VOX is populair in Spanje vanwege harde standpunten tegen abortus, homohuwelijk, illegale migratie en “radicaal feminisme”

Vandaag verkiezingen in Spanje, waarin heel Europa kijkt naar de “rechts-populistische” (lees: nationaal-conservatieve) partij ‘VOX’ die uit het niks een nieuwe speler van formaat blijkt in de peilingen. Afwachten wat dit straks wordt in de definitieve verkiezingsuitslag, want in de volledige Noord-Atlantische pers – de Vlaamse vanzelfsprekend niet uitgezonderd – wordt luid gewaarschuwd over de “extreme standpunten” (lees: een andere mening) van deze partij.

Zo merkte ook het alternatieve mediakanaal uit Rusland, RT.com, op dat de leider van VOX een copypaste uit het migratiebeleid van Donald Trump maakt, door te pleiten voor een muur om te voorkomen dat een toestroom van immigranten het land binnenkomt en tegelijk te eisen dat iemand anders daarvoor betaalt. Ook de slogan van Vox is rechtstreeks uit de Trump-campagne gekopieerd: hacer España grande otra vez – Spanje weer groot maken.

Verder viel onze aandacht op de laatste alinea in dit artikel van RT.com over VOX:

De Vox-partij wint aan populariteit in Spanje vanwege zijn harde houding ten aanzien van wapenwetten, abortus, homohuwelijk, illegale immigratie en ‘radicaal feminisme’. Uit peilingen blijkt dat het de eerste extreemrechtse partij is die zetels wint in het Spaanse parlement sinds de eind jaren zeventig in de algemene verkiezingen van volgende maand.

Zou er dan iets bestaan als een conservatieve grondstroom in Spanje (en Europa, Vlaanderen?) die smacht om electoraal ontgonnen te worden? Dat enerzijds velen onder het gewone volk nog steeds heil zouden zien in het (doen) naleven van de natuurwetten en dat anderzijds politici het beginnen aandurven om gestalte te geven aan deze publieke opinie, die ingaat tegen wat elites ons decennialang opdrongen moet dan wel – volgens definities van establishment-hoernalisten – “populisme” heten.

Omwille van de media-bias worden zelden of nooit partijleden van VOX zélf aan het woord gelaten. Met enkele fragmenten willen we u hier daarom een tegengeluid aanbieden:

Vrouwen van Vox: Organisatoren van de feministische staking in Spanje spreken niet in onze naam (Engelse ondertitels):

Toespraak door Vox-leider Santiago Abascal op partijcongres in Madrid (Engelse ondertitels):

Dit is hoe VOX het leven tegen abortus verdedigt (Spaans):

Waarom VOX zich verzet tegen de LGTB-wet van Podemos (Spaans):

identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

21 thoughts on “VOX is populair in Spanje vanwege harde standpunten tegen abortus, homohuwelijk, illegale migratie en “radicaal feminisme”

 1. ☩JMJ☩

  Helaas is Vox valse oppositie gestuurd door de nationaal-zionistische Steve Bannon, agent van Donald Trump werkzaam op Europese bodem. In het artikel “Interview: Spaanse ADN-La Falange bezoekt Vlaanderen, neemt deel aan Europese verkiezingen” van Hans De Groot op “Reactnieuws” van 26 februari 2019 lezen we als volgt (de woordvoerders van het Spaanse “ADN” aan het woord): “VOX is voor ons een creatie van het systeem, opgericht om ervoor te zorgen dat de onvrede van het volk niet écht gevaarlijk wordt voor het regime. Achter VOX steekt het netwerk van Steve Bannon en Israël, waarbij fondsen vloeien vanuit verdachte bronnen in Israël en de VS.”

  De achternaam “Conde”, van Vox-leider Santiago Abascal Conde, staat op “Hebrew Surnames”. Op zich bewijst dat niets, maar in de context van de band van Vox met de zionistische Trump is het goed om het op te merken.

  1. Juist, en Vox werd gesponsord ten bedrage van 800,000 Euro door de Mujahedien e Khalq (MEK), alias de Volksmoedjahedien. Een van origine Iraanse ‘voormalig terroristische” oppositiebeweging, maar nu nauw samenwerkend met Trump en Bolton. Eeen beweging die banden heeft met de CIA en Mossad.

   https://www.theguardian.com/world/2018/jul/02/iran-mek-cult-terrorist-trump-allies-john-bolton-rudy-giuliani

