Het links-liberale zelfbedrog

Multiculturele scholieren ‘rellen’ op 5 december 2018 in Mantes-la-Jolie, Frankrijk

In naam van dé vrijheid, dé democratie en dé mensenrechten – die volgens onze links-liberale politieke ‘leiders’ een universele aantrekkingskracht zouden hebben – permitteren zij het zich om een grote stap in het ongewisse te zetten. De zelfverzekerdheid van onze links-liberale elite doet de wenkbrauwen fronsen. Maar, al degenen die links-liberaal denken, komen op den duur tot de conclusie, dat er géén haalbaar alternatief bestaat voor een wereld die – in hun beleving – verenigd zou moeten zijn door dezelfde universele ‘waarden’.

Sinds het omvervallen van de Berlijnse Muur worden de internationale crisissen en conflicten steeds meer door de wazige bril van die links-liberale ‘waarden’ bekeken. Toch had de ineenstorting van de Berlijnse Muur weinig met de verspreiding van links-liberale ‘waarden’ te maken, maar veel méér met nationalisme en religie. Wie gehoopt had, dat na de val van het communisme, Rusland zonder slag of stoot onder de Westerse invloedssfeer zou komen en de facto een kolonie van de Verenigde Staten van Amerika zou worden – is eraan voor de moeite. In plaats daarvan is Rusland teruggekeerd naar zijn historische dubbelzinnigheden tussen Oost en West én naar het Christendom. Door de veiligheid en orde in het land te handhaven, geniet Vladimir Poetin binnen Rusland een grote populariteit die door geen enkele Westerse ‘leider’ à la Merkel of Macron kan wordt geëvenaard.

De huidige situatie lijkt trouwens in niets op de situatie ten tijde van de Koude Oorlog. Europa werd na de val van het communisme ‘herenigd’, maar weliswaar opnieuw verdeeld in Oost en West door een falend ‘Europees Project’, dat er schijnbaar alleen maar op uit is om in Europa de armoede te importeren en het continent verder te islamiseren. Door structurele tekortkomingen in de Europese munt – de EURO – verkeert daarenboven een groot deel van Zuid-Europa in een permanente staat van economische crisis. Afgezien van Duitsland vormt Frankrijk – of tenminste het Palais de l’Élysée – het laatste bolwerk van het ‘Europese project’ in Europa. De krimpende middenklasse in Europa voelt zich bedreigd door de megalomane, globalistische projecten van de links-liberale elite zoals het Marrakesh-pact en de strijd tégen de vermeende klimaatopwarming. Uit vrees om zélf uit de boot te vallen, ziet de belaagde middenklasse achter de machinaties van de links-liberale elite steeds vaker één of ander niet te stoppen, occult proces, dat kost wat wil de globalistische agenda wil doordrukken. Tegenwoordig sluit de West-Europese middenklasse daarom de facto dichter aan bij het Christelijke gedachtegoed van Poetin, Orbán en Salvini, dan bij de links-liberale doctrines die door de EU in Brussel worden verkondigd.

De globalisering heeft wereldwijd ongetwijfeld voor een grotere welvaart gezorgd voor méér mensen dan ooit tevoren. Aan de andere kant lijken wereldwijd – maar zeker ook in Europa – steeds meer mensen uit de boot te vallen. Door de toenemende vraag naar grondstoffen zijn de prijzen sterk gestegen en is de koopkracht danig gedaald, vooral op het platteland. Er is weinig verbeelding voor nodig om het protest van de Gilets Jaunes in Frankrijk – de zogenaamde ‘Gele Hesjes’ – te interpreteren als een schreeuw om aandacht van het platteland en haar bewoners die zich al tijden niet meer gehoord weten. Voor hun dagelijkse voorzieningen kunnen de bewoners vaak niet meer terecht in het eigen dorp, maar moeten ze naar elders, vele kilometers verder of naar de stad en dit kan bij gebrek aan behoorlijk openbaar vervoer alleen maar met de auto. Maar Macron haalt zijn neus op voor de Gele Hesjes. Ook de in Parijs residerende media tonen zich uitermate kritisch over de Gele Hesjes.

Het verzet van de Gele Hesjes richt zich in ruimere zin dus tégen Parijs. Het is de revolte van de gefrustreerde, arme, hardwerkende Fransmans, tégen de arrogante, grootstedelijke, maçonnieke elite die zich in haar onbetaalbare luxeappartementen in het centrum van de hoofdstad barricadeert en overgeeft aan een decadente levensstijl. Veel van wat de links-liberale politieke elite van het Westen in de afgelopen kwart eeuw heeft gedaan, zoals het nastreven en uitvoeren van een overmoedig beleid – met abortus, euthanasie, homo-huwelijk, gender, klimaat-maatregelen, massa-immigratie, etc. – waarvan vooraf reeds vaststond, dat het contraproductief of zelfvernietigend is, kan eenvoudig weg worden omschreven als “dwaasheid”. Ondanks de links-liberale dwang zullen wereldwijd de vele culturen en levenswijzen echter op elkaar blijven inwerken zonder dat ze zullen samensmelten tot iets wat lijkt op de droom van de links-liberale globalisten, namelijk een soort van universele, utopische beschaving.

Terwijl het Westen te maken krijgt met een steeds chaotischere wereld, komt het grootste gevaar uit de ongefundeerde overtuiging van de links-liberale elite, die denkt dat zij de geschiedenis aan hun kant hebben. Religie zal echter een beslissende factor blijken te zijn in de vorming en de verwoesting van beschavingen. De verbetenheid van onze egocentrische, links-liberale, politieke ‘leiders’ – die maar weinig kennis van geschiedenis, wetenschap en cultuur hebben – en de vermetelheid om zonder bungee in de diepte te springen, tart werkelijk elke verbeelding. Naar Canossa gaan we niet meer, maar wél – letterlijk en figuurlijk – naar Marrakesh!

 

Deel dit artikel:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  willy

  (8 december 2018 - 11:32)

  De globalisering is het begin van de toren van Babel, mensen leven door maar niet meer met elkaar.En het protest van de gele hesjes is daar reeds een begin van , in Frankrijk is men deze beweging aan het wurgen maar het protest is daarmee nog heviger geworden, goed artikel!

  Piet

  (8 december 2018 - 13:08)

  Aan Willie..

  De onderstaande link kun je googlen en toont een illuminati kaart.
  Het lijkt de huidige situatie met de -gele hesjes- te adressen.

  file:///storage/emulated/0/Download/geel1.jpg

  Er is overal verwarring, zelfs op de site: -restkerk.net- lezen we tegenstrijdige berichten over de Grote Waarschuwing …vóór of na de 3e wereldoorlog, terwijl uit vroegere bronnen blijkt dat juist de Waarschuwing een einde maakt aan de derde wereldoorlog.

