31 thoughts on “Video door E.H. Bosch: De metafysica van de coronacrisis

 1. Op Médias-Presse-Info staat een artikel door Pierre-Alain Depauw, “Troublant : la CIA avait prévu tout le scénario du coronavirus il y a plus de dix ans” (21 maart 2020), over een boek van de joodse vrijmetselaar, Bilderberger en vriend van Henry Kissinger, Alexandre Adler, dat in het kader van “predictieve programmering” op voorhand zinspeelde op het huidig bedrog van een gepretendeerde “Chinese longziekte”. De titel van het boek is “Le nouveau rapport de la CIA, Comment sera le monde en 2025?” en werd in 2009 gepubliceerd.

  Enkele citaten:

  “L’apparition d’une nouvelle maladie respiratoire humaine virulente, extrêmement contagieuse, pour laquelle il n’existe pas de traitement adéquat, pourrait déclencher une pandémie mondiale. Si une telle maladie apparaît, d’ici à 2025, des tensions et des conflits internes ou transfrontaliers ne manqueront pas d’éclater. En effet, les nations s’efforceront alors – avec des capacités insuffisantes – de contrôler les mouvements des populations cherchant à éviter l’infection ou de préserver leur accès aux ressources naturelles.”

  “Si une maladie pandémique se déclare, ce sera sans doute dans une zone à forte densité de population, de grande proximité entre humains et animaux, comme il en existe en Chine et dans le Sud-Est asiatique où les populations vivent au contact du bétail.”

  Er valt op te merken dat Adler zijn maternale familie de naam “Bauer” draagt, de naam van de familie Rothschild vooraleer hij veranderd werd in “Rothschild”. Ook valt op te merken dat zijn familie een connectie heeft met Turkije; met “Dönmeh”-terrein dus. De feiten over hem die bekend zijn wijzen naar een waarschijnlijkheid dat deze man niet slechts een vrijmetselaar is die als domme voetsoldaat niet weet wie zijn meesters zijn, maar een sabbateaanse frankist.

  Ook het boek “The Eyes of Darkness” van Dean Koontz deed aan “predictieve programmering” door te zinspelen op het huidig bedrog. Zelfs de naam “Wuhan” werd in dat boek gebruikt.

  Er is geen longziekte uitgebroken die hier voorheen ook al niet was; de maatschappij wordt door de cryptocratisch gestuurde regeringen platgelegd doormiddel van een wereldwijde deceptie.

  Wees op uw hoede voor gedwongen vaccinaties die misschien opgedrongen zullen worden aan de lidstaten van de Europese Unie, vaccinaties die de ontvangers ervan ziek maken, doen sterven of onvruchtbaar maken om de bevolking uit te dunnen zoals de sekte van Adam Weishaupt wil. God beware ons voor het deicidaal en misantropisch gespuis dat de wereldpolitiek van aan de top gekneld houdt.

 2. Het klopt natuurlijk wat deze pastoor allemaal uitlegt maar dat is theologische theorie en geen praktijk, daar zit verschil op, verder denkt deze pastoor dat de maatschappij christelijk is, waar haalt hij deze onzin, de maatschappij is liberaal van denken en niet meer christelijk.

