Science(fiction): Na de beer en het rund wordt nu het ‘hert’ als voorouder van de walvis opgevoerd

De VRT blijft verbazen en verdwazen. Vandaag schrijven ze op hun website: “Hij weegt wel 150 ton en wordt makkelijk 25 meter lang: de blauwe vinvis, het grootste dier dat ooit op de aarde heeft geleefd en dat vandaag nog steeds de oceanen doorkruist. Toch begon het verhaal van deze reus tientallen miljoenen jaren geleden erg bescheiden. Net als alle walvisachtigen stamt hij af van… een hertje.” Werkelijk? Persoonlijk vind ik het een beetje kras, dat de Darwinisten de gelovigen willen verplichten om in dit pseudowetenschappelijke bedrog te geloven en dat terwijl deze Darwinisten zelf vinden, dat het geloof in God ‘onredelijk’ zou zijn. Wie lijdt er nu wérkelijk aan pseudologia phantastica?

Het is des mensen dat iedereen de zaken mooier probeert voor te stellen dan dat ze zijn en voor zichzelf een stevige case probeert op te bouwen. Hetzelfde geldt voor ‘wetenschappers’. Maar, de verbetenheid waarmee de Darwinisten tegenwoordig de ene onwaarheid na de andere onwaarheid debiteren, begint toch wel een beetje ergernis op te wekken. Kenmerkend voor de pseudologische leugenaar is, dat hij in aanwezigheid van buitenstaanders of in de media al dan niet doorzichtige leugens tot vervelens toe herhaalt. Door het valse zelfvertrouwen dat de pseudologische leugenaar uitstraalt – omdat hij niet meer beseft dat hij liegt – zijn er een groot aantal mensen die uiteindelijk ook nog gaan geloven in de nonsens van deze personen. Ook Darwinisten, die collectief aan pseudologia phantastica lijden, zullen helemaal niet aarzelen om werkelijk elk middel te gebruiken om hun pseudo-wetenschappelijke theorieën te onderbouwen.

Door de VRT wordt nu ook weer Dirk Draulans opgevoerd die zonder verpinken beweert dat: “Veel mensen denken dat walvissen altijd in zee hebben geleefd, maar niks is minder waar. Ze stammen af van dieren die van het land terug de zee zijn ingegaan, meer bepaald van de Indohyus. Dat is een hertachtig diertje dat ongeveer 50 miljoen jaar geleden leefde.” Iedereen beseft toch meteen dat een dergelijke bewering regelrecht ingaat tégen de formele regels van het logisch redeneren. In de wetenschap zijn definities natuurlijk cruciaal. Zo zijn volgens de definitie ‘walvissen’ in het water levende zoogdieren. Alle walvissen hebben dus altijd in ‘de zee’ geleefd. Een Indohyus is echter de fossiele voorouder van een waterdwerghert, dat uiteindelijk niets met een hert en nog veel minder met een walvis te maken heeft. Hier worden alleen maar sofistische woordspelletjes gespeeld. De kwakkel, dat de Indohyus een overgangsvorm tussen landzoogdieren en walvissen zou zijn, werd in een artikel uit december 2007 in het blad Nature van Thewissen e.a. de wereld in gestuurd. De meeste paleontologen zijn het echter niet eens met de bewering, dat de Indohyus een overgangsfossiel zou zijn. Er is hier dus in de verste verte géén sprake van een zogenaamde missing link.

Draulans beweert dan ook nog: “Om aan roofdieren op het land te ontsnappen, begon de Indohyus steeds vaker het water in te gaan. Zo is het geleidelijk aan letterlijk verwaterd.” Het is werkelijk ongelofelijk, dat Draulans hier kinderlijke lamarckistische pseudoverklaringen opvoert, die dan ook nog eens door de VRT klakkeloos worden overgenomen. De door de Darwinisten in diskrediet gebrachte Franse bioloog Jean-Baptiste de Lamarck stierf 30 jaar voor de publicatie van Charles Darwins Origin of Species. Lamarck was echter wel de eerste die met het concept van biologische (macro-)evolutie op de proppen kwam, maar hij ontdekte géén mechanisme dat biologische (macro-)evolutie zou kunnen verklaren. Hetzelfde geldt trouwens ook voor Charles Darwin zélf. Zowel het Lamarckisme als het Darwinisme missen elke onderbouwing van een wetenschappelijk aanvaardbaar overervingsmechanisme. Het enige wat dus “geleidelijk aan letterlijk verwaterd” is, is het Darwinisme zélf.

