Rapport van de ‘Pennsylvania Grand Jury’ is een juridische dwaling

 

Op de vooravond van de 15de Augustus 2018 wist de VRT het ‘feit’ te melden, dat “méér dan 1.000 kinderen in de VS werden misbruikt door méér dan 300 katholieke priesters in de staat Pennsylvania”. Volgens de Amerikaanse onderzoeksjury – een zogenaamde Grand Jury – duurde het misbruik tientallen jaren en werd het “vakkundig in de doofpot gestopt”. Een dergelijke volksjury moet op basis van bewijsmateriaal en getuigenissen beslissen of iemand aangeklaagd zal worden voor een misdrijf, pas dan kan er een formeel proces komen. De onderzoeksjury kwam er naar eigen zeggen achter, dat “honderden geestelijken op systematische wijze zeker 1.000, maar mogelijk duizenden, slachtoffers maakten”. De onderzoekers vonden naar eigen zeggen documenten die het misbruik beschreven én de doofpotoperatie om dit alles toe te dekken. Slachtoffers werden ontmoedigd om met hun verhaal naar de politie te gaan en ook bij beschuldigingen van priesters werd de politie niet op de hoogte gebracht of politiemensen werden geïntimideerd, zodat ze geen onderzoek zouden voeren. Toch klinken deze zware beschuldigen alles behalve geloofwaardig. Waar is het bewijs? Zouden de journalisten van de VRT dit nu zélf geloven? Duizenden slachtoffers, maar nooit heeft er ook maar één iemand aangifte gedaan? En als klap op de vuurpijl zouden de 300 daders minutieus hun escapades zélf schriftelijk hebben vastgelegd? Dit alles zijn echter géén feiten, maar lasterlijke aantijgingen die niet bewezen kunnen worden. Kortom, het is FAKE-NEWS.

Deze saga begon op 28 juli 2018 toen bekend werd, dat paus Franciscus – na lang dralen én een groot schandaal in de New York Times – het terugtreden van Theodore Edgar kardinaal McCarrick eindelijk had geaccepteerd. Deze kardinaal-emeritus van Washington was eerder door verschillende – destijds meerderjarige – mannen beschuldigd van seksueel misbruik. Met de beslissing van Bergoglio verloor McCarrick zijn plaats in het College van Kardinalen. Maar, Bergoglio werd net als de andere lezers van de New York Times opzettelijk misleid. McCarrick wordt afgeschilderd als een ‘pedofiel’ alhoewel hij zich vrijwel uitsluitend op seminaristen en priesters richtte. Dit zijn natuurlijk per definitie meerderjarigen. Het probleem is dus niet ‘pedofilie’, maar wél homoseksualiteit. Maar, waarom maakt de seculiere New York Times een probleem van de homoseksualiteit van McCarrick, terwijl de seculiere New York Times in andere gevallen niets anders doet dan de homoseksuele levensstijl promoten. Is homoseksualiteit uiteindelijk dan toch slecht? Dat McCarrick een homoseksueel is, en dat hij daarom door Bergoglio werd gestraft, dat verzwijgt de New York Times natuurlijk. Uiteindelijk was het overigens wel een 62-jarige man, die destijds als 16-jarige, door McCarrick in de sacristie bepoteld werd, en die hem nu aan de galg praat. Maar, McCarrick is zeker géén pedofiel.

Het is duidelijk, dat op dit ogenblik, homoseksualiteit binnen de clerus, de achilleshiel is van de Katholieke Kerk. Het probleem is, dat tegenwoordig homoseksuele priesters door hun bisschoppen net gepromoot worden en zelfs tot bisschop worden gewijd, net omdat ze chantabel zijn en zo onder controle gehouden kunnen worden door hun hiërarchische oversten. Met hun slechte theologie verraden deze homoseksuele priesters en bisschoppen natuurlijk de Kerk, maar net daarom worden ze door de politiek en de media opgehemeld. In Vlaanderen hebben we net hetzelfde meegemaakt met bijvoorbeeld Roger Vangheluwe. Maar, ook een Koen Vanhoutte, een Godfried Danneels, een Jozef De Kesel en een Johan Bonny hebben in het verleden méér dan eens de homoseksuele levensstijl in de media actief gepromoot. Voor de problemen binnen de Kerk in Vlaanderen hebben zij zich in het verleden te makkelijk afgesloten, omdat zij er niet van wilden weten. Ook hebben zij in het verleden de gelovigen te vaak met een kluitje in het riet gestuurd door op de problemen niet adequaat te reageren.

