht onvoorwaardelijk lief te hebben, word jij, mens, bevestigt als godenzoon c.q. -dochter. Dat ervaarbare gebeuren maakt echt vrij en opent de weg om zin en geluk te ervaren en anderen te schenken. Zonder die goddelijke bevestiging blijf je opgesloten in jezelf en je sores. Het is ook daarom dat Jezus niet allereerst spreekt tot mensen die zijn boodschap niet direct nodig hebben (gelukkig gehuwden en kinderen met ouders enz.: de spreekwoordelijke 99 van de 100 schapen) MAAR tot de alleengaande, de zwerver, de vluchteling, de gevangene, de zieke, de gehandicapte, de weduwe/weduwnaar, wees enz. (dat spreekwoordelijke, ene, verloren lopende c.q. verdwaalde schaap).

     Het is dus zaak voor de kerk c.s. om terug te keren naar de Bron en bronnen van het christendom: Jezus eigen woorden en daden binnen de spirituele context van godzoekers (‘freaks’ als daar zijn pilaarheiligen, profeten, kluizenaars en monniken in de Oudheid en eerder) die hun bevindingen (zelf- en godskennis) in oneliners, spreuken, metaforen of vergelijkingen doorgaven aan de doorgaans eenvoudigen van geest die hun gehoor vormden. En dan niet om weer alle Schriftteksten fundamentalistisch, letterlijk op te vatten, maar om ze vooral liefdevol psychologisch, figuurlijk, overdrachtelijk, metaforisch/allegorisch te gaan lezen en verstaan. Alleen dan is er nog toekomst voor de Blijde Boodschap van Jezus Christus die in overdrachtelijke zin de Deur, de Poort, De Weg, De Waarheid en Het Leven is. Alleen wie overdrachtelijk gezien alzo “van Hem eet” zal het eeuwig leven beërven. Wie dat vatten kan, hij/zij vatte het!

     Moeilijk? Jezus geeft zelf de zoekrichting aan in o.a.: ‘Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen, als hij zichzelf daardoor zijn ondergang en dood berokkent?’ (Mc. 8, 36); en: ‘Mijn koningschap is niet van deze wereld.’ (Joh. 18, 36a); ‘Zoek eerst het rijk der hemelen’ (Mat. 6, 33) waar ‘God is liefde’ (1 Joh. 4, 8) regeert; ‘het Rijk Gods is midden onder u’ (Lc. 17, 21b), ‘het is In u En Buiten u’ (Thomas, logion 3).

     Om dat te kunnen ‘zien’ met je geestesoog, zul je jezelf onvoorwaardelijk liefdevol moeten geven aan de Heer en zijn Woord (Mc. 8, 34b-35), soms even, maar wel maximaal!

     (“Garantie voor succes”? De realiteit o.a. van gelukkig gehuwden en kinderen bij hun ouders. Zij weten zich ten diepste bemind en kunnen daarom alles samen aan. Maar ook de H. Schrift getuigt ervan: Jezus zelf heeft de volkomen liefdevolle overgave en trouw met vallen en opstaan, op bijna bovenmenselijke wijze gepraktiseerd jegens Zijn God en Vader, en werd daarvoor beloond met opstanding uit de aardse dood en het eeuwig, geestelijk leven daarna bij God zelf Voor eenieder die wil is Hij daar 24/7 te bereiken, in de geest van kinderlijke liefde. Anders dan een geloofsbekentenis hieromtrent hebben we niet.)

     Geef je je niet volkomen liefdevol en onthecht, dan blijf je in een wereldse mentale gesteldheid vol tweestrijd – ja/nee, voor/tegen, waarheid/leugen, ik/jij – die blind houdt voor de echte bevrijdende Blijde Boodschap van Christus voor ook het aardse leven! Dat zou jammer zijn, want alleen wie uit zijn IK-gerichtheid kan treden is in staat om hebzucht en egoïsme te overstijgen naar een WIJ, en aldus vruchtbaar te werken aan de humanisering van de wereld, aan duurzame vrede en welzijn die per slot van rekening soms pijnlijke zelfbeperking, ja offers nodig maakt!