 3. Helaas volgt de katholieke geestelijkheid het sabotage programma van de subversieve vrijmetselarij sekte, geïncarneerd in bijna alle regeringen in Europa. De NOM bisschoppen sluiten zich bij hen aan. Voor meer dan twee maanden, zijn er geen Heilige Missen, plus de Goede Week liturgie, plus de Hoogmis van Pasen en Pinksteren. Historisch nog nooit gebeurd, welk een blamage.
  En hierboven begint de Eerwaarde Heer Bosch zijn betoog met te verwijzen naar de 7 Plagen van Egypte, die het Joodse volk trof in de tijd van het Oude Testament. Maar daarmee vergelijkt hij appels met peren. Die plagen waren echt, zelfs God aangestuurd, en troffen het gehele joodse volk, maar de Chinese griep is slechts een perceptie, en treft de volken slechts deels, met een minieme fractie van nullen achter de komma. In de tijd van het OT, bestond er nog geen vrijmetselarij of andere geheime netwerken die, hier en nu, de westerse politieke wereld in de greep houden. Zij manipuleren alle gebeurtenissen van enig belang via de MSM media en de regeringen. (.:. Rutte, .:. Michel, .:.Macron, .:. Merkel, .:. May, .:. Renzi, .:. Sanchez, enz). De graad 33 vrijmetselaar en vroegere president .:. Roosevelt, zei het zelf, “toeval bestaat niet”, alles is voorzien en nauwkeurig voorbereid. Dat is nu ook het geval. De gelegenheid werd afgewacht en aangegrepen toen het zover was. Zo ook deze schijn pandemie van het Chinese virus, veroorzaakt door een communistisch, vijandelijk, dictatoriaal regiem, dat beschikt over een door Frankrijk geleverd uiterst hoogwaardig virus laboratorium, in Wohan.
  Dus waarom de geestelijkheid zich invoegt bij het maçonnieke complot, is een raadsel. Dit beoogt de wereld van volken en naties te vernietigen, en de Kerk van altijd en het geloof af te schaffen. Nu gaat het niet via bajonetten, en wapens van WO I en WO II, of de Koude Oorlog, maar via een biologisch virus wapen, om wereldwijd, volken en landen schrik aan te jagen, en eigenstandig, als vanzelf, op afstand tot zelfvernietiging te brengen. Angst doet feiten verbleken, en de mensen doen dan braaf wat de overheid wil en zij gelooft blindelings de leugens van de MSM media. Dat is wat er gebeurd.
  De eerste aanwijzing daarvoor is de enorme, niet normale hersenspoeling van de MSM media, weken lang, de hele dag door, terwijl zij in voorafgaande jaren met veel grotere aantallen griep besmettingen en slachtoffers, daar nauwelijks aandacht aan besteedden. Alleen al dit feit zou ieder kritisch mens, met name de geestelijkheid, aan het denken moeten zetten. Want wat is er precies aan de hand, wat is er gebeurd en vooral, wat voor tol hebben de griepen in voorgaande jaren gekost ? De winter van 2017/2018 telde 9444 griep slachtoffers over een periode van 18 weken, dus extra boven het algemene maandelijkse gemiddelde aan overledenen. (in NL ongeveer 400) Dit was het hoogste oversterfte cijfer sinds de metingen begonnen in 2009. Het betrof voornamelijk 75 plussers. In 2015/2016, was de oversterfte door griep 3900, over een periode van 11 weken, voornamelijk 75 plussers. In 2014/2015 was de griep oversterfte 8600, over een periode van 21 weken. In 2013/2014 was er geen oversterfte, door een milde griep en een korte griep periode van 4 weken. In Italië was er in 2017/2018, een griep sterfte van 25.000. Meer detaillering is niet voorhanden, maar veel aandacht kreeg dit cijfer niet.
  De vergelijking met de bovenstaande RIVM cijfers wijst al in voldoende mate op manipulatie van alle betrokken overheden en vooral van de VN – WHO, wier voorzitter, de man uit Ethiopië, na maandenlang treuzelen en kleineren van de gebeurtenissen in China, recent het startschot gaf voor de hysterie, met de woorden, “pull all the stops out”. Dus alles moest uit de kast getrokken worden om de “pandemie” te stoppen. Maar er is helemaal geen sprake van een pandemie. De percentages overledenen van de totale bevolking, maandag 23/03, zijn als volgt, Wereldwijd, 15433 griep overledenen, 0,0002 % ; Italië, 5476 idem, 0,1 % ; Frankrijk, 674 idem, 0,001 % ; VS, 467 idem, 0,0001 % ; Duitsland, 115 idem, 0,0001 % ; NL, 213 idem, 0,001 % ; België, 88 idem, 0,0008 % ; Spanje, 2206 idem, 0,004 % ;
  China, 3270 idem, 0,0002 % .
  De plannen van president Trump om over een week het gewone leven weer op te pakken en alle bijzondere maatregelen te schrappen, verdient navolging. Hij wil de VS economie geen schade berokkenen. En daar lijkt het niet op in NL of elders in Europa. Geen politiek verantwoordelijke neemt een voorbeeld aan Trump. Niemand praat over de maatschappelijke gevolgen van sluitingen van bedrijven, met name het Midden en Klein Bedrijf (MKB), en de maatschappelijke ontwrichting die dat meebrengt, faillissementen, werkeloosheid, geruïneerde familie bedrijven, en daar boven op, een bevolking wekenlang opgesloten in huis. Het lijkt erop dat na de gevoerde oorlog tegen de boeren en tuinders, de afgelopen maanden, de oorlog wordt herhaald om de MKB bedrijven te vernietigen door de de Chinese griep naar Europa te halen met het open houden van de grenzen. In een tweede stadium, met het aanjagen van de hysterie via de MSM media, om het publiek in doodsangst te brengen. Het doel is dat zij rijp moet worden gemaakt voor het idee van een wereldregering. Oh, help ons uit de nood, de ultieme redding moet van boven komen, uit de bovenliggende bestuurslaag der VN of de EUSSR. De aangewakkerde paniek staat in schrille tegenstelling tot de algemeen geldende gedragsregel in de journalistiek en bij regeringen, ‘vermijdt kost wat kost paniek bij de bevolking’. Dit is willens en wetens terzijde gelegd, want paniek is het aangewezen middel voor de mega manipulatie, die past in het kielzog van de joodse ex-VS-BuiZa minister Kissinger. Deze heeft gezegd, in het kader van de onzichtbare (maçonnieke) macht over de wereld, dat, “angst voor het onbekende, de contrôle van de machthebbers versterkt “.

  1. Correctie, lees in het tekst midden hierboven :
   “………De winter van 2017/2018 telde 9444 griep slachtoffers over een periode van 18 weken, dus extra boven het wekelijkse gemiddelde aan overledenen. (in NL ongeveer 400 per dag)………….”

   1. Kan deze man de mond gesnoerd worden! Aub! In feite zegt u laat het virus maar lekker los of nog waarschijnlijker zegt u.. er is helemaal geen coronavirus…

  2. Die goede Trump….Iemand die nog zegt dat we hem moeten volgen geloof ik sowieso niet. Zinnetjes uit iemands uitspraken trekken om je gelijk te halen. U bent een gevaar voor de mensheid.

 4. Nog een nabrander, beste lezers :
  Het Italiaanse cijfer hierboven van 0,1 % moet zijn, 0,01 % !
  Voorts van de vermelde 213 in NL overleden Chinese griep patiënten, hadden slechts 11 patiënten niets anders dan de Chinese griep verschijnselen. Dus 202 patiënten hadden ook andere onderliggende ziektes. Hun gemiddelde leeftijd van overlijden was ongeveer 79 jaar.
  Tenslotte, nog een gegeven over de situatie in India, met een bevolking van 1,2 miljard mensen. Dit enorme land telt slechts 9 patiënten die aan de Chinese griep overleden zijn. Maar desalniettemin, de autoriteiten hebben de economie van het land vandaag tot stilstand gebracht, in “lock down”.
  Hopelijk krijgt U het door, beste lezer, iedereen wordt belazerd. Het kan niet anders dan dat het gaat om een wereldwijde, maçonnieke mise en scène, om de volken in een permanente staat van angst te storten, teneinde hen te kunnen manipuleren in de gewenste richting. Alleen de internationale vrijmetselarij heeft wereldwijd voldoende tentakels met contacten op de hoogste niveaus, en het geld, om meer dan een miljard mensen op te kunnen sluiten in dit griep virus gedreven psychodrama.

