Mei ’68 in verval?

De aanwezigheid van de Amerikaanse vicepresident Mike Pence op de ‘March for Life’ (2017) deed het bolwerk der bio-ethische verworvenheden op haar grondvesten daveren. De politieke barsten worden steeds zichtbaarder. (Foto: YouTube-kanaal LifeSiteNews)

Conservatieve onderstromen sijpelen door naar de politiek

De nieuwe en verstrengde abortuswetten in de VSA zijn ook onze media niet onopgemerkt gebleven. Liberale ethische principes worden steeds meer, met de VN op kop, doorgedrukt als onderdeel van de universele mensenrechten, quod non. Decennialang dachten mei ‘68ers – van de Sorbonne tot in Berkley – dat hun toenmalige “progressieve” standpunten wereldwijd als staatsideologie zouden ingevoerd worden, om ze nadien nooit meer in vraag te stellen. Niet-uitgestorven dissidenten zouden dan makkelijk door het systeem van het publieke leven uitgesloten kunnen worden. In de VSA is het aantal abortoirs alvast in vrije val, zo rapporteert NOS:

De website abortiondoc.org houdt bij hoeveel abortusklinieken hun deuren hebben moeten sluiten. In 1991, het jaar voordat het Hooggerechtshof uitspraak deed in de zaak-Planned Parenthood vs Casey, waren er nog 2176 klinieken (in de Verenigde Staten). Anno 2019 zijn het er nog maar 468.

De geschiedenis blijkt dan toch geen onomkeerbare processie die de mensheid moet voeren naar globaal ultraliberalisme. Zelfs bij onze libertijnse noorderburen maakt het ‘Humanistisch Verbond’ zich nu ernstig zorgen over het groeiend taboe rond abortus. Vaak schuilen in maatschappelijke taboes ook politieke dozen van Pandora en dat is in België niet anders. De consternatie t.g.v. afgelopen verkiezingszondag neemt nog toe. Niet alleen kon Vlaams Belang 1/5 van de Vlamingen bekoren met hun “foute gedachtegoed”. We lezen nu ook hoe kersvers verkozen VB’er Dominiek Sneppe het linkse media-establishment wellicht een post-moderne stuiptrekking bezorgt met de manier waarop ze “anno 2019” in Knack haar visie over gezin & leven uit de doeken doet:

Knack: Een op vijf Vlamingen stemt voor een partij die tegen abortus, holebi’s en transgenders is. In hoeverre klopt dat beeld nog?

Sneppe: “Dat beeld klopt nog, maar het is veel genuanceerder dan dat. In onze statuten staat nog altijd dat we tegen abortus zijn. In heel het ethisch debat wordt niet meer nagedacht over het kind zelf. Je vroeg me daarnet naar mijn stokpaardjes, wel dat is er een van. Ik ben katholiek en voor mij persoonlijk kan abortus niet. Nu wordt abortus voorgesteld als een medische ingreep, maar ik vind het nog altijd moord op een kind dat zich niet kan verweren.”

“Onze partij heeft niets tegen holebi’s, de islam wel. Toch is voor ons het traditionele gezin nog altijd de hoeksteen van onze maatschappij. Maar wij hebben op zich niets tegen holebi’s. De vraag is alleen of zij moeten kunnen trouwen en kinderen adopteren. Dat vind ik een brug te ver.”

Dominiek Sneppe met haar gezin (Foto: Knack)

Politieke moraal

Van morele scherpslijperij kunnen we Sneppe niet betichten, maar haar discours staat toch al vrij haaks op wat we gewoon zijn te horen en vooral gewoon zijn niks meer over te horen: Algemeen aanvaarde “verworven rechten”? Medische ingrepen waar niks mee aan de hand is? Discussie afgesloten? Omdat het debat hierover nooit ophield, wordt het steeds moeilijker om vol te houden dat er met bijvoorbeeld abortus (lees: prenatale kindermoord) geen vuiltje aan de lucht is.

Ongeboren kinderen kunnen niet stemmen, maar desondanks blijft het de taak van elke overheid om haar zwakkeren te beschermen. Moet een politicus zich evenzeer uitspreken over wat wilsbekwame volwassenen doen in hun slaapkamer? Allerminst. Men kan dan met rede ethisch gekant zijn tegen alle seksuele betrekkingen buiten het sacramenteel huwelijk tussen man en vrouw, moreel zou bij vervolging van sodomie de “remedie erger zijn dan de kwaal” om Sint-Thomas van Aquino te citeren (hoewel hij met deze redenering meer doelde op prostitutie e.d.).

