Poetin hekelt de liberale wereldorde en globalisme als vijand van de mensheid

Poetin haalt hard uit naar het liberalisme en noemt het “achterhaald”, in een uitgebreid interview in de aanloop naar de G20.

De Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse president Donald Trump houden op 28 juni 2019 in Osaka een bijeenkomst in de marge van de G20-top. (Foto: CNN.com)

Op de agenda stonden onder meer de wereldhandel, het klimaat en de huidige situatie met Iran. Toch lijkt de G20 in het Japanse Osaka (waar de leiders van de grootste economieën ter wereld nu aanwezig zijn) zich eerder te ontpoppen tot een ideologische clash. De Russische president Vladimir Poetin werpt zich op als de grote tegenstrever van het liberale Westen.

In een exclusief interview met The Financial Times sprak de Russische president Vladimir Poetin afgelopen donderdag over de opmars van het nationaal-populisme in Europa en Amerika, terwijl hij zei dat het liberalisme als ideologie “achterhaald” is. Hij sprak uitvoerig over talrijke kwesties, die wij hier per onderwerp hebben uitgesplitst:

Liberale regeringen en liberalisme als vehikel voor tirannie

Aan de vooravond van de G20-top zei Poetin dat het “liberale idee” “zijn doel had overleefd” omdat het volk zich tegen immigratie en multiculturalisme heeft gekeerd. Zijn terughoudendheid ten aanzien van het liberalisme sluit Poetin aan bij leiders als de Amerikaanse president Donald Trump, de Hongaarse Viktor Orban, Matteo Salvini in Italië en de Brexit-opstand in het VK.

“Liberalen kunnen niet gewoonweg alles en iedereen dicteren zoals ze dat de afgelopen decennia hebben geprobeerd.”

Vladimir Poetin

Bijbelse waarden

De Russische president vatte zijn houding samen door deze vraag te stellen:

“Zijn we vergeten dat we allemaal in een wereld leven die gebaseerd is op Bijbelse waarden?”

Vladimir Poetin

Immigratie en vluchtelingen,
multiculturalisme is “niet langer houdbaar”

Veel politici in het Westen negeren volgens Poetin de zorgen van de burgers, vooral m.b.t. migratie. Hij zei dat de beslissing van de Duitse bondskanselier Angela Merkel om meer dan één miljoen vluchtelingen toe te laten in Duitsland een “kardinale fout” was en prees president Trump voor zijn inspanningen om migranten en drugs uit Mexico tegen te houden. Onbegrijpelijk heeft Trump met deze standpunten weinig bondgenoten bij het politieke establishment, maar dit verklaar dan meteen zijn immense populariteit bij het kiezerspubliek.

“Het liberale idee veronderstelt dat er niets moet ondernomen worden tegen migranten die moorden, plunderen en verkrachten omdat hun rechten als migranten beschermd moeten worden. Elke misdaad moet worden bestraft. Dit liberale idee is achterhaald, en in conflict gekomen met de belangen van de overweldigende meerderheid van de bevolking.

Vladimir Poetin

“De heersende elites hebben zich vervreemd van het volk”, zei Poetin, en hij voegde eraan toe dat “het zogenaamde liberale idee zijn doel heeft overleefd” en dat sommige Westerse leiders beginnen te erkennen dat “multiculturalisme niet langer houdbaar” is.

Over verkiezingsinmenging

Terwijl Poetin in de VS net onder vuur heeft gelegen, namelijk omdat hij zou willen hebben grijpen in de verkiezingen van het land, ontkende Poetin dit en noemde hij het idee “mythische inmenging”.

“Wat is er in de VS gebeurd en hoe is dit gebeurd? In de VS hebben de grootste Amerikaanse bedrijven – de bedrijven, hun managers, aandeelhouders en partners – van deze voordelen (van globalisering) gebruik gemaakt. De middenklasse in de VS heeft niet geprofiteerd van de globalisatie, ze werd erbuiten gelaten toen de taart werd verdeeld. Het Trump-team voelde dit zeer scherp en duidelijk aan en ze gebruikten dit in de verkiezingscampagne. Hier moet u zoeken naar redenen voor de overwinning van Trump, en niet zozeer naar vermeende buitenlandse inmenging.”