  1. Kan allemaal zijn beste Jules. Maar wat gaan wij, simpele katholieke leken, daar aan veranderen? Moeten de Schriften niet vervuld worden? Het enige dat wij kunnen doen – hoe slecht somber de situatie ook is – is bidden en oproepen tot bekering. Dat de wereld onder de macht van Satan is, weten we al lang. Dat is geen nieuws. Maar uiteindelijk blijft God de baas. Wij moeten van de gelegenheid gebruik maken om te gaan evangeliseren. God kan uit slechte dingen altijd voordeel trekken, maar het is aan ons om te handelen. We moeten vrucht dragen voor het Rijk Gods, en zorgen dat we met volle handen vóór zijn Troon kunnen komen.

   1. Mee eens beste Michael. Uw advies in deze lijkt me, voor de gemiddelde gelovige, inderdaad waardevoller dan het napluizen van de wegen van het kwaad. Daar hebben we op dit zeer aangenaam forum Jules voor en daar ben ik hem toch wel dankbaar voor. Ik neem zijn bijdragen graag voor kennisgeving aan en ga dan weer verder met mijn schamele pogingen om katholiek te zijn. Dus, Michael en ook Jules, een hartelijke groet!

  2. Jumes, stop hiermee. Je raaskalt. Tot hiertoe heb ik je altijd het voordeel van de twijfel gegeven met al je complotten. Bij deze val je echter compleet door de mand. Waar haal je in Godsnaam je cijfers?? Waar haalt U in Godsnaam uw bronnen? Volgens mij zijn die even schimmig als uw complottheorieën. Ik werk zelf in de zorgsector. Ik heb de laatste dagen gesproken met dokters, specialisten, een importeur van medisch materiaal. Ik hoor daar de realiteit in die is compleet anders dan wat jij hier komt verkondigen. Je prietpraat is werkelijk zielig, je zou dus ook beter je mond houden met het minimaliseren hiervan.
   Een kennis van me is hoofd van een ziekenhuissectie in een groot hospitaal. ik liet hem daarstraks jouw reacties lezen. Hij vroeg me welke … hierachter zat. Deze kerel is niet alleen stapelzot, hij is ook nog eens gevaarlijk, zei hij me…

   Stop dus maar met je theorietjes. Je kan dan belezen zijn, en heel veel geschiedenis gestudeerd hebben, van virussen en medische wetenschap ken je duidelijk niets. zwijg er dan ook over, dit wordt creepy…

   Verder sluit ik me aan bij Michaël. Zijn apostolaat tot evangelisatie en bekering is 1000 maal vruchtbaarder dan jouw schimmige onbewezen (en onbewijsbare) theorietjes.

   1. Beste Kurt,

    Je schrijft

    Waar haal je (Jules) in Godsnaam je cijfers?? Waar haalt U in Godsnaam uw bronnen?

    Welnu, mijn bronnen bevestigen de cijfers die Jules aanhaalt.

    Alstublieft, hierna volgend alvast gegevens over voorbije griepepidemieën in Italië; het zwaarst getroffen land van Europa door COVID-19:

    In the winter seasons from 2013/14 to 2016/17, an estimated average of 5,290,000 ILI cases occurred in Italy, corresponding to an incidence of 9%.

    More than 68,000 deaths attributable to flu epidemics were estimated in the study period.

    In recent years, Italy has been registering peaks in death rates, particularly among the elderly during the winter season. A mortality rate of 10.7 per 1,000 inhabitants was observed in the winter season 2014/2015 (more than 375,000 deaths in absolute terms), corresponding to an estimated 54,000 excess deaths (+9.1%) as compared to 2014 (Signorelli and Odone, 2016), representing the highest reported mortality rate since the Second World War in Italy (UN, 2019).

    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971219303285#bib0075

    Ik wil ook uw aandacht richten op de analyse van COVID-19 door dokter (longspecialist) Wolgang Wodarg voormalig voorzitter van de Raad van Europa (tijdens de vorige pandemie van 2009), die in 2010 een vernietigend rapport schreef over hoe de WGO en de farmaceutische industrie Europa voor miljarden Euro’s hebben opgelicht door het aanzetten tot aankoop van nodeloze vaccins die op hun beurt miljoenen mensen nodeloos hebben blootgesteld aan stoffen die op termijn mensen kunnen ziek maken. Een “theorietje” kon je dat destijds niet echt noemen.

    Ook volgende analyse kan niet zomaar als een
    schimmig onbewezen (en onbewijsbare) theorietje worden omschreven:

    https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=p_AyuhbnPOI&feature=emb_logo

    Biedt deze analyse een volledig inzicht in wat er nu op wereldschaal gaande is? Nee, zeker niet, het gaat veel dieper dan dat! Maar dat gaat voorbij aan wat ik nu wou meegeven.

    Misschien moet u dit ook eens voorleggen aan uw bekende specialisten.
    Al wil ik er aan toevoegen dat hun titel, centen, en voor sommigen onder hen luxueuze congressen belangrijker zijn dan de waarheid. Ik weet echt waarover ik spreek.

