Nieuw campagnefilmpje van Child Focus tegen kinderporno toont…. porno – o.l.v. Goedele Liekens

Gruwelijk. Dat is de omschrijving van het nieuws dat ik las omtrent de meest recente campagne van ‘Child Focus’. Klaarblijkelijk wil men kinderporno aanpakken door… porno te tonen. En als klap op de vuurpijl werd deze pornovideo afgelopen maandag getoond in het ‘journaal’ van 19u, op de VRT. Als gevolg daarvan kwamen veel klachten binnen van mensen die gechoqueerd waren omdat o.a. hun kinderen aan het meekijken waren.

De ombudsman van de VRT, Tim Pauwels, schreef nu dat hij vindt dat deze mensen gelijk hebben.

Bij de campagne hoort een clip waarin volwassen acteurs een scène naspelen uit onderschepte kinderporno. In het oorspronkelijke, onderschepte beeldmateriaal wordt een kind van acht jaar verkracht. De nagespeelde scène werd in de hoofdjournaals van vorige maandag getoond. Heel wat kijkers contacteerden me omdat ze de scènes te expliciet vonden. En ik vind dat ze gelijk hebben.

Dit zijn enkele van de reacties:

“Bedankt voor de schokkende beelden in verband met kinderporno, ons kleinkinderen van 6 en 7 jaar waren aan het wachten op de serie “Thuis” toen de naakte beelden in het nieuws goed zichtbaar vertoond werden zonder voorafgaande verwittiging.”

“Beseft jullie redactie niet dat heel wat kinderen, bijvoorbeeld uit het lager onderwijs, naar het nieuws kijken? Heeft jullie redactie er enig idee van welke invloed deze gewelddadige beelden hebben op een achtjarige?”

“Heb moeite om het van mijn netvlies te krijgen.  Vreselijk voor de kinderen, schokkend. Had dit niet op een andere manier gebracht kunnen worden???”

In een eerder artikel op de VRT kwamen we te weten dat de campagnefilm is gemaakt door niemand minder dan…jawel, “seksuologe” Goedele Liekens. Bij de aankondiging van de campagne zei Liekens dat ze “een pornofilm tegen kindermisbruik” wil maken.

Een goede kennis van mij heeft geen tv, “want het is toch allemaal porno”, zo zei hij mij. En hij heeft gelijk! Ikzelf heb een tv, maar zonder aansluiting (dus staat die bijna nooit aan). En gelukkig maar.

Het antwoord op seksueel misbruik = nog meer seks.

Seks, seks en seks… dat is alles waar het nog om gaat in deze verdorven wereld. Ach, ik wordt er kotsmisselijk van.

Maranatha!

Bron: VRT

identicon

Author: dmji

17 thoughts on “Nieuw campagnefilmpje van Child Focus tegen kinderporno toont…. porno – o.l.v. Goedele Liekens

 1. ☩JMJ☩

  Men hoeft maar wat opzoekwerk te doen betreffende Daniël Cardon de Lichtbuer, de eerste voorzitter van “Child Focus”, in verband met het dossier Dutroux om te weten wat die organisatie is. Stel uzelf de volgende vragen: Waar willen kinderschenders graag “werken”? In omgevingen waar zij weinig of niet in contact komen met minderjarigen, of in omgevingen waar zij voortdurend met, dikwijls bijzonder kwetsbare, minderjarigen in contact komen, zoals in “kinderrechtenorganisaties”?

  Wat de opperhoer van België, Goedele Liekens, betreft: Dat gedrocht zit in de Kamer van Volksvertegenwoordigers*, mensen. Een signum temporis dat boekdelen spreekt.

  * En zij zit daar voor een partij, de VLD, die momenteel luid aan het schreeuwen is voor het vergieten van meer ongeboren kinderbloed.

 2. Die goede oude Goedele Liekens, weten jullie waarom het in Begijnendijk bijna 42 graden werd ? Omdat Mevrouw Liekens daar woont. Ze is nu in de politiek, wil altijd in de belangstelling staan, ik debk een moeilijk mens.

 3. Kinderporno deugt niet, maar ook porno deugt niet. Dat schijnen Heidi De Pauw en consorten van Child Focus niet door te hebben. Het is dus totaal onverantwoord van kinderporno te willen bestrijden door porno te tonen.

  Bovendien weet nagenoeg iedereen dat je met Goedele Liekens niet in zee moet gaan voor gelijk welk serieus project in verband met seksualiteit. Het ganse voorval pleit ook niet voor enige deugdelijkheid van de politieke partij waar G. Liekens nu bij aangesloten is.

