Bergoglio stelt heiligdom van Lourdes onder pauselijke supervisie

Mgr. Nicolas Brouwet, de huidige – té Katholieke – bisschop van Tarbes en Lourdes centraal op de foto tijdens de bedevaart van Parijs naar Chartres

Le Figaro meldt, dat paus Franciscus wil dat de ‘commercie’ in Lourdes voortaan een stap terug doet en dat de spiritualiteit weer de hoofdrol krijgt. Volgens Bergoglio ligt tegenwoordig teveel de nadruk op de organisatorische en financiële aspecten van het bedevaartsoord. Twee jaar geleden werd Guillaume de Vuilpan, een voormalige manager van autofabrikant Renault, de nieuwe directeur van het heiligdom van Lourdes. Vorig jaar boekte het bedevaartsoord voor het eerst weer een kleine winst, na tien jaar in het rood te hebben gestaan.

De pauselijke delegaat in Lourdes wordt rijkeluiszoon Antoine Hérouard, de beruchte hulpbisschop van Lille, die één van de meest progressieve ‘prelaten’ van Frankrijk is. Diens benoeming werd gisteren in Lourdes bekendgemaakt door aartsbisschop Rino Fisichella, president van de Pontificale Raad voor de Nieuwe Evangelisatie. Aan dat Romeins dicasterie is door paus Franciscus de zorg voor bedevaartplaatsen en heiligdommen toevertrouwd.

Bergoglio onttrekt dus (tijdelijk) de jurisdictie over het bedevaartsoord van Lourdes aan Mgr. Nicolas Brouwet (56), de bisschop van Tarbes en Lourdes. Dit is de eerste Vaticaanse ingreep in Lourdes in 160 jaar. In de wandelgangen wordt gefluisterd dat Brouwet – naar de smaak van Bergoglio – té traditioneel zou zijn, terwijl Mgr. Brouwet net omwille van die reden door Paus Benedictus XVI als ‘jongste bisschop van Frankrijk’ tot bisschop van Tarbes en Lourdes werd aangesteld.

Dat dit schokkende nieuws vlak voor de start van de bedevaart van Parijs naar Chartres wordt bekend gemaakt, zal wel géén toeval zijn. Dat de wraak van de achtenzestigers zoet moge smaken! De nieuwe kerk van Bergoglio begint langzaamaan vorm te krijgen. Wat een feest!

Maar, dat ze daar in het Vaticaan toch maar oppassen, want Frankrijk is Italië niet. En het is niet omdat onze Heer Jezus Christus Zich uit vrije wil door de gevallen mensheid geduldig laat beledigen, dat Christus ook de belediging van Zijn Heilige Moeder zomaar zal laten passeren…


U las zonet wat de censuurdrift van globalistische elites u wil verzwijgen. Ontdek hier waarom inschrijving op onze nieuwsbrief u aan de juiste kant van de geschiedenis plaatst:

Nieuwsbrief – Katholiekforum.net

WWW.KATHOLIEKFORUM.NET
Volg ons op Twitter!
Ons tóch nog volgen op Facebook? Voeg dan Edri Florka toe als vriend! 😉
Lid worden van het Katholiek Forum? www.katholiekforum.net/lidworden

Wij zijn een VZW, zonder subsidies. De goede werking van onze vereniging is afhankelijk van uw financiële steun. Doneer daarom vandaag nog een gift op ons rekeningnummer BE16 7330 7330 7374 | Op naam van: Rooms-Katholiek Lekenforum VZW | Vermelding: Gift
Alvast bedankt en moge God u zegenen!

Deel dit artikel:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Author: Mathieu Albert

29 thoughts on “Bergoglio stelt heiligdom van Lourdes onder pauselijke supervisie

 1. Voor mij is dat de 1ste Paus die ik ervaar dat hij uitstraalt dat hij Almachiger is dan God!
  Voor iedereen gaat hij door zijn knieën alleen voor Jezus niet? Ik vertrouw hem niet meer.