Dat ‘homohuwelijk’ een theologisch non-begrip is, hoeft geen betoog. Toch is het feit dat ‘holebi’s’ tegenwoordig het recht hebben om te ‘trouwen’ met iemand van hetzelfde geslacht, een breuk met onze Grieks-Romeinse rechtstraditie. Het huwelijk is er per definitie om kinderen een veilige omgeving te bieden om in op te groeien. Het Engelse woord voor huwelijk ‘matrimony’ (Latijn: ‘matrimonium’) betekent dan ook ‘voorwaarde voor moederschap’. Op natuurlijke wijze kunnen twee mensen van hetzelfde geslacht geen kinderen krijgen. De term ‘huwelijk’ is voor hen dus onmogelijk van toepassing. Het begrip ‘homohuwelijk’ is daarom an sich een tegenspraak en een discriminerend voorrecht tegenover normale mensen die niet aan sodomie doen.

In het Romeins recht bestond er niet zoiets als ‘homohuwelijk’. Voor wat de klassieke oudheid betreft, vinden we over homoseksualiteit niks terug in de rechtsleer, doch louter in de literatuur. Het ‘homohuwelijk’ is dus historisch een juridisch unicum in het Westen en daarom een volslagen roekeloos sociaal experiment.

Moderne pedagogen pretenderen vele wijsheden in pacht te hebben en zien geen mogelijke schadelijke gevolgen – bij kinderen – die adoptie door homokoppels verricht. Ook de psycho-emotionele schade bij kinderen van echtgescheiden paren zouden we zwaar overschatten. Dit natuurlijk “buiten beschouwing” van:

 • ellenlange wachtlijsten voor jongeren bij centra voor geestelijke gezondheidszorg,
 • het hoge zelfmoordcijfer bij jongeren,
 • werkloosheid bij jongvolwassenen,
 • torenhoge stapels dossiers in jeugdrechtbanken,
 • plaatstekort bij bijzondere jeugdzorg,

… en zoveel meer dingen die de media voor ons verzwijgen, zodat we geen vragen zouden stellen bij zoveel ellende die er vandaag achter vele façades schuilt in onze maatschappij. De pedagogische tik doet zgn. ‘kinderrechtencommissarissen’ op hun achterste poten staan. Als we daarentegen voor oog houden dat de doorgroei van jongvolwassenheid naar volledige maatschappelijke maturiteit nog nooit zo moeilijk liep als vandaag, hebben als die cultuurmarxistische predikheren dan eigenlijk wel recht van spreken? Laten we dit alles nuchter inzinken en als men dan nog op de proppen komt met “alternatieven” voor het traditionele gezin, herinner dan de wijze woorden van Nancy Reagan: “Just say no!”

Los van alle maatschappelijke aspecten, is het (zoals hierboven reeds gezegd) natuurlijk onaanvaardbaar dat een overheid fascistoïde bevoegdheden zou verwerven over het privé-leven van haar burgers om sodomie proactief te gaan vervolgen. Tegen zo’n totalitarisme, mocht de slinger ooit doorslaan aan onze kant, zouden we ons met alle macht moeten verzetten en aangezien politici bevoegd zijn over het reilen en zeilen van de staat en alléén de staat, kunnen de bestuurders van een land maar beter zwijgen over de privé-zaken van hun inwoners. Individuen die dan wel “morele bezwaren” zouden aanvoelen bij hun seksverslaving of eender wat in die zin, kunnen dan terecht bij een therapeut of een pastoor – indien dit voor hen ook een religieuze kwestie is – maar hebben we als staat of als medeburgers dus geen zaken mee.

Politieke vervolging van conservatisme

Een andere kwestie wordt het weer als perversiteiten zich breed uitgesmeerd gaan opdringen in het straatbeeld. De ‘Gay Pride’ is daar het beste voorbeeld van. Je hoort ook vaker dat homoseksuelen zich niet alleen distantiëren van deze wansmakelijke stoet, maar vaak horen we bij hen ook bevreesdheid over het tirannieke karakter dat inherent werd aan deze beweging. Zij beseffen goed dat de sociale opdringerigheid van dit ‘homo-fascisme’ op termijn een averechts effect kan hebben op volkeren. Dat leerde de geschiedenis uitvoerig, ook in Vlaanderen.

De huidige houding doet de sodomie-beweging nu duidelijk in eigen voet schieten. Als we daarnet besloten dat seksverslavingen strikt als voorwerp van individuele geestelijke begeleiding moeten aanzien blijven – en dus nogmaals: ver uit de buurt van alle politiek – wordt dit natuurlijk terug een heel andere zaak als net de staat zich weer gaat moeien in de gewetensvrijheid van individuen en in deze delicate onderwerpen zelfs juridische restricties durft opleggen.

Net nu een nieuwe studie aantoont dat je seksuele geaardheid kan veranderen tot je 30ste (en als mainstream media zoals HLN.BE dit poneren, wie zouden we zijn om dit nog in vraag te stellen?), duikt er in Nederland een onhoudbare politieke inconsequentie op. In Nederland is het immers sinds jaar en dag mogelijk om van “geslacht te veranderen” (sic), maar van geaardheid veranderen zou dan weer verboden moeten worden, want sinds kort verbiedt de Tweede Kamer ‘homogenezing’.