Vladimir Poetin
Vanaf minuut 2:33 (doorheen veel geroezemoes) maakt Trump een grapje, na een één-op-één-gesprek met Poetin. “Meng je niet in de verkiezingen”, zei hij, naar Poetin wijzend. Hij doelde op de beschuldigingen dat Moskou de verkiezingen in de VS had willen beïnvloeden.

De handelsoorlog tussen China en de VS

Met betrekking tot de lopende handelsoorlog tussen de VS en China noemde Poetin de situatie “explosief”, waarbij hij het Amerikaanse unilateralisme de schuld gaf.

“Onze relaties met China worden niet gemotiveerd door tijdrovende politieke of andere overwegingen. China toont loyaliteit en flexibiliteit naar zowel zijn partners als tegenstanders. Misschien heeft dit te maken met de historische kenmerken van de Chinese filosofie, hun benadering van het opbouwen van relaties.”

Vladimir Poetin

Een nieuwe kernwapenwedloop

Hij uitte ook zijn bezorgdheid over een nieuwe nucleaire wapenwedloop.

“De Koude Oorlog was een slechte zaak… maar er waren tenminste een aantal regels waaraan alle deelnemers in de internationale communicatie zich min of meer hielden of probeerden te houden. Nu lijkt het erop dat er helemaal geen regels zijn.

Vladimir Poetin

Syrië en Venezuela

Over de precaire situatie in Syrië en Venezuela:

Ik geloof dat het Syrische volk vrij moet zijn om zijn eigen toekomst te kiezen. Tegelijkertijd zou ik graag zien dat de acties van externe spelers onderbouwd worden en, net als in het geval van de risico’s die u noemde, voorspelbaar en begrijpelijk zijn, zodat we in elk geval onze volgende stappen kunnen overwegen.”

Vladimir Poetin

Zo vervolgde hij:

“Ik denk dat veel dingen anders gedaan hadden kunnen worden met betrekking tot de economie. Maar we bemoeien ons er niet mee, het zijn onze zaken niet. Wij zijn voorbereid op alle ontwikkelingen in welk land dan ook, ook in Venezuela, als deze gebeuren in naleving van de interne regels en de wetgeving en de grondwet van het land, en in overeenstemming met de wil van de bevolking.”

Vladimir Poetin

Relaties met het Verenigd Koninkrijk

Poetin verwees ook naar het feit dat de betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk op het spel staan. Die relaties waren vastgelopen sinds de moordpoging op de voormalige Russische dubbelagent Sergei Skripal in Engeland. Het Verenigd Koninkrijk geeft de Russische regering de schuld van deze zenuwgasaanval, maar Poetin heeft dit weerlegd.

“Ik denk dat Rusland en het Verenigd Koninkrijk beide geïnteresseerd zijn in een volledig herstel van onze betrekkingen, althans hoop ik dat er een paar inleidende stappen zullen gezet worden.”

Vladimir Poetin

Noord-Korea

Wat Noord-Korea betreft, zei Poetin:

Waarover we zouden moeten praten, is niet hoe we Noord-Korea tot ontwapening kunnen dwingen, maar hoe we de onvoorwaardelijke veiligheid van Noord-Korea kunnen waarborgen. We moeten het land respect tonen en we dienen een manier te vinden om de veiligheid van Noord-Korea te waarborgen waarmee we Noord-Korea tevreden kunnen stellen. Als we dat doen, zal de situatie van vandaag misschien een wending nemen die niemand zich kan voorstellen.”

Vladimir Poetin

De Russische economie

Sprekend over zijn eigen land:

De reële lonen dalen niet in Rusland. Integendeel, ze beginnen net weer te stijgen. De macro-economische situatie in het land is stabiel. De centrale bank is inderdaad volop bezig met een geleidelijke verbetering van ons financiële systeem: inefficiënte en kleinschalige bedrijven en semi-criminele financiële organisaties zijn de markt aan het verlaten, en dit is grootschalig en ingewikkeld werk.”

