Hongarije biedt echtparen 30.600 euro aan als ze drie kinderen hebben

Uitzicht op de stad Boedapest vanaf de Szent Gellert Heuvel. Een koppel bekijkt het uitzicht op de Donau, Boedapest, Hongarije. (Foto: LifeSiteNews.com)

De Hongaarse regering heeft maatregelen – onder het nieuwe pro-familiebudget – aangekondigd om tot 10 miljoen forinten (ca. 30.600 euro ) aan te bieden aan echtparen die drie kinderen hebben.

De regering van premier Viktor Orbán zal de betaling van ca. 30.600 euro aanbieden aan de in aanmerking komende echtparen op het moment van hun huwelijksdatum. De lening moet dan worden terugbetaald totdat het echtpaar drie kinderen heeft en op dat moment wordt de schuld kwijtgescholden, meldt Le Figaro.

Deze maand reeds hebben ongeveer 2.400 gezinnen zich al ingeschreven en deze lening aangevraagd die maandelijks in kleine betalingen moet worden afgelost. Als het echtpaar echter binnen een periode van vijf jaar een kind heeft, wordt de rente op de lening opgeschort en worden de terugbetalingen voor drie jaar uitgesteld.

Om voor het programma in aanmerking te komen, moet het huwelijk voor minstens één van de gegadigden het eerste zijn, moet de vrouw 18 tot 40 jaar oud zijn en moet één lid van het echtpaar 180 dagen aan inkomensbelastingen aan de staat hebben afgedragen.

Echtparen die binnen vijf jaar geen eerste kind krijgen, evenals degenen die binnen dezelfde termijn scheiden, worden gedwongen om de volledige lening binnen een periode van vier maanden terug te betalen, tenzij zij een medisch attest kunnen voorleggen.

Dit nieuwe programma maakt deel uit van het bredere pro-familiebudget dat eerder dit jaar door de Fidesz-regering werd afgekondigd om de demografische achteruitgang tegen te gaan, zonder dat er daarvoor een massale migratiepolitiek moet gevoerd worden.

“Europa staat op een kruispunt. West-Europa probeert het probleem van de demografie met eenvoudige oplossingen aan te pakken die slechts succes op korte termijn kunnen bieden, maar op lange termijn catastrofale gevolgen teweegbrengen,” zei een woordvoerder van de Hongaarse overheid in juni nog aan Breitbart London.

 

“Hongarije hanteert een langetermijnaanpak en kiest voor de moeilijkere weg, waardoor Europa echter terug een economisch sterk en verjongd continent kan worden. Ofwel moedigen we geboorten aan door de belangen van gezinnen in het middelpunt van de politieke belangstelling te plaatsen, ofwel moedigen we steeds meer migratiestromen aan,” voegde de woordvoerder eraan toe.

identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

37 thoughts on “Hongarije biedt echtparen 30.600 euro aan als ze drie kinderen hebben

 1. Ja, beste Dries, dat is nog niet alles. Moeders met 4 kinderen hoeven nu in Hongarije, hun leven lang geen inkomstenbelasting te betalen. Ook zijn er kinderaftrek faciliteiten voor gezinnen bij de inkomstenbelasting in algemene zin, zoals wij dat in NL ook gekend hebben, enkele decennia terug. Links liberaal heeft dat afgeschaft, begin jaren 1970. Grote gezinnen werden ontmoedigd met de staats propaganda ; vrouwen werden de arbeidsmarkt opgejaagd. Het verwoestende feminisme werd de norm, en meisjes werden wijsgemaakt dat ze vooral “carrière” moesten maken met de bedrieglijke leus : ” een slimme meid is op haar toekomst voorbereid”.

 2. Nabrander.
  De staatspropaganda maakte de mensen wijs dat “overbevolking” dreigde. Het kostwinnerschap principe bij de lonen, werd afgeschaft. NL telde toen ongeveer 12 tot 13 miljoen inwoners. Nu, enkele decennia verder is NL bevolkt door 17 miljoen mensen door de massa immigratie, en de autochtone NL bevolking vergrijst. Generaties lang was de gezinsgrootte norm, twee kinderen. Pas nu verschuift dat bij de beter gesitueerde midden categorie, naar drie. De links liberale staats en media leugens en de propaganda, hebben het verlies van het huwelijks en gezins ideaal bij jongeren, bewerkstelligd. Dit kleurt een sombere toekomst. Het meest rampzalig is dat vwb. het gezinsdenken, meisjes en jonge vrouwen hier niet onderdoen voor jongens en jonge mannen. De blanke mensen dreigen een minderheid te worden eigen land, hetgeen Zuid-Afrikaanse toestanden bevordert. De blanke vrouwen, wereldwijd, krijgen veel te weinig kinderen. Daar wordt nooit over gepraat, en in gezelschap stapt men snel over naar een ander onderwerp, vooral vrouwen hebben daar een handje van. De demografische trends zijn een taboe geworden, in het Westen, enkel Orban de held, kaart dit aan.

  1. ☩JMJ☩

   Citaat Jules van Rooyen: “De blanke mensen dreigen een minderheid te worden eigen land, hetgeen Zuid-Afrikaanse toestanden bevordert. De blanke vrouwen, wereldwijd, krijgen veel te weinig kinderen. Daar wordt nooit over gepraat, en in gezelschap stapt men snel over naar een ander onderwerp, vooral vrouwen hebben daar een handje van.”

   De etno-Europese ariërs moeten zich meer tribaal gaan organiseren, opdat een situatie bevorderd wordt waarin mannen met leiderskwaliteiten ongehinderd kunnen opklimmen tot leiderschapsposities in de stam, waardoor de natuuradel organischerwijze tot een nieuwe politieke adel wordt. Systeempolitici vertegenwoordigen de Germaanse bevolking de facto immers niet, maar stellen zich in alle aspecten op als vijanden van die bevolking. We moeten dus voor onszelf zorgen. Wanneer de bevolking zich meer tribaal inricht onder de leiding van getalenteerde stammenleiders zullen de vrouwen ook opnieuw meer kinderen krijgen, want het morbide individualisme is dan gebroken en de natuurlijke omgeving van de stam bevordert het vermeerderen van de kroost.

   De impuls daartoe moet de bevolking ontvangen van de Katholieke Religie, en het is dus noodzakelijk dat we op kerkelijk gebied het novusordoïsme (de valse doctrine én de liturgische expressie ervan) verdrijven opdat het Katholicisme wederom haar plaats inneemt in de kerkgebouwen.

   Men moet gaan inzien dat wij ons als Germaanse ariërs op vijandig terrein bevinden in onze eigen ancestrale erflanden, en dat de mensen in de politieke machtsposities ons willen vernietigen, verdelgen. Er is geen ras dat meer het object is van rassenhaat in deze dagen dan het arisch ras; de enige ariërs die op sympathie kunnen rekenen zijn diegenen die een bepaald minimum aan ingemengd negroïde bloed in hun bloedlijnen hebben. Wij moeten echter niet ledig jammeren en klagen terwijl de grond van onder onze voeten weggetrokken wordt, maar wij moeten manhaftig de armen uit de mouwen steken en vechten voor de toekomst van het nageslacht. En, ja, wij kunnen klagen over de degeneratie onder de vrouwen, maar wij, mannen, zijn degenen die de leiding moeten nemen in het moreel herstel van de stam met viriele krachtdadigheid, en wanneer dat geschiedt zullen de vrouwen de leiding volgen; daarom ook is de MGTOW-beweging zo belachelijk, verwijfd en janetterig. De aanhangers daarvan zijn mannen die hun natuurlijke roeping tot strijd en verovering niet opnemen.

