Nultolerantie opleggen tegen pedofiele doofpotoperaties, maar zélf niet aftreden bij inbreuken?

Churchmilitant.com

Paus Franciscus overtreedt zijn eigen nultolerantie-beleid tegen pedofiele doofpotoperaties

Toen Paus Franciscus in 2013 werd verkozen, werd er gezegd dat de Kardinaal-kiezers hem binnenhaalden om de Curie – de interne regering van het Vaticaan – te hervormen en het schandaal rond het seksmisbruik van priesters aan te pakken, dat enigszins als verbeterend werd beschouwd, maar lang niet snel genoeg, aangezien er overal ter wereld verschillende zaken verder de kop opstaken.

Dus vanaf de eerste dagen maakte de nieuwe Heilige Vader het heel duidelijk dat alleen een nultolerantiebeleid aanvaardbaar zou zijn onder zijn bewind.
Hij herhaalde zijn engagement voor dit beleid in 2016 en zei:

“Ik zou graag willen dat wij ons volledige engagement hernieuwen om ervoor te zorgen dat deze gruweldaden niet meer in ons midden zullen plaatsvinden. … Laten we op dit gebied duidelijk en trouw vasthouden aan ‘nultolerantie.'”

Maar recente onthullingen brengen het engagement van Paus Franciscus aan zijn eigen beleid ernstig in twijfel. Het meest in het oog springende voorbeeld is dat van voormalig Kardinaal Theodore McCarrick.

Zoals ‘Church Militant’ rapporteerde, publiceerde zondag de voormalige Pauselijke nuntius Aartsbisschop Carlo Maria Viganò, zijn explosieve getuigenis over de beschuldiging dat Paus Franciscus op de hoogte was van de sancties die Paus Benedictus op McCarrick had opgelegd voor zijn seksuele misdaden en vervolgens die sancties omdraaide.

Terwijl Paus Franciscus weigert commentaar te leveren op de ernstige aantijgingen tegen hem en anderen in het getuigenis van Viganò, zijn verdedigers van het Pausschap van Franciscus druk bezig om Viganò in diskrediet te brengen, met Bisschoppen en Kardinalen die in het rapport worden genoemd als Kardinalen Donald Wuerl, Blase Cupich en Joseph Tobin, die zijn getuigenis afdoen als onbetrouwbaar, evenals leden van de linkse media de supporters van Viganò aanvallen.

Maar een aantal Bisschoppen en Kardinalen evenals leken zijn naar voren getreden ter ondersteuning van Viganò, zijn geloofwaardigheid en integriteit stavend, waaronder Kardinaal Raymond Burke en Bisschoppen Robert Morlino, Joseph Strickland, Thomas Olmsted en Athanasius Schneider.
Kardinaal Daniel DiNardo, president van de USCCB (de conferentie van Katholieke Bisschoppen van de Verenigde Staten), heeft gisteren een verklaring afgelegd waarin het zegt dat de getuigenis van Viganò voldoende is om een onderzoek te rechtvaardigen en dat het de Paus zal vragen om een bijeenkomst samen te roepen.

Maar het sterkste bewijs dat de beweringen van Viganò de waarheid zijn, komt van Mgr. Jean-François Lantheaume, een directe ooggetuige van een gesprek waarin McCarrick op de hoogte was van zijn sancties.

Terwijl de seculiere media verslag uitbrengen, draait de potentiële doofpot van de Paus rond het feit of dan wel en wanneer er sancties werden opgelegd aan McCarrick en Lantheaume, als deze waar zijn, de sterkste bewijzen zijn voor de waarheid van Viganò’s beweringen in dit opzicht.

Dit is wat Viganò zei in zijn op zondag gepubliceerde getuigenis:

“Hoe dan ook, wat zeker is, is dat Paus Benedictus de bovengenoemde canonieke sancties oplegde aan McCarrick en dat deze hem werden meegedeeld door de apostolische Nuntius aan de Verenigde Staten, Pietro Sambi. Monseigneur Jean-François Lantheaume, toen eerste raadgever van de Nuntiatuur in Washington en Chargé d’Affaires zoals het was na de onverwachte dood van Nuncio Sambi in Baltimore, vertelde me toen ik aankwam in Washington – en klaar is om te getuigen – over een stormachtig gesprek van meer dan een uur dat Nuncio Sambi had met Kardinaal McCarrick die hij had opgeroepen voor de Nuntiatuur. Monseigneur Lantheaume vertelde me dat “de stem van de Nuntius helemaal tot in de gang te horen was.”