  Maar, ik wil ook wel iets goed zeggen en dat is dat Bergoglio wel duidelijk gemaakt heeft door zijn aanpak dat iedere zondaar barmhartigheid verdiend. Maar, er is wel één ding dat hij is vergeten te tonen, barmhartigheid krijg je alleen als je als mens van goede wil bent en wil strijden tegen de zonde van het vlees..
  En de 2de dat hij verspreid heeft dat we overal waar we ook komen de kwetsbare mens moeten helpen..
  En de 3de dat hij continu zegt dat de Clericus nederiger moeten worden, hij beledigd ze zelf in het openbaar, maar daar is hij absoluut zelf wel geen voorbeeld van.

  Ik vertrouw hem niet meer, zoals ik sommige clericus en religieuzen allang niet meer vertrouw als ik naar de kerk ga. Ik ben meerdere malen in mijn gebed verwittigd door Maria dat ik moest oppassen voor al hun onzuiverheden en leugens die wonen in hun hart en dat ik moet oppassen voor al hun innerlijk kwaad. Satan houdt nu eenmaal niet van mensen die streven naar Zuiverheid en Heiligheid. Satan zal er alles aan doen om die mensen dan ook kapot te maken. En Satan is al enige lange tijd binnen de kerk, degene die Heiligheid nastreven hebben dan ook heel erg op te passen. En dat gebeurt nu weer met Mgr.. Nicolas Brouwet die verscheurd word door de brullende leeuw die Bergoglio heet. Het is niet omdat je traditioneel bent dat je niet hartelijk,barmhartig, liefdevol kan zijn. Daar vergist Bergoglio zich extreem in. Ik vind de progressieve en de modernisten niet hartelijk, niet liefdevol, ze verslinden iedere kleine ziel die volhard op weg naar de hemel.
  Vele roepingen worden door progressieve kapot gemaakt. We hebben wel roepingen laat dat maar duidelijk zijn, we hebben er zelf vele, maar ze worden binnen de kerk en kloosters kapot gemaakt.

  Vele kunnen streven naar de deugden en de zaligsprekingen niet beminnen want die hebben ook niet de intentie om Heilig te worden, ze lachen met Maria en ze nemen het Heiligmakend sacrament de Heilige Eucharistie ook niet serieus. Dat zijn genoeg signalen om als Paus serieus te nemen. Dat Bergoglio maar oppast met al deze progressieve een hoge plaats te geen binnen de kerk, want hij vergist zich vreselijk. Hij is regelrecht zijn ticket naar het vagevuur aan het kopen omdat zijn barmhartigheid vals is en geen enkele ziel nog red van de ondergang. Zijn hoogmoed maakt hem stekeblind. Want progressieve en modernisten redden niemand, die zijn alleen maar met zichzelf bezig.

 2. Ik begrijp iets niet. Lourdes maakt voor het eerst weer winst in tien jaar. Meer inkomsten=meer afdracht naar Rome en dan grijpt paus Franciscus in. Waarom? Zonder inkomsten kan de wereldkerk niet blijven bestaan. Wat zit hier achter? Ook de progressieven weten dat er zonder geld geen toekomst is.
  Deze bisschop zorgt voor inkomsten. Dat is onderdeel van zijn taak, op de winkel passen, en dan moet je juist hem zijn ding laten doen. Een goed lopend concept laat je toch niet veranderen? Dit is echt raar.

  1. Helemaal eens Lotje.
   De infiltratie van Satan is van binnenin de kerk. Dit wordt hoe langer hoe duidelijker. Iemand die dit ontkent wil niet zien en is mede schuldig.
   Fatima’s boodschappen zijn zo waardevol!
   Bekering en eerherstel voor de vele zonden die worden bedreven, vooral in de hoogste regionen van onze Moeder de Kerk want daar zit het oog van het kwaad
   De H.Eucharistie, de dagelijkse rozenkrans, offers, en de sacramenten, zijn onze wapens die Maria ons in Fatima aangereikt heeft om Satan te weerstaan en zielen te redden voor de eeuwige verdoemenis.
   “Oh Maria zonder zonden ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen.”

