De lakmoesproef van de liberale sharia in de verlichtingsdictatuur

Meme: Pro Christianis

In ons vorige artikel (Mei ’68 in verval?) citeerden we het nieuw verkozen VB-kamerlid Dominiek Sneppe die zich kant tegen adoptie door homokoppels – zij het in heel brave verwoordingen:

“Onze partij heeft niets tegen holebi’s, de islam wel. Toch is voor ons het traditionele gezin nog altijd de hoeksteen van onze maatschappij. Maar wij hebben op zich niets tegen holebi’s. De vraag is alleen of zij moeten kunnen trouwen en kinderen adopteren. Dat vind ik een brug te ver.”

Voor Katholieken in Vlaanderen is het zonder meer hoopvol dat iemand zich nog naar een behoudsgezinde achterban durft profileren als een volksvertegenwoordiger, die een gematigd politiek-incorrect tegengeluid wil laten klinken in het parlement. Misschien is er zelfs sprake van enige erosie van de politiek-correcte cultuur, aangezien Sneppe zo vrij haar mening durft te verkondigen? Dit zou de paniekerige reactie bij de liberalen verklaren. We weten reeds dat het rommelt bij hen, intern zouden er stemmen opgaan om het cordon sanitair op de schop te doen en om het confederalisme terug in het programma op te nemen.

Dat men op de koop toe zou mogen “fel verworven” liberale dogma’s in vraag beginnen stellen, zal ongetwijfeld het voltallige partijbureau doen flippen. Ook daar toont Open VLD snel te bezwijken in crisissituaties. De hyperoffensieve manier waarop ze de uitspraken van Sneppe aanpakken, blaast veel rook, maar slaat finaal een nieuwe deuk in de eigen geloofwaardigheid. Tegenstander zijn van gelijkgeslachtelijk huwelijk op het niveau plaatsen van “extremistisch gedachtegoed aanhangen” is wellicht geen controversieële uitspraak meer in de steeds wereldvreemdere Wetstraat, voor veel gewone Vlamingen moet dit wel zeer eng klinken:

De uitspraken van Dominiek Sneppe hebben niks met “extreem gedachtegoed” te maken en wie dit beweert, illustreert vooral veel over de eigen extreme enggeestigheid. Een volksvertegenwoordiger verkozen om haar (ethisch) conservatief profiel, mag het nog? Het is doorzichtig dat systeempartijen bijgestaan door de media hier vooral mee aan de haal gaan om enerzijds VB onderling te verdelen (eerst was Dewinter te bruin, nu is Sneppe te conservatief) en anderzijds VB en N-VA i.h.k.v. formatiegesprekken uit elkaar te spelen. Als je piranha’s begint te voeden, komen ze met steeds meer op je helemaal op te eten.  Toch laat VB-voorzitter Van Grieken zich helaas vangen om zich (reeds door deze kleine poco-hetze) plat op de buik te leggen:

Als je piranha’s begint te voeden, komen ze met steeds meer op je helemaal op te eten. Reeds eerder demonstreerde Van Grieken over te weinig antropologische bagage te beschikken om te begrijpen hoe bio-ethisch conservatisme niet alleen fundamenteel is voor de identiteit van een volk, maar zelfs cruciaal voor het demografisch voortbestaan van Europese volkeren. Doordat Sneppe zich nu braaf schikt naar deze koers en louter terugplooit op moslimbashen als enig kenmerk van Vlaamse identiteit, zal ze het zichzelf bemoeilijken om zich in het parlement te ontpoppen als conservatief zwaargewicht :

“Vlaams Belang is niet de vijand van holebi’s. Dat zijn de radicale moslims die hen verbaal en fysiek lastigvallen op straat.” Sneppe, vanmorgen op Radio 1 (De Ochtend)

Advocaat Fernand Keuleneer fileert dit streng, maar rechtvaardig:

We moeten natuurlijk begrijpen dat het vanmorgen geen koud kunstje was voor Sneppe om stand te houden in de studio van Radio1. De VRT-leugenfabriek draaide de voorbije dagen op volle toeren en alle desinformatie rechttrekken tijdens een interview (door Xavier Taveirne, zelf een homo nota bene) dat meer meeheeft van een stalinistisch kruisverhoor, is haast een onbegonnen werk. Dergelijke framing maakt het vrijwel onmogelijk om zaken te verhelderen over de delicate materie die bio-ethiek heet, zeker niet als activistische journalisten pogen om belachelijke schuldbekentenissen in de mond te leggen. Als nuance brengen moeizaam lukt, is het de makkelijke uitweg om terug te kaatsen dat de moslims “nog veel grotere homohaters” zijn.

