Neen. Jongens kunnen niet menstrueren. Zucht.

In Brighton & Hove (Engeland) hebben scholen de opdracht gekregen om kinderen vanaf de leeftijd van acht jaar aan te leren dat mensen “van alle geslachten” maandstonden kunnen hebben. Daarom moeten deze scholen voortaan ook in elke toiletruimte – zowel voor jongens als voor meisjes – vuilnisbakken voor menstruatieafval plaatsen.

Deze instructies werden opgenomen in algemene richtlijnen die het gemeentebestuur publiceerde over “een positieve benadering van maandstonden in onze scholen”, waarin men stelt dat er “nog veel werk aan de winkel is om stigma’s en taboes m.b.t. menstruatie te verminderen.” Deze richtlijnen zouden bedoeld zijn om te voorkomen dat meisjes die zich als jongens identificeren, uitgesloten zouden worden.

“Menstruatieproducten worden aangeboden aan alle leerlingen die ze nodig hebben en deze voorzieningen moeten door iedereen gepromoot worden”, zo lezen we in deze richtlijnen.

De richtlijn beveelt ook de installatie van zogenaamde ‘Red Boxes’ in alle “leeftijdsrelevante” toiletten – met een prijskaartje van £3.620 (= 4.008,89 euro) – zodat gratis sanitaire producten aan leerlingen in nood verstrekt worden, met als doel “menstruatie-armoede” te verminderen.

Onder de sub-rubriek “kernboodschappen” krijgen leerkrachten de instructie om bij hun leerlingen te benadrukken dat “transjongens en niet-binaire personen kunnen menstrueren” en dat “maandstonden iets om te vieren zijn en dat we dit kunnen waarnemen in ceremonieën en vieringen over de hele wereld.”

“Het taalgebruik en de leermomenten over maandstonden moet alle geslachten, culturen, geloofsovertuigingen en seksuele geaardheden omvatten. Bijvoorbeeld: “meisjes en vrouwen en anderen die maandstonden hebben”, aldus het document, waarin scholen ook worden verzocht dat “in alle toiletten van ‘Key Stage 2’ (leerlingen tussen zeven en elf) vuilnisbakken voor gebruikte menstruatieproducten worden geplaatst.”

“Alle leerlingen van het vierde leerjaar (acht tot negen jaar) moeten in het kader van dit geplande programma relationele en seksuele voorlichting krijgen,” aldus de richtsnoeren.

Daarbovenop vraagt het document ook naar “een vakoverschrijdende benadering van het leren over maandstonden, met name in de wetenschapsvakken en lichamelijke opvoeding etc.”

“Meisjes in hun puberteit hebben het al moeilijk genoeg. Zij zouden klare taal over hun lichaam en over hun vrouwelijke biologische kenmerken moeten krijgen, zodat ze daarover kunnen spreken zonder dit te verdoezelen in politiek-correcte termen,” zo vertelde Stephanie Davies-Arai (stichter van de actiegroep Transgender Trend) afgelopen zondag in The Daily Mail.

Anderen wezen erop dat dergelijke maatregelen – zelfs op deze jonge leeftijd en met de beste bedoelingen – het stigma rond menstruatie voor jonge meisjes alleen maar kan verergeren.

“Beïnvloedbare kinderen wijsmaken dat jongens ook kunnen menstrueren, zet meisjes aan de zijlijn terwijl ze net steun zouden moeten krijgen wanneer hun regels beginnen”, aldus schrijfster en feministische campagnevoerster Julie Bindel.

In Vlaanderen is er vooralsnog slechts één opiniemaker die dit concreet geval van genderwaanzin aankaartte:

Sommigen kunnen dan wel beklagen dat bepaalde groepen het rechts-conservatief discours exclusief voor zich claimen, dit is echter volstrekt niet verwonderlijk wanneer slechts zo weinigen zich op de bühne durven plaatsen tegenover dergelijke vormen van staats-aanbevolen krankzinnigheid.