Het zou tot in 1866 duren tot de Oostenrijkse Augustijn Gregor Mendel – de vader van de genetica – het genetische overervingsmechanisme, dat achter micro-evolutie zit, beschreef. Mendel bestudeerde in het klooster door middel van kweekproeven de overerving van eigenschappen van onder andere erwten en stelde een theorie op over hoe eigenschappen zich gedragen bij overerving en kruising. Toen Gregor Mendel in 1866 zijn ontdekkingen publiceerde, trokken deze weinig aandacht, want wat zouden de verlichte ‘wetenschappers’ kunnen leren van een Katholieke pater? In 1900 werd Mendels werk echter herontdekt door Hugo de Vries, Carl Correns en Erich von Tschermak, en sinds die tijd is Mendels naam een begrip geworden in de genetica en in de biologie.

Micro-evolutie of kunstmatige selectie – het overervingsmechanisme dat Mendel beschreef – is in de biologie het mechanisme waarmee bepaalde eigenschappen of een combinatie van eigenschappen bewust worden geselecteerd bij het fokken van dieren of bij de veredeling van planten. Charles Darwin zag kunstmatige selectie als een tegenhanger van natuurlijke selectie, het mechanisme waarmee in de natuur individuen worden geselecteerd die beter aangepast zijn aan hun natuurlijke omgeving. Beide processen hebben echter dezelfde genetische principes en achtergrond, hetgeen betekent, dat ook de darwinistische ‘evolutie’ enkel maar functioneert binnen een soort (= micro-evolutie), maar dat darwinistische ‘evolutie’ dus niet de vermeende overgangen van soort naar soort (= macro-evolutie) zou kunnen verklaren. Na de beer en het rund kan nu dus ook het ‘hert’ als ‘voorouder van de walvis’ naar de prullenmand.


U las zonet wat de censuurdrift van globalistische elites u wil verzwijgen. Ontdek hier waarom inschrijving op onze nieuwsbrief u aan de juiste kant van de geschiedenis plaatst:

Nieuwsbrief – Katholiekforum.net

WWW.KATHOLIEKFORUM.NET
Volg ons op Twitter!
Ons tóch nog volgen op Facebook? Voeg dan Edri Florka toe als vriend! 😉
Lid worden van het Katholiek Forum? www.katholiekforum.net/lidworden

Wij zijn een VZW, zonder subsidies. De goede werking van onze vereniging is afhankelijk van uw financiële steun. Doneer daarom vandaag nog een gift op ons rekeningnummer BE16 7330 7330 7374 | Op naam van: Rooms-Katholiek Lekenforum VZW | Vermelding: Gift
Alvast bedankt en moge God u zegenen!

Deel dit artikel:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Author: Mathieu Albert

13 thoughts on “Science(fiction): Na de beer en het rund wordt nu het ‘hert’ als voorouder van de walvis opgevoerd

 1. En dan niet te vergeten: van de vele zogenaamde tussenvormen is ondertussen bewezen dat het vervalsingen zijn (geëvolueerde “spuitgaten” en “flippers” werden in de reconstructie toegevoegd aan de fossielen van Ambulocetus, Rodhocetus enz.; skeletten van die “tussenvormen” in musea zijn gebaseerd op de creatieve fantasie van twee wetenschappers: Thewissen en Gingerich). Bovendien zou er vanuit het niets een echolocatie-systeem moeten ontstaan zijn, dat 4 cruciale eigenschappen heeft (meloen, holle onderkaak, losliggend gehoorbeen en fonische lippen vlak onder het blaasgat -(dat zijn niet de stembanden btw!)) die tegelijk moeten aanwezig zijn en ONMOGELIJK door random mutatie kunnen ontstaan zijn. Walvisevolutie? Een mooi verhaaltje uit fabeltjesland… Net zoals alle macro-evolutie trouwens. Zie ook: https://evolutietheorie-ontkracht.com/evolutie-van-de-walvissen/

  1. Raar dan dat je zonder enig wetenschappelijk bewijs aanneemt dat de mensheid is geschapen door een God.. Waarom de nadruk op ONMOGELIJK? Graag hoor ik van meerdere diverse bronnen die u daarover hebt gebruikt.

