Oost-Europa: Geen massamigratie maar procreatie!

Hongarije promoot op intergouvernementele pro-familieconferentie meer geboortes als alternatief voor massamigratie

Voortplanten of uitsterven“, is de boodschap van Oost- en Centraal-Europese leiders aan hun bevolking. Deze regeringen voeren een “eigen gezin eerst”-beleid om het geboortecijfer te stimuleren en zo hun landen te behoeden van “bevolkingsvervanging” ten gevolge van massamigratie.

De Hongaarse regering hield eind vorige week in Boedapest een internationale top over demografie, die werd bijgewoond door verschillende regionale leiders en delegaties uit tientallen landen met als doel om hun investeringen in gezinsbeleid te promoten. De Oost- en Centraal-Europese landen willen hun demografie herstellen met economische maatregelen, in plaats de vergrijzing te verdoezelen met massamigratie.

De Hongaarse premier, Viktor Orban (Fidesz), zei afgelopen donderdag dat sociaal-economische steunmaatregelen voor gezinnen, niet immigratie, het antwoord zijn op de lage geboortecijfers en het dalende bevolkingsaantal. Ook stelde Orban dat het denkbaar is dat Hongarije, met een bevolking van iets minder dan 10 miljoen mensen die krimpt ten gevolge van het lage geboortecijfer en de emigratie van Hongaren naar meer westelijk gelegen EU-landen, gewoonweg kan verdwijnen.

“Het is niet moeilijk om in te beelden dat er nog één laatste mens overblijft om het licht uit te doen,” zei hij donderdag bij de opening van de conferentie.

Orban zei ook op deze intergouvernementele conferentie over demografie dat een heropleving van de lage geboortecijfers in Hongarije – en mogelijk ook in Europa – mogelijk zal worden wanneer kinderen krijgen economisch voordeliger wordt voor gezinnen dan het niet-krijgen van kinderen.

Orbans woorden werden bekrachtigd door één van de eregasten op de top, de voormalige Australische premier Tony Abbott, die de Hongaarse leider prees voor het feit dat hij “de politieke moed heeft om de politieke correctheid te trotseren.”

Demografie voor het Westen belangrijker dan klimaat

Abbott hield ook een toespraak tijdens de derde bevolkingsconferentie van Boedapest in het congresgebouw Varkert Bazar (Boedapest, Hongarije), op donderdag 5 september 2019.

Abbott zei dat stervende bevolkingen, niet de klimaatverandering, de grootste bedreiging vormen voor de Westerse beschaving en haalde uit naar prins Harry en Meghan Markle voor recente opmerkingen dat ze niet meer dan twee kinderen willen krijgen vanwege het effect op het milieu. “Doordat er minder kinderen in Westerse landen zijn, zal het klimaat nauwelijks verbeteren als er elders zoveel kinderen meer worden geboren,” aldus Abbott.

De Hongaarse hoofdstad, die na 2015 en 2017 voor de derde keer gastheer is van deze internationale top, verwelkomt politici, wetenschappers, kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders en publieke persoonlijkheden om uiteenzettingen te geven en ervaringen uit te wisselen over de huidige bevolkingsontwikkelingen.

Orban zei dat een betere levenskwaliteit als gevolg van het krijgen van kinderen meteen voelbaar moet zijn – “niet in de zin dat als je oud bent, je kind voor je zal zorgen, maar hier en nu, onmiddellijk.”

“Dit is het keerpunt voor het Hongaarse gezinsondersteuningssysteem, maar we zijn er nog niet,” zei Orban. “Jarenlang volhardend werk is nog nodig.”

Ook de Servische president Aleksandar Vucic en de Tsjechische premier Andrej Babis waren aanwezig en zij spraken over de demografische uitdagingen van hun land en prezen de maatregelen van Orban op gebied van gezinsbeleid. Ze onderschrijven allebei dat meer geboortes cruciaal zijn voor de ontwikkeling van hun land op lange termijn. Centraal- en Oost-Europese regeringen proberen nu reeds hun geboortecijfers te doen toenemen via financiële stimulansen. Hongarije (en ook Polen) hadden reeds eerder dergelijke maatregelen ingevoerd.

