Nieuwe minister van BZ van Brazilië noemt de antropogene ‘klimaatverandering’ een ‘marxistische hoax’

We leven in een angstcultuur en die wordt gecreëerd door de politiek én de media als megafoon

De nieuwe president van Brazilië Jair Bolsonaro koos Ernesto Araújo als nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Ernesto Araújo beweert, dat de antropogene ‘klimaatverandering’ een complot is van de ‘cultuurmarxisten’. Op zijn blog Metapolitia Brasil beweert Araújo, dat het zijn doel is om “Brazilië en de wereld te helpen zichzelf te bevrijden van de globalistische ideologie”. In een post vorige maand schrijft hij: “Het globalistische ‘dogma’ wordt gebruikt om de regulerende macht van staten over de economie en de macht van internationale instellingen over de natiestaten en hun bevolking te rechtvaardigen, en om de economische groei in kapitalistische landen te verstikken”. In een andere post zei Araújo, dat de Braziliaanse socialistische Arbeiderspartij wil ontkennen, dat elke persoon vanuit biologisch perspectief “als man of vrouw wordt geboren” en dat de Braziliaanse socialistische Arbeiderspartij “seksuele betrekken met reproductie quasi strafbaar wil stellen, omdat alle heteroseksuele geslachtsgemeenschap ‘verkrachting’ zou zijn en elke nieuwe baby een risico voor de planeet zou zijn, omdat het de koolstofemissies zal verhogen”, aldus de Guardian.

Araújo zei ook, dat de zorg voor het milieu, die oorspronkelijk bedoeld was om ‘het behoud van de natuur en het verantwoord gebruik van zijn hulpbronnen’ te waarborgen, door links werd gekaapt als een manier om landen en volkeren onder controle te houden, want de zogenaamde ‘dreiging’ van de klimaatsverandering “is fundamenteel een globalistische tactiek om mensen bang te maken en verder te belasten”. Araújo schreef in zijn post ook nog dat, in tegenstelling tot de Europese ‘leiders’, hij de Westerse, Christelijke beschaving wil redden van de radicale islam en het ‘globalistische cultuurmarxisme’ door op te komen voor de nationale identiteit, de gezinswaarden en het Christelijke Geloof.

Het socialisme probeert “het geloof in God te criminaliseren” vervolgde Araújo in zijn post. “Ook de biologie wordt door de socialisten gecriminaliseerd. Zelfs sport wordt als ‘fascistisch’ voorgesteld omdat het competitief is. De vermeende, nieuwe ‘zonden van links’ zoals het eten van vlees en het gebruik van de airconditioning worden omwille van de vermeende ‘koolstofvoetafdruk’ gecriminaliseerd. De schoonheid an sich wordt gecriminaliseerd. Het Westerse pre-communistische denken wordt gecriminaliseerd. De eigen geschiedenis en zijn helden worden gecriminaliseerd. De liefde voor kinderen en de liefde voor ouders en grootouders wordt gecriminaliseerd. Ja zelfs de liefde voor God wordt door de linkse cultuurmarxisten gecriminaliseerd. Maar, het is nu genoeg geweest!”

Deel dit artikel:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  Raphaël

  (2 december 2018 - 21:24)

  culturel marxisme: https://www.youtube.com/watch?v=GPVIFt0Sf5g
  Zie ook https://www.youtube.com/watch?v=bX3EZCVj2XA, KGB defector Yuri Bezmenov’s warning to America.

  Kortom, cultureel marxisme kán een (geestelijk!) wapen zijn om volkeren absoluut te demoraliseren , destabiliseren en vervolgens te herprogrammeren met de gewenste programma’s.

  Wanneer ‘denktanks’ zich gaan bezighouden met hoe de mens moet denken, staan voor mij alle seinen op rood.
  Het wordt tijd om de paar (denk ik) mensen die denken de wereld te kunnen maken zoals zij dat willen, te ontmaskeren en te berechten. Alhoewel… als ook de rechterlijke macht besmet is met het duivelse virus en wat recht is(was) krom wordt geacht en andersom, dan houdt ook dat op.

  Ik denk dus ook dat de ‘klimaathysterie’ wel erg goed past in de agenda van bepaalde lieden. Men kan al aan de woorden die gebruikt worden, dat er iets niet klopt. Een nuchter denkend mens wordt, als hij niet met de hysterie meegaat al een ‘klimaatontkenner’ genoemd. Dat woord alleen al kán gewoon niet.
  Wat ook niet klopt is al die vliegtuigen in de lucht die de zon soms de hele dag verduisteren met hun uitlaatgassen. Dat kán gewoonweg niet waar zijn. Dat klopt niet met die praatjes.