    3. An Desat schreef: “Ik wil hier zeker niet profetisch overkomen maar als men de vraag aan bv jonge weldenkende zeer kritische univ. studenten stelt: nl ” heeft die neerwaartse geloofstrend onze westerse samenleving vandaag slechter of beter gemaakt?” Dan zijn de meeste jongeren daar snel uit hoor: Beter !”

     Ijzingwekkende zelfmoordcijfers, maar “Zo een geweldige tijd!” meent An Desat. Hoe achterlijk kan men zijn om enige betekenis toe te schrijven aan antwoorden die reeds vrijzinnige en atheïstische jongeren geven op vragen over religie; uw vrijzinnige kompanen hebben de jeugd zelf zo gemaakt; hedendaagse jongeren zijn geen orakel van waarheid, maar zijn uw slachtoffers. Ik ben momenteel dertig, en tijdens het opgroeien heb ik niets dan depressie, doodse kille blikken, zombieachtige verslaafdheid aan immoraliteit en de zwartste wanhoop en nihilisme rondom mij gezien, wandelend tussen mijn leeftijdsgenoten. Als ge toen aan die wandelende doden gevraagd zou hebben in welke tijd zij het liefst hadden geleefd, dan zouden die ook “nu” geantwoord hebben, want zij waren gedrild geweest om deze moderne tijd als de “Beste. Tijd. Ooit.” te bestempelen, ook al schreeuwde de duistere beklemdheid in hun harten dat tegen. Zij bleven geloven dat hun inwendige kloof gedicht kon worden door zich met meer vuig plezier te beladen, maar hoe meer zij dat deden, hoe scherper zij de kloof gevoelden.

     Waarom denkt u dat de duivelse new-agerij in populariteit groeit? Omdat meer en meer mensen de absurditeit van het twintigste-eeuws volksatheïsme niet langer willen verdragen. Dat volksatheïsme is slechts als tussenstap gelanceerd geweest omdat de cryptocratie het als onmogelijk zag om de bevolking rechtstreeks van de Allerheiligste Drievuldigheid naar het expliciet luciferianisme te keren. Populariserende atheïstische leiders liegen wanneer zij zeggen dat zij niets aanbidden, want zij zijn zelf pantheïsten en satanisten; Stephen Hawking heeft op het zonde-eiland van de zionistische Jood Jeffrey Epstein gezeten waar een afgodstempel voor Minerva stond en waar een astaroth-fertiliteitscultus was gevestigd. Richard Dawkins heeft in de “Lolita Express” van Epstein gevlogen.

     Iedereen wordt gevormd door een indoctrinatie; de christelijke religie houdt indoctrinatie in, maar de vrijgeesterij en het atheïsme zijn ook vormen van indoctrinatie. Het gaat er om de goede indoctrinatie te omarmen en de slechte te weren. De gedachte dat de vrijgeesterij geen lering zou zijn die ingelepeld wordt is lachwekkend; het is indoctrinatie, en een indoctrinatie waarbij geheel de geschiedenis vervalst wordt om de gedupeerde toehoorders die te doen slikken. Al eens een documentaire over de christelijke middeleeuwen gezien? Woedend wordt ge daarvan wanneer ge zelf kennis van zaken hebt en eigenlijke teksten uit die tijd leest. Universitairen houden zich met bijna niets anders bezig dan met het zuigen van onzin uit hun duimen ten dienste van hun broodmeesters. Zij maken de carrière tot prioriteit en zijn tot alle leugens bereid om die carrière te beschermen.

