België een “land” aan de verkeerde kant van de geschiedenis; ontkerstend maar niet ontvoogd

Gisteren, tijdens de VN-bijeenkomst in Marrakesh, klopte premier Charles Michel zich op de borst: “Mijn land zal aan de goede kant van geschiedenis staan.” Voor wat zaterdag nog een zogenaamd “niet-bindend” pact was, duidde onze eerste minister slechts enkele dagen erna reeds de ondertekening ervan als een kantelmoment in de geschiedenis. Of hoe kort het burgerlijk geheugen wel is.

De euforie (of is het hoogmoed die voor de val komt?) van Michel klonk dan ook op dezelfde toon van de hysterie die we afgelopen donderdag nog tijdens de plenaire zitting in de Kamer van Volksvertegenwoordiger aanschouwden. Twee-derde van “onze” parlementariërs demonstreerden aan de twee Vlaamse partijen dat ze hun opengrenzen-agenda willens nillens zullen doordrukken. Niet moeilijk ook, met een bijzondere meerderheid, die zelfs zou volstaan om de grondwet op te heffen. Toch geeft dit politieke circus vooral blijk dat beroepspolitiekers alle voeling met de bevolking kwijt zijn en zij zich vooral onze bazen, dan wel onze afgevaardigden wanen. Meer nog, als de uitspraken van Michel gelden als schaamteloos devies van de “Marrakesh-coalitie”, dan ziet deze onheilige alliantie niet in wat voor woede er bij het volk groeit.

Een grootschalige poll van een wel heel onverdachte bron – de linkse staatszender VRT – toont immers een ander beeld:

Bron: SCEPTR

Een “stalinistische score” in het nadeel van Marrakesh-pact, maar toch haalt deze cultuurmarxistische agenda de politieke bovenhand. Beroepspolitici beslissen boven ons hoofd en tegen de wil van het volk in om België en West-Europa te overspoelen met nóg meer migranten. De belangrijkste conclusie: de meerderheid van de burgers is tégen het Migratiepact, de meerderheid van de politici -die die burgers zouden moeten vertegenwoordigen- is vóór het Migratiepact. België is geen democratie. (Citaten: DVL)

Hoe is zo’n democratisch deficit mogelijk? 

De ondemocratische gang van zaken vaststellen is eenvoudiger dan deze te verklaren. Paradoxaal is het overduidelijke duiden in de politiek een troebel zoeken. Om licht in de zaak brengen is de rede het instrument bij uitstek. Hierdoor moet de enige logische verklaring van deze bizarre-politiek-boven-onze-hoofden zijn, dat men veel bedisselt in achterkamertjes, waar de gewone burger niet op het debat uitgenodigd wordt. Ons oor te luisteren leggen in loges waar we niet welkom zijn, is per definitie tasten in het duister. Dus in het duister moeten we de motieven (of motivators?) van onze beleidsmakers zoeken. Connecting the dots, zonder naar samenzweringstheorieën te neigen. Onze ogen vielen (via KAV) op een handvol opmerkelijke beelden die we daarom niet onbevraagd mogen laten:

Etienne Davignon, George Soros en Didier Reynders
Waar Reynders de mosterd vandaan haalt… The Tragedy of the European Union: Disintegration or Revival? (boek aan de hand van George Soros)
Etienne Davignon, Pierre Moscovici, George Soros, Didier Reynders en Judith Hartmann
Dergelijke bizarre bijeenkomsten (Maandag, 1 juli 2014 in de BOZAR te Brussel) dienen in het licht van ons vorig artikel gelezen te worden: De ultieme politieke oorzaak van de islamisering van Europa: het Coudenhove-Kalergi-Plan
Didier Reynders (MR), Herman Van Rompuy (CD&V) en ‘filantroop’ George Soros. Er bestaat geen twijfel over: Zij hebben gemeenschappelijke ideeën én de macht om deze uit te voeren!

Wat deze lieden elkaar in het verborgene te vertellen hebben, kunnen we voornamelijke achterhalen d.m.v. uitstekende onderzoeksjournalistiek en deductie, maar ook lichaamstaal kan boekdelen verklappen over hoe hiërarchische verhoudingen precies in elkaar zitten:

Men hoeft het wereldwijde web echt niet lang te doorzoeken om te achterhalen wat de politiek beweegreden is van dergelijke bankiers, politici, multinationals en hun mediakanalen: Globalisme!