   1. Gaat niet gebeuren. Het links-liberalisme is heersende. Zelfs de meest cultureel-rechtse partij in Nederland (FVD, dat nu zichzelf aan het vernietigen is) heeft voornamelijk liberale standpunten. Omtrent abortus, euthanasie.

    De duivel heeft op aarde gewonnen. Gelukkig weten wij dat God het laatste woord heeft.

    1. ☩JMJ☩

     Fatalisme paralyseert de geest, Daan. De arm van God is niet te kort om te redden, en meerdere private openbaringen hebben de huidige toestanden voorzegd, aankondigend dat de wantoestanden beëindigd zullen worden door de samenwerking tussen een toekomstige Paus en een toekomstige Katholieke vorst. Ik neem die profetieën serieus, en ben er van overtuigd dat de aangekondigde wending zal plaatsvinden. De Kerk moet immers, na de kwellingen die zij heden nog steeds te verduren heeft, in een tijd van vertroosting gesterkt worden vooraleer de strijd tegen de persoonlijke Antichrist zal beginnen.

     Aan politieke systeempartijen geef ik geen vertrouwen; de “rechtse” partijen die beweren zich tegen het etablissement te verzetten zijn gegroeid uit de Rothschild-gestuurde “Nouvelle Droite”, en zijn openlijk zionistisch. Zij spreken vanuit de thematiek van de achttiende-eeuwse Verduistering, en niet vanuit de principes van het Christendom. Valse oppositie.

     Mijn standpunt is dat men zich buiten het democratisch systeem om, dus ook buiten de pseudo-rechtse systeempartijen om, politiek moet organiseren, met als basis de Katholieke Religie, etniciteit en ras.

  2. 17 miljoen mensen door de massa immigratie. Zie ik het goed dat u denkt dat er 4 a 5 miljoen allochtonen in Nederland wonen? Waarom moeten vrouwen denken zoals Jules van Rooyen? Mijn Moeder (6 kinderen) wilde werken maar MOEST stoppen… Om aan uw gezinsdenken te voldoen. Wat is er katholiek aan het informeren of het huwelijk al geconsumeerd was en of er al resultaat was..Vrouw en man moet gelijkwaardig zijn en gelijke kansen en mogelijkheden hebben. Daar is niks geen leugen aan of propaganda.

   1. ☩JMJ☩

    Citaat Erik: “Vrouw en man moet gelijkwaardig zijn en gelijke kansen en mogelijkheden hebben.”

    Dat is leugentaal; mannen en vrouwen moeten elk hun eigen rol vervullen, en die rollen zijn niet hetzelfde. Een gezin werkt hiërarchisch, niet egalitaristisch. Dat men dat aan volwassen mensen moet uitleggen is echt schrijnend. Het zwartste nihilisme beweert tegen alle gezond verstand in dat uw egalitair denken goede vruchten voortgebracht heeft in en voor de maatschappij, terwijl de samenleving in werkelijkheid neergezonken is tot aan de poorten van Sheol.

    Moederschap en de taken van een huisvrouw zijn trouwens geen minderwaardige zaken; integendeel. In deze zaken ligt net haar adel. Vaders sturen heden in hun domheid hun dochters naar universiteiten tussen jonge kerels zonder moraal, opdat ze in die tijd bijna met zekerheid hun maagdelijkheid buitenechtelijk verliezen en zich na hun opleiding jaar na jaar kinderloos kunnen afmatten ten dienste aan het kapitalistisch zombiesysteem. Wanneer dan hun biologische klok bijna overschreden is krijgen zij spijt dat zij geen kinderen hebben, en dan blijven zij achter als verbitterde kinderloze vrouwen die zich scherp bewust zijn van het feit dat zij gedurende hun levens in het zak gezet zijn en gelijk een object gebruikt geweest zijn.

    U zit nog altijd met dat krankzinnig beeld in uw hoofd van ’68, toen gedacht werd dat het feminisme ging teweegbrengen dat vrouwen al dansend en huppelend over de straten gingen springen, blij omdat zij ‘verlost’ waren van de ‘oppressiviteit’ van de Kerk en de patriarchie. Ik heb nieuws voor u, Erik; de jongere generaties zijn in toenemende mate woedend op die van u, woedend om hetgeen u gedaan heeft met de samenleving die jaar na jaar onleefbaarder geworden is. Maar de boomers zijn daar nog altijd blind voor; zij denken nog altijd dat zij de grote weldoeners geweest zijn die de wereld verbeterd hebben.

    1. Leugentaal? Gezond verstand? Wat heeft gezond verstand met geloof te maken. Wat u gezond verstand noemt is voor mij vertroebeld verstand. Verwijzend naar natuurwetten opgesteld door iets waarvan het bestaan nog nooit bewezen is. Zowel vaders als moeders sturen hun kinderen naar universiteiten. Niet alleen de vaders.. kennelijk vergeet u of wil u er niet aan dat er ook ‘dochters’ zijn die graag willen studeren en een maatschappelijke carriere nastreven. Het zal u een doorn in het oog zijn omdat zij dan niet aan uw rolpatroon beantwoorden. Voor mij is ieder mens gelijkwaardig aan elkaar en dat er biologische verschillen zijn is evident. Maar vrouwen neerzetten als huishoudkippen en broedkippen gaat me toch echt te ver.. En dan ook nog zeggen dat het belangrijke en nuttige rollen zijn. Als er een vrouw is die dit nastreeft en uit eigen vrije wil die rol op zich neemt.

     1. ☩JMJ☩

      Citaat Erik: “Wat heeft gezond verstand met geloof te maken.”

      Het bovennatuurlijk Geloof is in perfecte harmonie met de natuurlijke rede; het is dan ook geen toeval dat het de ongelovigen zoals u zijn die zo zot als een achterdeur worden, en dat het de orthodoxe Katholieken zijn die vechten voor een terugkeer naar het gezond verstand. Niet vergeten, Erik; het is de wereld van uw dystopisch ongelovig boomer-‘paradijs’ die psychotische raaskallerij zoals “transgenderisme” in het publiek debat verankerd heeft. Atheïstische boomers moeten mij dus niet aanspreken over gezond verstand.

      Citaat Erik: “Verwijzend naar natuurwetten opgesteld door iets waarvan het bestaan nog nooit bewezen is.”

      Dat er een Natuurwet is kan men zelfs zonder het bovennatuurlijk Geloof, vanuit het natuurlijk licht des verstands weten (dat er een Godheid, Eén in Zijn Wezenheid, moet bestaan trouwens ook), want die staat geschreven in de menselijke natuur. Daardoor komt het ook dat IEDEREEN, niet alleen Katholieken, vroeger wist dat een huwelijk geen democratie is, en dat de biologische verschillen tussen mannen en vrouwen zich logischerwijze exprimeren in verschillende rollen.

      Verder is ook de goddelijke origine van het bovennatuurlijk Geloof bewijsbaar, maar wanneer aanhangers van het atheïstisch en rationalistisch ‘geloof’ daarmee geconfronteerd worden, dan kronkelen zij zich in de meest absurde bochten en willen zij de feiten niet erkennen zoals zij zijn; zij sluiten zich – o ironie! – af voor de rede, de rationaliteit, en lopen kwaad weg, gepijnigd door hun vaincu intellectuel. Maar we hebben het hier strikt over de natuurlijke roeping van de vrouw, dus ik stel voor dat we bij dat onderwerp blijven.