 • Bronnen: Breitbart; RT
identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

14 thoughts on “Neen. Jongens kunnen niet menstrueren. Zucht.

 1. ☩JMJ☩

  Het zoveelste wapenfeit van een apostaat Westen, geïnfecteerd met de moderne ‘filosofie’ die pretendeert dat realiteit geproduceerd wordt door menselijk denken.

  Het is erg dat deze dingen niet meer als verrassingen komen; zo diep is de toestand reeds gezonken. Maar dan spreken we nog niet van het feit dat ouders zich er tevreden mee blijven stellen om hun kinderen naar scholen te sturen. Het is kindermishandeling om kinderen te onderwerpen aan de ‘onderwijzende’ vingers van dergelijke kwieten die, indien zij hun waanzin zouden doortrekken tot de kleinste details van hun dagelijks leven, met hun auto tegen een paal zouden rijden omdat zij denken dat zij met de kracht van hun hersenen de gedachte tot realiteit kunnen bewerken dat die paal er niet zou staan.

 2. ……

  Er staat:: .. benadrukken dat “transjongens en niet-binaire personen kunnen menstrueren” ..het gaat dus niet om de normale-echte jongens.

  Dit onderscheid wilde ik even maken.

  ..transjongens en niet-binaire personen zijn van de pot gerukt.

  Het is de bedoeling dat wij aan al die waan-zin gewennen en dat als de tijd komt hetgeen ons kan aanklagen dat wij tegen de christelijke verdraagzaamheid “zondigen” etc.
  De hanekammen gekleurde haren, ringen door de neus, kale koppen en nog veel meer ..is ons al voorgegaan.. om het ab-normale normaal te vinden. Oude mannen van meer dan 60 jaar met ringen door hun oren, een gruwel en ergernis, alles moet op zijn kop, niets heeft meer vaste waarden, alles is relatief en nihil.
  Zoals een vrouw zei: ik walg van die mannen.

 3. Men kan maar hopen dat de kinderen zelf gaan beseffen hoeveel onzin men hen wijsmaakt. En dat hun ouders eens goed van hun tak gaan maken tegen het soort “opvoeders” waar hun kinderen mee geconfronteerd worden.

  1. Wel AGstinus, uw beweringen dat er een grote knal is geweest en dat er een celletje of diertje voordien zou zijn geweest of materie enz… en dat de erfzonde uit een door geëvolueerde onzin mens voortkomend uit een aap, zou komen en/of ervoor zelfs (zoals u al eens schreef), dan kan ik u vertellen dat uw onzin gelijk staat met deze die ze de kinderen nu wijsmaken. Er is geen onderscheid in deze leugens als de uwe. Beiden zijn godslasterend en zullen het blijven.
   Kinderen op één of andere wijze leugens verkondigen is erger (en dat het is niet de geringste misdaad) als moord in de moederschoot. Evenals een kinderziel de wondermooie daad van Gods schepping , zoals Hij ons geopenbaard heeft en dat alle menselijk verstand ver ja heel ver, te boven gaat, door leugens vervangen en Hem alzo de opperste liefde, die een kinderziel veel beter kan ontvangen dan gelijk wie, is afgrijselijk en walgelijk.
   Het is de moord op een kinderziel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   Luk 18:15 Men bracht zelfs de kinderen naar Hem toe, opdat Hij ze aanraken zou. Toen de leerlingen dit zagen, wezen ze hen af.
   Luk 18:16 Maar Jesus riep ze naar Zich toe, en sprak: Laat de kinderen bij Mij komen, en houdt ze niet tegen. Want het koninkrijk Gods is voor hen, die zijn zoals zij.
   Luk 18:17 Voorwaar, Ik zeg u: Wie het koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind, zal er niet ingaan.

   at 18:4 Wie zich dus vernederen zal als dit kind, zal de grootste zijn in het rijk der hemelen.
   Mat 18:5 En wie zulk een kind opneemt in mijn naam, neemt Mij op.
   Mat 18:6 Maar wie ergernis geeft aan een van deze kleinen, die in Mij geloven, het ware hem beter, dat hem een zware molensteen om de hals werd gehangen, en hij in de diepte der zee werd verdronken.