 2. – Natuurlijk is er wel degelijk evolutie geweest, en het is nogal duidelijk dat walvissen sterk onderscheiden zijn van gewone vissen (hebben longen en geen kieuwen, leggen geen eitjes, enz.). Hoe dat allemaal in zijn werk gegaan is, dat moeten serieuze wetenschappers (geen amateurs) uitvissen op een objectieve manier. Af en toe zullen daarbij inzichten moeten bijgesteld worden, dat is duidelijk.
  – De Bijbel als biologieboek inroepen is echt van de pot gerukt.
  – Het is niet omdat er hier en daar iets onduidelijk is in de studie van de evolutie van de soorten, dat men meteen het idee van evolutie naar de prullenmand moet verwijzen. Dat is zeer ondoordacht.
  – Een heel bijzonder soort protestanten denkt dat de Bijbel letterlijk moet genomen worden van de eerste tot de laatste bladzijde. Die komen dan tot een wereldbeeld dat rammelt aan alle kanten, en dat tegengesproken wordt door ernstig, objectief onderzoek.
  – De heilige paus Johannes-Paulus II zei dat evolutie méér was dan een hypothese. Met andere woorden hij zag er geen graten in, en nam aan dat het waarschijnlijk waarheid is. Details over evolutie moeten verder uitgevist worden door ernstige wetenschappers, en niet door de VRT of Dirk Draulans (die ook maar napraat).

 3. @ Erik,

  Ik zou niet weten wat ‘random mutation’ met God te maken heeft? Als dat onmogelijk is, dan is dat onmogelijk. We zeggen dat op basis van ons verstand, niet op basis van de Openbaring.

  @ Stinus,

  Van beer over rund naar hert lijkt mij inderdaad een serieuze bijstelling van de inzichten. Het verwondert mij dat de Darwinisten nog niet bedacht hebben, dat de voorouder van de olifant de mug was. Dat is toch evident!

  In de Bijbel staat o.a. dat God de mens als man en vrouw heeft geschapen. Als biologieboek kan dat tellen. Blijkbaar moeten wij nu een nieuw geslacht aanvaarden, namelijk X. Nogmaals, wie lijdt er nu aan pseudologia phantastica? Gelovigen of vrijdenkers?

  Het is niet dat “er hier en daar nog vraagtekens zijn aangaande evolutie”… Het concept zelf is totaal onmogelijk.

  In dit hele artikel en in de reacties – behalve in die van de vrijdenkers – wordt er nergens over God of over de Bijbel gepraat. Het grappige is, dat we wetenschappelijke argumenten aanhalen en géén theologische. Het enige wat de Darwinisten weten te bedenken, is dan over God en de Bijbel beginnen.

  Het gaat hier niet over God of de Bijbel, het gaat over de geloofwaardigheid van de evolutietheorie die op het spel staat.

  Johannes Paulus heeft nooit gezegd, dat de evolutietheorie ‘waar’ zou zijn. Dat de evolutietheorie méér is dan een hypothese is correct. Het is een ideologie die bedacht is door slavendrijvers; de politieke ideologen van het British Empire, die o.a. onder het motto van ‘survival of the fittest’ de Katholieke Ieren uitgehongerd hebben.

  Tot slot, dat u Dirk Draulans een slap figuur vindt, is terecht. Maar, de megafoon die de VRT ervoor zet, is wel reëel. Toch zou ik graag van u vernemen welke Belgische onderzoeker iets zinnigs over evolutie te vertellen heeft. Er zijn er écht niet veel. Anders zou de VRT ze wel al gevonden hebben.