  Maar goed. Vraag blijft steeds WIE zitten er achter al die denktanks, clubs van Rome enzovoorts. Want dat er een agenda wordt uitgerold is mij wel duidelijk. Ze bedoelen het vast wel goed misschien, maar de kracht waarmee men hun agenda uitrolt vind ik ongehoord.

  Ik zou een ieder willen aanraden om zeer voorzichtig te zijn met deze nieuwe politiek. Mijd nieuwigheden, doe dat kreng (tv) weg en luister niet naar de radio en krant.
  Alles wat men u wil vertellen is om u te manipuleren. Daar is het ‘nieuws’ voor bedoeld. Denk ik.

  willy

  (3 december 2018 - 13:35)

  De geschiedenis van het weer is reeds in verandering sinds de mens op aarde was, dus koude periodes wisselen steeds af met koude periodes , wel heeft de mens invloed op het klimaat.

  Jules van Rooyen

  (3 december 2018 - 20:34)

  We hebben er al meerdere keren op gewezen, beste Raphaël. Die klimaat hysterie en het cultuurmarxisme dat in de verpakking zit, dienen ter vernietiging van volken en naties, onze eigendommen, onze Kerk en geloof en nog veel meer. Die hysterie is in de vrijmetselaar loges al jaren terug verzonnen, om het neo- Stalinisme via de groene Khmer van nuttige idioten, een kans te geven. Alle groene pleitbezorgers op TV en radio, zijn woordvoerders van de loge. Ik heb dat kunnen checken a.d.h. van de vrijmetselaar ledenlijst (NL). Het gaat hier om het machtigste en meest verafschuwde, vernietigende, ontwrichtende, subversieve en leugenachtige, wereldwijde, geheime, netwerk ooit, een onderafdeling van de Synagoge van Satan (Ap.2:9,3:9), door de duivel bedacht en op poten gezet in 1717, in Londen, door twee dominees handlangers. Zij werden gedreven door haat tegen de katholieke Kerk. Wil je meer weten, beste Raphaël, lees mijn boek, ‘Sluiproutes van de macht’, in het Frans vertaald, ‘Les traverses du pouvoir’.

   Raphaël

   (4 december 2018 - 00:11)

   Je boek heb ik voorlopig even gescand op Google. Tjonge, jij hebt veel onderzoek gedaan, zeg.

   Al die revoluties. . . het is me toch wat. Allemaal geleid door intellectuelen natuurlijk. En het volk moet maar meelopen en meedoen. Al die gevechten, die ruzie’s, dat gedoe.
   De vraag die ik altijd heb is; ‘Wie zijn de goeden van hart?’ want het zou mij niet verbazen als de meeste mensen (ook de revolutionairen en de gevestigde orde) het (vaak) goed bedoelen. Want daar gaat het mij om: “geluk voor een ieder en een”.
   En dat is niet zo moeilijk, denk ik voor mij: Eten, drinken, een dak boven het hoofd, gezondheid en wat gezelligheid. En de ander behandelen zoals je zelf behandeld wenst te worden.
   Maar goed. We leven in een interessante tijd. Jammer alleen dat ik het (nu) niet overzie. Het nu is minder goed te zien dan later, in de geschiedenisboeken. Neem nu die onlusten die nu in Frankrijk zijn. Past allemaal in het plaatje. En die gewenste immigratie, de verslechterde scholen dat rare gendergedoe….

   Ik hoop wel dat het allemaal meevalt en dat sommige mensen hun knopen gaan tellen. Want als ze verstandig zijn, dan werken ze niet al te zeer tegen, dus.
   Want dat kan ik wel uit je boek leren alvast, de revolutie is (nog) in volle gang, lijkt mij. Ik hoop maar dat de rechtvaardige goedheid overwint!

   Liefde en Vrede voor een ieder.

    Jules van Rooyen

    (4 december 2018 - 15:09)

    Met “gutmenschen” gepraat komen we er niet, beste Raphaël, en tijd voor knopen tellen is er niet. Het is oorlog, en de vijand is de regering inclusief de handlangers in de media. Op dit voortreffelijke forum, beste Raphaël, is het onze taak te ontmaskeren, niet praatjes verkopen, maar zoveel mogelijk te ontmaskeren, ook al gaat dat soms dubbel op.