   MeK mengt zich in niet alleen inde Spaanse politiek, Europa heeft in navolging van de VS de terroristische status van de beweging opgegeven en heeft ook zijn vrienden binnen de CD&V:

   http://www.uitpers.be/artikel/2019/03/16/mujahedien-e-khalq-spaanse-vox-en-cdv/

 2. Helaas, beste Benjamin, je gaat nu weer een stap te ver in de verkeerde richting, op maatschappelijk gebied. Los van eigenstandige waarneming over de richting mbt. Bannon’s “roots”, enige naspeuring over zijn achtergrond had een hardnekkig vooroordeel kunnen voorkomen.
  Bannon komt voort uit een katholiek Iers arbeiders gezin, de laatste plek in de VS waar je philosemieten tegen komt, afgezien van de zwarte families die er een nog grotere hekel op na houden. Hoewel Bannon zeer zeker geen gemakkelijk figuur is, komt hij voort uit de rangen van de US Navy, geen instituut voor zio doetjes, maar van realisten. In de militaire wereld vind je geen kameraden met joodse roots. Die weten wel beter, daar moet je niet zijn. Ook heeft Bannon niks op met het zionisme. Hij is een strijder tegen het joods maçonnieke establishment. Hij weet als geen ander hoe de hazen lopen in de VS en in de wereld. Vandaar ook zijn engagement in Europa, waar hij o.a. in een Italiaans klooster aan training en opleiding doet, in navolging van de FR scholing in Lyon, door het charmante, jonge nichtje van Marine le Pen. Bannon werd zelfs beschuldigd van anti-apekool, omdat hij tegen de schoolgang was van zijn kinderen naar een joods geïnfiltreerde onderwijs instelling. Ook zijn tragische breuk met Trump, onder druk van Trump’s joodse schoonzoon, pleit in zijn voordeel. “Trump is finished” was zijn uitspraak, en daar lijkt het op. Trump’s joodse zio familie trok aan het langste touw. We kunnen nog blij zijn dat die familie geen aanhangers zijn van de communisten richting binnen het jodendom, à la Rothschild, Soros, Rockefeller. Clinton en Obama waren hun trekpoppen. Als Trump dat ook was, waren we nog verder van huis, zoals Frankrijk, verzeild in een bijna burger oorlog, onder de joodse vrijmetselaar en homosexueel Macron, de handyman van Rothschild, in wiens staf hij als “bankier” gewerkt heeft.

  1. ☩JMJ☩

   Een normale Katholiek verwijst niet naar hoofdmannen van de occult-traditionalistische school zoals Julius Evola (met zijn walgelijke “seksuele magie”) in een lezing zoals Bannon wel gedaan heeft. En het is bekend dat Bannon de nationaal-zionistische krachten in Europa probeert te bundelen om een regimewissel in de EU te bewerken; dat is zelfs geen geheim. Zijn “breuk” met Trump is dan ook niet geloofwaardig. Hij heeft gewoon het Wit Huis verlaten om veldwerk te gaan verrichten voor Trump in het Europees politiek landschap.

   En Trump is welzeker een Rothschild-knecht. Die familie heeft destijds zijn casino-imperium van de ondergang gered, en hij is sindsdien steeds onder hun heerschappij gebleven; vandaar ook zijn bewegingsvrijheid in het ziek ‘elite’-milieu door die familie gedomineerd voorafgaand aan zijn presidentiële campagne die nota bene subtiel bevorderd werd door de gecontroleerde media door van in het begin hun aandacht in hoge mate op hem te vestigen (psychologische beïnvloeding van het stemmend volk). De variërende facties in de systeempolitiek zijn allemaal één pot nat. Ja, er is rivaliteit onder hen, maar uiteindelijk volgen zij allemaal de ‘spelregels’ bepaald door de enkele oligarchische families die aan de top van de occulte piramide zitten.

   1. Citaat Jules van Rooyen: “In de militaire wereld vind je geen kameraden met joodse roots.”

    U heeft voorheen op dit forum zelf gezegd dat u na uw militaire loopbaan ontdekt had dat uw voormalige collega’s vrijmetselaars waren. Vrijmetselarij is joods-kabbalistisch.

     1. Ik zie geen nationaal-zionistische krachten in Europa, beste Benjamin. In grote lijnen zijn de patriottische partijen bezig de politieke macht te veroveren. Zij hebben baat bij een gelegenheid alliantie met de nationalistische staat Israël, die ook niks wil weten van het communistische jodendom van Rothschild, Rockefeller en Soros. Zij bedreigen ook het voortbestaan van de joodse staat, die dan ook zal moeten verdwijnen. De communisten van altijd, willen een wereld melting pot van het hele mensdom, onder de heerschappij van een wereldregering van satanisten à la Clinton, ter aanbidding van Lucifer. De EU is een opstap naar die wereldregering.