Ondanks het falende beleid binnen de Kerk is de misbruikcrisis – zoals die in de media wordt voorgesteld – natuurlijk psychologische oorlogsvoering, want in géén enkel instituut zijn de misbruikcijfers zo laag dan binnen de Kerk. De liberale media in Vlaanderen zijn in grote mate dan ook selectief blind, door enkel maar de problemen binnen de Kerk buiten alle proporties op te blazen, terwijl alle andere gevallen vrijwel doodgezwegen worden. De Pennsylvania Grand Jury en de media wereldwijd creëren opnieuw een ‘morele paniek’ die een buitenproportionele, vijandige en onrechtvaardige reactie is op een vermeende situatie binnen de Kerk. Aangezien de meeste vermeende daders intussen overleden zijn, staat de kunstmatig en onnodig gecreëerde paniek niet in verhouding tot de ernst, de schade of de dreiging. De clerus wordt in de media collectief schuldig verklaard.

Een Grand Jury in de VS is een gerechtelijk onderzoeksmiddel; een vooronderzoek. Het onderzoekt de mogelijk criminele daden van een verdachte. Tijdens het vooronderzoek kunnen er aanwijzingen van schuld rijzen. Dan wordt de verdachte in verdenking gesteld – dit is het zogenaamde inditement – en door het inditement wordt de verdachte een beklaagde. Om een verdachte in verdenking te stellen, moeten er ernstige aanwijzingen van schuld bestaan. Echter, zowel voor een verdachte – en zelfs voor een beklaagde – geldt steeds de onschuldpresumptie oftewel het vermoeden van onschuld. De praesumptio innocentiae is één van de grondbeginsel van het strafrecht, dat bepaalt dat eenieder voor onschuldig dient te worden gehouden tot het tegendeel is bewezen. Eénieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan. De Pennsylvania Grand Jury heeft het over méér dan 300 katholieke priesters – die in deze fase enkel maar verdacht zijn – en dus niet schuldig zijn. Echter zij worden hier door de Grand Jury en de VRT schuldig verklaard, terwijl ze voor onschuldig moeten worden gehouden, omdat de feiten niet bewezen zijn.

Het schandalige in deze hele zaak is, dat door de Pennsylvania Grand Jury slechts twee priesters in verdenking zijn gesteld – charges have been filed against two priests – en géén 300 zoals wordt beweerd en dat de overige 298 priesters dus wegens gebrek aan ernstig bewijs niet zullen worden vervolgd. Met andere woorden, het misbruik van méér dan 1.000 kinderen is niet bewezen, ten eerste omdat het in deze gevallen sowieso bijna nooit over kinderen gaat, maar wél over jongvolwassen mannen en ten tweede omdat de feiten mogelijks niet strafbaar zijn of ten derde omdat de feiten misschien niet hebben plaatsgevonden, verjaard zijn of omdat de dader is overleden. Daarom zijn tenminste 298 van de 300 priesters onschuldig. Maar, de onschuldpresumptie geldt natuurlijk niet voor Katholieke priesters, omdat het dan allemaal een beetje minder spectaculair zou zijn. De Pennsylvania Grand Jury geeft zélf toe, dat ze slechts in 2 gevallen voldoende bewijs hebben gevonden om het tot een rechtszaak te laten komen. In alle andere gevallen is hier sprake van laster en eerroof richting de onschuldige 298 priesters. Het feit, dat deze 298 priesters niet in staat zijn om hun naam te zuiveren, is totaal onrechtvaardig, een schending van de privacy en zelfs onwettig.

