Eigen volk weg

Deze week: Maandag weigerde het Vaticaan nog asiel te verlenen aan Asia Bibi, en daags nadien tweette de Paus dit:

Jezus kent de pijn van het niet-welkom-zijn. Mogen onze harten niet gesloten zijn zoals de huizen in Betlehem. #InternationaleMigrantendag
Neen. Dit is geen satire. Het is een illustratie van de perversiteit van dit pontificaat.

Dat het Vaticaan geen asiel wil verlenen aan Asia Bibi, schoof Kardinaal Pietro Parolin af met de woorden:

Het is een binnenlandse kwestie voor Pakistaan.

Asia Bibi

In 2009 haalde Bibi water uit een waterput toen een moslimvrouw verklaarde dat zowel het water als de vaten die gebruikt werden om het te verkrijgen nu “haram” waren, een islamitische term die “verboden” of “onrein” betekent.

De vrouw schreeuwde naar andere moslimvrouwen die in de velden werkten. De vrouwen verzamelden zich rond Bibi en begonnen felle ruzie te maken. Ze bleven druk uitoefenen op haar om zich tot de islam te bekeren. De christelijke vrouw verzegelde haar lot toen ze zich verweerde:

“Wat heeft uw profeet Mohammed ooit gedaan om de mensheid te redden?”

De moslimvrouwen werden woedend. Bibi rende weg te midden van het schreeuwen en spugen. Een paar dagen later werd ze met geweld lastiggevallen door een moslimbende en de vrouw was bedekt met bloed en spuug toen de lokale politie haar iets later arresteerde.

Bibi werd in 2010 ter dood veroordeeld voor de misdaad van godslastering tegen de islam. Haar advocaten bleven in beroep gaan tegen de veroordeling en streden jarenlang voor de rechter. De zaak trok de aandacht van mensenrechtenorganisaties over de hele wereld.

Na jaren van strijd in de rechtbanken werd Aasiya Noreen “Asia” Bibi − een Katholieke moeder van vijf kinderen − op 31 oktober in het Hooggerechtshof van Pakistan vrijgesproken van beschuldigingen van godslastering. Islamitische fundamentalisten in heel Pakistan begonnen onmiddellijk te protesteren tegen de vrijspraak. Veel van de demonstranten eisten de dood van Bibi voor haar vermeende godslastering tegen de profeet Mohammad.

Vaticaan weigert asiel aan Asia Bibi

Sinds haar vrijspraak leven Bibi en haar familie in angst voor hun leven. Veel landen, zoals Italië en Canada, hebben overwogen om asiel te verlenen aan Bibi en haar familieleden. Ook in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn pogingen ondernomen om de vervolgde Katholieke familie te helpen.

Maar Kardinaal Pietro Parolin, de staatssecretaris van het Vaticaan, heeft gezegd dat het Vaticaan er niet aan denkt om asiel te verlenen aan het gezin. Hij legde naar verluidt in november uit dat het Vaticaan zich niet bezighoudt met diplomatieke activiteiten om Bibi te redden, en voegde daaraan toe:

“Het is een probleem binnen Pakistan, ik hoop dat het op de beste manier kan worden opgelost.”

Marrakesh-kardinaal

Terzelfder tijd is het net diezelfde Marrakesh-kardinaal Pietro Parolin die pleit voor open grenzen. De schizofrenie van open-grenzen-orakels kent ironisch genoeg geen grenzen. Paradoxaal is dan weer de inherente zelfhaat in hun “liefde” voor vreemdelingen.

Sommigen bekritiseren Parolin’s verklaringen over Bibi van november ten opzichte van zijn duidelijke steun voor migranten naar Europa. Kardinaal Parolin sprak onlangs uitvoerig over de migratieproblematiek op een conferentie (10 december, jeweetwel) in Marokko, onder meer met het argument dat “het essentieel is om een inclusieve aanpak te hanteren bij het aanpakken van de behoeften van migranten.”

Stadsstad Vaticaan als bolwerk van globalisme versus wereldmacht Amerika als nieuwe baken van nationalisme

Toen Donald Trump in de primaries van de Amerikaanse presidentsverkiezingen (begin 2016) succesvol ijverde naar de Republikeinse nominatie, zag Bergoglio de bui al hangen. Zo poogde de kerkvorst zand in de motor van Trump’s campagne te gooien, met de inmiddels beruchte woorden:

“Iemand die alleen denkt aan muren bouwen, waardanook, en niet aan het bouwen van bruggen, is geen Christen.