   Man en vrouw verenigen zich in de huwelijksdaad, al dan niet uit gehoorzaamheid of uit de drang van het vlees.
   Weet dan o man, dat het uw wilsbesluit niet is dat uw zaad de eicel binnengaat, maar wel Gods besluit. Voordat jullie deze daad hebben verricht, heeft God reeds besloten om een nieuwe kinderziel te scheppen en in de verenigde bevruchte cel te storten. O zo rein en mooi dat gans de Hemel Gods lof zingt, iedere maal opnieuw.
   O mensen, kon u zich die wervelwind van liefde maar één ogenblik voorstellen!!!!!!!!
   Wanneer op één of ander egoïstisch besluit deze ziel onrecht wordt aangedaan door kindermoord, of door leugens zoals hierboven, en/of door evolutieleugens, en of door niet de kinderen God te leren beminnen en hen hierdoor te verwijderen van Gods Glorie, OOOOO weee, die mens, de molensteen om de hals is nog zeer zacht uitgedrukt.
   Jezus heeft os zijn Allerheiligste Moeder geschonken om de kinderen in haar Handen te ontvangen en ze door toewijding aan Haar, toe te staan dat Zij ze met een mooi wit kleedje naar Jezus zou brengen.
   Kunt u zich die vreugde voorstellen wanneer de Allermooiste slechts één zieltje tot Jezus kan brengen?????
   Ik heb dit werkelijk mogen zien en ik kan het u (helaas!) niet naar de werkelijk vertalen.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

 4. Hallo Peter,

  – Wat sleep je hier nu de oerknal bij ? Dat is voor niets nodig, tenzij je (in jou ogen) anderen wil beschadigen, natuurlijk. Manieren van een goede katholiek ?
  – Overigens, als je de oerknal ontkent toon je dat je van toeten of blazen weet wat wetenschappelijke vaststellingen en ontdekkingen betreft. In de katholieke Kerk beseffen ze al lang dat er werkelijk een oerknal geweest is, en dat komt goed uit binnen de katholieke leer.

  AGSt.

  Geloofd zij Jezus Christus +

  1. Beste A. G. Stinus,

   Wat lees ik nu?
   “– Overigens, als je de oerknal ontkent toon je dat je van toeten of blazen weet wat wetenschappelijke vaststellingen en ontdekkingen betreft. In de katholieke Kerk beseffen ze al lang dat er werkelijk een oerknal geweest is, en dat komt goed uit binnen de katholieke leer.”

   O, is dat zo? Nou, dat wist ik dan weer niet. Van die oerknal.
   Ik ben het echt niet met u eens. Zowel niet met het idee dat er een oerknal zou zijn geweest, want dat is het: een idee, van één man alsook dat dit enigszins op wetenschappelijk gronden is gebaseert. Het is absoluut niet wetenschappelijk vastgesteld naar mijn idee. Het is misschien een theorie. Dus waar u e.e.a. op baseert verneem ik graag. Als u meer weet dan verneem ik dat graag.

   Dat men in de kerk het idee beseft en omarmt ontging en ontgaat mij ook. Waar baseert u dat op?

   M.v.g. Raphaël

 5. Hallo Peter,
  Je laatste reactie heeft totaal geen inhoud. Schaam je. Als je niets van natuurwetenschappen weet moet je daar ook geen uitspraken over doen.
  AGSt.

  1. U schrijft AGstinus, “Schaam je.”
   Waarom moet ik mij schamen om de waarheid te schrijven?
   Ik verheerlijk Gods oneindige Wijsheid, geen menselijke “wetenschappen”. Denk daar maar eens over na, als het u
   mogelijk is.