   1. Walgelijk die Goedele Liekens, met haar tics and tacs.Met haar ogen en vingers op en neer onnozel aan het doen. Stop met uwen zever Goedele, breng de blijde boodschap ipv u sexsualiteit aan te trekken; zorg dat het in uw gezin ok is.
    Het is nu al telaat, die gansen politieken boel kan ontploffen:geld:god:gat. Stop ermee en doe iets positiefs.

 4. Het is dus totaal onverantwoord van wereldse ‘wetenschappers’ aan het woord te laten aangaande wereldse vormen van liefde vermits zij totaal afkerig zijn van geestelijke liefde.

  Bovendien weet nagenoeg iedereen dat je met wereldse ‘wetenschappers’ niet in zee moet gaan voor gelijk welk serieus project in verband met geestelijke liefde, daar zij vervalsende schijn-sociale liefde van de NOM blijven verkiezen boven de ware geestelijke liefde van de Tridentijnse H.Mis.

  Geen toeval dat jij geen commentaar leverde op “De grote apostasie voorzegd door O.L.Vrouw” terwijl je op alle andere pagina’s altijd en eeuwig tegenwoordig bent met louter wereldse nonsens.

 5. eric-b-l,
  Je bent helemaal gefrustreerd, en je ventileert totaal verdwaasde standpunten in verband met wetenschap en de diverse ritussen voor de heilige Mis. De katholieke Kerk staat helemaal achter eerlijk onderzoek dat ethisch verantwoord is. De katholieke Kerk staat ook helemaal achter de heilige Mis opgedragen in de volkstaal. Maar jij weet het blijkbaar beter … Hoogmoed …

  Als jij je neus optrekt voor eerlijke wetenschap beledig je in feite God, die wijsheid en intelligentie in de schepping gelegd heeft, waar jij dus je neus voor optrekt. In plaats van Jezus’ Kerk te volgen luister je blijkbaar liever naar negentiende-eeuwse zelfbenoemde waarzeggers zoals JL. Uw occulte verleden blijft maar doorwerken.

  1. We op dit forum dus te maken met de volgende opinies:
   * een kerk zonder paus is prima (Ward) = protestants
   * de Kerk is ‘gekaapt’ (JvR) = een nonsens begrip om het leergezag niet te hoeven aanvaarden (dus pure eigenmachtigheid verpakt in een soort etikettenzwendel)
   * alleen ‘geestelijke liefde,’ daar gaat het om (Erik-b-l) (lichaam, wetenschap e.d. is allemaal flut) = een essentieel non-katholieke vlucht voor de werkelijkheid

   1. Dan is er nog de opinie: “Er iets niets aan de hand”: een nonsense-idee om het leergezag van voor 2013 en zelfs de dogma’s van de Kerk (alle van voor 1962) niet te hoeven aanvaarden.

 6. Beste Stinus, ge moet het boek eens lezen, “Catechismus van het Theologisch Modernisme”.

  Geen “negentiende-eeuwse zelfbenoemde waarzeggers zoals JL.”
  Wél de profetische Encycliek van Z.H. Pius X, indertijd uitgekomen in 1907.

  “We moeten NU de stilte verbreken om voor de hele Kerk de ware aard te openbaren van de kwalijke vermomming die deze lieden hebben aangenomen”… Dixit Dt Pius X

  Het is één grote aanklacht tegen gelovigen die alles vanuit de nieuwe wetenschap willen verklaren, vanuit een “nieuw” perspectief, en de interpretatie van de Schrift daaraan willen aanpassen. Ondertussen stapelen ze ketterij op ketterij…

  Ook hoogmoed van wijlen Pius X?

  Bestel het boek (zowat overal online te verkrijgen) en lees het eens aandachtig. En reflecteer het daarna eens even op onze tijd en de Kerk van nu. Misschien dat dan eindelijk de schellen van je ogen gaan vallen.

  1. @ Kurt
   Met modernisme bedoelt de paus de pogingen om het katholieke geloof zonder bovennatuur te verklaren (of te ‘falsificeren’ in het geval van atheïstische wetenschappers). Dat heeft niets te maken met het leer van Rooms Katholieke Kerk zoals vervat in haar catechismus.

   1. Kurt, het klopt wat Yukio zegt.
    Kurt ziet het eenzijdig. Natuurlijk moet men het goddelijke niet willen vervangen door puur wetenschap. Maar door wetenschap 1) kun je Gods prachtige schepping beter leren kennen, en 2) kun je die wetenschap op een goede manier in de praktijk brengen, bv. door ze te gebruiken om zieken te genezen, slaafs werk voor de mensen te milderen, voedsel beter te bewaren, enzovoort.

