DEEL3: Overbevolking: Voedsel: Er is meer dan genoeg

LEES OOK: DEEL1: Overbevolking: Hoe deze mythe ontstond

Hebben mensen honger omdat er niet voldoende voedsel op onze planeet is, of is het antwoord complexer?

Wie beweert dat er genoeg voedsel is voor iedereen?

De beide wereldautoriteiten op het gebied van voedseldistributie (de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties [afgekort FAO van de engelse naam Food and Agriculture Organization] en het Wereldvoedselprogramma [World Food Programme, WFP]) zijn allebei zeer duidelijk: er is voor iedereen op de wereld meer dan genoeg voedsel. De FAO vat de problematiek van hongersnood netjes samen: “De wereld produceert momenteel genoeg voedsel voor iedereen, maar veel mensen hebben er geen toegang toe.” Voedsel lijkt veel op geld: het feit dat sommige mensen geen voedsel hebben, betekent nog niet dat er niet genoeg voedsel is – het is gewoon ongelijk verdeeld.

Wat bedoel je als je zegt dat we meer voedsel produceren op minder land?

Precies dat. Dankzij de voortdurende stijging van de gewasopbrengsten oogsten de boeren in de wereld jaarlijks honderden miljoenen tonnen meer graan op tientallen miljoenen hectaren minder land dan ze deden in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Zo produceerde de wereld volgens USDA-cijfers in 1976 1,9 miljoen ton graan op 579,1 hectare grond. In 2004 kregen we 3,1 miljoen ton graan op slechts 517,9 hectare grond. Dit is een forse sprong.

Dat wil niet zeggen dat we in de toekomst mogelijk niet meer grond aan de landbouw hoeven te besteden. Het punt is dat een toename van de bevolking niet altijd gepaard gaat met een toename van de hoeveelheid grond die nodig is om die bevolking te voeden.

Download deze data over de wereldgraanproductie op de FAO-website.

Betaalt de Amerikaanse regering boeren om geen voedsel te verbouwen?

Volgens de website van de Natural Resources Conservation Service (dienst voor het behoud van natuurlijke rijkdommen), “biedt het Conservation Reserve Program (CRP, programma voor het behoud van natuurreservaten) technische en financiële bijstand aan in aanmerking komende veeboeren en landbouwers om de bodem, het water en de bijbehorende zorgen over de natuurlijke rijkdommen op hun land op een milieuvriendelijke en kostenefficiënte manier te ontginnen.” Wat dit in de praktijk betekent, is dat de overheid een fonds heeft opgericht om boeren in staat te stellen hun land “vrije tijd” te geven van het verbouwen van gewassen. Dit wordt gedaan door het land van de boeren te “huren”, zodat er bijvoorbeeld gras en bomen geplant kunnen worden in plaats van gewassen. Dit helpt bodemerosie te voorkomen en bevordert de leefomgeving van wilde dieren en vermindert de afzetting in beken en meren.

Het resultaat hiervan is dat de Verenigde Staten (grootste landbouwproducent ter wereld) zich dit nooit zou kunnen veroorloven als ze hun capaciteit om voedsel te verbouwen bijna volledig zouden benutten. Hun huidige voedseloverschot betekent dat ze de mogelijkheid hebben om een deel van hun landbouwgrond terug te geven aan de natuur, in plaats van het koortsachtig te gebruiken om een zogenaamd exploderende wereldbevolking te voeden.

Bronnen:

Ook in de Europese Unie worden landbouwers op precies dezelfde manier gestimuleerd om bepaalde gronden te laten braak liggen. Deze regeling brengt uiteraard inkomstenverlies met zich mee voor de landbouwers, met als gevolg dat Europa moet voorzien in inkomenssubsidies.

Bron:

Waar is dorre grond vruchtbaar geworden?

Op veel plaatsen. Het noordoosten van Thailand en delen van Brazilië bijvoorbeeld, werden ooit beschouwd als onherbergzame landbouwgebieden. Volgens de FAO hadden deze plaatsen nadelen zoals “onbetrouwbare regenvalpatronen, arme bodems en een hoge bevolkingsdichtheid in het geval van Thailand; en de afgelegen ligging, grond vatbaar voor zuren en giftige stoffen en een lage bevolkingsdichtheid in het geval van de Cerrado [Brazilië].”