Al gauw schoten de nationaal-conservatieven wereldwijd wakker en niet in het minst degenen in de Verenigde Staten. Het werd toen al duidelijk dat zij op de Heilige Stoel geen bondgenoot meer vonden in hun visie op de samenleving, met een streng maar gezond migratiebeleid. De bal werd dan ook meteen teruggekaatst naar Franciscus, hem wijzend dat hij wel makkelijk tweeten heeft vanuit zijn ivoren toren, of beter gezegd, vanuit zijn private stadstaat omringd door massieve muren.

Ziehier de “bruggen” rondom het Vaticaan:

Zo ziet Vaticaanstad er in vogelperspectief uit:

Oud-leraar van het Avondland

De Kerk heeft dan wel geen politieke macht meer, ze kan nog steeds dienstbaar zijn als inspiratiebron voor alle volkeren om hun natie veilig en welvarend op te bouwen. Zo is kerkleraar Sint-Thomas van Aquino het lezen meer dan waard over migratie. Niet dat ze daar in Rome schijnbaar wakker van liggen. Nochtans, de kerkleer is ook op gebied van migratie hét antigif bij uitstek om de cultuurmarxistische pest te bezweren, die nu alle Westerse landen verziekt. Als gezonde morele principes vanuit het preekgestoelte echter plaats ruimen voor Coudenhove-Kalergi-doctrines, dan is (toch voor wat de kerkleiding betreft) het “zout der aarde” (cf. Matteüs 5,13-16) krachteloos geworden. “Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.” Vertrappen… dat is precies wat de hoeven van islamitische horden zullen doen. Niet met zwaarden, maar met asielaanvragen en konijnachtige kweekijver. De Katholieke morele dogma’s mogen in het Westen dan onpopulair zijn. Tant pis. Het volk die ze verwerpt, is niet langer in staat het verloop van de tijd te overleven. Wie de natuurwetten daarentegen toepast, zal meerderen in macht. De sterken zullen bij wetmatigheid de zwakkeren overheersen. Het liberalisme, het individualisme en het hedonisme, pretenderen dan wel superioriteit, in wezen brengen ze alleen maar zwakheid voort. Europa blijft seculariseren en liberaliseren terwijl hun Bisschoppen en Kardinalen zich bijvoorbeeld verder schamen over de “controversiële” principes van Humanae Vitae, laat staan deze durven aanbrengen in debatten. Languit discussiëren over deze principes is allerminst wat de Turkse leider Erdogan doet. Hij verbiedt zijn volk simpelweg in alle stilte het gebruik van anticonceptie en laat zo de natuur vanzelf zijn werk doen:

Niet alleen in Oost-Europa, maar ook in Duitsland zijn de Turken, door hun sterke demografie, aan politieke macht aan het winnen. Indien de huidige trends zich voortzetten is niet de vraag of, maar vooral wanneer, ze de zaken hier zullen overnemen.

Gisteren aanvaarde Koning Filip het ontslag van de regering-Michel II. Tot de verkiezingen in mei gaan ons land nu in lopende zaken. Toch kunnen dergelijke overheden een belangrijke historische rol spelen, denken we maar aan de vorige keer, toen België de oorlog verklaarde aan Libië. Met “onze” F-16’s (maar niet in mijn naam) bombeerde Pieter De Crem de Libische infrastructuur terug naar het stenen tijdperk:

Dit had Moammar al-Qadhafi nooit kunnen voorzien. Meer nog, hij waande zich de beschermheer van Europa, zonder wiens hulp ons continent “een andere Afrika” zou worden. Door onze eigen reproductieve zwakte, in tegenstelling tot allochtonen die daarboven in massamigratiegolven Europa binnenstromen, lijkt de waarschuwing van Qadhafi bewaarheid te worden. De dictator mag dan wel allang dood zijn. Zijn woorden zijn springlevend. Denken we ook maar terug aan zijn beroemde uitspraak (geheel in dezelfde geest van het anticonceptie-beleid van Erdogan) waarmee hij de Europese mosliminvasie bejubelde:

“Avec les ventres de nos mere nous conquérons l’Europe.”

identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

10 thoughts on “Eigen volk weg

 1. De kerk en het Vaticaan is al een hele tijd niet meer het ” zout der aarde” , eerder het vergif van deze aarde aan het worden zeker door deze paus! Dat het Vaticaan geen asiel geeft aan een christenvrouw is schandalig ze geven ze wel aan andersgelovigen . De kerk maakt van Jezus een politieke vluchteling, een migrantenvluchteling, maar wie Jezus werkelijk was , daarin zwijgen ze in alle toonaarden . Hij is gekruisigd , maar hij is ook verrezen, en door het kruis heeft hij gezegevierd en daarom kon hij zeggen: Mij is gegeven alle macht in de hemel maar ook op aarde, goed artikel.