Vladimir Poetin

Spionnen en verraad

Hij maakte ook duidelijk dat hij een nultolerantie heeft voor spionnen tegen zijn land.

“Verraad is de zwaarst mogelijke misdaad en verraders moeten gestraft worden. Ik zeg niet dat het incident in Salisbury dé manier is om dit te doen… maar verraders moeten gestraft worden.”

Vladimir Poetin

Seksuele diversiteit

Tot slot beweert Poetin dat liberale regeringen een “hersenloze multiculturaliteit” hebben doorgevoerd die seksuele diversiteit omarmt. De Westerse obsessie voor LHBT-rechten noemt hij “overdreven”. Hij concludeerde:

“Ik probeer niemand te beledigen omdat we veroordeeld werden voor onze vermeende homofobie. Rusland heeft een zeer soepele houding ten opzichte van de LHBT-gemeenschap, wij zijn niet bevooroordeeld tegen hen, maar de minderheid mag haar standpunten niet agressief verspreiden onder minderjarigen die misschien niet in staat zijn om zelf te beslissen. Maar we hebben geen probleem met LHBT-personen. Laat ze leven zoals ze willen.

Maar sommige dingen lijken ons toch buitensporig te zijn. Zij beweren nu dat kinderen vijf of zes genderrollen kunnen spelen. Transformers, trans… geen idee wat dat zelfs is. De homolobby zou hun agenda niet mogen opdringen bij minderjarigen. Geef kinderen de kans om op te groeien en achteraf te beslissen wie ze willen zijn. Laat ze met rust.

Laat iedereen gelukkig zijn, daar hebben we geen probleem mee. Maar dit mag de cultuur, tradities en traditionele gezinswaarden van miljoenen mensen in de kern van de bevolking niet overschaduwen.

Vladimir Poetin

U las zonet wat de censuurdrift van globalistische elites u wil verzwijgen. Ontdek hier waarom inschrijving op onze nieuwsbrief u aan de juiste kant van de geschiedenis plaatst:

Nieuwsbrief – Katholiekforum.net

WWW.KATHOLIEKFORUM.NET
Volg ons op Twitter!
Ons tóch nog volgen op Facebook? Voeg dan Edri Florka toe als vriend! 😉
Lid worden van het Katholiek Forum? www.katholiekforum.net/lidworden

Wij zijn een VZW, zonder subsidies. De goede werking van onze vereniging is afhankelijk van uw financiële steun. Doneer daarom vandaag nog een gift op ons rekeningnummer BE16 7330 7330 7374 | Op naam van: Rooms-Katholiek Lekenforum VZW | Vermelding: Gift
Alvast bedankt en moge God u zegenen!

identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

2 thoughts on “Poetin hekelt de liberale wereldorde en globalisme als vijand van de mensheid

  1. Poetin doet zeer schone uitspraken maar in zijn land is democratie een utopie tegenstanders van Poetin moeten goed oppassen wat ze zeggen en doen. Wel heeft hij een groot punt over globalisme en liberalisme waarbij de vrijheid ons bij de neus neemt. dus op een paar punten heeft hij een het grote gelijk aan zijn kant.

  2. Hij heeft gelijk dat het libelarisme en globalisme een doodlopende weg van afbraak en onverschilligheid is. Maar als hij zo begaan is met het christendom dient hij China te vragen godsdienst vrijheid voor de christenen/katholieken in zijn land de ruimte te geven. Nu worden aldaar kerken afgebroken en christelijke symbolen vernietigd. Mag de jeugd geen kerken bezoeken en geen christelijke lectuur/geschriften onder ogen zien. De RK geestelijken die niet onder het regime van china willen scharen onderdrukt en het leven onmogelijk gemaakt. M.a.w. laat de zeer sterk christelijke groeiende bevolking geen obstakels op hun vredelievende weg ondervinden. Daar dient Poetin die de banden met China vv flink aanhaalt zich ook over laten uiten. Venezuela met een communistische president die alle macht naar zich toetrekt en als een dictator zijn volk uithongert idem.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.