 3. Dat de spiritualiteit moet voorrang krijgen op de commercie, daar ga ik volledig mee akkoord. Hetgeen niet betekent dat er geen souvenirs meer zouden mogen gekocht worden in Lourdes, enzovoort.

 4. Weer zo’n geweldige drogreden van Franciscus die het in de media goed doet, maar die kant noch wal raakt. Voor de ernstige financiële malversaties en corruptie van zijn rechterhand, kardinaal Maradiaga, blijft hij ziende blind..
  Franciscus’ ware beweegreden lees je niet in de krant, maar is wederom o zo voorspelbaar.
  Ik noem dat gewoon ordinair liegen, zoals Franciscus loog over het misbruik in Chili en zoals hij verleden week nog loog over McCarrick.
  Vive François, vive le mensonge !

  1. ☩JMJ☩

   Citaat Paul: “Voor de ernstige financiële malversaties en corruptie van zijn rechterhand, kardinaal Maradiaga, blijft hij ziende blind.”

   De Boze Clown draagt corruptie met veel trompetgeschal voor zich uit als zijn handelsmerk. Corruptie is de munteenheid waarmee trawanten manipuleerbaar blijven. Wie met een zuiver geweten wil leven binnen de H. Kerk komt in zijn vizier te staan, en stilzwijgen zal hem niet sparen van Bergogmagog zijn pathologische zucht naar vernietiging; clerici die dus een afschuw hebben van de Janettendisco (ja, dat komt van E. Michael Jones) hebben dus niets te winnen met zwijgzaam afwachten. Open oorlog is dus de boodschap.

   Een pestkop die de andere kinderen met hun hoofden in de wc duwt moet men openlijk weerstaan; vanzelf houdt hij niet op.

 5. Daar heeft deze paus wel een punt, het mag niet alleen om geld draaien, maar belangrijker is de boodschap van Lourdes en de zienster, dit wil ik even benadrukken.

 6. Ik wil kort zijn. Zonder winst kan een bedevaartplaats de grote mensenmassa niet aan. Iedereen koopt wel iets en het onderhoud van een heiligdom kost ook geld. Wilt hij juist dat de bedevaartplaatsen op houden te bestaan? Dat vraag ik mijn zeer af. Het antwoord weet ik eigenlijk al.

 7. Toen ik als klein jongetje in de jaren 50 nog katholiek was, leerde ik in de catechismusles dat de Paus ‘onfeilbaar’ is. Is dat dogma ondertussen geschrapt? Op dit forum alvast wel, lijkt me…

  1. ☩JMJ☩

   Citaat Frank Dierickx: “Is dat dogma ondertussen geschrapt?”

   Neen. U heeft simpelweg een monstrueuze valse interpretatie ervan. De Paus is onfeilbaar wanneer hij vanuit de hoogste uitoefening van zijn gezag onherroepelijk doctrinair definieert voor de gehele Kerk. De huidige Paus doet dat niet en wijst dat af als “te autoritair”. Hij is antiklerikaal en is paus geworden met de bedoeling om de Katholieke Kerk van binnen uit te beschadigen.

  2. Frank Dierickx, De onfeilbaarheid van een Paus is in bijzondere gevallen (zoals bij uitspraken ex cathedra), dusvanaf de leerstoel b.v. een dogma. Dus wanneer hij als opperste herder en leraar van alle gelovigen, ieder versterkt in het geloof een leer omtrent geloof of zeden door een definitieve akt te proclameren .
   Een gewone toespraak (zoals deze) van een paus valt dus niet onder de onfeilbaarheid. De onfeilbaarheid wilt dus niet zeggen dat de hijzelf onfeilbaar is.