Deze maatregelen bevatten onder meer om belastingsvoordelen voor gezinnen met meer dan één kind, de bouw van meer kinderdagverblijven, subsidies voor gezinswoningen en een levenslange vrijstelling van inkomensbelastingen voor vrouwen met minstens vier kinderen.

Oost-Europa op een “vruchtbare weg”

Zo zei Babis dat de Tsjechische Republiek ook grote gezinnen aanmoedigt. “Het is het derde kind dat van groot belang is… We willen niemand omkopen om een derde kind te krijgen, maar we moeten vooral steun bieden aan gezinnen die het derde kind vrijwillig ontvangen,” aldus Babis.

Orban zei dat één van de voorwaarden voor het welslagen van de Hongaarse demografische inspanningen inhoudt dat het land de komende tien jaar een economische groei aanhoudt die twee procentpunten hoger ligt dan het Europese gemiddelde – een ambitieuze doelstelling.

“Zonder geld kunnen we de negatieve trends niet ombuigen,” zei hij, waarbij hij aantekening maakte van het feit dat Hongarije de uitgaven voor gezinssubsidies heeft verdubbeld sinds Orban in 2010 opnieuw aan de macht kwam.

Sommige van de maatregelen, zoals deze die belastingvoordelen in plaats van directe subsidies bieden, kregen kritiek omdat ze te weinig zouden doen om armere gezinnen te helpen, die vaak tot de Roma-minderheid van Hongarije behoren.

Leiders versus de vijanden van hun volk

De bezorgdheid voor de bevolkingsgroei in andere delen van de wereld was een centraal thema tijdens deze top. “Europa is het continent van de lege kribbe geworden, terwijl ze in Azië en Afrika net te maken hebben met demografische uitdagingen van het tegenovergestelde kaliber,” aldus Katalin Novák, de Hongaarse staatssecretaris van Gezinszaken, Jeugd en Internationale Zaken.

Novák zei eerder al dat de Hongaarse regering de gezinsuitgaven tussen 2010 en 2019 reeds verdubbelde, met als doel “een duurzame omslag in de demografische processen tegen 2030 te bereiken.” De vruchtbaarheidscijfers zijn gestegen van 1,2 naar 1,5 kinderen per vrouw, volgens de cijfers van de overheid. Dit is nog ver verwijderd van het 2,1-cijfer waarvan de VN zegt dat dit het aantal is dat nodig is voor een stabiele bevolking.

De Hongaarse premier verklaarde ook dat het Hongaarse gezinsbeleid verankerd is in de grondwet om de bescherming van gezinnen op lange termijn te verzekeren tegen “duidelijk anti-familiale” gerechtelijke beslissingen en “vaak anti-familiale” niet-gouvernementele organisaties, “die kunnen infiltreren in de Hongaarse besluitvorming.” Hij noemde er geen, maar Orban heeft regelmatig NGO’s aangeklaagd die geld krijgen van de Hongaars-Amerikaanse miljardair George Soros, een ideologische boosdoener.

Orban, die zijn politieke campagnes in de afgelopen jaren baseerde op de bezorgdheden die bij zijn volk leven met betrekking tot migratie, zei dat andere Europese politici immigratie als de oplossing zien, maar dat verwerpt hij met klem, verwijzend naar de realiteit van “de grote vervanging“.

“Als Europa in de toekomst niet door Europeanen bevolkt wordt, en we nemen dit als vanzelfsprekend aan, dan hebben we het hier over een bevolkingswissel, om de Europeanen te vervangen door andere volkeren,” aldus Orban. “Er zijn politieke krachten in Europa die om ideologische of andere redenen een vervanging van onze bevolking willen.”