     2. (vervolg)
      Nog een nabrander op hierboven, beste Benjamin. U refereert naar de subversieve vrijmetselaar sekte, inderdaad de communistische gewapende arm van het georganiseerde joodse leiderschap in de wereld. Helaas zijn alle joden solidair, hoewel velen er niet aan mee willen doen. Dat is het binnenboordse, bittere dilemma van het jodendom.
      De zionistische verwachting is dat de wereldregering uitgaat van Jeruzalem. De joden willen die Oud Test. belofte weer terug halen. Het Nieuw Testamentische nieuwe Jeruzalem, de Vaticaan stad in Rome, zal dan onttroond zijn. Daar ligt de sleutel tot het verstaan van de eeuwige strijd tussen het jodendom in brede zin, en de katholieke Kerk en het Christendom in het algemeen. Die strijd begon al met Mozes en de moord op bijna alle profeten na hem. Met Golgotha is dat afgelopen geweest, na Christus kruisdood, vermoord door het joodse Sanhedrin, want “het is beter dat één mens sterft, dan een heel volk”. (zie het Lijdensverhaal uit de Goede Week)

     3. ☩JMJ☩

      Salvini, Marine Le Pen, Wilders, Trump, Vlaams Belang, Mischaël Modrikamen etc. zijn allemaal openlijk zionistisch, Mr. Van Rooyen. Die laatste, Modrikamen, is zelf een jood en één van de nauwste medewerkers van Bannon hier op Europese bodem om de EU te veranderen. Het is zinloos om het flagrant openbaar zionisme van de opmarcherende nationalistische partijen te ontkennen, en eveneens is het zinloos om te denken dat Tel Aviv een tegenstander van de familie Rothschild zou zijn. Die roverstaat werd door de Londense Rothschild-familie eigenhandig in elkaar gemetst, zoals de “Balfourdeclaratie” toont. Die bandieten in Tel Aviv zijn doorwinterde bedriegers; u moet niet denken dat die collectief zo achterlijk zouden zijn om zich in het zak te laten zetten door een gewaande politieke strategie van westerse nationalistische partijen.

      De occulte oligarchie is niet slechts communistisch, Mr. Van Rooyen; het communisme is slechts één der vele koppen van het afgrijselijk beest. Wie de Zaak Dutroux bestudeert zal zien dat “christendemocraten”, socialisten en neo-nazi’s dikwijls letterlijk naast elkaar staan tijdens de satanische rituelen waarin zij participeren. Het hegeliaans politiek toneel dat op de televisieschermen verschijnt is slechts brood en spelen voor de gestultificeerde bevolking. Het is dan ook spijtig dat er zelfs onder de nadenkende minderheid van de bevolking zo weinig mensen zijn die beseffen wat er gaande is.

      Pepe is een jood in een kikkerkostuum; dat is in metaforische bewoordingen de realiteit van de huidige politieke verschuiving.

 3. Wanneer horen we bij ons nog eens van een politicus die het leven vanaf de conceptie verdedigt ???? Politici houden zich liever bezig met zich populair te maken bij homo’s, transgenders enzovoort.

  Het is altijd hetzelfde : het is vissen naar stemmen. En een ongeborene, die zegt niets en die kan nog geen bolleke rood maken …

 4. Ik betwist geenszins het gebruik van uw adjectieven, beste Benjamin, noch uw twijfel aan de eeuwigheid waarde van de coalitie, maar tegelijkertijd bespeur ik blinde vlekken voor de nuance. Alles over één kam scheren, leidt niet tot het beter verstaan van de realiteit met betrekking tot het complexe jodendom. De realiteit is vele malen gekleurder. De beste ontmaskeraars van de joods maçonnieke macht elites, zijn joodse columnisten in de schrijvende pers, op TV, of op internet. Ik noem hier o.a. Henry Makow, Ivan Rioufol, Eric Zemmour en hier in NL, Leon de Winter en …….(naam ontschoten). Met verkettering komen we niet verder, immers “met dieven vangt men dieven”. En dat geldt ook voor de super actieve Steve Bannon. De huidige, innerlijke tweedeling tussen communisten en zionisten zult U, vermoedelijk, niet betwisten. Op de langere termijn zal dat twee stromenland onvermijdelijk samenvloeien, als het ooit zover zal komen, hetgeen de Voorzienigheid ons zal doen besparen. Maar voor zover het is, loopt het zionisme, gelijk op met het vaderlandse patriottisme. Daarom is er sprake van een gelegenheid coalitie, uit eigen belang of ter verdediging, en bevorderd door de meeste patriottische leiders. Vooralsnog hebben zij de wind in de rug. Daar zal op korte termijn geen verandering in komen. Maar op de langere termijn is die coalitie niet houdbaar. Vroeg of laat ontstaan er botsingen, tenzij grote groepen joden bevrijd zullen zijn van de schellen op hun ogen. Daar ziet het nu niet naar uit. Dit verklaart ook de fanatieke weerstand van Franse joodse voormannen tegen de “gele hesjes” beweging, en tegen met name Eric Zemmour. Er was er zelfs een bekend schrijver, ja de kleinzoon van een beruchte, politieke grootvader begin vorige eeuw, die opriep tot het openen van vuur op de “gele hesjes” demonstranten, door de politie. De balans liegt er dan ook niet om, 12 doden, en 2 à 3000 ernstig gewonden en vele duizenden in staat van beschuldiging. Maar het Franse volk geeft niet op. Een echt volk, ongebroken, ondanks 50 jr. , joods maçonnieke hersenspoeling door de media, de politieke leiders van links en rechts, de school, het geschiedenis onderricht, en de universiteit.

