Eerste vruchten van Hongaarse gezinspolitiek zijn een rijke oogst

Hongaarse Familieminister Katalin Novak en gezin – Foto: National Catholic Register

Sinds de 1ste april heeft de Hongaarse regering van Viktor Orban een aantal aanvullende pro-familie maatregelen uitgevaardigd. Dit zogenaamde 7 puntenplan vormt een extra versteviging voor de Hongaarse gezinspolitiek, die sinds 2010 al geleid heeft tot een stijging van het aantal huwelijken (+ 43%), een daling met van het aantal scheidingen (-22,5%) en een stevige reductie van het aantal abortussen (-33%).  Het 7 puntenplan is een  “belangrijke mijlpaal” in de geschiedenis van de Hongaarse gezinspolitiek, verklaarde Katalin Novak, de Hongaarse Minister voor de Familie, tijdens een interview met de National Catholic Register tijdens het recente Wereldcongres voor de Familie in Verona (Italië).

Gezinspolitiek met een sterk sociaal karakter 

Met deze extra maatregelen, wordt er in Hongarije kost noch moeite gespaard om het gezin te promoten. Enkele voorbeelden: elke Hongaarse vrouw tussen 18 en 40, die in haar eerste huwelijk gebleven is en minstens 3 jaren heeft gewerkt, heeft recht op een intrest-vrije lening van 10 miljoen Hongaarse forint (30,000 Euro), die volledig wordt kwijtgescholden bij de geboorte van haar 3de kind. In een land, waar het gemiddelde jaarsalaris 9 à 10,000 Euro bedraagt, is dit geen peulschil. Andere pro-familie maatregelen zijn: tot 3 jaar ouderschapsverlof voor vaders en moeders met garantie op een terugkeer naar een job met gelijk niveau, fiscale voordelen voor gezinnen die groeien bij elk extra kind, fiscale voordelen voor werkgevers die jonge moeders aanwerven, vergoedingen voor grootouders die kleinkinderen opvangen, gratis onderwijs (inclusief boeken en maaltijden) van de kleuterschool tot de universiteit, subsidies voor een grote gezinswagen bij minstens 3 kinderen, extra opvang, etc. Vanaf 2020, zullen moeders van minstens 4 kinderen ook een levenslange vrijstelling van inkomstenbelasting krijgen.

Ook ongeboren kinderen geven al toegang tot voordelen

Een belangrijk aspect van de Hongaarse gezinspolitiek is ook de strijd tegen abortus. Een grondwettelijke hervorming in 2011 legde de waardigheid van het menselijk leven vast vanaf de conceptie. Abortus is tot 12 weken nog altijd toegelaten in Hongarije, maar onder zeer strenge voorwaarden. Ondertussen wordt er vanuit de regering ook actief campagne gevoerd tegen abortus, via reusachtige reclameborden in het straatbeeld. Voordelen voor een extra kind worden toegekend, niet vanaf de geboorte, maar vanaf de tweede trimester van de zwangerschap. Dit is een belangrijk signaal, dat de Hongaarse overheid, ook ongeboren kinderen als medeburgers beschouwt. 

Promoten gezinswaarden = stoppen met gender studies

Het promoten van gezinswaarden, betekent in Hongarije ook de keuze om ideologieën, die het gezin ondermijnen, niet langer door de overheid te laten financieren. Zo werden o.a. gender studies departementen afgeschaft aan Hongaarse universiteiten. De reden was de volgende: gender studies departementen wereldwijd kregen al langer het verwijt van hun critici, dat ze vaker bezig waren met het promoten van radicaal feminisme, dan met objectief wetenschappelijk onderzoek. Gender studies departementen werden eveneens beschuldigd van indoctrinatie en het opwekken van kunstmatige frustraties bij studenten, die evenwichtige relaties tussen de geslachten onmogelijk maakten. Hongarije was het eerste land om hier paal en perk aan te durven stellen. Een radicale zet, die het het land veel internationale kritiek heeft opgeleverd. 