 5. Veel Amerikanen zijn woest op hun president en de verwarrende aanpak van de crisis. Eerst ontkende hij de ramp, dan noemde hij het een complot tegen hem, vervolgens ging hij zich verzoenen met de realiteit. Donald Trump belooft de ene dag beterschap, kondigt een dag later een medicijn tegen corona aan, beschimpt vervolgens hard werkende gouverneurs, beledigt dan weer journalisten die rechtmatige vragen stellen over de crisis, en hij promoot voortdurend zichzelf op een dagelijkse persconferentie vanuit het Witte Huis. Hij wil eigenlijk het liefste de economie voor Pasen weer op gang trekken en de beperkende maatregelen zo snel mogelijk opheffen. De dokters in zijn team spreekt hij voortdurend tegen. Hij geeft zichzelf niettemin een flinke 10 op 10. De persconferenties van de president lijken meer en meer op schaamteloos improvisatietheater. Veel Amerikanen hopen dat dit de bananenschil wordt voor het presidentschap van Trump. De keizer die zonder kleren staat. Hij toont zich teleurstellend genoeg niet als een leider die de natie samenbrengt.

 6. Kurt en firmin, ik benijd julie, het leven enkel door een wereldse bril te zien is toch zo gemakkelijk. Ik vind dat julie logischerwijze dan ook moeten verkondigen dat er eigenlijk helemaal niets aan de hand is want als men de moderne mensen mag geloven is godsdienst flauwekul en wie geeft er nu nog om tal van verschillende ‘waarheden’ van een gemoderniseerde God? Wie wil nog horen over duivelse invloeden?

  Alle Traditiegezinde Katholieke profeten, zelfs van eeuwen geleden, zijn dus complot-idioten en ook de zondvloed enkel een leuk verhaaltje om kinderen des avonds in slaap te sussen.

  Sociaal werk verrichten in een wereld die geestelijk totaal verduisterd is besmet je ziel. Ik heb een sociaal werkende zus die net zo ingesteld is. Het begrip van Geestelijke arbeid verrichten is als een vreemde taal aanhoren en dat kost teveel inspanning, dus blijven we lekker sociaal in het duister tasten zoals het ons door medewerkers voorgehouden wordt.

  Goede raad: blijf weg uit de buurt van al die brave socialisten, zij weten niet beter en zij trekken je onbewust mee de geestelijke duisternis in.

  Wat nut heeft het om enkel voor lichamelijk welzijn te werken als je niet eens de minste geestelijke basis van het leven van je ziel in acht neemt?

  Lees de voorzeggingen van Maria en van Katholieke profeten, van de voorbije TWEEDUIZEND JAREN, en dan kom je tot heel andere conclusies.

 7. De enkele bovenstaande schrik reactie is alleszins begrijpelijk. Als een jarenlang opgebouwd wereldbeeld met sociale zekerheid, plots onder de benen wordt weggeslagen, dan stort een wereld in. Angst krijgt de overhand. Daar zit de moeilijkheid. Einstein die het Anglo-Amerikaans complot van WO II, tegen de Europese volken en naties, op het hoogste niveau, van dichtbij heeft meegemaakt, zei, dat, “blind vertrouwen in de overheid, de vijand van de waarheid is”. Angst is niet alleen een slechte raadgever, maar verblindt ook mensen. Zij hebben geen oog meer voor het subversieve karakter van een overheid zonder scrupules, die enkel uit is op macht, geld en controle. De laatste in NL die daar vrij van stond was de regering van de katholieke Dries van Agt (89), 1977-1982. Hij is nog steeds populair onder de bevolking. In Duitsland waren dat de regeringen van Adenauer en in Frankrijk, de regeringen De Gaulle. Beiden staatsmannen waren praktizerende, traditionele katholieken. Weemoed uit vervlogen, naoorlogse tijden. Maar sindsdien is er veel veranderd en sindsdien heeft de vrijmetselarij in die drie landen, de macht overgenomen. Sinds toen, is er geen enkele regering, of regeringsleider meer geweest die pal stond voor de belangen van de bevolking. Geen van hen deugde. Allen voerden een subversieve oorlog tegen de natuurlijke orde, de Decaloog, te beginnen met abortus wetten en euthanasie. Allen beoogden de Christelijke beschaving te vernietigen, in opdracht van een groepje City en Wallstreet, talmud bankiers. Niet iedereen verdraagt de feiten van satanische oorsprong, of wil ervoor open staan. Velen denken het is beter te veel te eten, dan te veel te weten. Maar dit keer is de media druk zo uitzinnig hoog opgevoerd geweest, en heeft deze zo’n wereldwijde massa hysterie te weeg gebracht, met zo’n economisch en psychische impact, dat het onder ogen zien van de realiteit niet meer kan worden weggekeken of weggeredeneerd. De veroorzaakte, existentiële angst, is de sleutel tot het begrijpen. Haal de angst weg, en de feitelijke discrepantie springt met een oogopslag eruit. De huidige aantallen griep slachtoffers staan niet in verhouding tot die van de afgelopen jaren, zoals hierboven vermeld. Niemand lag wakker, jaar in jaar uit, van de vele duizenden griep slachtoffers. De media zwegen of besteedden nauwelijks aandacht. Nieuwe gegevens zijn die uit Duitsland, 25.000 griep slachtoffers (conform Italië) in de winter van ’17/’18. Nu vormen de Duitse griep slachtoffers een fractie daarvan, minder dan 1 %. De NL situatie is niet wezenlijk anders. Op de totale bevolking, blijft het een procentuele minimum fractie. (a)
  Let op, beste lezer, de gezondheid van de bevolking is niet in het geding. Die zal de complotteurs een worst wezen. Het volk moet opgevoed worden ; zij moet in de perceptie van een sanitaire ramp gebracht worden, in een vals fata morgana. Daarom is het media spektakel van hersenspoeling, in beide landen, dag in dag uit, en de draconische regeringsmaatregelen van een soft lock down en vrijheidsberoving, omgekeerd evenredig met de realiteit. Het doel is het verkrijgen van het gewenste, psychologische effect. Het draait om perceptie, dat is de ‘nieuwe realiteit’, voor de hierboven vermelde mondialist en vrijmetselaar Kissinger en zijn joodse .:. vrinden, o.a. Ron en Leonard Lauder, Michael Mirilashvilli, de broers David en Jacob Rothschild, Moshe Kantor en Boris Lozhkin. Zij bepalen de verborgen agenda van de regeringen, en schrijven het draaiboek voor de (maçonnieke) mega manipulatie om hun macht te vergroten, om onze economieën te gronde te richten en het volk aan de bedelstaf, in nog grotere afhankelijkheid van onze op macht en controle beluste .:. regeringen.
  De Amerikaanse president Trump kent de machtsverhoudingen van binnen uit. Hij voert oorlog tegen hen, zoals Kennedy vòòr hem en verder weg, de presidenten Lincoln en Jackson. Daarom wordt hij bestreden door het ‘systeem’, van de .:. joods gecontroleerde media en de bonzen van de Democraten partij. Maar hij is populair onder het Amerikaanse volk. Zij voelen aan dat hij aan hun kant staat. Dat gebeurt zelden. Hij wil de Amerikaanse economie redden en de soft ‘lock down’ zo spoedig mogelijk beëindigen. Iedere Amerikaan (niet de zeer rijken) krijgt 1200 dollar cash van de regering om de economische schade te beperken. Geld gaat dus niet naar de banken, zoals bij andere crises. Ook wil hij met Pasen, “volle kerken zien”. (b)
  Hij wil het normale leven weer terug brengen in de VS, en de banen weer op volle sterkte. Voor hem gaat het om het welbevinden van de bevolking. Generaal De Gaulle (+1972) bezigde indertijd precies dezelfde bewoordingen. Bondskanselier Adenauer, burgemeester van Keulen tijdens de oorlog, was niet anders.