In de publieke ruimte wordt er nu voor de zoveelste keer – totaal onterecht – een heksenjacht ontketend tégen onschuldige priesters en tégen de Kerk. Waarom worden deze onbewezen ‘misdaden’ zomaar op straat gegooid? De homoseksuele clerici binnen de Kerk, de overheid én de media spannen nu echter samen om dit alles als ‘pedofilie’ voor te stellen, terwijl het eigenlijk over homoseksualiteit gaat. Maar, dit laatste is natuurlijk een stok waar ze niet mee kunnen slaan, omdat in hun optiek daar natuurlijk niets mis mee is. Paus Franciscus slaat samen met de Amerikaanse bisschoppen ten onrechte een mea culpa en zij bekennen dus schuld voor vermeende ‘pedofiele’ feiten, die voor het merendeel nooit hebben plaatsgevonden, terwijl Bergoglio homoseksuele priesters en bisschoppen eigenlijk niet wil bestraffen. Schuldigen moeten natuurlijk wél bestraft worden, maar de onschuldigen niet. In feite is dit alles dus hoofdzakelijk Grand Jury Political Theatre, dat alleen maar wordt opgevoerd om de Kerk te muilkorven, te beschadigen en te vernietigen. Het is jammer, dat de kerkleiding niet wat meer van zich afbijt, want dat zijn ze aan de overleden – onschuldige – priesters en aan de gelovigen verplicht.

Deel dit artikel:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Author: Mathieu Albert

17 thoughts on “Rapport van de ‘Pennsylvania Grand Jury’ is een juridische dwaling

 1. … Beschuldigingen moeten inderdaad gefundeerd zijn, niet vaag. Maar als de schuld vast staat moeten zowel de Kerk als de burgerlijke overheid ingrijpen (deze laatste als de feiten nog niet verjaard zijn).
  … Te dikwijls laat paus Franciscus het bij mooie woorden. Hij moet ook duidelijk zeggen tot de geestelijken (en de burgerlijke overheid) wat er met de schuldigen (zowel rechtstreekse daders als toedekkers van de misdaden) zal gebeuren. Klare wijn schenken, zowel wat betreft het verleden als de toekomst. Ook duidelijke, zinvolle preventieve maatregelen zijn aangewezen.

 2. Geachte,
  wat wil u met dit artikel zeggen? Ik denk dat u de verkeerde boodschap de wereld instuurt met zinnen als: “Daarom zijn tenminste 298 van de 300 priesters onschuldig”. Minstens 40 onder hen hebben zelf verklaard schuldig te zijn.
  En verdenkt u alle andere getuigen ervan verzinsels te hebben verspreid?
  De hiërarchie binnen de Kerk is tekort geschoten. Lees het 11 bladzijden lange document van aartsbisschop Vigano, voormalig nuntius in de US (in het Engels); dit is pas shockerend voor elk rechtgeaard katholiek.
  Slechts één zinsnede uit dit document van een aartsbisschop-nuntius die de Kerk in de US als geen ander kent:
  “Bishops and priests, abusing their authority, have committed horrendous crimes to the detriment of their faithful, minors, innocent victims, and young men eager to offer their lives to the Church, or by their silence have not prevented that such crimes continue to be perpetrated”.
  Laten we niets onder de mat vegen, maar bidden voor de Kerk.

  1. Beste Sam,

   Dit is een pleidooi voor de onschuldigen.

   De gewone gelovigen zijn in deze ook onschuldige slachtoffers die zelf voor halve pedofielen worden versleten.

   Het rapport van de Grand Jury zegt klip en klaar dat slechts 2 van de 300+ priesters voor de rechtbank gebracht zullen worden.

   Als u over andere informatie beschikt, dan verneem ik die graag met referenties.

   Het rapport van Aartsbisschop Viganò gaat enkel maar over homofiele netwerken binnen de Kerk. Er worden géén concrete feiten opgesomd.