Ook de gendergekte en door globalistische elites opgedrongen LGBTQ-ideologie hebben hun gif nog niet verspreid binnen Oost-Europese instellingen, want zo stelde de Hongaarse premier: “Volgens Hongaarse opvattingen heeft elk kind recht op een vader en een moeder,” en ook “Als we over gezin en gezinssubsidies spreken, dan bedoelen we hiermee traditionele gezinnen.”

De nieuwe Hongaarse grondwet, die in 2012 in voege trad, werd aangenomen dankzij de tweederde parlementaire meerderheid van de Fidesz-partij van Orban. Eén van deze grondwetsartikelen bepaalt dat Hongarije “het instituut van het huwelijk beschermt als de vereniging van één man en één vrouw.”

identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

15 thoughts on “Oost-Europa: Geen massamigratie maar procreatie!

 1. Orban past perfect in het anti-migrantenplaatje van de Italiaan Matteo Salvini (Lega), het Vlaams Belang en het Duitse Alternative für Deutschland. In 201 liet hij al een migrantenhek bouwen in het zuiden van Hongarije op de grens met Servië. Hij is blijkbaar vergeten dat in de ,jaren vijftig Hongaarse vluchtelingen Vlaanderen overspoelden. Katholieken kunnen niet achter zijn beleid staan.

  1. Bepaalde Katholieken zien zich blijkbaar liever overgenomen door de Islam. Hoe onnozel naief kun je zijn. De meeste Hongaarse vluchtelingen zijn trouwens achteraf teruggekeerd of gewoon spontaan in onze maatschappij geïntegreerd. Waren trouwens meestal ook katholieken.

 2. ☩JMJ☩

  Orban heeft banden met Likoed en is dus niet te vertrouwen.

  Individualisme heeft de geesten van de westerse mensen vergiftigd, en er is sterk Christelijk leiderschap nodig om de bevolking herop te voeden, onder andere betreffende de vanzelfsprekende noodzaak van procreatie voor het voortbestaan van de stam. Gewoonlijk zal een volk zich slechts tot het Apostolisch Geloof bekeren indien het competent leiderschap heeft. In België hebben we dergelijk sterk leiderschap niet, en schrijven op het internet brengt dan ook niet veel vruchten voort, want het goede dat wordt geschreven wordt verzwolgen in een voortdurende influx van ketterijen en incoherent geroep komende van luidruchtige onwetenden, waardoor platformen ontaarden tot 4channerij. De stem van de minderheid met kennis wordt verstikt door het gebulder van de irrationele menigte; dat is het effect van democratie en vrije-meningsuiterij, de instrumenten van de oligarchie om de volkeren in perpetuele onstabiliteit en gecontroleerde anarchie te houden. Daarom is het nodig dat er eerst een contra-revolutie voltrokken wordt bij de hoge gezagsposities van de Katholieke Kerk; het is nodig dat sterke, competente personen de bisschopszetels beklimmen tot dat zij een meerderheid zijn onder de bisschoppen, en wanneer dat zal geschied zijn gaat van daaruit de impuls om ook het temporaal domein te herstellen volgens de Harten van Jezus en Maria.

  Onlangs werd ik op dit forum uitgelachen omdat ik zei dat er moet gestreefd worden naar een beklimmen van de bisschopszetels door priesters zoals die van de Petrusbroederschap. Die priesters worden veracht door de autocefalen omdat zij geen schismatieke afgescheiden kerk opbouwen. Voor zover ik weet gaan er van de Petrusbroederschap vele goede priesters uit en zal men van hen niet rap preken horen die bedoeld zijn om de mensen in het gareel van het zieldodend Vaticanum II-“Superdogma” te duwen. Ik herhaal dus opnieuw: We moeten ernaar streven dat deze wettig gewijde priesters tezamen met priesters-religieuzen van traditionele kloosters op de bisschopszetels komen te zitten. De regeneratie van de samenleving in Christo et Maria moet beginnen binnen de rangen van de Heilige Katholieke Kerk, en alleen binnen de zichtbare structuren van die Kerk is een authentieke kerkelijke contra-revolutie mogelijk.