    1. ☩JMJ☩

     Frank Dierickx,

     De Heilige Geest kiest de Paus niet rechtstreeks, maar de kardinalen, waarna de H. Geest de gekozene rechtstreeks inkleedt met het Gezag van Petrus van zodra die gekozene zijn acceptatie van de keuze uitgedrukt heeft. Het kan gebeuren dat God de kardinalen op directe wijze inspireert om een bepaalde persoon te kiezen (pauskeuze per inspirationem), maar dat is dus niet altijd het geval. De Katholieke theologie heeft nooit gezegd dat er door het menselijk element in de Kerk geen slechte pausen gekozen kunnen worden. Sinds 1958 hebben de occulte loges, vijanden van de Katholieke Kerk, zeer veel invloed op pauselijke conclaven, met de nefaste gevolgen die we kunnen zien.

    2. @ Frank Dierickx
     De werking van de H.Geest is af te lezen aan de vruchten. Zijn die vruchten ‘inconsistentie’ en ‘tegenkanting,’ dan weet je zeker dat de handelende mensen de H.Geest hebben geblokkeerd. Want de H.Geest waait waar ‘ie wil en spreekt zichzelf niet tegen.

 8. Beste Frank Dierickx (8 juni 2019 – 14:10),

  De paus is enkel onfeilbaar als hij “ex cathedra” spreekt, en de gelovigen een geloofswaarheid voorhoudt die iedere katholiek moet aannemen. Zo een “ex cathedra” uitspraak is een zeldzame gebeurtenis. Dat is nog maar 2 keer gebeurd, namelijk 1) voor de verkondiging dat Maria “onbevlekt ontvangen” is (d.w.z. ze was gevrijwaard van de erfzonde ; dit werd achteraf door de gebeurtenissen in Lourdes bevestigd), en 2) voor de verkondiging dat Maria met lichaam en ziel ten hemel is opgenomen. Alvorens de paus zo een uitspraak “ex cathedra” doet, gaat hij wel eens goed luisteren wat anderen in de Kerk over dat onderwerp zeggen en denken. Maar tenslotte beslist hij zelf.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. Het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid is aangenomen tijdens het Eerste Vaticaans Concilie in 1870. Daarna is hiervan één keer gebruik gemaakt, namelijk door Pius XII bij de afkondiging van het dogma van de tenhemelopneming van Maria. Het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis dateert van vóór de Vaticanum I, en werd daarom door de Onbevlekt zelf bevestigd met haar verschijning te Lourdes. Een onfeilbare uitspraak van de Paus is niet zo maar zijn eigen beslissing, maar de bevestiging van een geloofswaarheid die al eeuwen door de Kerk wordt beleden en voorgehouden, en die gegrondvest is in de heilige Schrift en de Traditie van de Kerk. Overigens heeft paus Johannes Paulus II op het Pinksterfeest in 1994 een apostolische brief (Ordinatio Sacerdotalis) geschreven over het wijdingsambt in de Kerk, dat voor altijd voorbehouden blijft aan mannen. Ook die brief mag als onfeilbaar worden beschouwd: “Om alle twijfel betreffende dit belangrijke onderwerp, dat de goddelijke inrichting van de Kerk zelf betreft, terzijde te schuiven, verklaar ik uit kracht van mijn ambt, de broeders te sterken, dat de Kerk geen enkele volmacht heeft, vrouwen de priesterwijding toe te dienen, en dat alle gelovigen zich uiteindelijk dienen te houden aan dit besluit.”