  1. ☩JMJ☩

   De revolutionaire geest van de joden is iets zodanig buitengewoon dat het telkens weer onderschat wordt door de buitenstaanders. In de beruchte brief van Albert Pike aan Guiseppe Mazzini werd reeds uitgestippeld dat zij de derde wereldoorlog wilden vormgeven als een oorlog tussen de zionisten en de mahometanen, en of die brief nu werkelijk van de hand van Pike gekomen is of niet, we observeren met onze eigen ogen de realisering van dat conflict, en de cryptocratie probeert de Christenen in de val te lokken door hen voor de kar proberen te spannen van de zionistische factie. Het is één groot duister spel dat gespeeld wordt, en men trapt er blindelings in.

   In de dagen van Napoleon dachten er ook Katholieken dat deze een tijd van respijt zou gaan schenken aan de Heilige Kerk. Voor men het wist zat de Paus gevangen te Fontainebleau. Ik vrees dat men ook deze keer te laat zal beseffen in welke valstrik men getrapt is, want men maakt steeds opnieuw dezelfde fout van redders te zoeken bij de frankistisch gecontroleerde vijand. Wie echter op Egypte steunt, die gebroken rietstok, zal er zich aan verwonden. De echte strijd is primair een geestelijke, en in die strijd worden geen overwinningen behaald door op gecontroleerde valse oppositie te gaan stemmen.

   Katholieken moeten zich afzonderen van alle door buitenaf gecontroleerde facties en zich intern herorganiseren tot een distincte politieke macht in de maatschappij op basis van de zuivere doctrine van de Katholieke Kerk, zoals het hoort.

 5. Gesteld dat iemand met grote talenten als een jonge Benedictus of Franciscus zou komen zoals eeuwen geleden, zouden dan nog jongeren hem van nabij of op afstand volgen? Vroeger was er buiten de school weinig te beleven maar niemand is nu nog zogenaamd beperkt tot natuurlijke levensnoodzakelijke bezigheden. Ontelbare luidsprekers, kwaadaardige frequenties en verplichtende toestelletjes vertroebelen alles en iedereen. Kwade geesten worden echt zichtbaar als aliens. Overweldigend voor jongeren. Alleen een soort virtuele antichrist of een aquarius-ideologie kan hen nog aanspreken. Voorlopig geen redding meer mogelijk? Zalig degenen die jaren geleden gebruik wisten te maken van de groene golf en bereid waren tot een eenvoudig leven. Dat moeten wel uitverkorenen zijn.

  1. Wat Benjamin zegt klopt helemaal! “Salvini, Marine Le Pen, Wilders, Trump, Vlaams Belang, Mischaël Modrikamen etc. zijn allemaal openlijk zionistisch.” Dat is heel duidelijk.
   De polarisatie joden-moslims wordt opzettelijk aangewakkerd. De strategie ‘Verdeel en heers’ is duidelijk. Maar de echte heersers blijven achter de schermen.

   De christenen lopen in de val en ondersteunen de zionistische politiek! Zij zouden dat moeten inzien en zich eruit verwijderen! Het zionisme is meer dan de binnenlandse politiek van Israël. Als je ziet welke oorlogen ze in coalitie met de VS voeren, op weg naar de hegemonie, dan zou je besluit moeten vast staan. Pater Daniël legt dat goed uit in zijn brieven. http://www.tegenstroom.eu/pagina's/p=pater_daniel.html
   Hij komt trouwens eind mei naar België en heeft onder ander een lezing in Brugge. http://www.tegenstroom.eu/source_agenda/lezing%20Pater%20Dani%C3%ABl%2031%20mei%202019.pdf

   “Katholieken (en alle christenen en zij die het machtsspel doorzien) moeten zich afzonderen van alle door buitenaf gecontroleerde fracties en zich intern herorganiseren tot een distincte politieke macht in de maatschappij op basis van de zuivere doctrine van de Katholieke Kerk, zoals het hoort.”
   Helemaal akkoord, daarom zijn de Vlaamse Christen Democraten begonnen in 2008.