     U heeft in uw vrijzinnig atheïsme zelfs geen basis om roofmoord te verbieden, want het verbod op roofmoord is een wet, en een wet heeft een wetgever bekleed met legislatieve autoriteit; u probeert de beginselen zelf van moraliteit omver te halen, en wanneer een psychopaat zegt dat hij oude madammekes op straat wil vermoorden, dan heeft u in uw monstrueuze leer niks om hem dat te verhinderen. Subjectivistische onzin over collectieve overeenstemming zal u niet helpen; een kleine club manipulateurs heeft het potentieel om vrije, ongehinderde roofmoord aanvaard te maken onder de bevolking zodat er collectieve overeenstemming zou zijn om het toe te laten. En als u gaat beweren dat zulks niet kan gebeuren, weet dan dat men dat eertijds ook over kindermoord (abortus) dacht. Atheïsten willen de natuurwet opheffen omdat zij zich in immoraliteit willen wentelen zonder toe te geven dat het immoreel is, maar bij een bepaalde zelfgeplaatste grens aangekomen willen zij de gevolgtrekkingen van hun denkprocessen niet verder maken omdat die gevolgtrekkingen zo afgrijselijk zijn.

     Bewijs aan serieuze mensen een dienst en hou op om met een akelige glimlach op uw gezicht de lof van uw moderne dystopie te zingen.

     1. Betreffende de groei van de aanhang der new-agerij: Bij de recente anarchistische rellen in de VS waren tovenaars en heksen betrokken die via sociale media mensen aan het leren waren hoe zij via het uitvoeren van vloeken demonen naar politieagenten konden sturen om het zaaien van chaos te bevorderen. Er is een geestelijke oorlog aan het woeden, en de typische loyalisten van het twintigste-eeuws volksatheïsme zijn daar stekeblind voor.

      De hedonistische soixante-huitard is nog steeds de roes aan het uitslapen van zijn revolutie van 1968, grijnzend in de illusie dat er niks anders zou bestaan dan de tastbare materie waar hij dag na dag, maand na maand, jaar na jaar schandelijk in zwelgt. Ondertussen houden zijn kinderen zich bezig met het oproepen van infernale wezens om anarchistische rellen tot maximale chaos te doen resulteren, terwijl hun katholieke leeftijdsgenoten doormiddel van gebed tot de Drievuldige God proberen de duistere aanvallen af te wenden en de demonische geesten de hel in te drijven.

      Dat dergelijke satanische incantaties doden als gevolg kunnen hebben, dat lacht de soixante-huitard weg. De onwetendheid betreffende de realiteit op de grond, waarop de oorlog in de geestelijke wereld zich manifesteert, is groot.

    4. @ An: je schrijft: “Dergelijke inzichten beste Kurt, dergelijke lectuur (zijn eigenlijk nog maar feiten) kan je toch geen brainwashing noemen, laat staan het werk van de Duivel?”

     Ah nee??? Je zegt me eerst dat de jeugd niet gebrainwasht wordt. En dan kom je af met een schrijver die Op de unief wordt gepromoot, die dit soort bagger komt verkondigen. Dit is pure brainwashing!

     Ofwel is je geloof heel klein An, ofwel je kennis van de Katholieke leer en het evangelie. Anders zou je weten dat Christus in elk evangelie zeer veelvuldig spreekt over de hel. (jawel, de eeuwige verdoemenis…)

     Op Restkerk verscheen vandaag een interessant artikel. Moet je eens doorlezen. Hopelijk vallen dan de schellen een beetje van je ogen.

     https://restkerk.net/2020/06/16/mgr-vigano-onze-lieve-vrouw-waarschuwde-voor-de-grote-apostasie-in-de-kerk-gevolgd-door-de-dreiging-van-woiii/

     1. Puur bedrog. Er is ook hier weer een bende oplichters werkzaam die erop uit is m.b.v. niet direct verklaarbare verschijnselen mensen te intimideren en in de war te brengen. Nog niet zolang geleden is in het Nederlandse Brunsum ook een familie in de ban geweest van een Mariabeeldje waarbij een vloeistof uit de ogen kwam. Bij hoog en bij laag werd emotioneel gesproken over een wonder: Maria zou iets over geloofsafval hebben willen duidelijk maken. Het zou haar hebben bedroefd. Na onderzoek bleek het een bewust voor dat bedrog geprepareerd beeldje te zijn. Bedevaarten leveren namelijk geld op en een groep makkelijk beïnvloedbare mensen. Kassa! Mensen: ze zijn vindingrijk, maar vaak ook doortrapte leugenaars die verborgen doelen najagen. Vroeger noemde men dat satanswerk. Niet intrappen dus! Ben jij Kurt zelf geen lid van die bende ‘oplichters voor een goede, reactionaire zaak’? Is katholiek forum zelf een kloon van de restkerk? Als je met argumenten het pleit niet kan winnen, dan is stoken en verwarring stichten natuurlijk een aardig alternatief. Over eerlijkheid en christelijkheid gesproken. Schande!