Lantheaume is sindsdien naar voren getreden en heeft dit inderdaad bevestigd, en verklaarde aan de pers dat de getuigenis van Viganò volkomen juist is, en deze verder in zijn persoonlijke Facebook-pagina bevestigt:

“Ik ben getuige dat de nuntius Viganò de meest eerlijke prelaat is die ik ken in het Vaticaan … ik kan je vertellen als directe getuige dat Viganò de waarheid vertelt: ik was de directe getuige!“

Het nieuws is dat Viganò, sinds hij zijn explosieve verklaring op zondag uitbracht, hij  ondergedoken is uit angst voor zijn leven.

In een onthullende post op zijn blog vertelt de Italiaanse dokter Aldo Maria Valli, een Vaticaanexpert, zijn persoonlijke ontmoetingen met Viganò, die de dokter zijn getuigenis gaf om op zijn site te publiceren.

Tijdens hun privébijeenkomsten bevestigde Viganò het bestaan van een homoseksueel netwerk in de Kerk, dat Valli op zijn blog vertelt:

“Seksueel misbruik is een uitgebreider fenomeen dan men zou denken, en het is niet correct om over pedofilie te praten, omdat het in de overgrote meerderheid van de gevallen gaat om homoseksuele geestelijken die jagen op adolescente mannen. Meer correct is het, zegt de Monseigneur, om in plaats daarvan over efebofilie te praten. Maar het punt is dat het netwerk van medeplichtigheid, stilte, toedekking en wederzijdse gunsten, boven alle verbeelding is en alle leiders betreft, zowel in Amerika als in Rome”

Toen Valli aan Viganò vroeg waarom en hoe dit allemaal in de Kerk had kunnen gebeuren, zei Valli dat zijn reactie zijn bloed deed stollen: “Omdat de scheuren genoemd door Paulus VI, waaruit Satans rook zou zijn binnengedrongen in het huis van God, kloven zijn geworden. De duivel werkt krachtig en om toe te geven, of om je gezicht naar de andere kant te keren, zou het onze grootste zonde zijn.

Valli zegt verder dat nadat de getuigenis van Viganò werd gepubliceerd, hij een laatste oproep kreeg van de voormalige Pauselijke nuntius om hem te vertellen dat hij een vliegticket had gekocht en naar het buitenland reisde – maar hij wilde niet zeggen naar waar.

Het document laat zien dat Franciscus een geschiedenis heeft van het in ere herstellen van geestelijken die veroordeeld zijn voor seksueel misbruik.

Verdere steun voor het getuigenis van Viganò, in het bijzonder de sancties die door Benedictus zijn opgelegd, en zijn opgedoken via het Catholic News Agency, dat sprak met niet één maar twee bronnen die aanwezig waren op de bijeenkomst in 2008 tussen McCarrick en toenmalige Nuncio Sambi, dezelfde bijeenkomst waar Lantheaume aanwezig was.

Beiden hoorden dat Sambi tegen McCarrick zei dat hij het ‘D.C.’s Redemptoris Mater Seminary’ moest verlaten waar hij woonde. Sambi zei dat de orders rechtstreeks van Paus Benedictus kwamen.

Vaticaanse expert Ed Pentin zegt dat Paus Benedictus zelf heeft bevestigd dat hij sancties heeft opgelegd aan McCarrick, hoewel Benedict zich de precieze aard van de sancties niet kan herinneren.

En twee Kardinalen hebben onafhankelijk bevestigd aan ‘Church Militant’ dat alle getuigenissen van Viganò helemaal waar zijn.

Seculiere media heeft ook bevestigd dat McCarrick op één of andere manier uit de gunst van Benedictus was geraakt maar door Franciscus weer tot leven werd gewekt.
David Gibson schreef, voor de ‘National Catholic Reporter’ in 2014:

“McCarrick is één van een aantal senior-clerici die tijdens het achtjarige pontificaat van Paus Benedictus XVI min of meer aan de kant zijn gezet. Maar nu is Franciscus Paus, en prelaten zoals Kardinaal Walter Kasper (nog een oude vriend van McCarrick) en McCarrick zelf zijn terug in de mix en drukker dan ooit.”

