Het bedevaartsoord van Onkerzele

Onlangs was ik opnieuw in Onkerzele, ter ere van O.L.Vrouw van 7 Smarten (feestdag: 15 september), waar we het verschijningskapelletje en het graf van de zienster bezocht hebben. Tevens hebben we de ommegang van de 7 smarten gedaan.

Zoals ik reeds in een eerder artikel heb geschreven, is Onze Lieve Vrouw in de jaren 1930, naast Banneux en Beauring, ook in Onkerzele verschenen. Ze verscheen er in 1933 aan Leonie (Nieke) Van den Dijck, een vrome (alleenstaande) huismoeder van negen (toen reeds volwassen) kinderen. Onze Lieve Vrouw vroeg onder andere dat de ommegang, die tijdens de Franse Revolutie was verwoest, terug in ere zou worden hersteld, en dat er een grotere kapel ter ere van haar zou worden gebouwd. De ommegang werd kort na de verschijningen in ere hersteld; de vierde statie die in de grond was verborgen, werd op aanwijzen van Nieke teruggevonden. Onze Lieve Vrouw haar wens m.b.t. de kapel werd in 1998 vervuld.

Nieke was een bijzonder begenadigde ziel. Ze ontving de stigmata, ze kon niet meer eten, ze sliep als boetedoening op de grond, ze had de gave van bilocatie, zielen lezen, de gave van kennis van de toestand van overledenen, etc… Als er een priester anoniem en onherkenbaar haar huis binnenging, herkende ze die onmiddellijk. Tevens kreeg ze allerhande visioenen over het Oud Testament (o.a. Genesis, de Schepping) en het Leven van Jezus, en dan meer bepaald zijn Lijden. Ook voorspelde ze de tragische dood van Koning Albert I en Koningin Astrid. Ze voorzag ook de komst van WOII naar België (wat toendertijd voor velen bijna niet te geloven was). Ze voorspelde tevens dat men na haar dood, als men haar weer zou opgraven, ze niet vergaan zou zijn. Dit is uitgekomen in 1972.

Een korte introductievideo:

 

Reeds zijn er vele gebedsverhoringen geweest, en de vele dankbordjes en ex-voto’s op het graf getuigen daarvan. Ook bezit het Komiteit talrijke getuigenissen van genezingen, waaronder dit recent getuigenis, die de voorzitter ons mondeling meedeelde:

Er was een jong meisje dat kanker had, en het was terminaal. Ze had nog een maand te leven. Het dagblad Dag Allemaal had net een reportage gemaakt over Onkerzele, en de grootmoeder las dat bijzondere verhaal over de gebeurtenissen aldaar, zodat ze besloot negen dagen achtereen naar het graf van Nieke te gaan, om daar te bidden voor de genezing van haar kleindochter. Ze reisde iedere dag met de trein vanuit Blankenberge, waardoor ze elke dag uren op de trein zat. Op de negende dag stond het meisje op, en ze was, in plaats van gestorven, genezen! Ze heeft achteraf zelf ook Onkerzele bezocht.

Het probleem is dat artsen en ziekenhuizen totaal niet mee willen werken. Ze willen geen verklaring of attest schrijven dat de patiënt ziek was en plots genezen is. Het is voor hen vaak een vernedering, dat iemand door hen, die jaren gestudeerd hebben, niet kon genezen worden, maar wel door gebed op het graf van een overledene. Dat geraakt er bij hen niet in. We hoorden van de voorzitter van het Komiteit van Leonie Van den Dijck over de enorme tegenstand die ze te verduren hebben. Dat was al zo op het moment dat Nieke nog leefde, en dat is nu nog steeds zo. Dat bewijst voor mij de echtheid van de verschijning. Satan kan niet verdragen dat mensen Onze Lieve Vrouw daar zouden gaan vereren, en dat Nieke, die een grote heilige was, zou worden aanroepen en vereerd. Hij wil liefst dat Onkerzele in de vergetelheid geraakt. Banneux en Beuaring werden goedgekeurd, maar Onkerzele niet, terwijl Onkerzele net veel bijzonderder is. De ziensters van de twee andere verschijningsplaatsen hadden namelijk niet de gaven die Nieke had – stigmata, bilocatie, zielenkennis, profetie, voorspraak etc… De Satan weet dat, en daarom heeft hij verhinderd dat het daar ook werd goedgekeurd.

Maar dat mag u niet beletten om dat bedevaartsoord eens te bezoeken… Het is een aanrader!

Klik hier om naar de website (in opbouw) te gaan.

Deel dit artikel:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

30 thoughts on “Het bedevaartsoord van Onkerzele

 1. Het probleem is dat artsen en ziekenhuizen totaal niet mee willen werken. Ze willen geen verklaring of attest schrijven dat de patiënt ziek was en plots genezen is. Het is voor hen vaak een vernedering, dat iemand door hen, die jaren gestudeerd hebben, niet kon genezen worden, maar wel door gebed op het graf van een overledene. Dat geraakt er bij hen niet in.
  Staat er hierboven beschreven. Natuurlijk geraakt er dat bij hen niet in, hoogmoed natuurlijk.
  Iemand die nederig de Heer Jezus en Zijn Allerheiligste Moeder Maria dankt voor de miraculeuze genezingen is een klein mooi zieltje.
  Yukio en Stinus, dit is misschien een mooie uitleg, nietwaar? Oh ja, ik was het vergeten, mystiek mag niet van jullie.
  Onkerzele had een groot bedevaartsoord moeten worden, maar het is na de dood van Nieke verhinderd door de bisschop van Gent. Een grote vergissing voor Vlaanderen. Maar wees gerust, Onkerzele zal op een dag een toevluchtsoord zijn voor velen.
  Er is zoveel te vertellen i.v.m. Onkerzele en Leonie Van den Dijck.