Globalisme betekent centralisering van de macht en het kapitaal. Daarom willen de hierboven genoemde partijen dat landen zich heel geleidelijk – zonder dat de burgers het beseffen – verenigen in federaties waarbij de soevereiniteiten worden overgedragen aan een liefst, niet (rechtstreeks) door de burgers gekozen orgaan van de federatie. In de EU is dit de Europese Commissie. Andere globalistische organisaties zijn de VN, het IMF, de Wereldbank, de Arabische Liga en de vele verdragen zoals TTIP, CETA en het verschrikkelijke Marrakech-pact en vele, vele andere. Het mechanisme is heel vaak om in het kader van “mensenrechten” ultieme bevoegdheden te transfereren naar supranationale netwerken en rechters.

Op de lange duur moeten de verschillende federaties samensmelten tot één unie die door een kleine elitaire clan bestuurd wordt. Dit wordt aan de bevolkingen verkocht als “vooruitgang” en “internationalisering” of  “mondialisering” en allerlei andere moderne kreten die feitelijk allemaal hetzelfde zeggen, namelijk: “Geef u soevereiniteit op, bestuur uw eigen land niet langer, geef uw nationale valuta op, geef uw identiteit op, geef uw grenzen op, geef uw sociale bestel op, geef uw democratie op en sta massa-immigratie toe, sta multiculturalisme toe, sta ongeremde arbeidsmigratie toe, ga in een bankenunie en plaats de EU- (later wereldfederatie-) wetgeving boven uw eigen wetgeving.”

Bron: Nationalisme en traditionalisme

Na twee eeuwen van “Verlichting” lijkt het democratisch systeem dat quatorze juillet ons bracht, in het beste geval wanbeleid en corruptie te leveren en in het slechtste geval nog meer bloedvergieten dan waarmee het in 1789 begon. Doorheen de eeuwen pleegde de ideologie van de “Verlichting” massamoorden met het Communisme in naam van de ‘Egalité’; met het Kapitalisme, Amerikaans Imperialisme, Zionisme in naam van de ‘Liberté’; en met het ‘Nationaal-sócialisme(!)’ in naam van de ‘Fraternité’. Deze waarden zijn an sich niet slecht, maar een goddeloze (oftewel laïcistische) invulling ervan leiden tot intrinsieke kwaadaardigheid, zoals de geschiedenis ons helaas leerde.

Met betrekking tot “Frankrijk en democratie” wil ik hier tussendoor graag verwijzen naar een eerdere publicatie, die steeds meer haar uitkomst bewijst: De Fransen hebben gekozen. Hun kinderen zullen hiervoor de tol betalen. Indien het nog aan duidelijkheid zou ontbreken: Ons democratisch bestel is rot tot op het bot. Het is tijd voor een ander en beter systeem. Of onze regering dergelijke verdragen als het Marrakesh-pact nu goedkeurt of niet, het resultaat is hetzelfde: we beslissen niet zelf over de regels maar moeten deze van anderen en elders aanvaarden. Exit V.N. en exit E.U.S.S.R. nu!

Na het vaststellen van een verkeerd ingeslagen weg, op eerder gemaakte stappen terugkomen is een wijze daad en per definitie heet dat dan eigenlijk “een reactionaire houding aannemen”. Zo zien we veel Fransen vandaag teruggrijpen naar nationalisme om samenhorigheid en identiteit te herwinnen als uitvalsbasis om de globalistische Goliath te bekampen. Toch is een teruggrijpen naar louter nationalisme slechts een half-reactionaire opmars en daarom een halve maatregel, waarvan aangetoond is dat deze alomvattende crisissen het hoofd niet kunnen bieden.

Vooreerst schuilt in extreem-nationalisme het gevaar dat volkeren aan internationale samenwerkingsverbanden zullen verzaken uit de begrijpbare supranationale trauma’s, die ons echter niet mogen beletten om als verscheidene volkeren de handen in elkaar te slaan. Een paranoïde vijandsbeeld van alles wat buiten ons stammendenken leeft, zal ons isoleren en aldus tot een vogel voor de kat maken t.a.v. internationale kliekjes.

Daarbovenop mist “nationalisme omwille van het nationalisme” een metafysische basis om de concurrerende klimaatreligie, de linkse kerk en de islam etc. te overtreffen in hun fundamenteel zingevend aanbod. De ‘staat’ is enkel een middel om onze waarden en normen te beschermen en als ‘volk’ zijn wij vooral elkaars dienaren om samen een hoger doel te bereiken.

Zo beklaagde de Antwerpse KVHV-praeses Filip Brusselmans zich onlangs (10 september) in Humo met deze woorden:

Ik maak wel het onderscheid tussen nature en nurture, homofielen en janetten, als ik me zo plat mag uitdrukken. Je kunt een relatie met een man hebben, maar je overschrijdt de grens wanneer je in een jurkje en met een sacoche op een wagen gaat staan en bijna openlijk seksuele betrekkingen hebt, zoals op de Gay Pride gebeurt. Dat is een cultuur, dat is geen geaardheid. Dat mogen wij niet aanvaarden, laat staan promoten.