‘The Washington Post’ publiceerde een stuk zinspelend op de sancties van McCarrick op 31 juli van dit jaar.
Voor critici van Viganò, zoals Kardinalen Cupich, Tobin en Wuerl, om Viganò van liegen te beschuldigen, zouden ze ook Lantheaume moeten beschuldigen, evenals twee andere priesters, verslaggever Ed Pentin en Dr. Valli van leugens.

Het bewijs breidt zich uit dat Viganò inderdaad de waarheid vertelt. Als Paus Franciscus inderdaad de sancties van McCarrick zou terugdraaien, zou het niet de eerste keer zijn dat hij handelde op een manier die in tegenspraak was met zijn eigen nultolerantiebeleid.

Het document laat zien dat Franciscus een geschiedenis heeft van het in ere herstellen van geestelijken die veroordeeld zijn voor seksueel misbruik.

Voorbeeld: Mgr. Mauro Inzoli, veroordeeld door het Vaticaan in 2012 wegens het misbruiken van meerdere jongens van 12 tot 16 jaar en gelast om tot de lekenstaat te worden gebracht.

In 2014 deed Inzoli een beroep op Paus Franciscus, die zijn vonnis verlaagde, niet beval gelicificeerd te worden en hem, in plaats daarvan, verder Priester te laten zijn en hem opdroeg behandeling te zoeken.

Het was hem verboden om in de buurt van kinderen te komen en te worden uitgesloten van actieve bediening.

In november van hetzelfde jaar werd Inzoli in de Italiaanse strafrechtbank veroordeeld voor seksueel misbruik van vijf tienerjongens tot bijna vijf jaar gevangenisstraf. De officier van justitie zei dat Inzoli nog meer slachtoffers had, maar dat hij hem voor die zaken niet meer kon vervolgen wegens verjaring van de feiten.

Paus Franciscus moest zich verontschuldigen voor zijn beslissing en Inzoli de les lezen.

Volgens de ‘Associated Press’ waren de acties van Paus Franciscus met betrekking tot Inzoli niet uniek. In een artikel van februari 2017 staat:

De zaak Inzoli is één van de vele waarin Franciscus het advies van de Congregatie van het Vaticaan voor de Doctrine van het Geloof heeft verworpen en een vonnis heeft gereduceerd waarin werd geëist dat de Priester tot de lekenstaat zou worden teruggebracht, twee canonadvocaten en een kerkelijk ambtenaar informeerden ‘AP’ hierover. In plaats daarvan werden de priesters veroordeeld tot straffen, met inbegrip van een leven van boetedoening en gebed en verwijdering uit de openbare bediening.”

Er is ook bewijs dat Paus Franciscus de onteerde voormalige Kardinaal Roger Mahony, de voormalige Los Angeles-Kardinaal,  die toezicht hield op de grootste forfaitaire uitbetaling van seksueel misbruik in de Amerikaanse geschiedenis, twee derde van een miljard dollar, weer in eer herstelde.

Begin 2013 werd de gepensioneerde Mahony uitgesloten van alle openbare bediening en administratieve taken door zijn opvolger, Aartsbisschop Jose Gomez, die geloofwaardig bewijsmateriaal citeerde dat Mahony seksmisbruik had verdoezeld.

Minder dan twee weken later kondigde Paus Benedictus aan dat hij zou aftreden als Paus, en een maand later ontplofte de controverse dat Mahony bij het conclaaf behoorde dat Paus Franciscus zou verkiezen.

Een paar weken nadat Franciscus was verkozen, was Mahony plotseling weer in het openbaar te zien met de vorming van tieners, iets dat Aartsbisschop Gomez hem absoluut had verboden. Toen de media Gomez hierover aan de tand voelden met de vraag waarom, gaf Gomez geen commentaar.

Dan is er Kardinaal Godfried Danneels, emeritus Aartsbisschop van Mechelen-Brussel.

In 2010 werd hij betrapt in een audio-opname waarin hij een jongeman het zwijgen oplegde over seksueel misbruik dat hij had geleden door de goede vriend van Danneel, Bisschop Roger Vangheluwe, die zijn neef, in de loop van 13 jaar had gemolesteerd.

De opname werd aan de pers vrijgegeven en een vuurstorm volgde erop. Danneels die vernietigende kritiek voor zijn poging ontving om de homoseksuele predatie van zijn vriend te verbergen.

Vangheluwe gaf toe zijn neef te hebben gemolesteerd, maar omdat de feiten verjaard waren, kon hij niet worden vervolgd. Hij moest met schande ontslag nemen.