  1. Beste Ward,
   Je schrijft : “Yukio en Stinus, … Oh ja, ik was het vergeten, mystiek mag niet van jullie.” Doe niet kinderachtig, beste Ward. Laat mystiek aan de mensen die daar op een goede manier mee bezig kunnen zijn, en probeer het niet aan iedereen op te dringen. Er zijn mensen die denken dat ze aan mystiek doen, terwijl ze alleen een on-katholieke charlatan achterna lopen, in de gedachte dat ze profeet volgen.
   Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  2. ☩JMJ☩

   Mogelijk heeft de Goddelijke Voorzienigheid een gehuwde vrouw uitverkoren opdat haar nageslacht de miraculeuze feiten rondom haar persoon zou bewaren te midden van de grote apathie van de Belgische clerici. Het zou kunnen dat de weigering van Kardinaal Van Roey om kerkelijke erkenning te geven aan de bovennatuurlijke feiten te Onkerzele ging over het feit dat Leonie Van den Dijck de dood van Koning Albert I duidelijk als een gevolg van een moordaanslag gezien had.

   Albert I (ik ben geen leopoldist, maar deze was qua mentaliteit een uitzondering onder de Coburgs) stond de plannen van de loges in de weg en lijkt een groeiende devotie tot het Heilig Hart gehad te hebben. Zijn dood was een maçonnieke rituele moord; gezien Kardinaal Mercier het Rampolla-netwerk in België gevestigd had kunnen we zeggen dat er occulte infiltranten in de clerus waren die niet wilden dat een Katholieke profetes die de dood van de koning als een moord beschreven had veel publiciteit zou krijgen (haar toornige afwijzing van het darwinisme hebben zij ongetwijfeld ook niet graag gezien). Betreffende Van Roey kunnen we dan ook nog eens het spreekwoordelijk mes ter sprake brengen dat hij in de rug van Léon Degrelle gestoken had ten gunste van Paul Van Zeeland, later een Bilderberger. Had Degrelle als jonge politicus de nodige geestelijke leiding gekregen vanwege de Kardinaal-Aartsbisschop, in plaats van een mes in zijn rug op het moment van de verkiezingen, dan zou hij misschien niet in de duistere netten van de theosoof Adolf Hitler-Rothschild verstrikt zijn geraakt en had hij ons land misschien met de bijstand van God uit de wurggreep van de occulte heerschappij getrokken. Kardinaal Van Roey had Degrelle moeten inspireren en aansporen om te breken met het Italiaans fascisme en om volledig voor het integraal Katholicisme te gaan, de echte reactie tegen het liberaalkatholicisme van de “Katholieke Partij” die gradueel meer en meer ontaard geworden is tot de monstrueuze CD&V van vandaag.

   Leonie Van den Dijck verdient veel meer aandacht dan zij heden krijgt. Dat zij die tot op heden nog niet gekregen heeft is symptomatisch voor hoe de toestand was in het Belgisch Episcopaat reeds voor de aanvang van het Tweede Vaticaans Concilie. De “Squadra Belga” van Suenens tijdens het Concilie is niet uit het niets gekomen. In de tijd van Kardinaal Dechamps was de Belgische kerkelijke omgeving nog een thuishaven van Zoeaven; onder Mercier is dat gaan afbrokkelen en heden staan de Belgische bisschoppen aan het front van het antikatholicisme binnen de rangen van de Katholieke Kerk.

 2. De zogenaamde ‘geneesheren’ gebruiken nooit het begrip “heling”, terug heel maken. Ook hoort men hen zelden of nooit spreken over het oude spreekwoord van de Romeinen “Wie de zieke voedt voedt de ziekte”.

  Wat kan ooit heilzamer werken dan boetvaardig vasten in gebed, en met steun en toezicht zelfs streng vasten zoals gedurende veertig dagen geen vast voedsel in de plaats van dure pillen en gevaarlijke en zieldodende chemo-leugens? Voor bijna iedereen is dit zonder meer haalbaar.

  De trotse wetenschappers zullen nooit graag toegeven dat zij niet tot heling in staat zijn. Daarin worden zij gesteund door de goddeloze Orde der geneesheren.

  Waarom kwam het volk nooit in opstand tegen dergelijke verlakkerij? Nu kan dat natuurlijk niet meer, we werden heel erg slaafs en laten ons door de ergste charlatans domineren tot in de ergst denkbare absurditeiten.

  Moderne priesters en bisschoppen, geneesheren en wetenschappers, hoe zullen zij tevergeefs trachten door het enge poortje de hemel binnen te komen vermits zij smalend hun rug keren naar het smalle paadje dat daar naartoe leidt?

