Mythes en leugens van globalistische elites over de Amazonebranden

De meeste foto’s die door politici en beroemdheden worden gedeeld, zijn in feite niet van de regenwoudbranden in het Amazonegebied van dit jaar. Deze is dat waarschijnlijk ook niet. (Foto: pixundfertig / Pixabay)

De branden in het Braziliaanse Amazonegebied hadden niet beter getimed kunnen worden: ze zijn op het juiste moment aangestoken tijdens de G7-top in Biarritz (Frankrijk), met zijn internationalistische en anti-soevereine oplossingen. De mediahype rond de desolate taferelen komt ook minder dan twee maanden voor de door Paus Franciscus opgeroepen Amazonesynode. En we weten nu al dat in oktober in Rome de fascinatie voor de inheemse manier van leven – tribalisme, socialisme en “traditionele” religieuze riten – tot uiting zal komen, terwijl er een oproep zal komen voor de internationale bescherming ervan.

Is dit een schoolvoorbeeld van gedachtecontrole?

Wie de (sociale) media volgt, kan de griezelige superlatieven op nieuwsshows of op de Twitter- en Instagram-accounts van beroemdheden niet gemist hebben. Zelfs (of moeten we zeggen “vooral”) de Franse president Emmanuel Macron, een would-be Superman en verdediger van de planeet, heeft een aantal catastrofale voorspellingen gedaan. De “long van de wereld” staat in brand, zo verklaarde hij, en voegde eraan toe dat de regenwouden van het Amazonegebied “20 procent” van de zuurstof van de aarde produceren.

De toekomst die door de Amazonebranden teweeggebracht wordt, is duidelijk, als we deze retoriek mogen geloven: de aarde wordt collectief verstikt, en de verwoesting van deze ruïneveld staat ons te wachten. De meest angstigen onder de mensheid hebben nu al het gevoel dat de lucht opraakt.

De grote boosdoener bevindt zich aan de rechterkant: Jair Bolsonaro, de nieuwe Braziliaanse president die niet aarzelt om de internationale gemeenschap de schuld te geven van een situatie met zogezegd wereldwijde gevolgen. Hij – een rechtse, Christelijke leider – is de slechterik: heeft hij niet de milieuregels versoepeld en de ontbossing bevorderd die het oerwoud doet opbranden ten voordele van het grootkapitaal? Heeft hij de gewetenloze boeren niet aangemoedigd om de kostbare tropische fauna en vegetatie te vernietigen om palmbomen en sojabonen te planten voor de export, nu Brazilië zich langzaam transformeert tot één van de grootste landbouwproducenten ter wereld?

Duidelijk hebben we hier te maken met een dialectisch misbruik van de feiten: een compleet nieuwe versie van de klassenstrijd, waarbij grote eigenaars die graag winst willen maken, de onderdrukten aanvallen – de onderdrukte van deze tijd is uitgerekend het Amazonewoud, nu gepromoveerd tot de rang van de voedende moeder van de aarde.

Het wordt aangeduid als “ons huis” om iedereen hierin beter te betrekken. Met deze manipulatie is het de bedoeling om degenen die minachtend worden aangeduid als rechtspopulisten “weg te blussen”: Bolsonaro, werd reeds genoemd, maar ook de klimaatscepticus Donald Trump en enkele anderen.

Deze ideologische brandweerslang is veel te selectief. Men kan zich alleen maar afvragen waarom er geen grote beweging bestaat om de politieke leiders van Afrika ten zuiden van de Sahara aan de kaak te stellen, waar seizoensgebonden branden op dit moment evenveel, zo niet meer schade toebrengen dan in Brazilië. Zoals de Waalse RTBF onlangs opmerkte, zijn Angola, Zambia, Tanzania en Congo zwaar getroffen, maar zelfs de lokale Afrikaanse pers bericht er niet over. “Simpelweg omdat het een gangbaar en regelmatig fenomeen is,” ook al is het altijd “zorgwekkend”, aldus de RTBF, die uitlegde dat het fenomeen van de hak- en brandlandbouw (die wordt beoefend door inheemse boeren die hun bodem bemesten door het doelbewust verbranden van gesnoeid hout) verantwoordelijk is voor de vele branden in sub-Saharaans Afrika.

RTBF: Er zijn op dit moment meer branden in Afrika ten zuiden van de Sahara dan in het Amazonegebied.

(Foto: RTBF)

Volgens datzelfde artikel, daterend van 24 augustus, schat het ESA ( European Space Agency; Vertaald; Europees Ruimtevaartagentschap) dat “sub-Saharisch Afrika momenteel telt voor ongeveer 70 percent van het brandende gebied in de wereld, en dit volgens hun wereldomvattende satellietdatabanken.”

En wie denkt er zelfs aan om Vladimir Poetin de schuld te geven, die voor en door de G7-bijeenkomst, toen ook de Siberische toendra begin augustus door grote branden werd getroffen, hartelijk welkom werd geheten door Emmanuel Macron?