  Geplaatst in de context van andere profetieën blijkt gewoon dat de Waarschuwing een einde maakt aan de derde wereldoorlog, of beter gezegd de drie duistere dagen, wat het openen van het 6e zegel is ..op het einde van de 3e dag van duisternis wordt direct de waarschuwing voltrokken en dat is ook geboorte van de nieuwe hemel en nieuwe Aarde.

  Juist de mogelijkheid tot vrede van het “1000” jarig Rijk van ongeveer 40 jaar (Jesaja 24:21-23 en Openb.20:4) is alleen in zijn grootsheid en impact mogelijk door de Grote Waarschuwing in het 6e zegel..dat ook Openb.19:11- betreft.. o.a.
  …..

   Benjamin ☩

   (8 december 2018 - 14:10)

   ☩JMJ☩

   Piet,

   Die kaartenverzameling is mij al langer bekend, en is een voorbeeld van de zogenaamde “revelatie van de methode” waarmee de judeo-maçonnerie haar plannen op voorhand bekend maakt zonder dat het merendeel van de bevolking het door heeft. De kaart die u bedoelt had ik nog niet gezien en constitueert duidelijk bewijs dat de cryptocraten achter de creatie van de Gilets Jaunes zitten. Een gendarme die een persoon met gele kledij matraqueert, en in de tekst staat onder andere het woord “Yellow”; dat laat geen twijfel.

   Zelf was mij reeds opgevallen dat één van degenen die tot de sleutelfiguren van de beweging gerekend worden door de media een jood is, genaamd Fabrice Schlegel. Sleutelfiguur in nederlandstalig België is geweest Marko Kleijn; er zijn joden die “Klein” als achternaam dragen, maar ik weet niet of er daar een verband is.

    Benjamin ☩

    (8 december 2018 - 14:47)

    De pedofiele joodse voormalige politicus, Daniel Cohn-Bendit, heeft gezegd dat de toestand met de Gilets Jaunes onvermijdelijk gaat teweegbrengen dat de Franse politiek opschuift naar “rechts”. Wellicht is het plan dus om het systeempolitiek pseudorechts aan de macht te brengen om onder een valse schijn van orde en discipline de verdrukkende greep van de logemacht op de rug van de bevolking te consolideren.

     Benjamin ☩

     (8 december 2018 - 20:29)

     ☩JMJ☩

     Mogelijk is men van plan om Macron te vervangen met Generaal Pierre de Villiers (zijn naam weerklinkt in toenemende mate op de lippen betreffende de Gilets Jaunes), wiens broer, Philippe de Villiers, zich reeds in 2006 als nationaal-zionist aan het profileren was in een electoraal kader. Over deze twee broers wordt gezegd dat zij royalistische sympathieën hebben, dus als het zou geschieden dat één van hen de presidentszetel overneemt, dan zou de situatie zeer overeenkomen met bepaalde profetieën die aan Marie-Julie Jahenny, de gestigmatiseerde van Bretagne, toegeschreven worden waarin voorzegd werd dat er in Frankrijk gewelddadige chaos ontstaat door een soort van revolte van werkmensen, dat het maçonniek regime in die chaos een koning aanstelt tegen de keuze van God in (wellicht van het Huis van Orléans dat tot op heden maçonniek geconnecteerd is), en dat daarna God degene doet opstaan die door Hem uitverkoren is voor het Frans Koningschap en die gesteund door de goddelijke macht de brand van anarchie en geweld uitdooft. Betreffende het Huis van Orléans dient opgemerkt te worden dat de orléanistische Action Française een contingent van militanten naar de manifestatie van 1 december gestuurd had om te participeren. De huidige orléanistische troonpretendent, Henri van Orléans, is lid van de maçonnieke loge, “Le Lys”.

  Piet

  (8 december 2018 - 13:29)

  Aan Willy…

  Willy ..de URL van de bovenstaande link blijkt niet volledig de volgende URL is wel juist.

  file:///storage/emulated/0/Download/geel1%20(1).jpg

  willy

  (8 december 2018 - 13:36)

  Bedankt voor de opmerkingen, Willy

  A. G. Stinus

  (8 december 2018 - 14:49)

  Mathieu Albert schrijft hier veel correcte zaken neer.
  – Als het er op aan komt is Europa niet bij machte om serieuze problemen op te lossen. In een paar dingen zijn ze wel goed : 1) bemoeierige reglementen maken, en 2) belastingen heffen, steeds meer.
  – Het droevigste van al in Europa : de teloorgang van de christelijke godsdienst.

   Peter

   (8 december 2018 - 17:58)

   “– Het droevigste van al in Europa : de teloorgang van de christelijke godsdienst.”
   Ja, en daar doet u gretig mee mee met al uw “evolutie” gedoe. Het heeft hetzelfde doel en komt uit dezelfde hoek, Stinus.

  Piet

  (8 december 2018 - 20:35)

  .. Benjamin…

  Als je kwaadwillig bent kun je in sluwheid van alles bedenken en dan ook nog veronderstellen dat je intellegent bezig bent geweest.

  Het pseudo-rechts waar jij het over hebt is dan ook zo’n product van die sluwheid en kun je waarschijnlijk beschouwen als een aspect van infiltratie. Een zelfde soort sluwheid van handelen zou bij Tierry Baudet, van forum voor democratie te vinden zijn. Misschien of wellicht ben je op de hoogte van de site van Maarten Vrijland en ook hij geeft “zijdelingse” informatie over zo’n personen, wat aantoont dat je ten alle tijde op je hoede moet zijn.. eigenlijk inclusief ook over hem zelf.
  …..

  Piet

  (8 december 2018 - 21:23)

  Benjamin…

  Ik heb het vermoeden dat de illuminati de bijbelse valse profeet maitreya, zichzelf de Christus noemende, tot koning van Frankrijk willen maken.. naar het beeld van Jezus Christus, die Koning der koningen is.

  Wie William, Bill Cooper is kun je googlen en die beweerde dat de illuminati 2 personen naar voren brengen en dat is de valse profeet en de antichrist.

  Er is ‘n profetie die zegt dat de Grote koning door die valse koning gevangen genomen wordt en dat hij door Maria verlost wordt.
  Hun schijnoverwinning is dan ook van korte duur.