  Zonder Zuivere Geestelijke Beleving geen Leven.

 3. Als je ziek bent is het goed van God of heiligen te vragen te genezen. Maar evengoed moet je de hulp vragen van bekwame geneesheren, anders ben je absoluut slecht bezig. Wie handelt als eerlijke geneesheer, werkt mee aan Gods plan om de mens te genezen.

  Sint Lucas was een geneesheer in zijn tijd. Pater Pio was een groot deel van zijn leven bezig met het organiseren van hospitalen enz. Ook de pausen laten zich door de geneeskunde behandelen als ze ziek zijn.

  Als je eigen kind ziek is, ga je dan wat aan “geestelijke beleving” doen, of ga je hulp zoeken bij een goede dokter ? Mensen moeten zich niet laten leiden door 19-de eeuwse on-katholieke kwibussen die wilden doorgaan voor profeten.

 4. Hallo Erik,
  Omdat de katholieke Kerk de authentieke Kerk is zoals die door Jezus gesticht werd, inclusief de sacramenten, de heilige Mis enzovoort. Maria gaat toch zeker geen publiciteit gaan maken voor het protestantisme, dat zich van de originele Kerk van de apostelen afgescheurd heeft ?
  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. Dat is apart.. Je zou toch zeggen dat verschijningen aan ‘ongelovigen’ logischer zouden zijn.
   Aangezien je dan meer mensen naar Christendom/Katholicisme zou bekeren.
   Stinus vindt de verschijning van Maria een reclameuiting (oneerbiedig gezegd). Is het zoiets dat UFO’s alleen worden gezien door ALU hoedjes?

   1. Beste Erik,
    De bedoeling van de verschijningen van Onze Lieve Vrouw (Maria) is over het algemeen (volgens wat ze telkens zegt) : de gelovigen intensiever het geloof te doen beleven, ze opnieuw te doen bidden, ze opnieuw te leren offertjes brengen en boete te doen, kortom ze geloviger en vromer te maken.

    Dat betekent dat de mensen eerst een basis van geloof moeten hebben, vooraleer dat geloof kan groeien. Als Maria zou verschijnen in een land waar men totaal niet op de hoogte is van het katholicisme, dan zouden die verschijningen over het algemeen geen effect hebben en in de mist verdwijnen. De Kerk zelf moet missionair zijn, en het niet overlaten aan Maria.

    Af en toe verschijnt Maria in een land waar het katholicisme nog maar weinig ingeburgerd is, bv. Vietnam, maar dat zijn over het algemeen uitzonderingen.

 5. Stinus, dus volgens jou logica was ook Nieke van Onkerzele een kwibus en de “on-katholieke kwibussen” die o.a. Scherpenheuvel en Banneux uit hun mouw toverden en daarmee dus ook het hele Nieuwe Testament kwibussenwerk.
  Trouwens waar vind je nog een gelovige dokter die niet overhoop ligt met “de Orde”?

  Waarom denk je dat ik in de jaren tachtig JL begon te lezen? Nadat religieuze protestantse hippies me terug tot het geloof hadden geleid door dagelijkse bijbelstudie begon ik uiteindelijk uit grote nieuwsgierigheid de echte Katholieke literatuur te lezen. Het gevolg daarvan was dat ik meerdere keren trachtte weer naar de moderne mis te gaan. Helaas, de NOM kan nu eenmaal geen soelaas bieden wanneer men ernstig naar waarheid zoekt. JL is geen modernist, hij schreef fijntjes over gelovige geneesheren en geneesvrouwen en verschafte natuurlijke recepten voor een reeks geneesmiddelen die uiteraard door de Orde van geneesheren genegeerd worden. Ook schrijft hij uitgebreid over het belang van een nadrukkelijk geestelijk gerichte mis dat jij beter eens kan bestuderen want je maakt het nu wel erg bont.

  Ik las minstens van zoveel Katholieke heiligen als van JL. Over heiligen hoor je modernisten nooit spreken. En nu presteer je het in je geestelijke blindheid om de Katholieke Leer in het hart te treffen met je duidelijk duistere bedoelingen. Want God is het niet slechts om fysieke genezing te doen zoals jij suggereert, maar in de allereerste plaats om waarachtige heling, d.w.z. dat het in de eerste plaats om je ziel gaat.

  Nogmaals, je maakt het nu wel erg bont.

  Yukio heeft tenminste nog weet over “de kus van Jezus”, voor hem is er dus nog hoop.

