24 thoughts on “Briljante speech! Orbán verplettert globalisten en Soros!

 1. De joodse Soros is ongetwijfeld een grote bedreiging voor de westerwereld, maar Orban is een zionist en is bijgevolg onderdeel van de andere zijde van de hegeliaanse dialectiek; de zionistische staat in het Heilig Land werd gecreëerd door de sabbateaans-frankistische familie Rothschild. Soros is lid van dezelfde sekte van Sabbatai Zevi en Jacob Frank als de Rothschilds; ook de Dönmeh-joden oostwaarts die de islamitische wereld achter de schermen besturen zijn sabbateanen. De wereldpolitieke situatie toont duidelijk aan dat de genoemde sekte het Albert Pike-plan tracht uit te voeren waarbij de islamitische partij en de zionistische partij tegen elkaar uitgespeeld worden tot mutuele vernietiging, en vaderlandlievende christenen worden door de sektariërs verleid om zich te laten absorberen in de zionistische partij, met de bedoeling dat zij mee de vernietiging ingetrokken worden in het sociaal cataclysme dat zij willen ontketenen.

  In plaats van zionisten leiderschap over zich te geven en slechts enkele tentakels van het beest te bestrijden moeten katholieken hun eigen politieke aanwezigheid in de publieke arena opbouwen en zich keren én tegen de islam én tegen de zionisten, maar vooral tegen de sabbateaanse sekte die cryptocratisch sturing geeft aan beiden. Vlaanderen moet noch islamitisch, noch zionistisch zijn, maar katholiek, Frankisch en blank.

  1. We missen in Vlaanderen een katholieke politieke beweging die op een waarlijk intellectueel niveau de beginselen van het achttiende-eeuws filosofisch liberalisme bestrijdt, erfzonde van de moderne samenleving waarvan de post-revolutionaire democratie een manifestatie is op staatskundig domein. Kortom, een beweging die volledig gebaseerd is op het Oorspronkelijk Rechts van de oude katholieke wereldorde.

   Politiek engagement is trouwens geschikter voor leken dan inmenging in publiek theologisch debat, hetgeen primair het domein van de clerus is.

  1. Nu nog eens duidelijker hoe Orban in elkaar zit. Parlement (tijdelijk) weggestuurd. Regeren per decreet…. De ware aard van deze dictator komt naar boven… Maar ja hij is Katholiek he….

   Hoe zit het ook alweer met Pius?

 2. Met andere woorden ; “Ge moogt zeggen wat je wil, zolang het maar in ons kraam past.” Dat is wel typisch voor een katholieke organisatie. De aarde is een kleine planeet in ons zonnestelsel, ons zonnestelsel is quasi onzichtbaar in de Melkweg en er zijn ontelbare Melkwegen in het heelal. Hier zijn dus verschillende “geloven” die de massa bespelen met het “hiernamaals”. Is dit grootheidswaanzin ? Neen, Dat beperkt zich schaamteloos tot de drang naar rijkdom en macht. Wij maken deel uit van iets fenomenaal groot volgens onze normen, want waar eindigt dat? De opdracht is vernietigen. Zoals binnen in ons “sterren en planeten” maar volgens onze normen zeer klein, onevenwicht bereiken en ons “heelal” naar de dood trekken. Er zijn veel geloven. Maar geen enkel heeft het grote gelijk.

 3. Niet verbaasd. Het enthousiasme van zo een vooringenomen indiener van het artikel. Objectiviteit is vooraf al weg. Iemand die een kinderbonus weggeeft waar het meer over kwantiteit als kwaliteit gaat. Om een tegenwicht te bieden aan de zogenaamde islam baby boom….ziek!

 4. @Erik. Droomt u dat de pers hier vrij is? De berichtgeving, al jaren, over brandpunt Syrië bewijst het tegendeel. En de “christelijke” Europeanen krijgen zeker veel te weinig kinderen. “Dankzij” tweekindjespropaganda, pil, verplicht tweeverdienen. De cijfers zijn rampzalig en daar zit een donkere stuwende kracht achter. Het is een strijd tegen het christelijk getuigenis, tegen de Kerk, tegen Christus zelf.