Twee priesters kwamen later naar voren en zeiden dat ze meldingen hadden gemaakt van Vangheluwe’s seksueel misbruik aan Kardinaal Danneels in het midden van de jaren 1990 en 2000, maar er is nooit iets ondernomen.

De Belgische politie deed een inval in het kantoor en de woonst van de Kardinaal en publiceerde haar bevindingen in een rapport van 200 pagina’s, waarin bijna 500 klachten over vier decennia werden onthuld, waarbij twee derde van de klagers een man was. Kardinaal Danneels werd in 50 gevallen genoemd als actief voor het afdekken van seksueel misbruik.

De reputatie van Danneels leed onherstelbare schade als gevolg van het schandaal, maar tot grote verbazing van vele Belgische Katholieken benoemde Paus Franciscus Danneels tot afgevaardigde voor de Synode voor het Gezin van 2015.

Een aantal goede Katholieke media uitten hun verbijstering over Franciscus’ keuze voor Danneels als afgevaardigde.

‘Church Militant’ heeft ook gerapporteerd over beschuldigingen dat Paus Franciscus, toen hij het hoofd van het aartsbisdom van Buenos Aires was, naar verluidt seksueel misbruik had toegedekt.

Pater Ruben bekende in 2002 de 15-jarige Gabriel Ferrini te hebben gemolesteerd.

De moeder meldde het misbruik onmiddellijk aan het bisdom Quilmes, die de Heilige Stoel op de hoogte bracht van het misbruik en die Pardo de opdracht gaf om het bisdom te verlaten.

In 2003 werd Pardo terug gezien en onderwees hij in een school en hoorde de biecht van kinderen in Buenos Aires, hoewel het Aartsbisdom van Buenos Aires informatie had gekregen over het seksueel misbruik van Pardo.

De moeder daagde het bisdom Quilmes voor de rechtbank voor de doofpot en won, maar er werd nooit een openbare verklaring gegeven waarom Aartsbisschop Jorge Bergoglio toeliet dat een bekend homoseksuele seksuele delinquent lesgaf op een basisschool.

Paus Franciscus lijkt ook zijn nultolerantie, in de zaak van Bisschop Juan Carlos Maccarone, te hebben opgegeven, die in 2005 betrapt werd in één van de grootste seksschandalen die de Argentijnse Kerk deden daveren, toen een video van hem opdook waar hij homoseksuele seks had met zijn 23-jarige chauffeur, Alfredo Serrano.

De Pauselijke Nuntius stuurde de video naar Paus Benedictus, die onmiddellijk het ontslag van Maccarone aanvaardde.

Maar de onteerde Bisschop dook vijf jaar later in 2010 weer op en diende de vorming toe aan kinderen in een Kerk van een naburig bisdom.

Maccarone woonde nog steeds in Buenos Aires, in het rechtsgebied van Bergoglio, en droeg de Mis op voor een groep nonnen die verantwoordelijk waren voor de opvang van gehandicapte kinderen.

Het blijkt dat Bergoglio hem nooit had verwijderd van actieve bediening.

En de traagheid van de Paus om tegen de Chileense Bisschop Juan Barros op te treden eerder dit jaar werd beschreven als de ergste crisis van zijn pontificaat. Ondanks meerdere beschuldigingen die Barros had weggemoffeld voor een homoseksuele deliquent-priester, benoemde Franciscus hem tot Bisschop van het bisdom Osorno, wat een sterke weerslag en luide protesten van boze Katholieken teweegbracht, die zelfs een Mis bestormden die Barros opdroeg.

Paus Franciscus moest zich op een gegeven moment verontschuldigen nadat hij de aanklagers van Barros had beledigd als belagers en roddelaars, zelfs als hij hen dom noemde.

Toen geloofwaardig bewijs aan het licht kwam dat Barros inderdaad een homoseksuele deliquent-priester had beschermd, bood Franciscus nog een andere publieke verontschuldiging aan, waarbij alle Bisschoppen van Chili naar Rome kwamen en waar ze massaal hun ontslag indienden. Tot nu toe  heeft hij drie ontslagen aanvaard.

De feiten tonen dat hij [Paus Franciscus] keer op keer zijn eigen beleid heeft overtreden en zelfs meerdere seksueel delinquenten teruggebracht en gepromoot heeft die diepe banden en betrokkenheid hadden met het homoseksuele klerikale netwerk in de Kerk en het heeft toegedekt.