En toch zie je politieke partijen ermee uitpakken in hun campagnes. Zelfs de N-VA doet eraan mee. Jong N-VA is intussen een holebibeweging, meer dan de helft is homo of lesbienne. Het is niet gezond: een minderheid in de maatschappij wordt op die manier de motor van de grootste partij in Vlaanderen, het vertekent het beeld. Met zo’n partij zullen we zeker niet terugkeren naar de normen en waarden die wij propageren.

Ik snap het engagement van holebi’s bij de N-VA, ze hebben lange tijd geen stem gehad in de politiek. De meesten onder hen zijn ook rechts in economisch opzicht. En ze zijn bang voor de opkomst van de islam. Als ik het op één punt met hen eens ben, is het dat wel. Als de moslims aan de macht komen, zullen de holebi’s nog niet jarig zijn. Maar dat willen al die ethische nieuwlichters niet inzien.

N-VA omschrijft zich nochtans als een Vlaams-nationale partij. Wat is dan de oorzaak van hun liberale identiteitsvorming? Brusselmans voelt terecht aan dat liberale (bio-ethische) spelregels onder mensen niet bevorderend zijn voor de culturele cohesie. Toch bewijst zijn hekel aan de situatie bij Jong N-VA dat het (Vlaams-)nationalisme an sich niet bouwt op ‘het wezen van de werkelijkheid’ om van daaruit een congruente moraalleer, zeg maar natuurwetten, te formuleren die niet alleen metafysisch onverwoestbaar zijn, maar ook de beschavingen die deze zedenwetten toepast a.h.w. even onverwoestbaar maakt. En welke nationalist zou dat niet willen, het beste voor zijn volk en vaderland voorhebbende?

Daarom hoeft het nog van geen kanten een staatsbevoegdheid te worden om homoseksuelen in hun slaapkamer te controleren, laat staan te sanctioneren voor de intrinsiek ongeordende daden die ze daar stellen. Persoonlijk wens ik me daar zelfs liever niks bij voor te stellen, maar dat is vooralsnog buiten de activistische LGBTQ(en alle andere zotheden)-beweging gerekend, die zo nodig hun erotische vunzigheid op straat wil tentoonspreiden met pluimen in de kont en alles erop en eraan.

Dergelijke ‘Gay Prides’ worden vandaag in Rusland door het Poetin-regime streng verboden en het lijkt me dat Poetin’s voornaamste motief er hierin bestaat om de identitaire weerbaarheid van zijn volk te doen standhouden in een speelveld van globaliserende wereldculturen. In mijn vorig artikel (de vertaling van een interview met Peter Kreeft) leerden we op die manier deze anti-LGBTQ-lobby en pro-identiteit-mechanismen beter begrijpen Zo dadelijk gaan we nog even verder in op de gedachten van Kreeft.

‘Gay Prides’, gendertoiletten en spotlights voor de heer Bo Van Splibeeck (en er was maar één van Vlaanderen’s zonen die het aandurfde om voor de televisie met hem te debatteren!) hebben voornamelijk tot doel ons te overhalen dit alles normaal te vinden. Jawel, als mannen rondhuppelen in wijvejurken en daarbij manken door de chirurgische zelf-castratie, dan staan de cultuurmarxistische lobby’s ons niet toe om mensen te behoeden voor onwelzijn door dergelijk gedrag af te raden. Daarentegen zouden we zelfs tot bij kleuters toe dergelijke fysische en psychische zelfverminking moeten aanbevelen en de hemel in prijzen, door deze luidop via alle officiële kanalen te normaliseren. Het kan de afzetting van het volk tegen het corrupte establishment er maar op bespoedigen…

Toch is deze gezonde allergische reactie voor wansmakelijke perversies iets wat veel mensen aanvoelen en denken, maar allesbehalve uiten. Dit gaat in tegen de liberale tijdsgeest die ons allen meer bedwingt dan wij vermoeden. “Dat al die zotten in de ‘Gay Pride’ maar doen wat ze willen”, zo zeggen we dan, “zolang we zelf maar niet naakt door de Antwerpse straten aan een leiband moeten kruipen, ons een hond wanend…”

“Wil Bo zich laten castreren? Tja. Zou ik zeker niet doen, zelf vind ik dat maar niks, maar als die mens daarmee gelukkig is…” Zo spreken velen, zich verdraagzaam achtend t.a.v. “transgenderisme”.

Je moet natuurlijk aan geen van al die verdraagzamen vragen of hun aars dan ook even open staat als hun geest voor betrekkingen met Sub-Saharaanse seksobjecten. Waarom staan de meeste van onze mede-mannen dan niet open voor het cultureel-elitaire “voorbeeld” qua vrijetijdsbestedingen van bijvoorbeeld de Franse president, duikelnicht Macron?