  1. Wat voor basis u gebruikt maakt voor mij niet uit. Het wetenschappelijk onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van de aarde is onderwerp van constant onderzoek en wordt continu bijgesteld aan de hand van bewijzen en inzichten die men daarmee verkrijgt. In dit artikel en eerdere artikelen probeert u constant de wetenschap aan te vallen op hun gewijzigde inzichten. Sterker nog u haalt de hele evolutietheorie onderuit. Er blijven nog steeds voldoende bewijzen over voor een evolutie vaststelling. Dat daarin fouten zitten wil nog niet zeggen dat het geheel fout is.

   1. Beste Erik,

    Dat er fouten zitten in het bewijs, daar ben ik het met u eens.

    Echter, je kan tegen wie dan ook zeggen, dat de walvis van de beer, het rund of het hert afstamt en je wordt meteen uitgelachen, en terecht.

    Als je dan tegen mensen zegt: “Neen, het is écht de overtuiging van Darwin dat de walvis van de beer afstamt” dan geloven ze je niet.

    Ik vind dat u er nogal makkelijk over heen gaat door te stellen, dat “het onderzoek continu wordt bijgesteld aan de hand van bewijzen”. Ik vraag u: “Welke bewijzen?”

    Of de walvis nu afstamt van de beer, het rund of het hert is een essentieel verschil. Indien de Darwinisten dan beweren, dat het toch géén beer en toch géén rund is, maar een hert, dan worden we geacht dit zomaar te accepteren? Dit zijn allemaal slagen in het water. Ook van Darwin, want ook hij had géén bewijs.

    Deze belachelijke reeks van aanpassingen – waarvan de evolutie van de walvis er slechts één van de velen is – toont in feite maar één ding aan en dat is, dat men het niet weet. Men heeft géén bewijs.

    Het inzicht – dat op basis van wetenschappelijke gronden – de evolutietheorie vals is, is volgens u blijkbaar géén wetenschap. Ik begrijp die houding niet.

    Men kan binnen de wetenschap blijkbaar de grootste nonsens verkopen zolang men het sprookje maar in stand houdt, want aan het paradigma mag men niet raken, ook al is het fout.

    Dit is ideologie en géén wetenschap.

    Kijk, als men dan toch zo overtuigd is van de correctheid van de evolutietheorie, wat maakt het dan eigenlijk uit of het een beer, een rund of een hert was? Als de evolutietheorie waar is, dan kan alles in alles veranderen. Waarom dan nog zoeken naar bewijs?

    Waarom moeten dingen nog bewezen worden als ze toch a priori ‘waar’ zijn?

    Probleem is echter, dat de wetenschap pretendeert géén geloof te zijn, maar zich zelfs superieur acht ten overstaan van het Geloof.

    Dus zijn wij ook niet verplicht om te ‘geloven’ in die evolutietheorie, want het is geen geloof, of toch?

    Wij gaan er intussen vanuit, dat de evolutietheorie vals is. Kom nu maar met bewijs om ons van het tegendeel te overtuigen.

    De kinderlijke praatjes en plaatjes van bijvoorbeeld een Draulans gaan echt het verschil niet maken en ook niet de claim, dat “er nog genoeg ander bewijs is”.

    Na de zogenaamde ‘evolutie’ van de mens, is de ‘evolutie’ van de walvis, één van de meest onderzochte thema’s binnen de evolutietheorie.

    Helaas moeten we vaststellen, dat er geen enkel bewijs is voor de evolutie van de mens, net zoals er geen enkel bewijs is voor de evolutie van de walvis.

    Het is niet dat bepaalde soorten op mekaar lijken, dat daar evolutionair een link zou zijn. De vraag is of morfologische kenmerken werkelijk identiek zijn omdat ze het resultaat zijn van hetzelfde proces of dat ze alleen maar gelijkaardig zijn, omdat ze ontstaan zijn door verschillende, parallelle processen die niets met elkaar te maken hebben. Dit is een fundamenteel epistemologisch probleem.