  1. De pers is hier vrij Bart. Dat ze niet berichten wat u wil of zou willen wil helemaal niet zeggen dat de pers niet vrij is. Tweekindjespropaganda? Hoe ziet dat eruit? Verplicht tweeverdienen? Waar staat die verplichting?

   1. Hallo Erik, ben jij misschien zelf een vrijmetselaar?
    De socialistische dictatuur is, zoals ik het zelf kon ondervinden, al vroeg in de jaren zestig begonnen met bijzonder agressieve aanvallen op de hele maatschappij.
    Bijvoorbeeld het tijdschrift Humo.
    Vind jij Humo misschien grappig? Humo is heel erg sarcastisch. Zo ook de Belgische en Vlaamse radio en TV. Dat ze het moedwillig doen kan men heden ook dagelijks waarnemen op het totaal onchristelijk geworden Kerknet.
    Ik weet nog zeer goed hoe (einde 2012?) en de tweede maal begin 2013 (net voorafgaande aan de vervalste verkiezing van ‘paus’ Franciscus) de beste medewerkers van Knack zonder opgave van reden de toegang tot de redactie definitief geweigerd werd. Sedertdien is Knack net zulke duivelse prul als Humo.
    Welke dommerikken en slapenden volgen nog steeds de huidige media???
    Had je misschien nog niet gemerkt dat Kerk&Leven geleid wordt door een CD&V-vrijmetselaar?
    Met de politiek is het eender: het Vlaams Blok moest zonodig herdoopt worden tot Vlaams Belang dat vanwege de vrijmetselarij totaal niets meer met enig Vlaams belang te maken heeft. Het goddeloos sarcasme leefde er trouwens al lang voorafgaande aan de naamsverandering.
    Geen enkele partij is nog wat de naam suggereert, allen zijn nu vrijmetselaars of tenminste aan de vrijmetselarij onderdanig. Stemmen of lidmaatschap heeft geen enkele zin meer.

    Volg A.U.B. geen enkele media meer, tenzij gij heel goed begrijpt wat er gaande is!

    Alleen gebed heeft nog zin.
    Koppel u zoveel mogelijk los van de totaal verloren maatschappij. Gedenk wat er gebeurde toen Mozes afdaalde van de berg Sinai en de meeste Joden aantrof in heidense overgave aan afgoderij: deze werden allen gedood. Hetzelfde lot zullen binnenkort de nieuwe heidenen ondergaan, zoals werd voorzegd.

    1. U bent niet te helpen. Net als die paar medestanders die hetzelfde doem- complotdenken aanhangen. Waarom ben je vrijmetselaar als je niet uw standpunten aanhangt. Als je de media en pers gewoon volgt. Waarbij volgen iets anders is dan alles slikken als zoete koek.
     U ziet overal spoken. Als u troost en antwoorden vindt in gebed. Het staat u vrij. Natuurlijk weet u de echte reden voor het omdopen van het Vlaams Blok. Gewoon een rechterlijke veroordeling.
     Misschien moet u eens leren sommige zaken te zien zoals ze zijn. Zonder achter elke boom een complot of vooropgezet plan te vermoeden. Dat is echte totale nonsens. Evenals Bilderberg…Ik zou voor u bidden zodat u weer tot rede komt!

    2. Dit is zo typisch voor dit forum: wie een andere mening verkondigt wordt weggezet als vrijmetselaar, als de Satan in hoogsteigen persoon en als hij een beetje geluk heeft als antikatholiek. Zo open zijn we op dit forum…

   2. Een interessante boek om te lezen is “Gekochte journalisten” van Udo Ulfkotte.
    De ondertussen overleden Duitse topjournalist en redacteur, Udo Ulfkatte speelt open kaart en zegt dat het nieuws volledig nep is. In dit boek doet hij uitgebreid uit de doeken hoe mainstream media journalisten worden gecorrumpeerd. Hij werkte zelf 17 jaar voor de mainstream media bij – der Frankfurter Allgemeinen Zeitung – en hij laat zien hoe ook hijzelf werd beïnvloed en hoe hij werd gekocht en zich (vaak onbewust) liet kopen.
    Ook Nederlandse journalisten als Janneke Monshauer en Arnold Karskens hebben een boek geschreven over de onbetrouwbaarheid van de mainstream media.

