Pasen: het lege Graf

 

“Wat zoekt ge de Levende bij de doden? Hij is niet hier, Hij is verrezen” (Lc. 24, 5-6). In het kader van de gebeurtenissen van Pasen is het eerste element waar men op stuit, het lege graf. Dat is op zich geen direct bewijs. De afwezigheid van het lichaam van Christus in het graf zou ook anders uitgelegd kunnen worden. Desondanks is het lege graf voor allen een wezenlijk teken geweest.

De ontdekking ervan door de leerlingen is de eerste stap geweest naar de erkenning van het feit zelf van de verrijzenis. Dat is allereerst het geval voor de heilige vrouwen, daarna voor Petrus. “De door Jezus beminde leerling” (Joh. 20, 2) verzekert dat hij bij het binnengaan van het lege graf en het ontdekken van “de zwachtels die daar lagen” (Joh. 20, 6) “zag en geloofde”. Dat veronderstelt dat hij uit de toestand van het lege graf afgeleid heeft dat de afwezigheid van het lichaam van Jezus niet het resultaat van mensenwerk geweest kan zijn.

 

Deel dit artikel:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Author: Mathieu Albert

6 thoughts on “Pasen: het lege Graf

 1. Veel te weinig wordt de klemtoon gelegd op de historische waarde van de Evangeliën. Zo was het bijvoorbeeld mogelijk veel elementen uit het Evangelie van Lucas te toetsen aan historische gegevens, en alles bleek te kloppen. De verrijzenis van Jezus is een historisch feit.

 2. Raar dat een reactie wordt verwijderd, een reactie waarin de vraag wordt gesteld over een beweer feit… Een feit is een aantoonbaar en bewijsbaar iets. Dat ik bij die ene bewering vraagtekens stel is volkomen legitiem en vrij van trollisme.
  Desondanks is die reactie verwijderd, waarschijnlijk naar aanleiding van klachten van andere reageerders. Is deze site alleen voor diepgelovige orthodoxe katholieken?

  1. ☩JMJ☩

   Ik heb uw oorspronkelijke vraag niet gelezen, Erik, maar gezien uw geschiedenis op dit forum is het niet moeilijk om te weten hoe die er ongeveer uitgezien zal hebben. U vraagt wat de bewijzen zijn voor de Verrijzenis van Christus.

   Er is uiteraard het lege Graf, en het feit dat er nooit doorheen de eeuwen beenderen teruggevonden zijn van Christus, ofschoon Hij welzeker publiekelijk bekend was in het Romeins Rijk tijdens Zijn zichtbaar leven op aarde; Hij werd zelfs uitgenodigd door Koning Abgar van Edessa om bij hem onder te duiken ter bescherming tegen Zijn vijanden in Judea, maar Hij heeft Zichzelf als Goddelijk Slachtoffer willen opdragen op het altaar van het H. Kruis, en Hij was natuurlijk Zelf machtig genoeg om in een oogwenk Zijn vijanden te vernietigen. Josephus Flavius, de bekende joods-Romeinse geschiedschrijver, vernoemde Christus in zijn werk, en de moderne beweringen dat die gedeelten later door Christenen geïnterpoleerd werden berusten nergens op, maar vloeien voort uit het ongeloof van moderne historici die simpelweg NIET WILLEN dat Christus een historische Persoon op aarde was. Hetzelfde is het geval met de duidelijke profetische verwijzingen in het niet-canonieke Boek van Henoch naar Jezus Christus; sinds de ontdekking van de Qumran-boekrollen staat het vast dat dit boek zeker dateert van voor de geboorte van de Heer Jezus Christus, maar opnieuw beweren ongelovige moderne historici zonder grond dat de gedeelten over Christus geïnterpoleerd moeten geweest zijn door Christenen later, simpelweg omdat zij NIET WILLEN dat Hij door de geest van profetie aangekondigd werd vooraleer Hij de menselijke natuur aangenomen had. In het Boek van Daniël stond zelfs in welke tijd dat Hij geboren zou worden en dat Hij door Zijn eigen volk vermoord zou worden; daardoor komt het dat de Judeeërs in de dagen van Keizer Augustus wisten dat Christus in hun tijd geboren moest worden, en dat vele Judeeërs toen naar Jerusalem verhuisden om de Messias te kunnen zien. Vandaar ook de pseudo-messiaanse koorts onder revolterende Judeeërs tegen de Romeinen, met als voorbeeld het latere Bar-Kochba gebeuren.

   Ook onder de heidenen werd de Komst van Christus verwacht, ofschoon zeer aards geïnterpreteerd:

   “Les Gentils devaient cette connaissance du Rédempteur futur ou à la tradition primitive ou au commerce des Juifs répandus depuis plusieurs siècles dans une grande partie du monde. Quoi qu’il en soit, “on était généralement convaincu, dit Tacite, que les anciens livres des Prêtres annonçaient qu’à cette époque l’Orient prévaudrait, et que de la Judée sortiraient les maîtres du monde.” Toute l’Asie était émue. Un grave et célèbre historien de l’empire romain, Suétone, qui vécut en ces anciens âges, l’atteste positivement. “Tout l’Orient, dit-il, retentissait de l’antique et constante opinion que les destins avaient arrêté qu’à cette époque la Judée donnerait des maîtres à l’univers.”
   Dans l’Occident, le plus beau génie de l’empire romain, Virgile, interprète de l’attente générale, chantait la prochaine arrivée du fils de Dieu, qui, descendant du Ciel, allait ramener l’âge d’or sur la terre, effacer le crime, et faire périr le serpent. En un mot, cette vive et commune attente du Messie se trouvait chez tous les peuples, quelque défigurée que fût devenue entre leurs mains la religion primitive.” [Catéchisme de Persévérance, deel 3, les 2, Jean-Joseph Gaume.]