Dat moslims en Westerlingen door globalistische krachten tegen elkaar in een hegeliaanse patsstelling worden gedrukt is bekend. Een “rechtse” politicus die dit niet durft verwoorden, is geen stem waard. Kritiek op de islam is daarom niet minder gelegitimeerd, de toestroom van moslims in Europa is zeker en vast sociaal problematisch. Toch is het van generlei waarde om multiculturele symptomen te bestrijden, zonder de oorzaak bij de elites aan te pakken.

De culturele en seksuele revolutie is met de objectieven van social engineering door hogerhand georchesteerd. De schadelijke gevolgen vergiftigen ons samenleven, dit wordt steeds zichtbaarder en daarom mogen we niet meer bevreesd zijn om die zaken te benoemen. Ook voor wat betreft adoptie (of artificiële inseminatie*) door homokoppels, is er materiaal bij de vleet om kritiek daarop te gronden:

*Bij adopties zijn de gevolgen voor het kind vaak een ‘verbetering’ op het leven in een instelling. Bij inseminatie gaat men in op het egoïsme van volwassenen, die kost wat kost een kind wensen, maar zich hierbij weinig vragen stellen over de belangen van dat kind.

Lorin Parys stelt daarentegen voor dat Sneppe een kijkje komt nemen in zijn “gezin”:

Eigenlijk propageert Parys een vorm van kindermisbruik, door kinderen voor de homo-propagandistische kar te spannen. Kinderen, die niet gevraagd hebben geadopteerd te worden in zo’n abnormale situatie en die nog te jong zijn om deze ongeordendheid te beseffen, laat staan zich ertegen te verweren.

Zo kennen we in het Westen nog andere gevallen van kleuterjongens, vaak geadopteerd door lesbische koppels, die zeer jong (door indoctrinatie natuurlijk) het “verlangen” hebben om een meisje te worden en dan staat een op hol geslagen overheid “natuurlijk” klaar om dit te faciliteren, met chemische en chirurgische middelen daarbijhorend. Wie daartegenin gaat, riskeert vervolging. Zijn dit “verworvenheden” die Van Grieken niet meer in vraag wil stellen?

Het klopt dat de Schotse of Canadese wetgevingen niet dezelfde zijn als die in België en Nederland, maar het Westerse hyperliberalisme en individualisme (“recht op kinderen”) dat deze wantoestanden mogelijk maakt, is steeds op dezelfde moraalfilosofische principes gebaseerd. Een ideologisch sluipend gif dat wél reeds de Vlaamse cultuur heeft aangetast.

Als er zoiets bestaat als een ‘conservatieve grondstroom’ in Vlaanderen (en de laatste decennia leverden zij telkens de ‘swing voters’), dan laat Van Grieken hier een gouden kans schieten. Als je het goed durft uitleggen, doorziet de bevolking heus wel dat bijvoorbeeld het verband tussen homofilie en pedofilie niet denkbeeldig is. Door zich op te werpen als beschermer van een kwetsbare groep kinderen, had Van Grieken terug een groot deel van de publieke opinie aan zijn kant gewonnen en meer nog, extra sloopwerk verricht aan intellectuele barrières die de politieke correctheid in stand houden. Nochtans is poco-denken het grootste obstakel voor het Vlaams Belang. Tsjevenstreken lijken alvast niet de meest aangewezen piste om de vele proteststemmen te behouden.

Voorlopig opteert Van Grieken ervoor om waardevolle idealen op te offeren ten bate van de eigen salonfähigkeit. Door ethisch een ruk naar links te maken, hoopt hij tijd te kopen in het politieke spelletje van (schijn?)onderhandeling met N-VA en co. Zolang Van Grieken echter “glansrijk” deze lakmoesproef van de liberale sharia in de verlichtingsdictatuur doorstaat, verliest de ijver voor het voortbestaan van ons Vlaamse volk voor de komende jaren terug zeer kostbare tijd.