    1. Ulfkotte… Ik weet alweer genoeg…Die hoort wat mij betreft tot een groep gemankeerde ‘experts’. Zoals bijvoorbeeld van den Aardwegh.
     Er zal best iets fout gaan bij mainstreammedia. Gelukkig hoef ik me niet druk te maken dat dat allemaal onderdeel is van ene groot schimmig plan of vooropgezet iets.
     Totale nonsens…..

 5. En het gaat inderdaad over kwantiteit en dat is goed. Hoe meer kwantiteit, hoe meer kans op kwaliteit. De kwantiteit van barbaren zal ons anders onder de voet lopen.

 6. Ik heb nog geen premier openlijk zien knielen, zoals Orban dat deed in het bijzijn van Nick Vujicic (bijlage 1). Hongarije is het enige land ter wereld met een staatssecretariaat voor de hulp aan vervolgde Christenen en ontplooit tal van initiatieven op dat terrein (bijlage 2 en 3) .
  Dat het bovenstaande allemaal voortkomt uit hegeliaans geïnspireerde zionistische beweegredenen lijkt me stug.

  Erik onderschrijft kennelijk de nogal hippe opvatting dat het erg verkeerd is om gewoon fier te zijn op je eigen cultuur en achtergrond. Christenen die hun lamp liever onder de korenmaat verbergen (Mt 5:15) vormen de evenknie van die nogal verwrongen perceptie. Gaat tolerantie en vrijheid van meningsuiting zóver dat je je ter bevordering van de dialoog voor je eigen nationaliteit, geloof en opvattingen schamen moet?

  De kinderbonus tot slot. De geboortecijfers in het Westen zijn inmiddels zó laag dat landen zoals Frankrijk buiten Europa actief de boer op gaan om immigranten te rekruteren in beroepen waar het tekort voelbaar is (immigration professionnelle). Vindt Erik dat wellicht een lovenswaardiger initiatief dan de ophoging van het kindergeld in eigen land, met het oog op de toekomst?

  https://www.theamericanconservative.com/dreher/viktor-orban-prayer/

  https://providencemag.com/2019/12/five-things-i-learned-about-hungarys-commitment-to-the-most-persecuted-religion-worldwide-at-the-international-conference-on-christian-persecution/

  https://www.youtube.com/watch?v=owfIdToEoAU

  1. Ik onderschrijf helemaal niks Paul. Dat zijn jouw conclusies als je niet reageert zoals het op dit forum schijnt te horen. Als je niet voor iets bent ben je er automatisch tegen. Ik ben uiteraard fier op onze eigen cultuur en achtergrond. Waarom zou je je moeten schamen? Juist toleratie en dialoog zouden ervoor moeten zorgen dat dat niet zo zou moeten zijn. Dat landen met een kinderbonus proberen demografische cijfers te beinvloeden is geenzins een rare zaak. Wel als het alleen voor Christelijke gezinnen geldt en met als argumentatie krijgt een tegenwicht te moeten vormen tegen Islamitische kinderen.

   1. “We leven in tijden waarin steeds minder kinderen worden geboren in Europa. In het Westen willen ze dat probleem oplossen met migratie. Ze zeggen dat immigranten de gaten kunnen opvullen. Maar wij Hongaren denken daar anders over. We hebben geen aantallen nodig, we willen Hongaarse kinderen.” (Orbán, februari 2019)

    Wat is daar mis mee? Nergens heb ik kunnen lezen dat de bonus enkel voor christelijke families geldt. U bent degene die onderscheid maakt op grond van religie. Kennelijk stoort het u nogal dat de Hongaarse bevolking voor het merendeel uit Christenen bestaat. Waarom steekt u dat toch zo? Het jarenlange communistische juk heeft de cultuurhistorische wortels van de Hongaren niet kunnen uitroeien. Ook Verhofstadt con suis zullen daar niet in slagen.

    1. Dus de grote Islamitische gezinnen in Hongarije krijgen de gelijke bonussen en leningen als de ‘normale’ Hongaarse grote gezinnen?
     Terwijl die bonussen dus echt bedoeld zijn de oorspronkelijke Hongaarse gezinnen aan te sporen meer kinderen te krijgen. Zou het dan zitten dat Islamitische gezinnen niet als oorspronkelijk of zelfs als Hongaars gezin worden gezien.
     Maar elk normaal denkend mens kan toch zien dat dit opgezet is als tegenzet voor de zogenaamde omvolkingstheorie…
     Ik maak geen onderscheid op religie. Ik zou willen dat die regelingen gelden voor iedereen ongeacht afkomst en religie..

