Ook bisschop Johannes Ter Schure van Den Bosch valselijk beschuldigd door het NRC

Paus Johannes-Paulus ll (L) wordt op 11 mei 1985 op het vliegveld Eindhoven ontvangen door bisschop Johannes ter Schure (R). ANP © UNKNOWN

 

Gisteren schreven we dat uit eigen ‘onderzoek’ van het NRC Handelsblad zou blijken, dat “twintig van de negenendertig Nederlandse kardinalen, bisschoppen en hulpbisschoppen tussen 1945 en 2010 betrokken waren bij misbruikdossiers in de Katholieke Kerk. Vier van hen misbruikten zelf kinderen, zestien anderen plaatsten pedofiele priesters over die zo elders nieuwe slachtoffers konden maken. De vier (hulp-)bisschoppen die zich persoonlijk schuldig gemaakt hebben aan misbruik zijn Jan Niënhaus (Utrecht), Joannes Gijsen (Roermond), Philippe Bär (Rotterdam) en Jan ter Schure (Den Bosch). Geen van de verantwoordelijke bisschoppen is nog actief. Alle zaken zijn verjaard”. Gisteren plaatsten wij ook zeer grote vraagtekens bij de claim van het NRC, dat bisschop Philippe Bär van Rotterdam en bisschop Joannes Gijsen van Roermond zich aan kindermisbruik schuldig gemaakt zouden hebben. Vandaag reageerde ook de woordvoerder van het Bisdom Den Bosch als volgt: “Het artikel in het NRC bevat, voor zover wij nu kunnen beoordelen, geen nieuwe feiten wat betreft de voormalige bisschoppen van Den Bosch”. Volgens het Bisdom Den Bosch worden in het artikel van het NRC vooral zaken, hoe vreselijk ook, opgerakeld uit het verleden. “Op een aantal beweringen valt echter het één en ander af te dingen”, aldus de woordvoerder van het Bisdom Den Bosch.

Het NRC beweert, dat bisschop Antoon Hurkmans in 2004 een omstreden priester tot pastoor in Helmond benoemde, en dat terwijl de oud-bisschop volgens het NRC “wist dat deze man twee jaar eerder afgetreden was als directeur van de bisschoppelijke priesteropleiding na beschuldigingen van verkrachting en handtastelijkheden bij jongens”. “Het stuk geeft zo ruimte om te veronderstellen dat bisschop Hurkmans een priester tot pastoor heeft benoemd die was beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag of zelfs verkrachting van minderjarigen. In werkelijkheid had de betreffende klacht over deze priester betrekking op een vermeend seksueel grensoverschrijdende gedraging jegens een andere meerderjarige”. Het vergrijp zou hebben plaatsgevonden begin jaren negentig toen de priester in kwestie nog geen priester was, aldus het bisdom. “In 2002 is er melding gedaan, maar dat heeft niet geleid tot indiening van een formele klacht”.

Ook de aantijgingen aan het adres van voormalig bisschop Johannes Ter Schure trekt het Bisdom in twijfel. Het NRC schrijft, dat hij als jonge priester tussen 1948 en 1953 een leerling misbruikte in een jongensinternaat in Ugchelen. “Dat is zeer onwaarschijnlijk, zoals onderzoek van kerkhistoricus Ton van Schaik in 2011 heeft aangetoond. Ter Schure woonde in de genoemde periode niet in Ughcelen. Hij verbleef van 1947 tot juli 1951 in Italië en daarna in 1951 en 1952 in Den Haag en Rijswijk”, licht de woordvoerder toe.

Dit betekent, dat ten minste drie van de vier bisschoppen die door het NRC worden beschuldigd, in feite onschuldig zijn. Moet er nog méér fake-news zijn?