   In de voetnoten geeft Gaume de citaten van Tacitus en Suetonius uit de originele Latijnse teksten met verwijzing.

   Tacitus: “Pluribus persuasio inerat, antiquis sacerdotum litteris contineri, eo ipso tempore fore, ut valesceret Oriens, profectique Iudaea rerum potirentur.” Historiae I. v, n. 13.

   Suetonius: “Percrebuerat Oriente toto vetus et constans opinio, esse in fatis, ut eo tempore Iudaea profecti rerum potirentur.” In Vespas. n. 4.

   Na de Hemelvaart heeft het Christendom, ofschoon het zelfverloochening en boetedoening predikte, zich met wonderlijke snelheid uitgebreid over het geheel Romeins Rijk, en dat komt omdat God toen een veelvuldigheid van mirakelen gewrocht heeft voor de Christenen die zeer duidelijk de goddelijke bevestiging van de Katholieke Kerk uitdrukten. In de Christelijke Oudheid werden de miraculeuze feiten algemeen erkend door Christenen, joden en heidenen, maar de twee laatsten schreven hen simpelweg godslasterlijk toe aan hekserij (hetgeen absurd is gezien hekserij geen doden terug levend kon maken, hetgeen de Christenen in de kracht van God wel deden). Het was pas de rationalistische dwaasheid van de achttiende eeuw die de authenticiteit van de feiten is gaan ontkennen, dus vele eeuwen erna en dwars tegen de meest fundamentele grondslagen van de geschiedkunde in.

   Toen de Kerk voldoende gevestigd was in het Romeins Rijk is de veelvuldigheid der mirakelen gradueel verminderd, maar dat betekent niet dat de Hemel op momenten niet meer ingreep om de goddelijke origine van de Katholieke Religie te wreken tegen de blasfemieën van Zijn vijanden. Toen Julianus den Apostaat bijvoorbeeld wilde proberen de Tempel van Jerusalem voor de joden te herbouwen in de gedachte dat dit het Christendom in diskrediet zou brengen, werd het werk telkens opnieuw wanneer het aangevangen werd vanwege een goddelijke ingreep door vuur vernietigd dankzij het gebed van St. Cyrillus van Jerusalem. Dit gebeuren werd algemeen als historisch erkend door alle Christelijke, maar ook door alle heidense schrijvers uit die tijd, waardoor er absoluut geen ruimte is voor twijfel. Den Apostaat moest achteraf dan ook zijn nederlaag erkennen toen hij, stervend op het slagveld, zijn bloed ten hemel wierp en zei: “Ge hebt gewonnen, Galileeër!”

   Het Christendom is authentiek en van goddelijke inrichting, en al degenen die het zullen proberen te vernietigen zullen hun tanden er op kapot bijten zoals de velen die hen zijn voorafgegaan. Amen.

   1. Mijn punt is dus dat de Katholieke Religie zichtbaar goddelijk bevestigd is in de geschiedenis; de Verrijzenis is fundamenteel in de heilige doctrine van die Religie, dus is de Verrijzenis ongetwijfeld waar.

    Verder; de Apostelen hebben de Heer na Zijn Verrijzenis gezien en hebben allen voor hun getuigenis de dood ondergaan onder zware folteringen behalve St. Johannes, maar die was evenzeer tot het martelaarschap bereid, want de reden waarom hij overleefd heeft is omdat hij door goddelijke bescherming ongedeerd bleef van de hete olie waarmee men hem probeerde te verbranden, waarna men hem naar het eiland Patmos verbannen heeft. Het is niet serieus om te beweren dat zij allen bereid waren tot zware folteringen en de dood voor een leugen.

    En ga niet de historiciteit van de H. Apostelen ontkennen, want de geloofwaardigheid van de historiciteit van Julius Caesar is kleiner dan die van de Apostelen, en ik mag hopen dat u die wel als voldoende acht en zonder aarzelen aanneemt. De Twaalf hebben zodanig een drastische wending gegeven aan de geschiedenis van de mensheid dat het onmogelijk veroorzaakt heeft kunnen zijn door een losse aaneenschakeling van louter menselijke factoren zonder duidelijke, aantoonbare leiders. De Christenen waren al snel bekend in het Rijk nog tijdens de levens van de Apostelen, en niemand is er toen geweest (ondanks de vele vijanden die de Christenen hadden) die achteraf beweerd heeft dat dezen fictieve personages geweest waren, welke bewering uiterst belachelijk zou geweest zijn gezien SS. Petrus en Paulus (de eerste zijnde Bisschop van Rome volgens het universeel getuigenis van die oude tijden) beiden publiekelijk de marteldood gestorven zijn te Rome, hoofdstad van het toenmalig wereldrijk, onder Nero.

 3. Erik (24 april 2019 – 11:17),

  – Als de verrijzenis maar een fabeltje was, dan zouden de apostelen niet hun leven gegeven hebben voor hun geloof. Voor een leugen geef je je leven niet.
  – In het N.T. staat wat men kan verwachten : de apostelen en anderen konden de verrijzenis eerst zelf niet geloven. Maar ze móesten het finaal wel geloven, door de herhaalde verschijningen van Jezus aan veel mensen.
  – Jezus, als bijzondere mens, wordt ook vermeld in meerdere historische bronnen buiten de Evangeliën.
  – Gedetailleerde studies van het N.T. wijzen het uit : de verrijzenis zoals verhaald door de evangelisten, is geloofwaardig.
  – Wonderen, ook in de moderne tijd, bewijzen de waarachtigheid en juistheid van het katholieke geloof.

  AGSt.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.