  A. G. Stinus

  (9 december 2018 - 16:11)

  Aan Peter (8 december 2018 – 17:58),

  – Je schrijft : ” “Het droevigste van al in Europa : de teloorgang van de christelijke godsdienst (A. G. Stinus) .” – Ja, en daar doet u gretig mee mee met al uw “evolutie” gedoe. Het heeft hetzelfde doel en komt uit dezelfde hoek, Stinus.”
  – Peter, hoe lang ga je nog bezig blijven met je kinderachtige ontkenning van evolutie in planten- en dierenwereld ? Die evolutie is er zeker geweest, samen met natuurlijke selectie, mutaties, en waarschijnlijk nog andere verschijnselen.
  – Misschien wist je het niet, maar ook de recente pausen nemen zonder probleem aan dat er evolutie geweest is. Maar ze zeggen er terecht bij dat die voortgang in de schepping (evolutie, …) geen toevallig iets is, maar dat die gebeurt is binnen een plan van God, door Gods voorzienigheid. Dat de mens er gekomen is, is dus geen blind toeval.
  – Als er geen evolutie geweest is, dan zou God de huidige mens zo maar ineens op de aarde gedropt hebben. Wanneer ? Zo een 6000 jaar geleden ? Flauwe kul, daar is geen enkel bewijs of aanwijzing voor. Alleen een zinloze berekening die steunt op een foute Bijbelinterpretatie, en dat een aantal protestantse zottekens achterna.

  A. G. Stinus

  Eric

  (9 december 2018 - 17:02)

  Indien evolutie zou kunnen bestaan dan toch enkel beperkt tot ziele-evolutie. Want dit laatste kan men heden bemerken in het feit dat wij honderd procent afhankelijk werden van petroleum en electriciteit. Water noch voedsel zonder olie en elektriek!

  Vermits wij dat als vanzelfsprekend lijken te aanvaarden kan men spreken van ziele-evolutie. Net als de ondoordachte aanvaarding van de N.O.M.

  En omdat logischerwijze deze evolutie nooit zal aanvaard worden door God onze Vader zal dit ook volledig ongedaan worden gemaakt. Waaruit men weeral kan besluiten dat er geen evolutie mogelijk zou zijn.

  Franciscus van Assisi, in zijn innerlijke groei van verwaand jonk tot grote heilige, via de ontdekking van de Geestelijke Liefde zoals men die in de natuur vrij kan ontdekken, die innerlijke groei zou men eigenlijk wel ziele-evolutie kunnen noemen. Het is trouwens interessant te overwegen wat het verschil betekent tussen Franciscus’ weigerachtigheid aangaande het bouwen van kloosters tegenover het bouwen van kloosterboerderijen aangemoedigd door Benedictus. Was dit een noodzakelijke ziele-evolutie?

  A. G. Stinus

  (9 december 2018 - 17:23)

  Beste Eric,

  – Waar komen die overtalrijke fossielen (inclusief schedels van voorlopers van de mensen) vandaan, denkt u ? Bedenk daarbij dat dateringen het overgrote deel van die fossielen weten thuis te brengen op een bepaald tijdstip in het verleden. Dit alles kun je niet ontkennen, en het past heel goed bij de christelijke leer. Het past wel niet bij de “leer” van een aantal protestantse rare mensen, die denken dat de aarde nog maar 6000 jaar oud is.
  – Wees realistisch en niet naïef.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

   Benjamin ☩

   (9 december 2018 - 17:52)

   ☩JMJ☩

   Volgens het Martyrologium Romanum, hetgeen deel uitmaakt van de Romeinse Liturgie, werd Christus geboren anno mundi (jaar des werelds) 5199. Deze Proclamatie van de Geboorte van Christus moet tijdens de Kerstliturgie aangekondigd worden door de officiërende priester.

   Onder de Heilige Vaders was er een zekere variatie betreffende tijdrekening vanaf de Schepping, maar wel was het altijd zeker in de Katholieke Leer dat de aarde slechts enkele duizenden jaren oud was toen Onze Lieve Heer geboren werd volgens Zijn aangenomen menselijke natuur.

   Ik zeg dit voor potentiële lezers, opdat zij het verschil mogen kennen tussen de traditionele doctrine van de Heilige Roomse Kerk en de ketterijen die Stinus verdedigt. Het is belangrijk dat de leugens doorprikt worden en dat men opnieuw te weten komt wat de Katholieke Kerk echt leert.

    Benjamin ☩

    (9 december 2018 - 17:53)

    Correctie: “betreffende de tijdrekening”

   Benjamin ☩

   (9 december 2018 - 18:15)

   Het Martyrologium Romanum (25 december): “Anno a creatione mundi, quando in principio Deus creavit coelum et terram, quinquies millesimo centesimo nonagesimonono” etc. (“In het jaar van de schepping der wereld, wanneer in het begin God de hemel en de aarde schiep, vijfduizend honderd negenennegentig” etc.)

  Eric

  (9 december 2018 - 18:00)

  Stinus, zolang men geen bewijzen aanreikt dat de aarde als een platte wereld ook beperkt zou zijn door de grote dome voorbij de ijswanden van Antarctica laat ik bepaalde overwegingen over evolutie nog hangende. Ik wil daar niet over redetwisten. Dat de grote dome over onze bekende wereld een feit is kan door de praktische vaklui van de grote communicatiesysytemen niet ontkent worden omdat zij juist gebruik maken van door die dome weerkaatste radiogolven om niets anders aan te spreken dan radiotelescopische schotels, antennes allerhande, weer- en communicatieballonnen en speciale communicatievliegtuigen. Geen sattellieten. Waarom dit nog blijven ontkennen?

  De praktijk, Stinus!

  Maar ik weet nog steeds niet waar die dome eindigt. Indien die dome doorloopt komen we bij mysticus JL terecht!

  Piet

  (9 december 2018 - 19:50)

  Stinus..

  In Genesis 1 zien we niet alleen de dieren naar hun aard maar ook: dat de aarde jong groen voortbrenge, zaadgevend gewas, vruchtbomen, die naar HUN AARD–WEZEN vruchten dragen …en de aarde bracht jong groen voort, gewas, dat naar zijn AARD zaad geeft enz. Dus dat het een ONTSTAAT uit het lagere is totale quatsch. ..elk niveau is in zichzelf gefundeerd, ook De mens Adam is naar zijn menselijke natuur in zichzelf (consistent..rond mijn 20ste kende ik dat woord niet en is me dat ingegeven) gefundeerd geschapen.. in relatie tot zijn Schepper en om-geving, de gehele natuur en die was in het paradijs transcendent van AARD en tegenover ons vervallen -zijn- was Adam ook transcendent.

  Naar zijn aard = naar zijn wezen.

  Die wetenschappers tonen aan dat hun intellect, hun denken te kort schiet om dat te begrijpen, Aristoteles heeft het over een plantenziel en dierenziel, maar de mens en zijn ziel is naar het beeld van God.
  En omdat die wetenschappers dat -ieder naar zijn wezen is- het in zichzelf besloten zijn, niet kunnen begrijpen EN ACCEPTEREN “creëeren” ze zelf een scheppingsmodel om hun intellect te sturen, als beeld voor-stelling, c.q. fantasie voorstelling.. ze mis-leiden zichzelf en dat is de VRUCHT van hun hoogmoed ..het wezen van hun opstandigheid jegens God.

  Het intellect als natuurlijk licht wordt dus constant gefopt, onderhevig aan illusies, terwijl het natuurlijk licht behoort te zijn een zuivere heldere scheids-rechter (als natuurlijk licht zoals de wijsbegeerte leert) te zijn en geen “illusi-onist”.