   1. Peter,

    … Je bent heel dom bezig als je wetenschappen minacht, want de katholieke Kerk heeft de grootste waardering voor eerlijke wetenschap, en ook de Bijbel zet ons aan Gods schepping te onderzoeken. Zoek het maar op. Bovendien heeft God ons de opdracht gegeven van ons verstand te gebruiken, zodat we door wetenschap de mensen kunnen helpen. Denk maar aan het verhelpen van ziekten enzovoort.
    … Je bent nog extra dom bezig als je denkt dat de Bijbel van a tot z op een letterlijke manier alle gebeurtenissen weergeeft. Sommige zaken worden letterlijk beschreven, andere weer niet. De Bijbel bestaat nu eenmaal uit veel stukjes, elk op een bepaald ogenblik in de geschiedenis geschreven, over een verloop van ongeveer 2000 jaar.
    … Misschien zonder het te weten loop je op een dwaze manier sommige geflipte protestanten en Getuigen van Jehova achterna. Spijtig.

    AGSt.

 6. Een opmerking over de symboliek in de afbeelding bij het artikel. Het venus-symbool is een cirkel met daaronder een kruis. Het mars-symbool heeft het kruis bovenop de cirkel of een pijl er rechtsboven. Uit een oud astrologieboek begreep ik dat de cirkel staat voor de Stof en het kruis (evt. pijl) voor de Geest. Dit betekent dat bij het mannelijke symbool de Geest de Stof beheerst. Bij het vrouwelijke venus-sybool is de Geest juist ondergeschikt aan de Stof. Stof staat hier voor bijv. emoties, het niet-redelijke.
  Het is hieruit duidelijk dat de man/het mannelijke de superieure positie heeft. Een combinatie van beide kruisen met de cirkel is dan ook contradictoir. Over de andere onmogelijke combinaties hoeven we het dan al niet te hebben. Ik heb dan ook nooit begrepen dat “lesbo’s” zo met het venus-symbool te koop lopen.

 7. Ach, het is maar plaatselijk in Engeland. De meeste Engelse reacties die ik op het net las zijn negatief. De positieve deden mij ‘vreemd’ aan. Net alsof er iets mee was, iets kriegeligs.
  Misschien zet er wel een firma achter. (Zoek maar op: “Trans boys and men and non-binary people may have periods” Dan vind u het vanzelf wel.)
  Wat ik een leuke reactie vond is deze:

  “Als men tegenwoordig al zijn geslacht kan veranderen of bepalen op eigen initiatief, dan wil ik wel mijn leeftijd aanpassen.”.

  Goh, dat opent perspectieven: Dan zou ik mij nu als 17-jarige kunnen identificeren. En wie daar tegen is beschuldig ik van leeftijdsdiscriminatie.

  Zo, maandag dan maar weer naar school dan. Als leerlingetje.

  (Dit is ironisch bedoeld hoor.)

  Maar, het gepraat tegen kinderen en suggereren dat ze best wel eens een meisje of jongen kunnen worden, vind ik tamelijk ‘apart’, heel apart.

  Seksuele opvoeding trouwens, behoort volgens mij niet bij de staatsschool, maar dat intieme zal onbezoedeld zijn en worden overgelaten aan de liefhebbende ouders. Kinderen kan men, volgens mij, beter niet blootstellen aan politieke praatjes.

  Dat men de volwassen mens al verveeld met dat geneuzel is al kwalijk genoeg, vind ik, laat staan als de jongeren in hun kwetsbaarheid aan de volwassenen worden overgelaten.

  Maar ja. Er is inderdaad een zeer vreemd ‘spel’ gaande, vrees ik.

  Het begint inderdaad satanische vormen aan te nemen, dat gedoe.

 8. Die mijnheer Ratelband in Nederland heeft eigenlijk wel iets aangetoond zonder dat zelf te willen. Namelijk dat men op een geflipte manier aan het “denken” is, tegenwoordig.
  Als je geslacht kan bepaald worden door “wat men denkt”, dan kan ook je leeftijd bepaald worden door “wat men denkt”.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.