  (a) Op 26/3 : van de 356 overleden NL slachtoffers hadden slechts 17 enkel de Chinese griep ; van de 6820 Italiaanse overledenen, hadden slechts 68 enkel de Chinese griep.
  (b) Welk een verschil met de NL NOM bisschoppen, die tot en met Pinksteren, (eind Mei), alle liturgische plechtigheden en Heilige Missen hebben afgelast. De vraag is, hebben zij nog het geloof ? Weten zij niet dat in het verleden, juist extra Heilige Missen werden opgedragen om genade af te smeken voor Goddelijk ingrijpen, om de heersende epidemie af te stoppen. Dat is talloze malen gebeurd. Begin vorige eeuw gebeurde dit in Marseille, met de pest epidemie. De bisschop wijdde de stad toe aan de Heilige Maagd. En Zij gaf gehoor. De beroemde basiliek op de top van de berg aan de Oost-kant van de stad is daarna, uit dank, ter ere van Haar gebouwd.

  1. U verwijst graag naar de ‘gewone’ griep. Hoeveel doden van de gewone griep in 17/18 hadden ook onderliggend lijden?

   Uw bewering over het valt allemaal wel mee wordt snel onderuit gehaald door de cijfers….Toch blijven volhouden over een vooropgezet plan?

 8. Jules, a.u.b.!
  Je topic doet hier niets ter zake.
  E.H. Bosch heeft hier in de video een mooie uiteenzetting geplaatst, maar jij denkt het beter te weten.
  Vraag aan het Katholiek Forum of je een topic mag openen over de vrijmetselaars, de loge 666.

  En waar haal je volgende wijsheid vandaan, ik citeer:
  “(a) Op 26/3 : van de 356 overleden NL slachtoffers hadden slechts 17 enkel de Chinese griep ; van de 6820 Italiaanse overledenen, hadden slechts 68 enkel de Chinese griep.”

  Ben je viroloog of wetenschapper geworden?

  Je hebt enkele boodschappen niet begrepen, die anderen neerschreven en dezelfde mening delen als ik.

  1. Ik begrijp wel uw ontsteltenis, beste Marie-Elisabeth. Maar we mogen niet als ‘gutmenschen’ de ogen sluiten voor de nieuwe, schrikbarende realiteit. Dat doet de E. H. Bosch wel. Als Christenen hebben we het recht om ons te verdedigen tegen een totalitaire staat, voor behoud van onze katholieke Kerk, en onze geloofspraktijk en beleving. Dat kan op dit voortreffelijke katholieke Forum. De hierboven vermelde gegevens komen uit zekere bron, anders gebruik ik die niet. Inderdaad, de echt relevante Chinese griep cijfers zijn miniem, bijna verwaarloosbaar op de totale omvang der bevolkingen. Meer dan 95 % overlijdt, ‘met’ het Chinese griep virus, niet ‘door’ het griep virus.
   De video van de E. H. Bosch ondersteunt onze devotie, maar gaat helaas voorbij aan de hier vermelde gegevens van een ongekende vrijheidsberoving, die machtige .:. kwaadwilligen die nooit zullen rusten, geprepareerd hebben : kerksluitingen, vrijheidsberoving, begrafenis inperkingen, intensieve politie controle op brave burgers, aan banden gelegd winkel bezoek, leger inzet en tanks op straat (Spanje), en de ombouw van een land in een open lucht concentratie kamp (FR/It). Het kleinere bedrijfsleven gaat eraan kapot. De .:. machthebbers testen tot hoever ze kunnen gaan met een dociel, gehersenspoelde bevolking.
   Blijven bidden is niet het probleem, beste Marie-Elizabeth, maar wel gaat ons nu opbreken het aflasten van de jaarlijkse Paas plechtigheden waar we jaarlijks naar uitkijken, en het Heilig Misoffer en de Heilige Communie en de overige sacramenten. Wie had ooit gedacht dat een softe, maar totalitaire kerk vervolging in NL en België, sinds de oorlog van 1945, nog ooit zou kunnen plaats vinden ? Dit is een begin, van kwaad wordt dit erger. En dan nog wel met medewerking van bisschoppen, clerici en gelovigen. In plaats van verzet te plegen en de kerken tot traditioneel vrijgebied te verklaren, tegenover de staat die daar niks te zoeken heeft, wordt er vrijwillig ingegeven. Terwijl we weten dat de regering (nog) niet de moed zou hebben gehad, om tegen de Kerk te ageren. In plaats van de bisschoppelijke macht en invloed te benutten voor verzet, zoals kardinaal De Jong deed tijdens de oorlog, verlenen de bisschoppen zelfs medewerking. Zij geven in en laten na de overheidsleugens te weerleggen en het mega bedrog te ontmaskeren. Welk een blamage, zij werken mee aan de eigen ondergang.
   In Duitsland is de oppositie van het AfD, gelukkigerwijs wel in het geweer gekomen.
   “Die Freie Welt”, kopt letterlijk :
   “Immer mehr Kritiker melden sich zu wort. Die Corona – Hysterie werde künstlich geschürt, die Wirtschaft leide immens.
   ‘Die Reaktion der Politik ist unverhältnismäszig, autoritär, rechthaberisch, maszlos’,
   sagt der Immunologe und Toxikologe Prof. Dr. Stefan Hockertz. ‘Die Panikmache in Politik und Medien…uzw…..’. “