      Citaat Erik: “Maar vrouwen neerzetten als huishoudkippen en broedkippen gaat me toch echt te ver.. En dan ook nog zeggen dat het belangrijke en nuttige rollen zijn.”

      Hoe u de verheven roeping van het moederschap veracht en moreel integere moeders en huisvrouwen herleidt tot “huishoudkippen” en “broedkippen” is walgelijk, weerzinwekkend. En u meent zich dan op te werpen als een verdediger van het vrouwelijk geslacht!

 3. Zonder herstel van de katholieke Kerk van altijd met de Traditionele liturgie, is er geen andere uitweg uit de cultuur van zelfhaat en demografische neergang, beste Benjamin. De enige gemeenschappen met grote gezinnen zijn de parochies van de Traditie, in NL, in België, in Frankrijk en in de VS. Voor de jonge mannen zijn het zware tijden om een meisjes te vinden bij wie het gezinsdenkn voorop staat. Ik adviseer altijd de Chartres bedevaart, dit jaar 19.000 deelnemers. Je zult ook zien, beste Benjamin, dat inbreng hier van de kant der dames op dit punt, uit zal blijven.

 4. Het is onzin te beweren dat de katholieke Kerk er enkel terug bovenop kan komen door overal de Tridentijnse liturgie terug verplicht te maken. Om te beginnen is het niet overal kommer en kwel in de katholieke Kerk. In sommige landen zitten de seminaries overvol. En in onze streken ? Daar moet de Kerk terug missionair worden. De mensen hebben het materieel goed, en daardoor zijn ze a.h.w. ingeslapen, en hechten ze nog weinig belang aan het religieuze en het spirituele. De mensen moeten terug gaan geloven, en volgens het christelijke geloof leven.

  1. Misleiden is een grote zonde tegen de H. Geest, die niet in dit leven noch in het hiernamaals vergeven kan worden.
   De waarheid is:
   Het is op gezag van de Apostolische Constitutie Quo Primum van de Heilige Paus Pius V gedateerd 14 juli 1570, en staande op de stevige dogmatische, morele en canonieke gronden die dit decreet biedt, dat hij de volheid van zijn Apostolische autoriteit gebruikt, als de opperste priester van de Kerk van Christus, om een decreet uit te vaardigen, dat iedereen tot in de eeuwigheid en voor altijd bindt, terwijl hij hen bedreigt die het zouden wagen om het decreet te overtreden, niet enkel met excommunicatie van de Kerk, maar met Gods Eigen wraak.
   Het is onzin te beweren dat de katholieke Kerk er enkel terug bovenop kan komen door overal de Tridentijnse liturgie terug verplicht te maken. (zoals u schrijft), is geen onzin maar gehoorzaamheid aan een Apostolische Constitutie die door niemand en in de eeuwigheid niet veranderd kan worden. Indien u of iemand anders toch deze Constitutie in de wind slaat, weet dan dat u of hij of zij niet kan beweren een Katholiek te zijn maar zich buiten de Kerk bevindt.
   Waar is dan de gehoorzaamheid aan het opperste gezag?
   Ziehier nogmaals de tekst:
   “Wij stellen door dit wettig decreet, geldig tot in de eeuwigheid, vast en Wij verordenen, dat in de toekomst niets toegevoegd, verwijderd of veranderd mag worden in dit Missaal. Nooit zal een priester in de toekomst gedwongen kunnen worden om op een andere manier de Mis te lezen. En om voor eens en altijd zonder een zweem van onrust van het geweten, en zonder in welke straffen, veroordelingen, berispingen of verwijten ook te vallen, die als gevolg daarvan op een of andere manier van kracht zouden kunnen worden; veeleer kan men daarvan immer een vrij en toegestaan gebruik maken en is men daartoe gerechtigd. Geen enkele bisschop, ambtsdrager, kanunnik, kapelaan of andere seculaire priester van welke naam en titel ook, en geen enkele ordegeestelijke uit welke van dergelijke gemeenschappen ook, mag verplicht worden de Heilige Mis anders te celebreren dan door Ons is vastgesteld. Zij mogen ook niet, door wie dan ook, er toe gedwongen en genoodzaakt worden dit Missaal te veranderen. Ook kan dit ter tafel zijnde schrijven nooit en in geen enkele tijd worden herroepen of beperkt. Wij bepalen en verklaren veeleer op dezelfde manier, dat het voor immer vast in zijn onverstoorbare geldige kracht blijft bestaan. Zo is het dan aan helemaal geen enkele onder de mensen toegestaan deze oorkonde, die Onze toestemming, Onze vaststelling, Onze verordening, Onze opdracht, Ons bevel, Onze goedkeuring, Onze concessie, Onze verklaring, Onze wil, Ons besluit en Onze strafbepaling inhoudt, te ontkrachten of zich tegen haar in schandelijke vermetelheid te verzetten. Wanneer iemand zich echter zou aanmatigen tot afval daarvan te verleiden, zo wete diegene, dat hij op het punt staat het misnoegen over zich af te roepen van de Almachtige God alsook van Zijn Heilige Apostelen Petrus en Paulus.”

   1. Beste Ward,
    Het Tweede Vaticaans Concilie heeft verordend dat de liturgie van de Heilige Mis ook mocht geschieden in de volkstaal, voor ons het Nederlands. Daardoor kunnen de gelovigen veel meer betrokken worden in het gebeuren van de Heilige Mis. Lang geleden werd de H. Mis óók opgedragen in de volkstaal, en dat was toen het Latijn. Voor ons is dat nu het Nederlands. Geen probleem toch ?

    Wat zijn we ermee van nu terug de Latijnse ritus verplicht terug in te voeren, in de valse hoop dat de katholieke Kerk er op die manier bij ons terug bovenop zal geraken ? Geen mens gaat nog weten wat er juist verteld wordt, en missalen zijn al lang in onbruik geraakt. Laat de mensen gewoon goed meevolgen wat er gezegd wordt, in hun eigen taal. Simpeler kan het niet. Laat de tridentijnse ritus aan de mensen die daar bijzonder aan gehecht zijn, en zit niet onverantwoord te kappen op de courante NOM ritus. NB : loop niet verloren in oude documenten zonder globaal zicht op het geheel.

    Vriendelijke groet, A. G. Stinus

    1. Mr. A.G. Stinus. U wilt het helemaal niet aanvaarden en vaagt er flagrant uw broek aan. Oude documenten, zoals u deze eeuwig geldende Constitutie noemt bestaan niet, als alleen in uw verbeelding. Niemand heeft het recht hieraan iets te veranderen zonder het misnoegen over zich af te roepen van de Almachtige God. Misleiding van de leugenkermis wat u Het Tweede Vaticaans Concilie, noemt. Deze is de Katholieke Kerk niet.

 5. Wat een idee, wil je dus weinig belastingen betalen dan produceer je maar kinderen, precies of de wereld lijkt al niet vol te zitten, echt eerlijk vind ik dat niet, want wat als je geen kinderen kunt krijgen?