   1. ☩JMJ☩

    De Hond,

    Het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid werd niet gecreëerd door Vaticanum I maar slechts gedefinieerd; de H. Kerk is niet bevoegd om nieuwe leringen te creëren, wel om de geopenbaarde waarheden te definiëren. De pauselijke onfeilbaarheid is één van die geopenbaarde waarheden die de H. Apostelen doorgegeven hebben aan hun opvolgers, de bisschoppen, om hen intact te bewaren en te onderrichten. De definitie van Bonifatius VIII in “Unam Sanctam” betreffende de verschuldigde onderwerping aan het Pausdom is bijvoorbeeld ook een onfeilbare uitspraak ex cathedra, en dat was lang voordat Vaticanum I geschiedde. Alle onherroepelijk afgekondigde doctrinaire uitspraken van algemene concilies zijn trouwens ook inherent onfeilbare pauselijke uitspraken, maar dan in samenspraak met de andere bisschoppen van de H. Kerk.

 9. Enkele aanvullende bedenkingen:

  Daden van bestuur gesteld door een paus vallen nooit onder de Onfeilbaarheid. Bestuursdaden behoren totaal niet tot het Magisterium van de Kerk.

  Het is vervolgens inderdaad verwonderlijk, dat Bergoglio – die toch altijd de mond vol heeft van ‘goed rentmeesterschap’ – aanstoot neemt aan het maken van ‘winst’. Dat men na 10 jaar rode cijfers eventjes uit de put klimt, is niet meer dan normaal. Is het faillissement van het bedevaartsoord dan een optie? Het Vaticaan maakt toch ook ‘winst’ met haar beruchte bank!

  Op het terrein van het heiligdom van Lourdes – waar het bisdom dus iets over te zeggen heeft – worden er géén souvenirs verkocht. Er wordt eerder te weinig dan teveel verkocht. Je kan er amper een kaars kopen. Het wegnemen van de staanders bij de grot, voor het branden van kaarsen en hun verplaatsing naar de overkant van de Gave, is volgens mij een vergissing. Zelfs bidons en flessen voor het Lourdes-water zijn er niet te koop. Volgens sommigen is het vullen van flessen en bidons géén gebed. Dat kan formeel zo wel zijn, maar deze activiteit is volgens mij een wezenlijk onderdeel van een bedevaart naar Lourdes.

  Kortom, op het terrein van het heiligdom is er geen spoor van ‘commercie’ te bespeuren. Ik zou bijna zeggen: “Godzijdank zijn er in de stad nog de souvenirshops”, want bijvoorbeeld in Scherpenheuvel zijn ze bijna allemaal verdwenen. Een teken aan de wand?

  Al deze nieuwe maatregelen voor méér ‘spiritualiteit’ zijn natuurlijk een uiting van het door Bergoglio zo verguisde clericalisme. Alsof een priester, een bisschop of zelfs een paus iemand tot het Geloof zou kunnen brengen. Mensen kunnen bekeerd worden enkel als ze er zélf voor open staan én God hen die Genade schenkt.

  Laten we ook niet vergeten, dat men het bedevaartsoord te Fátima met al de modernistische vernieuwingen aldaar ook al grotendeels heeft verpest. Nu is blijkbaar Lourdes aan de beurt.

  Citaat Paul: “Voor de ernstige financiële malversaties en corruptie van zijn rechterhand, kardinaal Maradiaga, blijft Bergoglio ziende blind.”

  Misschien is dit wel het antwoord:

  Joh 12:1 Zes dagen voor Pasen kwam Jezus te Bethánië, waar Lázarus woonde, die Jezus uit de doden had opgewekt.
  Joh 12:2 Men richtte daar een maaltijd voor Hem aan; Martha bediende, en Lázarus was één van zijn disgenoten.
  Joh 12:3 Toen nam Maria een pond onvervalste, kostbare nardusbalsem, zalfde de voeten van Jezus, en droogde ze met de haren af. En het huis was vol van de balsemgeur.
  Joh 12:4 Toen zei Judas Iskáriot, één van zijn leerlingen, die Hem verraden zou:
  Joh 12:5 Waarom die balsem niet voor driehonderd tienlingen verkocht, en ze aan de armen gegeven?
  Joh 12:6 Dit zei hij niet, omdat hij bezorgd was voor de armen, maar omdat hij een dief was; daar hij de beurs droeg, stal hij weg, wat daarin kwam.
  Joh 12:7 Maar Jezus sprak: Laat haar begaan; ze heeft hem moeten bewaren voor de dag mijner begrafenis.
  Joh 12:8 Want de armen behoudt gij altijd; Mij niet.