Eén van de duidelijkste schendingen van het nultolerantiebeleid van Paus Franciscus, is het geval van Kardinaal Oscar Rodriguez Maradiaga, bijgenaamd de vice Paus vanwege zijn invloed op de Heilige Vader.

Een Vaticaans onderzoek uit 2017 onthulde dat de rechterhand van Maradiaga, Aartsbisschop Juan Pineda, seminaristen seksueel misbruikte en een live in homoseksueel lief had. Hij was ook betrokken bij financieel wanbeheer en investeerde meer dan een $ 1 miljoen in dubieuze bedrijven, die uiteindelijk al het geld verloren.

Paus Franciscus liet het rapport een jaar liggen en liet het publiek zich af vragen waarom hij niet tegen Pineda handelde.

Pas na een lange tijd, toen een vriendin van Maradiaga, een weduwe genaamd Martha Alegría Reichmann, die hem al veertig jaar kende, Maradiaga beschuldigde van bescherming van zijn vriend Pineda, dat de Paus uiteindelijk het ontslag van Pineda aanvaardde.

Reichmann stapte in juni naar de media en zei over Maradiaga: “Kardinaal Oscar Rodríguez Maradiaga weet alles wat zijn rechterhand doet, hulpbisschop Juan Pineda, maar hij heeft hem altijd bedekt en beschermd.” Hoewel Pineda in juli moest aftreden, blijft Maradiaga hoofd van zijn Aartsbisdom in Honduras.

Kardinaal Wuerl is natuurlijk een doorlopende zaak waarin een duidelijke schending van het nultolerantiebeleid van Paus Franciscus wordt benadrukt, dat zegt dat als geloofwaardige bewijzen naar voren worden gebracht, de beschuldigde geestelijke verwijderd moet worden.

Het rapport van de Pennsylvania Grand Jury onthulde dat Wuerl talloze keren de deliquent-priesters verplaatste en een nieuwe taak toewees. Zaken die Wuerl nog moet ontkennen, en toch blijft hij twee weken later hoofd van het Aartsbisdom Washington, D.C. en lid van het College van Kardinalen.

Woede bij gelovige Katholieken bereikt een kookpunt met dagelijkse gebedsvolle protesten die plaatsvinden onder Wuerl’s Embassy Row penthouse, en een priester twittert zelfs het volgende:

“Als Wuerl nog steeds in functie is tegen maandagavond, dan moet op dinsdagochtend elke het beu zijnde priester in de VS in onze auto’s stappen, naar DC rijden en weigeren te vertrekken tot hij in ballingschap gaat. Ik kan deze rotzooi niet meer aan. “

En een parochiaan in de parochie van de Blessed Sacrament in Washington, D.C., zei dat de voorganger, pater D’Silva, na de homilie van zondag pleitte voor zijn eigen Aartsbisschop, Kardinaal Donald Wuerl, om af te treden en ontving een staande ovatie van de parochianen.

Wat de kern vormt van de bedreiging van het pontificaat van Franciscus is ironisch genoeg precies datgene waarvan hij verondersteld werd dat hij dat zou oplossen, de seksueel misbruikcrisis binnen de geestelijkheid, een crisis die grotendeels homoseksueel van aard blijkt te zijn.

Maar in wat lijkt een toenemende stroom te zijn van dergelijke gevallen, met rapporten die bijna wekelijks uit verschillende landen komen en nu aan dit alles worden toegevoegd. De explosieve getuigenis dat Franciscus voorkennis van dit alles had en niets deed, totdat de media rapporten hem dwongen, ziet het er steeds meer naar uit dat wat Franciscus gekozen heeft, hem tot afstand kan dwingen.

Bij het aannemen van de troon, beloofde hij, herhaaldelijk, de noodzaak aan een nultolerantie.

Desalniettemin tonen de feiten dat hij [Paus Franciscus] keer op keer zijn eigen beleid heeft overtreden en zelfs  meerdere seksueel delinquenten teruggebracht en gepromoot heeft die diepe banden en betrokkenheid hadden met het homoseksuele klerikale netwerk in de Kerk en het heeft toegedekt.

Velen wachten op wat gaat volgen en vragen zich af hoelang Paus Franciscus nog kan volhouden, want oproepen tot aftreden worden steeds luider in niet alleen de Katholieke wereld, maar overal ter wereld.