 3. Het probleem van de vergrijzing komt in eerste instantie door de dodelijke abortus praktijken. In de meeste Europese landen komt het demografisch tekort overeen met de abortus cijfers. De moord op het ongeboren leven is de hoofdoorzaak van de idee slijtage van de onaantastbaarheid van het leven. Voor de abortus lobby indertijd, was euthanasie de volgende na te streven mijlpaal. Ze kwamen daar openlijk voor uit. Dat was in de tijd van de “cultuur van de dood”, diverse malen veroordeeld door paus JP II. Het was in de tijd dat de D666 partij er schande van sprak, in de NRC leugenkrant in 1970, dat nog 20% procent van de gezinnen in NL meer dan 3 kinderen hadden. Want er dreigde overbevolking ! Politiek werd er op een vacuum aangestuurd. Talmud joodse, socialistische politici als Van Thijn en in Frankrijk mme Veil, namen de actie, en slaagden erin de taboes te doorbreken en de wet te veranderen. In Duitsland kwam de wet erdoor als gevolg van de “hereniging”. DDR praktijken werden overgenomen door de slappe regering Helmuth Kohl, alias de chantabele Hennoch Kohn, zijn echte naam. Abortus werd een “vrouwen recht”, met, “baas in eigen buik”. Nu plukt de maatschappij de wrange vruchten van de cultuur van de dood, en valt de straf met een ongecontroleerde massa immigratie uit Afrika. In die tijd kon men zich die consequentie niet voorstellen. Maar het was wel de verborgen agenda van de vrijmetselarij, die de top van de belangrijkste politieke partijen in NL, stap voor stap in handen kreeg. In het CDA infiltreerden de vrijmetselaars Lubbers en Van den Broek. De abortus cultuur kon zich nestelen in het progressieve deel van de bevolking. De bisschoppen gaven in die tijd nauwelijks tegen vuur, in Frankrijk hielden ze zich muisstil, hoewel de bevolking in grote meerderheid tegen was. In NL was dat rond 60%. Nu is het bevreemdend dat in Hongarije en in de andere landen in het Midden en Oosten met een positieve gezin politiek, er nauwelijks gesproken wordt over abortus. Orban neemt geen actie, en laat deze nijpende kwestie liggen. De vergrijzing zou in één klap gestopt kunnen worden met een verbod. De partijen die het verbod geprogrammeerd willen terug brengen zijn het Duitse AfD en het Rassemblement National (RN) van Marine le Pen.

 4. De veel te lage geboortecijfers zijn primair het gevolg van (a) het ontbreken van bovenindividuele waarden bij de koppels, (b) het loslaten van het fundamentele doel van seksualiteit (procreatie) door de Kerk zelf, en (c) de overweldigende invloed van het anti-patriarchale feminisme. Bovendien zijn de vrouwen zonder kinderen meestal de meeste intelligente/gestuurde vrouwen (die zonodig carrière moesten maken), zodat niet alleen het geboortecijfer daalt, maar ook de intelligentieniveau van de populatie. Tenslotte gaat het niet alleen om het verhogen van het geboorten, maar vooral om het aandeel van de christenen daarin. De joden als zodanig hebben met dit alles niets te maken. De atheïstische of ietsjistische, hedonistische Nederlanders zelf des te meer.

 5. Leuk dit. Voor een deel van de mensen hier is iemand als Orban te rechts, en volgens het andere deel is hij maar een marionet. Kortom: het is nooit goed.

  Nee, zo komen we er wel !