 10. Inderdaad. Christenen werken op Jezus’ vraag aan eenheid, niet aan verdeeldheid. ‘Zie hoe ze elkaar liefhebben’, maar daar is hier bitter weinig van te merken. Arm ‘katholiek’ forum

  1. ☩JMJ☩

   U kent de doctrine van Christus niet, Samuel, maar schrijft ten onrechte de leer van “Kerknet” toe aan Zijn Auteurschap. U kent niet de Christelijke betekenis van het woord “caritas”, en denkt daarom dat er geen verschil is tussen humanistische ‘liefde’ en de theologale deugd van caritas in het Katholiek Geloof. De Christelijke caritas is theocentrisch, en de humanistische ‘liefde’ is antropocentrisch, en deze twee ingesteldheden zijn inherent tegenstrijdig met elkander.

   Die blinde, walgelijke serviliteit van u en consoorten voor de gecalculeerde anti-katholieke demolitiestrategie van de perverse Latijns-Amerikaanse tiran die in het Vaticaan zit draagt niets intelligents bij aan de discussie.

  2. Evident is dat het afserveren van de bisschop van Lourdes/Tarbes niets met aandacht voor gebed en spiritualiteit in het bedevaartsoord, maar alles met ordinaire kerkpolitiek te maken heeft. De man is kennelijk nogal ‘behoudend’ en dat staat tegenwoordig gelijk aan vloeken in de Kerk en is duidelijk ongewenst (over eenheid en liefde gesproken!)

   Overigens neem ik aan, beste Samuel, dat u geen flowerpower-love bedoelt, maar het elkaar oprecht toegewijd zijn in de waarheid. Welnu, verum est id quod est. Geen halve waarheden dus en zeker geen leugens. Het klootjesvolk is niet langer achterlijk. Laat ik het zo zeggen: het feit dat ik dagelijks voor Franciscus bidt, doet er niet aan af dat hij niet moet liegen. Slaat u er bijvoorbeeld de Washington Post van vandaag maar eens op na:
   Francis is “blatantly lying to the whole world” about Cardinal McCarrick “to cover up his wicked deeds” (Whistle-blower Archbishop Carlo Maria Viganò). Het is enkel dankzij Viganò dat de etterbuil in de VS eindelijk is opengebarsten en bij mijn weten is wat hij ter zake eerder heeft verklaard simpelweg juist gebleken, hetgeen bepaald niet gezegd kan worden van Donald Wuerls uitspraak dat hij nimmer van iets geweten heeft (van het wangedrag van zijn voorganger).

   Veni Sancte Spiritus,
   et emitte caelitus
   lucis tuae radium..

   1. H. Van Dormael en Samuel: Eeuwen hebben de katholieken moeten zwijgen, spreken was verboden en tegenspreken al zeker binnen de kerk! Alles van misbruik, frauderen, uitbuiting moest onder de mat geschoven worden. Degene die toch durfde te spreken over wantoestanden en misbruik, opkwamen voor de allerkleinste of zwakkere binnen de kerk en die ook nog durfde te spreken over de waarheid van God, de rijke liturgie en sacramenten, die moesten oppassen dat ze niet vermoord of vergiftigd werden, of een overplaatsing kregen of zelf buiten gegooid werden door hoogstaande clericus.

    Ik verschiet er dan ook niet van wat er allemaal gezegd wordt door katholieken op dit forum en op andere forums en blogs. Als je elke keer vol verbazing komt te staan binnen de kerk en beseft dat je na vele jaren nog altijd moet vernemen dat er leugens zijn, dat er nog steeds clericus zijn die elkaar helpen om de doodzonde van misbruik/frauderen/enz. toe te dekken, enz. Dan begrijp ik dat je na de zoveelste verbazing binnen de kerk toch ergens je ongenoegens moet uitspreken.