Een blik iets verder ten westen van Brazilië, in de richting van Bolivië – dat een groot deel van het Amazonegebied omvat – is voldoende om beter te begrijpen hoe het desinformatiemechanisme werkt. Het aantal branden is er beduidend hoger dan vorig jaar, en 800.000 hectare van het Chiquitano “Modelbos” is tussen 18 en 23 augustus in vlammen opgegaan. Maar de internationale media geven president Evo Morales niet de schuld. Deze inheemse, socialistische en environmentalistische linkse president is een “goed mens”. Wat hij ook doet…

Toch was het Evo Morales die de lokale boeren, vaak inheemse mensen uit zijn kiesdistrict, aanmoedigde om hout te verbranden in het regenwoud om houtskool te maken voor handelsdoeleinden of om akkerbouwgrond te ontginnen. Hij weigerde ook internationale hulp om de bosbranden te bestrijden. De situatie was over het algemeen veel erger dan in het naburige Brazilië, zo blijkt. Maar er werden geen dreigementen geuit over de handelsbetrekkingen met Bolivië, zelfs niet toen de Franse president de branden in Brazilië aanvoerde om de Mercosur-onderhandelingen op te schorten.

Waar was de hetze tegen Evo Morales door de internationale politieke media? Waar was de hetze tegen Evo Morales door de internationale politieke media? Of oproepen om alle internationale hulp (een idee van de Amerikaanse democratische senator Brian Schatz voor Brazilië) stop te zetten totdat er een beleidswijziging zou worden doorgevoerd?

Neen: “Populisten” (of degenen die door de media als zodanig worden bestempeld) en soevereinisten zijn het echte doelwit. Interessant is dat het onderwerp van de wereldwijde bosbranden dit jaar de voorpagina’s van de media haalt, ook al zou het, onder overigens gelijkblijvende omstandigheden, elk jaar op de voorgrond moeten verschijnen.

Er wordt ons verteld dat de branden van dit jaar uitzonderlijk zijn. Niet helemaal: Macrons apocalyptische tweets bevatte een foto van bijna twintig jaar geleden, genomen door Loren McIntyre – die in 2003 overleed:

Andere clichés die door beroemdheden worden “geshared” komen uit Peru, waar het vuurfront momenteel kalmer is. Madonna heeft volgens het Franse persagentschap Agence France-Presse (AFP) een afbeelding gepubliceerd van een bosbrand die dateert uit… 1989.

Datzelfde AFP ontmaskerde verschillende andere foto’s die duizenden keren werden gedeeld om de aandacht te vestigen op de Amazonebranden: andere tijdstippen, andere catastrofes en andere plaatsen werden gebruikt om de grote angst te voeden.

De waarheid is dat branden 1) deels een natuurverschijnsel zijn – in het droge seizoen worden ze aangestoken door elektrische stormen – 2) deels opzettelijk, om land terug te winnen voor de beplanting of bemesting, en 3) deels crimineel zijn.

De media waren er niet snel bij om bijvoorbeeld te melden dat de brand in het Amazonegebied gemiddeld was ten opzichte van de laatste twintig jaar. Er waren pieken in de staten Amazonas en Rondônia, maar de activiteit in Mato Grosso en Pará was vrij laag.

Dit zijn gegevens gepubliceerd door de NASA, gebaseerd op satellietbeelden die iedereen online kan raadplegen.

Evenmin wordt bericht dat de ontbossing op een gemiddeld laag niveau blijft in vergelijking met de gegevens van 1990 tot 2008, en dat zij de neiging heeft om af te nemen naarmate het inkomen per hoofd van de bevolking stijgt – een fenomeen dat in Brazilië sinds 2004 op grote schaal wordt waargenomen.

Evenmin zullen de mainstreammedia praten over de dubbelzinnigheid van het woord “Amazonebranden”. Het Amazone-regenwoud wordt gedeeld door negen landen. Brazilië is zeker goed voor het grootste deel – 60,8 procent – maar veel van de huidige vuurhaarden branden in Frans-Guyana, in Bolivia en elders. Waarom zou Bolsonaro dan de enige schuldige zijn?

Ook is de “juridische” regio van de Amazones in Brazilië veel groter dan het Amazonegebied. Veel van de vuurhaarden branden in landbouwgebieden of de droge “cerrado”-gebieden, die niets te maken hebben met de tropische biosfeer, zo constateerde Xico Graziano, een Braziliaanse landbouwingenieur, in een recent artikel. Het zijn regio’s waar de landbouw van nature aanwezig is. Van het eigenlijke regenwoud, zo schreef hij, is naar schatting ongeveer 95 procent onaangetast door ontbossing.