      1. @Bm:

       Ik lees: “Na onderzoek bleek het een bewust voor dat bedrog geprepareerd beeldje te zijn”.
       Klopt niets van. Tranen van hars, wss van achter de oogjes. Geen wonder. Maar ook geen ‘opgezet spel’. Check uw bronnen zelf voor iets als waarheid te komen verkondigen.

       De rest van je tirade en gescheld aan mijn adres laat ik helemaal voor jou.

       Adieu en einde deftig gesprek.

 18. Dat het degoutante politieoptreden tegen George Floyd niet door de beugel kon, daar is denk ik iedereen het wel over eens. Waar het om gaat is dat de terechte verontwaardiging die dat tot gevolg heeft gehad, zulke groteske vormen aanneemt dat zij het doel totaal voorbijschiet (ontbinding politie, totale anarchie met plunderingen en het uitroepen van een eigen ‘rechtstaat’ – of beter dictatuur – door Antifa in Seattle, waarin enkel gelijkgezinden nog worden getolereerd). In de aanloop naar de komende verkiezingen wordt Floyd in razend tempo geïnstrumentaliseerd en als een katalysator ingezet die anti-Trump campagne eindelijk op stoom moet brengen.
  Het doel heiligt de middelen. De dubbele moraal van een moraliteit claimende Femke Halsema sprak wat dat betreft weer eens boekdelen. ‘Die George-Floyd-Unruhen, die unter dem Schlachtruf „Black Lives Matter“ stattfinden, sind zum Rassismus der „Antirassisten“ geworden.’
  https://katholisches.info/2020/06/09/der-rassismus-von-antirassisten/

  Zoals viel te verwachten haakt het Vaticaan in het kielzog van bisschop Seitz en ‘The African Queen’ maar al te graag aan bij de anti-Trump stemming. ‘Das eigentliche Hauptanliegen, zu dem sich Santa Marta und Associated Press zusammenfinden, ist jedoch, die Wiederwahl von US-Präsident Donald Trump zu verhindern.’ (bron: Katholisches.info)

  Last but not least nog even terug naar de feiten:
  ‘Americans are so brainwashed that even some of my readers cannot believe that police violence affects more white people than black people. The majorty of victims are white; but dispoportionately (blacks are a smaller percent of the population) they are black. In turn, this disproportion can be explained by the fact that according to US Department of Justice statistics, blacks commit a disproportion of homocides. Being only 13% of the population, blacks commit 52% of murders. Consequently, police regard confrontations with blacks as being more dangerous to police, and this affects police behavior.’
  https://www.paulcraigroberts.org/2020/06/03/all-races-suffer-from-police-violence/

 19. Dat wereldwijde, gedoe over “racisme”, is een vooropgesteld plan om ons burgers in alle landen, tegen elkaar uit te spelen. Stink er niet in, beste mensen. Het heeft niks te maken met discriminatie of wat dan ook. Er is zoveel rottigheid, waar niet over gesproken wordt, abortus, Christenvervolgingen, slavenhandel in de Arabische wereld, en nu komt het “racisme” plotseling opduiken. In de Amerikaanse stad Minnesota, lagen op verschillende plekken grote stapels bakstenen klaar voor de relschoppers. In een andere stad is een zwarte politie man doodgeschoten door andere zwarten, maar dit komt niet in de MSM. In de VS domineren verreweg de aantallen slachtoffers door conflicten van zwarten tegen zwarten. De VS politie wordt dagelijks bedreigd, en de grootste aantallen slachtoffers van politie geweld zijn blanken, niet zwarten. Maar we mogen ook de realiteit niet uit het oog verliezen, van een bewust opgezette campagne al enige tijd gaande, om ons blanken in de blanke Europese landen met een Christelijke beschaving gedragen door blanke volken, te discrimineren, met reclame beelden, met geframde TV uitzendingen van zwarten en het voortdurend herhalen van de slavenhandel, indertijd een joodse handel. De maçonnieke krachten willen die beschaving vernietigen. Daartoe worden zwarten ingezet.,

  handel.

