Stierf koning Herodes de Grote werkelijk in het jaar 4 v.Chr?

De maansverduistering van 29 december in het jaar 1 v.Chr. zoals ze gezien geweest zou zijn vanuit Jericho in het oosten ongeveer 20 minuten na zonsondergang

Koning Herodes de Grote had van de Wijzen uit het oosten vernomen, dat de nieuwe Koning der Joden in Bethlehem was geboren. Herodes, die beducht was voor mogelijke bedreigingen voor zijn heerschappij, liet toen voor alle zekerheid alle jongens van twee jaar oud en jonger uit deze plaats vermoorden tijdens de zogenoemde ‘Kindermoord van Bethlehem’. De Heilige Jozef was echter in een droom door de Engel gewaarschuwd en vluchtte net op tijd met Maria en Jezus naar Egypte. Pas na de dood van Herodes de Grote keerde de Heilige Familie uit Egypte terug. Voor gelovigen staat het als een paal boven water, dat deze zeer belangrijke gebeurtenissen in de jaren 1 voor en 1 na (de geboorte van) Christus plaatsgrepen . Laten we trouwens ook niet vergeten, dat de Conceptie (= de Annuntiatio Domini) plaatsgreep in het jaar 1 v.Chr. Echter, bepaalde vrijzinnige betweters – die altijd alles beter willen weten – dateren de geboorte van Jezus tegenwoordig kort voor het jaar 4 v.Chr. en zelfs in het jaar 6 v.Chr. Aangezien het overlijden van Herodes – volgens de tegenwoordig ‘conventionele’ vrijzinnige datering – in het jaar voor 4 v.Chr. wordt geplaatst, moet de geboorte van Christus zelf dus ‘logischerwijze’ in het jaar 4 v.Chr. of eerder hebben plaatsgevonden. De vrijzinnigen denken zo te hebben aangetoond, dat het Christelijke Kerstverhaal allemaal maar fantasie is. Denken we maar aan de discussie omtrent de datum van Kerstmis op 25 december. Maar, voor het jaar 4 v.Chr. – het sterfjaar van Herodes – schuilt er voor de vrijzinnige betweters een ‘klein’ addertje onder het gras; namelijk niemand weet zeker in welk jaar Herodes de Grote is overleden.

In de ‘Oude geschiedenis van de Joden’ (Ιουδαϊκή Αρχαιολογία) door Titus Flavius Josephus (Jeruzalem, 37 – Rome, 100) in het Grieks geschreven en doorgaans aangeduid als Antiquitates Judaicae, lezen we in 17.6.4, dat Koning Herodes stierf na een belangrijke maansverduistering. Aangezien Josephus schrijft over de periode waarbinnen de gebeurtenissen van het Nieuwe Testament vallen, is het werk van Josephus van groot historisch belang voor de studie van het vroege Christendom. De vrijzinnigen denken echter, dat de maansverduistering die vlak voor de dood van Herodes heeft plaatsgevonden, op 13 maart van het jaar 4 v.Chr. moet worden gedateerd. Echter, deze maansverduistering was destijds in Palestina pas zeer laat op de avond te zien en was slechts een gedeeltelijke verduistering die door bijna niemand zou zijn waargenomen, terwijl Flavius Josephus uitdrukkelijk vermeldt, dat deze maansverduistering door zeer veel mensen werd waargenomen. Na het jaar 4 v.Chr, moeten we echter wachten tot het jaar 1 v.Chr. waarin er opnieuw twee maansverduisteringen in Palestina zichtbaar waren. De maansverduistering die dan het meest in het oog springt, is deze van 29 december in 1 v.Chr.

In al zijn geschriften beschrijft Flavius Josephus slechts één maansverduistering. Waarom was net deze maansverduistering voor Josephus dan zo belangrijk? Een gedeeltelijk antwoord is te vinden in het feit, dat ze plaatsgreep – zoals Josephus zelf schrijft – in de nacht na de executie door Herodes van een aantal Joodse patriotten. Echter, net deze maansverduistering moet op grote schaal zijn waargenomen en vervolgens werd ze geassocieerd met de executies. Als dat zo is, dan gebeurde deze maansverduistering in de vroege avond. Aan de hand van dit criterium zijn de eclipsen van 13 maart 4 v.Chr. en 10 januari 1 v.Chr. uiterst onwaarschijnlijk omdat ze beiden méér dan zes uur na zonsondergang zijn begonnen en dus maar door hoogstens een paar mensen werd waargenomen. Echter, de maansverduistering van 29 december van het jaar 1 v.Chr. past goed bij dit criterium. De volle maan was bijna half verduisterd, toen zij ongeveer twintig minuten na zonsondergang in het oosten boven de bergen in de verte kon worden waargenomen. In eerste instantie was de verduisterde helft van de volle maan onzichtbaar, maar daarna zou de verduisterde helft vaag verlicht zijn geweest en tenslotte zou de kenmerkende roodheid van het overschaduwde deel zichtbaar zijn geworden. Van al de eerder vernoemde maansverduisteringen is deze van 29 december van het jaar 1 v.Chr. de meest waarschijnlijke, omdat ze massaal moet zijn waargenomen. Als 29 december van het jaar 1 v.Chr. klopt – vier dagen na Kerstmis – dan stierf Herodes in het jaar 1 n.Chr. in plaats van in het jaar 4 v.Chr. zoals de vrijzinnigen foutief beweren.