Bron: Church Militant: POPE FRANCIS MUST RESIGN: ZERO TOLERANCE
Vertaling: R.D. voor Katholiekforum.net

Author: Dries Goethals

Naast voorzitter van het Katholiek Forum, is Dries Goethals de voorman van de anti-cultuurmarxistische vereniging Pro Familia (www.profamilia.nl) en verantwoordelijke van de landelijke tak van de internationale pro-life-organisatie Helpers of God's Precious Infants (www.helpers.be).

15 thoughts on “Nultolerantie opleggen tegen pedofiele doofpotoperaties, maar zélf niet aftreden bij inbreuken?

 1. Niemand hoeft zich hierover te verbazen. Jorge Bergoglio (thans bekend als Paus Franciscus) is juist aan de macht gebracht om de misbruikers en ketters de hand boven het hoofd te houden en om de sinds het Tweede Vaticaanse Concilie al zwaar gewonde Kerk de genadeslag toe te brengen. Een centrale rol hierin werd gespeeld door de zogenaamde Sankt Gallen-groep, in Kardinaal Danneels’ eigen woorden: “De Mafia”.
  https://www.youtube.com/watch?v=DxVVrdXaJoA

 2. Van mij mogen ze die priesters en andere zogenaamde herders van de kerk die zich schuldig gemaakt hebben aan het misbruiken van kinderen en volwassenen gelijk ophangen. Het wordt nu toch echt eens tijd dat die Satanische homo- pedofiele club uitgeroeid wordt tot aan de wortel. En dat de Heilige Katholieke Kerk weer een kerk is die Christus in AL zijn ledematen vertegenwoordigd. Opdat er ook weer echte Heiligen mogen zijn ,zoals Pater Pio, H Benedictus, H. Hildegard etc. En dat voor eens en voor altijd die kakkerlakken uit Onze Kerk weg zijn . Deze nep -christenen en viezerikken!!
  Ik schaam me nog net niet om een oprecht Katholiek te zijn, maar dat scheelt een haar! Wat een wanstaltigheid binnen zo mooi instituut.
  Christus Vincit , Christus Regnat , Christus Imperat. Christus Aeterna!!

  1. ☩JMJ☩

   Citaat de kruisridder: “Ik schaam me nog net niet om een oprecht Katholiek te zijn, maar dat scheelt een haar! Wat een wanstaltigheid binnen zo mooi instituut.”

   Geen enkele reden om u te schamen voor onze Heilige Godsdienst, beste kruisridder; de schuld is niet aan de Katholieke Religie, maar aan de occulte infiltratie van de clerus door de vrijmetselaars, wier macht in het Vaticaan tot op heden in stand gehouden wordt door seculiere wereldmachten.

   Schep goede moed; Christus zal de overwinning behalen door Zijn vlekkeloze Moeder.

   Landsknecht vooraan! ☩

   Citaat de kruisridder: “Christus Vincit , Christus Regnat , Christus Imperat.”

   Feliciter! Feliciter! Multos annos!

 3. ☩JMJ☩

  Donald Wuerl zou in Rome gesignaleerd zijn om met de Paus te gaan spreken (zijn verdwijnen is reeds tot stof geworden van menig spotprent op het internet); het zal hem wat te benauwd geworden zijn met de Katholieke woede op Amerikaanse bodem. Ge kunt weglopen van de mensen, Wuerl, maar niet van het Oordeel van God.

  McCarrick was de koningmaker voor Franciscus in de VSA, voor het opvullen van de bisschopszetels aldaar; het is uiterst absurd om te beweren, zoals de bergogliaanse sycofanten doen, dat hij niets wist van die mottigen tist zijn perversiteiten. Vuil Carriekske was trouwens één van de schimmige figuren die campagne gevoerd hebben om Bergoglio tot de Troon van de Heilige Petrus te verheffen. De huidige Paus omringt zich met de corruptste figuren die rondwaren in de clericale rangen, hetgeen reeds in de mensen hun gezicht geduwd werd toen Godfried Danneels met hem op het balkon van de Sixtijnse Kapel verscheen na de pauskeuze in 2013.

 4. De kinderen van de duivel voelen zich nog steeds sterk.
  Paus Franciscus gesteund door een groot deel van de kardinalen en bisschoppen, op hun beurt gesteund door een misleid volk dat geen argumenten wil horen of zien. Men volgt nog steeds gezellig tv en andere corrupte media.

  Maar niet lang meer.
  De dag nadert dat zij zullen menen de overwonnen te hebben en dan zullen zij in hun hoogmoed gemakkelijk onderuit gehaald kunnen worden. Niemand is zo kwetsbaar als degene die denkt het gemaakt te hebben zonder met God de Vader rekening te houden.