 20. Vervolg.
  Het zwarte geweld tegen blanken komt nooit ter sprake : in Zuid-Afrika waar de blanke boeren voor de ogen van de familie worden doodgeschoten, door zwarten, bij de voordeur ; in Zimbabwe, het vroegere Rodesia, indertijd de graanschuur van Afrika, waar de blanke boeren zijn vermoord of weggejaagd en de economie door zwart wanbeheer is vernietigd ; tenslotte, wie herinnert zich niet de vreselijke slachting tussen Hutus en Tutsies in Rwanda, zo’n 25 jaar terug, met kapmessen. De nieuwe Rodesische president heeft de blanke boeren gevraagd terug te komen, want de economie kan niet herstellen, zonder inzet van blanke boeren. De lokale zwarten hopen daarop, want zij kunnen dan ook weer werk krijgen. Het is vreselijk om dat te zien, maar geweld lijkt inherent te zijn aan de zwarte mentaliteit. De fameuze Dokter Albert Schweitzer heeft daar indertijd al op gewezen in de jaren 1940. Hij achtte verbroedering met zwarten onmogelijk, noch was zwarte leiding een werkbare optie, onacceptabel, want zei hij, uiteindelijk zijn zwarten uit op vernietiging, vernietiging van jou zelf, van je werk, van wat je hebt opgebouwd, en uiteindelijk ook vernietiging van henzelf. Hebben we dat niet gezien in Zuid Afrika, Rodesië, Rwanda, en de Congo. Hoe vele missionarissen met hun scholen en ziekenhuizen hebben daar niet de prijs voor betaald, en hun leven gegeven bij de rellen en opstanden in Afrikaanse missie landen, en vooral in Belgisch Congo. Wat is er nog over van dat Belgische Congo. Eens, een geweldige prestatie van een relatief klein volk, gegeven aan de Congolese stammen en volken, bij de onafhankelijkheid. Ik herinner me dat nog uit het dikke boek over de Congo van een Belgische auteur, de zoon van een electro ingenieur die in 1945, naar de Congo trok, en het landelijke trein spoor-net opzette, in een immens groot land. Dat boek is een aanrader voor eenieder die de zwarte mentaliteit nader wil leren kennen. Laat ze hier nooit de baas worden, en vooral stop de import, want de immigratie is de import van Afrikaanse ellende.

  auteur

 21. @Jules van Rooyen,
  Vele foto’s van Minnesota zijn gefotoshopt en dus niet betrouwbaar.
  Mijns inziens kunnen wij ons beter richten op gebeurtenissen in Europa (die zij beter te controleren op waarheid).

 22. @Kurt, inzake U w reactie van 14 juni 2020 om 13:10 uur:
  U haalt dingen door elkaar.
  De site heeft inderdaad artikelen inzake “werkgroep stop abortus”.
  Maar alhier wordt het artikel ‘All Lives Matter’ besproken. (dat is tenminste de bedoeling).

 23. @Kurt,
  Oeps, U heeft 100% gelijk. Dat had ik nog niet eens gezien.
  (Ik heb blijkbaar ‘n andere bril nodig.

  Dat de media gestuurd worden is mij al vele jaren duidelijk evenals de manipulatie in het onderwijs. Dit is – bij mijn weten – al zeker dertig jaar bezig. Iedereen heeft het over vrijheid, maar die vrijheid hebben wij gehad tm medio jaren ’60.
  Toen hebben wij (jongeren toentertijd) zwaar misbruikt. Denk aan de kabouters in Amsterdam + Peace + (de veel ergere bewegingen inzake:) de protesten tegen het huwelijk van Beatrix en Claus + Baas in eigen buik + de promotie van pedoseks (Edward Brongersma, lid van de PvdA en zelfs inzake die promotie geridderd is.)
  Wij hebben toen zó zwaar misbruik gemaakt van die vrijheid, dat hier in Nederland zelfs ‘n staatsgreep dreigde (dat weet bijna niemand).