   1. U zegt een zekere bron te hebben? Maar wenst die niet prijs te geven. Tot dat moment zijn uw aannames en zogenaamde conclusies onwaarheden en dus leugens. Er is werkelijk geen enkel bewijs voor wat u beweert. U probeert dat te staven met wat statistische cijfers zodat een geloofwaardig brei van beweringen wordt. Ik vind het prima dat u Paasvieringen gaat houden etc. Maar deelnemers mogen daarna niet meer deelnemen aan het normale sociale leven. Er zijn namelijk heeeeel veel mensen die anders geloven dan u doet en die worden ongewild blootgesteld aan mogelijke besmettingen. En verwijzingen naar de Pest etc hoeft maar mij niet. Als men toen de middelen had gehad die we nu hebben was dat ook heel anders gelopen.

 9. Trump is geen voorbeeld. Hij wil zichzelf en de economie redden maar de gezondheid van de mensen interesseert hem niet. In een week tijd zijn er meer dan 77.000 besmettingen bijgekomen in de VS, tot een totaal van 85.500. Het land heeft daarmee Italië en China ingehaald en is nu het zwaarst getroffen: inmiddels zijn er al bijna 1.300 Amerikaanse doden gemeld.

 10. Jules, de Kerk staat niet boven de wet. Het is onverantwoord de kerken open te houden in deze crisissituatie. Het ziet er trouwens naar uit dat er geen Missen en geen eerste communies en vormsels zullen zijn tot en met Pinksteren.

 11. @ Jules van Rooyen

  Nu kan ik je wel bijtreden, Jules. Je taal is in je laatste betoog ook wat genuanceerder geworden.

  Ik dook zelf even terug in mijn eigen digitaal archief, waar ik mijn laatste digitaal boek aankocht, nl. Maria Simma en de arme zielen in het vagevuur. Ik ben slechtziend, vandaar dat ik over de digitale versie beschik. De hard copy was voor mij ondoenbaar om te lezen. Het boek is de grootste aanwinst van de laatste helft van dit jaar en staat vermoedelijk nog niet in de boekenrek van Michaël.

  Ik neem de vrijheid en citeer!

  Nicky: Wat hebben de Arme Zielen gezegd over de echtscheiding? Maria: Ze hebben gezegd dat dit een van de grootste zonden van allen is tegen God zelf. Het kwetst iedereen verschrikkelijk en, uiteraard, de onschuldigen het meest. Het is niets minder dan een geestelijke, emotionele en mentale moord die wordt begaan op Gods grootste geschenk aan ons, de mogelijkheid om deel uit te maken van de schepping van het leven en de kinderen te mogen opvoeden. Geen enkel kind uit een echtscheiding kan in de volheid groeien dat God er heeft voor gepland. Tijdens deze eeuw, miljoenen keer meer dan ooit ervoor, verscheurt satan de families en de schoot der vrouwen. Hij vergiftigt en snijdt de heilige banden die de families in Zijn plan houden, aan stukken en hij vergiftigd en snijdt de kinderen aan stukken die God hen heeft gegeven. Het is voor het herstel voor deze twee zonden dat de Arme Zielen zeggen dat God spoedig zal komen en de aarde zal verbrijzelen. En in landen als de Verenigde Staten, waar meer dan 50 procent van de huwelijk nu stuk lopen, zal God er heel spoedig voor zorgen dat dit ophoudt. Hij zal het opnemen voor de nederige, de onschuldige, de gebedsvolle en de liefhebbende mens en zal de anderen straffen voor de nooit ophoudende beledigingen tegen de liefde. De industrie, de organisaties, de beëdigden, de culten, de dokters en psychologen die liegen, verwarren en samenzweren, er voordeel uit halen, en hierdoor de waarheid vertekenen om deze aller verschrikkelijkste der oorlogen in stand te houden zullen spoedig Gods woede ervaren zoals het nog nooit tevoren is geschied.
  God, wees genadig voor hen die weten wat ze doen! En we hebben de plicht om de onwetenden in te lichten over wat ze doen.