 6. Nog een nabrander op hierboven.
  Waarom abortus door Orban cum suis, niet wettelijk wordt aangepakt is het vraagteken. Abortus was de eerste kantelende hoeksteen indertijd, van de progressieven, om de moraal, onmisbaar voor het maatschappelijk bindweefsel, te perverteren. De joodse madame. Simone Veil, gaf dat openlijk toe in 1975, toen haar wet, afgedekt door het vrijmetselaar duo president Giscard en premier Chirac, het groene licht kreeg. De gevreesde massa betoging georganiseerd door het Franse episcopaat, bleef uit. Zij gaf aan dat, “als abortus sociaal geaccepteerd is, verder alles mogelijk wordt en ieder experiment op mens en samenleving kan worden losgelaten.” Dat vond zij “bijzonder interessant”. Zij was lid van de Trilaterale en de joodse vrijmetselarij B’nai B’rith.
  Sommige blindgangers verwisselen oorzaak en gevolg. Sindsdien speelt “social engineering” de hoofdrol in de oorlog tegen de Christelijke beschaving, de natie-staat, de Christelijke moraal en de Kerk van altijd. De banalisering van drugs en sexualiteit bevordert de verslaafdheid van de zinnen en breekt de persoonlijke weerbaarheid af. De subversieve progressieven promoten een wereld zonder grenzen, radicaal feminisme, kunstmatige bevruchting, wetten voor gelijke behandeling, de gelijkschakeling van de sexen, euthanasie, de vernietiging van huwelijk en gezin. Zij beogen een morele afbraak met de radicale lekenstaat, het homohuwelijk en massa immigratie uit Afrika. Abortus was de eerste en de belangrijkste schakel van de revolutionaire omwenteling. Het progressieve doel is de vernietiging van iedere vorm van Europese identiteit, gemeenschap en solidariteit, om plaats te maken voor eenzame, afhankelijke en manipuleerbare eenlingen in een grijze wereld zonder grenzen.

  1. JvR verwart oorzaak en middel. Oorzaak van de ontoereikende geboortecijfers is het hedonisme en – daarmee samenhangend – het niet openstaan voor nieuw leven (juncto het feminisme, individualisme en ontbreken van bovenindividuele waarden). Middel is de abortus. Er zijn evenwel veel meer middelen. Abortus is een zeer bloederige. Een bijna geruisloos middel is de periodieke onthouding. Daartussen ligt van alles wat. In alle gevallen is de intentie het belangrijkste ethische moment. En in alle gevallen is de intentie gericht op het voorkomen van nieuw leven.
   [Je ziet dit heel duidelijk bij de buitenbaarmoederlijke zwangerschap wanneer het leven van de moeder alleen gered kan worden door opoffering van de foetus. De Kerk eist in zulke gevallen dat de intentie gericht is op het behoud van het moederlijk leven; als dat zo is aanvaardt ze de collateral damage.]
   In de VS speelt iets dergelijks bij de controverse over de vrije verkoop van wapens. De (doorgaans religieuze) republikeinen zeggen dat het de mind is die moordt, de (doorgaans ongelovige) democraten denken dat de beschikbaarheid het middel het cruciale moment is.
   Voorts is het zowel in de VS als in Hongarije politiek onhaalbaar om de abortus wetgeving terug te draaien. Zelfs in Rusland, waar de orthodoxe Kerk grote invloed heeft, is dit tot dusver onhaalbaar gebleken. Voor bevolkingspolitiek, echter, zijn veel meer mensen te porren.

  2. Heel juist Mijnheer Jules van Rooyen. Zoals u het beschrijft is het gebeurt en blijven er nog maar (zoals u zo goed schrijft) eenzame, afhankelijke en manipuleerbare eenlingen in een grijze wereld zonder grenzen over = einde van de samenleving zonder God.