    Alle variatie die we effectief kunnen vaststellen, vindt plaats binnen de soort en is dus micro-evolutie en in feite dus geen evolutie. Macro-evolutie, de overgang van de ene soort naar de andere soort, heeft men nog nooit kunnen vaststellen. Er is geen enkel bewijs voor.

    En waarom zouden wij als Katholieken ons druk maken over evolutie? Er zijn heel veel ‘katholieken’ – vooral bisschoppen en priesters – die hun geweten proberen te sussen met theïstische evolutie. Een evolutie die gestuurd zou zijn door God, dat is ook de hoek waarin in een nog verder afgezwakte variant ‘intelligent design’ zit.

    Ik vind het echter fundamenteel, dat men – voordat men (binnen de Kerk) theïstische evolutie gaat promoten – eerst eens klip en klaar vaststelt, of er überhaupt evolutie is. Want waarom zouden wij in theïstische evolutie moeten geloven indien er geen evolutie is? Men denkt zich salonfähig te maken, maar uiteindelijk maakt men zich met theïstische evolutie belachelijk.

 4. ☩JMJ☩

  Ter herinnering voor Katholieke lezers:

  Het is voor Katholieken niet geoorloofd om geloof te hechten aan het evolutionisme, gezien dat tegenstrijdig is met het constant, universeel onderricht van de Katholieke Kerk; dat moderne pausen op dat gebied verraad gepleegd hebben verandert daar niets aan. Altijd heeft de Roomse Kerk erkend dat geheel de mensheid biologisch afstamt van twee proto-ouders, Adam en Eva. Het komt immers door de zonde van Adam, in naam van zijn nageslacht gepleegd, dat allen geboren worden met de smet van de Erfzonde.

  Priester-schrijvers hielden dat tijdens het schrijven van hun boekwerken dan ook in hun gedachten. Zie bijvoorbeeld de volgende citatie uit het werk, “Ethics and the National Economy”, van Heinrich Pesch SJ. (Engelse vertaling door Dr. Rupert Ederer):

  “The Creator assigned to man dominion over this world. He was to be its lord and master. The fact that we have such dominion over the world is obvious. Every kind of progress in the area of material culture affirms it.

  Its foundation, however, is in the will of God who assigned that dominion to the first father of our race and who endowed him with a rational nature which provided him with his essential supremacy over mere matter.”

 5. De wetenschappelijke stelregel, beste Erik, dat, “als één onderdeel van een wetenschappelijke theorie onjuist is, de gehele theorie onjuist is”, is niet veranderd met die belachelijke evolutie theorie of het Darwinisme.
  Alleen al de tijdbasis van miljoenen jaren dat het grote publiek verkocht wordt, veroorzaakt kromme tenen bij hen die beter weten. De eerste mens verscheen ongeveer 10K jr. terug ; het eerste dierlijk en plantaardig leven zoals we die nu kennen, ligt ongeveer 350K jr. terug. Zelfs atheïstische evolutionisten met universitaire staten van dienst verleggen daarom het bewijs naar de toekomst. “Over 100 jaar hebben we de bewijzen” zo luiden de excuses.
  Trouwens, de bovenstaande wetenschappelijke stelregel geldt ook voor de ketterse documenten van het V2 concilie. ‘Slechte uitleg’, of ‘deels bruikbaar’ , is onzinnig. V2 deugt niet, noch de daaruit voortvloeiende Lutherse eredienst. De Evangelies en de brieven van St. Paulus, stemmen overeen tot en met de komma’s, en bevatten van kaft tot kaft , de eeuwige waarheid.