Deel dit artikel:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  Erik

  (18 september 2018 - 09:35)

  Hoezo fakenews? Geen enkel punt wordt keihard ontkracht. Termen als “zeer onwaarschijnlijk” , “het stuk geeft zo ruimte…” ontkrachten geenzins het verhaal. Dit is was ik steeds lees. Het was geen kindermisbruik.. maar misbruik van jonge adolescenten… Het waren homofiele priesters…. Er is een homo maffia.. Kern is dat het hele misbruik nog steeds wordt afgeworpen of er wordt gedaan alsof het wel meevalt. En eerdere iconen van de strenge katholieke leer mogen vooral niet aangevallen worden. Terecht zegt de fractieleider van de VVD. Het lijkt wel of de katholieken alleen maar de leer willen volgen. Het is pas triest dat dat hun enige houvast is kennelijk. Totaal geen ruimte voor interpretatie. En waarom probeert men steeds het niet gelovige deel van Nederland haar wil op te leggen. Doe dat voor de leden die de Katholieke kerk aanhangen. En niet iedere gedoopte is uit overtuiging gedoopt maar meer omdat het zo hoorde en moest. Gelukkig weten we tegenwoordig wel anders..En is er geen bezoek van mijnheer pastoor die bij net getrouwden kwam informeren of het huwelijk al geconsumeerd was en tot resultaat had geleid…

  willy

  (18 september 2018 - 13:10)

  Elk fakenieuws is natuurlijk rampzalig omdat de meeste dat geloven! het misbruik in de kerk en bij hoge prelaten kan en mag men niet goedkeuren !!

  P.Derks

  (24 september 2018 - 15:08)

  Erik i.v.m. Uw gezegde; “En waarom probeert men steeds het niet gelovige deel van Nederland haar wil op te leggen.”
  Wie probeert het niet gelovige deel van Nederland haar wil op te leggen
  Heeft iémand ooit geprobeerd, om U te dwingen christen te worden?
  Wil en kan U uitleggen wat U bedoelt?

  Wél kan ik U zeggen: Élke christen is BLIJ met Jezus; zij zij blij MET en IN Jezus.
  Mogen zij die blijheid niet tonen?
  Het feit, dat mensen fouten maken (waartoe ook de paus, priesters en gewone gelovigen óók behoren), maakt onze blijheid met en in Jezus niet minder.
  Fouten maken horen bij het leven; fouten maken ons nederig en leren ons steeds opnieuw, dat wij slechts (+ slechte) leerlingen zijn.
  Als het ons goed gaat, behoren wij Jezus dankbaar te zijn; als het ons slecht gaat, behoren bij Jezus te smeken voor hulp. Een christen (= een volgeling van Jezus Christus) probeert slechts om met de hulp van Jezus een goed (of beter) mens te zijn.

  P. Derks

  (24 september 2018 - 16:02)

  Erik,

  Door christenen is onze kalender uitgevonden; door christenen is de zondag een vrije dag geworden, om christengelovigen de kans te geven om Jezus de eer te geven die Hem toekomt.
  In de jaren ’60 kwam daar de zaterdag bij als vrije dag, waardoor men een vijfdaagse werkweek overhield (die gelovige joden tevens de kans geeft om naar de synagoge te gaan).
  Het is dus aan christenen te danken, dat er niet alleen wérkdagen zijn. (Bent U daar niet blij mee?)
  Zo is ook de gezondheidszorg door christenen opgezet (in de jaren dat mijn oma als paard voor de ploeg stond. Die christelijke zorg heeft geduurd tot de jaren ’60). (Bent U daar niet blij mee?)
  De christenen hebben tevens gezorgd voor scholen, zowel de basisscholen als vervolgscholen). (Bent U daar niet blij mee?)
  De christen hebben écht niet alleen voor zichzélf gezorgd; zij hebben gezorgd voor de gehéle gemeenschap. (Bent U daar niet blij mee?)