Van Grieken kan desondanks een tweespalt vermijden (intern bij VB én extern met N-VA e.d.) door te beklemtonen dat parlementsleden gewetensvrijheid krijgen in ethische kwesties. Dat maakt van VB nog geen conservatieve partij, maar het is een stap in de goede richting. Durven andere “democratische” partijen wel zoveel bandbreedte in eigen rang verdragen? Is net de hekel aan “particratie” niet één van de centrale punten waarmee VB zich van  de andere partijen wou afzetten?

Aanval is de beste verdediging. Zo is het maar de vraag of de liberalen en co nog steeds zo zelfverzekerd luid zouden roepen mocht Van Grieken als antwoord op heel deze geforceerde hetze pleiten voor referenda, over confederalisme en adoptie door homokoppels bijvoorbeeld.


U las zonet wat de censuurdrift van globalistische elites u wil verzwijgen. Ontdek hier waarom inschrijving op onze nieuwsbrief u aan de juiste kant van de geschiedenis plaatst:

Nieuwsbrief – Katholiekforum.net

WWW.KATHOLIEKFORUM.NET
Volg ons op Twitter!
Ons tóch nog volgen op Facebook? Voeg dan Edri Florka toe als vriend! 😉
Lid worden van het Katholiek Forum? www.katholiekforum.net/lidworden

Wij zijn een VZW, zonder subsidies. De goede werking van onze vereniging is afhankelijk van uw financiële steun. Doneer daarom vandaag nog een gift op ons rekeningnummer BE16 7330 7330 7374 | Op naam van: Rooms-Katholiek Lekenforum VZW | Vermelding: Gift
Alvast bedankt en moge God u zegenen!

identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

3 thoughts on “De lakmoesproef van de liberale sharia in de verlichtingsdictatuur

 1. ☩JMJ☩

  Het civiel-nationalistisch discours van mannen gelijk Van Grieken is een zieke grap en brengt zelfs niet het belangrijk onderwerp van raciale preservatie ter sprake; wanneer moren zich “Vlaams voelen” mogen zij volgens hen hier blijven en onze bloedlijnen verdunnen met negroïde invloeden. Raciale en etnologische zelfvernietiging dus ten dienste aan een “Vlaams gevoel”.

  Dat Van Grieken zich dan diep ter aarde buigt voor de koningen van Sodom hoeft niet als een verrassing te komen; democratie is nu eenmaal het vehikel naar rijk betaalde posten van ambitieuzen die geen principes hebben. De ‘Groten Turk’ die momenteel het Ottomaans Rijk probeert terug te brengen met de steun van de dönmeh-joden vergeleek democratie met een trein; als ge zijt waar ge wilt zijn, springt ge er af, zei hij. Van Grieken dient de cryptocraten die de marionettenpolitiek bespelen van achter de schermen zoals de rest van de systeempolitici, en die cryptocraten zijn, nota bene, zelf allemaal janetten, want zij die de laatste graden van de vrijmetselarij bereiken doen dat via participatie in sodomitische rituelen.

  1. Civiel-nationalisme is gebaseerd op een foutieve gedachte dat “staatsbestel” synoniem zou zijn met “natie”. “Natie” komt van het Latijnse “natio”, hetgeen “geboorte” betekent; het lid zijn van een natie wordt dus bepaald door bloedlijnen, en niet door “inburgering” of het hebben van een paspoort. Het concept van “nationaliteit” is dan ook een moderne administratieve fictie en heeft geen historisch fundament in de tradities der volkeren.

   Wat civiel-nationalisten eigenlijk zeggen is dat Attila de Hun geen bedreiging voor de Stad betekent zolang de aanvallers papieren hebben en zeggen dat zij zich “Vlaams voelen”! Indien de “geïntegreerde” veroveraars hun dominantie zouden vestigen en Germanen die hun bloedlijnen zo zuiver Germaans mogelijk willen houden genoodzaakt zouden zijn om wederom nomadisch te gaan leven zoals hun Scythische voorvaderen, dan zou de civiel-nationalist dat niet erg achten, want Attila is “Vlaming”; er staat immers “Belg” op zijnen pas en hij spreekt Nederlands.

 2. Mevrouw Dominiek Sneppe krijgt van mij groot gelijk. Ze laat een wijze stem horen, daar waar we bijna alleen nog decadente en zotte opinies te horen krijgen over het zogenaamde homohuwelijk enzovoort (vandaag nog in een “weldenkende” krantencommentaar).

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Laat een reactie achter op Benjamin ☩ Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.