  Zoals ik eerder schreef draagt de mens -als een rode draad- de oerwet (eeuwig verbond in Jesaja 24:5) van vóór de zondeval in zijn wezen mee in zijn staat van ná de zondeval, anders kon de mens ook niet verlost worden. Vanuit dat gegeven kan de mens dan ook NIET onderhevig zijn aan dat wat het evolutie-gedoe veronderstelt en hetgeen ook in strijd is met de eenheid lichaam-ziel-geest

  Piet

  (9 december 2018 - 22:54)

  Stinus……..

  Door de bekende Grote Waarschuwing gaat Jezus Christus de mens weer koning over het rijk van de ziel maken, daar waar Hij dan kan regeren als Koning der koningen, want ons lichaam is de tempel van de Heilige Geest.

  Maar dat niet alleen ..Hij gaat -volgens- Jesaja 32 op de gezuiverde Aarde ons (naar het aantal stammen van Israël) 12 heilige deugdzame koningen geven, de republieken zullen dan niet meer bestaan.. ook zullen er dan geen onderlinge intriges meer zijn zoals het vroeger onderling altijd was.. want zij zullen ware dienaars van God zijn.
  Het links-liberale zelfbedrog zal dan opgeheven zijn.

  In het bovenstaande artikel staat het volgende::
  Ondanks de links-liberale dwang zullen wereldwijd de vele culturen en levenswijzen echter op elkaar blijven INWERKEN ((relationeel))zonder dat ze zullen SAMENSMELTEN tot iets wat lijkt op de droom van de links-liberale globalisten, namelijk een soort van universele, utopische beschaving. –>> de wereldregering als NWO.

  Dat woord: -SAMENSMELTEN- dat woord kan ik goed gebruiken om dat van toepassing te laten zijn op het evolutie-gedoe. INWERKEN impliceert relatie ..samensmelten gaat ten koste van identiteit en betreft dan ook een valse eenheid, samen-zijn. Toen Maxima zich afvroeg wat de identiteit van de Nederlanders was.. was dat een “beetje” dom..en staat het 1-1 in dommigheid.. van een valse vlag gesproken..nwo

  Als het menselijk lichaam uit het dierenrijk komt 😱 dan heb je inderdaad een samensmelting tot in de oerknal..toen een heet samen-zijn..vandaar die gewenste wereldregering de NWO.
  Een Heerlijk samen-zijn zonder onderscheid.
  Alle domheid van dat evolutie-gedoe in elkaar..alle beetjes dom bij elkaar.

  Maar Stinus misschien heb je toch gelijk want de Grote Waarschuwing begint ook met een ontploffing, een soort oerknal, maar dan in omgekeerde richting want iedereen wordt daar “gescheiden” ..apart genomen en staat voor het pijnlijke INconsistente -zijn- van zichzelf
  In de Waarschuwing gaan we dus terug naar het oerbegin van onze oorspronkelijkheid, die onze INconsistentie zal aanklagen.
  Tijd en ruimte dus opgeheven ..het verleden één in het heden.. GE-weten, be–oordeel.

  DickG

  (10 december 2018 - 09:33)

  Hebben we het nu ineens over de evolutietheorie. Blijft bij het onderwerp anders houd je je maar op de oppervlakte en schrijf niets.

  Jules van Rooyen

  (10 december 2018 - 12:07)

  Laten we ons niet afleiden door die loge man AGSt, beste mensen ! Mathieu heeft in enkele korte zinnen, precies aangegeven waar de schoen knelt. En dat gaat niet over de “evolutie”, het voer van atheïsten en heidenen, ter ontkenning van de God gegeven Schepping.
  De gele hesjes (GH), vertegenwoordigen de maatschappelijke revolte tegen de verraderlijke, judeo maçonnieke elites in de meeste regeringen, aangestuurd vanuit de vrijmetselaar loges, op instructie van de talmud baronnen uit de geldwereld. Die regeringen lopen spitsroeden, omdat er geen verweer meer is tegen de massale opstandelingen in het Franse hartland van Europa, in alle FR steden en plaatsen van enige omvang. De mentale ontkoppeling is compleet. De maçonnieke hersenspoeling van het grote publiek is uitgewerkt. Het heeft zich afgesloten van het jarenlange bedrog van massa immigratie, klimaat leugens, identiteitsverlies en de mentale terreur van aanklacht en de mediale kweek van schuldgevoelens. Het kan geen politicus meer aanhoren. Zij zijn allen medeschuldig. De walging komt hen de keel uit. De hypocriete elites zijn uitgeregeerd, ze hebben de antwoorden niet meer, ze worden niet meer aangehoord, ze worden allen op één hoop gegooid en ze kunnen de volkswoede niet meer de baas die in de harten smeult van alle goedwillenden, tegen de afbraak van werkgelegenheid, tegen de hoge belastingen, tegen de afbraak van de nationale identiteit, tegen de financieelisatie der economie, tegen de consumenten mentaliteit en de MacDo cultuur van de grote stad, tegen de afbraak van de soevereiniteit en de grenzen. Het platte land, de provincie, heeft de harten gemobiliseerd, tegen de mondialistische dromers uit de grote steden, die de cultuur van God, gezin, familie, werk en vaderland, bij het groot vuil hadden weggezet. We kunnen ons alleen maar verheugen dat de revolte eindelijk is los gebroken, en dat er kans is op nieuwe hoop, voor een vruchtbare toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen.

   Peter

   (10 december 2018 - 13:49)

   “We kunnen ons alleen maar verheugen dat de revolte eindelijk is los gebroken, en dat er kans is op nieuwe hoop, voor een vruchtbare toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen.”
   Volgens mij, Beste Jules, is dit gebeuren het tartsein van de het einde. Het startsein van de grote kuis, maar niet zonder slag of stoot. Integendeel zelfs. Het is jarenlang geleden aangekondigd dat dit zou gebeuren. De mensen die nu protesteren GH, zijn niet verbonden met de massonische instellingen. ze hebben gezien dat ook vakbonden enz… zuiver bedrog is. De elite blijft nog slechts de repressie over.
   Deze volksopstand zal zich over gans Europa verspreiden met alle gevolgen van dien.
   Het bedrog van het volk kan niet oneindig doorgaan, dat is vanzelfsprekend. Men wil van de slavernij verlost worden, wat ook zal leiden tot een geestelijk bewustzijn. De Hemel met Gods barmhartigheid en Zijn Licht van waarheid dringt door het kleinste spleetje van de gebroken harten. Ook de pseudo kerk met al zijn aanhangers zullen in het stof moeten bijten.
   Stilaan zal de waarheid de leugens verdringen. Het wordt een strijd zoals deze nooit tevoren. God wil Zijn kinderen bij Zich hebben en zegt “Vecht Mijn kinderen, vecht!” God is Zijn oudste dochter Frankrijk, nog steeds genegen. De ellende van 1789 is daar begonnen en heeft zich over Europa verspreid. Het is dan ook aan Frankrijk om op te staan en de Barmhartige God, de eer terug te geven door het Goddelijk Koningschap terug in ere te herstellen. De verenigde H. Harten van Jezus en Maria zullen overwinnen. De wereldse machten zullen verbaast staan dat de kleintjes slag na slag binnenhalen en er niets is tegen in te brengen, zoals God altijd de kleintjes de overwinning heeft geschonken. Ook de afgodsdiensten, zoals moslims, joden, protestanten enz… zullen geen verweer hebben en verdreven worden. Alle vreemde goden met alle vreemdelingen zullen worden verdreven.
   De trompet heeft weerklonken.
   Heb goede moed, vrienden en wees moedig en standvastig.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

