Mgr. Léonard geeft in Chartres een indrukwekkend geloofsgetuigenis voor méér dan 14.000 jeugdige pelgrims

Mgr. André-Jozef Léonard celebreerde voor méér dan 14.000 jeugdige pelgrims – die tijdens de adembenemende preek met grote ogen en open mond luisterden – de pontificale, Tridentijnse hoogmis in de eeuwenoude kathedraal te Chartres als onvergetelijk orgelpunt van de traditionele Pinksterbedevaart

Al 37 jaar organiseert de associatie Notre-Dame de Chrétienté elk jaar met Pinksteren een bedevaart van de Notre-Dame van Parijs naar de Notre-Dame van Chartres. Naar aanleiding van de brand in de Notre-Dame van Parijs vertrok de bedevaart dit jaar bij de Saint-Sulpice, de op één na grootste kerk van Parijs. De gemiddelde leeftijd van de méér dan 14.000 pelgrims die dit jaar deelnamen, bedroeg 21 jaar. Meer dan 1.200 deelnemers komen uit het buitenland en circa 800 vrijwilligers verlenen hun medewerking bij de organisatie van de pelgrimage. Reken daarbij ook nog eens de groep van de méér dan 3.000 zogenaamde ‘engelbewaarders’. Dit zijn de pelgrims die zich officieel hebben ingeschreven, maar fysiek niet (meer) in staat zijn om mee te stappen, maar thuis de bedevaart meebeleven. Het thema van de bedevaart 2019 luidde: “De vrede van Christus door de heerschappij van Christus”. Sinds meerdere jaren sluiten pelgrims uit België en Nederland zich aan bij deze grootse manifestatie van het Christendom. De aanwezigheid van Mgr. André-Jozef Léonard, die voor een menigte van méér dan 14.000 pelgrims, als celebrant voorging in de pontificale, Tridentijnse hoogmis, kwam voor velen uiteindelijk nog als een grote verrassing.

De bedevaart van Parijs naar Chartres wordt georganiseerd door de associatie Notre-Dame de Chrétienté die de erfgenaam is van het Centre Henri-et-André-Charlier. Deze associatie werd sterk gesteund door Mère Anne-Marie Simoulin, generaal-overste van de Dominicanessen van de Heilige Naam van Jezus uit Toulouse. In 1980 vatte Max Champoiseau en Rémi Fontaine het idee op om een bedevaart te organiseren van Parijs naar Chartres naar het model van de nationale bedevaart naar Częstochowa in Polen. Met de steun van het Centre Henri-et-André-Charlier, het Mouvement de la jeunesse catholique de France (MJCF), Dom Gérard – stichter en eerste abt van de abdij Sainte-Madeleine du Barroux en van op de achtergrond met de steun van Aartsbisschop Marcel Lefebvre, werd in 1983 de eerste, ‘moderne’ bedevaart van Parijs naar Chartres georganiseerd.

Als gevolg van de crisis die er ontstond na de bisschopswijdingen in Écône door Aartsbisschop Marcel Lefebvre op 30 juni 1988, kwam het binnen de organisatie van de bedevaart naar Chartres tot een splitsing. Sinds 1989 vindt er gelijktijdig met de bedevaart Parijs-Chartres – die vanaf dan de facto door de Priesterbroederschap van Sint-Pieter wordt georganiseerd – een tweede bedevaart plaats in de andere richting, namelijk van Chartres naar Parijs. Deze laatste bedevaart wordt georganiseerd door de Pèlerinage de Tradition van de Priesterbroederschap van Sint-Pius-X. Aan de bedevaart van Chartres naar Parijs nemen trouwens ook méér dan 5.000 pelgrims deel, hetgeen betekent dat er tijdens het Pinksterweekend méér dan 20.000 jongeren pelgrimerend door Frankrijk trekken.

De pontificale hoogmis in Chartres werd dit jaar gecelebreerd door Mgr. André-Jozef Léonard, emeritus Aartsbisschop van Mechelen-Brussel en Primaat van België, en dit in aanwezigheid van Mgr. Philippe Christory, bisschop van Chartres. Alhoewel de aanwezigheid van Mgr. Léonard vooraf werd aangekondigd, zal het voor velen toch een complete verrassing zijn geweest. Menig bisschop in Vlaanderenland zal zich vanochtend wel in de koffie hebben verslikt. Maar, niet zo de méér dan 14.000 jonge gelovigen die voornamelijk buiten op de pleinen en in de straten rondom de kathedraal van Chartres de Heilige Mis op reuzenschermen konden volgen en die voor en na de Heilige Mis door Mgr. Léonard werden begroet. Zoals steeds maakte Mgr. Léonard grote indruk op de jongeren en stonden ze met grote ogen en open mond naar de indrukwekkende preek van Mgr. Léonard te luisteren.

