De dunne lijn tussen ‘science’ en ‘sciencefiction’

De ‘reuzencigaar’ Oumuamua

 

Zowat een jaar geleden werd er met telescopen op Hawaï een komeet met een heel vreemde vorm waargenomen die dichter en dichter naar de zon toekwam. De komeet werd Oumuamua genoemd, hetgeen uit het Hawaïaans vertaald ‘Eerste boodschapper van ver’ betekent. Vooral de vreemde vorm van de komeet wekte de interesse van astronomen. De wetenschappers stellen Oumuamua voor als een ‘reuzensigaar’ van 800 bij 80 meter. Deze ‘reuzensigaar’ tolt volgens de ‘wetenschappers’ ook heel erg, en de ‘sigaar’ versnelde meer dan verwacht weg van de zon. Inmiddels is Oumuamua zich opnieuw van ons aan het verwijderen en waarschijnlijk zullen wij deze ‘sigaar’ nooit meer zien. Maar, twee joodse astrofysici van de universiteit van Harvard, Shmuel Bialy en Avi Loeb, hebben nu onlangs in een studie gesteld, dat deze ‘reuzensigaar’, een ruimtesonde zou kunnen zijn die bewust in de richting van de aarde is gestuurd door een buitenaardse beschaving. Hoogleraar sterrenkunde Leen Decin van de KU Leuven zei recent – met een gladgestreken gezicht – niet dat het niet kan, maar ze is sceptisch.

Volgens Decin is er niet genoeg bewijs voor, en ze heeft meer het ‘gevoel’, dat Oumuamua een rotsblok is met een heel bijzondere samenstelling uit een ander zonnestelsel. Wat de vraag betreft of er buitenaards leven bestaat, zit professor Decin echter niet in het kamp van de sceptici. Ze gelooft dat we niet alleen zijn, een ‘gevoel’ dat bij veel wetenschappers leeft, en de laatste 10 jaar veel meer aanhangers heeft gekregen. Daarom is men in Leuven het Origins of Life-project aan het opstarten, zei Decin, een project waar niet alleen sterrenkundigen aan deelnemen, maar ook scheikundigen, biologen en ingenieurs, om samen na de denken over de vraag wanneer leven kan ontstaan. Decin zei, dat ze in het kamp zit van diegenen die ‘geloven’ dat het wél kan, dat als je een oersoep hebt met deeltjes, dat dan die soep zal beginnen met zich te organiseren, en dat daar dan iets uit kan voortkomen.

Dat is dus de hedendaagse ‘wetenschap’ met reuzensigaren, meningen, gevoelens, toevalligheden, kansen, believers, én oersoepen “die zichzelf beginnen te organiseren”. Maar waar zijn de data, de harde feiten, de bewijzen? Het is duidelijk, dat de hedendaagse ‘science’ meer ‘sciencefiction’ is dan ‘science’. Wie gelooft die hedendaagse ‘wetenschappers’ eigenlijk nog?

Wat ook duidelijk is, is dat dé ‘wetenschap’ een project in uitvoering is, dat verre van af is en dat uiteindelijk géén samenhangend denkkader oplevert. Heden ten dage is de wetenschap super gespecialiseerd en hyper gefragmenteerd waardoor het wetenschappelijke landschap totaal onoverzichtelijk is geworden en in totale chaos dreigt weg te zinken. De verschillende wetenschappelijke disciplines ontwikkelen zich nu grotendeels onafhankelijk van elkaar en hun integratie valt niet te verwachten. Op de fundamentele vragen kan de wetenschap dus geen antwoord bieden, ook niet in de toekomst. Met speculatieve theorieën trachten sommige ‘wetenschappers’ verder te zien dan de grenzen van de empirie, maar zij vervallen echter al snel in pseudowetenschap en pure sciencefiction.

Er blijken immers fundamentele beperkingen aan de wetenschappelijke kennis te bestaan. Het infantiele 18de en 19de eeuwse geloof in dé wetenschap is weg. Voor de ultieme vragen is men opnieuw aangewezen op de filosofie, de metafysica en de theologie. Men moet trouwens niet gelovig zijn om de beperkingen van dé wetenschap te zien en het mysterieuze van de werkelijkheid in te zien. Binnen dé wetenschap is géén antwoord te verwachten op de fundamentele en ultieme vragen. Het wezen van de werkelijkheid blijft een raadsel. Uiteindelijk kan dé wetenschap alleen maar zeggen, dat het nu eenmaal zo is. De problematiek wordt uiteindelijk dan weer verschoven naar hét Geloof.