 6. Hallo eric-b-l (21 september 2019 om 03:04),

  – Je legt me op een kinderachtige en valse manier zaken in de mond die ik helemaal niet gezegd heb, en die bij dit artikel niets komen doen. De kwibus waarop ik soms doel is de negentiende-eeuwse niet-katholiek Jacob Lorber, waar je vroeger al veel mee gedweept hebt, en wiens rare ideeën je blijkbaar nog altijd volgt.
  – Niet Jacob Lorber (die de biecht verwerpt en totaal uit de lucht gegrepen zaken verkondigde) moet je lezen, maar degelijke, inspirerende literatuur.
  – Mogelijk heeft JL je aan het denken gezet, maar daarom moet je hem niet in allerlei zottigheden gaan volgen. Mijd die valse profeet.
  – Ook een misverstand van jou is dat de TrM (Tridentijnse Mis, in het latijn) de enige goede zou zijn, en dat de H. Mis in de volkstaal slecht zou zijn. Onzin ; door de H. Mis in de volkstaal te laten gebeuren kan iedereen tenminste volgen wat de priester zegt. Jezus heeft bij de eerste H. Mis, op het laatste avondmaal, geen latijn gesproken, maar de volkstaal. Als jij denkt dat de H. Mis in de volkstaal verboden moet worden, dan spreek je het Tweede Vaticaans Concilie tegen, en dan zit je verkeerd. Wie het beter denkt te weten dan een oecumenisch Concilie in deze zaak, die is hoogmoedig of onwetend.

  1. Stinus: “Als jij denkt dat de H. Mis in de volkstaal verboden moet worden, dan spreek je het Tweede Vaticaans Concilie tegen, en dan zit je verkeerd. Wie het beter denkt te weten dan een oecumenisch Concilie in deze zaak, die is hoogmoedig of onwetend.”

   Wel Stinus, laat mij dan maar hoogmoedig of onwetend zijn, want ik HAAT het Satanisch Tweede Vaticaans Concilie, dat miljoenen zielen naar de afgrond heeft gedreven en nog steeds doet.
   Verkondig maar die helse leer, je zult wel zien waar je zult eindigen.

   De aloude leer, beste lezers, van de Ware Katholieke Kerk van 2000 jaar, startend met de leer van Jezus Christus op aarde, en voorgezet en verklaard door Zijn Heilige Rooms Katholieke en Apostolische Kerk, met een volledige toewijding aan het Goddelijk Hart van Jezus en het Onbevlekt H. Hart van Maria, met het naleven van deze leer is uw enig anker om veilig het eeuwig leven te verwerven. Het beleven van het Heilig Misoffer in de Tridentijnse H. Mis, de H. Biecht en H. Communie, met gebed, de H. Rozenkrans, offers, aalmoezen en het dragen van het dagelijks kruis, is DE WEG naar het eeuwige heil. Er is geen andere weg.
   Jezus Christus en Zijn H. Rooms Katholieke en Apostolische Kerk zijn altijd dezelfde gebleven.

   Laat u niets wijsmaken en volg deze weg, indien je je ziel en deze van je dierbaren redden wil.

   1. Beste Ward,
    Sorry jongen, maar je oordeelt fout. Altijd hebben de gelovigen van de katholieke Kerk de belangrijke conclusies van een oecumenisch concilie moeten aannemen. Dan moeten ze ook de conclusies van het laatste concilie aannemen, en niet stoppen bij het voorlaatste. Welnu, dan moeten de gelovigen ook aannemen dat de voertaal in de heilige Mis de volkstaal mag zijn. Het latijn mag ook nog, voor wie daar een voorkeur voor heeft.

    Wat wil jij, dat de gelovigen in de H. Mis nu plots een taal moeten gaan aanhoren die ze niet verstaan, zodat ze niet meer kunnen volgen wat er gezegd wordt ? Wil je dat de gelovigen in de 21-ste eeuw er weer bijzitten zonder dat ze weten waarover het gaat ? Zoiets zou niet deugen. Het latijn hier weer willen opdringen (verplichten) getuigt van ongehoorzaamheid, onverstand en onverdraagzaamheid.

    Jezus sprak op de eerste H. Mis ook de volkstaal van die tijd en plaats. Dan mag het nu ook. Enkel de TrMis ? Dan was Jezus helemaal fout bezig op het laatste avondmaal … Te zot voor woorden.

 7. Stinus, uit het epistel van voorbije zondag:
  — “Wie in het vlees zaait zal ook van het vlees het verderf oogsten, wie echter zaait in de geest zal van de geest eeuwig leven oogsten.” uit Galaten 5 en 6.

  Vermits geen enkele modernist het goede oude Romaans Missaal volgt, moet jij, Stinus, me eens uitleggen hoe de moderne gelovigen ooit tot besef kunnen komen dat zij geestelijk actief kunnen zijn, indien zij dat al zouden willen?
  Moderne priesters beperken zich daarbij dan ook grotendeels tot een soort socialistisch goedgevoel taalgebruik.

  Sedert wanneer heeft mystiek geen nut meer?
  Sedert VaticaanII het Romaans Missaal heeft weggesmeten. (ik spreek uit keiharde ervaring)
  Waarom heeft mystiek geen nut meer?
  Omdat de moderne mens zich vanwege VaticaanII nog enkel als een gezelschaps-diertje hoeft te voelen.

  Uiteindelijk is er niemand meer die nog behoefte voelt tot biechten.
  JL zet wel degelijk en zelfs nadrukkelijk aan tot berouw en boetvaardigheid.
  VaticaanII en de NOM zetten in de praktijk aan tot gevoel van zondeloosheid, met een ontzettende waaier van misbruiken allerhande tot gevolg. (ik spreek uit meedogenloze duivelse ervaring die me nog steeds achtervolgt)

  Het is dan ook niet verwonderlijk dat de nieuwe dictator, die zich voorlopig nog achter de gevel van de VN verschuilt, zich zal voordoen als de weergekeerde Jezus. ZONDER MYSTIEK KAN MEN ONMOGELIJK HET ONDERSCHEID MAKEN.