  Piet

  (10 december 2018 - 15:19)

  Peter…

  De site waar ik het volgens jou nog steeds niet van begrijp, toont een panservoertuig met de Europese vlag en niet de Franse vlag.
  Die site die gelooft in de redding door “buitenaardsen” begrijpen, ondanks dat, het beter als jij als katholiek.

  Piet

  (10 december 2018 - 15:33)

  Aan Jules van Rooyen….

  Het verbaast me wat je zegt in je reactie over de gele hesjes; de site niburu.co begrijpt het beter als jij als gelovige.
  Peter geeft ook al zo’n reactie..
  ….

  Jules van Rooyen

  (10 december 2018 - 17:58)

  Die Niburu webstek vertrouw ik niet, beste Piet. Ziet er uit als een donker hol. Maak je los van allerlei info kanalen, maar ga af op het eigen oordeel en ervaring. Laat je geen oor aannaaien door duistere web stekken. De GH zijn dermate massaal en verspreid over het FR platte land opgestaan, dermate spontaan weerstand biedend, dat de heersende, maçonnieke machten niet meer weten waar ze het moeten zoeken. Peter heeft gelijk, “de tijd van de grote kuis” is aangebroken. Die maçonnieke machten van de Rue Cadet in Parijs, zijn zodanig uit het veld geslagen, dat zij denken, enkel nog met grof geweld van pantserwagens en explosieven, de menigte in toom te kunnen houden. Op iedere 4 politie commissarissen is één lid van de loge. De gendarmerie top zal geheel in loge handen zijn. Dit werkt de corruptie in de hand. Dus als er grof geweld wordt gebruikt zal dit uitgaan van de machthebbers, zoals in Parijs al is geconstateerd toen een agent provocateur van de geheime politie, auto’s in brand stak. Hij werd beschermd door een agent in uniform, met getrokken pistool, tegenover GH’s die de brandstichter wilden aanhouden. De vele gewonden onder de betogers en niet betogers zijn schrikbarend. Gebruik van explosieven door criminele politie functionarissen, rubberen kogels, zijn niet proportioneel tegenover de gegooide eieren, stenen, tomaten, verfzakken, zwem brillen, stokken en gele hesjes. Dat politie geweld zal enkel nog meer geweld in de hand werken. In Frankrijk, het land van de chasseurs, zijn geschat, ongeveer 20 miljoen handvuurwapens in omloop. Die tegendreiging zal de gevestigde orde tot kalmte dwingen, anders dreigt de hel los te breken, en niet vanuit de geïslamiseerde cités, zoals verwacht, maar vanuit de burgerwijken van middenstanders.

   Benjamin ☩

   (10 december 2018 - 20:05)

   ☩JMJ☩

   Ik wil niet liever dan het einde van de maçonnieke tirannie, maar ik ben van oordeel dat de manifestanten door zich aan te sluiten bij de GJ in een val getrapt zijn, en dat zij als kanonnenvlees gebruikt worden om een verschuiving teweeg te brengen naar een nieuwe fase in de Franse masonnenpolitiek. Wat ik reeds zei over een mogelijk vooraf bepaalde troonsbestijging door Henri van Orléans is niet ver gezocht, want Macron zelf was reeds voor zijn presidentiële aanstelling door de joden aan het zinspelen op een soort van democratisch-constitutionele monarchie en ging op hypocriete wijze de graven van de Franse vorsten bezoeken in de Saint-Denys.

   Ik herinner mij dat er ergens over de GJ gesproken werd als over een revolutionaire “lente”, en dat is een codewoord voor maçonniek geïnstigeerde revolutie.

  Mathieu Albert

  (10 december 2018 - 18:36)

  A. G. Stinus

  (10 december 2018 - 20:58)

  Ik moest vandaag nog aan de opmerking van premier Michel denken (“+/- België staat altijd aan de juiste kant van de geschiedenis, zo ook in Marrakesh”). Welnu, Duitsland is al meerdere keren aan de verkeerde kant van de geschiedenis gaan staan, en tekent ook in Marrakesh.

   Peter

   (11 december 2018 - 01:52)

   “Ik moest vandaag nog aan de opmerking van premier Michel denken (“+/- België staat altijd aan de juiste kant van de geschiedenis, zo ook in Marrakesh”). Welnu, Duitsland is al meerdere keren aan de verkeerde kant van de geschiedenis gaan staan, en tekent ook in Marrakesh.” zeggen ze in de loge, nietwaar AGstinus?

  Eric

  (10 december 2018 - 21:02)

  Le Salon Beige lijkt betrouwbaar Traditioneel en verwijst naar een Franse jonge man van adel die aan de goede zijde zou staan:
  Communiqué de Mgr le Prince Louis de Bourbon, Duc d’Anjou à l’occasion du mouvement des gilets jaunes:
  https://www.lesalonbeige.fr/le-prince-louis-de-bourbon-sexprime-sur-le-mouvement-des-gilets-jaunes/
  Of hij de man is die de Kerk uit de handen van duivels zal bevrijden weet ik niet, maar het lijkt er alvast een beetje op. Hoopvol?

  Piet

  (10 december 2018 - 22:39)

  Jules van Rooyen…

  De geest is uit de fles, Niburu heeft gelijk, ze zullen steeds harder optreden en steeds strengere maatregelen treffen, dit leidt tot burgeroorlogen en zullen de moslims hun kans grijpen.
  Zoals Niburu zegt.. ze spelen de elite in de kaart.