 6. @Erik
  Ik sluit me volledig aan bij bovenstaande tekst van Benjamin, prachtig verwoord. U bent wellicht van die verwoestende 1968 génératie, beste Erik, maar dat is voorbij. Weest niet blind voor de feiten, de gevolgen van die tijd hebben geleid tot de vergrijzing, tot de te kleine gezinnen, en het lokaas “carrière ” schap van meisjes en jonge vrouwen, die later verweesd, vaak manloos en kinderloos, achterblijven. Het gelijkheidsdenken tussen mannen en vrouwen is waarschijnlijk de meest destructieve mythe die het cultuur marxisme heeft geproduceerd. En het gaat maar door. De 1968 ideologen zullen moeten uitsterven, want de feiten zeggen hen niks. Dat geldt ook voor de Vaticaan 2 ideologen, die blind blijven voor de vergrijzing en de zelfvernietiging van het Eeuwige Rome. Zelfs het Offer van Golgotha, telkens weer, bij het H. Misoffer van altijd, durven ze nog steeds te vervangen door het (mensen) offer van het brood en de wijn, vruchten van onze handen arbeid. Hoe verstokt kun je zijn. Er lijkt geen grens te zijn voor de menselijke inbeelding.

  1. Beste Jules en Eric,
   Hier word met serieuze nagels op de kop getimmerd.
   Ik zou het niet beter kunnen verwoorden, prachtig.
   Ik heb juist nog een Duitse broeder goede raad proberen te geven.
   Daar is het nog erger gesteld dan bij ons.
   Het is tijd dat de waarheid aan het licht komen en er nieuwe leiders opstaan die het oude continent orde op zaken stellen en de leugens laten ophouden.
   Stillaan word Europa wakker, Heer Jezus zou zeggen “ Het kaf moet van het koren gescheiden worden”.
   Europa moet geleid door de Soevereine staten en niet omgekeerd.
   En ja wij sterke vrouwen nodig, kijk maar eens Hongarije van Viktor Orbán en familie belijd, Hongarije biedt echtparen 30.600 euro.
   Die zet zijn land terug op de rails.
   Noch iets wat mij van het hart moet, mannen zijn niet gelijk aan vrouwen. Ze hebben elks hun waarde en plaats in de wereld gekregen/bepaald door God, wij kunnen Gods wetten niet zomaar gauw aanpassen. Dat komt gelijk een Boemerang terug in ons gelaat.
   Wij moeten leren leven naar Gods wetten en die ook weten te waarden en te leren respecteren. —-

   1. Ik begin echt te twijfelen aan Christelijke en Katholieke waarden als je daden als die van Orban toejuicht.
    Voor 30600 euro mag je terug in je hok aan de ketting. Oja in een rol die een man je toebedeeld en bedacht heeft. Maar waar je net zoals in de Islam geen enkele zeggenschap hebt en je je dient te schikken in die rol.

 7. Een mooi gebaar, maar ruim tien jaren te laat. De zeer nabije veldslagen en vervolgingen en rampen zullen de wereldbevolking hoe dan ook decimeren. Het is voorzegd door tal van Katholieke profeten. Het zal sterk gelijken op de vroegere zondvloed maar nu een zondvloed van vuur. Daar valt niet meer aan te ontkomen. Bereid u alvast voor op de nabije dag van de Grote Waarschuwing, waarna de zogenaamde ‘eindtijd’ begint.

 8. De slang heeft de vrouw als eerste verleid. Nu ook weer:
  “Neem van deze vrucht en je zult zijn als een man: vrij om goed en kwaad te doen.”

  De werkelijkheid is ironisch:
  Niet meer ‘opgesloten’ in huis, maar wel in een kantoorgebouw.
  Niet meer gehoorzaam aan haar man, maar wel aan haar directeur.
  Niet meer tussen lastige kinderen, maar wel tussen lastige klanten.

  Voor vrouwen met intelligentie (maar niet per se wijsheid) is de typische levensloop wel heel dramatisch:
  Op haar 18e wil de vrouw nog geen gezin, want ze wil studeren.
  Op haar 23e wil ze nog geen gezin, want ze wil promoveren (doctoraat).
  Op haar 27e wil ze nog geen gezin, want ze wil eerst een baan.
  Op haar 30e wil ze nog geen gezin, want ze wil een vaste en goedbetaalde baan.
  Op haar 32e heeft ze dan eindelijk alles, en wil ze alsnog “haar leven compleet maken” met een gezin.
  Maar de man met wie ze jaren heeft samengewoond wil geen kinderen met haar.

  Op naar de dating scene. Via Tinder worden de meest aantrekkelijke mannen ‘geliked’. Als er een ‘match’ is, mag mijnheer op sollicatiegesprek komen. Verdient hij wel genoeg? Kan hij wel koken?
  Heeft hij evenveel van de wereld gezien als zij? En past zijn muzieksmaak wel bij haar?

  Voor elke man zijn er wel tientallen redenen om hem af te wijzen. Maar wat deze vrouw niet begrijpt, is dat zij de man zelf ook niets te bieden heeft, behalve het gebruik van haar voortplantingsorganen.

  Wie wil er getrouwd met zijn met een egoistische vrouw?
  Wie wil er zijn vrijheid opgeven voor een vrouw met de broek aan?
  Wie wil al zijn toekomstige arbeid opofferen voor kinderen waarvan hij niet zeker weet of ze wel van hemzelf zijn?

  Maar voor jonge vrouwen is er nog hoop:
  Kies er voor om een bijenkoningin te worden en geen werkster.
  Doe je oordopjes uit. Zeg eens wat terug als een man je aanspreekt.
  Leg je telefoon eens weg en kijk mensen aan. Glimlach eens.
  Opeens heb je honderden aardige mannen om je heen.

  Filter de slechten eruit door je lichaam voor jezelf te houden.
  Leer zijn karakter kennen. Zal hij zijn verantwoordelijkheden als echtgenoot en vader kunnen waarmaken? Stel hem voor aan je ouders. Vraag hun ook om advies.
  En laat hem subtiel (maar niet te subtiel) weten of je in een huwelijksaanzoek geinteresseerd bent.

  En als je dan getrouwd bent, zet dan je gezin op de eerste plaats.
  Zorg dat je er altijd bent voor je kinderen. En dan maak je pas echt carriere:
  Koningin en moeder van een klein gezin
  Koningin en moeder van een groot gezin
  Koningin en grootmoeder van een grote familie

  En in tegenstelling tot al die collega’s en klanten zullen deze ‘onderdanen’ echt van je houden.
  Je zult nooit meer eenzaam zijn.

 9. Het is nogal typerend dat het – op Willy’s reactie na – uitsluitend mannen zijn die hier komen ventileren c.q. voorschrijven wat moeder de vrouw te doen staat. Beste heren, mogen de al dan niet tribaal-arische dames daar misschien zelf over beslissen, of acht u hen daartoe te gehersenspoeld, te dom of te ongelijkWAARDIG?

  Dat er te weinig kinderen geboren worden is een feit, dat het moederschap fors ondergewaardeerd wordt eveneens; dat fiscaaltechnisch een kindvriendelijk(er) klimaat wordt geschapen prima, maar de tijd dat de pastoor komt aanbellen om de omvang van het nageslacht in Godsnaam! op te jutten is goddank voorbij. Geen ritus die daar iets aan veranderen kan.

  Ik geloof dat Jezus noch Maria mij vraagt om de intellectuele ontwikkeling van onze dochters tot het gebruik van fornuis, stofzuiger en zoogcompressen te beknotten. Het Christendom is Himmlers Lebensborn-tehuizen en Daesh ver voorbij.

  1. ☩JMJ☩

   Citaat Paul: “Beste heren, mogen de al dan niet tribaal-arische dames daar misschien zelf over beslissen, of acht u hen daartoe te gehersenspoeld, te dom of te ongelijkWAARDIG?”

   Bewoordingen zoals “zelf beslissen” worden ook gehanteerd door abortus-activisten. Wanneer de mens het goddelijk recht verwerpt om “zelf” te gaan “beslissen”, valt de samenleving in de meest atrocieuze duisternissen, en dat is exact hetgeen we gezien hebben de voorbije decennia. De moeder-huisvrouw is essentieel om de georganiseerde samenleving staande te houden; geen plaats voor egoïsme dus, noch vanwege mannen, noch vanwege vrouwen.