    Of het uitspreken altijd juist is op een forum, dat denk ik niet. Ook al doe ik het soms zelf. Maar, na vele jaren zwijgen, is het begrijpelijk dat het overhevelt naar het andere extreme en dat katholieken nu niet meer willen zwijgen is te verstaan! Want, binnen de kerk is het nog steeds heel moeilijk om op een volwassenen en constructieve manier met clericus en religieuzen te praten over wantoestanden, ongenoegens, enz… Vele binnen de kerk kunnen niet verder praten als het gesprek niet hun richting uitkijkt.

    Dus: wat jullie zeggen dat het niet katholiek is om zo te spreken of het zorgt voor verdeeldheid. Ik vond dat ook van de katholieken die continu zwegen. Vergeet niet dat de kerk door al het zwijgen kapot gemaakt en verdeeld is geraakt door de clericus en religieuzen en ongelovigen binnen de kerk. Is niet de schuld van één forum dat ergens zweeft tussen miljarden andere forums op internet!

    We moeten terug een evenwicht vinden om die verdeeldheid te door breken. Maar, dat evenwichtig balanceren zal volgens mij (na vele teleurstellingen binnen de kerk) nog even duren voor dat daar rust kan in komen. Als jullie zo katholiek zouden zijn, dan zou je dit forum ook al met heel andere ogen bekijken, met de LIEFDE van God en dat doen jullie niet. Misschien moet jullie alle berichten en antwoorden eens gaan lezen voor jullie een oordeel vellen. Er zitten heel wat wijsheden en onderricht in, waar ze binnen de kerk wel iets zouden mee kunnen doen.

    Verder is er veel herstel nodig en zolang er zulke forums bestaan is dat een teken voor de kerk dat er nog vele ongenoegens zijn binnen de leden van de kerk en dat het misschien hoog tijd is om naar iedereen te gaan luisteren en niet alleen naar de leden die zwijgen en mee wandelen zonder één woord te zeggen. Laat die tijd maar snel voorbij zijn en hoe sneller hoe liever! Dan kunnen we hopelijk allemaal terug van Rome tot en met België/Nederland/Europa één dezelfde richting uitkijken. En dat zou eigenlijk niet moeilijk mogen zijn, gewoon de waarheid van God lezen en herkennen en dan zijn we al op de goede weg naar vrede en eenheid.

   2. ☩JMJ☩

    Men hoeft maar te kijken naar wat Paus Bergoglio zopas weeral aangericht heeft met de Petites Sœurs de Marie, Mère du Rédempteur; een volledige religieuze congregatie verwoest omdat de zusters te Katholiek waren en wilden bidden in plaats van zich te gedragen gelijk personeel van één of andere secularistische NGO. Die man is een psychopathische, megalomane kerkvervolger (men kan trouwens eens aan Kardinaal Zen gaan vragen wat er onder Franciscus met de Chinese Katholieken gebeurd is indien men daar meer over wil weten; zij zijn nu nog meer slachtoffers van Christenvervolging door de samenwerking tussen Bergoglio en de Chinese communisten dan voorheen). Het is aan mensen zoals Samuel om zich op de hoogte te brengen van de feiten in plaats van hier met een onderwijzende vinger op een zeepkist te komen staan.

    In de 21ste eeuw worden Katholieken beschuldigd van geen goede Katholieken te zijn omdat zij niet het diepgeworteld verlangen koesteren om de Katholieke Kerk wreedaardig afgebroken te zien worden. Dat is het cynisch gehalte van ‘dokters’ van de Soviet.

    “Luister goy! Nu gaat ge geselslagen geven aan uw moeder, en ge gaat dat met een glimlach op het gelaat doen en ge gaat dat leuk vinden. Anders zullen we u in het cachot moeten steken om u te genezen van uw mentale stoornis met middelen die nogal… drastischer zijn… Wel, goy?! Voelt ge de dolle pret al in u opkomen??”