   Peter

   (11 december 2018 - 02:23)

   Beste Piet,
   Als u schrijft: “Aan Jules van Rooyen…. Het verbaast me wat je zegt in je reactie over de gele hesjes; de site niburu.co begrijpt het beter als jij als gelovige. Peter geeft ook al zo’n reactie..”
   Dan kan ik u het volgende laten weten.
   Ik schrijf hier reacties neer van feiten die ik ken, niet van één of andere website, die mij allen gestolen kunnen
   worden, maar van feiten die ik al een geruime tijd weet. Hoe ik deed weet, laat ik aan u over.
   Websites zijn er ontelbare. De websites die u raadpleegt hebben niets gemeen met het ware Katholiek geloof.
   Goede websites zijn er wel, maar bitter weinigen. Ik bedoel hiermee websites die de volledige waarheid meedelen.
   Men moet weten wat er staat en hoe. Soms is het een deel van de tekst of enkele zinnen, waaraan men kan zien waar ze vandaan komen. Misschien is het niet aan iedereen om dit op te kunnen merken.
   De GH-JJ, is maar een aspect om iets op te merken. De geesten die beginnen te werken is belangrijk.
   God laat de oudste dochter van de Katholieke Kerk in een lijdensweg opstaan tot op calvarie. Daar zal de overwinning zijn, zoals bij haar Verlosser. Daar is de grote vernedering en nederlaag van de hoogmoedige vijand, met al de huidige vertakkingen. Zoals deze oudste dochter van de Katholieke Kerk het verderf heeft gebracht en verspreid over de wereld, zo ook zal deze oudste dochter opstaan en het heil brengen aan de naties.
   Per passionem et Crucem at resurrectionem perducamur.
   Er is geen andere weg.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

  Piet

  (10 december 2018 - 23:19)

  Aan Eric ..

  De redder komt uit Nederland klik maar op de onderstaande link, Maria heeft gewaarschuwd het is GEEN van de bourbons, het is een afstammeling van de afgehouwen stronk Isaï-Jesse ..de vader van koning behoorde NIET tot de koninklijke afstamming van David.

  http://tradcatknight.blogspot.nl/2015/06/saint-hilarion-prophecy-comet-war.html?m=1

  Uit een afstammeling van een broer van David zal Koning over Europa worden en keizer in Duitsland, Jeremia 33:15-17, Zacharia 6:12 en elders .. ná de grote Waarschuwing en als dat tijdperk van Vrede voorbij komt de antichrist en komt die afstammeling van Lodewijk XVII..die in Nederland in Delft begraven is, hij moet oorlog voeren tegen de legers van de antichrist.

  De Nederlander zal GEEN wapens gebruiken en heeft een leger van begenadigde zielen van mannen, vrouwen en kinderen enz.

  In de volgende link zie je dat het een Limburger is, de koning zou Henri V zijn .. Henri betekent: heerser -van- het thuisland en als hij in Nederland klaar en uit de EU en natuurlijk ook de VN, want dat zijn de overlappende smeerlappen, zakt hij af naar het zuiden, Frankrijk en dan gaat hij naar het Oosten,naar de Himalaya.. in een confrontatie met de koning van Babel (zoals Nostradamus voorzegd) ..maitreya, zichzelf de Christus noemende, de bijbelse valse profeet.

  http://gebedstrijdprofetieen.blogspot.com/2008/02/david-wilkerson-over-nederland.html?m=0

  https://www.google.nl/search?q=profetieën+over+nederland&oq=pr&aqs=chrome.0.69i59j69i60l3j69i65l2.4288j0j4&client=ms-android-wiko&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8

  Piet

  (11 december 2018 - 07:11)

  Aan Peter…

  In Jesaja 11:3 staat:..niet naar uiterlijke schijn zal hij richten
  Geen vonnis vellen op horen horen-zeggen (..) alleen.
  Dat kan iedereen zich eigenmaken ..met Gods genaden.
  Men moet dus niet direct achter een opinie aanlopen, maar ook iets kunnen laten rusten.. of wachten op een goddelijke onthulling, of beter om opheldering te vragen.

  De “gele hesjes” zetten iets onbestuurbaars (bv.door infiltranten) opgang waarvan de gevolgen burgeroorlogen -kunnen- worden .. ofschoon je wel er begrip voor kan hebben..

  Maar God werkt anders met Zijn DIENAARS en laat het niet afhankelijk zijn van de goede bedoelingen van mensen.

  Ik heb Niburu verschillende mails gestuurd en hun gewezen op punten waar ze fout zitten …maar zelf ga ik niet over 1 nacht ijs.

  En als ik dan bv. zeg dat de twijg in Jesaja 11:1 NIET Jezus Christus, dan moet ik mij wel natuurlijk kunnen verantwoorden, want ik spreek de opvatting van de kerk tegen.

  Piet

  (11 december 2018 - 07:31)

  Aan Eric ..

  De redder komt uit Nederland klik maar op de onderstaande link, Maria heeft gewaarschuwd het is GEEN van de bourbons, het is een afstammeling van de afgehouwen stronk Isaï-Jesse ..de vader van koning behoorde NIET tot de koninklijke afstamming van David.
  Ook Pater Pio heeft dat ergens uitgesproken, via een begenadigde ziel.
  Misschien op de onderstaande site.
  https://chartedefontevraultprovidentialisme.wordpress.com/2015/10/26/le-mystere-du-grand-monarque-dans-le-mystere-de-saint-jean-une-nouvelle-raison-detre-royaliste/

  http://tradcatknight.blogspot.nl/2015/06/saint-hilarion-prophecy-comet-war.html?m=1

  Uit een afstammeling van een broer van David zal Koning over Europa worden en keizer in Duitsland, Jeremia 33:15-17, Zacharia 6:12 en elders .. ná de grote Waarschuwing en als dat tijdperk van Vrede voorbij komt de antichrist en komt die afstammeling van Lodewijk XVII..die in Nederland in Delft begraven is, hij moet oorlog voeren tegen de legers van de antichrist.

  De Nederlander zal GEEN wapens gebruiken en heeft een leger van begenadigde zielen van mannen, vrouwen en kinderen enz.

  In de volgende link zie je dat het een Limburger is, de koning zou Henri V zijn .. Henri betekent: heerser -van- het thuisland en als hij in Nederland klaar en uit de EU en natuurlijk ook de VN, want dat zijn de overlappende smeerlappen, zakt hij af naar het zuiden, Frankrijk en dan gaat hij naar het Oosten,naar de Himalaya.. in een confrontatie met de koning van Babel (zoals Nostradamus voorzegd) ..maitreya, zichzelf de Christus noemende, de bijbelse valse profeet.

  http://gebedstrijdprofetieen.blogspot.com/2008/02/david-wilkerson-over-nederland.html?m=0

  https://www.google.nl/search?q=profetieën+over+nederland&oq=pr&aqs=chrome.0.69i59j69i60l3j69i65l2.4288j0j4&client=ms-android-wiko&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8

  Piet

  (11 december 2018 - 07:40)

  Aan Eric ..

  Er komen 2 grote Monarchen, de eerste (Jeremia 33:15-17) kort na de Waarschuwing in de periode van vrede ..op de nieuwe hemel en nieuwe Aarde in zijn eerste fase, Jesaja 65:20 want de mensen zijn dan nog onderhevig aan de dood.