   Citaat Paul: “Ik geloof dat Jezus noch Maria mij vraagt om de intellectuele ontwikkeling van onze dochters tot het gebruik van fornuis, stofzuiger en zoogcompressen te beknotten.”

   Weeral dat grotesk parodiëren op de verhevenheid van de natuurlijke roeping van het moederschap en op de taken van de huisvrouw; diabolisch is het, Paul. En niemand zegt hier dat vrouwen geen intellectuele vorming mogen hebben, maar laat dat thuis geschieden, ondergeschikt aan hun primaire roeping als gehuwde vrouwen en onder het toezicht van hun echtgenoten, en niet in universiteiten met het zicht op prioriteit geven aan “carrière maken” en de opvoeding van hun kinderen op een secundaire plaats zetten.

   Citaat Paul: “Het Christendom is Himmlers Lebensborn-tehuizen en Daesh ver voorbij.”

   Reductio ad Hitlerum; typisch voor Hysterisch-Slinks, onacceptabel voor gedoopte Katholieken. U moet een strijdbanier kiezen om u onder te plaatsen, Paul (en u bent moreel verplicht de juiste te kiezen); u kunt niet voor beide kampen militeren.

 10. Zing een toontje lager, beste Paul, wat die mannen hier naar voren brengen is alleszins passend binnen de Natuurlijke orde, (= de Decaloog), aangevuld door het Epistel van St. Paulus, (Ephesiers, 5: 22-33), waar de vrouw haar plaats vindt binnen het patriarchaal gezinsmodel. Zij spuien een wanhoops kreet. Het modernisme van de Jew World Order (JWO) doet er alles aan om de kern van onze beschaving, het klassieke gezin, te vernietigen. Alle Hollywood productie, een JWO imperium, stimuleren allerlei verhoudingen, behalve het traditiononele gezinsmodel. Zelfs de God gegeven sexuele geaardheid van mannen en vrouwen, ligt onder JWO vuur. Met uw bemerkimgen plaatst u zich in hetzelfde schuitje.
  U onderschat het drama dat zich onder onze ogen afspeelt bij de jonge mannen, die op zoek zijn naar meisjes bij wie het gezinsdenken voorop staat, en voor wie man en kinderen, nummer 1 zijn. Het prachtige gedicht van Sylvanus, spreekt boekdelen. Welk een talent gaat hier schuil, achter deze jonge man, om zo sprekend de failliete man vrouw verhouding in onze tijd, te ontmaskeren.
  De jonge mannen zijn ontmoedigd geraakt door de ambiance van het cultuur marxisme, dat het vrouw en moeder zijn, in de achterhaalde, ouderwetse hoek zet. U geeft zich bloot als een van de gecapituleerde mannen voor het feministen offensief. Wist u, beste Paul, dat in de VS, door feministische vrouwen aangestuurde bedrijven, mannen zich moeten voordoen als homosexuelen, omdat ze anders op straat gezet worden ? In Zweden is het nog erger, mannen verenigen zich in gesloten huizen, om onder elkaar te kunnen zijn en om vrijuit te kunnen praten.

  1. Mijheer Paul. Wanneer u schrijft :Ik geloof dat Jezus noch Maria mij vraagt om de intellectuele ontwikkeling van onze dochters tot het gebruik van fornuis, stofzuiger en zoogcompressen te beknotten, stelt zich de vraag, ‘is het Evangelie (de blijde Boodschap) die Jezus Christus ons is komen brengen de leidraad van uw leven of is het het werelds politiek discours wat u hier komt tentoonstellen?
   Als u zo begint met ‘ Ik geloof dat Jezus noch Maria mij vraagt om de intellectuele ontwikkeling van onze dochters tot het gebruik van fornuis, stofzuiger en zoogcompressen te beknotten’ dan is het Evangelie voor u geen levenwijze maar een achterhaalde onzin.
   Jezus Christus en Zijn Allerheiligste Moeder Maria waren in alles gehoorzaam aan de goddelijke wetten. ‘Jezus was gehoorzaam tot de dood op het H. Kruis’ ja ook voor u en uw dochters een voorbeeld te geven, ja tot in de dood, waardoor Jezus deze heeft overwonnen, juist door die gehoorzaamheid. Satan huivert hiervan. Maria sprak ‘Fiat mihi secundum verbum Tuum.’ de totale gehoorzaamheid.
   Zegt Jezus niet ‘Zoek eerst het Rijk der Hemelen en al het overige zal er u bij geschonken worden?’
   De rede van de mens is het eerst aanvaarden om nadien te geloven te doen. Daar waar het geloof u wordt geschonken door een Goddelijke Genade en aanvaard uit totale liefde tot God.
   De Erfzonde is juist het feit dat Adam de deugden en ondeugden kende door de ongehoorzaamheid (de vrucht die lijd tot de dood) te aanvaarden. Nu moest de mens voortaan iedere maal de keuze maken in al zijn handelingen en kiezen tussen goed en kwaad.
   Een mens man of vrouw heeft geen keuze en kan de rede slechts gebruiken om het Evangelie te doorgronden en te gehoorzamen naar het voorbeeld van Jezus en Maria.
   Het is niet de leer van de Katholieke Kerk dat u doet besluiten om deze gruwel te schrijven ‘Ik geloof dat Jezus noch Maria mij vraagt … enz…’ maar uw rede. De politieke vijand van de K. Kerk.
   De rede (het kunnen kiezen) is door de duivel misbruikt bij de erfzonde en eveneens in de tijden de illuminatie, het verheerlijken van de rede en niet het geloof.
   Waarom denkt u dat Jezus zovele malen zegt in het H. Evangelie (als u het nog leest) ‘uw geloof heeft u gered’ ?
   Sint Paulus onderwijst ons hierin met ‘onderzoek alles en behoudt verwerpt het slechte’ . Een heel wijs onderricht voor iedere mens op aarde, die geen keuze mag hebben, maar slechts Gods wetten na te volgen en Hem zijn ziel terug te schenken. U bent de man des huizes en u hebt de plicht uw zonen en dochters zowel als u echtgenote hierin te onderwijzen. Indien u dit alles niet weet is het schuldig verzuim.
   Verheerlijkt de omstandigheden gecreëerd door de mens niet maar heb Gods Woord lief.

 11. ☩JMJ☩

  Nu er dan toch de gelegenheid toe is, ga ik het hier maar zeggen…

  Voor degenen die het plezant achten om op Mr. van Rooyen te stampen en te spuwen het volgende:

  Ik ben het niet altijd met alles eens wat Mr. van Rooyen schrijft, en soms formuleer ik dat ook op deze website, maar in de meeste zaken ben ik het welzeker met hem eens. Weet echter, geachte gefrustreerde boomers, dat in de ogen van een toenemend aantal millennialen mensen zoals Mr. van Rooyen in vele opzichten een soort van grootvaders zijn die zij zelf gedurende hun jeugd hebben moeten missen omdat hun eigen families bezeten waren met dat pathologisch gejuich voor de revolutie die de natuurorde in haar meest fundamentele zuilen aan het ondermijnen was, en waarvan het feminisme onderdeel was. Weet dan ook dat meer en meer jonge vrouwen zich op eigen initiatief TEGEN uw feministisch gouden kalf aan het keren zijn, bewust kiezende voor het traditioneel moederschap; zij weten uit de ervaringen met hun feministische ouders hoe destructief de zieldodende moderniteit is voor het gezinsleven, en hoe de kinderen de grootste slachtoffers ervan zijn. Maar u, boomers, weet dat allemaal niet, want u weet de brandende gesprekken op het internet hierover zelfs niet te vinden; boomers denken nog steeds dat de mainstream media hét perk is waar het intellectueel debat plaatsvindt. Waar schrijvers zich nu echt moeten mee bezighouden is de groeiende aantallen dissidenten aantonen dat hun anti-feminisme zijn meest complete en volmaakte bekroning vindt in de Katholieke Religie.