In beide landen kon de regering de boeren helpen om deze obstakels te overwinnen. Dit werd gedaan door middel van methoden zoals betere irrigatie, het toedienen van voedingsstoffen en chemicaliën om de bodem beter geschikt te maken voor beplanting en het ontwikkelen van gewassen die zich beter aanpassen aan de plaatselijke omgeving.

Dit was zo doeltreffend in het geval van Brazilië dat het land nu beschouwd wordt als een agrarische supermacht – vooral als gevolg van de landbouw op het ” onbewoonbare” Cerrado.

Bronnen:

Kan Afrika werkelijk de wereld voeden?

Theoretisch gezien zouden we daarvoor niet eens heel Afrika nodig hebben. Volgens een rapport van de FAO uit 2009 is ongeveer 400 miljoen hectare Afrikaanse savanne zeer geschikt voor de akkerbouw, maar slechts 10 procent van dat land wordt momenteel verbouwd. Dit gebied, de Guinese Savanne Zone genaamd, strekt zich uit over 25 Afrikaanse landen. En hoewel Afrika een trieste geschiedenis van oorlog en instabiele regeringen kent, zijn de laatste tijd veel van deze naties in opkomst, wat betekent dat de kans groter is dat dit gebied in de toekomst zal bebouwd worden.

Volgens de FAO “is Afrika vandaag de dag beter in staat om een snelle ontwikkeling in de landbouw te realiseren dan het noordoosten van Thailand of de Cerrado, toen hun landbouwhervormingen in 1980 van start gingen…” Daar zijn een aantal redenen voor: snelle groei van de economie, de bevolking en de steden, die uiteenlopende en omvangrijke thuismarkten creëert; gunstiger binnenlandse beleidsvoeringen die het ondernemersklimaat in veel landen verbeteren; meer buitenlandse en inheemse investeringen in de landbouw; en het gebruik van nieuwe technologieën.”

Wat kan dit in de praktijk betekenen? Op korte termijn, minder uitgehongerde Afrikanen. Op de lange termijn, potentieel een geweldige voedselbron voor de rest van de wereld.

Bronnen:

Hoe kan de schuld geven aan overbevolking ons afleiden van de echte problemen?

Aangezien “overbevolking” niet de oorzaak van honger is, zal het “oplossen” van dit zogenaamde probleem de honger niet uit de wereld helpen. In feite leidt deze obsessie voor overbevolking er vaak toe dat kostbaar steungeld wordt besteed aan bevolkingscontrole in plaats van aan echte hulp. De programma’s voor “familieplanning” gaan voorbij aan het echte punt, vooral in plaatsen zoals Afrika – namelijk dat de mensen rechtmatige en concrete hulp nodig hebben.

Bron: Overpopulationisamyth.com; Episode 3: Food: There’s lots of it

LEES OOK: DEEL4: Overbevolking: Armoede: Waar het allemaal begon

identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

5 thoughts on “DEEL3: Overbevolking: Voedsel: Er is meer dan genoeg

  1. ☩JMJ☩

    Neo-malthusiaanse, misantropische bevolkingscontrolisten pissen bijna in hun broek van razernij wanneer zij artikels zoals dit lezen.

  2. In princiep heeft de schrijver gelijk, maar je moet ook rekening houden met mislukte oogsten, droogte en het veranderende klimaat en als dat allemaal meerekent dan zit onze mooie blauwe planeet al op zijn reserves

  3. Met het goed uitgebouwde transportnet van tegenwoordig is “mislukte oogst” een minder belangrijk argument geworden in deze discussie. Als er hier weinig oogst is, voeren we wel in van elders. Het belangrijkste gevolg van lokale “slechte oogst” is een prijsstijging, maar ook niet veel meer dan dat.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Laat een reactie achter op A. G. Stinus Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.