   Maar het is duidelijk, dat dit misbruikschandaal niet gaat over pedofielen, maar over homofielen die zich aan elkaar en soms ook aan minderjarige jongvolwassen vergrepen.

   We moeten de zaken goed definiëren om te kunnen begrijpen wat er precies aan de hand is.

   Laat het duidelijk zijn, die vunzigheid is niet de Kerk zoals ik die ken.

 3. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat het rapport van de grand jury een juridische dwaling is.

  Er is vaak samenloop tussen verschillende perversies. Het meeste misbruik was gericht tegen jonge mannen, maar dan wel in een gezagsrelatie. Dat is afschuwelijk. Daarnaast was er ook misbruik van kinderen. Dat is nog veel afschuwelijker. Het is terecht dat de grand jury hier het grootste punt van maakt. Deze daders zouden met een molensteen om de hals in zee geworpen moeten worden (Mattheus 18:6; Marcus 9:42).

  De belangrijkste reden dat slechts enkele mensen worden vervolgd is dat de meeste feiten verjaard zijn. Honderden mensen hebben juist wel een klacht ingediend bij de kerkelijke autoriteiten. Daardoor zijn ook de dossiers bij de bisdommen gevormd. Soms werd een dader bestraft. Vaak ook niet. Maar vrijwel altijd werd de zaak in de doofpot gestopt, met daardoor een grote kans op herhaling van het misbruik. Aangifte doen bij de politie werd effectief ontmoedigd, vaak ook door de politie zelf. Overigens gebeurt hetzelfde ook in het leger, bij verenigingen en in families.

  Aangezien het meeste misbruik zich in het verborgene afspeelde zijn er in die gevallen waarin de dader niet bekend heeft geen bewijzen, behalve dan de getuigenissen van de klagers zelf. Als er echter meerdere mensen zijn die onafhankelijk van elkaar getuigen van soortgelijke handelingen op verschillende momenten door dezelfde dader, dan is de kans heel groot dat die getuigen de waarheid spreken. Misschien is het nog niet voldoende voor een veroordeling, maar in de goede oude tijd wel voldoende om zo’n beschuldigde eens aan de tand te voelen, de duimschroeven aan te draaien en het vuur aan de schenen te leggen.

  1. Beste Silvanus,

   U formuleert een hele hoop veronderstellingen, maar dat zijn geen feiten. Hetgeen u zegt kan waar zijn, maar ook niet. We weten het niet. Denkt u nu werkelijk dat alle getuigenissen oprecht zijn? Na 50 jaar vervagen herinneringen en kan men vaak geen onderscheid meer maken tussen werkelijkheid en inbeelding. Misschien worden er hier en daar ook wel enkele rekeningen vereffend. Feit is wel, dat de bisschoppen alles achter slot en grendel houden. Maar ook zij zijn gebonden door het beroepsgeheim. Toch zou men van die zaken waarvan men zeker is, moeten mededelen wat er is gebeurd. De wildste verhalen worden nu geloofd en zomaar de wereld ingestuurd. Dit is onaanvaardbaar. We moeten ons aan de feiten houden.

   1. U wilt feiten? Lees dan zelf ook alstublieft het rapport:
    http://www2.philly.com/philly/news/catholic-church-clergy-sex-abuse-read-the-full-grand-jury-report-20180814.html

    Hier alvast een bloemlezing:

    Gawronski freely confessed to numerous instances of sexual abuse
    Presley admitted the sexual abuse of the victims
    Smith admitted to sexually molesting at least fifteen children
    Parrakow admitted that he had molested children as a priest, many of whom were altar boys
    Father Long admitted to (REDACTED) that he has had sexual relationships with ‘four or five’ girls since he was stationed in Baltimore

    Pease admitted multiple inappropriate sexual contacts with the victim
    Zirwas admitted to having contact with the young man in multiple parish rectories
    Zula had also admitted to “mild sado-masochistic” behaviors with several boys
    Bender admitted to abusing the victim
    Cofenas admitted to the abuse of the victim in 1986