Het is opmerkelijk hoe onwaarschijnlijk veel daden mensen verdragen als ze zelf maar niet tot deze daden uitgenodigd of gedwongen worden. Deze dubbele houding verraadt natuurlijk volledig het abnormale karakter van die daden in kwestie en hoe mensen dit dus toch als zodanig aanvoelen.

Als Westerlingen zijn we bijzonder fundamenteel gesteld op onze vrijheid. Dat valt alleen maar aan te moedigen en meer nog, op sommige vlakken zou er vandaag nog veel meer vrijheid moeten bestaan dan die er vandaag al is, denken we bijvoorbeeld aan de handel of aan ons fiscaal stelsel. De handel wordt vandaag langs alle kanten door overheden bemoeilijkt door zogenaamde handelsakkoorden (waarin men eigenlijk voornamelijk uitdrukt waarin men allemaal niet akkoord gaat) en het is allang geweten en beklaagd dat er geen enkele beschermende macht bestaat die overheden een halt kan toeroepen om haar burgers desnoods tot in het armenhuis te belasten.

Ook onze vrijheid van meningsuiting is dringend aan herziening toe. Wat vrijheid heet, wordt vandaag vaak als engheid opgevat. Denken we maar aan recente gevallen van “opiniedelicten” die we vanaf september meermaals via trial by media afgestraft zagen. Men kan zich dergelijk totalitarisme van de gedachtepolitie aan de linkerzijde op geen manier voorstellen. Nochtans is de linkerzijde niet zo gewelddadig als het islamisme waarmee links zo graag collaboreert, maar toch gewelddadig op een subliminale wijze.

Zo kan men wel stellen dat homo’s, in tegenstelling tot moslims, niet gewelddadig zijn in hun bekeringsdrang, maar toch riskeert eenieder die het aandurft het publiekelijk oneens te zijn met hun politiek agenda, nog veel publiekelijker gescandaliseerd te worden door de systeemmedia die deze homolobby volledig voor hun kar hebben. Wie dit meemaakt, dreigt indirect gebroodroofd te worden.

Nichterig, maar niet poeslief, die homolobby. Natuurlijk is de impact van dit geweld niet te vergelijken met dat van moslimextremisten, maar ook deze vorm van terrorisme dienen we dieper te kaderen, zoals hierboven in dit artikel reeds op inleidende wijze gebeurde. Want wie is er immers verantwoordelijk voor massale moslim-immigratie in Europa? Bij hen kleeft natuurlijk het meeste bloed aan de handen. Bloed van het eigen volk. Volksverlakkerij is een zeer verzwarende omstandigheid.

Onze vrijheden worden dus enerzijds verengd, maar anderzijds – als de verantwoordelijkheid geen grenzen aan de vrijheid stelt – wordt de vrijheid een gevaar voor zichzelf.

Als de vrijheid buitenproportioneel wordt, creëert dit problemen en wordt het liberalisme per definitie autodestructief. Collega Erwin Wolff kaart dit al eerder op deze webstek : Waarom het liberalisme faalde

Want, als we zelf zó op onze vrijheid gesteld zijn, dan moeten ook anderen die deelnemen aan de maatschappij diezelfde vrijheden hebben. Fair is fair, dus ook vrijheid voor de mensen die wij niet leuk vinden, of wiens hobby’s en levensbeschouwingen wij helemaal maar niks vinden. Vrijheid om meningen te hebben die de onze niet zijn, vrijheid om dingen te doen, die wij zeker niet zouden willen, maar zolang onze vrijheden niet met elkaar botsen is alles prima.

De basiswaarde om zo’n maatschappij met botsende vrijheden niet te doen ontaarden in conflicten met elkaar, heet: tolerantie.

En als westerlingen hebben wij een historisch grote tolerantie ontwikkeld. Daar is ook onze democratie op gestoeld, die ook door politici vaak een “georganiseerd meningsverschil” genoemd wordt, dat mijns inziens, gelet ook op hoe politiekers met elkaar in debat treden, eerder een “chaotisch conflict” lijkt. In de weken van de eerder besproken Marrakesh-kwestie zullen wellicht velen met mij deze opvatting delen.

Precies die hypertolerantie, maakt ons nu weerloos tegen de islam die in opmars is.

Peter Kreeft (cf. De simultane opkomst van de islam en homoseksualiteit) benoemt ook het verdwijnen van het Christendom (de overgebleven Katholieken zijn nu een onbeschermde minderheid geworden, ik durf er persoonlijk over meespreken) en het vacuüm dat dit creëert.