  Nicky: Hebben de Arme Zielen u ooit iets verteld over de Kerkelijke ontbinding van huwelijken? Maria: Ja en ze hebben gezegd dat de Kerk die vandaag maar al te dikwijls verleend. Dergelijke zaken zouden diepgaander moeten worden onderzocht. Ik ben bevreesd dat het tot op een zekere graad inderdaad waar is dat zij die goede banden hebben of bekend staan voor hun schenkingen, gemakkelijker toegang hebben tot deze nietigverklaringen en zoiets past niet in Gods plan. Uiteraard zijn er gevallen waar onderdrukking, emotionele beperkingen en andere gevallen in plaats en tijd het huwelijk ongerechtvaardigd maken om ermee te beginnen, maar dit zijn ernstige zaken die zeer liefdevol en diepgaand moeten worden onderzocht.

  Hoofdstuk 26. Geld en werk

  Nicky: In deze oorlog tussen armen en rijken is de beschikbaarheid van een job, of beter gezegd in deze tijden, het gebrek er aan, uiteraard het onderwerp van grote discussie. Laat mij u een aantal eenvoudige vragen stellen over werk en geld. Of wenst u eerst zelf iets te zeggen hierover? Maria: De grootste oorlog vandaag, ondergeschikt echter aan de oorlog tegen de onschuldige kinderen en de families, is deze tussen de armen en de rijken. De vrijzinnigen zitten achter de beweging om één wereldmunt en één wereldregering te scheppen, de zogenaamde Nieuwe Wereldorde en het Nieuwe Tijdperk en deze wereldorde zal al haar krachten aanwenden om de Kerk te vernietigen. Zelfs de gruwelijke oorlog in de Balkan is gefinancierd door de Vrijmetselaars, en het kan dan ook geen verrassing zijn dat Onze Lieve Vrouw verkoos om te verschijnen in het midden van een gebied waarvan tien jaar geleden niemand aan dacht dat het er tot een oorlog zou komen.

  De Wereldbank, De Verenigde Naties, De Europese Unie en het Internationale Rode Kruis.

  (Met het Rode Kruis heb ik zelf ervaren. Ik heb in een asielcentrum gewerkt, waarvan de manager een functie had bij het Rode Kruis. Ik zal nooit nog een cent geven aan het Rode Kruis. Het was de maffiabende zichzelf.)

  Die zijn er allen mee verbonden en, ondanks alle tegenspraken op televisie, werken zij niet voor het welzijn in de wereld. Achter dit alles zit er een netwerk van banken die geleid worden door de Vrijmetselaars en een sliert overige geheime verenigingen, waarvan het grootste gedeelte van de bevolking zelfs niet het bestaan van kent. De hebzucht van de mensen en hun angst voor de armoede staat hen toe om satan de nodige fondsen te overhandigen die hij zal proberen aan te wenden om de Kerk en daardoor ook God te ontmantelen, maar hij zal hierin uiteindelijk falen. Het zal op dat precieze ogenblik zijn dat Onze Lieve Vrouw met Haar volgelingen zullen overwinnen, zelfs al zullen de dingen niet zo lijken tot het allerlaatste moment.

  Nicky: U hebt de hebzucht van het Westen bij diverse aangelegenheden vernoemd en u hebt eveneens gezegd dat de Heer hiervoor een ernstig herstel zal eisen. Volgt hieruit dan dat de centra van de hebzucht, waar deze banken het meest zijn gevestigd, meer zullen leiden dan gebieden waar nederigheid meer de levenswijze is? Maria: Ja, ik dank dat dit het geval zal zijn.

  Nicky: Raadt u deze mensen aan om deze steden te verlaten voor meer nederige omgevingen? Maria: Ik geef de mensen de raad om terug te keren tot God en het gebed en God wenst dat wij nederig zijn, zodat Hij ons kan helpen. Dan zal Hij hen, in hun gebeden, adviseren wat te doen.

  Nicky: Rijkeren hebben steeds de bedoeling om hun rijkdom nog doen toe te nemen. Men kan dit zien aan hun levensstijl. Dikwijls leeft men volgens het principe van enkel de rente uit te geven. Vandaag zijn er mensen die enkel leven van het handelen in diverse muntwaarden en andere vormen van transacties. Zijn deze levenswijzen of hun handelingen volgens de wil van God? Maria: Duidelijk niet! God wenst van de rijken dat ze van hun bezit delen voor de armen en goede daden doen voor hen en niet op hun rijkdom te blijven zitten. Beide groepen zullen zich danig moeten aanpassen in de komende jaren en we moeten bidden dat de Heilige Geest hen zo veel mogelijk verlicht.

  Nicky: En voor de mensen die reeds zien dat het geldssysteem van vandaag, niet van God komt … wat zou u hen aanraden om met hun geld dat ze hebben bijeengestapeld te doen, als ze het wensen aan te wenden volgens Gods wil?

  Maria: Goede dingen te doen met het geld omdat het later zal verdwenen zijn en men er niets goed meer mee zal kunnen aanvangen.

  Nicky: Is het idee van de antichrist juist? Maria: Ik vrees van wel. Sommige andere zieners dan deze te Medjugorje zeggen dat de antichristus reeds leeft vandaag. Hij zal komen als een grote financiële tovenaar, een krachtig charisma bezitten en ook worden beschouwd als een grote genezer en iemand die mirakelen kan bewerkstelligen. Enorme aantallen mensen zullen voor hem vallen terwijl hij, in feite, de grootste openbaring van satan ooit zal zijn. De mensen zouden onophoudelijk moeten bidden om niet door satan en zijn onbegrensde begaafdheid door zichzelf te vermommen onder enig welke vorm die zijn arrogantie bevalt, te worden beetgenomen.