Deel dit artikel:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  Piet

  (29 december 2018 - 07:33)

  Anna Katharina Emmerick is geloofwaardig in haar informatie over het jaartal van de geboorte van de Jezus Christus de Zoon van God.

  willy

  (29 december 2018 - 12:02)

  Het staat historisch maar ook archeologisch vast dat de wrede Herodus de Grote een halve jood gestorven is in 4 BC. Men heeft in 2OO7 zijn graf teruggevonden in de tombe waarin hij lag begraven met datum en alles erop en eraan . Natuurlijk waren al vele kostbaarheden gestolen, dus er is dus wetenschappelijk geen twijfel mogelijk, ook buiten de Bijbelse bronnen door Philo van Alexandria en Flavius de Joodse geschiedschrijver vermelden beide dezelfde datum ! maar dat doet niets af van uw goed geschreven artikel en ieders zijn mening !

   Mathieu Albert

   (29 december 2018 - 21:24)

   Beste Willy,

   1. De “wrede Herodes” was niet per sé wreder dan menig ander heerser uit die tijd.
   2. Herodes was géén ‘halve jood’, maar een Idumeër.
   3. De tombe “met datum en alles erop en eraan” waarnaar u verwijst, is zo goed als zeker NIET van Herodes.
   4. Indien u mijn stuk gelezen zou hebben, dan zou u weten dat Flavius juist géén datum vermeldt. Indien u over andere informatie beschikt, graag referenties delen.
   5. WIJ doen NIET in MENINGEN!

  Piet

  (29 december 2018 - 12:16)

  Anna Katharina Emmerick heeft buiten die bekende 4 jaar vermeld dat er nog misrekening waren betreffende de jaren en noemt zij 4007+8 ..verder ga ik het niet opzoeken.

   Mathieu Albert

   (29 december 2018 - 22:32)

   Over de Zalige Anna Catharina Emmerick,

   In ‘Het leven van de Heilige Maagd Maria’ zegt de Zalige Anna Catharina Emmerick klip en klaar:

   1. dat Herodes tot zijn dood in totaal 40 jaar regeerde.

   2. dat Christus geboren werd in het 45ste regeringsjaar van Keizer Augustus.

   Dit betekent:

   1. dat Herodes in de loop van 40 v.Chr. aan de macht kwam, en het dus de logica zelve is, dat hij in 1 n.Chr. overleed.

   2. dat Augustus in 44 v.Chr. aan de macht kwam, en dat na 45 jaar we dus in het jaar 1 n.Chr. terecht komen.

   Ik wil hier nog aan toevoegen, dat nieuwjaar toen niet viel op 1 januari, maar wel op 1 maart, zodanig dat er niet per sé een tegenspraak bestaat tussen 1 v.Chr. en 1 n.Chr., maar dat er nog eens twee maanden ‘speling’ op zit.

  Piet

  (29 december 2018 - 22:49)

  ..Aan Mathieu Albert ..

  Geachte Mathieu Albert ..ik heb het ergens bij Anna Katharina Emmerick gelezen, maar misschien heb je toch gelijk, in ieder geval ga ik het niet opzoeken, het kan zijn in dat boek over de kruisiging.

   Mathieu Albert

   (29 december 2018 - 23:06)

   Beste Piet,

   De Zalige Anna Catharina Emmerick spreekt inderdaad ook van de geboorte van Christus in het jaar 3997, en dan van het jaar 4000 sinds de schepping van de wereld. Dan spreekt ze van een fout van 4 jaar en dan een fout van 7 jaar. Helaas begrijp ik niet wat er precies wordt bedoeld. Maar, wat ze zegt van Herodes en Augustus klopt met de interpretatie die ik in mijn stuk naar voren heb geschoven.

  Piet

  (30 december 2018 - 00:36)

  Aan Mathieu Albert…

  Ik dacht dat het 7 jaar was en een aantal maanden ..die informatie te beredeneren is mij niet gegeven, dus voor verdere informatie of inzicht moet ik je teleurstellen. (Na de Waarschuwing komen de geschriften van Anna Katharina Emmerick pas echt in de openbaarheid..ik in ieder geval zal er zeker op blijven wijzen).
  Misschien kun je ons later verder informeren, wie weet.. alvast bedank voor de moeite en wéés gegroet… Piet John.

  willy

  (30 december 2018 - 12:12)

  @Mathieu Albert : Dit heb ik gevonden bij Fik Meijer een bekende historicus en kenner van de oudheid schreef talrijke boeken over Rome en Constantinopel en schreef een biografie over de apostelen Paulus en Petrus en ik las ook zijn boek over de vijfde Evangelist waar hij diep op deze feiten ingaat , de vijfde Evangelist is volgens hem de Joodse geschiedschrijver Josephus waar hij ook een echte kenner van is .

  A. G. Stinus

  (31 december 2018 - 17:24)

  Met Fik Meijer moet je opletten. Bij mijn weten heeft die nogal wat onzin over Jezus geschreven.

  willy

  (1 januari 2019 - 13:59)

  Inderdaad gelovig is hij niet, maar het om zijn werk als historicus !!

  A. G. Stinus

  (1 januari 2019 - 16:33)

  Als historici over Jezus beginnen, en zeker niet-gelovige historici, moet je altijd opletten. Die hebben de neiging niets van goddelijke oorsprong te geloven. Een ingreep van God in de geschiedenis (maagdelijke geboorte van Jezus, Jezus’ verrijzenis, wonderen door Jezus verricht, …) zullen ze niet bekijken of geloven. En dan krijgt de lezer de indruk dat Jezus maar een doodgewone mens was, waarrond wat verhalen de ronde deden. Niet echt iets om je geloof aan te voeden. Aan boeken van Fik Meijer besteed ik in elk geval mijn geld niet.

  willy

  (1 januari 2019 - 16:58)

  ,@Stinus : ik ben daar volledig mee akkoord maar soms moet je deze boeken lezen in verband met opleiding of studie .

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.