     1. U persisteert, want blijft wel degelijk onderscheid maken naar religie, maar u kunt geen enkele feitelijke, objectieve onderbouwing leveren dat de kindbonus aan religie gekoppeld zou zijn. Zonder enige bewijsvoering iets blijven insinueren, vind ik erg zwak.
      Dat de Hongaarse gezinnen over het algemeen nu eenmaal Christen zijn, en zij bijgevolg het meest profiteren van de maatregel, kunt u kennelijk maar niet verkroppen. Wellicht zit daar de pijn.

      Over godsdienst gesproken: als het lot van andersgelovigen u dan zozeer ter harte gaat en u écht wilt weten wat discriminatie op grond van religie inhoudt, dan raad ik u aan om eens in Moslimlanden te gaan rondsnuffelen om te zien hoe het Christenen – wereldwijd de meest vervolgde godsdienst (!) – vergaat. Landen als Saoedi-Arabië vertikken het zelfs om Moslimvluchtelingen, laat staan Christenen, op te vangen. Of praat anders eens met meneer Erdogan, die in Noord Syrië de Armeense genocide afmaakt, door daar èn in eigen land de laatste nazaten van wie het drama destijds overleefden, weg te treiteren.
      Na dat alles mag u nog eens terugkomen om landen als Hongarije de les te lezen.

     2. Erik, ik volg zo af en toe dit forum. Te vaak zou mij ziek maken. Het is ook allemaal boter aan de galg, veel van de reacties zijn zo krampachtig, ik zou bijna schrijven zo fundamentalistisch dat een mens er ziek van wordt. Wat hier allemaal verkondigd wordt heeft meer weg van een sekte. Zoals elke sekte staat dit forum evenmin open voor afwijkende meningen. Wij, allemaal samen, gezellig onder mekaar tegen de boze wereld daarbuiten…

 7. Slechts 15 jaren na WW2, sedert de sixties, overheerst op aarde weer de cultuur van de dood zoals voor de tijd dat de apostelen de enige ware cultuur brachten die Europa inderdaad cultiveerde.
  En nu komt hier een vrijmetselaar de les spellen aan de laatste kleine groep Katholieken: wij zouden Christus moeten loochenen en dit forum aan zijn goddeloze wetenschappen moeten aanpassen.
  Geen wonder dat de wereld nu zwaar gestraft wordt. Er zijn nog zwaardere gebeurtenissen op komst.

 8. Ja, U zegt het, beste Eric-b-l, die andere Erik (met een k) zou best onze nieuwe mol kunnen zijn. Hij valt op met tegendraads gezeur. De komende weken zal hij wellicht door de mand vallen, zoals alle mollen vòòr hem, op dit voortreffelijke katholieke Forum.
  Om op Orban en Hongarije terug te komen ; in het land met een verstandige leider zijn islamieten consequent geweerd. Van vòòr de 2015 invasie, zijn geen gegevens voor handen. Dus van “grote islamitische gezinnen” is geen, of nauwelijks sprake, noch is er een keten van Arabisch gefinancierde moskeeën. Ook acht Orban de 2 paspoorten regel onacceptabel. Immigranten waren welkom voor mensen in echte nood, en niet islamiet. Dus zeker geen economische profiteurs binnen laten, zoals in Zweden, Dld en in NL. Dat is de verstandige aanpak. Orban maakt het grote verschil, eigen volk eerst. In NL werd een gerespecteerd politicus, op die uitspraak, door D666 rechters, enkele jaren terug, veroordeeld. Orban ligt dwars tegenover de overige vrijmetselaar regeringen in de EUSSR en hij ligt vooral haaks op het subversieve vrijmetselaar bolwerk EU/Brussel. Hij wordt gesteund door o.a. Polen, en Tsjecho / Slowakije en deels Oostenrijk. Erik’s gezeur valt samen met de subversieve doelstellingen van het geheime .:. netwerk. Dit wil de Europese volken en naties, huwelijk en gezin, het eigendom, en de Christelijke beschaving, vernietigen.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.