Dit betekent niet dat er geen criminele brandstichting in Brazilië heeft plaatsgevonden, maar de brandstichters dreigen zware sancties te krijgen, en het zijn niet allemaal ” boosaardige kapitalisten”. Hoewel illegale ontbossing door grote industriëlen wel degelijk voorkomt, zijn lokale landeigenaren die hebben geprofiteerd van de landbouwhervorming, particuliere eigenaren en inheemse stammen ook verantwoordelijk voor het legaal of illegaal kappen van bomen. Minder dan 12 procent van de ontbossing raakt beschermde gebieden, merkte Graziano ook op.

Dit is des te opmerkelijker omdat de Braziliaanse natuurbeschermingswetten tot de strengste ter wereld behoren: naar gelang de regio’s waar ze hun land bezitten, is het de eigenaars niet toegestaan om tussen de 20 tot zelfs 80 procent van hun eigendom te ontginnen. Deze “wettelijke reserve” van 80 procent is precies in het Amazonegebied, aldus Denis Lerrer Rosenfield, die aantoont dat deze beperking van de persoonlijke eigendomsrechten op elke andere plaats ter wereld ongehoord zou zijn.

Wat betreft de mythe van de “20 procent” zuurstof die door het Amazonewoud wordt geproduceerd: deze explodeerde in de lucht. De oceanen zijn de grootste absorbeerders van CO2 en produceren de meeste zuurstof en kunnen als zodanig claimen de “longen van de planeet” te zijn. Jonge, groeiende bossen zijn ook uitstekende producenten – in tegenstelling tot het oude Amazonewoud, dat per definitie niet wordt onderhouden zoals bijvoorbeeld de Europese bossen en wouden. Bij ontbossing komt koolstofdioxide vrij, maar dat geldt ook voor ontbindende stoffen, zoals oude en stervende bomen, terwijl bij de fotosynthese zuurstof vrijkomt, dus ook daar kan de balans negatief zijn.

Het was de Huffington Post die een interview publiceerde met een Franse academicus die gespecialiseerd is in alles wat met het Amazonegebied te maken heeft, Alain Pave. Om te beweren dat het Amazone regenwoud “20 procent” van de zuurstof van de aarde produceert is wel “zeer, zeer optimistisch,” vertelde hij de media. Het zou “hoogstens” een paar procent van de zuurstofproductie voor zijn rekening kunnen nemen, maar zelfs dat is moeilijk te beweren, gezien de vele variabelen die we negeren.

“Ondanks een grote inspanning gedurende een lange periode zijn de gegevens voor het Amazonegebied nog steeds fragmentarisch en onnauwkeurig. Het bos is niet alleen een verzameling bomen, het is een ecosysteem met andere planten, dieren, micro-organismen, geïrrigeerd door een hydrologisch systeem, met meerdere interacties. Pas op voor simplistische boodschappen en gedetailleerde beschrijvingen die meer poëtisch dan wetenschappelijk zijn,” zei hij.

Maar alles is goed genoeg om de grote klimaatangst in stand te houden.

Kolonel Gregory Allione, voorzitter van de Nationale Federatie van Brandweerlieden in Frankrijk, kwam op de radiozender France Info met de volgende woorden aan het woord: “We hebben dit nog niet gezien in de hele geschiedenis van de mensheid op deze planeet.” Hij eiste “coördinatie, anticipatie en een mondiale aanpak van alle landen” om op de situatie in Brazilië te reageren. Is dit alles een noodzakelijke stap om het Braziliaanse soevereine grondgebied onder internationale (zelfs V.N.-) controle te brengen?

Emmanuel Macron hanteerde dezelfde logica toen hij zei dat we “een vorm van goed beleid moeten vinden.” “We moeten NGO’s, inheemse volken, veel meer bij de zaken betrekken dan wij nu nog maar doen. En het proces van geïndustrialiseerde ontbossing moet gestopt worden,” voegde hij eraan toe op de site van het Elysée.

Dit “betrekken van inheemse volken” is een ware rage. Het is ook voor een groot deel waar de komende Amazone-synode over zal gaan. Het lijkt erop dat de Katholieke Kerk niet alleen staat in haar vreemde avonturen; de internationalistische gemeenschap staat op dezelfde lijn.

identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

3 thoughts on “Mythes en leugens van globalistische elites over de Amazonebranden

  1. Dit artikel neigt naar dezelfde reactie als van sommige katholieken op het sexueel misbruik.. De reactie dat misbruik niet alleen in de katholieke kerk voor kwam…..Gelukkig wordt het gevaar van tropische oerwoud branden hier in elk geval niet ontkent…

  2. De tropische regenwouden zijn de longen van deze planeet, en zijn ook zeer belangrijk voor het mondiale klimaat. Dus deze oerbossen in brand steken is misdadig, maar Macron kan inderdaad beter zijn smoel houden, ze kappen zelf veel bossen in Frankrijk juist als hier waar het Meerdaalbos bij Heverlee al een deel van zijn bomen kwijt is.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.