 2. ☩JMJ☩

  Tussen Franciscus en Trump wordt een hegeliaanse dialectiek afgespeeld; beiden zijn vrijmetselaars, en de ene duwt de marxisten in de armen van Soros terwijl de andere de nationalisten in die van de Likoed van Netanyahu duwt. Toen Trump verkondigde dat hij de Amerikaanse ambassade bij de jodenstaat naar Jerusalem ging verhuizen was hij een sein aan het geven dat moeilijk duidelijker kon. Soros-mondialisme en nationaal-zionisme zijn de Scylla en Charybdis van de wereldpolitieke toestand in deze tijd, en weinigen zijn zij die niet in de val trappen.

  In zekere zin is Asia Bibi een slachtoffer van de apostasie van Europa, want indien we heden een gelovig Europa hadden dat haar goddelijke roeping volgde in het kader van het Heilig Rooms Rijk als politieke orde, dan hadden we een land van barbaren gelijk Pakistan al lang kunnen doen daveren van de schrik door hen met den oorlog te bedreigen ter bevrijding van de Christenen die daar zwaar te lijden hebben. We moeten de traditionele principes van de Katholieke Oude Orde op een georganiseerde wijze kunnen propageren onder de mensen, principes die niet te vinden zijn in de maçonniek gecontroleerde politieke systeempartijen. We moeten radicaal zijn in onze eigen Katholieke aard, en ons niet laten absorberen in revolutionaire, republicanistische en vrijzinnige partijen en bewegingen. Katholieken die bijvoorbeeld het Vlaams Belang vervoegen krijgen als gevolg dat hun zichtbaarheid als Katholieken verdwijnt achter het vrijzinnig en zionistisch gelaat van de partij, en zo slaagt men er nooit in om een waarachtig Katholiek contra-revolutionair blok op te bouwen op het politiek domein.

  Het Katholiek militantisme dat God wil moet zich verwijderen van de ralliementpolitiek van Leo XIII, die misleid werd door de giftige tong van Mariano Rampolla, en de reactionaire lijn van Pius IX heropnemen.

 3. Het gehele artikel doet me denken aan het handelen van Aartsbisschop De Kesel tegenover onze Belgische UCL Professor Stephane Mercier, toen deze laatste zijn studenten aanspoorde tot reflextie omtrent abortus.
  Ook zo intriestig.
  En in feite ronduit schandalig vanwege De Kesel.
  Hoe durft die man nog Jezus van Nazareth vertegenwoordigen ? Hoe durft die man nog goede priesters vertegenwoordigen ? Hoe durft die man nog een gelovig volk leiden ?

  En ja , hoe durft het Vaticaan het aan om geen asiel te bieden aan 1 van onze Pakistaanse mede- gelovige in Jezus.
  Ik vraag het me eerlijk af.

 4. Nog de valse profeet die zich paus durft te noemen en de Kesel en vele andere Belgische, kunnen niet zeggen dat ze Onze Lieve Heer Jezus nog vertegenwoordigen – verre van.
  Dit mijn conclusie.

  Dat Vaticaan weigert asiel te geven aan Asia Bibi, had u iets anders verwacht van deze schijnheilige die zich heilige vader durft te noemen.
  Neen hij kijk liever de andere kant uit naar zijn ware meester ” het beest”, waarom is zo inhalig met moslims,
  Hij vertegenwoordigd Hier Heer Jezus in het geheel niet meer, maar weigert ook de ware leer aan moslims te prediken.
  Laat staan dat zijn eigen Christenen gaat helpen of in Jezus naam spreekt, neen Franciscus neemt het op voor de Moslims – alsook onze Joseph De Kesel.
  Eigenlijk heb ik medelijde met hen, Onze Lieve Heer Jezus wil niet dat wij oordelen. Dat is immers de taak van enige rechtvaardige Rechter die hij Jezus is, wij mogen wel concluderen dat ze fundamenteel helemaal fout handelen.