    Gaffney admitted to sexual contact with at least one female student
    Galko admitted to the Diocesan Chancellor in 1984 to having sexual contact with a male parishioner who was eighteen at the time
    Hulko admitted to the Diocese that he sexually abused a minor female while he was the Chaplain
    Jones admitted to one specific instance of abuse in which he performed oral sex on the victim while the victim was fifteen
    Kean admitted to Welsh and Muntone that he had abused the victim and apologized for any embarrassment he may have caused

    Puza admitted to sexual misconduct with a minor
    Rock admitted to “roughhousing” with the boys and, in the process, feeling their genitals
    Soderlund admitted to Chancery officials that he engaged in sexual activity with the three young boys
    Barletta admittedly abused 25 children and young men
    Chuldzinski called and admitted sexual involvement with (the victim)

    En het gaat maar door en door. Tussen de 150 en 200 bekentenissen.

    [Bella] Dodd testified before the U.S. House Un-American Activities Committee (HUAC).
    She said: “In the 1930s we put eleven hundred men into the priesthood in order to destroy the Church from within. The idea was for these men to be ordained, and then climb the ladder of influence and authority as Monsignors and Bishops”
    https://en.wikipedia.org/wiki/Bella_Dodd

    1. Wat die Bella Dodd uitlekte is zo en weet ik al lange jaren. Echter probeer ik dit al lange jaren uit de doeken te doen en te openbaren hoe men aan dat VAT II concilie gekomen is. Door infiltraties vanuit het toen communistische Rusland USSR, zijn duizenden naar West Europa en de ganse wereld gezonden om de K. Kerk te ondermijnen en dit reeds lang voor 1960, daar ze moesten klaargestoomd worden tot bisschoppen. Het waren stuk voor stuk geselecteerde homoseksuelen, gezien deze een afkeer hebben tegen de maatschappij en in het bijzonder de Kerk, waren deze de ideale instrumenten om geïnfiltreerd te worden. Ze werden nauwkeurig opgeleid in hoe ze subtiel konden te werk gaan en eveneens in allerhande bekwaamheden zoals ook de vechtkunst o.a.
     Ze deinsden voor niets terug om hun doel te bereiken en schuwden zelfs moord niet. Zo zijn er goede priesters die de gave van onderscheid hadden en die de kandidaat seminaristen moeste screenen en deze infiltranten ontmaskerden, gewoon vermoord geworden op een heel professionele wijze.
     Dat is het bolwerk van deze die achter de alle revoluties hebben georganiseerd in de wereld met als enige doen – de eeuwige haat tegen Christus en Zijn Kerk en maatschappij.
     Het is daarom dat ik hier op dit forum zo tekeer ga tegen die Vat II schurken. Deze kunnen ook een stukje toneel spelen om de massa te bedriegen die al toen half in slaap waren. Het zijn gezworen vijanden van de Rooms Katholieke Kerk en de christelijke maatschappij. Het zionisme stak de kop op en organiseerde zich in de late jaren van de negentiende eeuw en met hun veelvuldige misdadige instrumenten als vrijmetselarij, communisme, liberalisme, socialisme, financieel criminele dominerende banken en gelddrukkerij uit het niets met de slavernij van enorme interesten en schulden van alle staten ter wereld, domineren ze ook de K. Kerk.
     Soms komen er hier ook af met verhaaltjes van ‘heiligheid’ van de VAT II schurken die hun instrument zijn, daar we slechts hier aan de reacties het kunnen vaststellen.
     Spreek dan toch hier niet van bisschoppen en pausen als het over deze zijn die nu nog steeds hun show komen opvoeren. Stoor u niet daaraan maar bekampt hen met de waarheid te achterhalen en te verkondigen.
     Slechts de traditionele Katholieken (nog eerder sedevacantisten zoals ze ten onrechte worden betiteld) zijn de ware strijders voor het voorbestaan van het geloof en de ware K. Kerk semper idem.
     Laus tibi Christe +
     Ave Maria +