  Nicky: Wanneer men geld leent aan iemand, mag men dan intrest terugeisen bij de terugbetaling ervan? Maria: Volgens God niet. We zouden het uit naastenliefde moeten doen en niet om er onszelf rijker van te maken. We mogen enkel geld verdienen met ons eigen werk.
  Nicky: U zegt dat er een tijdperk van vrede afkomt, maar enkel wanneer er iets heel groots zal gebeuren om de mensheid te bekeren. Zal dit tijdperk van vrede ook een volledige herverdeling van de rijkdom inhouden? Maria: Jawel.
  Nicky: U zegt dat er samen met deze grote gebeurtenis een grote wereldwijde financiële ineenstorting zal gebeuren. Hoe is het gemakkelijker voor de mensen om zich voor te bereiden voor deze veranderingen waarvan, als ik u goed heb begrepen, u zegt dat deze immens zullen zijn? Maria: Ja, het zal enorm zijn! De mensen moeten vandaag terugkeren tot God en zichzelf volledig aan Hem geven! Als ze dat doen, zullen de veranderingen die voor allen op komst zijn, gemakkelijker te verduren zijn.

  Nicky: Hebt u reeds gehoord over de Kerkelijke Organisatie Opus Dei? Het grootste gedeelte van hun leden bestaat uit getrouwde mannen over vrouwen voor wie de heiliging van de plichten in het gezin voorop staat. En indien zo, weet u of het goed is en van God komt? Maria: Ja, ik ken de organisatie en ja, deze komt van God.

  Nicky: Als het een zonde is om intrest te vragen aan iemand, is het dan ook een zonde om iets te kopen, gewoonlijk grotere dingen, op intrest? Maria: Als men dit werkelijk nodig heeft is het geen zonde, maar de persoon die het geld uitleent moet ook de ware noodzaak ervan met liefde inzien, eerder dan zichzelf ermee te verrijken.

  Nicky: Onderricht de Kerk van vandaag ons over het juiste en het ethische gebruik van geld? Maria: Talloze Pauzen hebben sinds het ontstaan van de Kerk gesproken over de waarde van het werk en hebben het voortdurend gebruik van intrest veroordeeld. Veel te weinig wordt onderwezen over het aanwenden van geld en de huidige Heilige Vader zo een goed werk verrichten voor de wereld indien hij er een encycliek zou over schrijven.

  @ Jules
  ” Inderdaad, de echt relevante Chinese griep cijfers zijn miniem, bijna verwaarloosbaar op de totale omvang der bevolkingen. Meer dan 95 % overlijdt, ‘met’ het Chinese griep virus, niet ‘door’ het griep virus.”
  Kan je me deze beweringen eens uitleggen? Bedoel je dat de mensen sterven van angst voor de griep? Of hoe bedoel je dat? Kan je een bron aangeven, waar je de info haalt?

   1. Enkele dagen verder, beste lezers, met toenemend hysterisch gedrag in winkels en op straat en toenemende existentiële angst voor nabije toekomst scenario’s die, helaas, velen aankleven, neemt het bedrog niet af van de regeringen en de hersenspoelingen van de MSM media. Integendeel, zij schakelen over naar een hogere versnelling. Zij, de vijanden van het volk, vinden het best zo. De lastigste mensen en groepen zijn uitgeschakeld. Dus waarom zouden de beperkende maatregelen moeten worden opgeheven ??
    Zelfs durfde de NL premier te zeggen, dat er nog geen hardere ingrepen nodig zijn. Dus wij moeten blij zijn met de softe opsluitingen van het volk.
    De harde cijfers van afgelopen maandag/dinsdag wijzen niet op de onjuistheid van mijn bovenstaande analyses. Er waren 771 overledenen waarvan 34 mensen overleden zijn enkel door het Corona virus. De anderen, dus 737 overledenen, zouden toch al overleden zijn aan andere ziektes. Zij behoren dus bij de standaard cijfers per dag van ongeveer 400 overledenen. Begrafenis ondernemers in NL spreken nu ook niet over een bovengemiddeld aantallen begrafenissen, de afgelopen weken. Een Duitse arts die daar ook op wees, dat de gemiddelde aantallen overledenen in Duitsland de afgelopen weken niet overschreden zijn, maar dat die aantallen overeenkomen met het langjarig gemiddelde, is van YouTube verwijderd. U wist het waarschijnlijk al, de jodin Merkel, ex-kader communist uit de DDR, en ex-Stasi medewerkster, heeft een eigen verbindingslijn naar de joodse Zuckerberg, voor het plegen van censuur op haar dwarsliggers, op YouTube.

 12. Als ik het me goed herinner heeft Maria ruim dertig jaar geleden opgeroepen het Charbelschapulier te laten maken. Het bestond uit een stukje stof geïmpregneerd met ( verdunde olie) die afkomstig was van de botten van de H Charbel Maklouf.
  Het zou gegeven zijn om ons te wapenen tegen nieuwe pandemieën.
  Ik had het schapulier gelukkig nog in huis en draag het inmiddels weer in vertrouwen op de moederlijke bijstand van Maria.

 13. Prachtig en inspirerend. Dank u. Iemand had het over dat deze pastoor er vanuit gaat dat de maatschappij christelijk is en niet liberaal. Maar hij heeft het voor de christenen dat is katholiek, protestant, orthodox voorgehouden. En voor de mens die het gaat begrijpen wat het christelijke geloof inhoudt en zich bekeerd tot het christendom (of wedergeboren), door Hem als Redder en Heer aan te nemen, vraagt om vergeving van zonden en Hem gaat volgen. Voor hen houdt hij dit voor. De ander zal het niet echt begrijpen. Tenzij! etc.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.