  A. G. Stinus

  (24 september 2018 - 16:32)

  … Mooi pleidooi van P. Derks, dat aantoont hoezeer het goede in onze maatschappij er gekomen is door de christenen. Helaas wil de Europese Unie niet veel weten van het christendom ; de christelijke wortels van Europa erkennen is voor hen een probleem.
  … Wie kijkt hoe het er in echte moslimlanden aan toe gaat trekt grote ogen op. Dat toont onrechtstreeks aan wat wij hier opgebouwd hebben, en onder invloed van wie.

  P. Derks

  (24 september 2018 - 19:03)

  Erik,

  Dan over het misbruik:

  Het gaat over het misbruik, dat in de jaren 60 en eerder plaatsvond.
  Bij mijn weten, is er nauwelijks gepraat over seksueel misbruik vóór de jaren 60.
  Dan ga ik ervan uit, dat het vóór die jaren niet/nauwelijks heeft plaatsgevonden.
  Dan blijven de jaren ’60 over. Dat zijn de jaren van de seksuele revolutie (= een zogeheten volksopstand met de bedoeling om de seks volledig(!) vrij te geven).
  Om U enig inzicht te geven:
  Edward Brongersma (Haarlem, 31 augustus 1911 – Overveen, 22 april 1998) was een Nederlands politicus, advocaat, rechtsgeleerde, criminoloog en een bekende pedofiel. Hij stond zeer hoog in aanzien. Namens de ((Partij van de Arbeid was hij van 1946 tot 1950 en van 1963 tot 1977 lid van de Eerste Kamer der Staten-((Generaal. Brongersma was een doorbraaksocialist die bekend stond als pleitbezorger voor de acceptatie van ((pedofielen, voorvechter van de liberalisering van de zedelijkheidswetgeving en in het laatst van zijn leven als ((voorstander van euthanasie en vrijwillig gekozen zelfdoding.
  Hij schreef over de bekrompenheid van de katholieken inzake seks.
  Voor zijn ‘goed werken’ is hij in 1975 beloond met als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw + het Commandeurskruis Chileense Orde van Christus van Portugal.
  Het is in dié tijd, dat o.a. katholieke priesters seksueel de fout in gingen. Het was een tijd, waarin vele burgers er prat op gingen seks met een kind te hebben.
  Diverse priesters gingen dus met hun tijd mee, maar nú wordt het de gehele kerk aangewreven.

  Erik, heeft U die tijd óók meegemaakt en dus met eigen ogen gezien? IK heb het wél met eigen ogen gezien. Mijn ouders, broer en zusters deden met dat alles niet mee. Wij werden door velen (jeugd + volwassenen) uitgescholden voor bekrompen en ouderwets. Wij werden zelfs bedreigd om onze ‘bekrompenheid’.

  P. Derks

  (25 september 2018 - 09:19)

  Erik,
  Seks met kinderen was in de jaren ’60 plots zó massaal, dat men (= politie en kerk) ónmogelijk kon en wilde(!) bijhouden wie wat deed. Ik heb het zelf meegemaakt, dat politie zelfs geen rapport (laat staan ‘n proces verbaal) wilde maken van misbruik; men deed daar lacherig over.

  En nu zijn de mensen zó ver, dat zij de kérk kunnen aanklagen wegens misbruik. Men is blij, dat zijzélf niet publiekelijk aan de schandpaal wordt genageld.

  Wél ben ik het eens met het feit dat de kerk als leidinggevend(!) moreel instituut verantwoordelijk gesteld kan en moet worden. Dit, omdat de kerkleiding met haar 20 eeuwen ervaring beter had moeten en kunnen handelen.
  Maar nógmaals, de foute priesters deden niéts anders dan met de tijd meegaan; zij deden niéts anders, dan wat de mensen om hen heen massaal(!) deden.
  Anders gezegd: men zou de gehéle generatie van de huidige 65 – jarigen + ouder kunnen aanklagen voor pedoseks; er waren slechts énkelen die zich daartegen verzetten (zoals het gezin waar ik vandaan kom).

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.