Traditioneel gezin promoten = “extreem rechts”?

Politici in o.a. Zweden, lieten zelfs het woord “Nazis” vallen, wanneer ze naar de gezinspolitiek van Hongarije verwezen. “Dit was voor ons geen verrassing”, verklaarde de Hongaarse Minister voor de Familie, Katalin Novak, aan National Catholic Register. “We zijn het ondertussen gewoon dat links-liberale media, NGOs en politici alles wat in strijd is met hun ideologie als ‘extreem rechts’ bestempelen.” Ze vervolgde:  “In Centraal-Europa stellen we niet alleen vast dat er een demografische crisis is (in Europa). We willen ook actief naar oplossingen zoeken voor jonge mensen, die graag kinderen willen hebben. Dit is het verschil tussen Centraal en West-Europa. De Westerse politieke elite wil niet dieper ingaan op problemen. Ze kiezen voor een gemaksoplossing: massamigratie.” 

Luisteren naar “de mensen”

In tegenstelling tot wat er in het Westen veelal gebeurt, werd er volgens Novak ook ernstig geluisterd naar de wensen van de Hongaarse bevolking. “Wij geloven dat de demografische crisis op lange termijn enkel kan opgelost worden met onze eigen interne middelen. Wij hebben Hongaren langdurig ondervraagd naar hun toekomstvisie, met wie ze willen leven en hoeveel kinderen ze wensen. Hun antwoorden waren zeer duidelijk: Hongaren houden van hun familie, cultuur en tradities…Daarom willen we families, vrouwen en jongeren ondersteunen. We willen veiligheid bieden en onze Christelijke cultuur beschermen.” 

Gezinspolitiek: een verhaal van juiste keuzes

Hongarije heeft een radicale politieke keuze gemaakt voor het traditionele autochtone gezin en tégen de groepen, die in het Westen tot in het absurde beschermd en gepromoot worden: gender ideologen, holebi’s, illegale migranten. De kranen voor deze laatsten werden resoluut dichtgedraaid, wat door opiniemakers in het Westen als “hard en ondemocratisch” werd bestempeld. Toch hebben deze maatregelen resultaat opgeleverd, wat betekent dat een maatschappij wel degelijk demografisch en cultureel terug kan opleven, wanneer men de juiste prioriteiten stelt. Vraag is: kunnen wij in het Westen de politieke moed opbrengen, om deze keuzes te maken? Ik hoop ten zeerste dat we dit zullen doen, voor het te laat is. 

 


U las zonet wat de censuurdrift van globalistische elites u wil verzwijgen. Ontdek hier waarom inschrijving op onze nieuwsbrief u aan de juiste kant van de geschiedenis plaatst:

Nieuwsbrief – Katholiekforum.net

WWW.KATHOLIEKFORUM.NET
Volg ons op Twitter!
Ons tóch nog volgen op Facebook? Voeg dan Edri Florka toe als vriend! 😉
Lid worden van het Katholiek Forum? www.katholiekforum.net/lidworden

Wij zijn een VZW, zonder subsidies. De goede werking van onze vereniging is afhankelijk van uw financiële steun. Doneer daarom vandaag nog een gift op ons rekeningnummer BE16 7330 7330 7374 | Op naam van: Rooms-Katholiek Lekenforum VZW | Vermelding: Gift
Alvast bedankt en moge God u zegenen!

Deel dit artikel:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Author: Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

4 thoughts on “Eerste vruchten van Hongaarse gezinspolitiek zijn een rijke oogst

  1. De gezinspolitiek nog gebaseerd op het christelijk geloof, en dat is bij ons verdwenen.

  2. Wat een hoop gender-onzin krijgen we hier bij ons toch te slikken. In Hongarije hebben ze ten minste nog verstand.

  3. Dit geeft hoop voor de toekomst, een volk met een trotse visie. Wat zijn het hier toch een sukkels,

Comments are closed.