Wat hier gebeurt is ongeëvenaard. De homobeweging, met “tolerantie” als devies, blijkt niet tevreden met de vrijheid die ze nu al heeft. Neen, ook de vrijheid van andersdenkenden moet beknot worden. Dit wordt grimmig.

Vaak ontploft dwingelandij in het gezicht van het regime en wederom zal het ongewenste averechts effect niet anders blijken. Dit duwt de sodomie-beweging in een gevaarlijk parket, de barsten worden zichtbaar. Bij deze is ook de christenvervolging door homo’s niet meer te verbergen.

Hierop staan nieuwe figuren op, zoals Thierry Baudet, die zich sterk richten tot een nieuwe generatie, die niet meer kritiekloos buigt voor de eisen van een dergelijke homomaffia. Eisen die steeds absurder en ongeloofwaardiger worden en daarom (cynisch genoeg) electoraal goud creëren voor “rechts-populisten”.

Zo ziet een ‘postnatale abortus’ er uit. Zouden alleen “geradicaliseerde conservatieven” hiertegen campagne voeren? (Foto: YouTube-filmpje | Watch Dr Lile do a Partial-Birth Abortion!)

Hoop op de overwinning van het gezond verstand

Als nieuw-rechtse politici, zoals Baudet of Van Langenhove, zich richten tot ‘Generatie Z’, dan zullen tegenstanders hun campagne niet bemoeilijken. Vooreerst kan elk rechts geluid alleen verademend klinken naast de linkse indoctrinatie in onze scholen. Daarnaast is het voor conservatieven bijlange geen bron van controverse meer om zich te onderscheiden van het hedendaagse liberale ideeëngoed. Zo hoeven ze zich niet in te laten met haarklieverij over IVF, wat moeilijk aan het publiek uit te leggen is. Neen, als liberalen hysterisch het recht op ‘postnatale abortus’ afdwingen, hoeven conservatieve politici hierover alleen maar een redelijk bezwaar te verwoorden. Dat dit kan leiden tot een gefabriceerde tweetstorm, nemen we erbij, maar gelooft iemand écht nog dat dergelijk conservatisme leidt tot electorale zelfmoord? Au contraire, een niche smacht naar ontginning.

Jonge mensen keren het roze gedram de rug toe. Ze halen hun info niet meer bij de mainstream media, maar kijken YouTube-filmpjes van bijvoorbeeld de razend populaire psycholoog Jordan Peterson of lezen schrijvers als Michel Houellebecq. En abonneren zich massaal op de nieuwsbrief van Katholiekforum.net natuurlijk!


U las zonet wat de censuurdrift van globalistische elites u wil verzwijgen. Ontdek hier waarom inschrijving op onze nieuwsbrief u aan de juiste kant van de geschiedenis plaatst:

Nieuwsbrief – Katholiekforum.net

WWW.KATHOLIEKFORUM.NET
Volg ons op Twitter!
Ons tóch nog volgen op Facebook? Voeg dan Edri Florka toe als vriend! 😉
Lid worden van het Katholiek Forum? www.katholiekforum.net/lidworden

Wij zijn een VZW, zonder subsidies. De goede werking van onze vereniging is afhankelijk van uw financiële steun. Doneer daarom vandaag nog een gift op ons rekeningnummer BE16 7330 7330 7374 | Op naam van: Rooms-Katholiek Lekenforum VZW | Vermelding: Gift
Alvast bedankt en moge God u zegenen!

identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

7 thoughts on “Mei ’68 in verval?

 1. De VS is verder op de weg naar de ineenstorting van wij. Het haatpotentieel is er nog groter dan bij ons. Ze zal uiteenvallen in vijf thuislanden. Tegen Trump is al een coup gepleegd (Russiagate).

 2. Goed artikel, en de zwakte van de kerk en paus werkt dit nog in de hand, ik denk persoonlijk dat men deze evolutie niet meer kan tegenhouden , God is al een tijdje doodverklaard.

 3. ☩JMJ☩

  Citaat Dries Goethals: “Moet een politicus zich evenzeer uitspreken over wat wilsbekwame volwassenen doen in hun slaapkamer? Allerminst.”

  Dat is in tegenspraak met de Katholieke doctrine. Paus Sint Pius V zag de doodstraf als een gepaste straf door het temporaal gezag toegepast zowel voor tot de lekenstand gereduceerde clerici als voor leken die nooit clerici geweest zijn (zie “Horrendum Illud Scelus”). Men wil helaas niet langer inzien wat voor een gruwelijke misdaad sodomie is.