  Conclusie:
  — VaticaanII sleurt miljoenen zielen naar de afgrond.
  — Wanneer men naar de Ware Jezus verlangt komt men automatisch in mystieke beleving terecht en vervolgens begint men zoals Leonie Van den Dijck te ZIEN wat anderen niet (willen) zien.

  1. Hallo Eric,
   Je bent weer in bijzonder mistige termen bezig. Wat is dat voor iets : “socialistisch goedgevoel taalgebruik” ? 🙂 Taal is in de eerste plaats bedoeld om verstaan te worden en begrippen over te brengen, en ze is niet bedoeld om mist te spuien of verwarring te zaaien . Dat zal niet gaan in het latijn als de toehoorders geen latijn kennen, toch ?

   Mystiek is goed voor mensen die daar talent voor hebben. Je moet dat niet opdringen aan iedereen, zoiets heeft totaal geen zin.

   Ik zal u zeggen hoeveel gezag Jacob Lorber in de katholieke Kerk heeft : nul komma nul. Michaël Dekee signaleerde vroeger al dat hij de biecht afwijst. Dat gaat vierkant tegen het katholicisme in. Bovendien heeft Lorber allerlei zottigheden verkondigd die werkelijk nergens op slaan, en dat neemt helemaal zijn gezag weg. Ik zei het u vroeger al : zwier al uw boeken over Lorber de vuilnisbak in. Ze jagen u alleen de mist in, met telkens uw deuntje over “geestelijke beleving”. Humanisten zijn soms ook bezig met geestelijke beleving, zonder dat ze een greintje geloof hebben. Als iemand zijn voorbije vakantie opnieuw “geestelijk beleeft”, wat heeft dat dan met godsdienst te maken ?

   Gaan zweven is nooit goed, zeker niet met een 19-de eeuwse charlatan als “gids”.

 8. Satan kan ik het algemeen niet verdragen dat mensen ‘Onze Lieve Vrouw’ vereren en kan vooral niet verdragen dat doodgewone burgers/leken Heilig zouden worden of Heilig verklaard worden. Daarmee is onze katholieken kerk van NU ook bezaaid met ongelovigen om te zorgen dat de weinig trouwe katholieken veel weerstand krijgen! Met de bedoeling dat ze de moed laten zakken en zoals vele uiteindelijk ook de kerk zouden verlaten, zo kan Satan het laatste vruchtbare binnen onze kerk nog verder vernietigen.

  Dat is met Luther en vele anderen die onderricht werden door het kwade/satan maar dat lukt gelukkig niet bij mensen zoals Leonie (Nieke) Van den Dijck en bij andere ziensters of Heiligen. De vele kerkleraars zijn daar een voorbeeld van die hebben gezorgd dat de kerk telkens opnieuw naar de waarheid van God terugkeerde zodat de sacramenten en het geloof een bron van vruchtbaarheid bleef.

  In onze tijd is er heel veel werk nodig om terug bij de vruchtbare bron te komen, want onze clerici hebben ze droog gelegd met al hun vernieuwingen en vertalingen in de liturgie en bij Onze Vader die op niets slaat. Een gruwel vind ik het. Het is even gruwelijk als de concentratiekampen! Alleen dat de gruwel nu niet lichamelijk is met uitputting, koude of honger. Maar met geestelijk uitputting, koude en honger de één maakte de mens dood in gaskamers en een euthanasie spuit en onze clerici maakt de mens dood door te zeggen dat doodzonde niet zo erg is. Zonde dood, dood, en nog eens dood.

  Hoe denken die clerici dat Duitsers zo ver hebben kunnen komen? Door de doodzonde, door het kwade, niet door liefde die van God komt. De liefde die van God komt daar is Maximum Kolbe, Edith Stein en vele anderen grote Heiligen die de kerk terug naar de vruchtbare bron hebben gebracht een voorbeeld van. Hoe kan je nu over vrede en vrijheid spreken als je de doodzonde bejubeld, zoals nu vele clerici doen? Wat ik nu zie binnen de kerk en daar buiten is één groot verdriet. Gelukkig zijn er dan nog verhalen zoals o.a. Nieke die je dan hoop blijven geven voor de toekomst.

 9. Het ligt veel breder….zonder in de ene of andere richting te pleiten…het ontstaan van het protestantisme …wat was de aanleiding ? Even onderzoeken eeuwen terug hoe vele priesters
  leefden …wat had dit met Jezus zijn leven en woorden te maken….EN NU KAN HET BEGINNEN
  LIEFST EERST DE HEILIGE GEEST TER HULP VRAGEN. Of ze verbranden mij nog .!