Op het eind van de 19de eeuw schreef de Katholieke Louis Pasteur reeds: “Een beetje wetenschap verwijdert van God, maar véél wetenschap leidt terug tot God”. Meteen is verklaard waarom de jeugd in onze scholen en aan onze universiteiten alleen maar “een beetje wetenschap” wordt onderwezen.

Deel dit artikel:Share on Facebook5Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  Willy

  (11 november 2018 - 10:25)

  Wetenschappelijke kennis is niet onbeperkt het is ook een vorm van geloof , de mens die zichzelf centraal stelt ! Wel is het zo dat te mens op technisch gebied een echte revolutie meemaakt die nooit eerder in zijn geschiedenis plaats vond .

  A. G. Stinus

  (11 november 2018 - 11:38)

  – Wetenschappers moeten niet betaald worden om tijdens hun werkuren uit te zoeken of er buitenaards leven mogelijk zou kunnen zijn. Het is tijdverlies, want ze zullen toch nooit kunnen nagaan of hun conclusies juist zijn.
  – Met een natte vinger in de lucht zegt een aantal wetenschappers dat er waarschijnlijk leven is elders in het heelal, maar met de bewering dat het intelligent leven zou zijn (vergelijkbaar met dat van een mens), daar zijn ze toch voorzichtig mee. Dat buitenaards leven kan ook slaan op wat nederige bacteriën, die op een dag vernield worden door een of ander natuurfenomeen.
  – Enrico Fermi, een beroemd fysicus, zei : “Intelligent leven in het heelal ? Waar is iedereen dan ?”

  Benjamin ☩

  (11 november 2018 - 13:57)

  ☩JMJ☩

  Een pantheïstische “oersoep” met vliegende sigaren. Wordt daar misschien bij de auteurs van dergelijke hersenspinsels een bepaalde andere substantie dan sigaren gerookt? Toch weeral ‘toevallig’ dat het afgebeelde ding in die computergegenereerde beeltenis (want hun ‘telescopen’ zijn in werkelijkheid computers met grafische ontwerpprogramma’s) de vorm heeft van een joods-occultistische obelisk. Zoals altijd rekenen zij op de onwetendheid van de goyim.

  Joods-kabbalistische ‘wetenschappers’ proberen de mensheid in contact te brengen met demonen onder de naam van “aliens” in hun fictief, op basis van de Zohar verzonnen universum.

  Niet vergeten; dat zijn de mensen die openlijk lachen met het Scheppingsverhaal van Genesis.

   Benjamin ☩

   (11 november 2018 - 14:06)

   Correctie: Scheppingsnarratie van Genesis.

   Het woord “verhaal” heeft gewoonlijk een connotatie van fictie, terwijl Genesis historisch authentiek is, ofschoon de herauten van “oersoepen” en vliegende sigaren dat Katholiek dogma bespotten.

  A. G. Stinus

  (11 november 2018 - 21:13)

  Beste Benjamin,

  – Het wordt tijd dat je respect krijgt voor eerlijke wetenschap, en stopt met overal complotten en wetenschappelijke vervalsingen te zien (deze laatsten zijn er heel uitzonderlijk, maar ze worden naderhand ontdekt). De katholieke Kerk heeft groot respect voor eerlijke wetenschappers, en het geloof kan daar zijn voordeel mee doen.
  – Geen wonder dat je gelooft in een platte aarde, een maan die enkel een lichtverschijnsel is maar geen solide bol, astronauten die nooit op de maan rondgelopen hebben, een aarde die niet roteert rond haar as, planeten die enkel sterretjes zouden zijn, enzovoort (zie vroeger op dit forum). Bij zoiets moet men echt het hoofd schudden …. Allemaal het gevolg van het feit dat jij denkt dat je teksten uit de oudheid letterlijk moet nemen. In de oudheid stond de wetenschap nog in de kinderschoenen hoor.
  – Het scheppingsverhaal in Genesis is uiterst belangrijk, maar het moet in overdrachtelijke zin geïnterpreteerd worden, en niet als het getrouwe letterlijke verslag van een journalist die er bij was.
  – Deze week (vorige dinsdag om 13u) was er op radio Maria een goede uitzending (Biofides) over de verhouding tussen geloof en wetenschap. Die was heel instructief, en er werd gezegd dat wetenschap wel degelijk grote waarde heeft, en harmonisch kan en moet samengaan met het geloof.
  – Paus Pius XII heeft zelfs gezegd dat de wetenschap moest gebruikt worden om de Bijbel beter te verstaan en te vertalen. Hij was blij dat wetenschappers ontdekt hadden dat er lang geleden een oerknal (big-bang) heeft plaatsgevonden. Dit concept werd nota bene voor het eerst voorgesteld door de Belgische priester Georges Lemaître. Ondertussen zijn er al een heleboel bewijzen voor die oerknal, die ongeveer 13,7 miljard jaar geleden plaatsvond.
  – Bij die oerknal zijn tegelijkertijd ruimte én tijd ontstaan. Deze vaststelling komt daarbij prachtig overeen met wat de heilige Augustinus zoveel jaar geleden reeds geopperd had. Hij kreeg gelijk.

  Vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

   Peter

   (11 november 2018 - 23:19)

   Daar gaan we weer!
   Bij een dergelijke titel van een artikel, wordt er weer plots de wildste geruchten rondgeslingerd.
   B.v. Stinus “Hij (Paus Pius XII )was blij dat wetenschappers ontdekt hadden dat er lang geleden een oerknal (big-bang) heeft plaatsgevonden. ”
   Kunt u voor mij deze tekst van Paus Pius XII op dit forum plaatsen, beste Stinus?
   Ik stel u deze vraag zonder de hoop te hebben op een gegrond antwoord.
   Want dat zou dan zo zijn dat er ooit een Paus was die de Menswording van Christus Jezus uit de Onbevlekte Maagd Maria negeert. De Onbevlekte zou dan trouwens voortkomen uit een dier en aldus de hoogverhevenheid van de Mensheid van Christus tot een wezen terug voeren, dat gelijk staat met deze van de dieren.
   Wat heeft dan nog de Verlossing te betekenen?
   Knalt u maar met uw oerknal, Stinus, maar wij hebben u voordien reeds meerdere malen aangehaald dat u geen
   Katholiek bent, daar een Katholiek de door God geopenbaarde waarheid geen leugen kan inhouden.
   Men beweert dan, door in te gaan op deze onzin, dat God een leugenaar is en dat wij nu beter weten, wat een satanische hoogmoed is.
   Citaat Stinus: “Dit concept werd nota bene voor het eerst voorgesteld door de Belgische priester Georges Lemaître. ” Deze man is de titel priester, die deze geopenbaarde waarheid in vraag stelt, niet waardig.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

   DG

   (12 november 2018 - 17:54)

   Dat u in de oerknal geloof. Er zijn verschillende wetenschappers die zeggen dat niet klopt. En het blijft een theorie net als de evolutietheorie.
   https://scheppingofevolutie.nl/big-bang-opgeblazen/
   En wat heeft de bijbel nog van nut als het symbolisch is, vraag ik mij af.

  En?

  (12 november 2018 - 09:30)

  Stinus blijft nuchter, wat goed is voor het Forum.

  A. G. Stinus

  (12 november 2018 - 17:32)

  Beste Peter,

  – Raadpleeg literatuur (boeken, artikels, …) over het onderwerp van de oerknal en paus Pius XII. Dan zul je gauw op vele plaatsen lezen dat deze paus inderdaad enthousiast was over het ontdekken van het feit dat er een oerknal geweest is. Het is evengoed bekend dat priester Georges Lemaître de paus zijn enthousiasme probeerde te temperen, en een pleidooi hield voor het strikt scheiden van wetenschap en geloof. Dat zijn bekende historische gegevens.
  – Maria, de Onbevlekte Maagd, moet je niet onderbrengen bij dieren. Elke mens heeft een lichaam + een geest + een ziel door God ingestort onmiddellijk na het versmelten van eicel en zaadcel. Alleen het lichaam van de mens is verwant aan lichamen van zoogdieren. Dat kun je toch onmiddellijk zien ? Maar een dier heeft geen geest en geen ziel. Bovendien zegt het katholieke geloof nog dat Maria door haar moeder (en bij uitbreiding de ganse wereld) zonder erfzonde ontvangen werd. Ze was een speciaal schepsel door God gewild, volledig geschikt om Gods Zoon op de wereld te brengen.
  – Dat het lichaam van een mens een beetje armzalig is (het is sterfelijk, het kan ziek worden, …) komt door de erfzonde. Evenals het feit dat de mens biologisch verwant is aan de dieren. Als we niet verwant zouden zijn aan de schepping rondom ons (met de dieren erin), dan zouden we in deze gevallen schepping zelfs niet aan eten geraken.
  – Het idee van de oerknal werd bestreden door de atheïstische fysicus Fred Hoyle, want die oerknal rook hem teveel naar godsdienst. Fred Hoyle ontwikkelde dus een ander kosmologisch model (het steady state model), terwijl de katholieke priester Georges Lemaître het oerknalmodel voorstelde, op basis van observaties in het heelal en berekeningen. Dit alles is ondertussen door fysici zeer grondig onderzocht gedurende tientallen jaren, vooral aan de hand van waarnemingen in het heelal. En wat bleek ? Het model van atheïst Fred Hoyle bleek onjuist en waardeloos (niemand is daar nog mee bezig), terwijl het oerknalmodel van katholieke priester Georges Lemaître nu door wetenschappers wijd en zijd aangenomen wordt, omdat het bevestigd werd door talrijke goed vastgestelde feiten en waarnemingen.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus
  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