  Piet

  (4 december 2018 - 20:12)

  Aan Jules van Rooyen

  Ergens heb ik gelezen, maar weet niet meer waar, dat de Asjkenazische Joden toch uit een van de stammen Israëls komen.

  Misschien heeft u daar een heldere kijk op, daar ikzelf het een en ander niet kan doorzien ….

  Jules van Rooyen

  (4 december 2018 - 22:05)

  Een goede vraag, beste Piet ; de Ashkenazies zijn afstammelingen van het farizees bekeerde Turks/Russische volk de Kazars, dat in de vroege Middeleeuwen leefde langs de beneden Wolga. Dat volk heeft zich als joodse koninkrijk geformeerd in de tweede helft van het eerste millenium. Het werd verslagen door de katholieke vorsten van Kiev, in het jaar 999. Daarna werd dat farizees bekeerde volk verstrooid, over Rusland, Polen, Duitsland, Midden Europa, Frankrijk en de Lage Landen. Vandaar trokken ze later naar Engeland en vervolgens nog later naar de VS, met als hoofdstad New York, de hoofdstad van het machtige, georganiseerde, Ashkenazische jodendom.
  In al die Europese landen (en grotere steden) zijn ze met ups and downs vervolgd geweest, en altijd als reactie op de wandaden/misdaden, die ze bedreven hadden te midden van de katholieke gastvolken. Ze werden verdreven uit Amsterdam in 1444. Uit Engeland in 1492. Uit Frankrijk onder Philips de Schone, eind 13de eeuw, omwille van monopolie vorming met ongeveer de helft van het Parijse onroerend goed in handen.
  De Ashkenazies hebben niets gemeen met de oorspronkelijke joden uit de tijd van onze Heer Jezus Christus. Van die oorspronkelijke joden is niets meer over. Dit ultieme lot is over zichzelf afgeroepen met het doodvonnis van Kaiphas, tegen Christus, en de volks schreeuw, “Zijn bloed kome over ons en onze kinderen”, (Lijdensverhaal Matheus).
  Verstrooid met de diaspora, toen groepen Farizeeërs, van Palestina, naar het noordelijke Wolga gebied trokken. Die oorspronkelijke joden zijn genetisch opgelost in andere volken. Onderzoek heeft uitgewezen dat de Palestijnen, die ter plekke gebleven zijn, nog het meest genetisch te vergelijken zijn.
  Tenslotte, de bijbelse profetieën uit het OT, zijn niet verdampt met het verdwijnen van de bijbelse joden. Zij zijn verdwenen, maar de katholieke Europese volken zijn de substitutie volken. Later, vanaf de 16de eeuw, zijn die katholieke volken verdeeld geraakt met protestante volken, en daarvoor, de Russisch Orthodoxen.
  Dus de beloftes aan Abraham, de komst van de Messias en zijn nakomelingen, talrijk als de zandkorrels van het strand aan de zee, plus de profetieën van het Oude Testament (OT), zijn gesublimeerd overgegaan op onze Europese Christen volken. De (+) joodse kardinaal Lustiger, zag dit als een mythe. Hij hield vast aan zijn joodse, maar wel Ashkenazische wortels. Lees de OT profetieën er maar op na, en ze kloppen ook ! Een geweldige opsteker. Alles van waarde komt uit Europa, de beschaving, de rede, de kunst, schoonheid, techniek, en nog zoveel meer. Zonder Europa was er geen leefbare wereld geweest. Helaas, sinds die vervloekte V2 revolutie, zijn deze zeer relevante gegevens in de ijskast gestopt. Het nieuwe Uitverkoren Volk is de Christenheid, en we staan onder bescherming van de hemel, ondanks alle rampspoed die die volken gekend hebben, door verraad van de elites, en door eigen, volkse trouweloosheid aan de Kerk. De H. Don Bosco zei het al, alle oorlogen en revoluties gaan om strijd voor of tegen de Kerk van Christus. Dat begon al 4500 jr. terug. Ter illustratie kan men hier spreken van, “de lange mars, van Abraham tot Marx”.

  Piet

  (4 december 2018 - 23:00)

  Aan Jules van Rooyen,

  De Ashkenazies zijn misschien dan geen Joden maar ze zouden voortkomen uit een van de 12 stammen van Israël en dan zijn het Israëliten en gaat het om dat onderscheid ..en zou het huidige Israël in het bezit zijn van Ezau en moet het in bezit komen van Jacob..in de eindtijd.. dus na de Waarschuwing.. en zou Jacob weer in het bezit komen van al het gestolen geld ..het staat in de bijbel.
  …..