  Maar wij mogen vooral onze medegelovigen van deze gebeurtenissen informeren, hoe dat de heerschappen met ons te werk gaan- Maar vooral hoe ze Onze Lieve Heer Jezus ten heden nog steeds bespuwen- martelen en geselen.
  Laat ons vooral massaal heel bidden voor hun zielen en voor de zielen die door hun toedoen verloren gaan.
  Heer Jezus laat ons niet toe deze verraders te veroordelen, dat is de taak van onze Almachtige Heer en Schepper.
  Laat ons opstaan broeders & zusters, Jezus Maria ik bemin U, Red de zielen!

 5. Beste vrienden gelovigen,

  Het ANGELUS gebed is zeeeeeer krachtig. Daarom vraag ik jullie allen dit tenminste 1x per dag te bidden.

  Hieronder wat uitleg over dit krachtig gebed:

  Het Angelusgebed in de huidige vorm dateert van omstreeks de 15e eeuw juist in de tijd dat het Christelijke Europa door het gevaar van een Turkse invasie werd bedreigd. Het was als gebed om vrede bedoeld.

  Paus Callistus III (Paus van 1455 – 1458) vraagt speciaal het Angelus te bidden voor Oost-Europa, waar het gevaar het meest heerst, in zijn Apostolische Brief “Cum his superioribus annis“ van 29 juni 1456. Paus Pius XII (Paus van 1939 – 1958) gaat daar op in in zijn Apostolische Brief “Dum maerenti animo” van 29 juni 1956 en verwijst naar het vertrouwen dat men uit het gebed mag putten dat de goddelijke hulp met ons zal zijn. 17 november 1956 zal de toenmalige Aartsbisschop van Utrecht, mgr. Alfrink het bestaan van 500-jaar “middagklok” aangrijpen om opnieuw te bidden voor het verdrukte Oost-Europa, zo kort na het bloedige neerslaan van de Hongaarse opstand.

 6. In hoeverre kan men Christenen vreemdelingen noemen? Des te minder naarmate zij vervolging ondergaan omwille van hun geloof, volgens mij. Maar ik denk niet dat ‘modernistische’ dubbelhartigen (of hartelozen) dit als (vals) argument tegen hen gebruiken.

  “ASIA BIBI EREBURGER VAN PARIJS” meldt KerkNet op Vrijdag, 20 maart 2015.
  https://web.archive.org/web/20150402113558/http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=130422
  Daar kan zij dus zonder meer naar toe.

  En vermits de Belgische regering haar ontslag gaf kan Asia Bibi misschien zonder meer naar hier komen? Dat ontslag lijkt mij een fijn Kerstgeschenk vanwege de hemelse machten.

  Ik wil wel plaats ruimen voor haar en haar gezin van vijf kinderen.

 7. In hoeverre kan men Christenen vreemdelingen noemen?
  Des te minder naarmate zij vervolging ondergaan omwille
  van hun geloof, volgens mij. Maar ik denk niet dat
  ‘modernistische’ dubbelhartigen (of hartelozen) dit als
  (vals) argument tegen hen gebruiken.

  “ASIA BIBI EREBURGER VAN PARIJS”
  meldt KerkNet op Vrijdag, 20 maart 2015.
  https://web.archive.org/web/20150402113558/http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=130422
  Daar kan zij dus zonder meer naar toe.

  En vermits de Belgische regering haar ontslag gaf
  kan Asia Bibi misschien zonder meer naar hier komen?
  Dat ontslag lijkt mij een fijn Kerstgeschenk
  vanwege de hemelse machten.

  Ik wil wel plaats ruimen voor haar en haar gezin van vijf kinderen.

 8. Bergoglio is een antichrist. Hij omarmt en steunt zo graag de volgelingen van de halve maan terwijl hij zijn eigen volk publiekelijk de rug toe keert. De maan staat symbool voor de duisternis en het kwade, daarom dat Maria in de Apocalyps (en in Guadelupe) de maan vertrapt met haar voeten. Bergoglio keert zich af van onze Hemelse Moeder door de ‘maanaanbidders’ op de eerste plaats te zetten. Bergoglio heeft de duisternis meer lief dan het Licht. Zo iemand kan onmogelijk de wettige opvolger van Petrus zijn.

 9. ☩JMJ☩

  Johan Bonny, Bisschop van Antwerpen, heeft zich uitgedrukt als voorstander van het odieuze Marrakeshpact dat de blanke genocide en de paganisering van het Westen verder wil faciliteren.

  Iemand hier verrast?

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.