  De afstammeling van Lodewijk XVII (in Delft begraven) komt ná die periode van vrede ongeveer 30/40 jaar, deze informatie is duidelijk in de profetieën terug te vinden.

   Benjamin ☩

   (11 december 2018 - 11:15)

   ☩JMJ☩

   Lodewijk XVII ligt volstrekt niet in Delft begraven. Naundorff was een zoon van de kabbalistische jood, Junius Frey, een frankist, en het is bekend dat hijzelf ook occultistisch was. Hij was een agent van de judeo-maçonnerie om Franse royalisten op een dwaalspoor te brengen.

    Peter

    (11 december 2018 - 16:48)

    Heel juist, beste Benjamin.
    Beste Piet, als u aan mij schrijft: “Geen vonnis vellen op horen horen-zeggen (..) alleen.
    Dat kan iedereen zich eigenmaken ..met Gods genaden.
    Men moet dus niet direct achter een opinie aanlopen, maar ook iets kunnen laten rusten.. of wachten op een goddelijke onthulling, of beter om opheldering te vragen.”

    Mijn vraag aan u; hoe kunt u oordelen over wat ik weet? Ik vel geen vonnis op wat ik mensen hoor zeggen. Ik loop geen opinies achterna. Maar ik kan u wel laten weten dat u en iedereen, wel duidelijk zult weten wie de Koning van Frankrijk zal zijn. Heel duidelijk!
    Ik zit hier niet op te vitten, want al die websites en “profetieën”, bijzonder protestantse, zitten er allen naast.
    Als u goed mijn vorige reactie leest, dan kan het niet duidelijker,maar eerst goed lezen.
    Laus tibi Christe +
    Ave Maria +

  Piet

  (11 december 2018 - 07:48)

  Aan Eric ..

  http://tradcatknight.blogspot.nl/2015/06/saint-hilarion-prophecy-comet-war.html?m=1

  Ja Eric de bovenstaande profetie toont aan dat het in Nederland (en omstreken) begint .. de vervulling van Gods handelen en NIET in Frankrijk ..in Frankrijk begint het menselijk handelen.. de revolte.. (met een zeker begrip).

  Piet

  (11 december 2018 - 08:02)

  Piet

  (11 december 2018 - 13:42)

  Benjamin..

  En wat zeggen de profetieën, dan wel.

  Piet

  (11 december 2018 - 15:21)

  Aan Benjamin..

  Misschien kan ik je helpen.

  Joly, de minister van justitie onder Lodewijk XVI heeft Naundorff erkend dat hij Lodewijk XVII is, ook Brémond, secretaris-generaal van het ministerie van buitenlandse zaken en Martin van Gallardon en dan de priester Charvoz.

   Benjamin ☩

   (11 december 2018 - 17:56)

   ☩JMJ☩

   Piet,

   Over Martin de Gallardon zijn er divergerende vertellingen geweest, en de Hertogin van Angoulême, de zuster van Lodewijk XVII, zou dan weer gezegd hebben, toen zij Naundorff gezien had, dat hij haar broer niet was. Charles Novak, in zijn werk, “Jakob Frank, le faux messie”, toont de duistere origine aan van de oplichter, Naundorff. Hij en zijn vader waren frankisten, de sekte waaruit de “Illuminati” van de joodse Adam Weishaupt uit ontstaan zijn. De frankisten waren zelf een aftakking van de oudere sekte van pseudomessias Sabatai Zevi die ook de drijfkracht achter de Turkse Dönmeh joden was. De Rothschilds, Rockefellers etc. zijn allemaal frankisten; het moet u dan ook niet verbazen dat het maçonniek koningshuis van Nederland de charlatannerie van Naundorff ondersteund heeft. Zij waren immers van een zelfde soort van “conservatieve” strekking binnen het internationaal logenetwerk die liever satanische monarchieën wilden in plaats van de satanische republieken van het jacobinisme (ontstaan uit de republikeinse hugenoten). Dezelfde soort van strekking wordt gevonden bij Franse martinisten en rozenkruisers die een bizarre obsessie hebben met Merovingische bloedlijnen en die raaskallen dat dezen van “aliens” afkomstig zouden zijn, en onder wie sommigen zich uitgesloofd hebben om het naundorffisme te verspreiden.

    Benjamin ☩

    (11 december 2018 - 18:01)

    Correctie: “binnen het internationaal logenetwerk die liever satanische monarchieën wilde in plaats van”

  Eric

  (11 december 2018 - 16:29)

  Het lijkt me logischer dat niets zal ondernomen worden voordat de antichrist denkt dat hij het voor mekaar heeft, hoogmoed komt voor de val, weet je wel. Tenslotte heeft die antichrist ook een reden van bestaan, hoe kortstondig ook.

   Eric

   (11 december 2018 - 17:05)

   voor een keertje kan er zelfs wat lol bij want die antichrist denkt ocharme dat hij zo belangrijk is en dan wordt zijn ego overruled door Lucifer of een andere grote pief uit de hel die op zijn beurt ook zulke hoge dunk heeft van zichzelf. Hij kan ons slechts fysiek raken want God gebruikt Zijn vijanden als een voetbank, de sukkelaars!Hitler stond daar in zijn laatste dagen nog zo opgeblazen onnozel te doen en hij wist niet meer hoe hij zijn erg bevende handen moest verbergen en hij was dan ook enkel het loopjongetje van sluwere duivelse mensen dan hij zelf. Kan je zien hoe mensen en duivels zichzelf een berg bedrog voorhouden. ‘t is te stom voor woorden, maar zondigheid bestaat nu eenmaal!

  Piet

  (11 december 2018 - 17:49)

  Aan Eric..

  De bijbelse valse profeet is maitreya en die zal optreden vóór de Waarschuwing ..en zal daarin worden gedood, hij gaat de antichrist vooraf maar zij zullen niet tegelijkertijd optreden.. Openb.13:12 laat dat ook zien.

  Op de sites restkerk.net veronderstellen ze dat de huidige usurpator paus de valse profeet is, maar hij is “alleenmaar” een valse antipaus.
  Hij is dan ‘n valse profeet maar Niet dê valse profeet.
  In Daniël 7:11 zien we de dood van de valse profeet.
  Maar over die informatie heb ik eerder geschreven.

  Piet

  (13 december 2018 - 13:48)

  Aan Benjamin..

  Er is zijdelingse informatie uit correspondentie en andere zaken waaruit blijkt dat Naundorff weldegelijk Lodewijk XVII is.

  Waar jij de informatie haalt lijkt mij eerder van verdachte afkomst.