  1. Zou graag uw onderbouwing willen lezen, beste Joseph, over dat “ontstaan van het protestantisme” (in 1517), en “wat de aanleiding” zou zijn ? Waarop baseert U dat ? Heeft U op een protestante school gezeten, of elders, een fabeltjes faculteit geschiedenis gefrequenteerd ? De Boeren opstanden in Duitsland (jaren 1520) waren het gevolg van Luthers Reformatie. De Duitse burgers in die tijd wilden katholiek blijven, net zoals in Engeland onder Hendrik VIII, of in Frankrijk onder Marie de Médicis en Lodewijk XIV, die de protestante terreur tijdig hebben kunnen tegengaan, of in Nederland tijdens de Reformatie. O.a. de steenrijke scheepvaart- en handel familie Bickers in Amsterdam, steunde in Nederland de toenmalige protestante terroristen, genaamd de Geuzen en de Hageprekers. Reformatoren, gesteund door de elites, veroorzaakten overal burgeroorlogen. Luther (+1546) was een hooghartige, boerse monnik, die zich uiteindelijk verhing aan zijn hemelbed. Hij werd ondersteund door de Duitse adel en de rijke (joodse) bourgeoisie, die hun oog hadden laten vallen op de kerkelijke bezittingen. Luther was de leerling van twee joodse leermeesters, de (bekeerde) Franciscaanse monnik Nicolas de Lyra (1270-1349), een Hebreeuws sprekende “marraan”. Deze was op zijn beurt een leerling van de rabbijn Shlomo Itzhaki Rachi (1040-1105). Luther is diepgaand door De Lyra, beïnvloed geweest. Vandaar het rijmpje, “Si Lyra non lyrasset, Lutherus non saltasset”, “als De Lyra niet op de lier gespeeld had, zou Luther niet gedanst hebben”. Luther kreeg enkele belangrijke volgelingen, o.a. de joden Zwingli en Calvijn (Cohen), en de meest bekende daarvòòr waren zijn geestverwanten, de joden Jan Hus (15de eeuw), Nestorius (4de eeuw) en Arius (3de eeuw). Tot in onze tijd, past de geest van het vervloekte Vaticaan 2 Concilie, in hetzelfde rijtje met de joden Montini (+1978), alias paus Paulus VI, en Behar, alias kardinaal Bea. Zij werden gesteund door talrijke vrijmetselaar kardinalen en bisschoppen.

   1. Beste Jules van Rooyen,
    Wanneer gaat u eens van uw anti-joods complex af geraken, en van uw starre dwanggedachte dat de vrijmetselaars werkelijk overal achter zitten ?

    En het Tweede Vaticaans Concilie, dat is niet vervloekt. Het probleem ligt bij U, Jules, doordat U de conclusies van dat concilie niet wil aannemen. De oorzaak heeft waarschijnlijk te maken met wat ik in vorige paragraafje schreef.

    1. Dat U blind blijft voor de feiten, beste Agst, die ik hier al meerdere malen in extenso heb aangegeven, is uw probleem. U kunt ook de moeite nemen om mijn boeken ter hand te nemen, NL of Frans. De revolutionaire realiteit van gemijterde schurken indertijd, veranderen niet, uw refrein daarentegen, valt wel aan te passen !

 10. Jules van Rooyen,
  Je zit goed fout met je antisemitisme. Je kunt ook alle fouten van de Nederlanders gaan opsommen uit het verleden en het heden, en dan “concluderen” dat alle Nederlanders door- en doorslecht zijn, en ongetwijfeld achter alle kwaad zitten. Hetzelfde doe jij met de joden. Misschien kun je hetzelfde doen met militairen of oud-militairen …

  Het is al erg genoeg dat de joden dikwijls geviseerd worden door de moslims.

  1. JvR is wel anti-joods, maar de Kerk is dat niet. Ze heeft altijd gemeend dat joden niet met geweld bekeerd mogen worden en in de tijd van Ferdinand & Isabella zelfs een bul overwogen om de joden in Spanje te beschermen. Disraeli, zelf jood, heeft verklaard dat de joden hun overleving in Europa aan de Kerk te danken heeft. Maar wat de zaak ten principale beslist is dat Christus de joden vanaf het kruis heeft vergeven (‘ze weten niet wat ze doen’). En wij hebben gewoon Christus te volgen.
   Dat joden in het katholieke verleden van Europa geen top- en beleidsfuncties mochten vervullen is normaal, want een christelijke cultuur die zich zelf willen verdedigen gaat natuurlijk geen contraire krachten binnenhalen. In Saoedi-Arabië kan je het ook wel schudden als je daar als katholiek aan de bak probeert te komen. Dat joden overigens niet in de godheid van Christus geloven, geldt evenzeer voor de meerderheid van de Nederlanders. En voor alle islamieten en (schattenderwijs) voor zo’n miljard chinezen. [En de programma’ van de islam en de Chinese communistische partij werken daarbij in belangrijke opzichten sterk af van die van de Kerk). Moeten die mensen daarom soms allemaal gehaat (of scheef aangekeken) worden?
   Dat de joden een prominente rol hebben gespeeld op bepaalde (veelal financiële) domeinen heeft te maken met hun intelligentie en hun wereld-gerichtheid. [Ze hebben zonder twijfel een beroepsvoorkeur!] Joden scoren dan ook – met de Chinezen! – het hoogst op IQ-metingen (die metingen zijn inmiddels politiek-incorrect, uiteraard!). Het is niet voor niets dat China binnenkort de VS gaan verdrijven van alle eerste plaatsen.
   Zoals ik al eerder naar voren heb gebracht kan je met de geschiedenis in de hand een verhaal pro en contra schrijven. [Het is nu eenmaal geen wetenschap.] Zo hoorde ik vandaag op de politiek correcte Nederlandse radio een verhaal over hoe slecht Franco wel niet is geweest. Ik zelf kan een ander verhaal over Franco ophangen. Het hangt er maar vanaf welk ‘frame’ je hanteert bij het selecteren en presenteren van je feiten.
   Wat overigens wel moet gebeuren is het ontmantelen van International Finance. Dus van het hele geld- en banksysteem. Maar daar wordt momenteel aan gewerkt onder meer door de verdere ontwikkeling van het block-chain paradigma en door de ontwikkeling (door o.m. Rusland en China) van een alternatief voor het Angelsaksische SWIFT systeem (dat het internationale betalingsverkeer tussen banken regelt en waardoor de VS alles en iedereen met sancties kan treffen). Het steeds meer anti-liberale klimaat, mede door de milieu-bewustheid, helpt ook een flink handje.