    Een van de oudste wetenschappelijke instellingen (misschien wel de oudste), is de pauselijke academie voor wetenschappen. Zou de Kerk dan iets hebben tegen wetenschap ? Er bestaat zelfs een pauselijke sterrenwacht sedert lange tijd.

   2. eric-b-l schreef:
    23 november 2019 om 05:48
    “ Geen toeval dat jij geen commentaar leverde op “De grote apostasie voorzegd door O.L.Vrouw” terwijl je op alle andere pagina’s altijd en eeuwig tegenwoordig bent met louter wereldse nonsens.”

    Jazeker zo is het beste Eric. Die tandem Stinus en Yukio betitelen iedereen die hen weerlegt met “hoogmoed, nonsens, protestants, enz…”
    Dus deze aanhalingen van onze vriend Dekee Michaël (waarvoor dank) van de voorspellingen en vermaningen van Onze Moeder Gods Maria is misschien ook hoogmoed?
    Zij noemen iedereen die de leer van de katholieke Kerk van altijd ‘niet katholiek’. Ze interpreteren zelfs de geschriften naar hun hersenschimmen. Dat zijn de kenmerken van dat “pastoraal concilie”.

    Natuurlijk beste Eric is liefde zuiver geestelijk. Indien het niet geestelijk zou zijn kom je in de onzin en waanzinvoorstellingen van die twee terecht. Wat zou de liefde tot God anders zijn als geestelijk?
    Volgens Yukio is liefde dan “(lichaam, wetenschap e.d. is allemaal flut) = een essentieel non-katholieke vlucht voor de werkelijkheid ” lichaam en wetenschap is katholiek en liefde? “
    De hersenschimmen de duivelse voorstellingen zijn alom groter en groter, daar waar de Katholieke Leer het doorheen de ganse leer het heeft over de Liefde tot God en tot de naaste.

    Kurt schreef:
    23 november 2019 om 10:47
    Beste Stinus, ge moet het boek eens lezen, “Catechismus van het Theologisch Modernisme”.
    Geen “negentiende-eeuwse zelfbenoemde waarzeggers zoals JL.”
    Wél de profetische Encycliek van Z.H. Pius X, indertijd uitgekomen in 1907.
    Waarop Yukio antwoord: “@ Kurt
    Met modernisme bedoelt de paus de pogingen om het katholieke geloof zonder bovennatuur te verklaren (of te ‘falsificeren’ in het geval van atheïstische wetenschappers). Dat heeft niets te maken met het leer van Rooms Katholieke Kerk zoals vervat in haar catechismus, (modernistische versie) “

    Dat is juist het kenmerk van het heidendom “doen wat je wilt” zonder dogma’s zonder de “strakke leer van de Katholieke Kerk van altijd”. Dat heeft de Heilige Paus Pius X klaar en duidelijk verwoord en niets anders.

    Inderdaad beste Kurt deze Catechismus van het Theologisch Modernisme is goud waard, maar alleen voor diegenen die het willen aanvaarden, en Stinus en Yukio zijn niet van goede wil, dus …

    Daar staat ook in beste Kurt, dat al wie de Goddelijke openbaringen vermeld in de Heilige schrift ander interpreteert als daarin vermeld, het kan vergeten voor het eeuwige heil.

    Michaël Dekee heeft zoveel inspanningen gedaan om dat in woorden te vermelden, maar te vergeefs. Doe gewoon verder beste Michaël!

  2. ☩JMJ☩

   Citaat Kurt: “Het is één grote aanklacht tegen gelovigen die alles vanuit de nieuwe wetenschap willen verklaren, vanuit een “nieuw” perspectief, en de interpretatie van de Schrift daaraan willen aanpassen. Ondertussen stapelen ze ketterij op ketterij…”

   Helaas beseffen de meeste mensen niet dat de sciëntisten met hun rosicrucianistische “scientia” de esoterie bedoelen, de esoterie die hekserij en het contact zoeken met gevallen engelen tot “de natuur” beweert te kunnen rekenen*. Ook hun fictieve, pantheïstische, onpersoonlijke “god” noemen de esotericisten onderdeel van “de natuur”. Daarom moeten Katholieken zich niet laten vangen wanneer sciëntisten het woord “natuurwetenschap” in de mond nemen wanneer zij hun krankzinnigheden propageren; Isaac Newton beweerde het hermetisch alchemisme, waar hij in verstrikt zat, ook als “natuurwetenschap” te kunnen categoriseren.