 12. Me a frustrated babyboomer, Benjamin; een gecapituleerde man voor het feministen offensief, Jules? Oei oei, dan zou mijn vrouw zomaar eens een rasechte Germaanse Maria 2.0 kunnen zijn. Ik heb het niet zo op bashen van wie dan ook (désolé, mais ce n’est pas trop mon truc), ook al vindt Jean-Jules dat ik best wel een toontje lager (dan hem) zou mogen zingen.

  JWO of niet, de eindstrijd tussen de Heer en het rijk van satan zal over huwelijk en gezin gaan, aldus kardinaal Caffara of beter Zr Lucia zaliger. Yep, we zitten er midden in wellicht, Lucifer gaat onvermoeibaar rond als een brullende leeuw, als een veelkoppig en inmiddels veelkleurig monster dat op zoek is naar wie hij kan verslinden. Helaas heb ik geen decaloog nodig om dat om me heen waar te nemen en te ervaren. En ja, te midden van dat alles zoekt ook menige echtgenote naar een evenwicht tussen (financieel en/of maatschappelijk opgedrongen dan wel vrijwillig gekozen) carrière en moederschap of – zo u wilt – verantwoord ouderschap. Geen sinecure voorwaar. Gelukkig bestaat er, zij het in Nederland meer dan in België, (vooralsnog?) de gelegenheid om middels een parttime baan beide taken te combineren. Dat is op zich niet diabolisch of grotesk, zo is mijn bescheiden mening.

  Het zelf beslissen heeft niets met ‘baas in eigen buik’ of zo van doen, maar alles met de levenskeuzes die élk mens, man of vrouw, in zijn leven zelfstandig dient te maken. Bij de kunst van dat kiezen is Christus de enige strijdbanier Benjamin – althans zou dat moeten zijn – zoals de vrijheid van de kinderen Gods primair bestaat in de keuze voor wat schoon, goed en waar is, met Jezus als ultieme maatstaf. In een maatschappij waarin het wemelt van schreeuwende richtingwijzers die zich virtueel of anderszins permanent opdringen is dat evenwel een hele opgave, elke dag opnieuw. Probeer te midden van al die chaotische herrie als opgroeiende puber je innerlijk kompas maar eens stil te houden, je smartphone opzij te leggen en je hart op het Oosten te richten..

  Persoonlijk zie ik in het volgen van een opleiding geen tegenspraak met de roeping die een vrouw van nature heeft, ook wanneer zij nadien de alleszins respectabele keuze maakt om bijvoorbeeld vanaf haar zwangerschap thuis te blijven. Wanneer ik de lijst zie van wie de petitie tegen de actuele ontmanteling van het JPII-instituut ondertekenen, dan kom ik daar heel wat vrouwelijke ex-studenten tegen. Zij zullen hun primaire roeping toch niet op het spel gezet hebben zeker, door uitgerekend aan het (pré-Pagliaans) pauselijk instituut voor huwelijk en gezin hun master te behalen? Excusez moi, maar de gedachte dat een vrouw zich enkel onder het toezicht van de echtgenoot aan de keukentafel zou mogen ontwikkelen lijkt me anno 2019 meer iets voor de verlichte geesten binnen de Moslimbroederschap. Uitzonderingen of extremen zoals u die noemt, Jules, bevestigen bovendien de regel: juist door hun anders ZIJN kunnen vrouwen in het professionele circuit een verrijking betekenen binnen een bedrijfscultuur die van zichzelf deerlijk overschattende mannelijke egotrippers uitpuilt. De excessen binnen leger en marine die bij tijd en wijlen opdoemen spreken wat dat betreft boekdelen. Dat laat onverlet dat er meer acceptatie en waardering zou mogen zijn voor wie zich exclusief aan huis, haard en kroost wenst toe te wijden. In ons neoliberale tijdperk waarin de waardigheid van de mens steeds meer wordt afgemeten aan zijn economische utiliteit, is die optie echter financieel en anderszins volledig gemarginaliseerd en dat is zeker spijtig.

  Laten we dit afspreken: mocht (ook) ik een dezer dagen onverhoopt gehouden zijn in mini jupe en diep uitgesneden décolleté op de werkvloer te verschijnen, dan zal ik onder overlegging van visueel bewijsmateriaal terstond op mijn woorden terugkomen, beste Jules. Wellicht dat ik tegen die tijd dan een workshop naaldhakken-lopen bij u volgen kan.

  1. ☩JMJ☩

   U moet nu niet de geslagen hond spelen, Paul; u denigreerde het traditioneel moederschap met bewoordingen die uit de mond van een femen-zombie hadden kunnen komen, en u werd daar voor afgestraft.

   Het verhaal over het moederschap met carrière combineren hebben we allemaal al gehoord; het werkt niet. De opvoeding van de kinderen zál daar onder lijden en het creëert een ongezonde aanleiding tot competitie tussen de man en de vrouw in het huwelijk. Als het omwille van bepaalde omstandigheden niet anders gaat dan dat de vrouw gaat werken, dan gaat het niet anders; maar verhef een noodzakelijk kwaad niet tot ideaal. Een uitzondering waarbij participatie van de vrouw in de kostwinning niet schadelijk is voor het gezinsleven is, bijvoorbeeld, wanneer het gezin thuis een winkel heeft, of, zoals vroeger, wanneer de vrouw van een boer mee met haar echtgenoot op het eigen land ging werken.

   Verder; wanneer tien jongedames het huwelijk uitstellen om naar de universiteit te gaan, hoeveel, denkt u, zullen daar tussen die hoop obscene, barbaarse jongeren hun maagdelijkheid bewaren tot aan hun huwelijk? Meent u dat het volgens het oordeel van God een goede daad is vanwege een vader om zijn kinderen van het zwakker geslacht, zijn dochters, zo voor de leeuwen te werpen? Een man moet diegenen tegen de invloeden van de wereld beschermen die aan zijn gezag en paternale zorg zijn toevertrouwd door de Hemel, vooral die van het vrouwelijk geslacht.

   Dat u schaamteloos de Christelijke patriarchie probeert te vereenzelvigen met de islamitische patriarchie, waar vrouwen als haremslavinnen behandeld worden, getuigt dan ook van het feit dat u gelijk een soixante-huitard denkt die blij is dat de bevolking het juk van de Roomse Kerk van zich afgeworpen heeft, een juk dat door de Zaligmaker “zoet” genoemd wordt, maar door de goddelozen pejoratief een tegennatuurlijk “slavenjuk”. De strijdbanier van Christus is anti-liberalistisch, intolerant en maatschappelijk imperialistisch; de “Liberté” van de sansculotten kan daar niet mee geharmoniseerd worden, en dan komt het onderwerp weer aan bij het novusordoïsme, een nieuwe pseudoreligie die het Katholicisme tegen de realiteit in wil hybridiseren met de genoemde revolutionaire “Liberté”. Hilary White heeft dan ook gelijk wanneer zij zegt dat het novusordoïsme niet het Katholicisme is.