 5. Deze paus is in strijd met zijn geweten zo hij dat al heeft! Zijn leer zit vol strijdigheden en in feite is hij totaal ongeschikt om de stoel van Petrus te bezetten ! In feite is hij vat vol tegenstrijdigheden, en telkens moet de persdienst van het Vaticaan zijn woorden corrigeren , ongelooflijk !!

 6. Het lijkt wel of God deze paus gebruikt om al het ongedierte uit alle gaten en kieren te lokken. Het lukt Hem aardig zo te zien. Dan weet de vogende paus precies wie hij naar huis mag sturen en wie mag blijven.

  1. ☩JMJ☩

   Ik moet zeggen, Bart; Coccopalmerio ziet er niet weinig amfibisch uit. Het doet denken aan de tirade van de valse-oppositie-acteur, Alex Jones, waarin hij klaagde dat chemicaliën in het water de kikkers verwijfd aan het maken waren.

 7. ☩JMJ☩

  Ik heb al langer het vermoeden dat het reeds in 2013 afgesproken was dat Bergoglio na enkele jaren zou aftreden; hijzelf lijkt daar herhaaldelijk op gezinspeeld te hebben (de geheime sekten conditioneren bevolkingen door op voorhand repetitief te zinspelen op hun plannen). De Italiaan die McCarrick jaren geleden aangezet had om campagne te voeren voor Bergoglio sprak zelfs duidelijk over een vijfjarig programma (een artikel hierover is “Cardinal McCarrick confesses that he was lobbied to support Cardinal Bergoglio” op het From Rome blog, 2015-02-25). Vijf jaren zijn verstreken, en we zien een gecoördineerde media-operatie die het over een aftreden van de Paus heeft. De valse-oppositieman, Leo Zagami, beweert dat Franciscus van George Soros bevel gekregen heeft om niet af te treden, maar Soros staat uiteindelijk onder het bewind van dezelfde Rothschildse bankiersdynastie die Donald Trump en Matteo Salvini aan de macht gebracht heeft, en vermoedelijk zal van daar binnenkort een bevel komen naar Paus Franciscus om af te treden.

  De QAnon-agenten van Trump hebben op het internet gesproken over een “storm” en over wat zij noemen een “glorieus” jaar 2018; hetgeen we nu allemaal zien gebeuren, inclusief het Viganò-getuigenis (er staat een foto op het internet van Ratzinger en Viganò die elkander een maçonnieke handdruk geven), zijn allemaal gecalculeerde stappen in de context van QAnon zijn “storm”. Steve Bannon heeft zending ontvangen van Trump om hier in Europa het politiek klimaat om te vormen, en ik denk dat een pauselijk aftreden nog voor 2019 en een keuze van Raymond Burke tot het Pausdom binnen hun plannen ligt. Kortom, het is een val.

  Terwijl de mensen echter plannen maken, is het uiteindelijk God Die de koers van de geschiedenis in Zijn hand houdt, en als er weldra een nieuw conclaaf komt, dan zou het wel eens kunnen zijn dat de Hemel in de pauskeuze zal ingrijpen tot verbazing van de schimmige figuren die in hun oeverloze hoogmoed menen dat de wereld hun schaakbord is. Laten we bidden voor de bevrijding en verheffing van onze Heilige Moeder, de Kerk.

  Indien Paus Franciscus dit jaar nog aftreedt, wil dan terugdenken aan mijn woorden hier. Gebeurt het niet, dan is het zo. In 2013 heeft een Argentijn mij gezegd dat er een gerucht de ronde deed in zijn land dat Bergoglio gezegd had dat hij vier jaren gekregen had om te doen wat hij wilde doen; zijn pontificaat duurt ondertussen al wat langer dan vier jaren, maar dat is irrelevant.

  1. Ja, beste Benjamin. Niets gebeurt momenteel op aarde zonder een lang vooraf uitgekiemd programma van deze die u beschrijft hierboven. Het rustig van op afstand bekijken is een noodzaak om te kunnen inzien wat er juist gebeurt.
   Echter, als men de plannen kent van deze schurken, is het maar juist volgen en de afloop ervan bekijken. Maar daar zit juist de knoop. Hoeveel zijn er die alles terug in de geschiedenis gaan analyseren en dit plan kunnen benaderen?
   Voor wat de goede Paus, die moet komen, betreft. Het zal zo zijn dat God inderdaad iemand op de troon van Petrus zal zetten, die de schurken niet verwacht hadden en ook niet kunnen tegenhouden, zoals gebeurt is met Kardinaal Siri. Het zal iemand zijn waaraan iedereen zal zien dat het Gods gezand is.
   Daarom, goed behouden wat we hebben, het geloof, bidden en afwachten.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

   1. ☩JMJ☩

    Citaat Peter: “Hoeveel zijn er die alles terug in de geschiedenis gaan analyseren en dit plan kunnen benaderen?”