   Wim van Roy heeft verschillende boeken geschreven over de Islam, ‘onze grote vijand’, samen met zijn zoon Sam van Rooy. Wim van Rooy heeft duidelijk toe dat hij vrijmetselaar is. Sam van Rooy stond vorig jaar op de eerste plaats als opvolger voor het Europees Parlement. Nu vierde plaats Antwerpen. Dus duidelijke invloed van vrijmetselaars in de partij. De eerste plaatsen worden goed bewaakt. De christen komen ergens langs achteren te staan. Geen toeval.

   Verder zegt Joods Actueel geen kwaad van Tom van Grieken en Sam van Rooy. Als je weet dat iedere politici die maar een beetje kritiek heeft op de politiek van Israël door het slijk wordt gehaald, dan moet je je toch vragen stellen met die stille vrede. Filip de Winter krijgt er wel van langs, wijkt inderdaad soms van de partijlijn af.

   Hier wat meer uitleg over de roots van Wilders, vriendje van VB. Geert Wilders is een bewezen seculiere, vrije zionist en is afkomstig uit het (neo)liberale gedachtegoed. https://www.wanttoknow.nl/politiek/geert-wilders-is-de-mol/

   Dit maar ter aanvulling op de reactie van Benjamin.

 6. ☩JMJ☩

  Mevr. Jonckheere,

  Ik ben Katholiek-integralistisch, voor de preservatie van het blank ras en tegen de mahometaanse omvolking van Europa, maar mijn punt is dat het een grote misstap is om in de strijd tegen de omvolking zich onder de banieren van Likoed te scharen. Ik stem op geen enkele partij als publieke expressie van mijn principiële afwijzing van democratie en omdat er geen partijen zijn in het land die de traditionele doctrine van de Katholieke Kerk volkomen intact houden; indien er echter een partij zou ontstaan die ondubbelzinnig Katholiek-integralistisch zou zijn (Katholieke Staat met bij voorkeur traditionele sacrale monarchie, standenmaatschappij, voorrang aan het agrarisch leven, gelokaliseerde economie, herwaardering van het ambacht) en dus niet syncretisch met protestantisme, fotianisme etc., dan zou ik daar op stemmen, niet uit instemming met democratie, maar als publieke expressie van mijn verknochtheid aan de Katholieke principes.

  Wim van Rooy is inderdaad bekend als vrijmetselaar, en het is niet zomaar dat Michael Freilich van Joods Actueel de rangen van de pseudo-rechtse N-VA vervoegd heeft. Filip Dewinter heeft ook een geschiedenis van kruipen voor de Yid en het verheerlijken van de Tel Aviv-staat als model voor het Westen. Wilders heeft als jongeman enkele jaren in het oosten onder het joods regime gewoond en is buitengewoon fanatiek wanneer het over die zionistische staat gaat. De band tussen Marine Le Pen en Louis Aliot (zionist met joods-Algerijnse wortels) is gekend, en zo kunnen we verder gaan.

  Het is dan ook lofwaardig dat u de esoterische oligarchie bij name durft noemen. Enerzijds heeft Dries Goethals gelijk dat de kalergistische arabisering en afrikanisering van Europa bestreden moet worden, en anderzijds heeft u gelijk dat we ons niet mogen alliëren met gecontroleerde partijen zoals Vox. In de brief toegeschreven aan Albert Pike staat dat de Sekte de zionisten en de mahometanen elkander wil laten vernietigen, en ongetwijfeld willen zij bewerken dat Katholieken mee verzwolgen worden in die draaikolk van mutuele verwoesting om terrein vrij te hebben om hun demonolatrische wereldreligie te vestigen en hun joodse koning de macht in Jerusalem te laten nemen. De internationale joodse Kahal heeft immers een verborgen leider die door zijn volgelingen “de Exilarch” genoemd wordt, en die zij willen introniseren in Jerusalem.