Dit vacuüm opvullen vergt een beweging met “kenmerkendheid en identiteit” (de woorden die Kreeft gebruikt). Ware het nu dat onze kenmerkendheid bij uitstek “tolerantie” geworden is; m.a.w. de Westerlingen zijn lucht in het vacuüm. Dat de islam het overneemt is dus een intriest maar “logisch” fenomeen. Dat Kreeft dit vaststelt is kinderspel, maar dat hij er in slaagt dit fenomenologisch te verklaren, biedt ons een waardevolle achtergrond om de crisis te bestrijden.

We leven in een post-Christelijk tijdperk en door onze aangeleerde trauma’s (cf. verdriet van België etc.) weigeren we in te zien dat we nu op identitair vlak eigenlijk niet meer weten van welk hout pijlen maken. Het waterige normen & waarden discours van de N-VA zal hieraan niks veranderen.

Bart De Wever over religie en islam

Ben jij het eens met de visie van Bart De Wever op de islam en religie? 👇

Geplaatst door N-VA op Vrijdag 26 oktober 2018

Toegegeven, in de Marrakesh-kwestie scoorde De Wever nog (halve) punten, maar over de zingevende invulling van zijn volksnationalisme is hij over de gehele lijn gebuisd.  Dus blijft de vraag: Wat is onze identiteit?

In Frankrijk trekt deze zoektocht naar identiteit alvast minder naar de oude (en vaak uitgeholde) begrippen “links en “rechts”. Het kenmerkt zich eerder door zichzelf te plaatsen in het kamp van nationalisme versus globalisme. Beide begrippen hebben we hierboven uitvoerig besproken. Hoe de Fransen hun herontdekte nationale identiteit dan precies invullen is nog geen uitgemaakte zaak. Deze nieuwe identitaire beweging omvat dan ook linkse anarchisten tot extreemrechtse populisten; van langdurig werklozen tot wroetende middenklassers. De inhoud is dus nog in volle ontwikkeling,  maar over de verpakking is men het wel al eens. Iets met een geel hesje.

Hier zien we leuke meme, die we gerust alle succes in de uitvoering ervan mogen toewensen. Toch rijst de vraag: Wanneer zien we ook de Notre-Dame in een hesje?

Een razende volksnationalistische Eiffeltoren die een rattige Rotschilddespoot een ferme trap onder diens globalistische kont geeft. Het is een prachtige fantasie, maar sta me toe te geloven dat de “De Grote Ontwaking” eerder valt samen te vatten in (de onderkant van) dit beeld:

Daarnaast permitteren we het ons ook om elke lezer uit te nodigen zover te gaan het eigen levensverhaal praktijkgericht te contempleren op deze icoon. Geen makkelijke oefening, maar wel één die we van harte aanbevelen.

Alle spirituele reizen in acht genomen. Het dagelijkse leven loopt natuurlijk verder. Waar de geschiedenis van de liberale democratie zal leiden, daar kunnen we een idee van hebben, maar deze afloop is nog niet voor morgen. Daarom citeer ik graag nogmaals een jonge Vlaamse leeuw die ik hierboven al eerder aan het woord liet:

“Over zomer- en wintertijd wordt een referendum georganiseerd. Over trivialiteiten stellen de politici ons wel de vraag, maar als het over de toekomst van ons volk en land gaat, moeten we op de zijlijn gaan staan. We aanvaarden dit niet langer.”

Aanstaande 16 december gaat en staat u waar u wil en wat we hier nu aankondigen, hoort geenszins tot de zondagsplicht. Toch hierbij een beeld dat aankondigt waar u deze bezorgde burger zondag zult aantreffen:

Het Avondland redden… Het zal alleen gebeuren als God vindt dat wij dat nog verdienen. Maar als je meer over de mars van aanstaande zondag wil vernemen, dan zal deze link u wijzer maken: https://www.facebook.com/events/747920088904663/

En wat Charles Michel betreft: Hij mag dan wel krijsen aan de juiste kant van de geschiedenis te staan, in een assemblee vol machtigen die klaarzitten om van hun troon gestoten te worden… Wat weet een gepiloteerde logeman uit de 16 nu af van de oorsprong van de geschiedenis, laat staan waar de tijden ons nog zullen brengen.

Eén ding is zeker voor Charles Michel (en nota bene voor ieder mens op aarde, vrijmetselaar of Katholiek): Ooit zal u aan de juiste kant van het tribunaal staan.

identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

11 thoughts on “België een “land” aan de verkeerde kant van de geschiedenis; ontkerstend maar niet ontvoogd

 1. Uw bericht/Jouw bericht = een volledige taalfout.

  Eén ding is zeker voor Charles Michel (en nota bene voor ieder mens op aarde, vrijmetselaar of Katholiek): Ooit zal u aan de juiste kant van het tribunaal staan.