Tijdens de preek – die opgevat was als een magistraal geloofsgetuigenis – sprak Mgr. Léonard over Jezus Christus die écht mens en écht God is, en aan het hoofd van de Kerk staat, die hoofdzakelijk door arme zondaars wordt bevolkt. Maar, de Kerk is ondanks alles heilig en in staat om in de loop van de geschiedenis grote heiligen voort te brengen. En vroeg of laat zijn wij allemaal geroepen om heiligen te worden, of om het met andere woorden te zeggen, ‘perfecte mensen’ te worden. God houdt niet van half werk. Christus wil ons echter op onze pelgrimstocht naar de heiligheid begeleiden. Want, Christus kwam niet in de wereld om ons te oordelen, maar om ons te redden. Aan het Kruis heeft Christus zich uit vrije wil totaal vernederd om aan te tonen, dat elke mens – hoe diep die ook in zonden verzonken mag zijn – potentieel gered kan worden. Christus schenkt ons uiteindelijk de vrede, maar wij moeten hier en nu ook zélf – in geestelijke zin – actief strijden om die vrede te realiseren.

Verder verwees Mgr. Léonard ook naar de verwarring die er op dit ogenblik in de Kerk heerst. Hij verwees o.a. naar het huwelijk dat in vraag wordt gesteld, het communiceren van hertrouwd gescheidenen, de gesel van de homofilie en de steeds luider klinkende twijfels omtrent het priestercelibaat. Hij verwees ook naar paus Franciscus van wie geweten is hoe hij tegenover deze kwesties staat. Vervolgens verwees Mgr. Léonard naar paus Benedictus XVI en diens boodschap, want uiteindelijk zijn we allemaal geroepen om bewust celibatair te blijven of om te huwen, of om ons leven geheel aan God toe te wijden of om zelfs voor het priesterschap te kiezen. Maar – waarschuwde Mgr. Léonard de in Chartres aanwezige jongeren – in de wereld zullen we allemaal zonder uitzondering moeten lijden. Dat is de prijs die wij zullen moeten betalen omwille van de heiligheid.

Dat Mgr. Léonard trouwens goede contacten onderhoudt met de bekende Priesterbroederschap van Sint-Pieter is bekend. Het was Mgr. Léonard die hen in 2010 naar Brussel haalde en de Sint-Jan-en-Stefaan-der-Miniemen-kerk voor de Tridentijnse liturgie ter beschikking stelde. De Priesterbroederschap van Sint-Pieter heeft o.a. een seminarie in Wigratzbad (bisdom Augsburg, Duitsland) waar Mgr. Léonard – in de voetstappen van Jozef Kardinaal Ratzinger – reeds op 30 juni 2007 de priesterwijdingen toediende. In de Belgische kerkgeschiedenis zal Mgr. Léonard altijd een bijzondere plaats blijven innemen. Ondanks het feit dat hij niet traditionalistisch was, maar eerder ethisch conservatief, stond hij toch open voor de rijke liturgische Traditie van de Kerk. Mgr. Léonard was op dat gebied duidelijk anders dan zijn twee voorgangers (Leo Suenens en Godfried Danneels) en zijn opvolger (Jozef De Kesel). Verder willen wij ook nog even in herinnering roepen, dat Mgr. André-Jozef Léonard als Aartsbisschop van Mechelen-Brussel en Primaat van België, destijds de kerkelijke goedkeuring geven heeft bij de oprichting van het Rooms-Katholiek Lekenforum, waarvan dit Katholiek Forum een vrucht is.

Zou het kunnen, dat Mgr. Léonard door zijn verblijf in Zuidoost-Frankrijk nog dichter is gaan aanleunen bij de Traditie? De commotie omtrent de door Jozef De Kesel opgedoekte Priesterbroederschap van de Heilige Apostelen speelt hierin waarschijnlijk een rol. Jozef De Kesel besliste in juni 2016 – na de vrijwillige ballingschap van Mgr. Léonard uit België – om vanaf eind juni 2016 niet meer verder te werken met de Priesterbroederschap van de Heilige Apostelen in zijn bisdom. Deze Fraterniteit telde anno 2016 een 27-tal leden; 6 priesters en 21 seminaristen. Eén van de betrachtingen van de Priesterbroederschap van de Heilige Apostelen was om jongeren gevoelig te maken voor de schoonheid van de roeping tot diocesaan priester. Het is dan ook onbegrijpelijk – want de ware redenen werden nooit openlijk gecommuniceerd – waarom Jozef De Kesel de Priesterbroederschap van de Heilige Apostelen heeft ontbonden. Ook de vraag of deze beslissing van De Kesel in overeenstemming was met het Kerkelijk Recht werd nooit beantwoord.