   1. Ja Jules, ik volg al jaren de spottende geschriften van de joden in verband met de goyim. Moesten de luie lakse katholieken weten wat er allemaal in hun geschriften staat, wel dan zou niemand nog van “antisemetisme” spreken, dat hen in een slachtofferrol wikkelt. De eerste vijand van de Katholieke Kerk zijn de joden, die gezworen hebben deze te zullen vernietigen te beginnen met het ambt van Perus, wat hen zo goed gelukt is in het ja vervloekte Vat II concilie. Deze dommerikken en blinde volgelingen van die nepkerk Vat II gaan dan nog in tal van hun geschriften deze vijand verheerlijken. Ieder jaar vieren de joden afkondiging van Nostra aetate door “paus” alias Paulus VI ja de jood Montini.

    Vaticanum II-verklaring, Nostra Aetate (# 4): “Hoewel de kerk het nieuwe volk van God is, moeten de joden niet worden gepresenteerd als verworpen of vervloekt door God, alsof dergelijke opvattingen uit de heilige geschriften volgen.”

    Ja dit onderschrijven Yukio en Stinus hier met twee handen. Maar wie een ketterij verdedigt begaat dezelfde zonde als ketterij zelf.
    Joden worden door God verworpen, omdat allen die Jezus Christus verwerpen, door God worden verworpen. Deze waarheid werd door onze Heer onderwezen. Mat 10:33 Maar wie Mij voor de mensen verloochent, hem zal ook Ik verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is.

    Het Concilie van Florence heeft dogmatisch bepaald dat de kerk iedereen verwerpt die een mening heeft die in strijd is met de katholieke leer over Onze Heer of de Drie-eenheid.
    Paus Eugene IV, Concilie van Florence, Bull Cantate Domino, 1442, exathedra: “… de heilige Romeinse kerk, gebaseerd op de woorden van onze Heer en Heiland, gelooft stellig, belijdt en predikt één ware God, almachtig, onveranderlijk en eeuwig, Vader, Zoon en Heilige Geest … Daarom veroordeelt, verwerpt en anathematiseert het [de Heilige Roomse Kerk] allen die tegengestelde en tegengestelde dingen denken, en verklaart zij dat zij buitenaards zijn van het Lichaam van Christus, dat de Kerk is. ‘

    Dogma’s zijn waarheden die uit de hemel zijn gevallen. De kerk leert niet onfeilbaar iets dat God ook niet onderwijst. Wanneer de kerk plechtig definieert dat zij allen verwerpt die een andere kijk op onze Heer Jezus Christus en de Heilige Drie-eenheid hebben (zoals Joden), is dat wat God onderwijst. Dus de bewering dat de kerk degenen verwerpt die de Heer ontkennen, betekent dat God ook degenen verwerpt die de Heer ontkennen. Het is wat Jezus Christus aan de kerk heeft geopenbaard. Vandaar dat Vaticanum II flagrante ketterijen leert tegen een waarheid die door God is geopenbaard. Degenen die het koppig verdedigen, of de mannen verdedigen die het verkondigden en verspreiden (de Antipausen van Vatikaan II), worden vijanden van Onze Lieve Heer.

    Ten slotte schrijven de Joden zelf: “We hadden nooit gedacht of durven denken dat het allemaal zo gemakkelijk zou gaan.” Dit niet alleen v.w.b. De Katholieke Kerk maar eveneens voor de burgerlijke instanties.

    Wel Yukio en stinus; “Yukio:Het hangt er maar vanaf welk ‘frame’ je hanteert bij het selecteren en presenteren van je feiten. “

    Dit is het ‘frame’ van God de Allerhoogste.

    1. Ward,
     Je bent uiterst hoogmoedig als je het beter denkt te weten dan de Kerk zelf, verenigd in een oecumenisch concilie, ook in verband met de kijk op de Joden. Je interpreteert sommige stukjes Bijbel fout. Je denkt het beter te weten dan de Kerk als geheel, en dan zit je verkeerd.

