DEEL2: Overbevolking: 2,1 kinderen, een stabiele bevolking

LEES OOK: DEEL1: Overbevolking: Hoe deze mythe ontstond

Wat is er nodig om onszelf te vervangen? En doen we dat wel?

Welke wetenschappers zeggen dat er één persoon nodig is om een andere persoon te vervangen?

Beleefde kuch.

Waar komt de 2,1 vandaan? Zou de vervangingsgraad van de vruchtbaarheid niet 2,0 moeten zijn?

Voor een stabiele bevolking te hebben is het noodzakelijk dat elke vrouw zichzelf vervangt. Volgens het CIA World Factbook worden er 107 jongens per 100 meisjes geboren. Zo moeten elke 100 vrouwen gemiddeld 207 kinderen baren om de 100 meisjes te produceren die nodig zijn om hen te vervangen. 207 kinderen delen door 100 vrouwen komt overeen met 2,07 kinderen per vrouw, wat afgerond neerkomt op 2,1.

De bevolking neemt niet zo snel af! Mensen verblijven hier een lange tijd.

Maar niet voor onbepaalde tijd. Iedereen zal uiteindelijk sterven. De medische vooruitgang is erin geslaagd om de levensduur te verlengen, waardoor het effect van de lage vruchtbaarheidscijfers op de bevolkingsgrootte voor een tijdje wordt verhuld. Maar wanneer de generaties die er niet in geslaagd zijn zichzelf te vervangen beginnen af te sterven, zal de bevolking snel beginnen te krimpen. In de meeste ontwikkelde landen is er nu sprake van een drastische bevolkingsafname. Het is een vicieuze cirkel, die door de schaarste aan jongeren zeer moeilijk te doorbreken is.

Welke economische tegenslagen zullen zich voordoen als de vruchtbaarheidsgraad te laag is?

De maatschappij bestaat uit ouderen en jongeren. Ouderen begonnen niet oud, maar waren ooit jong: aan het werk, met een gezin en belastingen betalend. Deze jonge mensen worden geleidelijk aan ouder tot ze oud zijn en niet meer in staat zijn om te werken. Als dit gebeurt, is het belangrijk dat ze volledig vervangen worden door een nieuwe generatie jongeren. Deze jongelui zullen op hun beurt werken, gezinnen stichten en belastingen betalen, die deels ten goede komen aan de oudere bevolking, die niet langer in staat is om zichzelf te onderhouden.

Dit werkt echter alleen als het aantal jongeren min of meer gelijk is aan het aantal ouderen. Als het aantal werknemers te klein wordt om het aantal ouderen te ondersteunen, dan loopt het hele systeem gevaar voor een catastrofale instorting. Kijk maar naar elk debat over de sociale zekerheid.

Waarom is de vervangingsgraad hoger in ontwikkelingslanden?

Veel ontwikkelingslanden hebben zeer hoge baby- en kindersterftecijfers. Als gevolg hiervan moet de totale vruchtbaarheidsgraad hoger zijn om deze verliezen te compenseren.

Waar haal je deze cijfers vandaan?

De lijst van ontwikkelingslanden is overgenomen uit de lijst van de Verenigde Naties met landen met een zeer hoge menselijke ontwikkeling (pagina 213).

De totale vruchtbaarheidsgraad voor deze landen is overgenomen uit het CIA World Factbook van 2010. Bekijk het online.

Wat maakt het uit. Als toekomstige generaties meer mensen nodig hebben, laat ze dan meer kinderen krijgen.

Was het maar zo eenvoudig. Wanneer een populatie in omvang afneemt, neemt ook het aantal potentiële moeders af. We zeggen dat landen met een zeer laag geboortecijfer, zoals dat van Japan, met 1,21 kinderen per vrouw, in een demografische ineenstorting verkeren, omdat elke nieuwe generatie iets meer dan de helft kleiner is dan de generatie die eraan voorafging. Tegen dit tempo zou het slechts vier generaties duren om de omvang van de bevolking terug te brengen tot op 10 procent van haar oorspronkelijke grootte. Om deze daling te compenseren en de bevolking terug te brengen tot haar oorspronkelijke aantal, zou elke vrouw 20 kinderen moeten krijgen! Geen verdedigbare oplossing.

De gezinsgrootte in België is de laatste decennia sterk gedaald maar de laatste tijd weer licht gestegen. De vruchtbaarheidsgraad ligt op 1,68 kinderen per vrouw, ver onder de vruchtbaarheidsgraad die nodig is om de bevolking op een natuurlijke wijze in stand te houden: 15 procent is ouder dan 65 jaar. Een ontwikkelde economie heeft een geboortecijfer van minstens 2,1 kinderen per vrouw nodig voor een stabiel bevolkingsaantal.  (Wikipedia)

Wanneer zullen de Vlamingen nagenoeg uit Vlaanderen verdwenen zijn?

Afhankelijk hoe de vruchtbaarheidsgraad verder evolueert of dit gebeurt en wanneer. Bereken het hier.

LEES OOK: DEEL3: Overbevolking: Voedsel: Er is meer dan genoeg

identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

6 thoughts on “DEEL2: Overbevolking: 2,1 kinderen, een stabiele bevolking

  1. We worden allemaal ouder, de overbevolking van onze planeet is een gevaar en dit om verschillende reden, de planeet is nu al door zijn reserves we leven dus tot het einde van dit jaar van de overschot, maar ook dat blijft niet duren. We hebben dus twee planeten nodig om tegen 2O50 te overleven en dat is geen sprookje. Overal zijn er meldingen van mislukte oogsten, hoe kan men al die mensen blijven voeden? Daar komt oorlog van, om voedsel en drinkbaar water.

    1. Sorry, maar aan de ideeën van de ecologische voetafdruk en het afgeleide Earth Overshoot day zijn niet wetenschappelijk. We hebben dus helemaal geen twee planeten om tegen 2050 te overleven. Mislukte oogsten? Het nieuws geeft alleen slecht nieuws omdat dat natuurlijk uitsteekt en mensen daar gemakkelijk op inpikken (de beste clickbait). Waarom zeggen de kranten bijvoorbeeld niet dat de algemene toestand van de wereld er dit jaar weer op vooruit gegaan is: minder armoede, hongersnood, toenemende levensverwachting, het geboortecijfer dat niet meer stijgt, toenemende welvaart, toenemende landbouwproductie, etc… Het klimaat is zorgelijk, maar dat lossen wel op, zelfs met een fikse noodzakelijke toename van energieproductie in de wereld.

  2. Een tijd geleden was er de zogenaamde Club van Rome, en die deed voorspellingen over hoe snel de reserves van de aarde binnenkort wel uitgeput zouden zijn, hoe slecht we er aan toe zouden zijn enzovoort. En wat bleek achteraf ? Dat ze er mijlenver af zaten.

    Zijn er minder reserves ? Dan zullen we het met minder moeten doen en meer recupereren, en het zal ook gaan. Nog niet zo lang geleden was er niet eens aardolie of elektriciteitsvoorziening, en de maatschappij draaide ook. Bovendien is de techniek nu verder gevorderd dan vroeger, zodat we nu meer mogelijkheden hebben.

    Als de mensen op een verantwoorde manier het ouderschap in de praktijk brengen, dan moeten we ons niet te veel zorgen maken, behalve zorgen over onze zielen.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.