  De moslims zijn Europa binnengekomen door een aardolieconflict (ook midden jaren ’60 onder Joop den Uyl van de PvdA). Het Midden-Oosten dreigde ons van de olie af te sluiten (denk aan de autoloze zondagen). Daarna is alles vlot gegaan: de olie kwam weer en … de moslims overspoelden metéén Europa.
  Dat moét deel uitgemaakt hebben van ‘n politieke deal, want dat kan absoluut geen toeval zijn.

  Sinds dié tijd (dus midden jaren ’60) is onze vrijheid steeds meer ingeperkt en is de staatsinvloed steeds sterker geworden.
  Vanaf toén is de invloed van de PvdA en het CDA steeds minder geworden, terwijl de invloed van de VVD (+ ietwat D’66) steeds sterker werd.
  De VVD heeft vervolgens de centraal geleide economie volledig weggevaagd en heeft plaatsgemaakt voor handel (en dus geld). Geloof, gezinnen en bejaarden werden steeds minder aantrekkelijk gemaakt ten gunste van tweeverdieners.
  Het zwaartepunt moet mijns inziens gevonden worden in de veranderingen inzake olie (en dus de keuze voor géld) van de jaren ’60.

 24. @An Desat
  Wat wilt U ons nu wijsmaken, beste An Desat, we schrikken ervan ! Verwijzen naar een schrijver Hariri, hoe komt U erbij ? Een joodse, radicale liberaal, homosexueel en “getrouwd” met een man. Een lid van de communistische branche binnen het talmud jodendom, afstammeling van een Oost-Europese Kazar familie. Voor deze schrijver is alles relatief, er is geen ultieme waarheid ; de menselijke natuur is autonoom en de rede is het masker van de emoties die de mens voort stuwt, deze zijn de enige motor. Hij is een volgeling van de radicale Frans-joodse communist en “filosoof, Derrida. De man van de cultureel verschroeide aarde, gestorven als verstokt communist in 2004, dus na de val van de Muur. Al de verschrikkingen van het communisme nam hij op de koop toe. “Zonder Marx is er geen toekomst”, bleef hij zeggen, tot het laatst. Een gelijkheid waanzinnige, met veel invloed op Amerikaanse, atheïstische universiteiten. De Farizeeërs werden door Christus gebrandmerkt als “wit gepleisterde graven”, …..”van binnen vol huichelarij en ongerechtigheid”, (zie Mt. 23) ; bij Johannes, zijn zij, “de Synagoge van satan” (Ap.2:9,3:9). Zij waren de grote voorgangers van de communistische sekte binnen het talmud jodendom. Het culturele relativisme en het radicale gelijkheid denken, heeft de bodem rijp gemaakt voor het mondialisme, de massa immigratie en het multiculturalisme, en tenslotte, het rampzalige oecumenisme in de V2 Kerk. Zij zijn de moderne plagen van onze tijd. Beste An Desat, loopt niet achter. Kom ons niet vervelen, met achterhaalde waan ideeën uit de jaren 1960 en 1970. Die tijd ligt definitief achter ons. Het kerkelijke en het maatschappelijke reveil zijn al enkele jaren van start
  gegaan.

  1. U begint te lijken op de president van de VS die ook het liefst eerst én het liefst alleen aan zichzelf denkt omdat hij zich een genie waant, en wat overblijft als gunst aan de bij zijn ‘gelovig’ egoïsme achterblijvende massa toeschuift. U vergeet echter – net als hij – dat we als mensen één familie vormen op één qua mogelijkheden en bronnen beperkte aarde. Terwille van de vrede en ieders welzijn (U kunt dat mensen buiten ons rijke landje toch niet ontzeggen als mens en als christen?) moeten we dus eerlijk delen wat er beschikbaar is. Rechtvaardig is dus niet louter wat de Wet (een product van menselijk macht) toelaat, maar wat uiteindelijk recht doet aan eerlijk delen wereldwijd, ongeacht ras, geloof, geslacht enz.