   Benjamin ☩

   (13 december 2018 - 17:01)

   ☩JMJ☩

   Mogelijk bent u niet zeer vertrouwd met de geschiedenis van het Frans royalisme, want dat Naundorff een occultist was kan op geen enkele manier gecontesteerd worden, en hij wilde een nieuwe ‘religie’ stichten, waarmee hij kon rekenen op de tegenstand van de Katholieke Kerk. In 1840 stichtte hij te Parijs de maçonnieke loge “Melchitsedek”. Dergelijke schimmige figuren zijn het die u probeert te recupereren om in het neerlandocentrisch verhaal te plaatsen dat u aan het construeren bent. Vele martinisten zijn trouwens volgelingen geweest van het naundorffisme.

   Er zijn gnostische royalisten hoor, en die hebben dikwijls hun eigen loges en kringen. De leider van Charte de Fontevrault, waarnaar u op deze pagina linkte, Alain Texier, had bijvoorbeeld vriendschappelijke betrekkingen met de martinist Michel Séguy. Marcel Lefebvre, de stichter van de Piusbroederschap, lijkt verder geconnecteerd geweest te zijn met de occult-traditionalistische CIRCUIT (Chevalerie d’institution et règle catholique et d’union indépendante traditionaliste) van Pierre Plantard binnen het gebied van het Diocees van Sion (waar Lefebvre zijn seminarie gebouwd heeft), die beweerde een Meroving te zijn die bestemd was om Koning van Frankrijk te worden. De CIRCUIT had banden met het uitgebreid logenetwerk in Sion en de Gnomen van Zürich (Zwitserse bankiers). Royalistische vrijmetselarij zit dikwijls diep geworteld in de strekking van de satanistische Traditionalistische School van René Guénon, Julius Evola en Ananda Coomaraswamy, wiens zoon, Rama Coomaraswamy, les gegeven heeft aan het seminarie van de FSSPX te Ridgefield, en die zich achteraf met het milieu van de Thuc-lijn heeft verbonden en zich onwettig heeft laten wijden.

  Piet

  (13 december 2018 - 19:00)

  Benjamin…

  Voordat Naundorff uit Weimar Lodewijk XVII ontmoette lag hij zwaar ziek in het plaatselijk hospitaal in Crépy-en-Valois en daar lag ook zijn jeugdvriend Frederik Leschot.. in Crépy was men ook te weten gekomen dat ze te maken hadden met Lodewijk XVII.
  Lodewijk XVII liep in een colonne gevangenen naar de strafkolonie in Toulon..met die Leschot is hij na herstel gevlucht.
  Bij het zoeken naar eten is Leschot aan de grens van Westfalen gevangen genomen door de gendarmen.

  Toen Leschot niet terugkeerde is hij verdergegaan naar Berlijn. In nachtelijke etappes loopt hij totaal in de natuur verloren. Ontmoedigd zakt hij neer op een wegwijzer met de naam Luther aan de rand van het woud Diebingen, hij rust even uit en dan verschijnt Naundorff in een postkoets en die nodigt hem uit om mee te rijden en die doorzoekt de knapzak die van Leschot was en die Lodewijk had meegenomen toen Leschot niet bij hem was teruggekeerd.

  Waarschijnlijk heeft Leschot gepraat uit dwang, waarop de “welwillende reiziger” achter Lodewijk werd aangestuurd ..en dan zou je inderdaad kunnen veronderstellen dat Naundorff een vrijmetselaar was, of wat dan ook. Om het verhaal af te korten:: ..komt Lodewijk uiteindelijk bij de voorzitter van de Pruisische rijkspolitie Le Coq, die van Franse afkomst is en geeft die zijn Koninklijke documenten en die geeft ze aan de prins van Hardenberg, vertrouweling van de koning en Manitoe van de Pruisische vrijmetselarij.

  Lodewijk als horlogemaker is dus bij de duvel te biecht gegaan en ziet zijn papieren nooit meer terug.
  Le Coq daarentegen bezorgt hem het patent van horlogemaker, opgesteld op naam van Karl-Wilhelm Naundorff..2 jaar later wordt hij weer verbannen uit veiligheidsoverwegingen naar Spandau ..de politieman vermeldt in het dossier Carl-Ludwig (pittig detail: Charles-Louis) Naundorff.

  Dankzij het getuigschrift van goed gedrag dat Le Coq hem gegeven had en op uitdrukkelijk bevel van het Pruisische ministerie, geeft de stad Spandau hem het burgerrecht, zonder hem naar zijn paspoort te vragen noch het uittreksel uit de geboorte akte te vragen, zoals vereist door de wet, deze procedure is des te eigenaardiger omdat ze uitgevoerd wordt ten bate van een vreemdeling “die niet eens van adel is”.

  Dus trek je conclusie en krijg een idee hoezeer de vrijmetselarij hem in zijn leven volgden.

  Door de Poolse soldaten in oorlog gelegerd in Spandau krijgt hij de gele koorts (..) en wordt verzocht door mevrouw Sonnenfeld, de stad wordt bekogeld en in de wijk waar hij wordt verzorgd blijft maar een huis overeind.. en geneest van de gele koorts.

  Piet

  (13 december 2018 - 23:58)

  Benjamin…

  De oorlel van Lodewijk XVII-Naundorff was identiek aan die van zijn vader, die oorlel had een heel speciale vorm.. het veronderstelde vaderschap van Axel de Fersen is daarmee definitief van de baan.
  En dan de oorlel met dergelijke bijzondere vorm en inplanting is meer dan uitzonderlijk.. kenmerkend en zeldzaam. En dan nog wat andere kenmerken zoals een litteken aan de linkerkant van zijn bovenlip.

  En dan Madame Rambaud, kindermeisje aan de wieg tot zijn opsluiting in de tempel madame de Forbin-Janson, vroegere hofdame van zijn moeder.
  Die informatie die jij hier presenteert lijkt mij dan zelfs eerder misleidend……..

  Piet

  (14 december 2018 - 10:53)

  Benjamin…

  Was Lodewijk in 1840 in Parijs?! ..dat was dan inderdaad de echte Naundorff. Maar Lodewijk woonde nabij Londen.. en de pers schrijft openlijk dat hij Lodewijk XVII is in 1838 werd hij ernstig gewond bij een poging hem te doden. In 1841 werd hij weer terug ernstig gewond door een aanslag op zijn werkplaats en waar hij zonder vrees voor zijn leven zijn “levensonderhoud” wilde redden.

  De vrijmetselarij heeft dus doorheen zijn leven vanaf zijn 7e jaar het constant op zijn leven gemunt en ook dat is al een teken dat hij steeds meer een bedreiging voor hen werd met uiteindelijke de vergiftiging in Delft.. daar waren die vrijmetselaars-illuminati goed in.

  Ga eens snuffelen in de stadsarchief van Delft, daar is de grootste verzameling ter wereld van boeken en publicaties omtrent Lodewijk XVII. Ik bezit niet dat vermogen omdat te kunnen, ik citeer hier het onderzoek van anderen. De profetieën zeggen duidelijk dat uit Lodewijk XVII de laatste koning komt.
  Jouw informatie is dus incorrect.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.