   1. (1) De intentie is beslissend. Daarom zegt Christus: wie in zijn hart overspel pleegt, heeft reeds overspel gepleegd. De Kerk kent dan ook ‘inwendige zonden.’
    De grote bijdrage van het Christendom aan de ethiek is o.a. dit centraal stellen van de intentie. Christus’ bezwaar tegen de Farizeeën is dan ook hun juridische muggenzifterij.
    (2) De intentie bij natuurlijke geboorteregeling is dezelfde als bij alle anderen vormen van ‘geboorteregeling.’ Alleen via Farizese muggenzifterij kan met proberen aan deze realiteit te ontsnappen.
    (3) Orban is even schuldig in zijn nalaten abortus te verbieden als het de ChristenUnie die zitting genomen heeft in het kabinet dat de hele abortuswetgeving – en de rest – stilzwijgend aanvaardt. Het ‘christelijke’ CDA met name is medeverantwoordelijk voor de abortuswet (en de euthanasiewet e.a. decadente wetten). De enige verklaring van dit gedrag bij de christelijke partijen is de politieke realiteit. Geen enkele verantwoordelijkheid dragende politicus heb ik ooit horen zeggen dat abortus moord is, en dat desbetreffende vrouwen wegens moord vervolgd zouden moeten worden.
    (4) Vroeger waren katholieken gezinnen groot (14 kinderen waren geen uitzondering!). Nu zie je dat alleen nog maar bij enkele enclaves zoals bijvoorbeeld het Neo-Catechumenaat. Maar die club staat dan ook uitdrukkelijk open voor het leven.
    (5) De cultuurondermijning door feministen is overduidelijk nu zij abortus als een vorm van contraceptie ziet. Nergens in Nederland door serieus door artsen geprobeerd kandidaten van een abortus af te houden. Zo goed als heel Nederland is gefeminiseerd.
    (5) De fundamentele oorzaak van het achterblijven van de geboorten is niet de abortus – want wat dacht u van de kwantitatieve bijdrage van het spiraaltje – maar het niet openstaan voor het leven (o.a. door hedonisme, ‘vrijheidsbeleving,’ etcetera). De katholieke Kerk draagt hieraan bij door het consumptieve karakter van seks te aanvaarden, zulks in tegenstelling tot haar klassieke leer (die gericht was op procreatie). Dit alles mede ondersteunt door een paus die meent dat katholieken geen ‘konijnengedrag’ hoeven te vertonen.

    *
    Voor de goede orde: ik ben als katholiek 100% tegen abortus, maar ik ben er sterk voor om oorzaak en middel niet met elkaar te verwarren. De oorzaak kan overigens een werkoorzaak dan wel een doeloorzaak zijn. Wat betreft de doeloorzaak: abortus speelt op het individuele vlak, maar geboortenpolitiek speelt in een grotere dimensie. Ook dat moet men niet door elkaar halen.

 7. stop nu even met propaganda voor het “MOETEN EN NIET MOGEN CLUBJE ”
  Als alle godsdienst oorlogen en brandstapel doden er niet geweest waren dan was de bevolking groot genoeg . Of willen jullie terug naar de tijd dat de PASTOOR/DOMINEE en de GRAAF de dienst uitmaken

  1. God leidt de geschiedenis (maar de mens is desniettemin vrij in zijn handelen). God staat daarbij kwaad toe (bv oorlog en abortus- en euthanasiewetten) opdat er uiteindelijk iets goeds uitkomt. Men zou zich in dit verband ook kunnen afvragen waarom God toestaat dat Franciscus paus (die evident verwarring zaait) heeft kunnen worden (en dit geldt evenzogoed voor Alexander VI (1492 – 1503); en voor de Renaissance pausen in het algemeen). In de menselijke dimensie, kan men hierover van alles te berde brengen, maar zeker weten, doen we niets. En veel invloed op de geschiedenis hebben we ook niet (vooral niet via een forum). Wat wel zeker is, dat kwaad een mysterie is, dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn, en dat zolang mensen in de wereld handelen, hun handelen altijd een mengeling is van goed en kwaad en van zuiver en onzuiver. [Vandaar dat de Kerk niemand bij leven heilig verklaard.] Het enige dat we in de hand hebben is onze eigen intentie bij de educatie van de volgende generatie. Dus wat ons gaat redden is meer katholieke jeugd. Dus Orban heeft helemaal gelijk met zijn procreatie. ‘Demography is destiny.’

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.