   Peter

   (13 november 2018 - 02:15)

   Stinus, ik heb geen tijd en kracht te verliezen met antwoorden op uw onzin. Lees gewoon het goede artikel van Michaël Dekee van 12 november 2018.
   Gaat u mij nu ook imiteren met Laus tibi Christe en Ave Maria te schrijven? Dat mag hoor, maar dan moet u in het vervolg ook zo geen onzin en misleiding schrijven, maar de zuivere waarheid die de ware Katholieke Kerk Semper Idem in pacht heeft. Het is pas dan dat het onderstaande tot zijn recht komt.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

  A. G. Stinus

  (13 november 2018 - 18:13)

  Beste Peter,
  Je geeft geen deftig antwoord op wat ik schreef. Natuurlijk, wat ik vertelde kun je niet weerleggen. Op het artikel van Michaël heb ik een antwoord geschreven. Zoek steeds waarheid en waarachtig geloof, en hoed u voor zweverij. Er is geen tegenstelling tussen het katholieke geloof en eerlijke wetenschap. Dat hebben veel pausen al verteld, ook paus Pius XII.
  Toch vriendelijke groet, A. G. Stinus
  Lof zij U, Christus +
  Gegroet, Maria +

   Eric

   (15 november 2018 - 09:21)

   Stinus, de angst die ik steeds meer voel opkomen wanneer ik uw stukjes lees kan ik wel overwinnen, het is normaal angst te voelen, maar ik zal me niet laten leiden door uw V2 omwille van die angst. Gij schrijft op de wijze zoals Bergoglio handelt. Bergoglio veroorzaakt angst. Hij tracht ons de innerlijke vrijheid te ontnemen om God waarachtig lief te hebben. Zodanig heeft hij zich aan Satan overgeleverd, en gij dus ook? Het werd een ‘cultuur’ om overal angst op te wekken door films en ‘aliens’ want het is de taktiek van de duivel om mensen wanhopig te maken. Stop daarmee, Stinus!

   Peter

   (15 november 2018 - 14:41)

   Citaat Stinus: “Je geeft geen deftig antwoord op wat ik schreef.”
   Heb ik al meermaals gedaan, maar dat leest u niet graag.
   Citaat Stinus: “Natuurlijk, wat ik vertelde kun je niet weerleggen.”
   “Natuurlijk, wat ik vertelde kun je niet weerleggen.” Natuurlijk niet, want dat is tijdverlies. Ik hou mij liever aan wat de Goede God mij voorhoudt te geloven en bidt dikwijls;
   “Mijn Heer en Mijn God. Ik geloof vast al wat U geopenbaard hebt en wat de H. Kerk mij voorhoudt te geloven, omdat U de Opperste en Onfeilbare Waarheid bent, In dit geloof wil ik leven en sterven.” Amen!
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

  A. G. Stinus

  (15 november 2018 - 17:31)

  Beste Peter (15 november 2018 – 14:41),

  – Je schrijft : “Ik hou mij liever aan wat de Goede God mij voorhoudt te geloven en bidt dikwijls; “Mijn Heer en Mijn God. IK GELOOF vast al wat U geopenbaard hebt en WAT DE HEILIGE KERK MIJ VOORHOUDT TE GELOVEN, omdat U de Opperste en Onfeilbare Waarheid bent, In dit geloof wil ik leven en sterven.”
  – Heel mooi. Dat doe ik ook dagelijks. Maar nu wil jij niet de leerstellige teksten van het 2e Vaticaans concilie aannemen. Nochtans is dat ook wat de Kerk je voorhoudt. Dus je doet niet wat je in het credo vertelt …
  – In Vaticanum II wordt alleen maar de eeuwenoude leer van de Kerk duidelijker uitgelegd, meer niet. En voor de rest werd in dat concilie de volkstaal toegelaten in de erediensten, hetgeen goed is. Geen probleem toch ?

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus
  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.