 7. Ik sta zeker niet voor syncretisme, het naar elkaar toegroeien van religies, maar voor respect van de aanwezige religies in ons land. Wanneer we de andere religies niet respecteren is de kans groot dat de eigen godsdienstvrijheid aan banden wordt gelegd. Verder volgen we de sociale leer van de RKK en er zijn geen protestantse invloeden. Doordat we tegen het zionisme ingaan en het gevaar hiervan aantonen hebben veel evangelischen de partij verlaten.
  U mag altijd suggesties doen om VCP in de goede richting te sturen. We zoeken jonge krachten. Zolang we niet opnieuw een grotere basis hebben die ons steunt gaan we niet naar de verkiezingen. Dus alle suggesties zijn welkom. info@vcp-vl.be
  We zijn tevens tegen een open migratiebeleid. Men moet de grenzen/instroom beter bewaken. Maar we willen ook de oorzaken van de migratie aan het licht brengen, oorlogen door de VS gestuurd, uitzuiging van de rijkdommen van arme landen door multinationals, wanbeleid van de Wereldbank, het bewust sturen van migratie. Tevens willen we voorstellen doen om ter plaatse meer hulp aan te bieden. We mogen niet vervallen in een haat tegenover moslims, anders vervallen we net in wat de wereldelite wil. Het zijn de vrijmetselaars die het open-grenzenbeleid sturen, die de kloof rijk-arm in stand houden. De moslims en andere migranten maken er gebruik van. We moeten onze kritiek op de juiste personen richten.

  1. ☩JMJ☩

   Citaat Agnes Jonckheere: “Wanneer we de andere religies niet respecteren is de kans groot dat de eigen godsdienstvrijheid aan banden wordt gelegd.”

   Het is fundamenteel verwerpelijk om respect te hebben voor religiën die vals zijn, omdat men dan respect toont voor het kwaad. De leugen heeft geen rechten, en om waarachtige naastenliefde te tonen voor de ongelukkigen die verstrikt zitten in sekten van verderf is het noodzakelijk om die sekten met de daar bijkomende doctrine te veroordelen. Daarom ook beloofde de Christelijke koning in de tijden van geloof voor het aanschijn van God en de bisschop tijdens de koningszalving en kroning dat hij de ketterijen zou extirperen in zijn rijk en de Heilige Roomse Kerk zou verdedigen, voor de glorie van God en het heil van de zielen.

   Citaat Agnes Jonckheere: “Doordat we tegen het zionisme ingaan en het gevaar hiervan aantonen hebben veel evangelischen de partij verlaten.”

   Zeer voorspelbaar! De “evangelicalen” denken immers dat Donald Trump een soort van Cyrus is die de joden tegen hun vijanden moet helpen. Door hun Sola Scriptura-onzin erkennen zij het historisch en levend Apostolisch Gezag op aarde niet en interpreteren zij zaken valselijk volgens hun verbeelding.

   Citaat Agnes Jonckheere: “U mag altijd suggesties doen om VCP in de goede richting te sturen. We zoeken jonge krachten. Zolang we niet opnieuw een grotere basis hebben die ons steunt gaan we niet naar de verkiezingen. Dus alle suggesties zijn welkom.”

   Ik klaag de achttiende-eeuwse Verduisteringsfilosofie aan als de helse bron waaruit de huidige miserie zich ontwikkeld heeft; de bloederige Franse Revolutie was een politieke manifestatie van die valse filosofie en heeft tezamen met haar nasleep achteraf wat er nog overgebleven was van de door God gewilde wereldorde verwoest. Vroeger wisten alle Katholieken dat zij de pre-revolutionaire principes moesten aanhangen om goede Katholieken te zijn, en de Katholieke contra-revolutionaire schrijvers (vooral de Franse) van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw hebben belangrijk werk verricht om de revolutionaire noties van de moderniteit te analyseren in hun geschiedenis en hun inherente tegenstrijdigheid met het Christendom. Het doel van het Katholieke streven in de maatschappij moet zijn de instauratie van het oude begrip van de Christenheid, waarbij in de samenleving het temporaal domein in perfecte harmonie is met het geestelijk domein, hetgeen door sommigen technisch incorrect “theocratie” genoemd wordt, en hetgeen wij het Sociaal Koningschap van Christus noemen.

   Op de webpagina “Bibliothèque Saint Libère” staan werken van meerdere contra-revolutionaire schrijvers. Een hedendaagse prominente stem die het maatschappelijk integralisme ter sprake brengt is de Eerwaarde Pater Edmund Waldstein, O. Cist.

   Citaat Agnes Jonckheere: “Tevens willen we voorstellen doen om ter plaatse meer hulp aan te bieden. We mogen niet vervallen in een haat tegenover moslims, anders vervallen we net in wat de wereldelite wil.”