Méér dan 300 gelovigen tekenden in Rome formeel beroep aan, méér dan 3.000 gelovigen tekenden een petitie en méér dan 13.000 gelovigen eisten, dat de Sint-Katelijne kerk – de kerk die Aartsbisschop André-Jozef Léonard speciaal voor deze Fraterniteit opnieuw heeft heropend – open te houden. Het is duidelijk, dat voor Jozef De Kesel het ‘wekken van ergernis’ bij de gelovigen géén zonde meer is. Nadat de Priesterbroederschap van de Heilige Apostelen door Jozef De Kesel werd ontbonden, waren de seminaristen genoodzaakt om uit elkaar te gaan. Enkelen studeren nog in België, anderen zitten verspreid over bisdommen in Frankrijk. De enige diaken onder hen werd na zijn priesterwijding door De Kesel voor “verdere studies” naar Rome gestuurd. Het is duidelijk, dat de prille hoop en het begin van de Katholieke Restauratie die met Paus Benedictus XVI en met Aartsbisschop Léonard begon, meteen na hun vertrek, vakkundig de kop werd ingedrukt.

Intussen werd Mgr. Léonard benoemd tot ‘pastoor’ in Savines-le-Lac in de regio Provence-Alpes-Côte d’Azur, waar er géén stranden zijn, maar wel bergen. Verder is Mgr. Léonard één van de priesters die meehelpen in het bedevaartsoord van Notre-Dame du Laus. Twee dagen per week is Mgr. Léonard werkzaam in Laus o.a. om er de biecht te horen en verder assisteert hij in de parochies in de omgeving. Notre-Dame du Laus is in Vlaanderen een vrij onbekend bedevaartsoord, maar ter plekke ontmoet je vooral Fransen die het steevast een bijzondere plaats vinden. Zowel ouderen als jongeren, blank of zwart, arm of rijk. Notre-Dame du Laus ligt midden in de natuur, halverwege een steile berg. Vele gelovigen komen hier naartoe om een cursus te volgen of om er in stilte een eenvoudige vakantie door te brengen. Het is duidelijk dat Mgr. Léonard zich goed voelt in Notre-Dame du Laus en er zichtbaar geniet van het geloof van de vele jongeren en gezinnen die naar Laus komen en voor wie Mgr. Léonard een lichtend voorbeeld is.


U las zonet wat de censuurdrift van globalistische elites u wil verzwijgen. Ontdek hier waarom inschrijving op onze nieuwsbrief  u aan de juiste kant van de geschiedenis plaatst:

Nieuwsbrief – Katholiekforum.net

WWW.KATHOLIEKFORUM.NET
Volg ons op Twitter!
Ons tóch nog volgen op Facebook? Voeg dan Edri Florka toe als vriend!  😉
Lid worden van het Katholiek Forum? www.katholiekforum.net/lidworden

Wij zijn een VZW, zonder subsidies. De goede werking van onze vereniging is afhankelijk van uw financiële steun. Doneer daarom vandaag nog een gift op ons rekeningnummer BE16 7330 7330 7374 | Op naam van: Rooms-Katholiek Lekenforum VZW | Vermelding: Gift
Alvast bedankt en moge God u zegenen!

Deel dit artikel:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  A. G. Stinus

  (12 juni 2019 - 09:23)

  Mgr. Léonard is een uitstekende getuige van het katholieke geloof, en het is spijtig dat we hem nu moeten missen in dit landje. Maar misschien kan hij in Frankrijk nuttiger getuigenis afleggen dan hier. Hij is een prachtig voorbeeld voor onze huidige bisschoppen, die veel te mak zijn.

   Andre

   (12 juni 2019 - 11:17)

   Uw dixit “Hij is een prachtig voorbeeld voor onze huidige bisschoppen , die v e e l t e m a k z i j n “.
   Dat is nog zeeeeer zacht uitgedrukt, geachte heer Stinus.

   Integendeel, onze ‘bisschoppen’ zegenen homo koppels in hun relatie!

   Ik hoef u toch geen tekening te maken wat homosexuele praxis inhoudt, geachte heer Stinus ? Wij zijn toch zo niet naief, nietwaar.
   Bij deze Paris-Chartres jongeren waren er ONGETWIJFELD g e l o v i g e n die homo en lesbisch gericht zijn. MAAR waar hun duidelijk onderwezen werd en wordt dat zij – INDIEN zij Jezus en Zijn zoete en heerlijke genade willen ondervinden ( conditione sine qua non ) – zuiver moeten blijven. Net zoals de gewone hetero-g e l o v i g e leek trouwens.
   Dat is andere taal hé , mijnheer De Kesel en konsoorten, dan homo koppels te z e g e n e n ! U misleidt het Vlaamse g e l o v i g volk en u misleidt de homo en lesbisch gerichte g e l o v i g e n.