  Staatsmannen zijn ook verplicht tot het uitbannen van de handel van contraceptie, porno etc. De conspirateurs tegen God en de mensheid gebruiken morele perversie als instrument van bevolkingscontrole; onkuisheid doet de gedachtenis aan God verdwijnen in de menselijke geest, waardoor de mens mentaal zwak wordt en dociel aan de nefaste sturingen van de genoemde conspirateurs. Reeds negentiende-eeuwse priesterlijke schrijvers waarschuwden voor de plannen van de loges om perversiteit tegen het Zesde Gebod te instrumentaliseren om de bevolking irreligieus en stupide te maken, waardoor de mensen gewilliger zouden gaan zijn om als agenten van revolutie te ageren in de samenleving. Dat revolutionair agentschap is wat we gezien hebben met het feminisme, sodomitisch activisme, en nu ook het transhumanistisch “transgenderisme” dat de mens pretendeert te herleiden tot een fluïde wezen dat zich volgens zijn mentale voorstellingen substantieel kan transformeren naar willekeur, een krankzinnige gedachte die zeer duidelijk geïnspireerd is door het alchemistisch kabbalisme, de ‘religie’ van de huidige wereldheersers. Datzelfde transhumanisme inspireert hedendaagse pseudo-wetenschappers met het waanzinnig verlangen om de menselijke natuur te laten absorberen door computers (hetgeen onmogelijk is). Het is dan ook geen toeval dat er bij de Bilderbergontmoeting van 2019 (waar onder andere Jared Kushner uit het zionistisch milieu van Trump aanwezig is) gesproken wordt over “Artificiële Intelligentie”, hetgeen slechts bedrog is en codetaal voor het plaatsen van computers onder demonische infestatie door satanspriesters die er bezweringen over uitspreken. Er kan niet zoiets bestaan als “artificiële intelligentie”; computers doen gewoon datgene waartoe zij geprogrammeerd werden door het geestelijk intellectueel wezen dat de mens is, en het is dan ook onmogelijk dat die computers dan spontaan zelf een intelligentie zouden kweken, en dat die intelligentie gradueel die van de mensen zou gaan kunnen overstijgen. Wanneer ‘wetenschappers’ zeggen dat zij een “computergod” willen maken die de mensheid tot knechtschap wil dwingen, dan bedoelen zij dat zij computers en robots onder het rechtstreeks bestuur van gevallen engelen willen plaatsen. Het ‘wetenschappelijk jargon’ waarmee zij hun bedoelingen bekleden is simpelweg een tactiek om hun toehoorders te misleiden. Het kabbalistisch vals wereldbeeld geeft men heden de naam “kwantumfysica”; zo denkt de massa dat het om een wetenschappelijke tak gaat terwijl het simpelweg het oude occultisme is in moderne bewoordingen.

  De onkuise morele perversie heeft de bevolking geestelijk zo week gemaakt dat de waanbeelden van kwaad naar erger geëvolueerd zijn, van feminisme en de mentaliteit van buitenechtelijk paren (zoals bij dieren) ter vervanging van de huwelijksverbintenis (gegeven aan de mensen) naar sodomie (pedofilie werd en wordt ook betracht maar vindt nog steeds moeilijker ingang bij de brede bevolking) naar “transgenderisme” naar de waanzin die de menselijke natuur wil hybridiseren met computertechnologie. Aanschouw en beef, ziende de mentale gevolgen van het wegnemen van de morele rem in de maatschappij. Krankzinnigheid wordt heden “normaal” genoemd, en normaliteit “zot” en “fanatiek”.

  1. Correctie: “Paus Sint Pius V zag de doodstraf als een gepaste straf voor sodomie door het temporaal gezag toegepast zowel voor tot de lekenstand gereduceerde clerici als voor leken die nooit clerici geweest zijn (zie “Horrendum Illud Scelus”).”

 4. Niet te optimistisch a.u.b!! De rechtse stem zal niet boven de 20-25% komen. Bovendien is de linkse stem is in Nederland bij de Europese verkiezingen de grote winnaar geworden. GroenLinks heeft in Nederland ook gewonnen. In Duitsland is de CDU nog altijd de grootste en ook daar heeft Groen sterk gewonnen. Het enige dat zeker is, is dat de verdeeldheid toeneemt. En een rijk dat in zichzelf verdeeld is, blijft niet in stand. De toekomst: ineenstortende liberaal- democratieën. Dus chaos. Pas daarna zijn er herstelmogelijkheden. Ubi pus ibi evacua.

 5. Wellicht is het raadzaam te lezen wat St. Paulus zegt over sodomie, zie de Romeinen brief (Rom. 1 : 24 – 32), met de slotzin (32), “En terwijl ze weten , dat God heeft verordend, dat wie dergelijke dingen doet, de dood verdient, bedrijven zij ze niet alleen, maar schenken hun bijval aan hen, die ze doen.”

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.