    Helaas bekommeren de meeste mensen zich over niet veel meer dan hun dagelijks boterhammeke; de rest achten zij ver van hun huis, en daar trekken zij zich niets van aan. Maar dat is dan weer wat de internationale kabal net wil; de bevolking brood en spelen (“panem et circenses”) opdienen om hen bezig te houden, terwijl hun dolk rusteloos rondgaat en slachtoffers maakt.

 8. De maat van afvalligheid is nog niet vol.

  Eerst moet nog de Waarschuwing komen.
  Daarna komt de langdurige loutering die eindelijk vele zielen tot dieper begrip zal brengen waarna degenen die zich niet laten zuiveren zullen weggevaagd worden.
  Zolang heeft de duistere bende nog haar duistere taak te verrichten.
  Zodra de antichrist aantreedt met Bergoglio’s hulp zou er nog drie en een half jaar duistere macht blijven heersen. Pas binnen die periode kan Bergoglio aan zijn einde komen wanneer hij zijn duistere taak heeft volbracht.

  Nadat Christus gekruisigd werd en verrees kregen de Joden nog jarenlang de gelegenheid zich te bekeren, tot de maat van onwil vol was, dan pas werd het oude Israel met haar afvallig priesterschap definitief weggevaagd om plaats te maken voor het Nieuwe Verbond en de apostolische opvolging.
  Het huidige afvallige priesterschap zou een ongekende hoogte van leugenachtigheid bereiken zodat geen enkele ziel nog een schijn van neutraliteit kan volhouden.

  Volgens mij is het geen zaak van datums maar van de laatste restjes geduld en barmhartigheid van God de Vader.
  Vermits ik slechts een klein onnozel menske ben tracht ik me aan de profeten te houden.

 9. ☩JMJ☩

  Ik heb geen pretensie de toekomst te kunnen voorzeggen, maar ik meen wel te zien dat er doorheen deze recente jaren met Franciscus als Paus een gecoördineerd plan toevertrouwd geworden is aan hem van vier of vijf jaren, hetgeen nu lijkt ten einde te lopen. Sinds de dood van Pius XII worden pausen door de maçonnieke wereldmachten gekozen, en het was voorspelbaar dat de regimewissel tussen Obama en Trump in de VSA als gevolg ging hebben dat er in de nasleep daarvan ook een regimewissel in het Vaticaan gepoogd zou worden. In een informatielek op het internet in 2013, vlak voor de pauskeuze van Franciscus, werd gezegd dat er een Argentijn gekozen ging worden, en dat dit te maken had met de wil van de VSA (toen onder Obama) om controle te herstellen over Zuid-Amerika, hetgeen achteraf bevestigd werd met de opening van een ambassade in Cuba. Volgens Henry Sire, verder, is er geld vanuit het Vaticaan naar de Clinton-campagne gegaan, en McCarrick stond dicht bij Obama zodat het verlies van invloed van de ene dus duidelijk verweven is met dat van de andere. Ik denk dus dat het de bedoeling van de bankiersdynastie is om de Obama-paus te vervangen met een Trump-paus, en zeer ‘toevallig’ werd Raymond Burke van in het begin van het Trump-presidentschap in de media-schrijnwerpers geplaatst als de kardinaal die het vriendelijkst stond tegenover Donald Trump; zeer ‘toevallig’ ook verscheen dit jaar een foto op het internet van een ontmoeting tussen Burke en Salvini. Zeer ‘toevallig’, verder, wordt Burke door mensen op sociale media die connecties hebben met personen binnen het Vaticaan aanzien als de waarschijnlijke pauskeuze in het volgend conclaaf.

  1. Nog nuttig om op te merken is het feit dat Kevin M. Cusick, een Amerikaans priester, het volgende op Twitter schreef (2018-08-26): “Cardinal Wuerl has been quoted as saying he thinks +Burke would be elected if a conclave were held now.”

   Oei, weer ‘toeval’.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.