   Teilhard de Chardin, één van de aartsmodernisten onder de twintigste-eeuwse theologen (en gesteund door Jozef Ratzinger, die vanwege zijn eigen modernisme vroeger zelf onder verdenking van ketterij gestaan heeft bij het Heilig Officie!), was een verpersoonlijking van het feit dat het theologisch modernisme waartegen St. Pius X streed het esoterisch pantheïsme van de vrijmetselaars, rozenkruisers etc. etc. was, verkleed met Katholieke woorden die de modernistische infiltranten ontdeden van hun betekenissen.

   Zie betreffende de juiste Katholieke houding tegenover “de wetenschap” ook nr. 80 van de door de Gelukzalige Pius IX veroordeelde stellingen in de Syllabus Errorum, Kurt.

   * “Lucis Trust”, esoterisch-priesterlijke arm van de VN, noemt de gevallen engelen waarmee de occulte sekteleiders in contact staan “de hiërarchie”.

   1. Benjamin,
    Ik ben het eens met één zaak in je proza, namelijk dat de visie van Teilhard de Chardin op evolutie niet deugde. Zijn visie op evolutie was fout, en ze werd ook door de Kerk niet aangenomen. Dat betekent natuurlijk niet dat er geen evolutie geweest is. Een goede, gelovige visie op evolutie en de bevindingen van de wetenschap vind je in de boeken van Mgr. A. Léonard.

 7. Hallo Ward (23 november 2019 om 13:00),
  Je schrijft weer een flinke dosis tekst bijeen die nergens op slaat, die nul diepgang heeft en gespeend is van elke deftige argumentatie.

  Hou je liever bezig met de degelijke Catechismus van de katholieke Kerk grondig te lezen en te bestuderen. Daar staan ook paragrafen in die over wetenschap gaan, die jij en eric-b-l eens grondig moeten lezen. Zo bv. de paragrafen 2293, 2294, 2820, 1049, 159 en 283.

  Als jij iets tegen wetenschap hebt, ga dan naar het Vaticaan, en zeg dat ze onmiddellijk moeten stoppen met die verfoeilijke academie voor wetenschappen en die satanische pauselijke sterrenwacht ! 🙂

 8. Wat een duivelse praktijken, daar op die televisie! Ik ben blij dat ik het ding al lang geleden heb weggedaan. Het is niet te geloven hoe slecht de mensen kunnen zijn.

  Maar ‘ze’ (zij van boven, de m@%ia) willen blijkbaar de geest van de kinderen stuk maken. Dat is niet leuk.
  Niet kijken is het devies. Weg die narigheid. En als ze op school of ergens anders beginnen te zeuren dat je kind moet kijken, dan zeg je maar dat dat niet kan ivm de heilige geest.

  Wie achter de slechtheid zitten is wel te raden, maar doet niet ter zake, vind ik. Laat de ‘slechten’ maar. Men kan de jarenlange machtsstructuren toch niet doorbreken. Wat wel kan is de slechte mensen zo veel mogelijk negeren. En de goede mensen steunen.

  Dus wegdoen dat kreng, want volgens mij hebben ze die ‘fout’ misschien wel bewust gemaakt. En als men slechte films (Ik wil dat smerige andere woord niet eens gebruiken) wil bestrijden, dan gaat dat natuurlijk niet door die zelfde slechte films te laten zien. Dat is eerder een vorm van uitlokking. En dat is strafbaar, en zou bestraft moeten worden, ware het niet dat er blijkbaar eigenlijk geen recht is. Wat recht was is krom geworden en wat krom was wordt rechtgepraat, zo lijkt het.

  Dus wegdoen dat kreng + de radio + de krant + de rest van de media; ze vreten het zelf maar! Doorgeven mensen! Wegdoen dat vullis!

  Een goed Christen zou eigenlijk niet eens een computer moeten hebben, want die is ook van de slechte zelf, als je het mij vraagt. Zelfs elektriciteit vind ik al verdacht. Zeer verdacht. Zelfs wetenschap is van de boze, als je het mij vraagt.

  Maar goed. Ik merk dat (ook) hier iedereen in zijn eigen wereldje zit. En dat geldt voor de meeste mensen. Er is geen eenheid. Zodat je een vuist kunt maken tegen de boze wereld met zijn corrupte zieke geesten. En zou kunnen zeggen tot zieken van geest; “Ach lieve mevrouw of meneer, ik vind het allemaal best wat u zoal zegt of wilt, maar probeert u het liever verderop, wilt u? Daaag.”. “En neemt u die televisie ook mee? Kunt u ‘m gelijk wegdoen voor mij. Doet u nog iets nuttigs ook.”.

  Weet u trouwens waar men in de jaren ’30 ook de vreselijkste smerigheid maakte om de mensen te demoraliseren? En wie daar achter zaten, naar men zegt? De geschiedenis lijkt zich te herhalen.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.