Covid 19: Jonge Katholieke leken stappen naar Raad van State om recht op openbare eredienst op te eisen

 

Onder leiding van initiatiefnemer Wouter Suenens, besloten een honderdtal jonge Belgische Katholieke leken naar de Raad van State te stappen, om hun recht op de Heilige Mis en godsdienstvrijheid op te eisen. Volgens De Standaard lieten ze zich hierbij inspireren door soortgelijke Franse en Duitse initiatieven. 

Sinds 14 maart, laten de Covid-19 maatregelen in België openbare erediensten enkel toe voor huwelijken en begrafenissen in zeer beperkte kring. Er mogen ook voldoende mensen samenkomen om gebedsvieringen bijvoorbeeld uit te zenden. “Uiteraard aanvaarden we de veiligheidsvoorschriften in het belang van de volksgezondheid”, verklaarde Fernand Keuleneer, advocaat van de jonge Katholieke lekengroep, aan De Standaard. “Maar, naar onze mening, is het verbod niet voldoende gemotiveerd en niet proportioneel en vormt het een schending van de godsdienstvrijheid, zoals gewaarborgd in de Grondwet.” Ook Wouter Suenens zag niet in waarom honderden mensen na een recente versoepeling van de Covid-regels wel naar de Ikea mochten, maar niet naar de H. Mis. Hij stelde zich bovendien vragen bij andere tegenstrijdigheden binnen het Covid 19 beleid: “waarom wel een huwelijk, maar geen doopsel?”

Ook video-initiatief om H. Mis opnieuw te vieren

Katholieke jongeren maakten eveneens een Youtube video (zie onder) over hun verzoek om de H. Mis in België opnieuw in het openbaar toe te staan. Mag ik jullie, beste lezers, vragen om deze video massaal te liken en het initiatief te ondersteunen? Want twee maanden zonder toegang tot de H. Eucharistie is echt onverantwoord. Ik denk dat het wel degelijk mogelijk is om de H. Mis onder veilige omstandigheden te celebreren. Het huidige beleid is disproportioneel streng en toont aan hoe weinig het geloof in onze maatschappij nog gerespecteerd wordt. Dit is echter geen reden voor de Katholieke gemeenschap om hierover te zwijgen. Zoals Mgr. Vigano verklaarde in zijn manifest betreffende onze bedreigde mensenrechten tijdens de Covid 19-crisis: “Wij (Christenen) mogen ons niet laten intimideren door hen die ons willen laten geloven dat we een minderheid zijn: het goede is veel wijder verspreid en machtiger dan de wereld ons wil doen geloven.”

 

Author: Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

22 thoughts on “Covid 19: Jonge Katholieke leken stappen naar Raad van State om recht op openbare eredienst op te eisen

 1. Er is natuurlijk godsdienstvrijheid, dat staat in de grondwet, maar er zijn altijd uitzonderlijke omstandigheden, en dan geldt deze voor alle Godsdiensten, de kerken zullen wel terug open gaan, maar met beperkte mensen, maar de kerken zaten nu toch niet meer zo vol, dus dat kan geen probleem zijn.

 2. Even signaleren dat de Franse Raad van State deze week opdracht gaf om de plaatsen van cultus weer te openen. Ze noemde de bestaande maatregel “disproportioneel”. Zie: https://www.france24.com/fr/20200518-covid-19-pour-le-conseil-d-%C3%A9tat-la-fermeture-des-lieux-de-culte-en-france-est-disproportionn%C3%A9e
  Franse katholieken en Amerikaanse christenen hebben actie gevoerd, de zaak voor de rechter gebracht. Nu met enig resultaat. Het “katholieke” België is lethargisch. Eredienst wordt hier op dezelfde hoogte gesteld als theater, cinemazaal, circus en dus laagste prioriteit. Het is geen “essentiële” activiteit in tegenstelling tot shoppen enz. Moedig van de katholieke liken om eindelijk een zaak in te dienen.

 3. Deze jongeren verdienen een dik applaus!
  Andries slaat hier de nagel op de kop: “eredienst” wordt gelijk gesteld met cinema, theater. Ik heb me hier al langer een vraag bij gesteld/ Door de week zitten er bij ons maar 10 tot 14 gelovigen in de kerk. Die doordeweekse eucharistievieringen konden gemakkelijk doorgaan, desnoods met een innerlijk H. Communie. De aanbidding van het H. Sacrament had zeker gekund.