    2. Beste Silvanus, wij ontkennen niet dat er een paar gekende gevallen bijzitten van zeer gestoorde individuen. Maar, dat lijstje bewijst op zich niets. Ook als je de passages van de desbetreffende personen in het rapport leest, dan blijven de gegevens zo vaag, dat je er niets mee kan. De leeftijden worden bijna systematisch verzwegen. Indien je de gevallen leest zijn vele slachtoffers meerderjarig. Het betreft een homoselsueel probleem en slechts in een klein aantal gevallen is er sprake van pedofilie. Ook als er beweerd wordt, dat ze hun misdaad toegegeven hebben, dan nog staat daar niet bij van waar of wanneer. Geschreven bronnen ontbreken totaal. Indien men écht substantiële bewijzen had, dan zou men wel meer dan 2 personen aangeklaagd hebben. Feit is dat deze vermeende ‘feiten’ voor het overgrote deel niet bewezen zijn.

   2. Beste Mathieu,
    Dit is erg bijzonder, u verwijt Silvanus dat deze veronderstellingen en geen feiten gebruikt. En in de eerste zin gebruikt u zelf de veronderstelling dat getuigenissen niet oprecht zouden zijn. U staaft dit zelf al niet met een of meerdere feiten.

   1. Beste Bart,
    Ik ken dat in detail. Het is zo zoals er op die link wordt onthuld. Echter gaat het veel dieper als wij ons kunnen voorstellen. Ik vecht reeds vele jaren hier tegen. Vaticanum II is dan ook het resultaat van deze duivelse infiltratie in het Vaticaan en alle kerkorganen, zowel als Katholieke instellingen en scholen. Vat II was sinds eind 19e eeuw gepland door de judeo-massonische organisaties en was nauwkeurig voorbereid. Daarom kom ik er zo dikwijls op terug en tot vervelens toe, dat er in de VAT II showkerk geen enkel heil te vinden is. De nauwkeurige analyses en onderzoeken die ik reeds lang doe, kan ik uiteraard niet op dit forum plaatsen, als af en toe een reactie plaatsen die in die richting gaat.
    Ik raad iedereen aan om eens goed te luisteren naar uw link beste Bart, en zelf eens goed na te denken en de oorzaak van de bezetting van onze Heilige Moeder de K. Kerk te begrijpen en er tegen te vechten. Er is maar één manier om er tegen te vechten, de waarheid openbaren.
    Laus tibi Christe +
    Ave Maria +