   Hulp ter plaatse brengen is uiteraard goed, en ik ben voorstander van altruïstisch of benevolent kolonialisme gericht op het maatschappelijk ondersteunen en opbouwen van volkeren onder het weldadig licht van het Evangelie. Het is dan ook niet dat ik de mahometanen haat, maar ik haat wel de valse leer waar zij voor staan, en die rechtvaardige haat brengt natuurlijkerwijze forse en harde taal met zich mee. Verder is het ongeoorloofd en immoreel om het eigen volk op te offeren met de pretentie daarmee de vreemden te ‘helpen’.

   Het inherent barbarisme van de mahometaanse sekte (een oude, wreedaardige afgodscultus van Mekka met een monotheïstische verpakking) leent zich intrinsiek als instrument in de maçonnieke werkplaats om bloederig veldwerk van de loges uit te voeren. Priester-schrijvers zagen terecht een nieuw Assur in de mahometanen dat, gecreëerd door de hel, als een gesel apostatische naties bestraft. Zo zijn de landen van het Oost-Romeins Rijk vanwege ketterij en schisma het één na het ander gevallen onder het kromzwaard van de ongedoopten, en God heeft West-Europa beschermd zolang het rechtgelovig bleef, maar heden, nu het afvallig geworden is, stroomt de vijand binnen zonder wapengekletter om met de steun van de regering de grond van onder onze voeten weg te trekken, de grond waarin de overblijfselen van onze voorvaderen rusten die eertijds gezwoegd en gevochten hebben voor altaar en haard.

   De kinderen van Ismaël, Edom, Moab en Ammon, zowel als de zonen van Cham, hebben hun eigen historische erflanden; zij moeten daar bij hun erfdeel blijven, en niet deze landen komen inpalmen die reeds vele eeuwen lang in het bezit zijn van de Keltische en Germaanse afstammelingen van de Scythische Israëlieten die van de Zwarte Zee naar hier gekomen zijn.

 8. Beste Benjamin,

  Als mensen zoekende zijn zullen we hen natuurlijk brengen dat Jezus de Weg, de Waarheid is naar God. Een inrichting van een samenleving vraagt respect voor andere levensbeschouwingen. Dat is van een andere orde.

  Hongarije is een land dat zijn christelijke cultuur in de grondwet vastlegt, het natuurlijk gezin, respect voor het leven… Ze leggen geen staatsgodsdienst vast. Daar zijn ook andere denominaties en andere religies aanwezig. 51 % is katholiek zijn er. Er is vrijheid van religie. https://nl.wikipedia.org/wiki/Hongarije
  Dus vrijheid van godsdienst wil niet zeggen dat je alle levensbeschouwingen onvoorwaardelijk aanvaard als juist.

  Sola Scriptura heeft inderdaad zijn gevaren, namelijk een verkeerde uitlegkunde. Maar het Apostlisch Gezag is ook niet volmaakt en beiden zijn geïnfiltreerd door de Vrijmetselaars. De zionistische uitleg van de Bijbel in de Scofield Bible is uitgegeven in hetzelfde jaar dan de Balfourverklaring 1917. Hier zie je duidelijk de invloed van Vrijmetselaars die het zionisme hoog in hun vaandel dragen. Zolang mensen die instrumenten hanteren zullen er fouten worden gemaakt. Ook zijn er encyclieken die van het ware evangelie afdwalen. We mogen nederig zijn en proberen Zijn stem te horen en te verstaan.
  De Verlichting was inderdaad een bewuste aanval van de vrijmetselaars. De leuze en streven naar ‘vrijheid en gelijkheid’ was een middel om de Kerken en de toen gevestigde macht klein te krijgen.

  Het vallen in extremisme van de moslims is een kwalijke zaak. De laatste jaren is het radicale soennisme bewust aangewakkerd om de polarisering in de hand te werken en te gebruiken als wapentuig. Maar de oorlogszucht van de VS is even kwalijk, hoewel ze mooie woorden gebruiken ‘God bless America’ ‘democratie brengen’ om hun valse daden te verbergen.

  We kunnen misschien eens napraten met een kopje koffie, maar hier zal ik de discussie sluiten.
  Hier vind je onze websites
  http://www.bezorgdeouders.be => tegen vrije en vroege seksualisering in scholen
  http://www.tegenstroom.eu

  1. ☩JMJ☩

   Respect hebben voor “andere levensbeschouwingen” is eigenlijk respect hebben voor de satan, gezien hij de auteur is van de niet-katholieke sekten. “Christelijk” is synoniem met “Katholiek”; iets wat niet Katholiek is kan dus niet Christelijk genoemd worden.