  Daar ben ik voledig mee eens, ook de andere in het artikel die hier achter de coulissen hebben aan mee gewerkt of steunen, zullen door het Wettige Opperste Tribunaal geoordeeld worden.
  Ze zullen hun straf niet ontlopen en liegen zal daar niet helpen.

  Al de overtredingen en onwettige wetten die ze in het leven heb geroepen, die in strijd zijn met de natuurwetten ons gegeven zijn.
  Kunnen wij kleine mensen overtreden, met al de gevolgen voor de personen die er aan hebben aan mee gewerkt of gewillig door de foute wetten zich laten gebruiken en er gebruik van maken.

  Zonder wrok en haat voor hen, wil ik hier toch vragen om massaal voor hen te bidden.
  ” VADER, VERGEEF HET HUN, WANT ZIJ WETEN WAT ZIJ DOEN ” . En dat is de volledige waarheid beste vrienden.

 2. – De enige bedoeling is de Westerse wereld plat op de buik te krijgen.
  – ‘1984’ en ‘Animal Farm’ van George Orwell en ‘Citizen Kane’ van Orson Welles en ‘Moby Dick’ van Herman Melville.
  Wat hebben deze machtigen nodig om God’s Liefde te kunnen vinden . . . ons! Zij hebben ons nodig! Zonder onze spontane hartsgebeden blijven zij nog lang in duistere wolken dwalen, zichzelf voorhoudend dat zij heeeel belangrijk zijn. Misschien zijn zij inderdaad belangrijk want voor ons zijn zij een beproeving. Vermits wij op beproevingen voorbereid zijn zullen velen van hen vroeg of laat bemerken dat wij om hen geven. God-dank!

 3. We leven inderdaad aan te verkeerde kant van de geschiedenis en we zullen het niet kunnen tegenhouden, of het moet met geweld gebeuren, het is een zeer goed artikel dat alle pijnpunten bloot legt !

 4. ☩JMJ☩

  We hebben geen echt contra-revolutionair blok in België; “Rechts” is hier simpelweg een klassiekere vorm van Links. De “conservatieven” conserveren de oudere fasen van de revolutie om zich uiteindelijk telkens weer aan te passen aan de nieuwere fasen die door de radicalen doorgedrukt worden, wanneer dezen een fait accompli zijn. Zo gaat dat heden ten dage binnen de clerus van de Heilige Kerk ook.

  Toen de Katholieken nog fier waren in hun intolerantie voor valse godsdiensten en de vrijgeesterij hadden de loges veel meer tegenstand tijdens het uitvoeren van hun plannen. Nu kiezen de loges bisschoppen om lege bisschopszetels op te vullen. Katholieken moeten hun anti-liberale en anti-democratische roeping herontdekken en op glorieuze wijze de gruwelen onder de voeten treden die door de Verduistering tot ‘goden’ verheven worden, de gruwelen van de “Democrassieh!” en de bankierse conspirateurs die denken dat zij de goddelijke wetten kunnen teniet doen.

  Ook op raciaal niveau moeten de Blanke Europeanen het individualisme de rug toekeren en zij moeten wederom een stammenmentaliteit ontwikkelen, hetgeen nodig is om te overleven als volkerenfamilie in de wereld. Blanken zijn de enigen in deze hedendaagse tijd die gemeenschappelijk niet fier zijn op hun eigen raciale afkomst in hun eigen landgebieden. Het goddelijk gebod dat vader en moeder geëerd moeten worden houdt eveneens in dat een volk de fysieke raciale erfenis moet respecteren die het van de voorvaderen gekregen heeft.

  Volkeren die zich geestelijk in orde brengen door eerst het Rijk van God te zoeken zullen ook sterker staan tegen tirannen die hen fysiek willen verdelgen. Het Sociaal Koningschap van Jezus Christus, door het Smartelijk en Onbevlekt Hart van Maria, moet het primair doel zijn van het politiek streven.

 5. Het is me een raadsel waarom C. Michel daar zo van zijn tak stond te maken, in Marrakesh. En dat allemaal voor een zogenaamd “niet bindend pakt”. Het enige wat hij daar kon doen was : de volgende generaties vast of vaster zetten in verband met migratie. Echt niet nodig.