     1. Ja, beste Bart, het is een klaar en duidelijk geschreven artikel. Iedereen zou dit moeten lezen.
      Het feit dat sommigen zo te keer gaan tegen het H. Misoffer van altijd, wat ook de Tridentijnse Mis wordt genoemd, vanwege de vastlegging van de Liturgie gedurende het Concilie van Trente, is dat ofwel ze de mooie gebeden van die Liturgie nooit gelezen hebben of dat ze niet doordringen tot wat deze leiden.
      Het H. Misoffer van altijd is zo onuitsprekelijk voor de mensen op aarde en de overleden gelovigen, dat we het pas in het licht van de waarheid na dit aarde leven (de school van de liefde = heiligheid) werkelijk zullen kunnen kennen.
      De aarde zou eerder kunnen bestaan zonder de zon dan zonder het H. Misoffer van iedere dag en wee o mensheid als deze zal ophouden!
      Jaren geleden heb ik de Liturgie van de Tridentijnse H. Mis naast deze NOM gelegd en vergeleken. Iemand die dat doet zal onmiddellijk het verschil in verhevenheid voor de eerste en de leegte van de tweede ontdekken.
      Ik verstond niet dat ‘Katholieken’ dat niet deden om voor zichzelf uit te maken waar de eeuwige waarheid bewaard is gebleven en zomaar “vernieuwingen” slikken. Ik was nieuw in de Kerk en kende helemaal niets ervan. Maar dat was maar van korte tijd. Snel vroeg ik links en rechts of ze dat ook hadden gedaan en ook gezien hadden wat ik had kunnen vaststellen. Maar het onbegrijpelijk antwoord wat ik dan kreeg o.a. was “Je moet aan het Vat II concilie gehoorzamen.” of “Als je een nu een auto koopt dan verwacht je toch ook geen model van 1940.”
      Zie hoe bekrompen die ‘Katholieken’ denken?
      Ik werd dan ook al snel aan de kant gezet en niemand durfde nog met mij het erover hebben, daar ze nooit op een fatsoenlijke wijze konden antwoorden en mijn conclusies misschien toch moesten aanvaarden.
      Dat is dan ook zo gebleven tot op de dag van vandaag ook waar de Tridentijnse H. Missen worden opgedragen zie ik dat er velen uit ‘gewoonte’ maar ‘hun plicht op zondag’ gaan vervullen.
      Men weet dat ik pertinente vragen stel en dat stoort velen, wat ik niet goed kan begrijpen.
      Wat is er dan toch mooier als te mogen weten wat Onze Lieve Heer Jezus en Zijn Allerheiligste Moeder Maria voor ons gedaan hebben en nog steeds doen? Wat is er mooier dan een H. Misoffer, dat voor mij nooit lang genoeg kan duren. Ik had zo graag een H. Misoffer willen bijwonen van H. Pater Pio. Ja, die beleefde iedere H. Mis zoals het misschien zijn eerste en laatste zou geweest zijn. Soms drie uren duurde deze. Men stond ‘s ochtends heel vroeg op om de vroegmis van Pater Pio bij te wonen en de Kerk was stampvol. Zie welke genaden die eruit vloeien!
      Er wordt ook wel gezegd, “maar ja, niet iedereen kan zo lang stilzitten.” Maar waarom kwamen die mensen dan vrijwillig een drie uur durende H. Mis bijwonen? Pater Pio verplichte toch niemand om deze bij te wonen.
      Missen worden vaak (misschien overdreven) afgerammeld. Men neme de tijd om een gebed met hart ziel en geest uit te spreken. Maar wat zou er op zondag belangrijker zijn? Nadien een terrasje doen, of ik word ergens verwacht of zo? Tot mijn grote spijt heb ik geen mogelijkheid om de H. Mis dagelijks bij te wonen. Wat zou er mij dan weerhouden om de in zondagsmis uren lang de Heer te loven, te danken, te prijzen en te aanbidden en vooral Hem mijn hart vol met liefde tot Hem aan te bieden?
      O wat smeekte Pater Pio gedurende het H. Misoffer de Heer voor de aanwezigen en hun dierbaren, voor de overleden gelovigen, voor onze Moeder de H. Kerk, voor al deze die nog in duisternis waren, voor allen die de Heer verwierpen, voor alle slechte priesters enz… Hij weende bittere tranen gedurende de H. Mis. Gans zijn wezen was één en al liefde. Dikwijls ween ik ook bittere tranen in de H. Mis, bijzonder tijdens de consecratie en de H. communie.
      En dan de ontgoocheling dat het zoooooo vlug weer afgelopen is.
      Wees gerust dat deze H. Misoffers die zo als Pater Pio ze opdroeg, terug zullen komen, dat weet ik zeker. Wanneer? at weet ik niet. Dan zal iedereen zien waar de H. Kerk van de Heer Jezus zich bevindt en velen zullen er terug keren.
      Laus tibi Christe +
      Ave Maria +

 4. Weet je, Elke traditionele japanse vakman heeft een vast, oud ritueel voordat hij aan zijn werk begint. Ook ligt zijn materiaal en gereedschap netjes gerangschikt op de plaats waar het hoort en zoals het altijd geweest is. Dan neemt hij zijn gereedschap, zoals zijn voorvaderen het hem voorgedaan hebben en begint aan zijn werk. In de altijd veranderende wereld blijft zijn vak hetzelfde, zoals God dezelfde blijft en zijn werkstuk wordt perfect.
  Met dezelfde ingesteldheid en de wil voor perfectie, maar dan richting God (georiënteerd dus), celebreert de traditionele priester de mis en daarom is dat goed.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.