   Doordat de institutionele regionen van de maatschappij volgepropt zitten met vrouwen is de samenleving zwaar gefeminiseerd, met een pijnlijke zwakte in het verzet tegen onrecht en corruptie als gevolg. Ook binnen de Katholieke Kerk worden de vruchten van de feminisering van het intellectueel leven duidelijk gezien; het verzet tegen wantoestanden binnen de rangen van de clerus is zwakker dan ooit tevoren in de Kerkgeschiedenis. Eeuwen geleden zouden er al lang rellen ontstaan zijn door Katholieken tegen de agenda van Paus Franciscus; ten tijde van de ketterij van Arius waren er fysieke gevechten tussen Katholieke en arianistische monniken! Heden ten dage kan men zich amper monastieke straatvechters inbeelden. In onze dagen worden de dochters van ons volk zelfs niet beschermd tegen predatorische negers die hier doelgericht neergezet worden opdat zij kwaad kunnen verrichten. Waar is de furor teutonicus naartoe? Die is verzwolgen door de draaikolken van de verwijfdheid. Dat is de bewuste bedoeling geweest van de regeringen; de bevolking week en zwak maken, zowel mentaal als fysiek, opdat zij deze zonder veel resistentie kunnen terroriseren à volonté.

  2. ☩JMJ☩

   Citaat Paul: “juist door hun anders ZIJN kunnen vrouwen in het professionele circuit een verrijking betekenen binnen een bedrijfscultuur die van zichzelf deerlijk overschattende mannelijke egotrippers uitpuilt.”

   De feministische mythe van het vermeend contrast tussen een gepretendeerde engelachtige, onschuldige vrouwelijkheid en een toxische masculiniteit. Mensen die met hun gedachten binnen de realiteit leven weten wel beter.

   Om nog even terug te komen op de Christelijke patriarchie: Sara noemde de Patriarch Abraham haar heer, en was onderdanig aan hem. Wilt u hier in expliciete bewoordingen de Vader van de Christenen in het Geloof gelijkstellen met een sekte zoals de Moslimbroederschap, of ziet u die lamentabele consequentie van uw valse redenering als een stap te ver om aan te durven? Ik kan u verzekeren dat zij tijdens haar leven de vrouwelijke componenten in haar nageslacht geenszins ingefluisterd heeft om “bedrijfsleidsters” te worden. Maar ik ben op de hoogte van het novusordoïstisch antwoord daar op: “Dat was vroeger; nu zijn de tijden veranderd.” Dat antwoord geven de adepten van het novusordoïsme telkens wanneer zij een onwrikbaar component van de Christelijke moraal proberen te perverteren.

  3. Het komt in de geschiedenis regelmatig voor dat geboortecijfers als gevolg van hedonistische, individualistische en feminiene tendensen zo laag worden dat de samenstelling, kracht en weerstand van naties ernstig ondermijnd worden. Momenteel geldt dat voor het van luxe vergeven Europa (maar Rusland, China, Japan en Zuid-Korea staan er niet veel beter voor). Tegenover deze perioden van neergang staan fasen van groei. Men kan daaruit concluderen dat er een ‘culturele evolutie’ bestaat waarin op- en neergaande geboortecijfers elkaar afwisselen. Het is inderdaad deze evolutie die ervoor zorgt dat na een periode van anaemie en feminisme (met te lage geboortecijfers, veel onwettige kinderen, alleenstaande moeders en ongetrouwde vrouwen), het patriarchaat – dus ‘rank and honour’ – weer de overhand krijgt. Dit is het geval omdat het patriarchaat het enige regime is dat de geboortecijfers omhoog stuwt en een land weer power geeft, niet alleen als natie temidden van andere, maar ook wat betreft de instandhouding van gemeenschapszaken als sociale zekerheid, pensioenen en gezondheidszorg. Tegelijkertijd zorgt het patriarchaat ook voor de hoogste investeringen in de volgende generatie die daardoor kwalitatief goed uitgerust zal zijn.
   De diepste oorzaak van de lage geboortecijfers is het gebrek aan commitment met bovenindividuele waarden. Hierdoor vinden koppels het aantrekkelijk kinderloos te blijven of slechts kleine gezinnen stichten opdat zij zichzelf zoveel mogelijk kunnen ontwikkelen en van het leven genieten (waartegen geen kinderbijslag en gratis kinderopvang opgewassen zijn). De weinige kinderen die er geboren worden, worden vaak indifferent en sterk hedonistisch opgevoed; daardoor zullen deze in welvaart en laxisme grootgebrachte ‘sneeuwvlokjes’ zelf – als groep – evenzeer weinig tot geen kroost krijgen. De afstammelingen van met name patriarchaal-religieus georiënteerde ouders, daarentegen, krijgen de op het voortbrengen van leven gericht waarden van hun ouders met de moedermelk mee. Op hun beurt stichten de nazaten van deze ouders eveneens grote gezinnen. Dit verklaart de situatie in het huidige Frankrijk. Daar is het zo dat van alle vrouwen die in de vroege ‘zestiger jaren’ geboren zijn er slechts circa 33 procent meer dan drie of vier kinderen kregen. Deze vrouwen zijn echter verantwoordelijk voor de helft van de bevolkingsaanwas in Frankrijk. De nakomelingen van deze 33 procent (merendeels orthodox katholieken of moslima) zullen uiteraard zwaar oververtegenwoordigd zijn in subsequente generaties. En met hen de religieus-traditionele waarden van hun stamvaders. Dezelfde waarden zullen de verdere vaandeldragers in de bloedlijn aanzetten tot het stichten van grote gezinnen. Etcetera.
   Kortom, niet-religieuze koppels zullen procreatief ruim verslagen worden door competiterende religieuze groepen. Weloverwogen en in een sacrale context gesloten huwelijken (zoals bij hindoes, moslims, Afrikanen, katholieken etcetera) zullen ook tot hechtere familiebanden leiden die op zichzelf weer het voordeel hebben dat het familiekapitaal intact blijft. Uiteindelijk zullen door individualisme en hedonisme bevangen groepen vrijwel uitsterven omdat ze niet kunnen wedijveren met groepen die minstens vier kinderen hebben per vrouw.
   De culturele evolutie favoriseert op deze wijze het patriarchaat. De transformatie naar religie en patriarchaat is daarmee onvermijdelijk. In 2060 zal het aantal christenen in de wereld van 2,3 naar 3 miljard gestegen zijn (met overeenkomstige schattingen voor de islam); als percentage van de wereldbevolking zullen de agnosten en atheïsten daarentegen sterk dalen. Inderdaad, ‘la démographie est le destin’ (August Comte).