 6. Enig nazoeken wat de stand van de wetenschap is zou Matthieu Albert goed doen. Stuurt hij minder nonsens de wereld in.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Indohyus “Indohyus is a genus of extinct digitigrade artiodactyl known from Eocene fossils in Asia. This small chevrotain-like animal found in the Himalayas is a close relative of whales.” ‘Chevrotain-like’ is niet als verwantschap met de dwergherten bedoeld, maar als vergelijking om een beetje het idee te krijgen. Net als ‘zwijn’ en ‘wrattenzwijn’.
  “Na de beer en het rund kan nu dus ook het ‘hert’ als ‘voorouder van de walvis’ naar de prullenmand.” Beer en rund en hert als voorouder van de walvis? Niemand heeft dit ooit beweerd.
  Misschien zou het een idee zijn als Matthieu Albers eerst eens kennis nam van de evolutie van de walvissen. Thewissen heeft er een duidelijk en toegankelijk boek over geschreven.

 7. “Echter, je kan tegen wie dan ook zeggen, dat de walvis van de beer, het rund of het hert afstamt en je wordt meteen uitgelachen, en terecht.”
  En terecht – omdat zowel DNA als paleontologie uitwijst dat alle drie beweringen nonsens zijn.

  Indohyus is geen hert. Indohyus is geen fossiele voorouder van een waterdwerghert, Indohyus is een op het land levende fossiele verwant van de op het land levende beesten die bij de walvissen horen.

  “Zo zijn volgens de definitie ‘walvissen’ in het water levende zoogdieren. Alle walvissen hebben dus altijd in ‘de zee’ geleefd. ” Dat is niet de definitie van walvissen: in het water levende zoogdieren zijn ook zeehonden en zeekoeien, dus je moet beginnen met een andere definitie. Walvissen worden gedefiniëerd op hun anatomie, en voor fossiele walvissen zijn dat de tanden en het oor, ongeacht of ze in water of op land leefden.

  “De meeste paleontologen zijn het echter niet eens met de bewering, dat de Indohyus een overgangsfossiel zou zijn. Er is hier dus in de verste verte géén sprake van een zogenaamde missing link.” Zonder onderbouwing. Paleontologen beschouwen Indohyus als een verwant van de vroege op het land levende walvisvormen, en in het populaire spraakgebruik heet dat een overgangsfossiel of missing link. https://en.wikipedia.org/wiki/Indohyus

 8. – Mathieu Albert schreef : “In de Bijbel staat o.a. dat God de mens als man en vrouw heeft geschapen. Als biologieboek kan dat tellen.” Nogmaals : het is totaal onzinnig van de Bijbel te gaan hanteren als biologieboek. De gewijde schrijvers maken soms gebruik van inzichten uit hun tijd (bv. betreffende gegevens i.v.m. de natuur) om iets duidelijk te maken, maar je moet dikwijls verder kijken dan de letterlijke tekst om te weten wat de religieuze en theologische betekenis is ervan. In de tijd van de gewijde schrijvers bestond er trouwens nog niet eens een vak biologie, aardrijkskunde enz.

  – De katholieke Kerk moet finaal de juiste interpretatie geven in geval van twijfel over belangrijke zaken. Welnu, de zeer belezen heilige paus Johannes-Paulus II is in deze materie (evolutie) al zeer duidelijk geweest, zoals ik hierboven al geschreven heb.

  – Natuurlijk heeft God de mens als man of vrouw geschapen, op een of andere wijze. Maar uit de Bijbel is helemaal niet duidelijk hoe dit allemaal in detail gebeurd is ; met dat soort zaken houdt de Bijbel zich niet bezig. En “concluderen” dat de Bijbel nu zeker wel een biologieboek zal zijn is natuurlijk onzinnig. Het leven van de mens voor of na de zondeval is trouwens zeer grondig verschillend. God heeft de mens geschapen in een ideale toestand, namelijk de toestand van voor de zondeval.

  – Mathieu Albert stelt nog de vraag : “Blijkbaar moeten wij nu een nieuw geslacht aanvaarden, namelijk X”. Het aannemen van zo een geslacht X is natuurlijk helemaal uit den boze en onchristelijk. God heeft de mens als vrouw of man geschapen, en men moet zijn geslacht simpelweg aanvaarden zoals we het kunnen vaststellen uit lichamelijke en medische gegevens. Het geslacht moet niet bepaald worden door wat we willen zijn, en ook niet door “hetgeen we denken dat we zijn”.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.