 11. Bergolio heeft het bedevaartsoord Garabandal in Spanje doen sluiten voor bedevaarders; hij probeert nu Medjugorje te kortwieken en thans is Lourdes aan de beurt. Hij lijkt wel de slaafse uitvoerder te zijn van de haat van Satan tgo Onze-Lieve-Vrouw. En het is wel degelijk juist dat hij hét echte probleem van de pedofilie binnen de Kerk niet wil aanpakken, want het zijn toch hoofdzakelijk homofiele geestelijken die zich aan misdienaartjes, seminaristen en zelfs volwassen priesters, paters en broeders vergrepen. En dan zijn tegenstrijdige verklaringen die hij met de regelmaat van een klok aflegt over geloofswaarheden, en het systematisch weigeren om te antwoorden op vragen hierover die hem door sommige kardinalen worden gesteld. Welk is zijn ware agenda? en voor wie werkt hij? Ik vrees dat weer een voorzegging van O.L.Vrouw in La Salette aan het uitkomen is, toen Zij zegde: “Rome zal het ware geloof verliezen en de zetel worden van de Antichrist”….. Frans.

 12. Hallo H. Vandormael en Samuel,
  Steeds maar schimpen (op de paus of gelijk wie) past inderdaad niet voor een katholiek. Maar men mag wel kritisch zijn, men móet zelfs kritisch zijn in sommige situaties. Elke katholiek moet handelen volgens zijn/haar goed gevormd geweten.

  In het verleden zijn er pausen geweest die echte criminelen waren ; luide kritische stemmen waren toen meer dan gewenst. En waren de betrokken mensen kritischer en opener geweest toen het kinder- en nonnenmisbruik in de Kerk begon, dan zaten we nu niet met de gebakken peren, en waren er niet zoveel slachtoffers geweest.

  Voortdurend schimpen op de Paus! Echt katholiek is dat niet!

  samuel

 13. ‘De huidige kerkelijke crisis is te wijten aan een “corrupte ‘maffia’ die veel instellingen in de kerk onder controle heeft gekregen” en deze gebruikt voor haar eigen “immorele doelen”‘, aldus aartsbisschop Viganò.
  https://gloria.tv/article/7DhiSeHZbZgr2NVPdhqvpNKmJ

  Ik heb, gezien hetgeen tot op heden aan het licht is gekomen, geen reden om te twijfelen aan wat deze aartsbisschop, die (zijn pappenheimers kennende) uit lijfsbehoud is ondergedoken, wereldkundig maakt. Hij doet dat m.i. uit rancune noch uit verdeelzucht, maar in een ultieme poging om aan het licht te brengen wat zelfs de beerput niet langer verdragen kan. “We are in a truly dark moment for the universal Church.”

  Liefde zonder waarheid kan geen eenheid bewerken, Samuel, en is leeg.
  Net zo zielloos als een godverlaten mens, ongeacht diens rang, stand of levensstaat.

 14. Hallo Frank Dierickx (16 juni 2019 – 16:58),
  U schrijft : “Was de Heilige Geest dan even niet aan het werk, tijdens zijn verkiezing?”, en dat is niet zo een verstandige vraag. Misschien wilt U wel de spot gaan drijven met de katholieke Kerk.

  De Heilige Geest staat de Kerk bij, en maakt dat ze in haar vaste geloofsleer geen vergissingen begaat, bijvoorbeeld bij leerstellige teksten van concilies, en bij uitspraken “ex cathedra” van de paus. Er staat echter nergens geschreven dat een pauskeuze de best mogelijke zou zijn door toedoen van de Heilige Geest. Elke paus blijft een mens, en het zijn zeker niet a priori allemaal heiligen.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Laat een reactie achter op Benjamin ☩ Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.