 13. Het naar rechts verleggen van uw tegenvuur, beste Paul, blijft te mager. Nergens in uw betoog wijst U op het primaat van de Openbaring, het Nieuwe Testament (NT). U heeft waarschijnlijk ook niet de hierboven geciteerde Ephesiërs brief (5 : 22-33) gelezen van Sint Paulus, uit de huwelijks mis in het Tridentijnse missaal. Toen ik trouwde in 1967, was die H. Mis standaard voor alle huwelijks sluitingen. Eigen bedenksels, nieuwigheden, fratsen en fantasieën kwamen niet ter sprake. De eerbied voor de Traditie en het Heilig Misoffer van altijd, stond buiten kijf. Pas later zijn de nieuwigheden door de revolutionairen met Romeinse col, geïntroduceerd. Zij waren de V2 gangmakers, en zetten alles op de kop. Het feminisme wierp wel zijn schaduw vooruit, maar bleef een lachwekkend maatschappelijk verschijnsel van Dolle Mina’s. Het novo-ordoïsme van dat vervloekte V2 Concilie (1965) had zich nog niet kunnen nestelen in de hoofden en harten van het gelovige volk. Dat liet zich niet zo maar verleiden met nieuwigheden. Daar was veel geduld voor nodig. De modernisten gingen sluw te werk. De nieuwe, revolutionaire V2 Leer moest in de hoofden der gelovigen gedruppeld worden. Nieuwe generaties werden rijp gemaakt, en U beste Paul, lijkt mij in de kolk van dat V2 vaarwater gegrepen te zijn.
  Hier volgt de tekst aan de Ephesiërs,
  “Broeders, de vrouw moet onderdanig zijn aan haar man, als aan de Heer ; want de man is het hoofd van de vrouw, zoals Christus het hoofd is van de Kerk, zijn lichaam, waarvan Hij ook de Zaligmaker is. Maar zoals de Kerk onderdanig is aan Christus, zo moet ook de vrouw dat zijn aan haar man in alles. Gij mannen, bemint uw vrouw, zoals Christus de Kerk beminde en Zichzelf voor haar overleverde, om haar te reinigen in het bad des waters met het woord des levens en daardoor te heiligen, om aldus de Kerk naast Zich te stellen in volle heerlijkheid, zonder vlek of rimpel of iets van die aard, maar zó, dat zij heilig is en zonder smet. Zo moet ook de man zijn vrouw beminnen als zijn eigen lichaam. Want wie zijn vrouw bemint, bemint zichzelf. Immers nog nooit heeft iemand een afkeer gehad van zijn eigen lichaam ; integendeel, hij voedt en verzorgt het, zoals ook Christus dat doet met de Kerk, omdat wij ledematen zijn van zijn lichaam, uit zijn vlees en uit zijn gebeente. Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten en zich binden aan zijn vrouw en die twee zullen zijn één vlees. Dit geheim is groot – ik bedoel : in zijn verhouding tot Christus en zijn Kerk. Maar hoe dat zij, ook ieder van U moet zijn vrouw liefhebben als van zichzelf ; en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.”

 14. De door u aangehaalde tekst van mijn patroonheilige ken ik, Jules. Het gaat er mij niet om al ‘vurend’ naar rechts af te buigen om mijn gelijk te halen. Ik ben er evenmin op uit om het traditioneel moederschap te denigreren, al druk (ook) ik mij misschien niet altijd even eufemistisch uit 😉
  We gaan er geen uitputtend welles-nietes spel van maken, maar ik neem nog één keer het toetsenbord ter hand. Misschien dat ik e.e.a. wat contextualiseren en daardoor wat verhelderen kan.

  Ziet u, ik kan hier niet teveel in detail treden, maar ik weet van de echtgenote die dolgraag architect had willen worden, maar wiens hartenwens bij voorbaat op patriarchale wijze de grond in werd geboord en die gedwee ‘thuis’ is gebleven. C’etait une amertume profonde qui ne l’a jamais quittée vraiment. Dat zij haar huiselijke en moederlijke taken goed heeft volbracht en haar koken uit de kunst was, maakt zulks niet anders. Anderzijds heb ik ook de vrouw gekend die aan Benjamins legitieme uitzonderingscriterium voldeed en die op enig moment tot haar zéér groot verdriet door manlief werd gevorderd om met hem een onderneming te gaan drijven. De tranen die zij heeft geplengd omdat zij niet langer voor huis, haard en de kinderen kon zorgen zoals zij dat zo graag wilde en tot dan toe ook had gedaan, waren talrijk en hartverscheurend.
  Beiden waren belijdend en waren hun echtgenoot onderdanig, maar beiden hadden hartenpijn. Ziet u, dát is simpelweg waar ik mijn echtgenote en mijn dochters voor wil behoeden, wat verder ook van de NOM of VII zij. Dat lijkt me niet onethisch, noch on-Katholiek.

  Tabee

  1. ☩JMJ☩

   Zowel mannen als vrouwen moeten hun kruis opnemen en hun eigen wil bedwingen om de Wil van God te volbrengen. Uw sentimentalisme verhindert u nuchter te zien. Het grote euvel van deze tijd is het centreren van het geheel van levenskeuzes rondom “IK WIL”, en dan wordt men depressief wanneer men niet datgene kan krijgen wat men wil. Ik vraag mij toch echt af, en ik ga hier niet over oordelen gezien ik de desbetreffende persoon niet ken, of de aspirante tot de architectuur over wie u spreekt de echte harde kanten van dit aardse leven gekend heeft, zoals armoede en onzekerheid omtrent levensbehoud en toekomst. Zullen diegenen die dat gekend hebben nog wel treuren omdat zij geen architecten/architectes, bedrijfsleiders/bedrijfsleidsters, of iets soortgelijks kunnen worden? Sommigen zullen dat nog wel doen, ja; diegenen bij wie de harde ervaringen geen toename van inzicht en wijsheid als gevolg gehad hebben.

   Maak u geen illusies, Paul; iedere mens met een verstand kan zien waartoe het individualisme van de wil geleid heeft in de samenleving. Wij, Christenen, zijn een geestelijk ras van kruisdragers; onze helden zijn martelaars, ascetische monniken en anderen die op allerlei wijzen hun eigen neigingen verloochend hebben omwille van het Rijk Gods. Geschriften zoals het uwe hierboven zou ik anticiperen als komende vanwege een zorgeloze bourgoisie die te verwend is en die het gewend is gediend te worden, maar niet van iemand over wie de Naam van de Gekruisigde afgeroepen is. En, neen, ik probeer u hier niet onnodig mee te kleineren, maar ik heb simpelweg het vaste voornemen van objectief te zijn wanneer ik over de onveranderlijke principes schrijf waaruit wij, zwakke schepselen, lessen uit moeten blijven trekken tot aan onze laatste adem, traag tot inzicht als wij zijn, bezwaard met de effecten van de Erfzonde.

   PS: Of een vrouw goed kan koken of niet is echt totaal irrelevant wanneer we spreken over de plichten inherent aan de levensstaat van moeder en huisvrouw. De bedoeling van de Christelijke patriarchie is trouwens niet dat de man zich een zorgeloos en lui bestaan kan permitteren, maar dat beide huwelijkspartners vanuit hun eigen Godgegeven rol hun kruis opnemen op weg naar de Hemel der Gezegenden. Want het Huwelijk is, sinds de Erfzonde, een lijdensweg, een via dolorosa van boete en versterving die tot de heiliging van de beide huwelijkspartners en die van hun kinderen moet dienen.

 15. Benjamin, niet door enige feitenkennis gehinderd, vindt u héél wat voor iemand die niet wil oordelen en die pretendeert objectief te zijn.

 16. Benjamin schrijft : “Want het Huwelijk is, sinds de Erfzonde, een lijdensweg, een via dolorosa van boete en versterving die tot de heiliging van de beide huwelijkspartners en die van hun kinderen moet dienen.”

  Niet overdrijven hé mensen. Na de erfzonde is de schepping wel gekwetst, maar nog altijd goed. Sedert de erfzonde zijn we verplicht om de zoveel uur te eten, of we gaan het loodje leggen. Maar als vrouwlief (moeder) een lekker en voedzaam maal klaarmaakt, dan is dat iets goeds, en zal niemand dat als een eind “lijdensweg” zien, integendeel. Door arbeid kunnen we aan elkaar en aan God een blij, goed offer brengen.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.