 4. @Francien, bedankt voor Uw korte maar goede reactie van 21 mei 2020 om 08:38 uur.
  Ik heb dat nérgens anders gelezen. Blijkbaar heeft men (= overheid + bisschoppen) dat bewúst(!!!) stil willen houden.

 5. Het wijkt nogal af van het onderwerp van het artikel, maar in Italië wordt blijkbaar momenteel een nieuwe kleurenrevolutie georkestreerd, deze keer een “Oranje Revolutie”, met Generaal Antonio Pappalardo als één van de hoofdfiguren. Het uitgesproken doel is het vervangen van de regering Conte.

  Wanneer de internationale schaduwregering iets doet, dan creëert zij daar steeds gecontroleerde oppositie bij. Steeds hetzelfde manipulatief spel van “actie” en “reactie” om ook controle te hebben over de resistentere, minder serviele mensen onder de bevolking.

  Als die “Oranje Revolutie” doorgaat, dan zal dat waarschijnlijk ook weer naar België komen.

 6. @ meneer Derks. Dat doen de bisschoppen bewust op de officiele web-site van de kerk zodat iedereen het bericht kan lezen. De bisschoppen zijn zich terdege bewust van de drie maanden-regel. Als mensen drie maanden wekelijks naar de kerk gaan, zijn ze gewend om te gaan en blijven ze komen. Zodra ze drie maanden een andere bezigheid hebben i.p.v de vieringen bezoeken dan wordt het moeilijk om ze terug te halen. De kerk is minder belangrijk, het geloof vervlakt. We hebben nu twee maanden geen eucharistie-viering in de kerk gehad. Willen de bisschoppen de gelovigen vasthouden dan zullen ze nu moeten zorgen voor vieringen. Veertien juni is het Sacramentsdag, dus bij uitstek dé dag om een eucharistie te vieren en een hostoe te ontvangen.
  Conclusie: de bisschoppen zullen dit niet geheim willen houden. Juist niet. Zonder parochianen zijn vieringen niet nodig. Op de site van het bisdom Groningen-Leeuwarden staat gewoon een link naar de RK-kerkweb-site. Waarschijnlijk staat dit ook op de sites van de overige bisdommen.

 7. @Francien, bedankt voor Uw reactie.
  Mij valt één ding op:
  Toen de communie niet meer uitgereikt mocht worden, werd dat bericht groot(s) op televisie + in de kranten gemeld. Nu dat wél weer wordt toegestaan, kan iedereen dat slechts vernemen via de website van de R.K. Kerk (+ via ‘t bisdomblad).
  Overigens, ik heb ergens gelezen (waar ik dat gelezen heb, is mij ontschoten), dat de tongcommunie nog stééds niet toegestaan zal worden. Dan zullen betreffende gelovigen ‘n pixel of iets dergelijks nodig hebben.

 8. De tongcommunie blijft terecht verboden. Trouwens waarom kunnen de gelovigen die de tongcommunie ontvangen niet doen zoals iedereen. Jezus deelde het brood en gaf het aan zijn leerlingen, ook niet op, de tong.

 9. @Robbe, De H. Communie = Jezus (in de gedaante van brood). Het is juist vanwege de boordgedaante, dat het van eerbied getuigt. om daar geen enkel kruimeltje van verloren te laten gaan.
  Beter gezegd: De tongcommunie tekent een houding van respect en vertrouwen in God, omdat álles komt van Hem. Wij voelen ons sprakeloos, eerbiedig voor de glorie van God, zijn liefde en zijn genade. Het is dus niet hetzelfde dan het ontvangen van de communie op de hand of op een of andere manier de communie te ontvangen.
  Daarenboven: ik ontvang de tongcommunie knielend met mijn schone broek op de vuile vloer.
  Knielen is een teken van is een nederige groet met de grootste eerbied en hoogachting voor God, die Zich niet te groot achtte om als misdadiger aan het kruis te sterven. En dat alles, met het doel om óns te redden.

 10. @ Robbie
  Wat vraagt O.L.Veouw tijdens de boodschappen?
  – gebed
  – boete
  – biecht
  – Eucharistie
  – eerherstel van de H. Communie.
  Robbie, als je gezien had wat ik mocht zien, dan zou je de communie op de hand ook weigeren.