   Nog een laatste ‘Paris-Chartres aanbeveling’ aan alle gelovige leken die deze goede pagina’s lezen:
   blijf met uw handen af van het Goddelijk Lichaam van Jezus in Zijn Eucharistie.
   Zowel in het ontvangen als in het u i t d e l e n ( hoe goed het ook moge bedoeld zijn ).

   In de Paris-Chartres bedevaart werd het systhematisch herhaald : 1) men moet katholiek gedoopt zijn 2) men moet zijn zonden beleden hebben bij een priester (biecht ) 3) men moet 1 uur voor de communie nuchter zijn 4) men moet Jezus geknield en op de tong ontvangen.

   Romain

   (13 juni 2019 - 20:21)

   mooi !!xx

  Andre

  (12 juni 2019 - 11:32)

  Nog een puntje in verband met geknield Jezus ontvangen.
  Zolang uw plaatselijke katholieke kerk in Vlaanderen en Holland ongewillig pertinent weigert van knielbankjes ter beschikking te stellen, stapelt u hete kolen op de v e r a n t w o o r d e l i j k e n.

  lotje

  (12 juni 2019 - 19:02)

  Ik ben nooit voorstander geweest voor Mgr. André-Jozef Léonard, ook al sprak hij de waarheid van God. Zijn stijl sprak me gewoon niet aan. Mijn voorkeur gaat meer naar de stijl van de glimlachende Paus Johannes Paulus II deze man straalde spontaan de liefde van Jezus uit en dat vind ik ook van Kardinaal Sarah, ook al is hij heel anders dan Paus Johannes Paulus II. Het Goddelijke zweeft gewoon met hun mee.

  Ik hoop dat de toekomst van de kerk gezegend zal worden met meer van deze katholieken, die zo begenadigd zijn dat ze het katholiek geloof spontaan uitstralen. Zulke Heiligen: of je nu kardinaal, bisschop, priester, religieuze of leek ben, zulke katholieken zouden meer aanwezig moeten zijn in onze kerken, het zouden goede voorbeelden kunnen zijn voor de vele verloren zielen binnen en buiten de kerk!

  Wat we nu meestal zien binnen de kerk is een kakofonie van artiesten die wat proberen om leden te trekken of te houden. Zo werkt God nu eenmaal niet. Zo lachwekkend als je al die filmpjes op internet ziet van priesters, religieuzen en leken die wat proberen, terwijl Jezus staat de zwaaien buiten hun kerk of kloosterdeur. Er zou een tomtom op de markt moeten komen die de verloren zielen de weg wijzen naar Maria en Jezus, in plaats van naar de ondergang. Gedaan met artiest spelen, dan is het onmiddellijk KRUIS opnemen en hard werken en lijden voor Godskoninkrijk. Al is het harde werk en lijden alleen maar voor één ziel nog te redden van de ondergang. Dat is Jezus volgen en als je dat doet volgt de rest. De Goddelijke voorzienigheid laat zijn trouwe dienaren nooit in de steek. Ook al zie je niet onmiddellijk of zelf nooit de goede vruchten van je daden of gebed!

  A. G. Stinus

  (13 juni 2019 - 16:08)

  Beste Lotje,
  Misschien kent u Monseigneur Léonard niet goed, maar hij is een uiterst vriendelijke man, die nog plezant kan zijn ook. Hij leerde als Waal bv. een aantal Vlaamse liedjes van buiten (ik geloof dat de Vlaamse Leeuw daar zelfs bij zat !), en bij wijze van entertainment heeft hij die dikwijls gezongen in woon- en zorgcentra enzovoort. Hij is absoluut geen pezewever of onaangenaam mens, en anderzijds weet hij de katholieke godsdienst zonder compromissen goed te verkopen. Toen hij afzwaaide als aartsbisschop was hij stilaan een gewaardeerde figuur op de VRT, mede door zijn zin voor humor !
  AGSt.

   lotje

   (13 juni 2019 - 19:05)

   Beste A.G. Stinus, al wat je benoemd over Mgr Leonard heb ik niet verwoord zoals pezewever of onaangenaam mens, dat zijn jouw woorden.
   Ik heb alleen gezegd zijn stijl spreekt mij niet aan. Dat is alles.
   Aub, bij mijn verhaal blijven er zelf niets verzinnen dat ik niet gezegd heb.

  A. G. Stinus

  (14 juni 2019 - 08:51)

  Lotje,
  Meer dan de stijl moet de inhoud je aanspreken. En wat Mgr. Léonard zei was juist, diepgelovig en to the point. Ook zijn boeken kan ik je van harte aanbevelen. Hadden we nu nog maar een Léonard als Belgische bisschop.
  Vriendelijke groet, AGSt.

  […] Léonard, de vroegere Aartsbisschop van Mechelen-Brussel, ging, zoals we eerder reeds berichtten, op Pinkstermaandag voor in de Slotmis in de Kathedraal van Chartres, aan het eind van de […]

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.