 6. Vele aspecten van de cultuur marxistische agenda komen hier aan bod, beste Dries. Ik wil me beperken tot het aspect van het mondialisme, de belangrijkste factor van de beoogde ontworteling, in het joods maçonnieke wereld offensief tegen de blanke Europese, Christelijke volken. Onze Lieve Heer zal hen, de nieuwe Uitverkorenen sinds Golgotha, niet in de steek laten, ondanks de hier geconstateerde trouweloosheid, en gebrek aan geloof. De huidige premier Michel blijkt een fanatieke adept van het mondialisme en de massa immigratie van islamieten. Hij is de zoon van een minister, de gerenommeerde vrijmetselaar Michel, enkele jaren terug minister van Buitenlandse zaken, of premier, dat is niet duidelijk. In ieder geval, erfopvolging in de politiek, op het hoogste regeringsniveau, is enkel mogelijk via het bevorderingskanaal van de vrijmetselarij. Zijn overhaaste gang naar de VN bijeenkomst in Marrakesh, versterkt de vermoedens. De VN is het mondialistische vrijmetselaar bolwerk, waar profanen zonder blauwe schort, geen kans krijgen binnen te komen. Zover we kunnen nagaan, hebben alle Europese vrijmetselaar regeringen in Marrakesh, acte de présence gegeven, Rutte, Macron, Merkel. Dat mondialisme is al lange tijd gaande, en komt voornamelijk uit joodse hoek. De anarchistische, joodse, 1968-revolutionair Cohn-Bendit, Danny le Rouge, schrijft in zijn boek, “Xénophobies” (1992), dat de “Europese constructie de natie staten moet vervangen. De Europese regering moet het immigratie beleid bepalen”. Ook vindt hij, “de immigratie een realiteit waar geen enkel land op terug kan komen”. Tenslotte beweert hij, dat “het contract voor de multiculturele samenleving ons ervan moet weerhouden gemakzuchtig te worden, traditionalistisch en zelfvoldaan binnen de eigen familiekring”. De joodse filosoof Pierre Lévy schrijft in zijn boek “World Philosophie”, dat mannen en vrouwen, armen en rijken, atheïsten en gelovigen, boeddisten en katholieken, mensen van hier en van daar, van elkaar moeten houden, want er zijn geen verschillen. Het idee van een sociale klasse is net zo achterhaald als de natie staat. De joodse filosoof Emmanuel Lévinas schrijft in “Difficile Liberté”, dat de bevrijding van de mens slechts kan plaats vinden op het niveau van de gehele mensheid. “Het idee van een broederlijk samenlevende mensheid is een openbaring aan Mozes. Door de vernietiging van de oude natiestaten wordt die Goddelijke belofte bewaarheid. Onze oude joodse teksten leren het universalisme, geschoond van territoriale gebondenheid. Het gaat om een natie van de gehele mensheid, gebonden aan een idee”, en, “Frankrijk is het land waar de profetieën tot leven komen”. Lévinas vergeet te vermelden dat de joodse natie, er voor past zelf te integreren met buitenstaanders en dat de gehele theorie in dienst staat van de joodse ambitie voor een joodse wereld regering, uittorenend boven een grijze mensenmassa zonder vlaggen, zonder hymne, zonder nationale kenmerken, of patriottische kleuren. Ook vergeet hij het rampzalige bijbelse experiment van de Toren van Babel. Een andere joods Franse coryfee, Alain Minc, zegt dat immigratie geen dreiging is maar noodzakelijk voor de demografie. Van de noodzaak tot een geboorte stimulering politiek, en pro-gezin politiek, mag geen sprake zijn. De Franse socioloog Bourdieu (+2002), opvolger van de communisten vriend en filosoof Sartre, verklaarde op een congres in Straatsburg (1991), dat de Europeaan minder gehecht zal zijn aan Europa dan aan zijn vaderland, dus een mindere emotionele band zal hebben, en daar gaat het om. Het gaat hem om de ontworteling, en hij is daarin gesteund door de Frans joodse schrijver Finkelkraut, TV en kranten icoon. Deze bepleit de afschaffing van de Europese grenzen, want dan gaat de deur open voor de mondiale éénwording. Daartoe moeten de volken gemengd worden, te beginnen met de Europese volken. Met hun sterk ontwikkelde identiteit van de Christelijke beschaving, vormen zij een barrière en bedreiging voor de Jew World Order. Voor al deze schrijvers, met een joodse achtergrond, is de Europese constructie, kosmopolitisch. Zij is gericht op ontworteling van de volken en de vernietiging van de natie staat als een opstap naar de wereldregering. Dit verklaart de Brusselse tegenstand tegen Europese buiten grenzen en de niet-vermelding van de Christelijke wortels in de geplande Europese grondwet van 2005. Toonaangevende economen denken in dezelfde richting.
  De liberale economische school van Chicago, olv. de joodse econoom en mondialist Milton Friedman, leverde de quasi wetenschappelijke onderbouw voor de financiële meetlat, het marktdenken en de werking van de radicale vrije markt. Ook drugs moeten vrij kunnen circuleren. Alles draait om Mammon, de god van het geld. Ook de beruchte joodse Hongaars-Amerikaanse speculant George Soros en de bekende econoom Hayek, verkondigen deze utopie. “De vernietiging van de souvereiniteit van de natie staat, is een noodzakelijk doel en een logisch verlengstuk van het liberale programma. Soros heeft de ambitie de geschiedenis diepgaand te beïnvloeden. Gezien zijn enorme vermogen kan hij dat ook. Hij en zijn NGO stichtingen zijn Rusland uitgewezen, evenals uit Hongarije. Hij is de man achter de “opstanden”, enkele jaren terug in Servië, Oekraïne en Georgië. Hij was één van de financiers van de pres. verkiezingen van Obama en de vrouw Killary Clinton. Hij frequenteert niet-joodse maar maçonnieke “vrienden” als de vroegere EU Comm. Davignon, de politicus Reinders, premier Michel, de ex-koningin Beatrix, EU pres. Juncker plus zijn satellieten EU-Commissarissen. Hij wordt ontvangen door regeringsleiders van grote landen en enkele honderden EU parlementariërs staan op zijn loonlijst. Zij zijn allen onderling verbonden door banden met de reguliere vrijmetselarij of de joodse B’nai B’rith, en mondialistische, geheime clubs als de Trilaterale, de Round Table, Aspen, Brookings, Chatham House, Davos, Bilderberg, Fabian Society, Pilgrims, Golden Dawn, Odd Fellows, Lucis Trust, Pugwash, Rozenkruizers, en nog vele, vele anderen. Een klein wereldje van de machtigsten die de regerenden bellen om de toon te zetten. Zij hebben de media in handen. De vroegere marxistische utopie streefde naar de socialistische Internationale, de afschaffing van de bourgeois burger maatschappij en de opzet van een totaal nieuwe, communistische maatschappij. Het werd een désastre, een bloedbad met miljoenen slachtoffers. De “Synagoge van satan” (Ap 2:9,3:9) doet het niet voor minder. De nieuwe kosmopolieten, de nieuwe internationalisten willen de oude Europese wereld vernietigen, voor de opzet van het “global village”, de MacDo cultuur, een wereld zonder God, en de wereldregering, bevolkt door manipuleerbare, dom gehouden en verarmde individuen, ontdaan van gezin en familie denken. Deze nieuwe utopie, kloon van het marxisme, brengt echter geen nieuw paradijs, maar een hel op aarde, de hel van voortdurend oplaaiende burgeroorlogen. Het multiculti pleidooi en de immigratie, verzwakken de volken die het treft en breekt de weerbaarheid af. Daartegenover wordt de macht van het internationale geldwereld, de multinationals en van de supra nationale organen als de EU, de VN, versterkt tegenover volken, gereduceerd tot groepen volgzame consumenten.