 11. @ P Derks
  Ik heb vorig jaar een getuigenis gegeven voor wat betreft de miraculeuze ontvangst van de H. Communie.
  Toen ging ik onder mijn eigen naam op 1 lettertje na op dit forum. Er reageerde toen 1 mevrouw, wel gelukkig positief.
  Naar aanleiding van nog een andere bovennatuurlijke beleving, heb ik mijn naam veranderd. Dit is mijn tweede en derde voornaam. Ik ben zelfs boos dat mijn ouders me zo niet hebben genoemd. Mijn doopmeter was absoluut niet akkoord om Elisabeth te nemen. Mijn tweede en derde naam samen vind ik heerlijk.
  Ik wil wel terug een getuigenis afleggen, ook van andere bovennatuurlijke belevingen. Toch had ik graag dat onze eigen Pastoor hier van op de hoogte zou zijn. Ik heb hem uitgenodigd, maar door Corona (toen had hij veel tijd) wou hij niet komen.
  Ik wil wel mijn mailadres geven, maar dan staat dit open en bloot voor iedereen.

  1. Beste Marie Elisabeth,

   Zeer graag had ik uw getuigenis gelezen. U kan mij in alle vertrouwen mailen op black-elk@hotmail.com

   Ik lees heel graag wat U gezien hebt waardoor U nooit meer de handcommunie wil ontvangen.
   Enkel als U dit zelf wil natuurlijk.

   Vriendelijke groet,

   Kurt

 12. @ P. Derks, dankjewel voor je hulp. Ik woon jammer genoeg in Belgisch Limburg. Ik heb er al incognito over gepraat met priesters en paters. Het antwoord hebben ze me gegeven’ “Doe geen moeite, de Bisschop zal wel naar je luisteren, maar stuurt je gewoon de laan uit. Bovendien duurt het 15 jaar voor je een erkenning krijgt.”
  Ook aan een Limburgse gestigmatiseerde heb ik het eveneens verteld. Deze werd zelfs ook de laan uitgestuurd. De gestigmatiseerde zei me wel dat het perfect klopte wat ik had gezien. Zij zelf heeft de 7 visioenen die ze kreeg overgedragen aan een priester buiten ons bisdom, een Indische priester die nog bij studeert. Hij houdt lezingen in bisschoppelijke kringen over deze visioenen.

 13. @Marie-Elisabeth, dan zie ik nog één mogelijkheid:
  De kortste H. Mis werd in de oorlog gevierd en bestond uit:
  de offerande + uitreiking van de H. Communie.
  Het hoogtepunt van de H. Mis is de offerande. De H. Mis U kent zeker één priester die de offerande op een heilige manier uitvoert en dan de hostie zeer geduldig en werkelijk hoog houdt.
  Als U zo’n (heilige) priester kent, dan is het dié priester aan wie U Uw gebeurtenissen kwijt kunt.

 14. @Marie-Elisabeth, ik zie dat ik één vervelende fout heb gemaakt. Daarom deze rectificatie:
  dan zie ik nog één mogelijkheid:
  De kortste H. Mis werd in de oorlog gevierd en bestond uit:
  de offerande + uitreiking van de H. Communie.
  Het hoogtepunt van de H. Mis is de offerande.
  U kent zeker één priester die de offerande op een heilige manier uitvoert en dan de hostie zeer geduldig en werkelijk hoog houdt.
  Als U zo’n (heilige) priester kent, dan is het dié priester aan wie U Uw gebeurtenissen kwijt kunt.

 15. Zeer spijtig, maar er zijn nu al 107 besmettingen met de coronavirus terug te voeren naar 1 baptistische kerkdienst in Hessen, Duitsland. Die kerkgemeenschap beweert dat ze nochtans zeer nauwgezet alle voorzorgsmaatregelen genomen hadden, en dat iedereen met mondkapje op meer dan anderhalve meter van elkaar verwijderd was.
  Wat vinden jullie daar dan van?

  1. Uiteraard waren wij niet present op deze kerkdienst en is het moeilijk om in te schatten wat er precies fout gelopen is. Besmettingen kunnen overal gebeuren, niet enkel in een kerk. Waarom zouden kerken dan buitensporig geviseerd moeten worden? We zullen op een zeker moment moeten leren leven met Corona en uit ons kot komen. Ik denk dat het ieders’ verantwoordelijkheid is om in te schatten of een situatie risicovol is of niet; met respect voor de eigen gezondheid en die van anderen…

 16. Pingback: De dolk in de rug
Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.