   Jules van Rooyen

   (5 december 2018 - 09:50)

   Neen, beste Piet, dat zijn mooie verhalen, maar kloppen niet historisch. Fysiek uiterlijk (de Franse ex-fin. minister Strauss Kahn staat model hiervoor), en getalsmatig wijzen op de hierboven aangegeven erfenis van het Russisch / Turkse, Kazar volk. Dat was getalsmatig een groot volk, waaruit de miljoenen Ashkenazische joden zijn voortgekomen. Zonder Kazars hadden we niet miljoenen Ashkenazen gehad, geschat enkele tientallen miljoenen. De grote diaspora heeft zich twee keer voorgedaan, na Golgotha en de vernietiging van de Tempel door de Romeinen eind eerste eeuw, en duizend jaar later de diaspora van het farizees bekeerde Kazar volk. Nog later, in 1492, jaagt Isabelle la Catholique van Spanje, alle (Sefardische) joden uit Spanje omwille van het feit dat zij een staat in de staat vormden, en heulden met de Moren in Spanje, de huidige Berber Arabieren. Zij trokken naar Venetië en naar Constantinopel. Vandaar zijn zij na de Reformatie van de zelfmoordenaar Luther (+1546), naar Antwerpen, Amsterdam en Hamburg getrokken. In protestante contreien hadden zij vrij spel. Zij financierden onze Gouden Eeuw, en heersten over de wereldzeeën met ongeveer 10.000 handels/oorlogsschepen uit Amsterdam, gebouwd aldaar en langs de Oost kant van de kuststrook van Noord-Holland. Ook de oudste beurs ter wereld, de Amsterdamse beurs, heeft hier zijn oorsprong. De wissels, de krediet brieven, zijn daar uitgevonden. Verrekening vond later plaats, of helemaal niet, omdat die wissels op zichzelf krediet geld vertegenwoordigden. Eind 17de eeuw zijn ze met Willem III, naar Londen getrokken, nadat de omgekochte, wrede puritein en dictator Cromwell, ze al in de jaren 1650, in Engeland had toegelaten. Deze pleegde o.a. ook genocide op de katholieke Ieren, in Ierland. Cromwell heeft met de joodse toelating, miljoenen verdiend. Dat betekende het einde van de Gouden Eeuw.
   Die omgekochte Willem III werd koning van Engeland (+/- 1690) en verdiende met zijn Londense staatsgreep tegen zijn katholieke schoonvader, 2 miljoen goud ponden, betaald door de Amsterdammer Ben Israël en zijn joodse vrienden. Dat bedrag is de criminele oorsprong van het Oranje fortuin.

  Piet

  (6 december 2018 - 09:59)

  Aan Jules van Rooyen..

  Ik ben nogeens gaan Googlen en het onderstaande is het resultaat..
  maar misschien kan je dat weerleggen.. ik ben benieuwd.

  De aanduiding Asjkenazim verwijst naar Askenaz, die in Genesis 10:3 genoemd wordt als zoon van Gomer.[1] Vanaf de 9e eeuw ontstond onder Joden het gebruik om Joden die in Duitsland rond de Rijn woonden Asjkenazim te noemen. Na de verdrijving van Joden uit Engeland en Frankrijk in de 13e en 14e eeuw werd de aanduiding gebruikt voor alle Europese Joden, inclusief die uit Oost-Europa (waar veel Duitse Joden na de kruistochten naartoe trokken), maar exclusief die uit Spanje en Portugal, die Sefardim werden genoemd.

  Piet

  (6 december 2018 - 10:33)

  Aan Jules van Rooyen..

  Dat was ik vergeten.. namelijk dat de Ashkenazies dan wel van Noach afstammen en natuurlijk uiteindelijk van Adam en Eva..maar Jacob de zoon van Abraham is de stamvader van de 12 stammen van Israël en zal hun DNA inderdaad zelfs niet uit Israël stammen en verwantschap hebben met de echte Judeërs.

  Maar nu weet ik het weer ..een protestant bij Xandernieuws maakte mij monddood door naar Genesis 10:3 te wijzen inzake de Ashkenazies ..en alsof ze Joden waren ..dat was dus erg onnadenkend van mij om niet even door te redeneren .. misschien weet jij het nog meer te duidelijken..zonodig.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.