  1. ☩JMJ☩

   In het land is het bekend dat de Sjarel, fils-à-papa van Louis Michel, zelf een lid bij de loge is. Dit jaar kreeg hij nog een brief van een loge van de obediëntie “Droit Humain” waarin hij aangespoord werd om zich te verzetten tegen een wetsvoorstel voor woonstbetreding bij vreemden die hier zonder papieren wonen. Le Soir schreef hier over in het artikel: “Migrants: une loge maçonnique écrit à ses parlementaires pour qu’ils s’opposent aux visites domiciliaires”, 2018-01-26, door Bernard Demonty en David Coppi.

 7. Nabrander.
  Vwb. de Franse president Macron, de zich als homosexueel gedragende ex-Rothschild bankier, ook wel de Franse Obama genoemd, is eveneens opgedoken vanuit het niets. Ijskoud is hij gespeend van iedere empathie, de ideale despoot zonder band en zonder kinderen, manipuleerbaar door zijn joodse bankier bazen. Hij heeft vele malen publiekelijk aangegeven dat er geen Franse geschiedenis bestaat, noch een Franse cultuur, noch een typisch Frans volk. Een politieke nihilist die alle kenmerken van het Franse volk ontkent, de oudste dochter van de Kerk, sinds de doop van koning Clovis eind 5de eeuw, in Reims, door de Heilige bisschop St. Remy.

 8. Uw bericht – Jouw bericht = totaal fout, laat ons onze taal respecteren a.u.b.

  @ Jules van Rooyen,
  Proficiat, heel goed gebracht artikel en heel goed uitgelegd hoe de vork in de steel zit.

 9. Ten tijde van de Waarschuwing (6e zegel) zullen volgens de profetieën hele landen of gedeeltes van landen onderwater komen te staan.

  Het Europa van nu zal na de Waarschuwing er geheel anders uitzien.
  Volgens katholieke profetieën komen er 12 koningen en 1 keizer, Jes.32 (Jeremia 33:15-17 >>Zacharias 6:12 o.a.) ..alle republieken zullen verdwijnen. ..de antichrist komt pas later.

 10. Pingback: Eigen volk weg
Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.