   Het concept dat er maatschappelijke vrijheid zou moeten zijn voor alle sekten is revolutionair en werd gecreëerd door de geheime sekten, en was onderdeel van de Verduistering. Degene die scheiding van Kerk en Staat doorgevoerd heeft in Frankrijk was de beruchte Emile Combes, één van de beruchtste vrijmetselaars in de Franse geschiedenis. In pre-moderne tijden noemden Katholieken het vanzelfsprekend dat de temporale macht expliciet de Goddelijke Wetten moet eerbiedigen, en dat gaat veel verder dan alleen het verbieden van abortus, sodomitisch ‘huwelijk’ etc. Zeggen dat de temporale macht “neutraal” moest zijn werd terecht een irreligieuze daad genoemd.

   De eerste generaties van Romeinse Christenen werden vervolgd mede omdat zij geen bestaansrecht wilden toeschrijven aan de afgodscultussen van Rome en omdat zij het Rijk wilden bekeren tot Christus Koning. Het was dan ook vanzelfsprekend dat de Katholieke Theodosius de Grote het Katholicisme expliciet als de Religie van het Romeins Rijk erkende met exclusie van de niet-katholieke, valse religiën. Wanneer een ketterij veroordeeld werd door een algemeen concilie, dan werden de aanhangers van de veroordeelde ketterij behandeld als vijanden van het Rijk, en wanneer keizers helaas ketterijen omarmden, dan werden Katholieken ten onrechte behandeld als vijanden van het Rijk. Geheel het concept van religieus pluralisme is een modern, vals concept en is vreemd aan de eeuwige principes van het Christendom; het Christendom is intolerant omdat het de authentieke Religie is geopenbaard door God. ‘Mensenrechten’ zoals religieus pluralisme zijn tegenstrijdig met de Rechten van God.

   Citaat Agnes Jonckheere: “Maar het Apostlisch Gezag is ook niet volmaakt en beiden zijn geïnfiltreerd door de Vrijmetselaars.”

   Het Apostolisch Gezag is onfeilbaar wanneer het op een bepaalde wijze uitgeoefend wordt en in het universeel onderrichten in tijd en ruimte van de heilige doctrine op onafgebroken wijze sinds de H. Apostelen. Dat blijft hetzelfde ook onder de pauselijke regering van een rabiate anti-katholieke kwiet gelijk Bergoglio.

   Verder, de Katholieke clerus is geïnfiltreerd, maar het protestantisme werd gecreëerd door de hermetische sekten die tijdens de Renaissance machtig geworden waren en die zich later de naam “rozenkruisers” gegeven hebben. Het waren op hun beurt dan weer protestanten die de Engelse vrijmetselarij gesticht hebben. De vrijmetselaars en protestanten hebben elkander dan ook steeds als bondgenoten beschouwd in hun strijd tegen de Katholieke Kerk. Ironischerwijze waren de Jezuïeten vroeger de meest gehate vijanden van de loges, terwijl domme, ahistorische internetprotestanten van de VS heden ten dage beweren dat de oude Jezuïeten achter de origine zaten van de vrijmetselarij. Een zeer gedurfde leugencampagne. De Jezuïeten hebben de vrijmetselarij niet gesticht; de maçonnieke loges hebben de Jezuïetenorde geïnfiltreerd.

   Wanneer uw partij iets goeds verwezenlijkt, dan heeft u daarin zeker mijn steun, maar ik ben fundamenteel tegen het religieus pluralisme dat u verdedigt, en verder wil ik de partijpolitiek met geen stok aanraken, ontworpen als dat is voor ambitieuzen die al hun principes willen compromitteren om aan dik betaalde posities te geraken. Ben Weyts met zijn ‘genderneutrale vogel’ en de onlangs dansende politici op Ketnet zeggen eigenlijk voldoende over dit belachelijk, stultifiërend politiek systeem dat alle capabele mannen uitfiltert om de grootste debielen op regeringsfauteuils te zetten en zo de koers naar beneden te perpetueren.

   Ik wil daar niet mee zeggen dat u ambitieus bent, maar als u zich niet volledig zult schikken naar de ‘spelregels’ van de figuren aan de top van de occulte piramide, dan zullen zij u verhinderen van op te klimmen in hun eigen partijpolitiek schaakspel. Ik ben wel geïnteresseerd in de stichting van politieke organisaties, gebaseerd op het integraal Katholicisme, organisaties die dus niet participeren in electorale aanstellerij, maar die zich bezighouden met van op de grond gemeenschap op te bouwen opdat de bevolking meer en meer bij machte komt te zijn om zich te beschermen en te verdedigen tegen de regering.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.