   De economie zorgt nergens voor rechtvaardigheid en eerlijke kansen voor elk mens; kan ze ook niet. De prijs van iets is dan ook geen absoluut gegeven, maar het onmenselijke, gevoelloze resultaat van kille uitbuiting van schaarste: dat wat de gek of hoogste bieder wil geven. De uitkomst van dat biedproces (de prijs) mag men dus niet verabsoluteren. Het is altijd te beschouwen als tijdelijk: nodig om het systeem van koop en verkoop zijn werk te laten doen, en dus feitelijk ook altijd een verplichting op termijn scheppend. Dat vergeten we vaak, in de waan dat eigendom heilig is, en inhaligheid het vermeend goddelijke recht van de sterkste. Dat is ze moreel gesproken niet, dan alleen voor onze westerse wetgeving.

   Waar je mensen nu – omdat de schaarste dat toelaat – ongelijk behandelt t.o.v. jou zelf en jouw volk, medewerkers enz. (waarom zou jouw tijd en inspanning meer waarde hebben, meer moeten kosten dan de tijd en inspanning van een ander?) zou je dat waar mogelijk in de toekomst moeten compenseren door 1) het aanwenden van het gekochte in het belang van de gemeenschap incl. het milieu; en 2) het tonen van solidariteit met de leefomstandigheden van de minderbedeelden. (Bijv. De mensen die nu in Congo en elders coltan delven, leveren een bijna bovenmenselijke prestatie die we vanwege de markt voor mobieltjes enz. niet naar behoren kunnen, noch willen betalen. Moreel gesproken zijn we dus niet van hen af als we de coltan van hen gekocht hebben; we hebben ze menselijkerwijs gesproken willens en wetens tekort gedaan! De winst op de mobieltjes zou daarom minstens voor een deel ook gebruikt moeten worden om die mijnwerkers alsnog te belonen voor hun inspanningen zoals wijzelf voor onze inspanningen beloond wensen te worden. Meestal maken we ons daarvan af; ontwikkelingshulp enz. is tegenwoordig een ondergeschoven kindje in het westen; men wil er het liefst van af. Geen wonder dat de mensen uit de derde wereld het daarom zelf bij ons komen halen; ze willen, net als de arbeiders hier, meedoen met het meedogenloze graaikapitalisme.)

   Men kan en moet de nadelen van het staatskapitalisme benoemen en zulke systemen tot duivelswerk verklaren, maar dat neemt niet weg dat we morele verplichting hebben om ook te kijken naar de schaduwkanten van ons eigen meedogenloze systeem. (Denk aan het leegvissen van de oceaan door de technisch geavanceerde visserijvloot van o.a. ons land, daarmee de Afrikaanse kustbewoners hun mogelijkheid tot menswaardig leven ernstig beperkend tot onmogelijk maken. Denk aan het oppompen van olie in Afrikaanse landen waarbij soms veel milieuvervuiling ontstaat die de westerse maatschappijen nauwelijks wensen op te ruimen. Denk aan het dumpen van goedkoop kippenvlees op Afrikaanse markten, waardoor de eigen kippenhouderij ernstig wordt benadeeld omdat men niet voor gelijke lage prijzen kan produceren. Enz.) Er is zo immers gezien geen reden om ons op de borst te slaan voor onze vermeend hoge moraliteit, c.q. hoogstaande humaniteit! We zijn niet meer dan verwaande koopman en dominee tegelijk. Pakken wat je pakken kan, is het adagium van de westerse liberalen en dan wegkijken. Ja, zo kan ik het ook. Blijf dan weg van het christendom, maar doe niet alsof men dat onderschrijft en in praktijk brengt, want dat doet men niet!

   Marx c.s. hoeft men dus niet te volgen, maar zijn denken over rechtvaardigheid zouden christenen best wel eens mogen opnemen en verder uitwerken zoals enkele pausen in het recente verleden wel hebben gedaan. Je hoort daar echter niets meer over. Zelfs kritiek erop is verstomd. Toch een vreemd soort christendom dat reactionaire katholicisme hier!

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.