    2. Nee Ward, dat is jouw frame (ongehinderd door de inhoud van het katholieke geloof = de leer van Christus)

 11. Laat je niet kisten, beste Ward ! De commentaren laten helaas zien welke onkennis er nog steeds heerst over de echte geschiedenis en het eeuwenlange destructieve werk van de Synagoge van satan (Ap. 2:9,3:9). Alsof de duivel plotseling gestopt zou zijn met de destructie. Maurice Pinay SJ, een Mexicaanse pater, tekst schrijver en uitvoerder van kardinaal Ottaviani, heeft daarover in 1960, het boek “Deux mille ans de complot contre l’Eglise”, geschreven. Kardinaal Ottaviani, plus zijn medestanders waaronder Mgr. Levèvbre, wilde daarmee de concilie vaders in die tijd waarschuwen op wat er zou kunnen komen met dat vervloekte Vat. 2 concilie. Daarvoòr had de Heilige Maagd ook al gewaarschuwd. Desondanks blijken de bevindingen van dat boek hier onbespreekbaar. Critici obstrueren steeds het optillen van de sluier over de echte geschiedenis. Zij willen niet weten, en doen feitelijke bevindingen vooral af met het afgezaagde refrein van de uitgesleten vinyl plaat anti-apekool. Vele concilies vanaf de vroegste Middeleeuwen waren gewijd aan de joodse kwestie, teneinde het gevaar van infiltratie en subversieve activiteiten tegen de Christelijke volken en hun beschaving, te kunnen tegen gaan. Die strijd is nu in de taboe sfeer getrokken.
  Een enkeling verkoopt geschiedenis als een grabbelton, als een gewild keuzepakket, een raamwerk, al naar believen. Anderen verwijten “complot” denken, en willen ongewenste feiten discrediteren. Maar dat is het niet. Moderne geschiedenis is geen relaas meer van het gebeurde in het verleden, maar een fabricage door het maskeren van ongewenste feitelijkheden. Een constructie met omissies. Door bewust gekozen weglatingen, is zij verworden tot het eenzijdige verhaal van de overwinnaar, van de machthebber, van de joodse geldmacht achter de schermen. Omdat de essenties onder het tapijt zijn geveegd, handhaven machthebbers hun posities, binnen en buiten de Kerk. Voorbeelden zijn de crux van de satanische Franse vrijmetselaar revolutie (1789), de gelijke burgerrechten voor joden, September 1791 ; of de geheime, jaren lange voorbereiding en geheime vrijmetselaar uitlokking van de Eerste Wereldoorlog (1914), door drie Britse ministers, Churchill, de joodse minister van marine, Lloyd George, de joodse minister van oorlog, en Lord Grey, minister van Buitenlandse zaken ; of de start van de Tweede Wereldoorlog op 10 Mei 1940, toen de oorlog mijdende prime minister Chamberlain werd afgezet door de City bankiers en Churchill aantrad, die dezelfde dag nog, zonder reden, agressie pleegde met een RAF bombardement op Duitsland ; of tenslotte, de Yalta besprekingen in 1945, van Stalin, Roosevelt en Churchill, drie onderling verbonden, joodse geest verwanten die het Christelijke Europa onder elkaar verdeelden, en de katholieke Midden- en Oost-Europese volken bij de joodse Sovjet Unie voegden en de grootste volks verhuizing ooit in Europa in gang zetten. West – Europa kreeg een nieuwe bezetter, en werd deel van het joodse, Wall Steet gedomineerde VS empire. De EUSSR, een CIA creatie, werd opgelegd, als een opstap naar de wereldregering.
  Dit soort gegevens, plus talloze andere essentiële gegevens, blijven onvermeld in de officiële geschiedschrijving. Zodoende blijft het grote overall plaatje verborgen voor de geïnteresseerde lezer, gevangen gehouden in naïvieteit.
  Onbenul maskeert de huidige kerkelijke Vat. 2 zelfmoord en die van de beschaving, waarvan de Kerk van altijd, de moeder is. Zij heeft de Europese volken verlicht uit de heidense duisternis en daarmee verheven boven alle andere volken en volken groeperingen in de wereld. Rome is het nieuwe Jeruzalem. Overleving is nu de inzet, en die dreigt verloren te gaan. Europa is de meest unieke plek in de wereld, nergens vergelijkbaar, maar die moet vernietigd worden omdat haar beschaving terug gaat tot de Gods moord op Golgotha. De daders van toen, het Sanhedrin en volgelingen, zij die geroepen hebben, “Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen” (Lijdensverhaal Matheus), zullen niet rusten zolang het katholieke Rome het centrum der beschaving blijft. Als de Kerk ten onder gaat, zakt Europa in het moeras, overspoeld door vreemde, islamitische volken. Dat is de inzet van onze oorlog.

 12. Beste Jules van Rooyen en Ward,
  Jules, met je eindeloze reeks geschiedenisjes en weetjes geraak je geen cent verder.

  Als Jezus zegt dat we zelfs onze vijanden moeten beminnen, en als Hij op het kruis aan zijn Vader vergeving vraagt voor zijn beulen, dan moet jij niet met je on-katholieke en ouderwetse anti-joodse denkbeelden afkomen.

Comments are closed.